Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης: Πρώτες επαφές φορέων με τους νέους εθελοντές!

Τρεις μήνες μετά τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης και τις πρώτες εγγραφές των ενδιαφερόμενων νέων Ευρωπαίων, οι διαπιστευμένοι φορείς που θα παρέχουν θέσεις συμμετοχής σε δραστηριότητες αλληλεγγύης μπορούν πλέον να χρησιμοποιούν τη βάση δεδομένων για να βρουν πιθανούς εργαζομένους, ασκούμενους ή εθελοντές γι’ αυτές τις δραστηριότητές τους.

Πολλές εκατοντάδες θέσεις θα είναι διαθέσιμες ήδη από φέτος την άνοιξη και χιλιάδες άλλες θα ακολουθήσουν τους προσεχείς μήνες.

Ο Επίτροπος εκπαίδευσης, πολιτισμού, νεολαίας και αθλητισμού, κ. Τίμπορ Νάβρατσιτς, δήλωσε τα εξής: «Σήμερα, το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης πραγματοποιεί ένα τεράστιο βήμα προς την υλοποίηση των στόχων του. Τώρα που ανοίγουμε πλέον τη βάση δεδομένων μας σε φορείς και δημόσιες αρχές, η αντιστοίχιση μπορεί να ξεκινήσει και οι πρώτοι νέοι Ευρωπαίοι θα αρχίσουν σύντομα τις δραστηριότητές τους. Διαπιστώνω με περηφάνια ότι πολλοί νέοι έχουν ήδη δηλώσει συμμετοχή στο Σώμα και είναι έτοιμοι να αφήσουν το στίγμα τους. Παροτρύνω σήμερα τους φορείς ν’ ακολουθήσουν το παράδειγμα των νέων και να παράσχουν όσο το δυνατόν περισσότερες θέσεις.»

Η Επίτροπος απασχόλησης, κοινωνικών υποθέσεων, δεξιοτήτων και κινητικότητας εργατικού δυναμικού, κ. Μαριάν Τίσεν, δήλωσε τα εξής: «Σήμερα βάζουμε άλλο ένα λιθαράκι στο οικοδόμημα του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης. Με την έναρξη λειτουργίας του διαδικτυακού εργαλείου αντιστοίχισης για τις οργανώσεις και τους φορείς-εταίρους που παρέχουν θέσεις συμμετοχής, τα μέλη του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης μπορούν ν’ αρχίσουν ήδη να έχουν θετικό αντίκτυπο και, παράλληλα, να αποκτούν πολύτιμες δεξιότητες για το μέλλον και τη σταδιοδρομία τους.»

Θέσεις συμμετοχής στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης μπορεί να προσφέρει ένα ευρύ φάσμα φορέων: π.χ. μη κυβερνητικές οργανώσεις, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές ή κοινωνικές επιχειρήσεις. Σ’ αυτό το πρώτο στάδιο, οι φορείς που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης μπορούν να υποβάλουν αίτηση χρηματοδότησης μέσω των υφιστάμενων χρηματοδοτικών προγραμμάτων της ΕΕ. Προς το παρόν, οκτώ προγράμματα στηρίζουν το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο ενημερωτικό δελτίο.

Κάθε φορέας, για να μπορεί να συμμετάσχει, θα πρέπει να δηλώσει ότι συμφωνεί με την αποστολή και τις αρχές του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, καθώς και με τον Χάρτη του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, ο οποίος ορίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σε όλα τα στάδια της εμπειρίας αλληλεγγύης. Οι φορείς που είναι ήδη διαπιστευμένοι για ένα από τα προγράμματα χρηματοδότησης έχουν πρόσβαση στο διαδικτυακό εργαλείο αυτομάτως.

Το διαδικτυακό σύστημα του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης καθιστά δυνατή την άμεση αντιστοίχιση μεταξύ των φορέων και των νέων που ενδιαφέρονται για μια θέση σε δραστηριότητες αλληλεγγύης. Κατά την εγγραφή, οι νέοι, εκτός από τα προσωπικά τους στοιχεία, μπορούν να αναφέρουν τις δεξιότητες, τις εμπειρίες, τη διαθεσιμότητα, τις προτιμήσεις και τα κίνητρά τους, καθώς και να τηλεφορτώσουν τα βιογραφικά τους σημειώματα.

Ιστορικό

Στις 7 Δεκεμβρίου 2016 η Επιτροπή εγκαινίασε το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, το οποίο παρέχει καινούργιες ευκαιρίες στους νέους ηλικίας μεταξύ 18 και 30 ετών να συμμετάσχουν σε διάφορες δραστηριότητες αλληλεγγύης για την αντιμετώπιση δύσκολων καταστάσεων σε όλη την Ευρώπη. Η συμμετοχή των νέων δεν θα τους δώσει απλώς τη δυνατότητα να αποκτήσουν ανεκτίμητη πείρα και σημαντικές δεξιότητες κατά την έναρξη της σταδιοδρομίας τους, αλλά και θα αποτελέσει και ένα πολύτιμο εργαλείο για να προωθήσουν και να ενισχύσουν την αξία της αλληλεγγύης, την πιο θεμελιώδη αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από την έναρξη της λειτουργίας του, στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης έχουν ήδη εγγραφεί σχεδόν 24.000 νέοι. Ο στόχος είναι η συμμετοχή 100.000 νέων έως το τέλος του 2020.

Η Επιτροπή, στην ανακοίνωση που εξέδωσε σχετικά με το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, υιοθέτησε μια σταδιακή προσέγγιση, η οποία στηρίζεται σε υφιστάμενα προγράμματα και μέσα κατά το αρχικό στάδιο, ενόσω καταρτίζεται η πρόταση της Επιτροπής για μια αυτόνομη νομική πράξη, η οποία αναμένεται εντός του πρώτου εξαμήνου του 2017. Η Επιτροπή, για να εκπονήσει τη νομοθετική πρόταση, δρομολόγησε δημόσια διαβούλευση, η οποία θα συμπληρώνεται από στοχευμένες διαβουλεύσεις με βασικούς ενδιαφερομένους. Στις 12 Απριλίου 2017 θα διοργανωθείφόρουμ ενδιαφερόμενων, όπου θα εξεταστούν βασικά στοιχεία του Σώματος για το μέλλον.

Για περισσότερες πληροφορίες

Ενημερωτικό σημείωμα: Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης

Ενημερωτικό δελτίο: Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης

Ενημερωτικό δελτίο: Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης: Πώς μπορούν να συμμετάσχουν οι φορείς;

Σελίδα εγγραφής στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης

Σελίδα του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης στο Facebook

Ακολουθήστε την Επίτροπο κ. Τίσεν στο Twitter

Ακολουθήστε τον Επίτροπο κ. Νάβρατσιτς στο Twitter

Το δελτίο στον ιστότοπο της ΕΕ

# EUSolidarityCorps

Read More

100.000 υποτροφίες Μαρία Κιουρί!

Έμφαση στην προώθηση της επιστημονικής σταδιοδρομίας των γυναικών.

Αυτές τις μέρες η Ευρωπαϊκή Ένωση γιορτάζει τον εκατοντακισχιλιοστό υπότροφο των Δράσεων Μαρία Σκλοντόφσκα Κιουρί.

Για να τιμήσει το ορόσημο αυτό στην ιστορία του εν λόγω θεσμού, 30 εξόχως υποσχόμενοι ερευνητές και ερευνήτριες επιλέχθηκαν για να προβάλουν της δράσεις που η ΕΕ έχει αφιερώσει στην αριστεία και στην παγκόσμια κινητικότητα στον τομέα της έρευνας. Αξίζει να σημειωθεί ότι από την έναρξη του προγράμματος, προ 20ετίας, το ποσοστό των γυναικών που συμμετείχαν υπήρξε ιδιαίτερα υψηλό και 18 από τους επιλεγμένους ερευνητές είναι γυναίκες.

Ως εξέχων ερευνητής από την Ελλάδα επιλέχθηκε ο Δρ Ιωάννης Τσανάκας, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Εθνικό Κέντρο Επιστημονικής Έρευνας (CNRS), καθώς και στην Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας & Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας – Εθνικό Ινστιτούτο Ηλιακής Ενέργειας (CEA-INES) της Γαλλίας. Το επιστημονικό του ενδιαφέρον επικεντρώνεται στα διαγνωστικά βλαβών, στην αξιοπιστία και στους μηχανισμούς φθοράς φωτοβολταϊκών συστοιχιών και ηλιακών κυψελών. Ως υπότροφος Μαρία Σκλοντόφσκα Κιουρί, δραστηριοποιείται ερευνητικά στο Βέλγιο, στο πλαίσιο του προγράμματος EU PVMINDS.

Ο Τίμπορ Νάβρατσιτς, Επίτροπος αρμόδιος για την εκπαίδευση, τον Πολιτισμό και τον αθλητισμό, δήλωσε: «Ο εορτασμός της απονομής της 100 000ής υποτροφίας Μαρία Σκλοντόφσκα Κιουρί είναι μια σπουδαία στιγμή για να υπενθυμίσουμε τη σημασία του προγράμματος αυτού, το οποίο υποστηρίζει τους καλύτερους και λαμπρότερους ερευνητές μας ώστε να συμβάλουν στην αντιμετώπιση των μεγάλων κοινωνιακών προκλήσεων που απασχολούν την Ευρώπη. Με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας, είμαι ιδιαίτερα υπερήφανος για την προσοχή που τηρούν οι Δράσεις Μαρία Σκλοντόφσκα Κιουρί στην ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων, και, με χορήγηση ποσοστού άνω του 40% των υποτροφιών σε γυναίκες επιστήμονες, αποτελούν το κομμάτι του Προγράμματος ’’Ορίζοντας 2020’’ με τις καλύτερες επιδόσεις όσον αφορά τα φύλα.»

Οι 30 επιλεγμένοι ερευνητές και ερευνήτριες αντιπροσωπεύουν τους 100 000 υποτρόφους που έχουν υποστηριχθεί από τις Δράσεις Μαρία Σκλοντόφσκα Κιουρί κατά τις δυο τελευταίες δεκαετίες. Η ομάδα περιλαμβάνει 28 Ευρωπαίους και Ευρωπαίες, ένα άτομο από κάθε κράτος μέλος, μία από την Κολομβία και μία από τη Νέα Ζηλανδία. Το ερευνητικό τους πεδίο καλύπτει ευρύ φάσμα, από την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και την πρωτοποριακή έρευνα για την καταπολέμηση του καρκίνου μέχρι την πρόληψη της βίαιης ριζοσπαστικοποίησης. Οι 30 ερευνητές και ερευνήτριες έχουν εξαιρετικό δυναμικό· συναγωνίστηκαν με 8916 προτάσεις που υπέβαλαν οι υπόλοιποι ερευνητές, από τις οποίες οι 1200 επιλέχθηκαν για χρηματοδότηση.

Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων για Ατομικές Υποτροφίες 2017, προϋπολογισμού 249 εκατ. ευρώ περίπου, θα δημοσιευτεί τον επόμενο μήνα. Δελτία υποβολής και τεκμηρίωση θα είναι διαθέσιμα στη διαδικτυακή πύλη Συμμετεχόντων στο Πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες

Δράσεις Μαρία Σκλοντόφσκα Κιουρί

Ενημερωτικό δελτίο για τις Δράσεις Μαρία Σκλοντόφσκα Κιουρί

Προφίλ των ερευνητών

Το Δελτίο Τύπου στον ιστότοπο της ΕΕ

Read More

«One-stop-shop»: συμβολή των πολιτών στη νομοθετική διαδικασία της Επιτροπής

Από την 1η Μαρτίου, η Επιτροπή έχει θέσει σε εφαρμογή μια νέα διαδικτυακή δυνατότητα για να μπορούν οι πολίτες και οι ενδιαφερόμενοι φορείς να διατυπώνουν τις απόψεις τους καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου χάραξης πολιτικής.

Σε συνέχεια των δεσμεύσεων που ανέλαβε στο πλαίσιο του Θεματολογίου για τη Βελτίωση της Νομοθεσίας, η Επιτροπή έχει πλέον δημιουργήσει μια ενιαία διαδικτυακή πύλη, όπου θα υποβάλλονται παρατηρήσεις σχετικά με όλες τις νέες πρωτοβουλίες, από το αρχικό στάδιο του χάρτη πορείας και μέχρι τις νομοθετικές προτάσεις (συμπεριλαμβανομένων των σχεδίων εκτελεστικών πράξεων και πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση). Η πύλη αυτή θα προσφέρει επίσης τη δυνατότητα να υποβάλλονται προτάσεις σχετικά με το πώς μπορεί να καταστεί η ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη και πώς να μειωθεί ο περιττός γραφειοκρατικός φόρτος, συμβάλλοντας στο έργο της Πλατφόρμας REFIT.

Η νέα πύλη βρίσκεται εδώ.

Read More

10 χρόνια ΕΤΠ – 10 χρόνια έμπρακτης αλληλεγγύης

Πριν από μια δεκαετία, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) ξεκίνησε τις δραστηριότητές του. Το ταμείο αποτελεί έμπρακτη απόδειξη της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης, δεδομένου ότι παρέχει οικονομική στήριξη στα κράτη μέλη για να βοηθήσουν τους εργαζομένους και τις εταιρείες να προσαρμοστούν στις μεταβαλλόμενες μορφές του εμπορίου.

Η Επίτροπος Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων, Δεξιοτήτων και Εργασιακής Κινητικότητας, κ. Μαριάν Τίσεν, δήλωσε: «Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση συνιστά μία από τις πλέον απτές εκφράσεις της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης και ένα βασικό μέσο για την υποστήριξη των εργαζομένων που έχασαν την εργασία τους λόγω της μεταβολής των μορφών του εμπορίου. Τα τελευταία δέκα έτη μπορέσαμε να υποστηρίξουμε περισσότερα από 140.000 άτομα. Έχει σαφή προστιθέμενη αξία, καθώς συμπληρώνει τους εθνικούς μηχανισμούς στήριξης των εργαζομένων που εμπλέκονται σε μαζικές απολύσεις και χρηματοδοτεί μέτρα προσαρμοσμένα στις συγκεκριμένες ανάγκες των εργαζομένων ώστε να τους βοηθήσει να πορευτούν

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση συστάθηκε ειδικά για να βοηθήσει τους εργαζομένους που πλήττονται από το κλείσιμο εργοστασίων ή την ύφεση που παρατηρείται σε ορισμένους οικονομικούς κλάδους. Επιπλέον, όταν οι περιφέρειες με υψηλή ανεργία των νέων πλήττονται από απολύσεις που είναι επιλέξιμες για στήριξη από το ΕΤΠ, τα κράτη μέλη μπορούν, μέχρι το τέλος του 2017 και υπό ορισμένες προϋποθέσεις, να συμπεριλάβουν τους νέους που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (ΕΑΕΚ) στους εργαζομένους για τους οποίους ζητούνται μέτρα του ΕΤΠ. Υπό την έννοια αυτή, το ΕΤΠ συμβάλλει άμεσα στη δημιουργία μιας πιο δυναμικής και ανταγωνιστικής ευρωπαϊκής οικονομίας με τη βελτίωση των δεξιοτήτων και της απασχολησιμότητας των ευάλωτων εργαζομένων και των νέων.

Από την ίδρυσή του το 2007, η Επιτροπή έχει λάβει 148 αιτήσεις από 21 κράτη μέλη, συνολικού ύψους σχεδόν 600 εκατ. ευρώ, για συγχρηματοδότηση από το ΕΤΠ με στόχο την υποστήριξη 138.888 εργαζομένων που απολύθηκαν και 2.944 ατόμων που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (ΕΑΕΚ).

Προκειμένου να επωφεληθούν από τη χρηματοδοτική στήριξη του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, τα κράτη μέλη οφείλουν να υποβάλουν αίτηση. Η ΕΕ μπορεί να συγχρηματοδοτήσει μέχρι το 60% του κόστους επανένταξης των απολυθέντων στην αγορά εργασίας. Ειδικότερα, το ΕΤΠ συγχρηματοδοτεί έργα, συμπεριλαμβανομένων μέτρων όπως η υποστήριξη για την αναζήτηση εργασίας, ο επαγγελματικός προσανατολισμός· η εκπαίδευση, η κατάρτιση και η επανακατάρτιση· η καθοδήγηση και η πλαισίωση· η επιχειρηματικότητα και η δημιουργία επιχείρησης.

Στην Ελλάδα από το 2011 το ΕΤΠ έχει κινητοποιηθεί στους τομείς του λιανικού εμπορίου, της αρτοποιίας, των εκδόσεων και των ραδιοτηλεοπτικών μέσων με συνολική συνεισφορά 37,9 εκατ.€ από την οποία ωφελήθηκαν 6.799 εργαζόμενοι.

* Η πλήρης επισκόπηση των χρηματοδοτούμενων από το ΕΤΠ περιπτώσεων, βρίσκεται εδώ.

Ιστορικό

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση θεσπίστηκε και λειτουργεί από τον Ιανουάριο του 2007. Η πρώτη αίτηση υποβλήθηκε από τη Γαλλία στις 9 Μαρτίου 2007 σχετικά με 1.345 απολύσεις σε υπεργολάβους της Peugeot SA (PSA), που προέκυψαν από τον αυξημένο ανταγωνισμό στην αγορά μικρών αυτοκινήτων, ιδίως από την Ασία.

Για την περίοδο 2014-2020, το ταμείο διαθέτει κατά μέσο όρο 170 εκατ. ευρώ χρηματοδοτικής στήριξης κάθε χρόνο. Από το 2014 και μετά, οι κατηγορίες των επιλέξιμων εργαζομένων έχουν διευρυνθεί: εκτός από το μόνιμο προσωπικό, πλέον είναι επιλέξιμοι και οι εργαζόμενοι με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, οι προσωρινά απασχολούμενοι και οι αυτοαπασχολούμενοι. Επιπλέον, όταν οι περιφέρειες με υψηλή ανεργία των νέων πλήττονται από απολύσεις που είναι επιλέξιμες για στήριξη από το ΕΤΠ, τα κράτη μέλη μπορούν, μέχρι το τέλος του 2017 και υπό ορισμένες προϋποθέσεις, να συμπεριλάβουν τους νέους που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (ΕΑΕΚ) στους εργαζομένους για τους οποίους ζητούνται μέτρα του ΕΤΠ. Μέχρι σήμερα, τρία κράτη μέλη (Ελλάδα, Ιρλανδία και Βέλγιο) έχουν κάνει χρήση αυτής της διάταξης και παρείχαν στήριξη σε περίπου 3.000 άτομα ΕΑΕΚ.

Η αποτελεσματικότητα και η βιωσιμότητα του ΕΤΠ έχουν καταδειχθεί στην ενδιάμεση αξιολόγηση που διενεργήθηκε το 2011. Ο αντίκτυπος και η προστιθέμενη αξία του βεβαιώθηκαν στο πλαίσιο της εκ των υστέρων αξιολόγησης που δημοσιεύθηκε το 2015. Οι δύο αυτές εκθέσεις διατίθενται επίσης στον δικτυακό τόπο του ΕΤΠ.

Κάθε δύο χρόνια, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις δραστηριότητες του ΕΤΠ. Οι εκθέσεις αυτές ανά διετία διατίθενται επίσης στον δικτυακό τόπο του ΕΤΠ. Η ενδιάμεση αξιολόγηση για την περίοδο 2014-2020 βρίσκεται σήμερα σε εξέλιξη. Η Επιτροπή θα παρουσιάσει την αξιολόγηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έως τις 30 Ιουνίου 2017.

Το ΕΤΠ αποτελεί εργαλείο στήριξης που μπορεί να βοηθήσει τα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν τις αρνητικές συνέπειες των μεταβαλλόμενων μορφών του εμπορίου. Συμπληρώνει άλλες πηγές χρηματοδότησης της ΕΕ που στηρίζουν την οικονομική ανάπτυξη σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, με σκοπό τη δημιουργία πιο ανθεκτικών οικονομικών δομών για να προλαμβάνουν και να αντιδρούν με θετικό πνεύμα στις μεταβαλλόμενες καταστάσεις, όπως το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). Το ΕΚΤ είναι το κύριο μέσο της Ευρώπης για την υποστήριξη της απασχόλησης, στηρίζοντας τα άτομα κατά την εξεύρεση καλύτερων θέσεων εργασίας και διασφαλίζοντας πιο δίκαιες ευκαιρίες απασχόλησης για όλους τους πολίτες της ΕΕ. Με συνολικό προϋπολογισμό ύψους 80 δισεκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 2014-2020, χρηματοδοτεί δεκάδες χιλιάδες τοπικά, περιφερειακά και εθνικά έργα που σχετίζονται με την απασχόληση σε ολόκληρη την Ευρώπη: από μικρά έργα που διαχειρίζονται τοπικές φιλανθρωπικές οργανώσεις για να βοηθήσουν τα άτομα με αναπηρία να βρουν την κατάλληλη εργασία έως έργα εθνικής εμβέλειας που προωθούν την επαγγελματική κατάρτιση για το σύνολο του πληθυσμού.

Read More

Οι γυναίκες πρέπει να συνειδητοποιήσουν τη δύναμη που έχουν

Κάθε χρόνο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αφιερώνει την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας σε ένα θέμα που αφορά την κατάστασή τους στην ΕΕ. Φέτος αποφάσισε να επικεντρωθεί στην οικονομική χειραφέτηση των γυναικών. Πρέπει να γίνουν πολλά ακόμα για να επιτευχθεί ισότητα μεταξύ των δύο φύλων, λένε τα μέλη του ΕΚ Constanze Le Grip και Anna Hedh, που συμμετέχουν στην επιτροπή για τα δικαιώματα των Γυναικών και την Ισότητα των Φύλων.

Η Anna Hedh, στην έκθεση που ετοιμάζει εξετάζει την οικονομική ενδυνάμωση των γυναικών στον ιδιωτικό και στον δημόσιο τομέα στις χώρες της ΕΕ. Η Constanze Le Grip, στην έκθεσή της ζητάει τη δημιουργία ευρωπαϊκής στρατηγική για την καταπολέμηση τους χάσματος που υπάρχει μεταξύ των συντάξεων που λαμβάνουν γυναίκες και άνδρες, καθώς σήμερα οι γυναίκες λαμβάνουν, κατά μέσο όρο, 40% χαμηλότερες συντάξεις από τους άνδρες. Η έκθεση αναμένεται να τεθεί σε ψηφοφορία στην ολομέλεια του ΕΚ τον Ιούνιο.

«Αν θέλουμε να υπάρξει οικονομική ισότητα, πρέπει να βεβαιωθούμε ότι υπάρχει αγορά εργασίας για τις γυναίκες […], ότι οι δουλειές του σπιτιού μοιράζονται [και] ότι άνδρες και γυναίκες έχουν ίσες ευκαιρίες στην παραμονή με τα παιδιά τους στο σπίτι», λέει η Anna Hedh. Επίσης, επισημαίνει ότι η κατάσταση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σήμερα βελτιώνεται, καθώς ο αριθμός των γυναικών ευρωβουλευτών φτάνει το 37% αλλά θα πρέπει να αυξηθεί και άλλο.

Η Constanze Le Grip, αναφέρεται στο χάσμα που υπάρχει στις αμοιβές και στις συντάξεις που λαμβάνουν άνδρες και γυναίκες και τονίζει ότι αυτή η διαφορά «πρέπει να γεφυρωθεί επειγόντως». Για την επίτευξη της ισότητας των φύλων, δεν χρειαζόμαστε μόνο νομοθεσία, χρειαζόμαστε και κοινωνικές αλλαγές.

Read More

Πακέτο διαχείρισης απορριμμάτων: ενδυνάμωση των δεικτών ανακύκλωσης για τη δημιουργία Κυκλικής Οικονομίας

Το ΕΚ ψηφίζει την Τρίτη 4 οδηγίες για τη διαχείριση απορριμμάτων, κυρίως από νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις, που μαζί αποτελούν το 8% των συνολικών απορριμμάτων στην ΕΕ. Το νομοθετικό πακέτο διαχείρισης απορριμμάτων είναι το πρώτο βήμα για τη δημιουργία μίας κυκλικής οικονομίας. Τα κύρια σημεία του Πακέτου αφορούν ενίσχυση των δεικτών ανακύκλωσης στην ΕΕ, τον περιορισμό της υγειονομικής ταφής απορριμμάτων και τη μείωση των απορριμμάτων των τροφίμων.

Το πέρασμα από τη γραμμική οικονομία (όπου παράγουμε, καταναλώνουμε και δημιουργούμε απορρίμματα) στην κυκλική οικονομία (όπου μετά την κατανάλωση επαναχρησιμοποιούμε, συγκεντρώνουμε ή ανακυκλώνουμε κι επιδιορθώνουμε), προϋποθέτει υψηλότερους δείκτες ανακύκλωσης εντός της ΕΕ.

Η υγειονομική ταφή απορριμμάτων αποτελεί τη φθηνότερη και συνάμα πιο επιβλαβή πρακτική για το περιβάλλον και πιθανόν και την ανθρώπινη υγεία. Γι’ αυτό και είναι απαραίτητος ο περιορισμός της υγειονομικής ταφής απορριμμάτων σε συνδυασμό με τη στροφή των πρακτικών διαχείρισης απορριμμάτων προς καλύτερες εναλλακτικές όπως η καύση απορριμμάτων, η ανακύκλωση, η επαναχρησιμοποίηση και οι επιδιορθώσεις.

Ο περιορισμός της υγειονομικής ταφής απορριμμάτων συνεπάγεται συνήθως την ενίσχυση της ανακύκλωσης. Όσο λιγότερο μία χώρα θάβει τα απορρίμματα στο έδαφος, τόσο περισσότερο τείνει να ανακυκλώνει και συνεπώς να πλησιάζει το ιδεατό μοντέλο της κυκλικής οικονομίας. Επιπλέον, το μοντέλο της κυκλικής οικονομίας θα επέτρεπε τη δημιουργία θέσεων εργασίας σε τομείς που σχετίζονται με τον οικολογικό σχεδιασμό, την επαναχρησιμοποίηση, την επιδιόρθωση και τη συλλογή απορριμμάτων.

Από την άλλη πλευρά, παρόλο που η καύση απορριμμάτων είναι μία εναλλακτική πρακτική προτιμότερη από την υγειονομική ταφή απορριμμάτων, η εκτεταμένη χρήση της πρώτης μπορεί να οδηγήσει σε μείωση της ανακύκλωσης. Σε κάποιες χώρες, όπως η Δανία και η Φινλανδία, γίνεται εκτεταμένη καύση απορριμμάτων, καθώς με αυτό τον τρόπο γίνεται κάποιου είδους διαχείριση των απορριμμάτων, παράγοντας ταυτόχρονα ενέργεια. Συνεπώς, αυτή η καινούργια νομοθεσία θα μπορούσε να επηρεάσει άμεσα τις πρακτικές αυτών των χωρών.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει ως το 2030 τα κράτη-μέλη να έχουν φτάσει να ανακυκλώνουν το 65% των απορριμμάτων και να περιορίσουν την υγειονομική ταφή αυτών στο 10%. Η Επιτροπή Περιβάλλοντος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θέσπισε πολύ πιο φιλόδοξους στόχους: ανέβασε το στόχο για ανακύκλωση απορριμμάτων στο 70% και όρισε το ανώτατο ποσοστό για την υγειονομική ταφή απορριμμάτων στο 5%, δίνοντας εντούτοις περισσότερο χρόνο στις χώρες που χρειάζεται να δουλέψουν περισσότερο για να πετύχουν αυτό το στόχο.

Η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ψηφίζει την Τρίτη 14 Μαρτίου, τη θέση της για το νομοθετικό πακέτο διαχείρισης απορριμμάτων, στο οποίο πακέτο συμπεριλαμβάνονται τέσσερις Οδηγίες για την υγειονομική ταφή απορριμμάτων, τον περιορισμό των απορριμμάτων, την ανακύκλωση των συσκευασιών, την απόσυρση οχημάτων, την ανακύκλωση μπαταριών και συσσωρευτών και την επεξεργασία αποβλήτων ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Read More

Συμμετοχή του Εurope Direct Καλαμάτας στο 6ο Σχολείο Τουρισμού

Ενεργή παρουσία θα έχει το Εurope Direct Καλαμάτας με παρουσίαση και διανομή εντύπων στο τριήμερο των εκδηλώσεων του 6ου Σχολείου Τουρισμού Καλαμάτας. Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν από την Δευτέρα 13 έως και την Τετάρτη 15 Μαρτίου 2017 στο ξενοδοχειακό συγκρότημα  «Elite City Resort».

To Σχολείο Τουρισμού Καλαμάτας είναι ένας επιτυχημένος θεσμός στον τομέα του Τουρισμού και της Εστίασης καθώς προσφέρει ενισχυμένη και σύγχρονη πληροφόρηση στους επαγγελματίες των παραπάνω κλάδων με την διοργάνωση παρουσιάσεων και θεματικών εργαστηρίων, ενώ χαίρει της υποστήριξης των τοπικών/περιφερειακών αρχών και σημαντικών φορέων, επιχειρήσεων και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Η προσέλευση αναμένεται, όπως και τα προηγούμενα έτη, να είναι μεγάλη  ξεπερνώντας τις 500 συμμετοχές.

Read More

Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας 2017 Κοινή Δήλωση Ευρωπαίων Επιτρόπων

Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Ένωση στέκεται στο πλευρό των γυναικών στην Ευρώπη και σ’ ολόκληρο τον κόσμο, όπως άλλωστε έκανε από τη στιγμή της σύστασής της.

Πριν από εξήντα χρόνια η ισότητα ανδρών και γυναικών ενσωματώθηκε στη Συνθήκη της Ρώμης ως μια από τις θεμελιώδεις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την εποχή εκείνη, η προσήλωση της Ευρώπης στην αρχή της ίσης αμοιβής για την ίδια εργασία ήταν μοναδική στον κόσμο. Έκτοτε η ΕΕ εξακολουθεί να πρωτοπορεί και να σημειώνει αισθητή πρόοδο σε όλα τα μέτωπα στον τομέα αυτό. Εργαζόμαστε αδιάλειπτα για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των γυναικών και τη χειραφέτησή τους στον αγώνα κατά των διακρίσεων και της βίας με βάση το φύλο.

Το 2017 ο αριθμός των γυναικών που εργάζονται, αποφοιτούν από τα πανεπιστήμια και δραστηριοποιούνται στην πολιτική ή κατέχουν ανώτερες θέσεις σε ευρωπαϊκές επιχειρήσεις είναι μεγαλύτερος από ποτέ. Στην Επιτροπή οι γυναίκες αποτελούν το 55 % του συνόλου του εργατικού δυναμικού. Μολαταύτα πολλές γυναίκες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδίως μόνες μητέρες, εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην επίτευξη οικονομικής ανεξαρτησίας. Το 2016 το ποσοστό γυναικείας απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση έφτασε στο διαχρονικά υψηλότερο ποσοστό του 65,5 %, ωστόσο συνεχίζει να υφίσταται μεγάλη απόκλιση από το ποσοστό της ανδρικής απασχόλησης, που ανέρχεται σε 77 %.

Χρειάζεται να γίνουν πολλά ακόμα τόσο εντός όσο και εκτός Ευρώπης. Σε καταστάσεις συγκρούσεων, μετανάστευσης και εκτοπισμού, αλλά και όπου οι επιπτώσεις της φτώχειας και της κλιματικής αλλαγής είναι δριμύτερες, οι γυναίκες ανήκουν συχνά στις πιο ευάλωτες ομάδες. Επιπλέον, έχει αυξηθεί ραγδαία ο αριθμός των γυναικών που έχουν πέσει θύματα εμπορίας και φθάνουν στην ΕΕ στο πλαίσιο των σημερινών μεταναστευτικών ροών.

Η μισαλλοδοξία κατά των γυναικών και ο μισογυνισμός εκδηλώνονται τόσο στη δημόσια σφαίρα όσο και στη θρασύδειλη ανωνυμία του διαδικτύου. Οι επιθέσεις στα δικαιώματα των γυναικών παρουσιάζουν ανοδική τάση. Υπερβολικά πολλοί Ευρωπαίοι εξακολουθούν να πιστεύουν ότι η σεξουαλική επαφή χωρίς συγκατάθεση μπορεί να είναι δικαιολογημένη. Επίσης οι γυναίκες είναι από τους πρώτους που πλήττονται από τις διακρίσεις και τη βία, ιδίως σε περιοχές συγκρούσεων σε διάφορα σημεία του πλανήτη.

Ωστόσο, εξίσου συχνά οι γυναίκες είναι οι πρώτες που αναζητούν λύσεις, επιδεικνύουν μεγάλες αντοχές σε καιρούς προκλήσεων και είναι εκείνες που διαθέτουν όραμα για το μέλλον της χώρας τους. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η ΕΕ συνεχίζει να συνεργάζεται με ομάδες γυναικών σε όλο τον κόσμο, ακόμα και υπό τις πιο δύσκολες συνθήκες, όπως στο Αφγανιστάν και τη Συρία.

Θα συνεχίσουμε τη δράση μας τόσο εντός όσο και εκτός ΕΕ. Ειδικότερα:

  • Μέσω της στρατηγικής δέσμευσης για την ισότητα των φύλων 2016-2019, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταπολεμά τις ανισότητες σε βασικούς τομείς όπως η εργασία, η αμοιβή, η λήψη αποφάσεων και η βία.
  • Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αφιερώσει το 2017 στην εξάλειψη όλων των μορφών βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών.
  • Αυτή τη χρονιά η Επιτροπή θα παρουσιάσει μια νέα πρωτοβουλία εξισορρόπησης της επαγγελματικής και της προσωπικής ζωής για γονείς και όσους βαρύνονται με υποχρεώσεις παροχής φροντίδας.
  • Μέσω της μεταρρύθμισης που προτείναμε για το ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου, οι μετανάστριες που έρχονται στην Ευρώπη αναζητώντας προστασία και οι οποίες έχουν υποστεί σωματικές και/ή ψυχολογικές βλάβες θα λαμβάνουν ιατρική περίθαλψη, νομική συμβουλή, καθώς και μετατραυματική και ψυχοκοινωνική περίθαλψη.
  • Η Επιτροπή θα εξακολουθήσει να παρακολουθεί τη διάσταση του φύλου στις ενέργειες για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων στο πλαίσιο της εφαρμογής της σχετικής της πολιτικής και νομοθεσίας.
  • Μέσω του σχεδίου δράσης της ΕΕ για θέματα φύλου 2016-2020, στις εξωτερικές της σχέσεις η Επιτροπή θα επικεντρωθεί ιδιαίτερα στην υποστήριξη γυναικών και κοριτσιών σε όλο τον κόσμο που αποκλείονται από την εκπαίδευση, την ισότιμη πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και οικογενειακού προγραμματισμού, την αγορά εργασίας, καθώς και την πολιτική ζωή, ενώ παράλληλα έρχονται αντιμέτωπες με κανόνες και νόμους κληρονομικής διαδοχής, ιθαγένειας ή ιδιοκτησίας γης που εισάγουν διακρίσεις.
  • Για να διασφαλίσει ότι η στήριξη θα φτάσει στα πιο ευάλωτα άτομα ανά τον κόσμο, η Επιτροπή θα συνεχίσει να εφαρμόζει συστηματικά την ανθρωπιστική της βοήθεια μέσα από μια προσέγγιση που συνυπολογίζει τη διάσταση του φύλου.
  • Η Επιτροπή θα συνεχίσει να δείχνει τον δρόμο όσον αφορά την εφαρμογή των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, συμπεριλαμβανομένης της ισότητας των φύλων.

Δεν πρέπει και δεν πρόκειται να σταματήσουμε να αγωνιζόμαστε για την ισότητα των φύλων, για την ασφάλεια των γυναικών και των κοριτσιών, καθώς και για τη χειραφέτησή τους, ώστε να καταφέρουν να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι προσηλωμένη, όπως και πριν από 60 χρόνια, στη διασφάλιση της ισότητας των γυναικών σε όλο τον κόσμο.

Οι υπογράφοντες:

Ο πρώτος Αντιπρόεδρος, κ. Φρανς Τίμερμανς

Η Ύπατη Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας και Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Φεντερίκα Μογκερίνι

Ο Επίτροπος Προϋπολογισμού και Ανθρώπινων Πόρων, κ. Γκίντερ Έτινγκερ

O Επίτροπος Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας και Διαπραγματεύσεων για τη Διεύρυνση, κ. Γιοχάνες Χαν

Ο Επίτροπος Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης, κ. Νέβεν Μίμιτσα

Ο Επίτροπος Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας, κ. Δημήτρης Αβραμόπουλος

Η Επίτροπος Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων, Δεξιοτήτων και Κινητικότητας Εργατικού Δυναμικού, κ. Μαριάν Τίσεν

Ο Επίτροπος Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Διαχείρισης Κρίσεων, κ. Χρήστος Στυλιανίδης

Η Επίτροπος Δικαιοσύνης, Καταναλωτών και Ισότητας των Φύλων, κ. Βιέρα Γιούροβα

Ετήσια Έκθεση για την ισότητα των φύλων – 2017

Η δήλωση στον ιστότοπο της ΕΕ

Ενημερωτικό Σημείωμα: Τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τα δικαιώματα των γυναικών και την ισότητα των φύλων (στα αγγλικά)

Read More

Προϋπολογισμός της ΕΕ: δαπάνες και εισφορές από τα κράτη μέλη

Ανανεώθηκε με τα στοιχεία από την ετήσια οικονομική έκθεση του 2015 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το γράφημα που έχει αναπτυχθεί για να διευκολυνθεί η καλύτερη κατανόηση του προϋπολογισμού. Τι δαπανά η ΕΕ σε κάθε χώρα; Σε ποιούς τομείς και με ποιο τρόπο τα επενδύει και πώς αυτό συγκρίνεται με το τι ισχύει στις άλλες χώρες; Αυτές και άλλες ερωτήσεις βρίσκουν απάντηση στην ανανεωμένη εφαρμογή.

Read More