Βrexit: προστατεύοντας τα δικαιώματα των Ευρωπαίων που ζουν στη Βρετανία

Πολλοί Ευρωπαίοι που ζουν και εργάζονται στη Βρετανία είχαν το δικαίωμα να ψηφίσουν στο δημοψήφισμα που οδήγησε τη χώρα εκτός ΕΕ και τώρα είναι ανάμεσα σε εκείνους που θα υποστούν τις επιπτώσεις. Προτεραιότητα της ΕΕ στις επερχόμενες διαπραγματεύσεις είναι η προστασία των συμφερόντων των πολιτών, τόσο των Ευρωπαίων που ζουν στη Βρετανία όσο και των Βρετανών που ζουν στην ΕΕ. Αυτή την εβδομάδα το ΕΚ πραγματοποιεί ακρόαση για τα δικαιώματα των πολιτών στην εποχή μετά το Brexit.

Η ακρόαση πραγματοποιείται στις 11 Μαΐου, από τις επιτροπές Πολιτικών Ελευθεριών, Αναφορών και Απασχόλησης. Ευρωβουλευτές και ειδικοί θα συζητήσουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Ευρωπαίοι πολίτες που ζουν και εργάζονται στη Βρετανία και πως μπορούν να προστατέψουν τα δικαιώματα τους.

Η προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών μετά την έξοδο της Βρετανίας από την ΕΕ αποτελεί προτεραιότητα του ΕΚ. Στις θέσεις που υιοθέτησε το ΕΚ στις 5 Απριλίου, οι ευρωβουλευτές τόνισαν τη σημασία της εξασφάλισης ισότιμης και δίκαιης μεταχείρισης των ευρωπαίων πολιτών που ζουν στην Βρετανία και αντίστοιχα των Βρετανών που ζουν στην ΕΕ. Ο πρόεδρος του ΕΚ, Αντόνιο Ταγιάνι, έθεσε το ζήτημα κατά τη συνάντηση με τη Βρετανή πρωθυπουργό Τερέσα Μέι, στο Λονδίνο στις 20 Απριλίου. «Οι φοιτητές, οι εργαζόμενοι και οι οικογένειες τους είναι σημαντικά μέλη της κοινωνίας μας και αξίζουν να έχουν κάποια βεβαιότητα για το μέλλον τους», είπε.

Read More

Ευρωβαρόμετρο: Οι ευρωπαίοι ζητούν περισσότερα για το προσφυγικό

Η προσφυγική κρίση και η αντιμετώπισή της βρίσκονται στην κορυφή της ευρωπαϊκής ατζέντας τα τελευταία χρόνια. Από το 2015, η ΕΕ έχει λάβει σειρά μέτρων για τη διαχείριση της προσφυγικής κρίσης αλλά και για τη βελτίωση του ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου. Η τελευταία έρευνα του Ευρωβαρόμετρου δείχνει ότι και Ευρωπαίοι, με ποσοστό 73%, θέλουν περισσότερες δράσεις από την ΕΕ στο προσφυγικό, ενώ το 58% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι οι δράσεις της ΕΕ είναι ανεπαρκείς.

Το Δεκέμβριο του 2016, η επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών ενέκρινε την έκθεση για την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για θέματα Ασύλου (ΕΥΥΑ), που είναι υπεύθυνη για τη βιώσιμη και δίκαιη κατανομή των αιτούντων άσυλο, παρέχει βοήθεια στα κράτη μέλη σε κρίσιμες καταστάσεις και ελέγχει την εφαρμογή των ευρωπαϊκών κανόνων από τα κράτη μέλη.

Τον Μάρτιο, η Σεσίλια Βίκστρομ (Φιλελεύθεροι, Σουηδία) παρουσίασε στην επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών το σχέδιο έκθεσης για τη μεταρρύθμιση του συστήματος του Δουβλίνου. Στόχος είναι η μεταρρύθμιση του σημερινού συστήματος ασύλου και η δημιουργία κανόνων που θα καθορίζου ποιο κράτος μέλος θα είναι υπεύθυνο για την επεξεργασία μιας αίτησης ασύλου.

Τον Απρίλιο, η επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών ενέκρινε την πρόταση για τη βελτίωση των συνθηκών υποδοχής των αιτούντων άσυλο και τη βελτίωση της ένταξης τους στη κοινωνία.

Read More

Το μέλλον της ΕΕ: οι ευκαιρίες της παγκοσμιοποίησης

Ως μια από τις μεγαλύτερες εμπορικές δυνάμεις στον κόσμο η ΕΕ θέλει να αξιοποιήσει στο έπακρο τις δυνατότητες που της προσφέρει η παγκοσμιοποίηση, διατηρώντας ταυτόχρονα δίκαιους κανόνες και διαφάνεια. Πριν τη συζήτηση της ολομέλειας στις 16 Μαΐου για την αντιμετωπίση της παγκοσμιοποίησης, διαβάστε τι κάνει το ΕΚ για την καταπολέμηση του αθέμιτου ανταγωνισμού, την προστασία των καταναλωτών αλλά και την προστασία των ευρωπαϊκών αρχών στις εμπορικές συναλλαγές με τρίτες χώρες.

Η ΕΕ χρησιμοποιεί την οικονομική επιρροή που έχει σε παγκόσμιο εμπόριο, προκειμένου να επιβάλει υψηλές προδιαγραφές στα προϊόντα που εισάγονται στην ΕΕ αλλά και για την προώθηση των αξιών της σε τρίτες χώρες. Αυτό είναι ο λόγος που οι ευρωβουλευτές κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων συχνά επιμένουν για την προσθήκη τροπολογιών σε εμπορικές συμφωνίες που συνάπτει η ΕΕ με τρίτες χώρες.

Στις πρόσφατες διαπραγματεύσεις για την εμπορικής συμφωνία ΕΕ-Καναδά (CETA), η πίεση που άσκησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οδήγησε στην αντικατάσταση του αμφιλεγόμενου μηχανισμού διευθέτησης διαφορών μεταξύ επενδυτών και κρατών, από ένα δικαστικό μηχανισμό επενδύσεων, που έχει στόνο  να αυξήσει τη διαφάνεια και να εξασφαλίσει τον κυβερνητικό έλεγχο κατά την επιλογή των διαιτητών.

Παγκόσμιος ανταγωνισμός

Το ΕΚ θέλει να καταπολεμήσει τον αθέμητο ανταγωνισμό, ακόμα και αν προέρχεται από χώρες εκτός ΕΕ. Τον Ιούνιο του 2016, για παράδειγμα, οι ευρωβουλευτές ζήτησαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη δημιουργία στρατηγικής για την αντιμετώπιση της αύξησης των εισαγωγών σιδηροδρομικών προμηθειών χαμηλού κόστους από τρίτες χώρες.

Για την προστασία των θέσεων εργασίας στην Ευρώπη, το ΕΚ πιέζει για τη σύναψη γρήγορης συμφωνίας για τον εκσυγχρονισμό των μέσων εμπορικής άμυνας της ΕΕ.

Δικαιώματα των εργαζομένων

Οι ευρωβουλευτές έχουν δεσμευτεί για την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Το ΕΚ εργάζεται σε νομοθεσία για τη διασφάλιση των ίδιων δικαιωμάτων για όλους τους εργαζομένους, ανεξάρτητα από τον τύπο σύμβασης ή απασχόλησής τους.

Επίσης, το ΕΚ στηρίζει το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (EΤΠ), μια πρωτοβουλία που παρέχει στήριξη σε άτομα που χάνουν τη θέση εργασίας τους είτε εξαιτίας σημαντικών διαρθρωτικών αλλαγών στο παγκόσμιο εμπόριο λόγω παγκοσμιοποίησης, π.χ. όταν κλείνει μια μεγάλη επιχείρηση ή μεταφέρεται η παραγωγή σε χώρες εκτός ΕΕ, είτε εξαιτίας της παγκόσμιας οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης.

Ευρωπαϊκές αρχές

Τον περασμένο Μάρτιο, οι ευρωβουλευτές υιοθέτησαν κανονισμό που στοχεύει στον τερματισμό της χρηματοδότησης ενόπλων ομάδων και στις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων μέσω του εμπορίου ορυκτών που προέρχονται από περιοχές συγκρούσεων. Ο κανονισμός υποχρεώνει όλους σχεδόν τους ευρωπαίους εισαγωγείς (εξαιρούνται οι μικροί εισαγωγείς) κασσίτερου, βολφράμιου, ταντάλιου και χρυσού να πραγματοποιούν ελέγχους της «δέουσας επιμέλειας» (due diligence) στους προμηθευτές τους.

Πρόσφατα οι ευρωβουλευτές ενέκριναν κανόνες για τον τερματισμό τους εμπορίου αγαθών που χρησιμοποιούνται για βασανιστήρια ή για θανατική ποινή και τον Απρίλιο ζήτησαν τη δημιουργία κανόνων που θα υποχρεώνουν τους προμηθευτές κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και ειδών ένδυσης να σέβονται τα δικαιώματα των εργαζομένων. Τον ίδιο μήνα με ψήφισμά τους ζήτησαν και τη δημιουργία ενιαίου συστήματος πιστοποίησης για το φοινικέλαιο που εισάγεται στην ΕΕ, με στόχο την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της παραγωγής φοινικέλαιου, όπως η εξαφάνιση των οικοτόπων.

Ποιο το μέλλον της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης;

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται να δημοσιεύσει μέχρι τα τέλη Ιουνίου πέντε εκθέσεις, που θα αποτελέσουν αφετηρία της συζήτησης για το μέλλον της Ένωσης και το δρόμο προς την ολοκλήρωσή της. Κάθε έκθεση είναι αφιερωμένη σε ένα ξεχωριστό θέμα:

-Η κοινωνική διάσταση της Ευρώπης

-Η παγκοσμιοποίηση

-Η οικονομική και νομισματική ένωση

-Άμυνα και οικονομία

Οι εκθέσεις θα περιέχουν σενάρια και ιδέες για το πως θα μπορούσε να είναι η ΕΕ το 2025, όχι όμως συγκεκριμένες προτάσεις. Η πρωτοβουλία αναμένεται να ολοκληρωθεί στα μέσα Σεπτεμβρίου, με την ομιλία τους προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν Κλον Γιουνκέρ για την κατάσταση της Ένωσης.

Read More

Περισσότεροι από 1.300 μεταπτυχιακοί φοιτητές θα επωφεληθούν από τις υποτροφίες Erasmus Mundus το 2017

1345 φοιτητές από όλο τον κόσμο έλαβαν πρόσφατα το καλό νέο ότι τους έχει χορηγηθεί υποτροφία χρηματοδοτούμενη από την ΕΕ για να αρχίσουν φέτος το φθινόπωρο το κοινό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Erasmus Mundus.

Οι εν λόγω υποτροφίες θα καλύπτουν όλα τα έξοδα των προγραμμάτων σπουδών τους που θα πραγματοποιήσουν σε τουλάχιστον δύο ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για την παρακολούθηση του κοινού ή διπλού μεταπτυχιακού προγράμματος. Τα περισσότερα προγράμματα διαρκούν δύο έτη.

Το 100 προγράμματα του κοινού προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών Erasmus Mundus που προσφέρουν υποτροφίες της ΕΕ για το 2017 καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, από την αστροφυσική και τη νανοτεχνολογία έως τη χαρτογραφία και την αθλητική δεοντολογία. Οι φετινές υποτροφίες δόθηκαν σε σπουδαστές και από τις έξι ηπείρους, ενώ οι πέντε πρώτες χώρες αποστολής είναι η Βραζιλία (79), η Ινδία (63), το Ιράν (59), το Μπανγκλαντές (58) και το Μεξικό (49).

Ο κ. Tibor Navracsics, Ευρωπαίος επίτροπος Εκπαίδευσης, Πολιτισμού, Νεολαίας και Αθλητισμού, δήλωσε τα εξής: «Τα κοινά προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών Erasmus Mundus αποτελούν σημαντικά παραδείγματα διασυνοριακής συνεργασίας των πανεπιστημίων για να προσφέρουν ολοκληρωμένα, καινοτόμα και υψηλής ποιότητας προγράμματα που οδηγούν στην απόκτηση τίτλου σπουδών. Καθώς εορτάζουμε την 30ή επέτειο του προγράμματος Erasmus, μας εμψυχώνει το γεγονός ότι στα πανεπιστήμια, στους σπουδαστές και στο προσωπικό αυτό το χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ πρόγραμμα ευνόησε τις διεθνείς προοπτικές. Για τον λόγο αυτό εκφράζουμε την ικανοποίησή μας για το ότι το 2017 είμαστε σε θέση να χρηματοδοτήσουμε πάνω από 1 300 υποτροφίες για φοιτητές από όλο τον κόσμο. Οι φοιτητές αυτοί μέσα σε δύο χρόνια θα έχουν αποφοιτήσει και θα διαθέτουν κατάλληλες γνώσεις και επαγγελματικές δεξιότητες για να ξεκινήσουν ή να ενισχύσουν την επαγγελματική τους σταδιοδρομία.»

Τουλάχιστον το 75 % των υποτροφιών προορίζονται για σπουδαστές από τις χώρες εταίρους με συμπληρωματικές υποτροφίες που χορηγήθηκαν σε ορισμένες περιοχές του κόσμου όπου η τριτοβάθμια εκπαίδευση αποτελεί τομέα προτεραιότητας για τη συνεργασία με την ΕΕ. Το υπόλοιπο 25% προορίζεται για σπουδαστές από την ΕΕ και άλλες χώρες του προγράμματος.[1]

Οι φοιτητές που επιλέχθηκαν πρόσφατα θα μπορούν επίσης να συμμετέχουν και να επωφελούνται από το πρόγραμμα Erasmus Mundus Student and Alumni Association (ένωση φοιτητών και αποφοίτων Erasmus Mundus), που παρέχει στήριξη και δίκτυο για φοιτητές πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το πέρας των σπουδών τους.

Κάθε μεταπτυχιακό πρόγραμμα παρέχει επίσης υποτροφίες της ΕΕ για προσκεκλημένους πανεπιστημιακούς με σκοπό να συνεισφέρουν στο πρόγραμμα μέσω της διδασκαλίας ή της έρευνας.

Περίπου 40 νέα μεταπτυχιακά προγράμματα θα προστεθούν στον κατάλογο Erasmus Mundus φέτος το καλοκαίρι και θα διευρύνουν το φάσμα των διαθέσιμων προγραμμάτων για αιτήσεις υποτροφίας για τον επόμενο γύρο επιλογής. Η εν λόγω περίοδος υποβολής αιτήσεων -για σπουδαστές που επιθυμούν να αρχίσουν το πρόγραμμά τους το φθινόπωρο του 2018- θα είναι ανοικτή μεταξύ Οκτωβρίου 2017 και Ιανουαρίου 2018.

Ιστορικό

Τα κοινά προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών Erasmus Mundus είναι πλήρως ολοκληρωμένα προγράμματα σπουδών που προτείνονται από σύμπραξη τουλάχιστον τριών ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά συχνότερα οι συμπράξεις είναι μεγαλύτερες. Τα 100 προγράμματα επιλογής φοιτητών το 2017 αφορούν 513 ιδρύματα. Σχεδόν το ένα τρίτο των προγραμμάτων περιλαμβάνει ιδρύματα από χώρες εταίρους και στις έξι ηπείρους.

Όλοι οι φοιτητές σπουδάζουν σε τουλάχιστον δύο από τα οικεία ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ο τρόπος με τον οποίο ένας φοιτητής μετακινείται κατά τη διάρκεια των μεταπτυχιακών σπουδών του -η «κινητικότητά» του- είναι μοναδικός για το Erasmus Mundus και αντανακλά τον τρόπο με τον οποίο το μάθημα είναι πλήρως ενσωματωμένο και παρέχεται σε όλα τα ιδρύματα της σύμπραξης.

Τα κοινά προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών Erasmus Mundus ξεκίνησαν το 2004 και από το 2014 αποτελούν μέρος του Erasmus+, του τέχοντος προγράμματος της ΕΕ για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό. Το πρώτο εκείνο έτος μόλις 19 προγράμματα είχαν επιλέξει 140 φοιτητές. Μέχρι σήμερα έχουν επωφεληθεί 21000 φοιτητές από μια υποτροφία Erasmus Mundus Master.

Το 2017 είναι η 30ή επέτειος του Erasmus το οποίο ξεκίνησε ως πρόγραμμα κινητικότητας για φοιτητές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και από τότε εξελίχθηκε σε ευρύ πρόγραμμα για την υποστήριξη φοιτητών, μαθητών, εθελοντών, μαθητευόμενων, εκπαιδευτικών, νέων εργαζομένων, αθλητών καθώς και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και άλλων οργανώσεων στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού. Μάθετε περισσότερα για τα σχέδια και τα προγράμματα που υποστηρίζονται από το Erasmus+ εδώ

Περισσότερες πληροφορίες

Erasmus Mundus

Read More

Οικονομικά μη βιώσιμες οι μονάδες άνθρακα σύμφωνα με νέα μελέτη

Τα αυστηρότερα όρια ρύπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε δαπανηρές αναβαθμίσεις ή στο κλείσιμο του ενός τρίτου των μεγάλων μονάδων άνθρακα στην Ευρώπη, αναφέρει μια νέα μελέτη η οποία δημοσιεύτηκε σήμερα (8 Μαΐου).

Στις 28 Απριλίου, τα κράτη μέλη της ΕΕ ενέκριναν αυστηρότερα όρια για τους ρύπους όπως τα οξείδια του θείου (SOx) και οξείδια του αζώτου (NOx) από μεγάλες μονάδες καύσης στην Ευρώπη που μπορούν να προκαλέσουν ρύπανση του αέρα και αναπνευστικές νόσους.

Για να συμμορφωθούν με τους νέους κανόνες μέχρι το 2021, οι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας είτε θα πρέπει να επενδύσουν σε νέες τεχνολογίες για να αναβαθμίσουν εργοστάσια άνθρακα, είτε να περιορίσουν τις ώρες λειτουργίας κάτω από 1.500 ετησίως ή να κλείσουν τις εγκαταστάσεις, σύμφωνα με το Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA).

«Το κόστος της συμμόρφωσης θα είναι απαγορευτικό για πολλές από αυτές τις εγκαταστάσεις, δεδομένων των προοπτικών της αγοράς και άλλων προκλήσεων», δήλωσε ο Gerard Wynn, σύμβουλος της IEEFA.

Η πλειοψηφία των μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από  άνθρακα δεν είναι πλέον κερδοφόρα λόγω των χαμηλών τιμών χονδρικής ισχύος, της αδύναμης ζήτησης ενέργειας και της ανάπτυξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Για να επιτευχθούν οι στόχοι των εκπομπών της ΕΕ στο πλαίσιο της συμφωνίας του Παρισιού, το ένα τέταρτο της τρέχουσας δυναμικότητας άνθρακα της ΕΕ πρέπει να τερματιστεί μέχρι το 2020 και το σύνολο της μέχρι το 2030, δήλωσε το think-tank Climate Analytics φέτος. Το IEEFA εξέτασε περίπου 600 εγκαταστάσεις στην Ευρώπη που καίνε άνθρακα, λιγνίτη και βιομάζα. Διαπίστωσε ότι 108 από αυτές, συνολικού ύψους 56 GW, ευθύνονται για τις περισσότερες εκπομπές SOx και NOx και είναι τουλάχιστον κατά 40% υψηλότερες από τα όρια της ΕΕ.

Οι πολωνικές εταιρείες ηλεκτρισμού PGE και Tauron, η Enel της Ιταλίας, η Endesa της Ισπανίας, η EDF της Γαλλίας, η CEZ της Τσεχικής Δημοκρατίας, η Drax του Ηνωμένου Βασιλείου και η ΔΕΗ της Ελλάδας κατέχουν περισσότερο από το ήμισυ αυτών των μονάδων.

Αυτοί οι φορείς εκμετάλλευσης θα πρέπει να χρησιμοποιούν πλέον τεχνολογία μείωσης των εκπομπών NOx, η οποία θα προσθέσει € 2-4 ανά megawatt ώρα στο κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ή / και μείωση SOx, η οποία θα προσθέτει € 6-7 ανά MWh. Όταν τα εργοστάσια υπερβαίνουν τα όρια τόσο των NOx όσο και των SOx, ο εκ των υστέρων εξοπλισμός θα μπορούσε να προσθέσει € 8-11 ευρώ ανά MWh σε κόστος παραγωγής.

«Το κόστος αυτό κυμαίνεται από 5 έως 30% των αναμενόμενων ευρωπαϊκών τιμών χονδρικής πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας το 2021 (€ 40), ένα πολύ σημαντικό βάρος», ανέφερε η έκθεση. «Συμπεραίνουμε ότι στην περίπτωση των παλαιότερων σταθμών ηλεκτροπαραγωγής, αυτές οι δαπάνες είναι απαγορευτικές και ότι θα ήταν πιο ορθολογικό να κλείσουμε τις εγκαταστάσεις», πρόσθεσε.

www.euractiv.gr

 

Read More

Οι πράσινες μεταφορές κερδίζουν έδαφος στην Ευρώπη

Το Όσλο, το Λονδίνο και το Άμστερνταμ προηγούνται της προσπάθειας για την εξάλειψη των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τον τομέα των μεταφορών, σύμφωνα με μια νέα έρευνα η οποία δημοσιεύτηκε την Τρίτη (25 Απριλίου).

Οι ευρωπαϊκές πόλεις εκμεταλλεύονται τις ευκαιρίες που προσφέρει η τεχνολογία για να αντιμετωπίσουν την κλιματική αλλαγή και να μειώσουν την ατμοσφαιρική ρύπανση. Βρίσκονται στις δέκα πρώτες θέσεις μαζί με το Τόκιο και τη Σεούλ.

Το Κέντρο Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ερευνών (CEBR) που εδρεύει στο Λονδίνο παρουσίασε την λίστα των 35 «πράσινων» πόλεων. «Το Όσλο ετοιμάζεται να γίνει η πρώτη πόλη στον κόσμο με μηδενικές εκπομπές ρύπων», σύμφωνα με την έκθεση CEBR, η οποία μετρά τόσο τις υπάρχουσες πολιτικές όσο και τα σχέδια για την προώθηση πιο πράσινων μεταφορών με οποιοδήποτε τρόπο, από ηλεκτρικά αυτοκίνητα έως ποδήλατα.

Το μετρό, τα τραμ και τα λεωφορεία της πρωτεύουσας της Νορβηγίας ήδη καταναλώνουν ενέργεια σε μεγάλο βαθμό σε υδροηλεκτρική ενέργεια και η Νορβηγία έχει το υψηλότερο ποσοστό ηλεκτρικών αυτοκινήτων από οποιουδήποτε άλλη χώρα. Ο Δήμος του Όσλο σκοπεύει επίσης να περιορίσει αυστηρά τα αυτοκίνητα στο κέντρο της πόλης.

Σύμφωνα με την έκθεση, το δεύτερο στην λιστα Λονδίνο «δεν φαίνεται να αποτελεί υπόδειγμα πράσινης πόλης για όλους τους κατοίκους», αλλά στηρίζεται περισσότερο στις δημόσιες συγκοινωνίες και όχι στα αυτοκίνητα και για αυτό το λόγο είναι από τους πιο ενεργειακά αποδοτικούς αστικούς κατοίκους στον κόσμο.

«Το Λονδίνο θεωρείται κάπως άδικα μια σκοτεινή, μέσα στον καπνό πόλη», δήλωσε στο Reuters η οικονομολόγος του CEBR Nina Skero. Το Λονδίνο έχει βάλει στόχο  να μειώσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά 60% σε σχέση με τα επίπεδα του 1990 μέχρι το 2025 και έχει προωθήσει τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και την κοινή χρήση ποδηλάτων.

Η τρίτη πόλη στην κατάταξη, το Άμστερνταμ, έχει κάνει περισσότερα από σχεδόν οποιαδήποτε άλλη πόλη για να προωθήσει την ποδηλασία και να μειώσει τις εκπομπές, είπε.

Ο δείκτης CEBR περιλάμβανε την ατμοσφαιρική ρύπανση της πόλης ως έναν από τους 20 παράγοντες. Μεταξύ των άλλων είναι οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα των πόλεων, τα επίπεδα συμφόρησης, οι δημόσιες επενδύσεις σε υποδομές, οι χώροι πρασίνου, τα σημεία φόρτισης των ηλεκτρικών οχημάτων, τα κίνητρα για πράσινο ταξίδι και οι δεσμεύσεις των πόλεων για χαμηλές εκπομπές ρύπων.

Η Αντιδήμαρχος του Όσλο Lan Marie Nguyen Berg χαιρέτισε την έκθεση. «Η φιλοδοξία μας είναι να διαθέτουμε ένα σύστημα μεταφοράς μηδενικών εκπομπών μέχρι το 2030 το αργότερο», είπε.

Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, για παράδειγμα, αποτελούσαν σχεδόν το 11% της διερχόμενης διακίνησης διερχόμενων καμπινών στο Όσλο τον Ιανουάριο, έναντι 7% σε όλο το 2016. «Η μεγαλύτερη πρόκληση, πιστεύω, είναι τα φορτηγά και οι κατασκευές. Το Κάιρο βρίσκεται στην τελευταία θέση της λίστας 35 πόλεων, λίγο κάτω από το Ναϊρόμπι, τη Βομβάη και την Κωνσταντινούπολη.

Η Skero δήλωσε ότι η κατάταξη αποτελεί μια ένα στιγμιότυπο των τρεχουσών πολιτικών και ότι το Όσλο θα μπορούσε να ξεπεραστεί. Πολλές πόλεις έχουν θέσει πιο φιλόδοξους στόχους για τον περιορισμό των εκπομπών από τις εθνικές κυβερνήσεις τους μετά από την συμφωνία για το κλίμα στο Παρίσι το 2015.

www.euractiv.gr

Read More

Κομισιόν: η «έξυπνη γεωργία» θα μειώσει τις τιμές των τροφίμων

Οι πρακτικές γεωργίας ακριβείας στην ΕΕ θα μπορούσαν να παίξουν ένα σημαντικό ρόλο στη μείωση των τιμών των τροφίμων, πηγές της Κομισιόν δήλωσαν στη Euractiv.com

Η γεωργία ακριβείας βασίζεται στη βελτιστοποιημένη διαχείριση των εισροών σε ένα χωράφι ανάλογα με τις πραγματικές ανάγκες των καλλιεργειών. Περιλαμβάνει τεχνολογίες βασισμένες σε δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων συστημάτων δορυφορικού εντοπισμού θέσης όπως GPS, τηλεπισκόπησης και διαδικτύου, για τη διαχείριση των καλλιεργειών και τη μείωση της χρήσης λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και νερού.

Με βάση την ανάγκη της «περισσότερης παραγωγής με λιγότερα», η γεωργία ακριβείας αναδεικνύεται ως η λύση που βασίζεται στην καινοτομία και η εισαγωγή των νέων τεχνολογιών και βοηθά τους αγρότες να διαχειρίζονται τις εκμεταλλεύσεις τους με βιώσιμο τρόπο, λαμβάνοντας υπόψη την «παραμικρή λεπτομέρεια» καλλιέργεια.

Μιλώντας στο EURACTIV την περασμένη εβδομάδα, ο Τάσος Χανιώτης, ανώτερος στέλεχος της Διεύθυνσης Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σημείωσε ότι τώρα που η ΕΕ έχει το συγκριτικό πλεονέκτημα στις τεχνολογίες γεωργίας ακριβείας, πρέπει να πάρει την ευκαιρία και να προχωρήσει τη γεωργία ένα βήμα μπροστά. Αναφερόμενος στην Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) μετά το 2020, προειδοποίησε: «Εάν χάσουμε αυτή την ευκαιρία, την επόμενη φορά που θα κάνουμε αυτή τη συζήτηση, κάποιος άλλος θα διαμορφώνει την ατζέντα».

Ο κ. Χανιώτης εξήγησε ότι η συζήτηση σχετικά με την εφαρμογή πρακτικών αγροτικής ακριβείας στην Ευρώπη διαφέρει σε σχέση με τις ΗΠΑ. «Αυτά είναι εντελώς διαφορετικά περιβάλλοντα», είπε. «Εάν με αγροτική ακρίβεια εννοούμε ότι κάθε αγρότης έχει ένα drone να παίζει μαζί του στον ελεύθερο χρόνο του και εν τω μεταξύ κάνουν κάτι με το ωραίο, μεγάλο τρακτέρ τους, αυτό είναι το αμερικανικό αγρόκτημα και δεν έχει καμία σχέση με το ευρωπαϊκό μοντέλο ,» πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον αξιωματούχο της ΕΕ, η Ευρώπη βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της τεχνολογίας όσον αφορά τη διαστημική τεχνολογία. Σημείωσε ότι ο τελευταίος δορυφόρος που θα τεθεί σε τροχιά, το Sentinel-2, θα περνάει από κάθε αγρόκτημα της Ευρώπης κάθε πέντε ημέρες και θα παρέχει αυτές τις πληροφορίες δωρεάν σε όλους, από μικροκαλλιεργητές έως μεγάλες γεωργικές επιχειρήσεις.

«Η απαίτηση είναι πρόσβαση στο διαδίκτυο, γεγονός που καθιστά εξαιρετικά σημαντικό για τις αγροτικές περιοχές, είτε πρόκειται για μικροκαλλιεργητές είτε για μεγάλους αγρότες επειδή δεν βοηθά μόνο τις γεωργικές πρακτικές τους, βοηθά την πρόσβαση τους σε σχολεία, νοσοκομεία, μεταφορές, στα πάντα «, τόνισε.

Επιπλέον, επικεντρώθηκε στην ανάγκη για συμβούλους γεωργικών εκμεταλλεύσεων που θα αναλύουν τα στοιχεία μιας γεωργικής εκμετάλλευσης και θα βοηθήσουν τους αγρότες, τόσο τους μεγάλους όσο και τους μικρούς, να μάθουν περισσότερα για τη θρεπτική ισορροπία του εδάφους τους. Ωστόσο, σημείωσε ότι αυτό είναι ένα «αδύναμο σημείο» για πολλά κράτη μέλη και υπογράμμισε ότι όλοι οι αγρότες θα πρέπει να επωφεληθούν από αυτό, όχι μόνο οι πλούσιοι που θα πληρώσουν ιδιωτικούς συμβούλους.

Πτώση των τιμών;

Εάν η μεγαλύτερη παραγωγή με λιγότερες εισροές θα μπορούσε να έχει θετικό αντίκτυπο στις τιμές των τροφίμων δεν είναι ακόμη σαφές. Ωστόσο, σύμφωνα με πηγές της Επιτροπής, η γεωργία ακριβείας θα μπορούσε να «οδηγήσει» ενδεχομένως σε μείωση των τιμών των τροφίμων. Οι πηγές της Επιτροπής ανέφεραν στη EURACTIV ότι η διαμόρφωση των τιμών των ειδών διατροφής είναι ιδιαίτερα πολύπλοκη και εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, ιδίως όσον αφορά τη συνολική ζήτηση και τις συνθήκες εφοδιασμού της αγοράς.

«Σε αυτό το πλαίσιο, η γεωργία ακριβείας, η οποία έχει τη δυνατότητα να αυξήσει την παραγωγικότητα και την αποδοτικότητα της γεωργίας και να μειώσει το κόστος παραγωγής, μπορεί ενδεχομένως να διαδραματίσει ρόλο στη μείωση των τιμών των τροφίμων, αν και το μέγεθος του αποτελέσματος είναι δύσκολο να ποσοτικοποιηθεί» σημείωσαν οι πηγές. Οι ίδιες πηγές πρόσθεσαν ότι η βιωσιμότητα της γεωργίας αυξάνεται ταυτόχρονα, γεγονός το οποίο μπορεί να συμβάλει στη μακροπρόθεσμη σταθερότητα της παραγωγής. Αυτό με τη σειρά του θα μπορούσε να οδηγήσει σε πιο σταθερές τιμές των τροφίμων.

www.euractiv.gr

Read More

Τέλος οι συνοριακοί έλεγχοι εντός Σένγκεν μέχρι το Νοέμβριο

Τα κράτη μέλη τα οποία επέβαλαν συνοριακούς ελέγχους στον χώρο Σένγκεν λόγω του μεταναστευτικού θα πρέπει να τους τερματίσουν μέχρι τον Νοέμβριο, ανακοίνωσαν χθες (2 Μαΐου) οι Βρυξέλλες.

Η Αυστρία, η Δανία, η Γερμανία, η Σουηδία και η Νορβηγία εισήγαγαν τους ελέγχους το 2015 και τους επετράπη να τους παρατείνουν επανειλημμένα σε καθορισμένα χρονικά διαστήματα.

Η Σουηδία δήλωσε νωρίτερα την Τρίτη ότι καταργεί τους ελέγχους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δήλωσε ότι τώρα θα συνιστούσε μόνο μια τελευταία εξάμηνη παράταση από τα μέσα Μαΐου.

«Ήρθε η ώρα να λάβουμε τα τελευταία συγκεκριμένα βήματα για να επιστρέψουμε σταδιακά σε μια κανονική λειτουργία του χώρου Σένγκεν» δήλωσε ο Επίτροπος της ΕΕ για τη Μετανάστευση Δημήτρης Αβραμόπουλος σε δημοσιογράφους. «Αυτή θα είναι η τελευταία παράταση.»

Οι πέντε χώρες εισήγαγαν για πρώτη φορά τους ελέγχους όταν ένα κύμα προσφύγων και μεταναστών από τη Συρία και άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής και από την Αφρική διέσχιζαν την Ευρώπη. Οι Βρυξέλλες έθεσαν αρχικά το στόχο να απαλλαγούν από τους ελέγχους μέχρι το τέλος του 2016, αλλά αυτό αποδείχθηκε αδύνατο.

Ο χώρος Σένγκεν αποτελείται από 22 κράτη μέλη της ΕΕ καθώς και από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία και την Ελβετία.

Εξηγώντας την απόφαση για μια τελική παράταση, ο κ. Αβραμόπουλος δήλωσε ότι οι έλεγχοι ταυτότητας είναι «η εξαίρεση, αναλογικοί και η έσχατη λύση, για μια περιορισμένη περίοδο – στην προκειμένη περίπτωση για τελευταία φορά, μέγιστο έξι μήνες». Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενισχύσουν τους «αναλογικούς ελέγχους της αστυνομίας σε όλη την επικράτεια», ιδίως κοντά στα εσωτερικά σύνορα, είπε.

www.euractiv.gr

Read More

«Λευκή Βίβλος»: η κοινωνική διάσταση της Ευρώπης στο επίκεντρο – 1ο έγγραφο προβληματισμού

Σε συνέχεια της έναρξης της συζήτησης για το μέλλον της Ευρώπης, μέσω της Λευκής Βίβλου, την οποία παρουσίασε την 1η Μαρτίου, η Επιτροπή επικεντρώνεται τώρα στην κοινωνική διάσταση της Ευρώπης έως το 2025.

Το σημερινό έγγραφο προβληματισμού για την κοινωνική διάσταση της Ευρώπης θα σηματοδοτήσει την έναρξη μιας διαδικασίας συνομιλίας με τους πολίτες, τους κοινωνικούς εταίρους, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και τις κυβερνήσεις, στην οποία θα αναζητηθούν απαντήσεις για τις προκλήσεις που θα αντιμετωπίσουν οι κοινωνίες και οι πολίτες μας κατά τα επόμενα χρόνια. Το σημερινό έγγραφο αποτελεί, επίσης, μια προσπάθεια για να διευκρινιστεί η συμβολή της ΕΕ στην αντιμετώπιση των προκλήσεων αυτών.

Ο κ. Βάλντις Ντομπρόβσκις, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής αρμόδιος για το ευρώ, τον κοινωνικό διάλογο, τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και την ένωση κεφαλαιαγορών, δήλωσε: «Το παρόν έγγραφο προβληματισμού ορίζει το πλαίσιο για μια συζήτηση σχετικά με το είδος της κοινωνικής διάστασης που θέλουμε για την Ευρώπη και σχετικά με τις δράσεις που πρέπει να αναληφθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο ώστε να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις του σήμερα. Για να υπάρξει συναίνεση γύρω από τις ιδέες οι οποίες παρουσιάζονται στο έγγραφο προβληματισμού, στηριζόμαστε στην ενεργό συμμετοχή των εθνικών κοινοβουλίων, των κοινωνικών εταίρων και των πολιτών

Πιο συγκεκριμένα, το έγγραφο προβληματισμού για την κοινωνική διάσταση της Ευρώπης, το οποίο συντάχθηκε με επικεφαλής τον Αντιπρόεδρο κ. Ντομπρόβσκις και την Επίτροπο κ. Τίσεν, θέτει ευρέα, κοινωνικά ερωτήματα σχετικά με τον τρόπο που ζούμε και τον τρόπο που είναι οργανωμένες οι κοινωνίες μας, αλλά και σχετικά με το πώς μπορούμε να διατηρήσουμε το βιοτικό μας επίπεδο, να δημιουργήσουμε περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας, να εφοδιάσουμε τους πολίτες με τις κατάλληλες δεξιότητες και να καλλιεργήσουμε την ενότητα στην κοινωνία μας, έχοντας κατά νου την κοινωνία και τον εργασιακό κόσμο του αύριο.

Αυτό γίνεται προσδιορίζοντας τις ακόλουθες τρεις δυνατές επιλογές για το μέλλον, οι οποίες απηχούν επιχειρήματα που ακούγονται συχνά στη δημόσια συζήτηση:

  • Περιορισμός της κοινωνικής διάστασης στην ελεύθερη κυκλοφορία: με την επιλογή αυτή, η Ένωση θα μπορέσει να διατηρήσει τους κανόνες για την προώθηση της διασυνοριακής κυκλοφορίας των προσώπων, όπως είναι οι κανόνες για τα δικαιώματα κοινωνικής ασφάλισης των μετακινούμενων πολιτών, για την απόσπαση εργαζομένων, για τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη και για την αναγνώριση των διπλωμάτων. Ωστόσο, δεν θα υπάρχουν πλέον ελάχιστες προδιαγραφές της ΕΕ, π.χ. για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων, τον χρόνο εργασίας και ανάπαυσης ή την άδεια μητρότητας και πατρότητας. Η Ευρώπη δεν θα διαμορφώνει πλέον τις ευκαιρίες για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών στους τομείς της εκπαίδευσης, της υγείας, του πολιτισμού και του αθλητισμού, και τα προγράμματα περιφερειακής αναδιάρθρωσης στα κράτη μέλη που συγχρηματοδοτούνται από την ΕΕ θα πρέπει να διακοπούν ή να χρηματοδοτηθούν από εθνικούς πόρους.
  • Όσοι θέλουν να κάνουν περισσότερα στο κοινωνικό πεδίο κάνουν περισσότερα: διαφορετικές ομάδες χωρών μπορούν να αποφασίσουν να κάνουν περισσότερα από κοινού στο κοινωνικό πεδίο. Θα μπορούσαν να είναι οι χώρες που έχουν κοινό νόμισμα το ευρώ, για να διατηρήσουν την ισχύ και τη σταθερότητα του νομίσματος και για να αποφύγουν απότομες προσαρμογές στο βιοτικό επίπεδο των πολιτών τους, ή οποιοσδήποτε άλλος συνδυασμός χωρών με επίκεντρο άλλα θέματα.
  • Η ΕΕ των 27 εμβαθύνει από κοινού την κοινωνική διάσταση της Ευρώπης: αν και το κέντρο βάρους των ενεργειών στο κοινωνικό πεδίο θα πρέπει να παραμείνει και θα παραμείνει στις εθνικές και τοπικές αρχές, η ΕΕ θα διερευνήσει τρόπους για περαιτέρω στήριξη των ενεργειών των κρατών μελών, αξιοποιώντας πλήρως όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή της. Η νομοθεσία, όχι μόνο θα ορίζει ελάχιστες προδιαγραφές, αλλά, σε επιλεγμένους τομείς, θα εναρμονίζει πλήρως τα δικαιώματα των πολιτών σε όλη την ΕΕ, έχοντας ως στόχο την επικέντρωση στην κοινωνική σύγκλιση σε κοινωνικά αποτελέσματα.

Καθώς η Ευρώπη των 27 προσπαθεί να διαμορφώσει το μέλλον της, η συζήτηση για την κοινωνική διάσταση της Ένωσής μας είναι επίκαιρη και ουσιαστική. Το έγγραφο προβληματισμού, στο πνεύμα της λευκής βίβλου για το μέλλον της Ευρώπης, δίνει το έναυσμα για συζήτηση καταθέτοντας διάφορες ιδέες, προτάσεις και επιλογές για μια κοινωνική διάσταση της Ευρώπης έως το 2025. Οι ιδέες που παρουσιάζονται στις διάφορες επιλογές μπορούν να συνδυαστούν και δεν είναι οι μοναδικές προτάσεις που μπορεί να υπάρξουν. Σκοπός τους είναι να εμπλουτίσουν τη συζήτηση και να της προσφέρουν στοιχεία, ώστε να γίνει δυνατή η ανάληψη δράσης.

Ταυτόχρονα, η Επιτροπή είναι αποφασισμένη να συνεχίσει να παράγει αποτελέσματα όσον αφορά την κοινωνική Ευρώπη σύμφωνα με τις πολιτικές κατευθύνσεις και το πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής. Η σημερινή παρουσίαση του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων και των πρωτοβουλιών που τον συνοδεύουν αποτελεί εμβληματική πρωτοβουλία για την παρούσα Επιτροπή όσον αφορά την πρόοδο που σημειώνεται για να επιτύχουμε αγορές εργασίας και συστήματα κοινωνικής πρόνοιας που θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες του μέλλοντος, θα είναι δικαιότερα και θα λειτουργούν καλύτερα, καθώς και για την υποστήριξη μιας ανανεωμένης σύγκλισης για την επίτευξη καλύτερων συνθηκών ζωής και εργασίας.

Ιστορικό

Η επίτευξη μιας κοινωνικής και δικαιότερης Ευρώπης αποτελεί βασική προτεραιότητα γι’ αυτή την Επιτροπή. Παρά τις πρόσφατες βελτιώσεις των οικονομικών και κοινωνικών συνθηκών σε όλη την Ευρώπη, αποκλίσεις μεταξύ χωρών και περιφερειών εξακολουθούν να υπάρχουν. Η οικονομική κρίση άφησε βαθιά σημάδια στις ζωές των ανθρώπων και στις κοινωνίες μας, αλλά εξακολουθούμε να μοιραζόμαστε τις ίδιες κοινωνικές προσδοκίες.

Αυτό επιβεβαιώθηκε στη δήλωση της Ρώμης, την οποία υπέγραψαν οι ηγέτες της ΕΕ στις 25 Μαρτίου 2017 και στην οποία περιγράφεται η σημασία μιας ισχυρής, κοινωνικής Ευρώπης, με βάση την αειφόρο ανάπτυξη που προωθεί την οικονομική και κοινωνική πρόοδο, καθώς και τη συνοχή και τη σύγκλιση, στηρίζοντας την ακεραιότητα της εσωτερικής αγοράς και λαμβάνοντας υπόψη την ποικιλομορφία των εθνικών συστημάτων και του καίριου ρόλου των κοινωνικών εταίρων, για την πρόοδο της ΕΕ των 27.

Μέσα στην ποικιλομορφία τους, οι χώρες της ΕΕ των 27 μπορούν να αντιμετωπίσουν τις κοινές προκλήσεις η καθεμιά ξεχωριστά και όλες μαζί, έχοντας συνείδηση ότι η ευθύνη της προετοιμασίας για το μέλλον εναπόκειται σε μεγάλο βαθμό στις ίδιες. Η παρουσίαση των λεωφόρων στο έγγραφο προβληματισμού για την κοινωνική διάσταση της Ευρώπης δίνει μια εικόνα προοπτικής του τι μπορεί να επιτευχθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ποιοι θα μπορούσαν να είναι οι περιορισμοί, ανάλογα με τον βαθμό φιλοδοξίας που επιδιώκεται και τον βαθμό στον οποίο ορισμένα —ή όλα— τα κράτη μέλη είναι προετοιμασμένα για να συνεργαστούν. Προσπαθεί, επίσης, να προσφέρει το πλαίσιο για μια συζήτηση η οποία θα πρέπει ουσιαστικά να διευκρινίσει δύο ανοικτά ερωτήματα: Ποιες προκλήσεις θα πρέπει να αντιμετωπίσουν οι χώρες μας από κοινού; Ποια προστιθεμένη αξία μπορούν να αποδώσουν τα μέσα επιπέδου ΕΕ;

Μαζί με την Επιτροπή, η σουηδική κυβέρνηση προετοιμάζει τη διάσκεψη κορυφής για κοινωνικά θέματα σχετικά με τη δίκαιη απασχόληση και την ανάπτυξη στο Γκέτεμποργκ στις 17 Νοεμβρίου 2017, η οποία θα αποτελέσει μία ακόμη ευκαιρία για διεξοδικότερη συζήτηση.

Η σύνταξη του εγγράφου προβληματισμού για την κοινωνική διάσταση της Ευρώπης αποτελεί συνέχεια της Λευκής Βίβλου για το μέλλον της Ευρώπης που παρουσιάστηκε την 1η Μαρτίου, στην οποία καθορίζονται οι κύριες προκλήσεις και ευκαιρίες για την Ευρώπη στην ερχόμενη δεκαετία. Η λευκή βίβλος σηματοδότησε την αρχή μιας διαδικασίας κατά την οποία η ΕΕ των 27 θα αποφασίσει για το μέλλον της Ένωσης. Για να ενθαρρύνει αυτόν τον διάλογο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μαζί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη, θα διοργανώσουν μια σειρά από «διαλόγους για το μέλλον της Ευρώπης» στις πόλεις και στις περιφέρειες της Ευρώπης.

Μετά το έγγραφο για την κοινωνική διάσταση της Ευρώπης θα ακολουθήσει μια σειρά εγγράφων προβληματισμού σχετικά με:

  • την τιθάσευση της παγκοσμιοποίησης·
  • την εμβάθυνση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, με βάση την έκθεση των πέντε Προέδρων του Ιουνίου 2015·
  • το μέλλον της ευρωπαϊκής άμυνας· και
  • το μέλλον των οικονομικών της ΕΕ.

Περισσότερες πληροφορίες

Έγγραφο προβληματισμού σχετικά με την κοινωνική διάσταση της Ευρώπης

Ακολουθήστε τον Αντιπρόεδρο κ. Ντομπρόβσκις στο Facebook και στο Twitter

Ακολουθήστε την Επίτροπο κ. Μαριάν Τίσεν στο Facebook και στο Twitter, #SocialRights

Το Δελτίο Τύπου στον ιστότοπο της ΕΕ

Read More

Νέος Άτλαντας για τη διαχείριση των υδάτων στις πόλεις μας

Η Επιτροπή δημοσίευσε σήμερα τον Άτλαντα Αστικών Υδάτων για την Ευρώπη. Η έκδοση — η πρώτη αυτού του είδους — δείχνει τον τρόπο με τον οποίο οι διάφορες επιλογές για τη διαχείριση των υδάτων, καθώς και άλλοι παράγοντες, όπως η διαχείριση των αποβλήτων, η κλιματική αλλαγή ακόμη και οι διατροφικές προτιμήσεις μας, επηρεάζουν τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της χρήσης υδάτων στις πόλεις μας.

Λεπτομερή ενημερωτικά δελτία στον Άτλαντα Αστικών Υδάτων για την Ευρώπη παρουσιάζουν την κατάσταση της διαχείρισης των υδάτων σε περισσότερες από 40 ευρωπαϊκές πόλεις (ανάμεσά τους και η Αθήνα) και περιφέρειες, καθώς και ορισμένα υπερπόντια παραδείγματα. Τον Άτλαντα συνοδεύουν δύο διαδικτυακά εργαλεία που μπορούν να βοηθήσουν τους δήμους να διαχειρίζονται τα ύδατα με πιο βιώσιμο τρόπο.

Ο κ. Τίμπορ Νάβρατσιτς, Επίτροπος αρμόδιος για την εκπαίδευση, τον πολιτισμό, τη νεολαία και τον αθλητισμό, υπεύθυνος για την εσωτερική επιστημονική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το Κοινό Κέντρο Ερευνών (ΚΚΕρ), δήλωσε: «Η λειψυδρία πλήττει πάνω από το 10 τοις εκατό του πληθυσμού της Ευρώπης. Προκειμένου να ενισχυθεί η καινοτόμος διαχείριση των υδάτων, και να έχει την αποδοχή του κοινού, οι επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις πρέπει να είναι προσβάσιμες από όλους. Ο Άτλαντας Αστικών Υδάτων για την Ευρώπη περιλαμβάνει επιστημονικές και τεχνικές πληροφορίες με τρόπο εύληπτο και δημιουργικό, ώστε ο καθένας να κατανοεί το τι διακυβεύεται και να ενεργεί αναλόγως

Ο κ. Καρμένου Βέλα, Επίτροπος αρμόδιος για το περιβάλλον, τις θαλάσσιες υποθέσεις και την Αλιεία, πρόσθεσε: «Το νερό αποτελεί αναντικατάστατο πόρο για την κοινωνία, ο οποίος όμως είναι ανανεώσιμος μόνον εάν τον διαχειριζόμαστε ορθά. Οι πόλεις, που φιλοξενούν τρεις από τους τέσσερις πολίτες της ΕΕ, δεν έχουν άλλη επιλογή από το να ευαισθητοποιηθούν σε ό,τι αφορά τον πολύτιμο αυτόν πόρο και να τον διαχειρίζονται με περίσκεψη. Μια ισχυρή πολιτική των υδάτων είναι επίσης σημαντική όσον αφορά στην υλοποίηση του Θεματολογίου 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη, τόσο στην ΕΕ όσο και διεθνώς.»

Η εν λόγω έκδοση προέκυψε από τη συνεργασία του Κοινού Κέντρου Ερευνών της Επιτροπής με το Fundació CTM Centre Tecnològic, το KWR Watercycle Research Institute, την Ευρωπαϊκή Σύμπραξη Καινοτομίας για το Νερό, και το δίκτυο ύδρευσης στις ευρωπαϊκές περιφέρειες και πόλεις NETWERC H2O. Η παρουσίαση του Άτλαντα έγινε σήμερα κατά τη σύνοδο των υπουργών που είναι αρμόδιοι για τη διαχείριση των υδάτων από τα 43 μέλη της Ένωσης για τη Μεσόγειο (ΕγΜ), η οποία φιλοξενείται από την κυβέρνηση της Μάλτας στη Βαλέτα.

Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στο δελτίο τύπου.

Read More