Το Ευρωκοινοβούλιο ζητά υποχρεωτικούς κανόνες για τη μείωση των απορριμάτων τροφίμων

Οι ευρωβουλευτές χτες (11 Απριλίου) παρότρυναν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να θέσει δεσμευτικούς στόχους για τη μείωση των απορριμμάτων τροφίμων μέχρι το 2020, τους οποίους θα πρέπει να πιάσει μέχρι το 2025 και το 2030. 

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (ENVI) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ψήφισε σήμερα ομόφωνα υπέρ της έκθεσης με τίτλο «αποδοτικότητα των πόρων: μείωση των απορριμμάτων τροφίμων, βελτίωση της ασφάλειας των τροφίμων».

Σύμφωνα με τα στοιχεία του 2014, 55 εκατομμύρια άνθρωποι, ή το 9,6% του πληθυσμού της ΕΕ, δεν μπορούσε να ανταπεξέλθει οικονομικά σε ένα ποιοτικό γεύμα κάθε μέρα.

Επιπλέον, τα στοιχεία από το 2015 δείχνουν ότι 118 εκατομμύρια άτομα ή το 23,7% του πληθυσμού της ΕΕ, έχουν έρθει αντιμέτωπα με τον κίνδυνο της φτώχειας και του «κοινωνικού αποκλεισμού».

Όμως, τα στοιχεία για τα απορρίμματα τροφίμων αναδεικνύουν μια τραγική ειρωνεία.

Εκτιμάται ότι, κάθε χρόνο, περίπου 88 εκατομμύρια τόνοι τροφίμων σπαταλούνται στην ΕΕ, αριθμός που αναμένεται να αυξηθεί σε περίπου 126 εκατομμύρια τόνους μέχρι το 2020, εάν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι το 70% των απορριμμάτων τροφίμων προέρχεται από τα νοικοκυριά, τα καταστήματα τροφίμων και λιανικής, ενώ οι τομείς παραγωγής και μεταποίησης συνεισφέρουν το υπόλοιπο 30%.

Το Ελεγκτικό Συνέδριο της ΕΕ επέκρινε πρόσφατα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα άσχημα αποτελέσματα της για την αντιμετώπιση της σπατάλης τροφίμων.

Προέτρεψε επίσης την Κομισιόν για την καλύτερη εναρμόνιση των διαφόρων τομέων πολιτικής, όπως η αγροτική και αλιευτική πολιτική.

Η έκθεση του Κοινοβουλίου επεσήμανε ότι ορισμένα απορρίμματα τροφίμων στο επίπεδο της παραγωγής οφειλόταν στα στάνταρ που έχουν επιβάλει οι πωλητές σχετικά με τις προδιαγραφές των προϊόντων, τις ακυρώσεις παραγγελιών λόγω των αλλαγών στη ζήτηση των καταναλωτών και την υπερπαραγωγή των τροφίμων για να πληρούν ορισμένες εποχιακές ανάγκες.

Μια συστηματική απάντηση

Για να γίνει αυτό, η έκθεση ισχυρίζεται, ότι πρέπει να υπάρξει δέσμευση τόσο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη, καλώντας για μια «συντονισμένη πολιτική αντίδραση» σε δύο επίπεδα.

Όσον αφορά τα κράτη μέλη, η έκθεση αναφέρει ότι θα πρέπει να λάβουν μέτρα για τη μείωση της σπατάλης τροφίμων κατά 30% μέχρι το 2025 και 50% μέχρι το 2030 (σε σύγκριση με το ποσοστό του 2014).

Όσον αφορά την Επιτροπή, θα πρέπει μέχρι το τέλος του 2020, να καθορίσει δεσμευτικούς πανευρωπαϊκούς στόχους για τη μείωση των απορριμμάτων τροφίμων οι οποίοι πρέπει να εκπληρωθούν μέχρι 2025 και το 2030.

Εάν η Επιτροπή κάνει αυτά τα βήματα, εναπόκειται στα κράτη μέλη «να παρακολουθούν και να αξιολογούν την εφαρμογή των μέτρων μείωσης των αποβλήτων τροφίμων» και παροτρύνει την Επιτροπή «να υποστηρίξει ένα νομικά δεσμευτικό ορισμό των απορριμμάτων τροφίμων».

Σύμφωνα με την έκθεση, ο νέος ορισμός των «απορριμμάτων τροφίμων» έχει ως εξής: «αποκρίματα τροφίμων σημαίνει τρόφιμα που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο, είτε σε βρώσιμη ή μη βρώσιμη κατάσταση, τα οποία αποσύρθηκαν από την αλυσίδα παραγωγής ή προμήθειας για να στην πρωτογενή παραγωγή, επεξεργασία, κατασκευή, μεταφορά, αποθήκευση, το λιανικό εμπόριο και το επίπεδο των καταναλωτών, με την εξαίρεση των ζημιών της πρωτογενούς παραγωγής».

Πολυεπίπεδες επιπτώσεις

Η Biljana Borzan, Κροάτισσα σοσιαλδημοκράτης ευρωβουλευτής (S & D) και εισηγητής της έκθεσης, δήλωσε στη EURACTIV.com ότι περίπου το ένα τρίτο όλων των τροφίμων που παράγονται για κατανάλωση χάθηκε ή χάνεται από το αγρόκτημα στο τραπέζι.

«Απώλεια τροφίμων και τα απορρίμματα μπορούν να προκαλέσουν οικονομική ζημιά περίπου 940 δισεκατομμυρίων $ ετησίως.

Προκαλεί επισιτιστική ανασφάλεια και υποσιτισμό. Και τα τρόφιμα που τελικά χάνονται ή σπαταλώνται καταναλώνουν περίπου το ένα τέταρτο του συνόλου των υδάτων που χρησιμοποιούνται στη γεωργία, απαιτούν καλλιεργήσιμη έκταση στο μέγεθος της Κίνας και είναι υπεύθυνα για περίπου 8% των παγκόσμιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου», είπε.

Η ευρωβουλευτής συνέχισε, λέγοντας ότι οφείλεται στο γεγονός ότι δεν υπάρχει σπατάλη τροφίμων σε όλα τα στάδια της αλυσίδας προμήθειας και κατανάλωσης «δεν υπάρχει κάποια κανονιστική ρύθμιση με την οποία η ΕΕ μπορεί να επιβάλει την επίλυση του προβλήματος.

«Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 52 πράξεις της ΕΕ οι οποίες μπορούν να έχουν κάποια επίδραση, θετική ή αρνητική, για τα απορρίμματα τροφίμων […] χρειαζόμαστε μια συντονισμένη πολιτική σε επίπεδο ΕΕ και κράτους μέλους που να λαμβάνει υπόψη τις πολιτικές για τα απορρίμματα, την ασφάλεια των τροφίμων, καθώς και την πληροφόρηση, αλλά επίσης και  πτυχές της οικονομίας, της έρευνας και της καινοτομίας, του περιβάλλοντος, της γεωργίας, της εκπαίδευσης και της κοινωνικής πολιτικής», προειδοποίησε.

www.euractiv.gr

Read More

Από τον κρατικό κουμπαρά τα πρόστιμα 34,3 εκατ. για τις χωματερές

Από τα αποθεματικά του ελληνικού προϋπολογισμού πληρώθηκε τελικά το κατ’ αποκοπή πρόστιμο του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για τους ΧΑΔΑ (Χώρους Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων), που επιβλήθηκε στη χώρα μας για τη διατήρηση επί δεκαετίες χωματερών και την παράβαση της κοινοτικής οδηγίας για τη δημιουργία ΧΥΤΑ σε ολόκληρη τη χώρα.

Το ποσό ύψους τριάντα τεσσάρων εκατομμυρίων διακοσίων ογδόντα χιλιάδων ευρώ (αριθμητικώς: 34.280.000 ευρώ) πληρώθηκε μέσα στο 2016 όχι από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας αλλά από το Υπουργείο Οικονομικών και μάλιστα με χρήση του ειδικού αποθεματικού ύψους 1 δισ. που διατηρεί το ΥΠΟΙΚ για τις έκτακτες ανάγκες των Υπουργείων, βάσει των μνημονιακών δεσμεύσεων της χώρας.

Αυτό προκύπτει από την ειδική έκθεση που απέστειλε ο Υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος προς τον πρόεδρο της Βουλής και το Ελεγκτικό Συνέδριο στις 6 Απριλίου. Στην έκθεση αυτή για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού περιλαμβάνεται ο πίνακας διάθεσης πιστώσεων από το αποθεματικό του Κρατικού Προϋπολογισμού για το 2016, με τις δαπάνες των Υπουργείων που κατανάλωσαν το 1 δισ. ευρώ των «εκτάκτων» αναγκών.

Βέβαια η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και το συνεπακόλουθο πρόστιμο μόνο «έκτακτη» δαπάνη δεν ήταν, καθώς ήταν γνωστό τοις πάσι ότι στη χώρα μας θα επιβληθεί πρόστιμο. Αυτό που έμενε να οριστικοποιηθεί ήταν το ακριβές ποσό που θα υπολόγιζε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για το κατ’ αποκοπή μέρος του προστίμου αλλά και για την ημερήσια καθυστέρηση στη συμμόρφωση. Βέβαια στην «αργκό» των Υπουργείων αυτός ο «άγνωστος» Χ επιτρέπει να μην εγγράφονται οι πιστώσεις στον Προϋπολογισμό. Έτσι όμως δεν υφίστανται οι αναγκαίες πιστώσεις ούτε στο Υπουργείο Οικονομικών αλλά ούτε και στα συναρμόδια Υπουργεία Περιβάλλοντος και Εσωτερικών. Μόνος τρόπος λοιπόν για την κάλυψη του προστίμου σε τέτοιες περιπτώσεις είναι η χρήση του αποθεματικού. Και ας υπάρχουν «απόρρητες» και μη εκθέσεις της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στις Βρυξέλλες προς τους αρμόδιους Υπουργούς που «δείχνουν» τόσο την έκβαση της υπόθεσης όσο και τα ύψη των προστίμων, πρό της έκδοσης των αποφάσεων…

Με το «τέχνασμα» της χρήσης του αποθεματικού δεν επιβαρύνεται ο προϋπολογισμός του ΥΠΕΝ και του ΥΠΕΣ, που θα έπρεπε να καλύπτουν το συγκεκριμένο κονδύλι. Αναμένουμε να δούμε αν για την τρέχουσα χρονιά θα επιστρατευτεί και πάλι ο ίδιος μηχανισμός (με τη δικαιολογία ότι για το ημερήσιο πρόστιμο «δεν είναι δυνατόν να υπολογιστεί εκ των προτέρων»…) ή αν θα πληρώσουν τα δύο συναρμόδια Υπουργεία από τον προϋπολογισμό τους. Για την ιστορία να αναφέρουμε ότι το ΥΠΕΝ παρουσιάζεται «ουραγός» στην χρήση του αποθεματικού με μόλις 2.048.540 ευρώ (καθώς η δαπάνη για το πρόστιμο βαρύνει τυπικά το ΥΠΟΙΚ), απέναντι στα εκατοντάδες εκατομμύρια που χρησιμοποίησαν άλλα υπουργεία όπως το Εργασίας (για την προσφυγική κρίση) ή το Εθνικής Άμυνας. Ωστόσο η εικόνα αυτή είναι ψευδής, καθώς το ποσό των 32,3 εκατομμυρίων ευρώ αποτελεί «ρεκόρ» μεταξύ όλων των υπουργείων για προσαρμογή σε δικαστικές αποφάσεις, αφού σχεδόν όλα τα Υπουργεία λαμβάνουν χρήματα από το αποθεματικό για τέτοιες δαπάνες το 2016, όμως το ύψος της δαπάνης είναι μεγάλο σε σχέση με κάθε άλλη υπόθεση.

Το θέμα δεν είναι μικρό και έχει και άλλες προεκτάσεις… Η νομοθεσία (τόσο η ελληνική όσο και η ευρωπαϊκή) προβλέπει ρητά από πού πρέπει να πληρωθούν τα πρόστιμα: από την τοπική αυτοδιοίκηση, δηλαδή από τους δήμους στην έκταση των οποίων βρέθηκαν και λειτουργούσαν (ή λειτουργούν…) οι ΧΑΔΑ. Μάλιστα έχουν υπάρξει τόσο σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις όσο και υπουργικές αποφάσεις. Όμως οι κυβερνήσεις επιλέγουν να αφήνουν το θέμα στις ελληνικές καλένδες καθώς υπάρχει ένα σημείο κλειδί: το πολιτικό κόστος. Οι δήμοι που θα κληθούν να πληρώσουν (οι οποίοι σήμερα εστιάζονται κυρίως στην Πελοπόννησο και στα νησιά) θα επιβαρυνθούν με ένα οικονομικό κόστος που είναι δύσκολο να αντέξουν και εν τέλει θα κληθούν να το επιμερίσουν στους πολίτες μέσω των δημοτικών τελών. Δηλαδή αν ή όταν εφαρμοσθούν οι αποφάσεις του ευρωπαϊκού δικαστηρίου και η νομοθεσία θα πρέπει οι πολίτες να πληρώσουν από την τσέπη τους τη λειτουργία των ΧΑΔΑ επί δεκαετίες.

Σημαίνει όμως και κάτι ακόμη, σύμφωνα με νομικούς κύκλους. Με βάση την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» αλλά και τις προβλέψεις της νομοθεσίας η καταβολή από το ΥΠΟΙΚ, μέσω του αποθεματικού του προϋπολογισμού, του ποσού που αφορά πρόστιμο για την υπόθεση των ΧΑΔΑ προκαλεί νομικά ερωτήματα για τη νομιμότητα της διαδικασίας, καθώς καλείται το σύνολο των ελλήνων πολιτών να πληρώσει για τους συγκεκριμένους ΧΑΔΑ που περιλαμβάνονται στην απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και όχι οι πολίτες των περιοχών που απέθεταν τα σκουπίδια τους σε αυτούς…

www.euractiv.gr

Read More

Η ηλεκτροκίνηση μεγάλη ευκαιρία για την ΕΕ για απεξάρτηση από τον άνθρακα

Η Ευρώπη θα πρέπει να αυξήσει δραματικά τη χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας προκειμένου να επιτύχει τους στόχους του ΟΗΕ για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής που συμφωνήθηκαν στο Παρίσι το 2015, υποστηρίζει η επιχειρηματική ένωση Eurelectric σε έκθεση που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη (19 Απριλίου).

Με τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα να γίνονται mainstream, ο τομέας των μεταφορών αναμένεται να βρεθεί στο προσκήνιο της «απανθρακοποίησης», δήλωσαν οι συμμετέχοντες σε εκδήλωση στις Βρυξέλλες. Καθώς οι διαπραγματεύσεις σχετικά με τις προτάσεις για μια μεταρρύθμιση του ενεργειακού τοπίου της Ευρώπης είναι σε εξέλιξη, οι ομιλητές στην εκδήλωση ανέδειξαν επίσης τις τεράστιες δυνατότητες που υπάρχουν για τη μετάβαση από τα ορυκτά καύσιμα στην ηλεκτρική ενέργεια σε τομείς όπως η οικιακή θέρμανση.

Επιπλέον, η Eurelectric ζήτησε αλλαγές οι οποίες θα στοχεύουν στην απεριόριστη κατανάλωση ανανεώσιμης ενέργειας, με την απελευθέρωσή της από τους περιορισμούς που επιβάλλονται μέσω του κανονιστικού πλαισίου για την ενεργειακή απόδοση.

Ο γενικός γραμματέας της Eurelectric, κ. Kristian Ruby, δήλωσε ότι το 56% της ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη – ποσοστό που προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές ή από πυρηνικά – δεν έχει ήδη εκπομπές άνθρακα, ενώ οι μέσες εκπομπές CO2 από το ηλεκτρικό αυτοκίνητο είναι περίπου 50g ανά χιλιόμετρο, πολύ πιο κάτω από το μέσο όρο των 95 γραμμαρίων που έχει τεθεί ως ο στόχος της ΕΕ για το 2021 αναφορικά με τα αυτοκίνητα.

Σε συνέντευξη τύπου, ο κ. Ruby ζήτησε αυστηρότερα όρια εκπομπών και στόχους για την αύξηση των αυτοκινήτων με μηδενικές εκπομπές ρύπων. Είναι επίσης απαραίτητο να αναπτυχθεί υποδομή φόρτισής, πρόσθεσε. Η ευρεία υιοθέτηση ηλεκτρικών οχημάτων μπορεί να αποδειχθεί ωφέλιμη για τον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, οδηγώντας σε μεγάλη αύξηση της συνολικής κατανάλωσης.

Η πίεση της Eurelectric για το ζήτημα της ηλεκτροκίνησης ήρθε δύο εβδομάδες μετά την ανακοίνωση της ότι όλες οι επιχειρήσεις εκτός από τις δύο χώρες είχαν δεσμευτεί να σταματήσουν να κατασκευάζουν μονάδες άνθρακα από το 2020 και μετά.

«Ένα ευρύτατα αποκεντρωμένο σύστημα χωρίς εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα είναι έτοιμο» δήλωσε ο Jos Delbeke, γενικός διευθυντής της ΕΕ για την κλιματική αλλαγή, στην εκδήλωση, επαναλαμβάνοντας τη δέσμευση της Επιτροπής για μια προσέγγιση «οικονομικά αποδοτική, βασισμένη στην αγορά» για την απανθρακοποίηση.

Η ταχύτητα με την οποία θα είναι έτοιμο θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από το αποτέλεσμα των συνεχιζόμενων διαπραγματεύσεων μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εθνικών κυβερνήσεων σχετικά με το πλήθος των νομοθετικών προτάσεων που κατέθεσε η Κομισιόν το Νοέμβριο.

www.euractiv.gr

Read More

Δράσεις προτεραιότητας για τα παιδιά-μετανάστες

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δύο ετών έχει αυξηθεί ο αριθμός των παιδιών-μεταναστών που φτάνουν στην ΕΕ, εκ των οποίων πολλά χωρίς τις οικογένειές τους. Ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και η νομοθεσία των κρατών μελών παρέχει ισχυρό πλαίσιο προστασίας, η πρόσφατη αύξηση στις αφίξεις έχει θέσει τα εθνικά συστήματα υπό πίεση και έχει αποκαλύψει κενά και ελλείψεις. 

Για τον λόγο αυτό, σήμερα η Επιτροπή παρουσιάζει μέτρα για την ενίσχυση της προστασίας όλων των παιδιών-μεταναστών σε όλα τα στάδια της διαδικασίας.

Ο πρώτος Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Φρανς Τίμερμανς δήλωσε σχετικά: «Πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι τα παιδιά που πράγματι χρήζουν προστασίας θα την λαμβάνουν. Και πρέπει να δράσουμε τώρα. Αποτελεί ηθικό μας καθήκον και νομική ευθύνη μας.»

Ο Επίτροπος Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας κ. Δημήτρης Αβραμόπουλος πρόσθεσε: «Ένας στους τρεις αιτούντες άσυλο στην Ευρώπη είναι παιδί. Τα παιδιά αποτελούν τους πλέον ευάλωτους μετανάστες και η εξασφάλιση της προστασίας τους από τη στιγμή που εγκαταλείπουν τις χώρες καταγωγής τους θα πρέπει να ενσωματωθεί στη μεταναστευτική πολιτική μας. Αυτό σημαίνει ότι χρειαζόμαστε ολοκληρωμένη και ενισχυμένη απόκριση. Τόσο η Επιτροπή όσο και οι οργανισμοί της ΕΕ, είναι έτοιμοι να προχωρήσουν στην υλοποίηση των απαιτούμενων δράσεων

Η Επίτροπος Δικαιοσύνης, Καταναλωτών και Ισότητας των Φύλων κ. Βιέρα Γιούροβα δήλωσε: «Όταν μιλάμε για παιδιά-μετανάστες, δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ ότι, κατά πρώτο και κύριο λόγο, πρόκειται για παιδιά. Τα παιδιά-μετανάστες, ιδίως όσα είναι ασυνόδευτα, πρέπει να υποστηρίζονται από επιτρόπους ή ανάδοχες οικογένειες, το νωρίτερο δυνατόν. Η ένταξη των παιδιών αυτών στην κοινωνία μας εξαρτάται από το πόσο γρήγορα μπορούν να επανέλθουν σε μια σταθερότερη ζωή.»

Η προστασία των παιδιών αποτελεί κεντρική προτεραιότητα στο ευρωπαϊκό θεματολόγιο για τη μετανάστευση και η Επιτροπή θα εξακολουθήσει να στηρίζει τις προσπάθειες των κρατών μελών μέσω εκπαίδευσης, καθοδήγησης, επιχειρησιακής υποστήριξης και χρηματοδότησης.

Περισσότερες πληροφορίες

Ερωτήσεις και απαντήσεις (στα αγγλικά)

Ενημερωτικό δελτίο (στα αγγλικά)

Το Δελτίο Τύπου στον ιστότοπο της ΕΕ

Read More

Βραβείο στους νικητές του διαγωνισμού «Juvenes Translatores»

Ο κ. Γκίντερ Έτινγκερ, Επίτροπος αρμόδιος για τον Προϋπολογισμό και τους Ανθρώπινους Πόρους, απένειμε βραβείο και δίπλωμα στους 28 νικητές του ετήσιου διαγωνισμού μετάφρασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Juvenes Translatores». 

28 μαθητές Λυκείου, ένας από κάθε κράτος μέλος (από την Ελλάδα η Αγγελική Χριστοδουλάκη –  Γενικό Λύκειο Αγίου Νικολάου Χαλκιδικής), νίκησαν σε διαγωνισμό με περισσότερους από 3 240 συμμετέχοντες 728 σχολείων από ολόκληρη την Ευρώπη. Όλοι τους μετέφρασαν ένα μονοσέλιδο κείμενο με θέμα τις γλώσσες και τη μετάφραση. Οι διαγωνιζόμενοι μπορούσαν να επιλέξουν οποιονδήποτε από τους 552 δυνατούς συνδυασμούς ανάμεσα στις 24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ.

Φέτος, οι μαθητές μετέφρασαν σε 152 γλωσσικούς συνδυασμούς, μεταξύ των οποίων από τα ελληνικά στα λετονικά και από τα βουλγαρικά στα πορτογαλικά. Όλοι οι νικητές επέλεξαν να μεταφράσουν προς τη μητρική τους γλώσσα ή προς τη γλώσσα που κατέχουν καλύτερα, όπως ακριβώς και οι επίσημοι μεταφραστές των θεσμικών οργάνων της ΕΕ.

Οι μεταφράσεις ελέγχθηκαν από τους μεταφραστές της Επιτροπής. Ο διαγωνισμός «Juvenes Translatores» («νεαροί μεταφραστές» λατινιστί) επιβραβεύει τους καλύτερους νεαρούς μεταφραστές στην ΕΕ. Η Μεταφραστική Υπηρεσία της Επιτροπής διοργανώνει τον εν λόγω διαγωνισμό κάθε χρόνο από το 2007 για να προωθήσει την εκμάθηση γλωσσών στα σχολεία και να δώσει στους νέους μια γεύση από το επάγγελμα του μεταφραστή. Τα ονόματα των νικητών είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικά.

Read More

Eισαγωγές βιολογικών προϊόντων: Νέο ευρωπαϊκό σύστημα ηλεκτρονικής πιστοποίησης

Ένα νέο σύστημα ηλεκτρονικής πιστοποίησης για την καλύτερη παρακολούθηση των εισαγωγών βιολογικών προϊόντων άρχισε να ισχύει, αναδεικνύοντας την ΕΕ σε παγκόσμιο ηγέτη όσον αφορά την ιχνηλασιμότητα και τη συλλογή αξιόπιστων δεδομένων για το εμπόριο των προϊόντων αυτών.

Το πρωτοποριακό αυτό σύστημα ηλεκτρονικής πιστοποίησης θα συμβάλει στην ενίσχυση των διατάξεων για την ασφάλεια των τροφίμων και στη μείωση των πιθανών περιπτώσεων απάτης. Αναμένεται επίσης ότι θα μειώσει το διοικητικό φόρτο των επιχειρήσεων και των αρχών και ότι θα προσφέρει πολύ πληρέστερα στατιστικά δεδομένα σχετικά με τις εισαγωγές βιολογικών προϊόντων.

Για μια μεταβατική εξάμηνη περίοδο θα χρησιμοποιείται η πιστοποίηση τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή. Από τις 19 Οκτωβρίου 2017, οι εισαγωγές βιολογικών προϊόντων θα υπάγονται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική πιστοποίηση.

Ο Επίτροπος Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης, κ. Φιλ Χόγκαν, δήλωσε: «Η δέσμευσή μας για αυστηρά μέτρα πιστοποίησης και ελέγχου αποτελεί σημαντικό στοιχείο στον τομέα των προτύπων της ΕΕ για την ασφάλεια των τροφίμων. Αυτά τα υψηλά πρότυπα μάς έχουν καταστήσει τον καλύτερο παραγωγό τροφίμων παγκοσμίως, πρέπει όμως να αναζητούμε πάντα νέες και καλύτερες μεθόδους ώστε να επιτύχουμε ακόμη περισσότερα. Οι νέοι κανόνες θα βελτιώσουν την ιχνηλασιμότητα των βιολογικών προϊόντων, τα οποία αποτελούν μια σημαντική αναπτυσσόμενη αγορά».

Στην πράξη, οι αλλαγές προϋποθέτουν την ενσωμάτωση των εν λόγω πιστοποιητικών εισαγωγής στο σύστημα ελέγχου και πραγματογνωμοσύνης στις συναλλαγές (TRACES), στο υφιστάμενο δηλαδή ηλεκτρονικό σύστημα της ΕΕ για την ανίχνευση των κινήσεων των προϊόντων διατροφής ανά την ΕΕ. Το σύστημα TRACES είναι διαθέσιμο σε εικοσιτετράωρη βάση και διευκολύνει αποδεδειγμένα το εμπόριο, διότι επιτρέπει στους εμπορικούς εταίρους και τις αρμόδιες αρχές να συλλέγουν εύκολα πληροφορίες για τις κινήσεις των φορτίων και συμβάλλει στην ταχύτερη διεκπεραίωση των διοικητικών διαδικασιών. Το σύστημα αποτελεί επίσης αποδεδειγμένα πολύτιμο εργαλείο για την άμεση αντίδραση έναντι απειλών κατά της υγείας, διότι επιτρέπει την ανίχνευση κινήσεων φορτίων και διευκολύνει τη διαχείριση κινδύνων λόγω απορριφθέντων φορτίων.

Ιστορικό

Έπειτα από συστάσεις του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου και αίτημα κρατών μελών να δοθεί απάντηση σε ανησυχίες που αφορούν την παρακολούθηση των κινήσεων βιολογικών προϊόντων καθώς και τη συνοχή των ελέγχων εισαγωγών, οι νέοι κανόνες αποσκοπούν στη βελτίωση της ιχνηλασιμότητας των βιολογικών προϊόντων και στη μείωση των πιθανών περιπτώσεων απάτης.

Περισσότερες πληροφορίες

Βιολογική γεωργία στην ΕΕ

Το Δελτίο Τύπου στον ιστότοπο της ΕΕ

Read More

Ελληνίδα στους νικητές του Βραβείου Λογοτεχνίας της ΕΕ για το 2017

Το Βραβείο Λογοτεχνίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης  απονέμεται ετησίως στους καλύτερους νέους και πρωτοεμφανιζόμενους συγγραφείς στην Ευρώπη. Στους 12 συγγραφείς που επιλέχθηκαν για το 2017 συγκαταλέγεται και η ελληνίδα Κάλλια Παπαδάκη.

O Επίτροπος αρμόδιος για θέματα Εκπαίδευσης, Πολιτισμού, Νεολαίας και Αθλητισμού, κ. Tibor Navracsics, δήλωσε σχετικά: «Με το Βραβείο Λογοτεχνίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναδεικνύεται το αναδυόμενο λογοτεχνικό ταλέντο όλης της Ευρώπης. Αναγνωρίζουμε τη σημασία του τομέα του βιβλίου στην ΕΕ και βοηθούμε τους συγγραφείς, τους εκδότες, τους μεταφραστές και τους βιβλιοπώλες να προσεγγίσουν νέους αναγνώστες πέρα από τα σύνορα, προσφέροντάς τους περισσότερες επιλογές. Εκφράζω τα θερμά μου συγχαρητήρια σε όλους τους νικητές του φετινού βραβείου.»

Ο κάθε νικητής λαμβάνει χρηματικό έπαθλο 5 000 ευρώ ενώ η τελετή για την απονομή των βραβείων θα λάβει χώρα στις Βρυξέλλες στις 23 Μαΐου 2017.

Περισσότερες πληροφορίες  για το Βραβείο Λογοτεχνίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως και για τους νικητές για το 2017 και τα βιβλία τους μπορείτε να βρείτε εδώ.

Το Δελτίο Τύπου στον ιστότοπο της ΕΕ

Read More

2018 – Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ευρώπης: Γιατί έχει σημασία

Η πολιτισμική κληρονομιά της Ευρώπης είναι η ταυτότητα και η ιστορία της. Είναι σημαντική για την οικονομία, την ανάπτυξη και της απασχόληση. Στις 27 Απριλίου το ΕΚ ψηφίζει να γίνει το 2018 η Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτισμικής Κληρονομιάς. Περισσότερες πληροφορίες για το Έτος στη συνέντευξή μας με τον Ρουμάνο εισηγητή του ΕΚ, Μίρτσα Ντιάκονου.

«Θέλουμε να φέρουμε την πολιτισμική κληρονομιά πίσω στη προσοχή του κοινού. Να της δώσουμε την αξιοπρέπεια που της αξίζει και να ενισχύσουμε την ταυτότητα της. Ταυτόχρονα, θα ανακαλύψουμε εκ νέου τι μας κάνει ευρωπαίους», είπε ο κ. Ντιάκονου (Φιλελεύθεροι, Ρουμανία). Το ΕΚ μετά από διαπραγματεύσεις με τα κράτη μέλη και την Επιτροπή, εξασφάλισε 8 εκατομμύρια ευρώ από υπάρχοντα κονδύλια για δραστηριότητες προώθησης του Έτους Πολιτισμικής Κληρονομίας το 2018.

Πράγματι, «μελέτες του τομέα δείχνουν, ότι η επένδυση ενός ευρώ θα φέρει πίσω περισσότερα από 20 ευρώ», σημειώνει.

Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς σχεδόν 300.000 άτομα δουλεύουν απευθείας στο τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς της ΕΕ και μέσω αυτού δημιουργούνται έμμεσα μέχρι και 7,8 εκατομμύρια θέσεις εργασίας.

Οι κύριοι στόχοι της πρωτοβουλίας είναι:

  • να προωθηθεί ο ρόλος της Ευρωπαϊκής πολιτισμικής κληρονομιάς ως κομμάτι της πολιτισμικής πολυμορφίας και του διαπολιτισμικού διαλόγου
  • να ενισχυθεί η συμβολή της Ευρωπαϊκής πολιτισμικής κληρονομιάς στην οικονομία και την κοινωνία, μέσω της άμεσης και έμμεσης οικονομικής της δυνατότητας.
  • να συμβάλει στη προώθηση της πολιτισμικής κληρονομιάς ως ένα σημαντικό στοιχείο στη διεθνή παρουσία της ΕΕ. Η προώθηση της αξίας της πολιτισμικής κληρονομιάς θα αποτελέσει επίσης απάντηση στη σκόπιμη καταστροφή πολιτισμικών θησαυρών στη Μέση Ανατολή.

Η έκθεση του κ. Ντιάκονου αναμένεται να ψηφσθεί στην ολομέλεια του ΕΚ στις 27 Απριλίου

Read More

Ψηφιακή δημοκρατία στην ΕΕ: δυνατότητες και προκλήσεις

Η τελευταία έρευνα της Eurostat έδειξε ότι το 79% των Ευρωπαίων χρησιμοποίησε το διαδίκτυο τουλάχιστον μία φορά μέσα στην εβδομάδα. Το σερφάρισμα στο διαδίκτυο αποτελεί πλέον καθημερινότητα. Ωστόσο εκτός από το να ενημερωνόμαστε και να επικοινωνούμε χρησιμοποιώντας τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πόσο εξοικειωμένοι είμαστε με τα εργαλεία ηλεκτρονικής διακυβέρνησης; Η ολομέλεια του ΕΚ συζητά την Τετάρτη 15 Μαρτίου, για τις προκλήσεις και τις δυνατότητες της ηλεκτρονικής δημοκρατίας.

Πολλές είναι οι απειλές παραβίασης και χειραγώγησης της κοινής γνώμης στο διαδίκτυο εξαιτίας των πολλών και σημαντικών εκλογικών αναμετρήσεων, που αναμένονται μέσα στο 2017 σε πολλά κράτη μέλη της ΕΕ.

Η ολλανδική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι η καταμέτρηση των ψήφων δεν θα γίνει ηλεκτρονικά αλλά στις εκλογές που πραγματοποιούνται σήμερα, καθώς υπάρχουν αναφορές για πιθανές ηλεκτρονικές παραβιάσεις. Για τις εκλογικές διαδικασίες στη Ολλανδία χρησιμοποιούσαν ηλεκτρονικά  μηχανήματα μέχρι το 2007, ωστόσο αργότερα αποδείχτηκε ότι τα μηχανήματα αυτά μπορούσαν εύκολα να παραβιαστούν και η ηλεκτρονική ψηφοφορία απαγορεύτηκε στην χώρα.

Από το 2012 μέχρι σήμερα η Γαλλία επέτρεπε στους Γάλλους πολίτες που ζούσαν στο εξωτερικό να ψηφίζουν ηλεκτρονικά, ωστόσο ο νόμος αυτός δεν θα ισχύσει στις εκλογές του Ιουνίου, καθώς υπάρχουν φόβοι για ηλεκτρονικές παραβιάσεις.

Ένα άλλο παράδειγμα έρχεται από την Εσθονία, όπου ηλεκτρονικές ψηφοφορίες για τοπικές και εθνικές εκλογικές διαδικασίες έχουν ήδη πραγματοποιηθεί οκτώ φορές από το 2005. Μέχρι σήμερα δεν έχουν υπάρξει αναφορές για παραβιάσεις.

Αναφερόμενη στο παράδειγμα της Εσθονίας, η έκθεση του ΕΚ  επισημαίνει ότι για να είναι επιτυχής μια τυχόν υιοθέτηση ηλεκτρονικής ψηφοφορίας σε άλλα κράτη, θα πρέπει να εκτιμηθεί κατά πόσον διασφαλίζεται η πραγματική συμμετοχή όλων των πολιτών και να αποτιμηθούν οι προκλήσεις καθώς και οι επιπτώσεις των διαφορετικών ή αποκλινουσών τεχνολογικών προσεγγίσεων. Τονίζει επίσης, ότι η ύπαρξη ασφαλών διαδικτυακών συνδέσεων υψηλής ταχύτητας και ασφαλών υποδομών ηλεκτρονικών ταυτοτήτων αποτελούν σημαντικές προϋποθέσεις για μια επιτυχή ηλεκτρονική ψηφοφορία.

Η έκθεση ορίζει την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και δημοκρατία ως:

Ηλεκτρονική διακυβέρνηση: αναφέρεται στην εφαρμογή της τεχνολογίας των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) στη λειτουργία του δημόσιου τομέα, ιδίως κατά την ηλεκτρονική παροχή πληροφοριών και υπηρεσιών στους πολίτες από τις δημόσιες υπηρεσίες (για παράδειγμα: πληρωμή προστίμου τροχαίας παράβασης).

Ηλεκτρονική διακυβέρνηση: αναφέρεται στη χρήση της τεχνολογίας των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) για τη δημιουργία διαύλων επικοινωνίας οι οποίοι επιτρέπουν την ενσωμάτωση διάφορων ενδιαφερόμενων μερών για να εκφράσουν την άποψή τους σχετικά με τη διαδικασία χάραξης πολιτικών (για παράδειγμα, ηλεκτρονική διαβούλευση με πολίτες σχετικά με ενδεχόμενη αλλαγή ενός ορίου ταχύτητας ή τοπική διαβούλευση σχετικά με τον προϋπολογισμό).

Ηλεκτρονική δημοκρατία: αναφέρεται στη χρήση της τεχνολογίας των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) για τη δημιουργία διαύλων διαβούλευσης και συμμετοχής των πολιτών (για παράδειγμα: ηλεκτρονικό κοινοβούλιο, ηλεκτρονικές πρωτοβουλίες, ηλεκτρονική ψηφοφορία, ηλεκτρονική υποβολή αναφορών, ηλεκτρονικές διαβουλεύσεις).

Ευρωπαϊκά παραδείγματα

H Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών, θεσπίστηκε το 2012 ώς ένα νέο μέσο συμμετοχής στη δημοκρατία στην ΕΕ.  Παρέχει σε ένα εκατομμύριο πολίτες της ΕΕ τη δυνατότητα να συμμετέχουν άμεσα στη διαμόρφωση των πολιτικών της ΕΕ, ζητώντας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει νομοθετική πρόταση.

Επίσης, οι Ευρωπαίοι πολίτες έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν αναφορές. Η διαδικτυακή αυτή πύλη σχεδιάστηκε με τρόπο που επιτρέπει να υποβάλλεται η αναφορά ηλεκτρονικά, με τη βοήθεια μιας φιλικής προς τον χρήστη και οικείας διαδικασία εγγραφής· αλλά, σκοπός της είναι, επίσης, η ενημέρωση για τα ζητήματα που μας αναφέρονται από τρίτους, σε συνοπτική μορφή, και η παροχή πληροφοριών σχετικά με τις αναφορές που έχουν ήδη ληφθεί.

Read More

Αυγά: Πως η ΕΕ τα κρατά τα υγιή και ασφαλή

Η διακόσμηση και η βαφή πασχαλινών αυγών αποτελεί μακρόχρονη παράδοση για πολλές χώρες της ΕΕ. Πως μπορούμε όμως να ξέρουμε αν τα αυγά που αγοράζουμε είναι ασφαλή; Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει εργαστεί σε πολλές νομοθεσίες προκειμένου να διασφαλίσει ότι οι κότες και τα αυγά τους είναι υγιείς. Μάθετε τι έχει κάνει η ΕΕ αλλά και πως μπορείτε εσείς να διαλέγετε πάντα τα πιο υγιεινά αυγά για το τραπέζι σας.

Γνωρίζατε ότι:

  • Η ΕΕ παράγει περισσότερους από 7 εκατομμύρια τόνους αυγά κάθε χρόνο
  • Οι πρώτες σε παραγωγή χώρες είναι: η Γαλλία, η Ιταλία, η Γερμανία και οι πρώτες σε κατανάλωση στον κόσμο είναι: Ιαπωνία, Ελβετία και ΗΠΑ
  • Κάθε άνθρωπος καταναλώνει κατά μέσο όρο 200 αυγά το χρόνο
  • Τα αυγά είναι πλούσια σε πρωτεΐνες και μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή καλλυντικών και εμβολίων

Read More