Ένωση Ασφάλειας: Νέα μέτρα για την καλύτερη προστασία των πολιτών της ΕΕ

Όπως ανακοίνωσε ο Πρόεδρος Γιούνκερ στην ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης 2017, η Επιτροπή υποβάλλει σήμερα μαζί με την 11η έκθεση για την Ένωση Ασφάλειας μια σειρά επιχειρησιακών και πρακτικών μέτρων για την καλύτερη προστασία των πολιτών της ΕΕ έναντι των τρομοκρατικών απειλών και για τη δημιουργία μιας Ευρώπης που προστατεύει.

Τα μέτρα αυτά, τα οποία στοχεύουν στην αντιμετώπιση των τρωτών σημείων που έφεραν στην επιφάνεια οι πρόσφατες επιθέσεις, θα βοηθήσουν τα κράτη μέλη να προστατεύουν τους δημόσιους χώρους και να παρεμποδίζουν την πρόσβαση των τρομοκρατών στα μέσα που χρειάζονται για τη δράση τους. Η Επιτροπή προτείνει επίσης την ενίσχυση της εξωτερικής δράσης της ΕΕ για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας — μεταξύ άλλων μέσω της Europol— και συνιστά την έναρξη διαπραγματεύσεων της ΕΕ για μια αναθεωρημένη συμφωνία με τον Καναδά σχετικά με τις καταστάσεις ονομάτων επιβατών.

Ο πρώτος Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Φρανς Τίμερμανς δήλωσε σχετικά: «Δεν θα ενδώσουμε ποτέ στους τρομοκράτες, οι οποίοι στρέφονται κατά της ασφάλειας και των ελευθεριών μας. Οι Ευρωπαίοι ζητούν από τις εθνικές κυβερνήσεις και την ΕΕ να αντιμετωπίσουν αυτούς τους κινδύνους με αποφασιστικότητα. Τα νέα μέτρα που ανακοινώθηκαν σήμερα θα βοηθήσουν τα κράτη μέλη να παρεμποδίσουν την πρόσβαση των τρομοκρατών στα μέσα που χρειάζονται για τις αποτρόπαιες πράξεις τους και θα προστατεύσουν επίσης καλύτερα τους δημόσιους χώρους και, συνεπώς, τον τρόπο ζωής μας.»

Ο Επίτροπος Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας Δημήτρης Αβραμόπουλος δήλωσε: «Η τρομοκρατία δεν γνωρίζει σύνορα. Θα μπορέσουμε να την καταπολεμήσουμε αποτελεσματικά μόνον εάν αναλάβουμε από κοινού δράση – τόσο εντός της ΕΕ όσο και με τους εταίρους μας σε παγκόσμιο επίπεδο. Η αποτελεσματική ανταλλαγή πληροφοριών, όπως των καταστάσεων με τα ονόματα των επιβατών, είναι καθοριστικής σημασίας για την ασφάλεια των πολιτών μας. Για τον λόγο αυτό συνιστούμε σήμερα στο Συμβούλιο να εγκρίνει τις διαπραγματεύσεις για μια αναθεωρημένη συμφωνία με τον Καναδά και προτείνουμε τη σύναψη διεθνών συμφωνιών μεταξύ της Europol και μερικών βασικών χωρών. Επίσης, θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με τα κράτη μέλη για τη δημιουργία μιας μελλοντικής ευρωπαϊκής μονάδας πληροφοριών.»

Ο Επίτροπος για την Ένωση Ασφάλειας Τζούλιαν Κινγκ δήλωσε: «Παρόλο που δυστυχώς δεν μπορεί ποτέ να υπάρξει μηδενικός κίνδυνος τρομοκρατίας, συνεχίζουμε τις προσπάθειές μας για να περιορίσουμε τα μέσα που έχουν στη διάθεσή τους οι τρομοκράτες για να προετοιμάσουν και να διαπράξουν τα εγκλήματά τους. Καθώς οι τρομοκρατικές τακτικές εξελίσσονται συνεχώς, αυξάνουμε τη στήριξή μας στα κράτη μέλη για να αντιμετωπίσουν αυτές τις απειλές: συμβάλλουμε στην προστασία των πολυσύχναστων δημόσιων χώρων, και παράλληλα παρεμποδίζουμε την πρόσβαση των τρομοκρατών σε επικίνδυνα υλικά κατασκευής βομβών και σε πηγές χρηματοδότησης.»

Προστασία των δημόσιων χώρων

Δεδομένου ότι στόχος των τρομοκρατών είναι ολοένα περισσότερο δημόσιοι και πολυσύχναστοι χώροι, όπως φάνηκε στις πρόσφατες επιθέσεις στη Βαρκελώνη, στο Λονδίνο, στο Μάντσεστερ και στη Στοκχόλμη, η Επιτροπή παρουσιάζει σήμερα ένα σχέδιο δράσης για την ενίσχυση της στήριξης των κρατών μελών στην προσπάθειά τους να προστατεύουν και να θωρακίζουν τους δημόσιους χώρους. Τα μέτρα περιλαμβάνουν:

 • Αυξημένη χρηματοδοτική στήριξη: η Επιτροπή διαθέτει σήμερα 18,5 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας για τη στήριξη διακρατικών σχεδίων που στοχεύουν στη βελτίωση της προστασίας των δημόσιων χώρων. Το 2018, θα διατεθούν επιπλέον 100 εκατομμύρια ευρώ από την πρωτοβουλία Αστικές Καινοτόμες Δράσεις σε πόλεις που επενδύουν σε λύσεις ασφάλειας.
 • Υλικό καθοδήγησης: το επόμενο έτος, η Επιτροπή θα εκδώσει νέο υλικό καθοδήγησης για να βοηθήσει τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν ένα ευρύ φάσμα ζητημάτων που σχετίζονται με την προστασία των δημόσιων χώρων και να αυξήσουν την ευαισθητοποίηση του κοινού. Το υλικό αυτό θα περιλαμβάνει τεχνικές λύσεις «ασφάλειας εκ σχεδιασμού» για να γίνουν οι δημόσιοι χώροι πιο ασφαλείς και παράλληλα να διατηρηθεί ο ανοικτός και δημόσιος χαρακτήρας τους.
 • Ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών: τον Νοέμβριο η Επιτροπή θα δημιουργήσει ένα φόρουμ επαγγελματιών και θα θεσπίσει ένα δίκτυο προστασίας έναντι υψηλού κινδύνου που θα αποτελέσει την πλατφόρμα για κοινή κατάρτιση και κοινές ασκήσεις με στόχο τη βελτίωση της ετοιμότητας για την αντιμετώπιση επιθέσεων.
 • Βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ τοπικών φορέων και του ιδιωτικού τομέα: η Επιτροπή θα δημιουργήσει ένα φόρουμ φορέων για να ενθαρρύνει συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα, καθώς και τη συνεργασία με ιδιωτικούς φορείς, όπως εμπορικά κέντρα, διοργανωτές συναυλιών, αθλητικές εγκαταστάσεις και εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων. Η συμμετοχή των τοπικών και περιφερειακών αρχών θα ενισχυθεί μέσω μιας ειδικής συνάντησης υψηλού επιπέδου με αντικείμενο τις βέλτιστες πρακτικές για την προστασία των δημόσιων χώρων.Παρόλο που η πιθανότητα τέτοιου είδους επιθέσεων είναι χαμηλή, η Επιτροπή προτείνει επίσης σήμερα ένα σχέδιο δράσης με στόχο να ενισχυθεί η ετοιμότητα σε επίπεδο ΕΕ, καθώς και η ανθεκτικότητα και ο συντονισμός κατά των επιθέσεων με χρήση χημικών, βιολογικών, ραδιολογικών και πυρηνικών υλικών (ΧΒΡΠ). Τα μέτρα που προτείνονται σήμερα περιλαμβάνουν τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού δικτύου ασφάλειας ΧΒΡΠ και ενός κόμβου γνώσης ΧΒΡΠ, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Αντιτρομοκρατικού Κέντρου (ECTC) της Europol.

  Αποκλεισμός των τρομοκρατών από τα μέσα που χρειάζονται για τη δράση τους

  Ο αποκλεισμός των τρομοκρατών από τα μέσα διάπραξης τρομοκρατικών ενεργειών είναι καίριας σημασίας για την πρόληψη περαιτέρω επιθέσεων. Η Επιτροπή υποβάλλει σήμερα τα ακόλουθα πρόσθετα βραχυπρόθεσμα μέτρα.

 • Περιορισμός της πρόσβασης σε ουσίες που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή αυτοσχέδιων εκρηκτικών: η Επιτροπή υποβάλλει σήμερα σύσταση στην οποία καθορίζονται άμεσα μέτρα για την αποτροπή της παράνομης χρήσης των εν λόγω ουσιών από τρομοκράτες. Η Επιτροπή επιταχύνει επίσης την αναθεώρηση του κανονισμού για τις πρόδρομες ουσίες εκρηκτικών υλών με τη διενέργεια αξιολόγησης συνοδευόμενης από εκτίμηση επιπτώσεων το πρώτο εξάμηνο του 2018.
 • Στήριξη των αρχών επιβολής του νόμου και των δικαστικών αρχών όταν αντιμετωπίζουν προβλήματα λόγω της κρυπτογράφησης δεδομένων σε ποινικές έρευνες, χωρίς να αποδυναμώνεται γενικότερα η δυνατότητα κρυπτογράφησης ή να θίγεται ένας μεγάλος ακόμη και ανυπολόγιστος αριθμός ατόμων: η Επιτροπή προτείνει σήμερα μέτρα τεχνικής υποστήριξης, μια νέα εργαλειοθήκη τεχνικών, δράσεις κατάρτισης, καθώς και τη δημιουργία ενός δικτύου σημείων εμπειρογνωσίας.
 • Καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας: η Επιτροπή θα εξετάσει τα εμπόδια στην πρόσβαση σε δεδομένα χρηματοπιστωτικών συναλλαγών σε άλλα κράτη μέλη, καθώς και πιθανά μέτρα της ΕΕ για να διευκολυνθεί και να επιταχυνθεί η εν λόγω πρόσβαση.Ενίσχυση της εξωτερικής δράσης της ΕΕ για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας

  Η Επιτροπή προτείνει επίσης σήμερα την ενίσχυση της εξωτερικής δράσης της ΕΕ και της συνεργασίας με τις τρίτες χώρες για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και άλλων σοβαρών μορφών διασυνοριακού εγκλήματος με τα εξής:

 • την υποβολή στο Συμβούλιο σύστασης να επιτρέψει την έναρξη διαπραγματεύσεων για μια αναθεωρημένη συμφωνία με τον Καναδά σχετικά με τις καταστάσεις ονομάτων επιβατών, σύμφωνα με τις απαιτήσεις που καθορίζονται από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στη γνώμη που διατύπωσε στις 26 Ιουλίου·
 • την ενίσχυση της συνεργασίας με τρίτες χώρες μέσω της υποβολής, πριν από το τέλος του έτους, συστάσεων στο Συμβούλιο να εγκρίνει την έναρξη διαπραγματεύσεων για τη σύναψη συμφωνιών μεταξύ της ΕΕ και της Αλγερίας, της Αιγύπτου, του Ισραήλ, της Ιορδανίας, του Λιβάνου, του Μαρόκου, της Τυνησίας και της Τουρκίας σχετικά με την ανταλλαγή προσωπικών δεδομένων μεταξύ της Ευροπόλ και αυτών των χωρών με στόχο την πρόληψη και την καταπολέμηση σοβαρών εγκληματικών πράξεων.Η 11η έκθεση της Ένωσης Ασφάλειας εξετάζει επίσης τα επόμενα βήματα για την αντιμετώπιση της ριζοσπαστικοποίησης στο διαδίκτυο και εκτός διαδικτύου. Πέραν αυτών των βραχυπρόθεσμων πρακτικών μέτρων, που θα ληφθούν εντός των επόμενων 16 μηνών, η Επιτροπή εργάζεται για τη δημιουργία μιας μελλοντικής ευρωπαϊκής μονάδας πληροφοριών, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος Γιούνκερ στο πλαίσιο του οράματός του για την Ευρωπαϊκή Ένωση με ορίζοντα το 2025.

  Ιστορικό

  Η ασφάλεια αποτελεί πολιτική προτεραιότητα της Επιτροπής Γιούνκερ από την έναρξη της θητείας της – από τις πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές του προέδρου Γιούνκερ, τον Ιούλιο του 2014 έως την πρόσφατη ομιλία για την κατάσταση της Ένωσης στις 13 Σεπτεμβρίου 2017.

  Το ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την ασφάλεια κατευθύνει το έργο της Επιτροπής στον εν λόγω τομέα, καθορίζοντας τις κύριες δράσεις με στόχο την αποτελεσματική αντίδραση της ΕΕ στην τρομοκρατία και στις απειλές κατά της ασφάλειας, περιλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, της καταπολέμησης της ριζοσπαστικοποίησης, της ενίσχυσης της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, της παρεμπόδισης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και της βελτίωσης της ανταλλαγής πληροφοριών. Από την έγκριση του θεματολογίου και μετά, έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος στην εφαρμογή του, γεγονός που ανοίγει τον δρόμο προς μια αποτελεσματική και πραγματική Ένωση Ασφάλειας. Η πρόοδος αυτή αποτυπώνεται στις εκθέσεις που δημοσιεύει τακτικά η Επιτροπή.

Read More

Ευρωπαϊκή δράση κατά της σπατάλης τροφίμων και της επισιτιστικής ένδειας

Η Επιτροπή εξέδωσε σήμερα κατευθυντήριες γραμμές προς διευκόλυνση της δωρεάς τροφίμων στην ΕΕ, ένα βασικό παραδοτέο του Σχεδίου Δράσης για την Κυκλική Οικονομία. Στόχο έχουν να αποσαφηνίσουν τη σχετική νομοθεσία της ΕΕ και να συμβάλουν στην άρση των φραγμών για τη δωρεά τροφίμων.

Οι κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ θα βοηθήσουν τους δωρητές και τους αποδέκτες των πλεονασμάτων τροφίμων να διασφαλίσουν ότι πληρούν τις σχετικές απαιτήσεις, όπως η υγιεινή των τροφίμων και η παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές, εξασφαλίζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο ασφαλείς πρακτικές δωρεάς τροφίμων. Οι κατευθυντήριες γραμμές προωθούν επίσης την κοινή ερμηνεία των υφιστάμενων κανόνων της ΕΕ για τη δωρεά τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων και των συνδεόμενων με τον ΦΠΑ.

Χαιρετίζοντας την έγκριση, ο κ. Βιτένις Αντρουκάιτις, Επίτροπος αρμόδιος για την Υγεία και την Ασφάλεια των Τροφίμων, δήλωσε τα εξής: «Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος που σήμερα, με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας Διατροφής, τα νέα είναι καλά. Στην ΕΕ περίπου 550.000 τόνοι τροφίμων ανακατανέμονται σε 6.1 εκατομμύρια άτομα από τράπεζες τροφίμων στην ΕΕ, αυτό όμως είναι μόνο ένα μικρό μέρος του εκτιμώμενου όγκου των τροφίμων που θα μπορούσαν να ανακατανεμηθούν ώστε να προλαμβάνεται η σπατάλη τροφίμων και να καταπολεμάται η επισιτιστική ένδεια. Είμαι πεπεισμένος ότι οι κατευθυντήριες γραμμές που εκδίδονται σήμερα θα συμβάλουν όχι μόνο στο να διευκολύνουν το έργο της βιομηχανίας και των φιλανθρωπικών οργανώσεων και, ως εκ τούτου, στο να τροφοδοτούν όσους έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, αλλά και στο να αποτελέσουν σημείο αναφοράς για τις εθνικές αρχές και τους εθνικούς φορείς όσον αφορά τη διευκόλυνση της δωρεάς τροφίμων στην ΕΕ».

Οι κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ εκπονήθηκαν από την Επιτροπή σε στενή συνεργασία με τα μέλη της πλατφόρμας της ΕΕ για τις απώλειες και τη σπατάλη τροφίμων, η οποία συγκεντρώνει κράτη μέλη, διεθνείς οργανισμούς, επιχειρήσεις, τράπεζες τροφίμων και άλλες φιλανθρωπικές οργανώσεις.

Η ανακοίνωση της Επιτροπής και οι Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τη δωρεά τροφίμων, είναι διαθέσιμες εδώ

Read More

Ευρωπαϊκή στήριξη σε Έλληνες αγρότες

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμφώνησε να επιτρέψει σε άλλα πέντε κράτη μέλη, ανάμεσά τους και η Ελλάδα, να αυξήσουν τις προκαταβολές στους αγρότες που πλήττονται από δυσχερείς κλιματολογικές συνθήκες κατά το πρώτο μέρος του 2017.

Η απόφαση σημαίνει ότι αγρότες σε 15 χώρες της ΕΕ είναι πλέον επιλέξιμοι για αύξηση των προκαταβολών τους. Η απόφαση για τις πρώτες 10 χώρες (Βέλγιο, Ισπανία, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Τσεχική Δημοκρατία, και Φινλανδία) ελήφθη στις αρχές Σεπτεμβρίου 2017. Τα πέντε επιπλέον κράτη μέλη (Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Κροατία και Ρουμανία) ζήτησαν αργότερα έγκριση, εφόσον αντέδρασαν μόνον όταν η απόφαση σχετικά με την πρώτη δέσμη αιτημάτων ήταν ήδη υπό επεξεργασία. Προκειμένου να μην καθυστερήσει η διαδικασία για όλες τις ενδιαφερόμενες χώρες, η Επιτροπή αποφάσισε να εξετάσει χωριστά τις δύο δέσμες αιτημάτων.

Μετά τις διάφορες αντίξοες κλιματικές συνθήκες – από ξηρασία έως ισχυρές βροχοπτώσεις – που έχουν υποστεί μέχρι στιγμής φέτος, πολλοί αγρότες έχουν περιέλθει σε δύσκολη οικονομική κατάσταση. Η αύξηση του επιπέδου των προκαταβολών τις οποίες οι αρχές των κρατών μελών παρέχουν στους αγρότες ετησίως, βάσει των κανόνων της κοινής γεωργικής πολιτικής, αποσκοπεί στο να μετριάσει ορισμένα από αυτά τα προβλήματα ρευστότητας που αντιμετωπίζουν σήμερα οι αγρότες.

Η συμφωνία καλύπτει τις άμεσες ενισχύσεις και ορισμένες ενισχύσεις για την αγροτική ανάπτυξη στους αγρότες, τις οποίες κατά κανόνα χορηγούν τα κράτη μέλη από 1 Δεκεμβρίου έως και 30 Ιουνίου του επόμενου έτους. Τα κράτη μέλη μπορούν, ωστόσο, να επιλέξουν να καταβάλουν προκαταβολές για τις πληρωμές αυτές από τις 16 Οκτωβρίου του εκάστοτε έτους, έως το 50 % του συνολικού ποσού των άμεσων ενισχύσεων και έως το 75 % για τις ενισχύσεις αγροτικής ανάπτυξης, κατ’ ανώτατο όριο. Η απόφαση της Επιτροπής επιτρέπει πλέον στα κράτη μέλη που πλήττονται από τις δυσμενείς συνθήκες να αυξήσουν το μέγιστο ποσό της προκαταβολής στο 70 % για τις άμεσες ενισχύσεις και στο 85 % για τις ενισχύσεις αγροτικής ανάπτυξης.

Εναπόκειται πλέον στις επιλέξιμες χώρες να αποφασίσουν κατά πόσον θα επωφεληθούν, εφόσον είναι σε θέση, από αυτήν τη χαλάρωση των κανόνων σχετικά με τις προκαταβολές.

Η είδηση στον ιστότοπο της ΕΕ

Read More

Ολοκλήρωση όλων των παραμέτρων της τραπεζικής ένωσης έως το 2018 ζητά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Οι Ευρωπαίοι πολίτες και οι επιχειρήσεις θα ωφεληθούν από την εμβάθυνση της χρηματοπιστωτικής ολοκλήρωσης και της μεγαλύτερης σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος, χάρη στα σχέδια της Επιτροπής να επισπεύσει την ολοκλήρωση των ελλειπόντων τμημάτων της τραπεζικής ένωσης.

Η τραπεζική ένωση πρέπει να ολοκληρωθεί, προκειμένου να αξιοποιηθεί το σύνολο των δυνατοτήτων της ώστε να καταστεί η Οικονομική και Νομισματική Ένωση (ΟΝΕ) πιο σταθερή και ανθεκτική στους κλυδωνισμούς, με ταυτόχρονο περιορισμό της ανάγκης για δημόσιο επιμερισμό των κινδύνων. Αυτό είναι επωφελές για το σύνολο της ενιαίας αγοράς. Αξιοποιώντας τη σημαντική πρόοδο που έχει ήδη επιτευχθεί, η Επιτροπή δημοσιεύει σήμερα ανακοίνωση που καθορίζει μια φιλόδοξη, αλλά και ρεαλιστική, πορεία με στόχο να εξασφαλιστεί συμφωνία σχετικά με όλα τα εκκρεμή ζητήματα της τραπεζικής ένωσης, με βάση τις υφιστάμενες δεσμεύσεις του Συμβουλίου. Προηγείται της συνόδου κορυφής για το ευρώ τον Δεκέμβριο, σε μια ανοικτή για όλους σύνθεση, στην οποία η ολοκλήρωση της τραπεζικής ένωσης θα αποτελέσει μέρος των συζητήσεων για την περαιτέρω εμβάθυνση της ΟΝΕ. Σε συνδυασμό με την Ένωση Κεφαλαιαγορών, η ολοκληρωμένη τραπεζική ένωση θα προωθήσει ένα σταθερό και ολοκληρωμένο δημοσιονομικό σύστημα στην ΕΕ.

Στην Ομιλία για την κατάσταση της Ένωσης, ο Πρόεδρος Γιούνκερ επανέλαβε ότι η τραπεζική ένωση μπορεί να λειτουργήσει μόνο εάν η μείωση των κινδύνων και ο επιμερισμός των κινδύνων συμβαδίζουν. Η Επιτροπή έχει ήδη προτείνει μέτρα για την περαιτέρω μείωση των κινδύνων και τη βελτίωση της διαχείρισης των κινδύνων στις τράπεζες. Ήδη τον περασμένο Νοέμβριο, η Επιτροπή παρουσίασε ολοκληρωμένη δέσμη μέτρων για τη μείωση των κινδύνων με αλλαγές στην τραπεζική νομοθεσία. Η Επιτροπή καλεί σήμερα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη να προχωρήσουν γρήγορα. Η Επιτροπή, αναγνωρίζοντας παράλληλα την τρέχουσα πτωτική τάση των επιπέδων των μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ), προτείνει νέα μέτρα με στόχο να μειωθούν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και να βοηθηθούν οι τράπεζες να διαφοροποιήσουν τις επενδύσεις τους σε κρατικά ομόλογα. Όσον αφορά τον επιμερισμό των κινδύνων, η Επιτροπή διατυπώνει ορισμένες προτάσεις για να διευκολυνθεί η πρόοδος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την πορεία προς ένα ευρωπαϊκό σύστημα ασφάλισης καταθέσεων (EDIS), το οποίο θα εγγυάται τις καταθέσεις των πολιτών στην Τραπεζική Ένωση σε κεντρικό επίπεδο – ένα στοιχείο ζωτικής σημασίας που λείπει από την Τραπεζική Ένωση. Η ανακοίνωση σκιαγραφεί επίσης γρήγορα βήματα προς έναν κοινό δημοσιονομικό μηχανισμό προστασίας έσχατης ανάγκης, για τον οποίο τα κράτη μέλη έχουν δεσμευθεί ήδη από το 2013, εξασφαλίζοντας τη σταθερότητα του συστήματος και διασφαλίζοντας ότι το Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης (SRF) διαθέτει επαρκείς πόρους ακόμα και στην περίπτωση πολλών ταυτόχρονων εξυγιάνσεων μεγάλων τραπεζών.

Ο Αντιπρόεδρος κ. Βάλντις Ντομπρόβσκις, αρμόδιος για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και την ένωση κεφαλαιαγορών, δήλωσε: «Η ολοκληρωμένη τραπεζική ένωση είναι ουσιαστικής σημασίας για το μέλλον της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης και για ένα χρηματοπιστωτικό σύστημα που θα στηρίζει τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την ανάπτυξη. Θέλουμε έναν τραπεζικό τομέα που απορροφά τις κρίσεις και επιμερίζει τους κινδύνους μέσω ιδιωτικών διαύλων, διασφαλίζοντας έτσι ότι οι φορολογούμενοι δεν είναι οι πρώτοι που επιβαρύνονται. Σήμερα παρουσιάζουμε ρεαλιστικές ιδέες για να προχωρήσουν παράλληλα ο επιμερισμός και η μείωση των κινδύνων. Ελπίζουμε ότι οι ιδέες αυτές θα αποτελέσουν γόνιμο έδαφος για προβληματισμό για τους συννομοθέτες της ΕΕ, ώστε να επιτευχθεί συναίνεση σχετικά με τα εναπομένοντα μέτρα έως το 2018.»

Κύρια στοιχεία της ανακοίνωσης με τίτλο

Ταχεία συμφωνία σχετικά με τη δέσμη μέτρων για τις τράπεζες

Η Επιτροπή καλεί σήμερα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη να εγκρίνουν το ταχύτερο δυνατό τις προτάσεις της για τη μείωση των κινδύνων και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των τραπεζών της ΕΕ. Η Επιτροπή παρουσίασε αυτή την ολοκληρωμένη δέσμη μεταρρυθμίσεων τον Νοέμβριο του 2016. Οι προτάσεις περιλαμβάνουν τα εναπομένοντα στοιχεία των κανόνων που συμφωνήθηκαν στο πλαίσιο της Επιτροπής της Βασιλείας για την Τραπεζική Εποπτεία (BCBS) και του Συμβουλίου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (FSB). Στόχος τους είναι να συμπληρωθεί το ρυθμιστικό πρόγραμμα μετά την κρίση, διασφαλίζοντας ότι οι κανόνες θα αντιμετωπίζουν τις εναπομένουσες προκλήσεις για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Ταυτόχρονα, η μεταρρύθμιση θα δώσει στις τράπεζες τη δυνατότητα να συνεχίσουν να χρηματοδοτούν την πραγματική οικονομία.

Πρόοδος σχετικά με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασφάλισης Καταθέσεων

Όλοι οι καταθέτες εντός της τραπεζικής ένωσης πρέπει να απολαμβάνουν το ίδιο επίπεδο προστασίας, ανεξάρτητα από τη γεωγραφική τους θέση. Η Επιτροπή, προκειμένου να διευκολύνει τη δημιουργία ενός ενιαίου Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασφάλισης Καταθέσεων (ΕΣΑΚ) και να ενθαρρύνει την επίτευξη προόδου στις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις, προτείνει τώρα ορισμένα πιθανά μέτρα όσον αφορά τα στάδια και το χρονοδιάγραμμα του ΕΣΑΚ. Με τις προτεινόμενες ιδέες γίνεται προσπάθεια να αντιμετωπιστούν οι αποκλίνουσες απόψεις και οι ανησυχίες που εκφράστηκαν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Ειδικότερα, η σημερινή ανακοίνωση θέτει προς συζήτηση την πιο σταδιακή καθιέρωση του ΕΣΑΚ σε σύγκριση με την αρχική πρόταση του Νοεμβρίου του 2015Αναζητήστε διαθέσιμες μεταφράσεις του συνδέσμου αυτούEN•••. Θα υπάρχουν μόνο δύο στάδια: ένα στάδιο περιορισμένης αντασφάλισης και στη συνέχεια συνασφάλιση. Ωστόσο, η μετάβαση σε αυτό το δεύτερο στάδιο θα εξαρτάται από την πρόοδο που έχει επιτευχθεί για τη μείωση των κινδύνων. Στο στάδιο της αντασφάλισης, το ΕΣΑΚ θα παρέχει μόνο κάλυψη ρευστότητας στα εθνικά συστήματα εγγύησης των καταθέσεων (ΣΕΚ). Αυτό σημαίνει ότι θα παρέχει προσωρινά τα μέσα για να εξασφαλιστεί η πλήρης εκταμίευση καταθέσεων σε περίπτωση που μια τράπεζα βρίσκεται σε κρίση, ενώ τα εθνικά ΣΕΚ θα πρέπει να επιστρέφουν την ενίσχυση αυτή, διασφαλίζοντας ότι τυχόν ζημίες θα εξακολουθήσουν να καλύπτονται σε εθνικό επίπεδο. Στο στάδιο της συνασφάλισης, το ΕΣΑΚ θα καλύπτει σταδιακά και ζημίες.

Ένας δημοσιονομικός μηχανισμός προστασίας για την Τραπεζική Ένωση

Όταν συστάθηκε ο Ενιαίος Μηχανισμός Εξυγίανσης (ΕΜΕ), τα κράτη μέλη συμφώνησαν σχετικά με τη σημασία που έχει ένας κοινός μηχανισμός προστασίας για το Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης (ΕΤΕ) για την προστασία της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας Στόχος είναι να διασφαλιστεί ότι, όταν οι επενδυτές υφίστανται ζημίες μέσω της διάσωσης με ίδια μέσα, το ταμείο διαθέτει, αν χρειαστεί, επαρκείς πόρους για να αντιμετωπίσει την εξυγίανση μιας μεγάλης τράπεζας ή τις αλλεπάλληλες εξυγιάνσεις περισσότερων τραπεζών. Τυχόν κόστος θα ανακτάται από τον τραπεζικό τομέα, ώστε να εξασφαλίζεται μεσοπρόθεσμα η δημοσιονομική ουδετερότητα. Στο έγγραφο προβληματισμού της Επιτροπής για την εμβάθυνση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης το πιστωτικό όριο από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ΕΜΣ) προσδιορίστηκε ως η πλέον αποτελεσματική επιλογή. Αυτός ο άξονας εργασιών θα πρέπει να συνδεθεί με την επικείμενη δέσμη προτάσεων της Επιτροπής για την εμβάθυνση της ΟΝΕ, η οποία θα περιλαμβάνει πρόταση για μετατροπή του ΕΜΣ σε Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο, στο πλαίσιο του δικαίου της Ένωσης. Στο πλαίσιο αυτό, θα είναι επίσης σημαντικό να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική διαδικασία λήψης αποφάσεων που θα καταστήσει δυνατή την ταχεία ανάπτυξη του μηχανισμού προστασίας, σε καταστάσεις έσχατης ανάγκης.

Μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Η Επιτροπή εργάζεται ήδη για μια ολοκληρωμένη δέσμη μέτρων με στόχο τη μείωση του επιπέδου των υφιστάμενων μη εξυπηρετούμενων δανείων και την αποτροπή της σώρευσης μη εξυπηρετούμενων δανείων στο μέλλον, όπως συμφωνήθηκε στο Συμβούλιο της 11ης Ιουλίου 2017. Η δέσμη μέτρων, η οποία αναμένεται να εγκριθεί την άνοιξη του 2018, θα περιλαμβάνει:

 • ένα προσχέδιο για τις εθνικές εταιρείες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων·
 • νομοθετικά μέτρα για την περαιτέρω ανάπτυξη δευτερογενών αγορών για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και την ενίσχυση της δυνατότητας των πιστωτών να ανακτούν αξία από εξασφαλισμένα δάνεια·
 • μια έκθεση στην οποία θα εξετάζεται το ενδεχόμενο νομοθετικής πρότασης για τη θέσπιση εκ του νόμου προβλεπόμενων συστημάτων προστασίας προληπτικής εποπτείας κατά των ελλιπών προβλέψεων για νέα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και
 • τα επόμενα βήματα για την ενίσχυση της διαφάνειας στα ΜΕΔ στην Ευρώπη.

Επιπλέον, στην έκθεση ανασκόπησης του ΕΕΜ που επίσης δημοσιεύτηκε σήμερα και περιλαμβάνει συνολική θετική αξιολόγηση των πρώτων ετών λειτουργίας του ΕΕΜ, η Επιτροπή διευκρινίζει τις εξουσίες των εποπτικών αρχών να προσαρμόζουν τα επίπεδα προβλέψεων των τραπεζών όσον αφορά τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια (ΜΕΔ) για τους σκοπούς της εποπτείας.

Πιθανά μέτρα για εξασφαλισμένους με κρατικά ομόλογα τίτλους

Προκειμένου να εξευρεθούν ρεαλιστικές λύσεις για τον περιορισμό του βρόχου αλληλεξάρτησης τραπεζών και κρατών, η Επιτροπή υπενθυμίζει τις συνεχιζόμενες εργασίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου σχετικά με τους εξασφαλισμένους με κρατικά ομόλογα τίτλους (SBBS). Η Επιτροπή θα εξετάσει τα αποτελέσματα των εργασιών αυτών, προκειμένου να υποβάλει το 2018 πρόταση με στόχο να καταστεί δυνατή η ανάπτυξη SBBS. Τα SBBS θα μπορούσαν να βοηθήσουν τις τράπεζες να διαφοροποιήσουν τις τοποθετήσεις τους σε κρατικά ομόλογα. Θα μπορούσαν επίσης να αποτελέσουν νέα πηγή εξασφαλίσεων υψηλής ποιότητας για χρήση στις διασυνοριακές χρηματοπιστωτικές συναλλαγές.

Συνέχιση της διασφάλισης υψηλής ποιότητας εποπτείας

Όπως αναφέρεται στην ενδιάμεση επανεξέταση της Ένωσης Κεφαλαιαγορών, τον Δεκέμβριο του 2017 η Επιτροπή θα προτείνει επίσης οι μεγάλες επιχειρήσεις επενδύσεων που ασκούν δραστηριότητες παρόμοιες με τις τράπεζες να θεωρούνται πιστωτικά ιδρύματα και να υπόκεινται στην εποπτεία των τραπεζών. Στο πλαίσιο της τραπεζικής ένωσης θα εποπτεύονται στο πλαίσιο του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (ΕΕΜ), μεταξύ άλλων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Με τον τρόπο αυτό θα εξασφαλιστεί ότι οι κανόνες προληπτικής εποπτείας εφαρμόζονται ομοιόμορφα και ότι τόσο οι μεγάλες επιχειρήσεις επενδύσεων όσο και τα πιστωτικά ιδρύματα υπόκεινται στο ίδιο υψηλό επίπεδο προτύπων εποπτείας.

Ιστορικό

Το 2012, η Επιτροπή πρότεινε να δημιουργηθεί μια τραπεζική ένωση που θα θέσει τον τραπεζικό τομέα σε πιο υγιή βάση και θα αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη στο ευρώ. Η τραπεζική ένωση βασίζεται σε αυστηρότερες απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για τις τράπεζες. Συνίσταται στην τραπεζική εποπτεία, σε κανόνες για τη διαχείριση των προβληματικών τραπεζών, καθώς και στη βελτιωμένη προστασία των καταθετών. Οι δύο πρώτοι πυλώνες επιτεύχθηκαν με τη δημιουργία του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (ΕΕΜ) και του Ενιαίου Μηχανισμού Εξυγίανσης (ΕΜΕ). Ωστόσο, δεν έχει ακόμη θεσπιστεί ένα κοινό σύστημα για την προστασία των καταθέσεων. Η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση για ένα Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασφάλισης Καταθέσεων (ΕΣΑΚ) τον Νοέμβριο του 2015.

Η τραπεζική ένωση μπορεί να αποδώσει πλήρως το δυναμικό της και να παράσχει όλα τα εργαλεία που απαιτούνται για την αντιμετώπιση των μελλοντικών κρίσεων, μόνο αν όλα τα στοιχεία της τεθούν πλήρως σε εφαρμογή. Στην έκθεση των πέντε προέδρων του 2015 και το έγγραφο προβληματισμού σχετικά με την εμβάθυνση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ) γινόταν ήδη έκκληση για την ολοκλήρωση της τραπεζικής ένωσης πριν από το τέλος του 2019. Στην επιστολή προθέσεων μετά την ομιλία του Προέδρου της Επιτροπής κ. Γιούνκερ για την κατάσταση της Ένωσης ζητείται η ολοκλήρωση όλων των πτυχών της τραπεζικής ένωσης έως το 2018.

Read More

Νέα έκθεση της ΕΕ για τη συνοχή & το μέλλον των ευρωπαϊκών ταμείων μετά το 2020

Σήμερα η Επιτροπή δημοσιεύει την 7η έκθεση για τη συνοχή, η οποία σφυγμομετρεί τις περιφέρειες της ΕΕ, αντλεί διδάγματα από τις δαπάνες για την πολιτική συνοχής κατά τη διάρκεια των ετών της κρίσης και θέτει το ευρύτερο πλαίσιο για την πολιτική συνοχής μετά το 2020.

Η έκθεση για τη συνοχή, η οποία αναλύει την τρέχουσα κατάσταση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής της ΕΕ, εξετάζει την Ένωσή μας με μεγεθυντικό φακό: Η οικονομία της Ευρώπης ανακάμπτει, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν αποκλίσεις μεταξύ και εντός των κρατών μελών μας.

Οι δημόσιες επενδύσεις στην ΕΕ εξακολουθούν να είναι κάτω από τα προ της κρίσης επίπεδα, αλλά οι περιφέρειες και τα κράτη μέλη χρειάζονται περισσότερη υποστήριξη για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που προσδιορίζονται στο έγγραφο προβληματισμού για το μέλλον των δημόσιων οικονομικών της ΕΕ· την ψηφιακή επανάσταση, την παγκοσμιοποίηση, τις δημογραφικές αλλαγές και την κοινωνική συνοχή, την οικονομική σύγκλιση και την κλιματική αλλαγή.

Η Επίτροπος Περιφερειακής Πολιτικής, κ. Κορίνα Κρέτσου, δήλωσε: «Η έκθεση δείχνει σαφώς ότι η Ένωσή μας χρειάζεται μεγαλύτερη συνοχή. Μολονότι η κρίση τελείωσε, είναι σαφές ότι άφησε πληγές σε πολλές περιφέρειες. Η πολιτική συνοχής θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις προκλήσεις του σήμερα και του αύριο.»

Η Επίτροπος Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων, Δεξιοτήτων και Κινητικότητας Εργατικού Δυναμικού, κ. Μαριάν Τίσεν, παρατήρησε: «Η έκθεση για τη συνοχή του 2017 δείχνει ότι για να είναι βιώσιμη η τρέχουσα οικονομική ανάκαμψη απαιτούνται σημαντικές επενδύσεις. Αυτό είναι ουσιαστικής σημασίας προκειμένου να κάνουμε τη διαφορά για τις οικονομίες μας, το εργατικό δυναμικό μας και τους Ευρωπαίους.»

Η έκθεση δεν προδικάζει την τελική πρόταση της Επιτροπής, αλλά τροφοδοτεί τη συζήτηση σχετικά με την πολιτική συνοχής μετά το 2020. Προτείνει μια πολιτική σε επίπεδο ΕΕ που να εξυπηρετεί τρεις βασικούς σκοπούς: να τιθασεύει την παγκοσμιοποίησηνα μην αποκλείει κανέναν και να υποστηρίζει τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις.

Μια πολιτική σε επίπεδο ΕΕ, η οποία: Τις δύο τελευταίες δεκαετίες η πολιτική συνοχής απέφερε αποτελέσματα σε όλες τις περιφέρειες της ΕΕ και αποτέλεσε σημαντική πηγή επενδύσεων. Δημιούργησε άμεσα 1,2 εκατομμύρια θέσεις εργασίας στην ΕΕ τα τελευταία 10 χρόνια, καθώς πραγματοποιήθηκαν εν προκειμένω αναπτυξιακές δημόσιες επενδύσεις σε πολλά κράτη μέλη.

Οι μεγάλες περιφερειακές οικονομικές διαφορές σιγά σιγά μειώνονται και πάλι. Το έγγραφο προβληματισμού σχετικά με το μέλλον των οικονομικών της ΕΕ άνοιξε τη συζήτηση· θα πρέπει η πολιτική συνοχής να επικεντρωθεί τώρα μόνο στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες;

Η έκθεση για τη συνοχή δείχνει ότι οι περιφέρειες αναπτύσσονται, αλλά όχι με τον ίδιο ρυθμό. Πολλές περιφέρειες με πλούτο κοντά στον μέσο όρο της ΕΕ είναι εγκλωβισμένες σε μια «παγίδα μεσαίου εισοδήματος».

Ορισμένες έχουν υποστεί το κόστος της παγκοσμιοποίησης χωρίς να έχουν ακόμη αποκομίσει τα οφέλη της, συχνά με σημαντικές απώλειες θέσεων εργασίας και αδυναμία επίτευξης βιομηχανικού μετασχηματισμού. Θα χρειαστούν περαιτέρω χρηματοδοτική υποστήριξη, ώστε να προαχθούν η δημιουργία θέσεων εργασίας και οι διαρθρωτικές αλλαγές.

Επιπλέον, η έκθεση τονίζει ότι το τρέχον επίπεδο επενδύσεων δεν επαρκεί για την επίτευξη των στόχων για το 2030 όσον αφορά το μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου. Ως εκ τούτου, όλες οι περιφέρειες της ΕΕ χρειάζονται περισσότερη χρηματοδότηση, ώστε να απαλλαγούν από τις ανθρακούχες εκπομπές.

Να τιθασεύει την παγκοσμιοποίηση: Για να διασφαλίσουν τη θέση τους στο πλαίσιο μιας παγκοσμιοποιημένης οικονομίας, οι περιφέρειες χρειάζεται να εκσυγχρονίσουν τις οικονομίες τους και να δημιουργήσουν αξία. Καθώς μόνο ελάχιστες περιφέρειες της ΕΕ μπορούν σήμερα να προχωρήσουν στον δρόμο αυτόν, απαιτούνται περαιτέρω επενδύσεις στην καινοτομία, στην ψηφιοποίηση και στην απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές. Εκτός από τη χρηματοδότηση, θα πρέπει να καλλιεργηθούν αποτελεσματικοί δεσμοί μεταξύ ερευνητικών κέντρων, επιχειρήσεων και υπηρεσιών.

Να μην αποκλείει κανέναν: Ορισμένες περιφέρειες αντιμετωπίζουν μαζική έξοδο του πληθυσμού τους, ενώ πολλές πόλεις βρίσκονται υπό πίεση λόγω νεοαφιχθέντων που αναζητούν καλύτερες προοπτικές, συμπεριλαμβανομένων των μεταναστών. Αν και το ποσοστό απασχόλησης στην ΕΕ έχει φτάσει σε νέα υψηλά επίπεδα, ωστόσο το ποσοστό ανεργίας, ιδίως μεταξύ των νέων, εξακολουθεί να είναι μεγαλύτερο από τα προ της κρίσης επίπεδα.

Η αντιμετώπιση της ανεργίας, η παροχή βοήθειας στους νέους προκειμένου να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους και να ιδρύσουν επιχειρήσεις και, παράλληλα, η καταπολέμηση του αποκλεισμού και των διακρίσεων θα απαιτήσουν περαιτέρω επενδύσεις. Η κοινωνική συνοχή της Ένωσής μας στο εγγύς μέλλον εξαρτάται απ’ αυτό.

Και να υποστηρίζει τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις: Η βελτίωση της δημόσιας διοίκησης τονώνει την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη και μεγιστοποιεί τον αντίκτυπο των επενδύσεων. Όπως το έγγραφο προβληματισμού, η έκθεση για τη συνοχή αναγνωρίζει ότι ενδεχομένως χρειάζεται να ενισχυθεί ο δεσμός μεταξύ της πολιτικής για τη συνοχή και της οικονομικής διακυβέρνησης της ΕΕ, ώστε να υποστηριχθούν οι μεταρρυθμίσεις για ένα ευνοϊκό για την ανάπτυξη περιβάλλον.

Επόμενα βήματα:

Στις αρχές του 2018 θα ξεκινήσει δημόσια διαβούλευση σχετικά με το μέλλον της πολιτικής για τη συνοχή. Τον Μάιο του 2018 θα υποβληθεί η πρόταση της Επιτροπής για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) και θα ακολουθήσουν οι προτάσεις για την πολιτική συνοχής μετά το 2020.

Read More

Νέα μελέτη και διαδραστικό δικτυακό εργαλείο για τις πολιτιστικές και δημιουργικές πόλεις

Η πρώτη έκδοση του «Παρατηρητηρίου Πολιτιστικών και Δημιουργικών Πόλεων» είναι αποτέλεσμα ερευνητικού έργου που καλύπτει 168 πόλεις σε 30 ευρωπαϊκές χώρες και παρέχει συγκρίσιμα στοιχεία σχετικά με τις επιδόσεις ευρωπαϊκών πόλεων σε εννέα διαστάσεις.

Την πρώτη έκδοση του «Παρατηρητηρίου Πολιτιστικών και Δημιουργικών Πόλεων» δημοσίευσε πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με στοιχεία σχετικά με τις επιδόσεις ευρωπαϊκών πόλεων σε εννέα διαστάσεις, περιλαμβανομένων και του πολιτισμού και της δημιουργικότητας, τονίζοντας ότι οι επιδόσεις αυτές συμβάλλουν στην κοινωνική ανάπτυξη, στην οικονομική μεγέθυνση και στη δημιουργία θέσεων εργασίας. Το «Παρατηρητήριο Πολιτιστικών και Δημιουργικών Πόλεων» είναι διαθέσιμο και ως διαδραστικό διαδικτυακό εργαλείο, παρέχοντας τη δυνατότητα στους χρήστες να περιηγηθούν στις επιλεγείσες πόλεις και να έχουν πρόσβαση σε ευρύ φάσμα ποσοτικών και ποιοτικών πληροφοριών σχετικά με τις επιδόσεις τους.

Το Παρατηρητήριο Πολιτιστικών και Δημιουργικών Πόλεων, το οποίο δημιουργήθηκε από το Κοινό Κέντρο Ερευνών (Joint Research Centre, JRC), δηλαδή την εσωτερική επιστημονική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα βοηθήσει τους υπευθύνους χάραξης πολιτικής, καθώς και τον πολιτιστικό και τον δημιουργικό τομέα, να εντοπίσουν τα τοπικά πλεονεκτήματα και τους τομείς που επιδέχονται βελτίωση, όπως επίσης και να αντλήσουν διδάγματα από παρόμοιες πόλεις. Στο Παρατηρητήριο αυτό παρέχονται πληροφορίες για την ισχυρή σχέση μεταξύ του πολιτιστικού παλμού και διαφόρων πτυχών της ζωής μιας πόλης, αρχής γενομένης από την κοινωνική πολυμορφία και την οικονομική της δραστηριότητα.

Το Παρατηρητήριο Πολιτιστικών και Δημιουργικών Πόλεων είναι το αποτέλεσμα ενός ερευνητικού έργου που καλύπτει 168 πόλεις σε 30 ευρωπαϊκές χώρες. Είναι διαθέσιμο ως διαδραστικό διαδικτυακό εργαλείο που παρέχει τη δυνατότητα στους χρήστες να περιηγηθούν στις επιλεγείσες πόλεις.

Όσον αφορά την Ελλάδα, μελετήθηκαν 4 πόλεις: η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη, η Πάτρα και η Καλαμάτα.

Η Αθήνα έρχεται 7η σε «πολιτιστικό παλμό» στην ομάδα XL όπου κατατάσσονται 34 πόλεις, χάρη στις καλές επιδόσεις της σε πολιτιστικούς χώρους και εγκαταστάσεις, όπου εκεί κατέχει την 5η θέση. Η Αθήνα διαθέτει πλουσιότατη ιστορική, πολιτιστική και καλλιτεχνική κληρονομιά που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, δύο χώρους παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO (την Ακρόπολη των Αθηνών και τη μεσαιωνική Μονή Δαφνίου), και περίπου 150 θεατρικές σκηνές, όπως το αρχαίο Ωδείο Ηρώδου του Αττικού, το οποίο φιλοξενεί το περίφημο Φεστιβάλ Αθηνών.

Η Θεσσαλονίκη κατατάσσεται 14η σε «πολιτιστικό παλμό» στην ομάδα L των 36 πόλεων, και οφείλει τη θέση της αυτή κυρίως στους πολιτιστικούς της χώρους και εγκαταστάσεις, όπου εκεί κατέχει την 9η θέση. Γνωστή για τη ζωντάνια της κουλτούρας της, η πόλη έλαβε τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης το 1997. Ο πολιτιστικός πλούτος της αποδεικνύεται από τα δεκάδες μουσεία, θέατρα, κέντρα καλών τεχνών και υπαίθρια μνημεία και γλυπτά, καθώς και από το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Το Δημοτικό Συμβούλιο ανακοίνωσε πρόσφατα μακροπρόθεσμη στρατηγική ανθεκτικότητας, στην οποία η πολιτιστική και δημιουργική οικονομία διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο.

Η Καλαμάτα έχει καλύτερη επίδοση στον «πολιτιστικό παλμό» (15η στην ομάδα S-M των 64 πόλεων), πράγμα που οφείλεται κυρίως στους πολιτιστικούς της χώρους και εγκαταστάσεις, όπου κατέχει την 12η θέση. Η φήμη της Καλαμάτας ως πολιτιστικού προορισμού παρουσιάζει αύξηση κατά την τελευταία δεκαετία, καθώς, για παράδειγμα, το Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, στο οποίο έχει απονεμηθεί διάκριση στο πλαίσιο της ενέργειας «Ευρώπη των φεστιβάλ, φεστιβάλ για την Ευρώπη», κατέχει ειδική θέση στον φεστιβαλικό χάρτη της Μεσογείου. Επίσης, ήταν μια από τις επικρατέστερες υποψήφιες πόλεις για Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 2021.

Η Πάτρα κατατάσσεται 33η στην ομάδα S-M για νέες θέσεις εργασίας στον δημιουργικό τομέα, στις οποίες βασίζεται η «δημιουργική οικονομία». Η πόλη φιλοξενεί διάφορα μουσεία, όπως το Αρχαιολογικό Μουσείο και το Μουσείο Λαϊκής Τέχνης, ισχυρή ανεξάρτητη ροκ σκηνή και ένα δραστήριο θέατρο, το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Πάτρας, το οποίο έχει ανεβάσει αναγνωρισμένες από την κριτική παραστάσεις, από αρχαίο δράμα έως διεθνές ρεπερτόριο. Η Πάτρα ήταν Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης το 2006.

Γενικότερα, διαπιστώνεται ότι η «ιδανική» Πολιτιστική και Δημιουργική Πόλη στην Ευρώπη θα ήταν το κράμα των πόλεων με τις καλύτερες επιδόσεις για κάθε δείκτη. Η πόλη αυτή θα διέθετε τους πολιτιστικούς χώρους και εγκαταστάσεις του Κορκ (Ιρλανδία), τη συμμετοχή στις πολιτιστικές δραστηριότητες, την ελκυστικότητα, τις θέσεις εργασίας στον δημιουργικό τομέα και τις θέσεις εργασίας που βασίζονται στη γνώση του Παρισιού (Γαλλία), τη διανοητική ιδιοκτησία και καινοτομία του Αϊντχόβεν (Κάτω Χώρες), τις νέες θέσεις εργασίας στον δημιουργικό τομέα της Ουμέα (Σουηδία), το ανθρώπινο κεφάλαιο και την εκπαίδευση της Λουβέν (Βέλγιο), τον ανοικτό χαρακτήρα, την ανεκτικότητα και την αξιοπιστία της Γλασκώβης (Ηνωμένο Βασίλειο), τις τοπικές και διεθνείς συνδέσεις της Ουτρέχτης (Κάτω Χώρες) και την ποιότητα της διακυβέρνησης της Κοπεγχάγης (Δανία). Από αυτές τις οκτώ πόλεις, πέντε έχουν λιγότερους από 500.000 κατοίκους (Κορκ, Αϊντχόβεν, Ουμέα, Λουβέν και Ουτρέχτη).

Μερικά από τα βασικά πορίσματα της έρευνας είναι τα εξής:

 • Σε σύγκριση με άλλες πόλεις ανάλογου πληθυσμού, το Παρίσι, η Κοπεγχάγη, το Εδιμβούργο και το Αϊντχόβεν παρουσιάζουν καλύτερες επιδόσεις
 • Ο πολιτισμός και η δημιουργικότητα συμβάλλουν στην επίτευξη υψηλότερων ρυθμών οικονομικής ανάπτυξης και είναι ζωτικής σημασίας για τις πόλεις χαμηλού εισοδήματος
 • Το μέγεθος μιας πόλης δεν καθορίζει τις επιδόσεις της στον τομέα του πολιτισμού και της δημιουργικότητας, καθώς κατά μέσο όρο οι μικρές και μεσαίες πόλεις σημειώνουν σχετικά καλές επιδόσεις σε σύγκριση με μεγαλύτερες. Ακόμη και εάν οι πρωτεύουσες βρίσκονται συχνά στις πρώτες θέσεις, άλλες πόλεις υπερτερούν έναντί τους στην περίπτωση της Αυστρίας, του Βελγίου, της Γερμανίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ισπανίας, της Ιταλίας, των Κάτω Χωρών και της Πολωνίας.

Ο  Ευρωπαίος Επίτροπος Εκπαίδευσης, Πολιτισμού, Νεολαίας και Αθλητισμού, αρμόδιος και για το JRC, Tibor Navracsics, δήλωσε τα εξής: «Στόχος μου είναι να τεθεί ο πολιτισμός και η δημιουργικότητα στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής πολιτικής ατζέντας. Σε περιόδους μεγάλων κοινωνικών μετασχηματισμών και όξυνσης του παγκόσμιου ανταγωνισμού μεταξύ των πόλεων, θα πρέπει να στρέψουμε την προσοχή μας πέρα από τις παραδοσιακές πηγές ανάπτυξης και την κοινωνικοοικονομική ευημερία και να εξετάσουμε τον ρόλο του πολιτισμού στις δυναμικές, καινοτόμους και ποικιλόμορφες πόλεις. Το Παρατηρητήριο των Πολιτιστικών και Δημιουργικών Πόλεων παρουσιάζει επιτυχημένες ευρωπαϊκές πόλεις που έχουν βρει δικούς τους τρόπους για να αξιοποιούν το δυναμικό του πολιτισμού και της δημιουργικότητας, με σκοπό την ανάπτυξη και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.»

Το Παρατηρητήριο αναμένεται να επικαιροποιείται ανά διετία ώστε να παραμένει ορθό από εννοιολογική και στατιστική άποψη διακρατικά, διαπολιτειακά και διαχρονικά και να αποτυπώνει πιστά την ανάπτυξη των πόλεων.

www.ekt.gr, με πληροφορίες από Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Read More

Επίτροπος Μεταφορών: 100 εκατ. ευρώ για υποδομές και ασφάλεια στο Αιγαίο

Πάνω από 100 εκατ. ευρώ για αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών και την ασφάλεια στο Βόρειο και Νότιο Αιγαίο θα διοχετεύσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην προγραμματική περίοδο 2014-2020 όπως δήλωσε σε αποκλειστική  εφ’ολης της ύλης συνέντευξη της στη Euractiv.gr η Επίτροπος Μεταφορών Violeta Bulc. Μεταξύ άλλων έδωσε απαντήσεις για το μέλλον των οδικών υποδομών, το σκάνδαλο Dieselgate, την ηλεκτροκίνηση και το νέο καθεστώς χρέωσης των διοδίων.

Η Επίτροπος έδωσε συνέντευξη στο Σταύρο Μαυρογένη

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας της πρωτοβουλίας «Ευρώπη σε κίνηση» αναφέρατε ότι «η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μια μοναδική ευκαιρία όχι μόνο να ηγηθεί του εκσυγχρονισμού των οδικών μεταφορών εντός της ΕΕ αλλά και παγκόσμια». Πιστεύετε ότι αυτό είναι εφικτό με τις τόσο διαφορετικές ανάγκες μεταξύ των κρατών μελών;

Ο τομέας των μεταφορών στην ΕΕ είναι γενικά πολύ ανταγωνιστικός. Πολλές μεταφορικές εταιρίες με έδρα στην ΕΕ βρίσκονται μεταξύ των μεγαλύτερων παγκόσμιων παικτών. Πρέπει να διατηρήσουμε αυτή τη θέση και ταυτόχρονα να αναπτύξουμε τον τομέα όπου υπάρχει περιθώριο για αυτό. Με περισσότερα κοινά πρότυπα και ψηφιακές λύσεις σε ολόκληρη την ΕΕ, οι μεταφορές θα παραμείνουν ανταγωνιστικές εσωτερικά, παρέχοντας την ευκαιρία για τομεακή ανάπτυξη σε όλες τις ευρωπαϊκές οικονομίες και παρέχοντας ένα παγκόσμιο παράδειγμα εκσυγχρονισμού των οδικών μεταφορών.

Πόσο σημαντικός είναι ο τομέας των μεταφορών για την ανταγωνιστικότητα και την οικονομική ανάπτυξη στην ΕΕ; Ποιο είναι το όραμά σας για τις υποδομές των μεταφορών κατά τα προσεχή έτη;

Οι μεταφορές είναι ζωτικής σημασίας τομέας για την Ευρώπη. Πάνε μπροστά την οικονομία και την κοινωνίας μας. Οι ισχυρές συγκοινωνιακές συνδέσεις προωθούν το εμπόριο και την κινητικότητα, προάγουν τη δημιουργία θέσεων εργασίας, ενισχύουν την οικονομική ανάπτυξη και φέρνουν πιο κοντά τους ανθρώπους. Πρόκειται για μια πολύ συγκεκριμένη πολιτική της ΕΕ που αφορα μια πολλούς διαφορετικούς τομεις, όπως οι εμπορικές ροές, οι μετακινήσεις των επιβατών και η δημιουργία υποδομών – απαραίτητη για τη σύνδεση των χωρών της ΕΕ και την εξάλειψη των σημείων συμφόρησης.

Μόνο με ισχυρές συνδέσεις θα μπορέσουμε να διατηρήσουμε την ανταγωνιστικότητά μας και να απολαύσουμε όλα τα οφέλη του τομέα των μεταφορών για την οικονομία και την κοινωνία μας. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο πρέπει να επενδύσουμε σε υποδομές μεταφορών για την ολοκλήρωση του κεντρικού δικτύου διευρωπαϊκών μεταφορών (Trans-European Transport (TEN-T)) και να επιτύχουμε το όραμά μας για ομαλή, έξυπνη και βιώσιμη κινητικότητα στην ΕΕ. Υπολογίσαμε ότι χρειάζονται 750 δισ. Ευρώ για την ολοκλήρωση του βασικού δικτύου TEN-T και 1,5 τρισεκατομμύρια ευρώ για τις ευρύτερες ανάγκες κινητικότητας στην Ευρώπη.

Οι δημόσιες επενδύσεις από μόνες τους δεν θα είναι αρκετές για να ανταποκριθούν στις ανάγκες αυτές και θα πρέπει να συνδυάσουμε δημόσια και ιδιωτικά κεφάλαια και να βρούμε καινοτόμους τρόπους χρηματοδότησης.

Σε σχέση με τα παραπάνω, πιστεύετε ότι οι συνδέσεις στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων επαρκούν για να στηρίξουν την οικονομική ανάπτυξη στην περιοχή; Η κατάσταση αυτή δημιουργεί μειονεκτήματα και για τα κράτη μέλη της περιοχής;

Αυτό που λείπει στις Βαλκανικές περιοχές είναι η ποιοτικές υποδομές και η βελτίωση της διαχείρισης στα σύνορα, η οποία έχει επίσης αντίκτυπο στα κράτη μέλη της ΕΕ που βρίσκονται στο νοτιοανατολικό τμήμα της Ευρώπης. Το πρόβλημα αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί πρώτα. Η άρση των διασυνοριακών σημείων συμφόρησης αποτελεί σαφή προτεραιότητα που εξετάζεται στο πλαίσιο του θεματολογίου σύνδεσης για τα Δυτικά Βαλκάνια 6 (WB6).

Η ποιότητα της υποδομής – καλά διατηρημένα οδικά και σιδηροδρομικά δίκτυα, αποτελεσματικές πλατφόρμες υλικοτεχνικής υποστήριξης – είναι σχεδόν εξίσου σημαντική, αν όχι περισσότερο, σε σύγκριση με την κατασκευή νέων υποδομών. Είμαι πεπεισμένη ότι η πρόσφατα εγκριθείσα Συνθήκη για την ίδρυση Κοινότητας Μεταφορών με τα Δυτικά Βαλκάνια θα στηρίξει τον συνολικό εκσυγχρονισμό του συστήματος μεταφορών της περιοχής, ευθυγραμμιζόμενη με τα πρότυπα της ΕΕ, προσθέτοντας επίσης ένα σαφές όφελος για τους άμεσους γείτονές της ΕΕ.

Αναφορικά με το σκάνδαλο Dieselgate, η αποκάλυψη ότι υπάρχουν πολλά εκατομμύρια μη συμμορφούμενων ρυπογόνων αυτοκινήτων στους δρόμους της ΕΕ με σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία των πολιτών της ΕΕ και το καρτέλ των γερμανικών αυτοκινητοβιομηχανιών, ποιες θα πρέπει να είναι οι ρυθμιστικές πρωτοβουλίες προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας με τις πολιτικές για την καθαρή ενέργεια για τις μεταφορές; Επιπλέον, πιστεύετε ότι η τρέχουσα δέσμη μέτρων αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τις προκλήσεις της πετρελαϊκής εξάρτησης του τομέα των μεταφορών, της κλιματικής αλλαγής και της βιώσιμης κινητικότητας;

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Jean-Claude Juncker ζήτησε στην ομιλία του για την Κατάσταση της Ένωσης από την αυτοκινητοβιομηχανία να γίνει καθαρή και να το κάνει σωστά. Από την άποψη αυτή, η Επιτροπή αναλαμβάνει δράση ταυτόχρονα σε τρία μέτωπα. Πρώτον, καλύτερη επιβολή: είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε τις τρέχουσες διαδικασίες επί παραβάσει για να διασφαλίσουμε την ορθή εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας έγκρισης τύπου και να αποφύγουμε να μπουν στην ευρωπαϊκή αγορά πρόσθετα μη συμμορφούμενα αυτοκίνητα τα οποία θα επιδεινώσουν το υφιστάμενο πρόβλημα ποιότητας του αέρα.

Δεύτερον, καλύτερη εποπτεία της αγοράς: παράλληλα με αυτές τις δράσεις επιβολής, η Επιτροπή παροτρύνει συνεχώς τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους και να αναλάβουν δράση όσον αφορά την επαναφορά των οχημάτων προς τους κανόνες έγκρισης τύπου. Τελευταίο αλλά εξίσου σημαντικό, χρειαζόμαστε καλύτερους κανόνες για το μέλλον: ο κανονισμός για τις πραγματικές εκπομπές ρύπων προβλέπεται για την άνοιξη του επόμενου έτους. Από την 1η Σεπτεμβρίου 2017, βελτιωμένες διαδικασίες δοκιμών – τόσο σε εργαστηριακές συνθήκες (WTLP) όσο και σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης (RDE) – έχουν καταστεί υποχρεωτικές για όλους τους νέους τύπους οχημάτων.

Ορισμένα κράτη μέλη έχουν ήδη αρχίσει να προωθούν τη χρήση ηλεκτρικών αυτοκινήτων κυρίως μέσω επιδοτήσεων για την αγορά τους. Θεωρείτε ότι αυτό είναι μια βέλτιστη πρακτική ή νομίζετε ότι θα ήταν πιο αποδοτική η αύξηση της τιμής αγοράς και η ιδιοκτησία ρυπογόνων συμβατικών οχημάτων;

Εναπόκειται στα κράτη μέλη να αποφασίσουν ποιους μηχανισμούς επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν για να ενεργοποιήσουν την αγορά των οχημάτων εναλλακτικών καυσίμων γενικότερα και των ηλεκτρικών αυτοκινήτων ειδικότερα. Κατά την άποψή μας, το αποτέλεσμα είναι αυτό που μετράει.

Η πρωτοβουλία «Ευρώπη σε κίνηση» εν μέρει προωθεί την ανάπτυξη της υποδομής εναλλακτικών καυσίμων. Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν αμφιβολίες σχετικά με τους συγκεκριμένους στόχους και το χρονοδιάγραμμα για τη μαζική ανάπτυξη αυτής της υποδομής και έξι κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, δεν έχουν ακόμη κοινοποιήσει στην Επιτροπή το εθνικό τους πλαίσιο πολιτικής σύμφωνα με την Οδηγία της ΕΕ για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων (2014/ 94 / ΕΕ). Πώς σκοπεύει η Επιτροπή να ενισχύσει την αξιοποίηση των σχετικών υποδομών και να προσελκύσει επενδύσεις στον τομέα αυτό;

Η Επιτροπή αξιολογεί επί του παρόντος τα εθνικά πλαίσια πολιτικής που έχει λάβει και θα εκδώσει μια έκθεση η οποία θα αποτελέσει μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου δράσης για την υποδομή εναλλακτικών καυσίμων, που προβλέπεται για τις αρχές Νοεμβρίου.

Η Επιτροπή έχει ήδη περιγράψει σχέδια για την εισαγωγή νέων προτύπων εκπομπών για τα αυτοκίνητα και τα φορτηγά. Σε αυτό το πλαίσιο και λαμβάνοντας υπόψη τις πολιτικές μεγάλων χωρών όπως η Κίνα, σκοπεύει η Επιτροπή να προτείνει επίσης στόχους πωλήσεων χαμηλών / μηδενικών εκπομπών για να προωθήσει την αγορά αυτοκινήτων με μηδενικές εκπομπές;

Σε αυτό το σημείο δεν είναι ακόμη δυνατό να δοθεί μια σαφής απάντηση και θα ζητούσα υπομονή μέχρι να δημοσιοποιηθούν τα νέα πρότυπα κανονισμού για τις εκπομπές CO2. Αυτό προβλέπεται επίσης για τις αρχές Νοεμβρίου.

Πρόσφατα η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συγκρούστηκαν σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση σχετικά με την υποχρέωση εγκατάστασης υποδομής φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων σε κάθε νέο κτίριο. Τελικά, συμφώνησαν ότι αυτό θα γίνει σε εθελοντική βάση. Εάν τα κράτη μέλη δεν εισάγουν παρόμοιες απαιτήσεις και ο κατασκευαστικός τομέας αποτύχει να δράσει οικειοθελώς, θεωρείτε απαραίτητη την καθιέρωση ενός σχετικού πλαισίου που θα αποτελεί πρότυπο στην ΕΕ;

Το σχέδιο τροποποίησης της Οδηγίας για την Ενεργειακή απόδοση στα Κτίρια είναι ήδη μια προσπάθεια ρύθμισης σε επίπεδο ΕΕ της υποχρέωσης προ-καλωδίωσης για σημεία επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων σε κτίρια κατοικιών και της πρόβλεψης για ένα σημείο επαναφόρτισης για κάθε 10 θέσεις στάθμευσης στα υπόλοιπα.

Η Επιτροπή πρότεινε πρόσφατα μια μεταρρύθμιση των συστημάτων διοδίων, προκειμένου να καταστούν πιο έξυπνα, αποτελεσματικότερα και να προωθηθούν τα καθαρότερα οχήματα. Δεδομένου ότι σχεδόν το ήμισυ των κρατών μελών εφαρμόζουν επί του παρόντος σύστημα χρέωσης βάσει χρόνου, πόσο εφικτό πιστεύετε ότι πρόκειται να υιοθετήσει στην ΕΕ εναρμονισμένα συστήματα διοδίων που υπολογίζουν τα τέλη με βάση την απόσταση και τις εκπομπές CO2;

Η χρέωση βάσει του χρόνου χρησιμοποιείται επί του παρόντος σε λιγότερα από το ένα τρίτο των κρατών μελών της ΕΕ, ενώ υπήρξε μια τάση να στραφεί προς τη χρέωση βάσει εξ αποστάσεως, τουλάχιστον για βαρέα φορτηγά οχήματα. Το ζήτημα δεν είναι αν, αλλά πόσο γρήγορα θα γίνει αυτή η μετάβαση. Η χρέωση των οδικών οχημάτων για τα ελαφρά οχήματα δεν είναι τόσο ανεπτυγμένη, με πολλές χώρες να μην εφαρμόζουν καθόλου χρέωση – θεωρώ ότι αυτό αποτελεί ευκαιρία να ξεπεράσουμε το παλιό σύστημα σημάτων ενώ θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε μαζί με τα κράτη μέλη για να προχωρήσουμε προς ένα δικαιότερο και αποτελεσματικότερο σύστημα μεταφορών.

Στην Ελλάδα, εδώ και πολύ καιρό, προσπαθούμε ανεπιτυχώς να συνδέσουμε τα νησιά μας, όχι μόνο με τα κύρια λιμάνια, αλλά κυρίως μεταξύ τους. Ποια θα ήταν η πρότασή σας προκειμένου να επιτευχθούν βιώσιμες και οικονομικά αποδοτικές παράκτιες συνδέσεις;

Οι δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις στις υποδομές μεταφορών στα νησιά έχουν μειώσει σημαντικά τα προβλήματα προσβασιμότητας του παρελθόντος. Η σύνδεση των τοπικών κόμβων με τις υποδομές του TEN-T αποτελεί προτεραιότητα στην προγραμματική περίοδο των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών Ταμείων και Επενδυτικών Ταμείων (ESIF) 2014-2020. Οι αναβαθμίσεις των λιμενικών υποδομών και οι καλύτερες συνδέσεις των νησιών με την ενδοχώρα είναι δράσεις που επιδιώκονται στα περιφερειακά προγράμματα. Το ESIF επενδύει 75 εκατομμύρια ευρώ για υποδομές μεταφορών στην περιοχή του Βορείου και Νοτίου Αιγαίου. Ένα άλλο ποσό ύψους 36 εκατ. ευρώ αφορά επίσης δράσεις για την ασφάλεια στη θάλασσα. Αυτές οι ενέργειες θα πρέπει να συνεχιστούν.

Από Σταύρος Μαυρογένης | EurActiv.gr

Read More

Συνέδριο στο ΕΚ με θέμα την ενέργεια

Το 2015, το 13% της ενέργειας που καταναλώθηκε στην ΕΕ ήταν ανανεώσιμη. Η υπερθέρμανση του πλανήτη και η εξάντληση των ορυκτών πηγών, καθιστούν ενέργεια πηγή στρατηγικής σημασίας.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διοργανώνει Συνέδριο υψηλού επιπέδου με θέμα την ενέργεια. Το συνέδριο πραγματοποιείται στις 7 Νοεμβρίου, στις Βρυξέλλες και ώρα 19.30 (ώρα Ελλάδος).

Ειδικοί, πολιτικοί, εκπρόσωποι οργανισμών και ΜΚΟ αναμένεται να συζητήσουν για την καθαρή ενέργεια και το ενεργειακό μέλλον της Ένωσης.

Θα υπάρχουν πέντε θεματικές ενότητες:

-Ο σημερινός και μελλοντικός ρόλος της ευρωπαϊκής οικονομικής βοήθειας για την ενεργειακή μετάβαση

-Πραγματοποιώντας την ενεργειακή μετάβαση

– Στήριξη της μετάβασης προς καθαρή και αποδοτική ενέργεια σε τοπικό επίπεδο

-Επενδύσεις σε ενεργειακά έργα μεγάλης κλίμακας – Μέρος 1: διασυνδέσεις

-Επενδύσεις σε ενεργειακά έργα μεγάλης κλίμακας – Μέρος 2: Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Δηλώστε συμμετοχή εδώ.

Read More

Δημιουργία Ευρωπαϊκής Eισαγγελίας για την καταπολέμηση της απάτης

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναμένεται να δώσει το πράσινο φως στη σύστασης Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO), για την ενίσχυση του αγώνα κατά της απάτης και της κατάχρησης ευρωπαϊκού χρήματος.

Η φοροδιαφυγή εντός της ΕΕ κοστίζει στους φορολογούμενους περίπου 50 δισεκατομμύρια το χρόνο. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO)είναι ένα ανεξάρτητο όργανο που θα είναι υπεύθυνο για τη διερεύνηση και τη δίωξη της απάτης κατά της ΕΕ και άλλων εγκλημάτων που θίγουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πιέζει για τη δημιουργία της EPPO από το 2014. Αυτή την εβδομάδα οι ευρωβουλευτές συζητούν και αποφασίζουν αν θα δώσουν το πράσινο φως για τη δημιουργία της.

Τι θα αλλάξει;

Σήμερα οι εθνικές αρχές των κρατών μελών είναι υπεύθυνες για την έρευνα και τη δίωξη απάτης εις βάρος της ΕΕ. Οι αρμοδιότητες τους σταματούν στα εθνικά τους σύνορα. Τα όργανα που υπάρχουν σήμερα στην Ένωση, όπως ο OLAF, η Eurojust και η Europol, δεν έχουν την εντολή να διεξάγουν ποινικές έρευνες. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία καλείται να καλύψει αυτό το θεσμικό κενό. Θα έχει αποκλειστική και πανευρωπαϊκή δικαιοδοσία για την αντιμετώπιση υποψιών εγκληματικής συμπεριφοράς.

Τι σημαίνει στην πράξη;

Η ΕΡΡΟ θα επιτρέπει τη γρήγορη ανταλλαγή πληροφοριών, τη εφαρμογή συντονισμένων αστυνομικών ερευνών, την ταχεία κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων καθώς και συλλήψεις υπόπτων πέρα από τα σύνορα. Η έδρα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας θα είναι στο Λουξεμβούργο και θα λειτουργεί ως συλλογική δομή διαρθρωμένη σε δύο επίπεδα. Το κεντρικό επίπεδο θα συνίσταται στον Ευρωπαίο Γενικό Εισαγγελέα, ο οποίος θα έχει τη συνολική ευθύνη για την Εισαγγελία. Το αποκεντρωμένο επίπεδο θα αποτελείται από Εντεταλμένους Ευρωπαίους Εισαγγελείς, οι οποίοι θα βρίσκονται στα κράτη μέλη και θα είναι υπεύθυνοι για την καθημερινή διεξαγωγή των ποινικών ερευνών και διώξεων, σύμφωνα με τις κανονιστικές και νομοθετικές ρυθμίσεις του οικείου κράτους μέλους.

Ποιοί συμμετέχουν;

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα δημιουργηθεί στο πλαίσιο της διαδικασίας της «ενισχυμένης συνεργασίας» στην οποία συμμετέχουν 20 κράτη μέλη: Βέλγιο, Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρος, Τσεχική Δημοκρατία, Εσθονία, Γερμανία, Ελλάδα, Ισπανία, Φινλανδία, Γαλλία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβενία και Σλοβακία, Ιταλία και Αυστρία.

Ανά πάσα στιγμή μπορούν να ενταχθούν στη συνεργασία και άλλα κράτη μέλη.

Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει υιοθετήσει από το 2014 πολλά ψηφίσματα για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και έχει τονίσει την ανάγκη διασφάλισης της ανεξαρτησίας των εισαγγελέων της. Η επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών ου ΕΚ έδωσε το πράσινο φως για τη δημιουργία της ΕΡΡΟ στις 28 Σεπτεμβρίου.

Η ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αναμένεται να ψηφίσει για τη δημιουργία ΕΡΡΟ την Πέμπτη 5 Οκτωβρίου. Το Κοινοβούλιο πρέπει να δώσει την έγκρισή του πριν την επίσημη υιοθέτηση της πρότασης από το Συμβούλιο.

Read More

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει ριζική μεταρρύθμιση του συστήματος ΦΠΑ της ΕΕ

Η επανεκκίνηση αναμένεται να βελτιώσει και να εκσυγχρονίσει το σύστημα τόσο για τις κυβερνήσεις όσο και για τις επιχειρήσεις. Συνολικά, πάνω από 150 δισ. ευρώ ΦΠΑ χάνονται κάθε χρόνο, γεγονός που σημαίνει ότι τα κράτη μέλη έχουν απώλεια εσόδων τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν για σχολεία, δρόμους και υγειονομική περίθαλψη.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε σήμερα σχέδια για τη μεγαλύτερη μεταρρύθμιση της τελευταίας εικοσιπενταετίας σχετικά με τους κανόνες της ΕΕ για τον ΦΠΑ. Η επανεκκίνηση αναμένεται να βελτιώσει και να εκσυγχρονίσει το σύστημα τόσο για τις κυβερνήσεις όσο και για τις επιχειρήσεις. Συνολικά, πάνω από 150 δισ. ευρώ ΦΠΑ χάνονταικάθε χρόνο, γεγονός που σημαίνει ότι τα κράτη μέλη έχουν απώλεια εσόδων τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν για σχολεία, δρόμους και υγειονομική περίθαλψη. Από το ποσό αυτό, περίπου 50 δισ. ευρώ – ή 100 ευρώ ανά πολίτη της ΕΕ ετησίως – εκτιμάται ότι οφείλεται στη διασυνοριακή απάτη στον τομέα του ΦΠΑ. Τα χρήματα αυτά μπορεί να χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση εγκληματικών οργανώσεων, συμπεριλαμβανομένης της τρομοκρατίας. Εκτιμάται ότι το εν λόγω ποσό θα μειωθεί κατά 80 %, χάρη στην προτεινόμενη μεταρρύθμιση.

Η προτεινόμενη μεταρρύθμιση του ΦΠΑ αναμένεται να καταστήσει το σύστημα ισχυρότερο και απλούστερο στη χρήση για τις επιχειρήσεις. Η Επιτροπή θέλει να δημιουργήσει ένα σύστημα ΦΠΑ που θα βοηθά τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να αποκομίζουν όλα τα οφέλη της ενιαίας αγοράς και να είναι ανταγωνιστικές στην παγκόσμια αγορά. Οι επιχειρήσεις που πραγματοποιούν διασυνοριακές εμπορικές συναλλαγές επιβαρύνονται, επί του παρόντος, με 11 % υψηλότερο κόστος συμμόρφωσης σε σύγκριση με όσες δραστηριοποιούνται εμπορικά μόνο στο εσωτερικό. Η απλούστευση και ο εκσυγχρονισμός του ΦΠΑ υπολογίζεται να μειώσει το κόστος κατά περίπου 1 δισ. ευρώ.

Ένα οριστικό σύστημα ΦΠΑ που θα λειτουργεί για την ενιαία αγορά αποτελεί μακροχρόνια δέσμευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το  Σχέδιο Δράσης για τον ΦΠΑ 2016 εξηγούσε λεπτομερώς την ανάγκη να επιτευχθεί ενιαίος χώρος ΦΠΑ απλούστερος και θωρακισμένος έναντι της απάτης.

Read More