Αντίθετη με την κοινοτική νομοθεσία η διατήρηση των δεδομένων από τους παρόχους

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποφάνθηκε την 21η Δεκεμβρίου κατά της αποθήκευσης μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και άλλων ηλεκτρονικών δεδομένων από τα κράτη μέλη της ΕΕ, και πιο συγκεκριμένα εναντίον της νέας βρετανικής νομοθεσίας.

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ισχυρίστηκε ότι το δίκαιο της ΕΕ εντούτοις επιτρέπει στα κράτη μέλη να διατηρούν δεδομένα για συγκεκριμένους σκοπούς και πάντα με ελεγχόμενους τρόπους για την καταπολέμηση του σοβαρού εγκλήματος. «Τα κράτη μέλη δεν μπορούν να επιβάλλουν μια γενική υποχρέωση διατήρησης των δεδομένα από τους παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών», το δικαστήριο ανέφερε σε δήλωση του.

«Η νομοθεσία της ΕΕ απαγορεύει μια γενική και χωρίς διακρίσεις διατήρηση των δεδομένων κίνησης και τοποθεσίας» πρόσθεσε. Ανέφερε ότι τα κράτη μέλη θα μπορούσαν να επιτρέψουν, ως προληπτικό μέτρο, «στοχευμένη διατήρηση των δεδομένων αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό της καταπολέμησης των σοβαρών εγκλημάτων». Αλλά ανέφερε ότι τέτοιου είδους αποθήκευση πρέπει να είναι «περιορισμένη στο απολύτως αναγκαίο» όσον αφορά στις κατηγορίες των δεδομένων, τα μέσα επικοινωνίας, τα ενδιαφερόμενα άτομα και τη διάρκεια της διατήρησης.

Η απόφαση θα μπορούσε αποτελέσει πρόβλημα για τη βρετανική νομοθεσία για τη χορήγηση νέων εξουσιών άνευ επιτήρησης για την αστυνομία και τις υπηρεσίες πληροφοριών της οποίας οι επικριτές έχουν καταγγείλει ως τις πιο εκτεταμένες από οποιαδήποτε άλλη δυτική δημοκρατία. Ο νόμος για τις ερευνητικές εξουσίες (Investigatory Powers Act) απαιτεί, μεταξύ άλλων μέτρων, από τις ιστοσελίδες να διατηρούν το ιστορικό περιήγησης των πελατών για μέχρι ένα έτος και να επιτρέπουν υπηρεσίες επιβολής του νόμου να έχουν πρόσβαση σε αυτό για λόγους διευκόλυνσης έρευνας.

Ο Έντουαρντ Σνόουντεν, πρώην υπάλληλος της Εθνικής Υπηρεσίας Ασφαλείας των ΗΠΑ ο οποίος προέβη στις γνωστές πλέον αποκαλύψεις, δήλωσε ότι οι εξουσίες «διευρύνθηκαν περισσότερο από ό, τι σε πολλά αυταρχικά καθεστώτα».

Οι επικριτές το έχουν βαπτίσει ως ένα «χάρτη αδιακρισίας» και υποστηρίζουν ότι, εγκρίνοντας τη διατήρηση των δεδομένων και την πρόσβαση των αρχών στα αρχεία των ηλεκτρονικών μηνυμάτων, τις κλήσεις, τα μηνύματα και τη δραστηριότητα στο διαδίκτυο, παραβιάζονται θεμελιώδη δικαιώματα της ιδιωτικής ζωής.

Η βρετανική κυβέρνηση έσπευσε να αντιδράσει στην απόφαση του δικαστηρίου του Λουξεμβούργου. «Είμαστε απογοητευμένοι από την απόφαση του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και θα εξετάσουμε τις πιθανές επιπτώσεις της», δήλωσε εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών. «Εναπόκειται τώρα στο Εφετείο να ξεκαθαρίσει την υπόθεση. Η Κυβέρνηση θα παρουσιάσει ισχυρή επιχειρηματολογία στο Εφετείο για την ισχύ του υφιστάμενου καθεστώτος διατήρησης δεδομένων επικοινωνίας και την πρόσβαση σε αυτά».

«Δεδομένης της σημασίας των επικοινωνιακών δεδομένων για την πρόληψη και τον εντοπισμό του εγκλήματος, θα διασφαλίσουμε ότι τα σχέδια είναι έτοιμα έτσι ώστε η αστυνομία και άλλες δημόσιες αρχές να μπορούν να συνεχίσουν να τα αποκτούν με τρόπο που να συνάδει με το δίκαιο της ΕΕ και την υποχρέωσή μας για την προστασία των πολιτών».