Πραγματοποίηση Εκδήλωσης – Συζήτησης για το μέλλον της Ευρώπης στο πλαίσιο του «Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτών 2013» από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πληροφόρησης «Europe Direct Καλαμάτας»

Στο πλαίσιο του «Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτών 2013» πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 22 Μαρτίου 2013 στην Καλαμάτα, από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πληροφόρησης «Europe Direct Καλαμάτας» εκδήλωση και ανοιχτός διάλογος με θέμα «Κρίση και ανάγκες των πολιτών /Λύσεις και προοπτικές για το μέλλον της Ε.Ε.». Συγκεκριμένα, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πληροφόρησης «Europe Direct Καλαμάτας» εξασφάλισε την απευθείας αναμετάδοση της «Συζήτησης για το μέλλον της Ευρώπης» από το Συνεδριακό Κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης» στη Θεσσαλονίκη με κεντρική ομιλήτρια την Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κα. Viviane Reding, η οποία απάντησε σε ερωτήσεις και συζήτησε με τους πολίτες για θέματα που αφορούν στο μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η συμμετοχή των Μεσσήνιων πολιτών κρίθηκε αρκετά ικανοποιητική δεδομένου ότι υποβλήθηκαν αρκετές ερωτήσεις ηλεκτρονικά με τη βοήθεια των συντονιστών του Europe Direct Καλαμάτας οι οποίες αναμένεται να απαντηθούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Σημειώνεται ότι η εκδήλωση «Συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης» σηματοδοτεί την έναρξη ανάλογων δραστηριοτήτων που θα πραγματοποιηθούν σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια, στο πλαίσιο του«Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτών 2013» με στόχο να δοθεί ο λόγος στους ευρωπαίους πολίτες.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Europe direct Καλαμάτας στο τηλέφωνο 2721095620.

Read More

Η ανάδειξη των αγροτικών προϊόντων και της τοπικής παραδοσιακής γαστρονομίας υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τον Ιανουάριο 2013 έως τον Δεκέμβριο του 2013 θα υλοποιηθεί στο Πρόγραμμα Med Diet – Mediterranean Diet And Enhancement of Traditional Foodstaff [ENPI – Cross-border Cooperation in the Mediterranean ]. Το Πρόγραμμα έχει αντικείμενο την ανάδειξη των αγροτικών προϊόντων και της τοπικής παραδοσιακής γαστρονομίας και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ελλάδα συμμετέχει στο πρόγραμμα αποκλειστικά μέσω του Πολιτιστικού Οργανισμού «Δρόμοι της Ελιάς» και του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας.
Στο Πρόγραμμα Med Diet [ENPI CBC MED] επικεφαλής εταίρος είναι η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ιταλίας, ενώ αντιπροσωπεύονται 7 συνολικά Μεσογειακές περιοχές Ελλάδα (2), Ιταλία (2), Ισπανία (1), Λίβανος (1), Τυνησία (1).

Σκοπός του προγράμματος είναι να αυξηθεί η ικανότητα των σχολείων και των τοπικών αρχών της Αιγύπτου, της Ελλάδας , της Ιταλίας, του Λίβανου, της Ισπανίας και της Τυνησίας προκειμένου να εφαρμοστούν τεχνικές που έχουν σκοπό να αφυπνιστούν τα παιδιά, οι νέοι και τα άλλα γκρουπ καταναλωτών για τα πλεονεκτήματα της Μεσογειακής διατροφής. Επίσης, στοχεύει να ενισχυθεί η δυνατότητα των εμπορικών επιμελητηρίων και των επιχειρήσεων της Αιγύπτου, της Ελλάδας, της Ιταλίας, του Λίβανου, της Ισπανίας και της Τυνησίας στο να αφυπνίσουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της εστίασης και να προτείνουν την αυθεντική μεσογειακή διατροφή. Τέλος, όσο αφορά το Λίβανο, την Αίγυπτο και την Τυνησία θα γίνει προσπάθεια να βελτιωθούν οι πολιτικές και τα όργανα που ασχολούνται με τον έλεγχο της Μεσογειακής διατροφής. Η εναρκτήρια συνάντηση του προγράμματος για τη Μεσογειακή Διατροφή θα γίνει μες το Μάρτιο στην Ιταλία.

Read More

Η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει την Τοπική Δράση για την Απασχόληση και την Κοινωνική ένταξη ευπαθών ομάδων.

Με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Μεσσηνίας», συμμετέχει στη υλοποίηση της Πράξης «Συλλογική Τοπική Δράση για την Απασχόληση και την Κοινωνική Ένταξη Ευπαθών Ομάδων στην Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας». Στο σχέδιο συμμετέχει σχεδόν το σύνολο των ΟΤΑ της Περιφερειακής ενότητας Μεσσηνίας σε μια απόλυτα κοινή, συντεταγμένη και συμπαγή προσπάθεια για την ενίσχυση της απασχόλησης και την καταπολέμηση του αποκλεισμού των ευπαθών κοινωνικά ομάδων στην Περιφερειακή ενότητα Μεσσηνίας. Συγκεκριμένα τα μέλη της Α.Σ. «ΜΕΣΣΗΝΙΑ» είναι τα παρακάτω:

 

 • Logotech A.E.
 • Δήμος Καλαμάτας
 • Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Καλαμάτας – ΦΑΡΙΣ (ΚΕΚ Δήμου Καλαμάτας)
 • Δήμος Οιχαλίας
 • Δήμος Μεσσήνης
 • Δήμος Τριφυλίας
 • Δήμος Δυτικής Μάνης
 • Πολιτιστικός Οργανισμός «Οι Δρόμοι της Ελιάς»
 • Επιμελητήριο Μεσσηνίας

Η πράξη εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013 [Δράση 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών»] και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο). Περιοχή παρέμβασης του έργου είναι ο δήμος Καλαμάτας, ο δήμος Δυτικής Μάνης, ο δήμος Οιχαλίας, ο δήμος Τριφυλίας και ο δήμος Μεσσήνης της περιφερειακής ενότητας Μεσσηνίας. Στόχος της Πράξης είναι η προώθηση της κοινωνικής και επαγγελματικής ενσωμάτωσης ευπαθών ομάδων μέσω της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης για ανέργους (σ.σ. μακροχρόνια άνεργοι με έμφαση στις γυναίκες και σε άτομα άνω των 45 ετών, αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών, άτομα σε κατάσταση φτώχιας, άτομα με αναπηρία κ.α.) Συγκεκριμένα, θα ωφεληθούν 100 άτομα εκ των οποίων προβλέπεται:

 • 60 άτομα να προωθηθούν στην απασχόλησή σε επιχειρήσεις,
 • 20 άτομα να υποστηριχθούν για την ίδρυση νέων επιχειρήσεων (αξιοποίηση προγραμμάτων επιδοτήσεων / επιχορηγήσεων ΕΠΑΝ, Αγροτικής Ανάπτυξης, Αποθεματικό Απρόβλεπτων, κ.α.),
 • 20 άτομα να κατευθυνθούν στην ίδρυση κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης (σύμφωνα με τον Ν. 4019 Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις).

Αντικείμενο της συμμετοχής του Πολιτιστικού Οργανισμού «ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ” στην υλοποίηση της Πράξης είναι:

 • η παροχή συμβουλευτικής υποστήριξη με στόχο την ψυχοκοινωνική υποστήριξη και κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων,
 • η παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης με στόχο την επαγγελματική ένταξη και την απασχόληση των ωφελουμένων,
 • η ηλεκτρονική Δικτύωση της Αναπτυξιακής Σύμπραξης με τοπικούς και παραγωγικούς φορείς και
 • η δικτύωση των ωφελούμενων με επιχειρήσεις και η διεξαγωγή ενός forum εργασίας

Η επιλογή των ωφελούμενων έχει ολοκληρωθεί και μες το Μάρτιο θα υλοποιηθούν οι νέες δράσεις. Παράλληλα, ετοιμάζεται και σύντομα θα δοθεί προς χρήση η ηλεκτρονική πλατφόρμα στην οποία θα ανακοινώνονται οι θέσεις εργασίας και θα αναρτώνται τα βιογραφικά των υποψηφίων με σκοπό να υπάρχει μια στοχευόμενη προώθηση των ανέργων στην απασχόληση.

Read More