Συνεργασία του “Europe Direct Καλαμάτας” με την “Τεχνομυλόπετρα”

Ο Πολιτιστικός Οργανισμός «Οι Δρόμοι της Ελιάς» συμμετέχει στο δίκτυο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης – Europe Direct, έχοντας αξιολογηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ως ένας από τους δεκαεννιά φορείς σε όλη την Ελλάδα, που είναι επιλέξιμοι για να παρέχουν τις ανάλογες υπηρεσίες στον πολίτη.

Το δίκτυο των κέντρων πληροφόρησης EUROPE DIRECT αποτελεί ένα από τα βασικότερα εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την ενημέρωση των Ευρωπαίων πολιτών σχετικά με την Ε.Ε., ειδικότερα όσον αφορά στα δικαιώματα των πολιτών της και στην ενίσχυση της συμμετοχής του πολίτη σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο στις πολιτικές της Ε.Ε. Παρέχει στους πολίτες της Καλαμάτας υπηρεσίες προσαρμοσμένες στις τοπικές και περιφερειακές ανάγκες, μέσω των οποίων το κοινό μπορεί να αποκτά πληροφορίες, συμβουλές, βοήθεια και απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με την Ε.Ε. ,τη νομοθεσία, τις πολιτικές ,τα προγράμματα και τις ευκαιρίες χρηματοδότησης που απορρέουν από αυτά. Η αποστολή των Κέντρων πληροφόρησης EUROPE DIRECT είναι ενημερωτική, έχοντας όμως ως στόχο να προωθείται η ενεργός συμμετοχή του πολίτη.

Στο πλαίσιο αυτό o Πολιτιστικός Οργανισμός «Οι Δρόμοι της Ελιάς» βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει το ξεκίνημα συνεργασίας με την «Μυλόπετρα» από την Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου 2013 και κάθε Κυριακή στο πλαίσιο της ενημέρωσης των Ευρωπαίων Μεσσήνιων πολιτών, με το όνομα “Café Μυλόπετρα – Europe Direct Καλαμάτας». Η συνεργασία αυτή έχει ως στόχο και σκοπό οι πολίτες να έχουν εύκολη πρόσβαση στην ενημέρωση για τα τεκταινόμενα στην ΕΕ, δίνοντας παράλληλα βήμα στους ενεργούς πολίτες να γνωστοποιούν και να ανταλλάσσουν τις απόψεις τους με τους πολίτες των χωρών της ΕΕ.

Επίσης το Europe Direct Καλαμάτας στη προσπάθειά του να πληροφορήσει για τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται σ’ όλες τις χώρες της ΕΕ στους άνεργους, σε φοιτητές, σε γονείς, σε επιχειρηματίες που επλήγησαν από την κρίση και σε μικρές επιχειρήσεις του πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τομέα εγκαινιάζει το νέο κέντρο Ευρωπαϊκής πληροφόρησης που βρίσκεται στην οδό Αριστοτέλους 7 στη Καλαμάτα στο ισόγειο και από 15 Οκτωβρίου 2013 θα λειτουργεί καθημερινά εκτός από Σαββάτο & Κυριακή (ώρες 10.00 μέχρι 14.00 και τα απογεύματα σύμφωνα με το πρόγραμμα της εθελοντικής ομάδας στήριξης).

Ο χώρος θα είναι ένα νέο σημείο συνάντησης ενεργών πολιτών της Καλαμάτας και όλων των νέων της πόλης, κατοίκων και επισκεπτών της. Άξονας της λειτουργίας του Κέντρου θα είναι η ανάδειξη του χαρακτήρα της Ευρώπης ως κόμβου πολιτισμού, αξιών, γραμμάτων και επιστημών, συμβάλλοντας έμπρακτα στη στρατηγική διαμόρφωσης μίας νέας ρητορικής για την Ε.Ε. Το νέο κέντρο Europe Direct Καλαμάτας αποδίδεται πλέον στον πολίτη με σκοπό να αποτελέσει ένα ελεύθερο περιβάλλον πληροφόρησης και ενεργούς συμμετοχής. Φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως ανοιχτός χώρος καθημερινής χρήσης των πολιτών, των ομάδων και των οργανώσεων της Καλαμάτας και της ευρύτερης περιοχής καθώς και των Πανεπιστημιακών σχολών, των Σχολών ΑΤΕΙ Καλαμάτας και των ιδιωτικών εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, υλοποιώντας την κεντρική του αποστολή ως φορέας διασύνδεσης των πολιτών με τους Ευρωπαϊκούς θεσμούς.

Read More