ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 111 ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ(AD7) ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct Καλαμάτας, σας ενημερώνει ότι η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO), διοργανώνει γενικό διαγωνισμό βάσει τίτλων και εξετάσεων για την κατάρτιση εφεδρικών πινάκων προσλήψεων μόνιμων «διοικητικών υπαλλήλων» για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στους ακόλουθους τομείς: 1. Νομοθεσία περί ανταγωνισμού 2. Χρηματοπιστωτικές πράξεις εταιρειών 3. Χρηματοοικονομικά 4. Οικονομικά της βιομηχανίας 5. Μακροοικονομία. Ο αριθμός των επιτυχόντων ορίζεται στους 111.

Βασικές προϋποθέσεις:

Τίτλοι σπουδών
Επίπεδο εκπαίδευσης που αντιστοιχεί σε πλήρεις πανεπιστημιακές σπουδές τουλάχιστον τεσσάρων ετών, πιστοποιούμενες από δίπλωμα/πτυχίο στις οικονομικές επιστήμες ή επίπεδο εκπαίδευσης που αντιστοιχεί σε πλήρεις πανεπιστημιακές σπουδές τουλάχιστον τριετούς φοίτησης πιστοποιούμενες από πτυχίο στις οικονομικές επιστήμες, και στη συνέχεια επαγγελματική πείρα τουλάχιστον ενός έτους.

Επαγγελματική πείρα
Επαγγελματική πείρα τουλάχιστον έξι ετών στον τομέα της μακροοικονομίας. Η εν λόγω επαγγελματική πείρα πρέπει απαραιτήτως να έχει αποκτηθεί μετά την απόκτηση του πτυχίου/ διπλώματος που επιτρέπει τη συμμετοχή στον διαγωνισμό.

Γνώση ξένων γλωσσών
Απαιτείται η γνώση δύο ξένων γλωσσών: Κύρια γλώσσα: Άριστη γνώση μιας από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Δεύτερη γλώσσα: (υποχρεωτικά διαφορετική από τη γλώσσα 1) ικανοποιητική γνώση της αγγλικής, της γαλλικής ή της γερμανικής σε ελάχιστο απαιτούμενο επίπεδο Β2.

Οι υποψήφιοι πρέπει να εγγραφούν ηλεκτρονικά, ακολουθώντας τη διαδικασία που αναφέρεται στον δικτυακό τόπο της EPSO (http://europa.eu/epso/), και ειδικότερα στις οδηγίες εγγραφής.

Προθεσμία (συμπεριλαμβανομένης της επικύρωσης) ορίζεται η 25η Νοεμβρίου 2014 και ώρα 12:00 το μεσημέρι, ώρα Βρυξελλών.

Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης θα το βρείτε στην ιστοσελίδα:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=OJ:C:2014:376A:TOC

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποταθούν στο Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct Καλαμάτας
(email: europedirect@olivetreeroute.gr, τηλ. 27210 95620)

Read More

Ετήσια Συνάντηση Κέντρων Europe Direct για το 2014 με σκοπό την βελτίωση της παρεχόμενης πληροφόρησης σχετικά με την ΕΕ για τα 500 εκατ. Ευρωπαίων πολιτών.

500 Κέντρα Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct συναντήθηκαν στην ετήσια Γενική Συνέλευση των Κέντρων Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct, που πραγματοποιήθηκε στην Βόννη της Γερμανίας, κατά το διάστημα 13 – 15 Οκτωβρίου 2014, με σκοπό την βελτίωση της παρεχόμενης πληροφόρησης σχετικά με το ευρωπαϊκό γίγνεσθαι και την εξειδίκευση των συμμετεχόντων σε θεματικές και πολιτικές της ΕΕ.

Έμφαση δόθηκε στη νέα σύνθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τις νέες προτεραιότητες της ΕΕ και την αλλαγή που πρέπει να επέλθει στην πορεία πλεύσης της ΕΕ προκειμένου να επανέλθουν τα κράτη – μέλη σε τροχιά ανάπτυξης και απασχόλησης.

Το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct Καλαμάτας συμμετείχε στη συνάντηση, παρουσιάζοντας το υλικό που παρήγαγε το τρέχον έτος στον ειδικό εκθεσιακό χώρο που είχε διαμορφωθεί, για τον συγκεκριμένο σκοπό και λαμβάνοντας μέρος στα workshops και τα success stories, όπου οι συμμετέχοντες παρουσίαζαν επιτυχημένες στρατηγικές εργασίας.

Εν κατακλείδι, αξίζει να σημειωθεί το ιδιαίτερα δημιουργικό και γόνιμο εθνικό και διακρατικό πλαίσιο διαλόγου που αναπτύχθηκε στην συνάντηση αυτή, καθώς οι εκπρόσωποι των κέντρων είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με εκπροσώπους άλλων κέντρων και φορέων υποδοχής, να ανταλλάξουν καλές πρακτικές και να διευρύνουν τους ορίζοντες δράσης και συνεργασίας τους, με απώτερο σκοπό, να φτάσει η πληροφόρηση στο κατώφλι κάθε Ευρωπαίου πολίτη.

Read More

Ευρωπαϊκή πολιτική για την καταπολέμηση της Βίας

Το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct Καλαμάτας με αφορμή τον εορτασμό της Διεθνούς Ημέρας Μη Βίας, και με στόχο την πρόληψη και την καταστολή κάθε μορφής βίας και με απώτερο σκοπό την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εν γένει, έκρινε σκόπιμο να επικοινωνήσει το τεράστιο πρόβλημα της εποχής μας, την καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την άσκηση βίας.

Βία είναι κάθε συμπεριφορά ή συστηματική πολιτική συμπεριφοράς που χρησιμοποιείται για να εξαναγκάσει, να κυριαρχήσει ή να απομονώσει το θύμα.

Μπορεί να είναι σωματική, ψυχολογική ή λεκτική κακοποίηση ανθρώπου, που δημιουργεί σωματικό ή και ψυχικό πόνο ή και πληγές. Είναι η χρήση κάθε μορφής εξουσίας που επιβάλλεται στο άλλο άτομο για τη διατήρηση του ελέγχου της σχέσης και της συμπεριφοράς του θύματος.

Δεδομένης της οικονομικής κρίσης και κατ’ επέκταση της κοινωνικής και πολιτικής, την οποία βιώνει η χώρα μας τα τελευταία χρόνια, ολοένα αυξανόμενα είναι τα κρούσματα βίας σε όλα τα επίπεδα.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση μεριμνά για την πρόληψη και καταστολή της βίας, λαμβάνοντας πρόνοια και παρέχοντας προστασία στους πολίτες, με ολοκληρωμένες στρατηγικές για την ισότητα, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δικαιοσύνη και παρέχοντας ένα ασφαλές καταφύγιο σε όσους έχουν ανάγκη προστασίας. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στους ακόλουθους δικτυακούς τόπους:
http://europa.eu/pol/justice/index_el.htm
http://ec.europa.eu/eu_law/your_rights/your_rights_el.htm#1depot
http://fra.europa.eu/en

Ωστόσο, παρά τις δεσμεύσεις και τις θεσμικές μεταρρυθμίσεις, σημαντική για την εξάλειψη της βίας είναι η υιοθέτηση μιας κουλτούρας αλληλεγγύης, συμφιλίωσης και συμπάθειας μεταξύ των ατόμων και των λαών, από τον καθένα από εμάς ξεχωριστά, προκειμένου να επιτύχει.

Ευελπιστούμε να έρθει η μέρα που θα έχει εξαλειφθεί κάθε μορφή βίας και η καταπολέμηση της να ανήκει στην ατζέντα του παρελθόντος.

Read More

«Επιστροφή στα θρανία» (Back to School)

Για πρώτη φορά στη χώρα μας, πάνω από 100 Έλληνες, στελέχη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιστρέφουν στο σχολείο για μια μέρα!

Κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ 13 Οκτωβρίου έως 13 Νοεμβρίου 2014, Έλληνες – στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των υπόλοιπων θεσμικών οργάνων της ΕΕ, πρόκειται να επισκεφθούν τα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ιδιαίτερης πατρίδας τους στα οποία φοίτησαν ή άλλα σχολεία της επιλογής τους, από τον Έβρο έως την Κρήτη. Στην δράση θα συμμετέχουν σχολεία της Μεσσηνίας και της ευρύτερης Περιφέρειας Πελοποννήσου, με τη συμμετοχή στελεχών της ΕΕ που φοίτησαν σε αυτά.

Στις επισκέψεις τους αυτές, θα συνομιλήσουν με μαθητές και δασκάλους όχι μόνο για όργανα, θεσμούς και ευρωπαϊκές πολιτικές αλλά και για την προσωπική τους εμπειρία και σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η πρωτοβουλία «Επιστροφή στα θρανία» έχει ως στόχο να δώσει στους νέους την ευκαιρία να συζητήσουν για την Ευρώπη με ανθρώπους που γνωρίζουν την ΕΕ από μέσα και με τους οποίους έχουν ένα κοινό σημείο: τη φοίτησή τους στο ίδιο σχολείο. Έτσι για μια μέρα τα στελέχη αυτά γίνονται «το πρόσωπο της Ευρώπης» στο σχολείο τους!

Η δράση «Επιστροφή στα θρανία» πραγματοποιείται με την ευκαιρία της Ελληνικής Προεδρίας της ΕΕ, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και με την υποστήριξη της Αντιπροσωπείας της ΕΕ στην Ελλάδα.

Ιστορικό

Η δράση «Επιστροφή στα θρανία» (Back to School) αποτελεί μια πανευρωπαϊκή πρωτοβουλία, στο πλαίσιο της οποίας στελέχη της ΕΕ επιστρέφουν στα σχολεία τους και μιλούν για τη δουλειά τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το 2013, περίπου 500 στελέχη της Ευρωπαϊκής Ένωσης επέστρεψαν στις παλιές τους τάξεις και συνομίλησαν με περισσότερους από 65.000 μαθητές σε 886 σχολεία σε 22 κράτη μέλη της ΕΕ. Οι μαθητές έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την επίσκεψη και έκαναν ερωτήσεις σχετικά με τις δραστηριότητες της ΕΕ στη χώρα τους, τις ευκαιρίες εκπαίδευσης, την εργασία και τη ζωή στο εξωτερικό, καθώς και τη χρήση των ξένων γλωσσών. Τα σχολεία που συμμετείχαν στην πρωτοβουλία αξιολόγησαν θετικά αυτόν τον τρόπο ευαισθητοποίησης των μαθητών γύρω από την Ευρώπη.

Read More

Ευρωπαϊκό βραβείο σε ελληνικές εταιρίες για τη διεθνοποίησή τους

Στο πλαίσιο του θεσμού “Enterprise Europe Network Awards” (Αθήνα, 2 Οκτωβρίου 2014) Δύο ελληνικές εταιρίες διακρίθηκαν στα φετινά βραβεία του Enterprise Europe Network που διοργάνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρόκειται για την Campervan Rental Services και την ARKAS Travel Services, οι οποίες χάρη στη μεσολάβηση του Δικτύου ΠΡΑΞΗ και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας, μέλη του Enterprise Europe Network – Hellas,αποφάσισαν να συνεργαστούν με την γερμανική TMTM Touristik, που δραστηριοποιείται στο χώρο του εναλλακτικού τουρισμού.

Οι εταιρίες συναντήθηκαν στο πλαίσιο της εκδήλωσης Mission for Growth που διοργανώθηκε στην Αθήνα στις αρχές του 2013 ως πρωτοβουλία του αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Αντόνιο Ταγιάνι.

Ως αποτέλεσμα αυτών των επαφών η γερμανική εταιρία διαβλέποντας ότι οι προοπτικές ανάπτυξης των εναλλακτικών μορφών τουρισμού στην Ελλάδα είναι υψηλές, συμφώνησε να συνεργαστεί με την Campervan Rental Services με σκοπό την ανάπτυξη του τουρισμού μικρών αυτοκινούμενων βαν και με την ARKAS Travel Services με σκοπό την ανάπτυξη του ποδηλατικού τουρισμού στην Πελοπόννησο και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας.

Σημειώνεται ότι οι εταιρίες βραβεύτηκαν σε ειδική τελετή βράβευσης ευρωπαϊκών επιχειρήσεων που συνεργάστηκαν με την υποστήριξη του δικτύου Enterprise Europe Network, αποσπώντας το πρώτο βραβείο στην κατηγορία “Νέοι Ορίζοντες”.

Η βράβευση έλαβε χώρα στις Βρυξέλλες στις 23 Σεπτεμβρίου 2014, παρουσία μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, διπλωματών και υψηλόβαθμων στελεχών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων έγινε από ανεξάρτητη επιτροπή, αποτελούμενη από στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εκπροσώπους του επιχειρηματικού κόσμου και δημοσιογράφους, με κριτήρια τον βαθμό διεθνοποίησης της δραστηριότητας των επιχειρήσεων και τον αντίκτυπό τους στην τοπική οικονομία.

Πηγή: www.startup.gr

Read More