Διατλαντική σχέση εμπορίου και επενδύσεων (ΤΤΙΡ)

Το Europe Direct Καλαμάτας σας ενημερώνει για το σχέδιο συστάσεων, επί των συνομιλιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά τη Διατλαντική σχέση εμπορίου και επενδύσεων (ΤΤΙΡ) που εγκρίθηκε από την επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου του ΕΚ και μένει να εγκριθεί από το ΕΚ στο σύνολό του.

Η Εμπορική συμφωνία για τη Διατλαντική σχέση εμπορίου και επενδύσεων μεταξύ ΕΕ & ΗΠΑ θα πρέπει να δώσει μεγαλύτερη πρόσβαση στην αγορά των ΗΠΑ, χωρίς όμως να υπονομευθούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα, και το δικαίωμα για την υιοθέτηση ρυθμίσεων υπέρ του δημοσίου συμφέροντος, ενώ ζήτησαν να υπάρξει βελτίωση των εργαλείων επίλυσης διαφορών μεταξύ επενδυτών και κρατών.

Μία εμπορική συμφωνία μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ Χρειάζεται μία φιλόδοξη αλλά ισορροπημένη συμφωνία επειδή το ΑΕΠ της ΕΕ εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το εμπόριο και τις εξαγωγές , και έτσι, μία “καλά σχεδιασμένη” συμφωνία με τις ΗΠΑ θα μπορούσε να συμβάλει στην ενίσχυση της συμβολής της βιομηχανίας στο ΑΕΠ της ΕΕ κατά 15%-20% έως το 2020, καθώς οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, και ιδίως οι μικρές και μικρομεσαίες θα επωφεληθούν από μια αγορά 850 εκατομμυρίων καταναλωτών.

Την ίδια στιγμή, υπάρχουν αντιφατικά ευρήματα μελετών που κάνουν δύσκολο να εκτιμηθούν τα πραγματικά οφέλη της Διατλαντικής σχέσης εμπορίου και επενδύσεων για την οικονομία της ΕΕ, σημειώνουν οι ευρωβουλευτές. Ως εκ τούτου, τονίζουν ότι οι συνομιλίες πρέπει να είναι διαφανείς, προκειμένου να οδηγήσουν σε μία “φιλόδοξη”, αλλά “ισορροπημένη” συμφωνία, με κοινά οφέλη για όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, που θα οδηγεί σε ένα “αποτελεσματικό, και ανταγωνιστικό οικονομικό περιβάλλον” αποκλείοντας μη δασμολογικά εμπορικά εμπόδια. Τα υψηλά επίπεδα προστασίας των καταναλωτών της ΕΕ, των προσωπικών τους δεδομένων, της υγείας και της ασφάλειάς τους πρέπει να διασφαλιστούν, ενώ θα πρέπει να προληφθεί η οποιαδήποτε μορφή κοινωνικού, φορολογικού και περιβαλλοντικού ντάμπινγκ.

Η προστασία των επενδυτών
Οι ευρωβουλευτές υποστηρίζουν ότι η νέα συμφωνία θα πρέπει να θέσει ένα τέλος στην “άνιση μεταχείριση των ευρωπαίων επενδυτών στις ΗΠΑ”, με τη δημιουργία ενός νέου και δίκαιου συστήματος για τους επενδυτές που επιδιώκουν να επιτύχουν επανόρθωση των αδικιών.

Το νέο σύστημα θα πρέπει να βασίζεται στην πρόσφατη πρόταση μεταρρύθμισης του συστήματος προστασίας των επενδυτών, όπως αυτή παρουσιάστηκε από την Επίτροπο Εμπορίου Σεσίλια Μαλμστρομ στις 6 Μαΐου. Το σύστημα θα πρέπει να χρησιμοποιεί δημόσια διορισμένους και ανεξάρτητους δικαστές, δημόσιες ακροάσεις και έναν “δευτεροβάθμιο μηχανισμό”, σεβόμενο την αρμοδιότητα των δικαστηρίων της ΕΕ και των κρατών μελών της. Μεσοπρόθεσμα θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την επίλυση των διαφορών των επενδυτών ένα δικαστήριο δημοσίων επενδύσεων, προτείνουν οι ευρωβουλευτές.

Γεωργία: Κατάλογος ευαίσθητων προϊόντων
Πέρα από τον απώτερο στόχο εξάλειψης όλων των τελωνειακών δασμών, οι δύο εταίροι θα πρέπει να διαπραγματευτούν μία πλήρη λίστα με όλα τα “ευαίσθητα γεωργικά και βιομηχανικά προϊόντα” που είτε θα εξαιρεθούν από την απελευθέρωση του εμπορίου είτε θα εφαρμοστούν για αυτά μεγαλύτερες μεταβατικές περιόδους, σημειώνουν οι ευρωβουλευτές.
Ζητούν από τους διαπραγματευτές της ΕΕ να κάνουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να συμπεριλάβουν ειδική ρήτρα που θα διασφαλίζει τη διατήρηση του δικαιώματος να απαγορευθεί η πρόσβαση στις αγορές για συγκεκριμένα προϊόντα σε περίπτωση μεγάλου κύματος εισαγωγών που θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρή βλάβη στην εγχώρια παραγωγή τροφίμων.
Η επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου του ΕΚ ζητάει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ενθαρρύνει τις ΗΠΑ να καταργήσουν την απαγόρευση στις εισαγωγές βοείου κρέατος από την ΕΕ και να συμπεριλάβει ισχυρές εγγυήσεις για την προστασία του ευρωπαϊκού συστήματος προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και προστατευόμενων γεωγραφικών (ΠΟΠ).

Πρότυπα δημόσιας υγείας
Οι διαπραγματευτές πρέπει να επιδιώξουν να μειώσουν τις υπερβολικές διαδικασίες απαγόρευσης εισαγωγών για λόγους υγείας και υγιεινής των φυτών και τροφίμων ενώ θα πρέπει να υπάρχει “αμοιβαία αναγνώριση των ισοδύναμων προτύπων”. Την ίδια στιγμή, τα πρότυπα της ΕΕ πρέπει να διαφυλάσσονται όταν τα αντίστοιχα αμερικάνικα είναι “πολύ διαφορετικά”, π.χ. για την έγκριση χημικών ουσιών, την κλωνοποίηση και τους ενδοκρινικούς διαταράκτες. Η Ευρωπαϊκή “αρχή της προφύλαξης” πρέπει να γίνει σεβαστή, προσθέτουν οι ευρωβουλευτές.

Μεγαλύτερη πρόσβαση στην ενεργειακή αγορά των ΗΠΑ
Η Διατλαντική σχέση εμπορίου και επενδύσεων πρέπει να καταργήσει τυχόν υφιστάμενους περιορισμούς ή εμπόδια σε ότι αφορά την εξαγωγή καυσίμων, συμπεριλαμβανομένου του αργού πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ. Αυτό θα ενισχύσει την ενεργειακή ασφάλεια της ΕΕ και θα μειώσει τις τιμές της ενέργειας, υποστηρίζουν οι ευρωβουλευτές. Στη συμφωνία θα πρέπει να συμπεριληφθεί επίσης ένα ειδικό κεφάλαιο για την ενέργεια, το οποίο θα συμβάλει στη διατήρηση των περιβαλλοντικών προτύπων της ΕΕ και των στόχων της για το κλίμα.

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων δεν είναι διαπραγματεύσιμη
Οι κανόνες προστασίας των προσωπικών δεδομένων της ΕΕ δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να υπονομευτούν από τη διαδικασία ολοκλήρωσης και συγχώνευσης των αγορών ηλεκτρονικού εμπορίου και χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών της ΕΕ και των ΗΠΑ, επισημαίνουν οι ευρωβουλευτές. Η Διατλαντική σχέση εμπορίου και επενδύσεων πρέπει να εξαιρεί ρητά από οποιεσδήποτε παραχωρήσεις όλους τους υφιστάμενους και τις μελλοντικούς κανόνες της ΕΕ σχετικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Οι διατάξεις για τη ροή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θα μπορούσαν να αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης με τις ΗΠΑ, μόνο εφόσον εφαρμοστούν οι ίδιοι κανόνες για την προστασία των δεδομένων και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού.

Άνοιγμα των αγορών μεταφορών των ΗΠΑ και των δημοσίων συμβάσεων

Οι συνομιλίες για την επίτευξη συμφωνίας πρέπει να καταργήσουν τους ισχύοντες περιορισμούς που εφαρμόζουν οι ΗΠΑ σε ό,τι αφορά την ξένη ιδιοκτησία των υπηρεσιών θαλάσσιων και αεροπορικών μεταφορών και αεροπορικών εταιρειών, οι οποίοι “εμποδίζουν σοβαρά την πρόσβαση στην αγορά για τις επιχειρήσεις της ΕΕ”. Οι ευρωβουλευτές ζητούν επίσης μεγαλύτερη πρόσβαση της ΕΕ στις αγορές των τηλεπικοινωνιών στις ΗΠΑ.

Η μεγάλη διαφορά στην πρόσβαση των αγορών δημοσίων συμβάσεων των δύο μερών πρέπει να αμβλυνθεί. Η Διατλαντική σχέση εμπορίου και επενδύσεων πρέπει να επιτύχει σημαντικό άνοιγμα της αγοράς δημοσίων συμβάσεων των ΗΠΑ σε όλα τα επίπεδα της κυβέρνησης, έτσι ώστε οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, και ιδιαίτερα οι μικρές και μικρομεσαίες να μπορούν να υποβάλλουν προσφορές για τις δημόσιες συμβάσεις στους τομείς των κατασκευών, των μεταφορών και της ενέργειας.

Οι ευρωβουλευτές ζητούν επίσης από τους διαπραγματευτές της ΕΕ να προστατεύσουν τα συμφέροντα της ΕΕ σε ό,τι αφορά την διείσδυση στην αγορά προμηθειών εξειδικευμένων υπηρεσιών, όπως η μηχανική και άλλες επαγγελματικές υπηρεσίες, χρηματοοικονομικές ή υπηρεσίες μεταφορών.

Εξαίρεση των δημόσιων υπηρεσιών

Οι ευρωβουλευτές επαναλαμβάνουν την επιθυμία τους να αποκλειστούν από το πεδίο εφαρμογής της Διατλαντικής σχέσης εμπορίου και επενδύσεων οι δημόσιες υπηρεσίες (συμπεριλαμβανομένων, των υπηρεσιών νερού, υγείας, των κοινωνικών υπηρεσιών, και των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης και εκπαίδευσης).

Εργασιακά δικαιώματα

Οι ευρωβουλευτές ζητούν από τους διαπραγματευτές της ΕΕ να επιμείνουν ώστε οι ΗΠΑ να επικυρώσουν και να εφαρμόσουν τις οκτώ βασικές συμβάσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (μέχρι στιγμής έχουν επικυρώσει μόνο δύο) και επιμένουν ότι η εφαρμογή των εργασιακών διατάξεων από τις αμερικανικές επιχειρήσεις θα πρέπει να παρακολουθείται πιο στενά, με τη συμμετοχή κοινωνικών εταίρων και εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών.

Μεγαλύτερη διαφάνεια και δημοσιοποίηση κειμένων

Οι ευρωβουλευτές θεωρούν ότι διαφάνεια των συνομιλιών μπορεί να βελτιωθεί περαιτέρω, καθιστώντας τα κείμενα διαθέσιμα στο κοινό και αποκτώντας την άδεια των ΗΠΑ για τη δημοσιοποίηση περισσοτέρων εγγράφων.  Οι ευρωβουλευτές προειδοποιούν ότι η οποιαδήποτε άρνηση για δημοσιοποίηση μίας διαπραγματευτικής πρότασης θα πρέπει να αιτιολογείται, και ζητούν επίσης όλοι οι ευρωβουλευτές να έχουν πρόσβαση στα “ενοποιημένα κείμενα” (κεφάλαια τα οποία ενοποιούν τις θέσεις της ΕΕ και των ΗΠΑ).

Παγκόσμιο πρότυπο

Μια συμφωνία μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομικών δυνάμεων του κόσμου, οι οποίες ήδη μοιράζονται παρόμοιες αρχές και αξίες θα μπορούσε να αποτελέσει παγκόσμιο πρότυπο, και έτσι να αποφευχθεί το ενδεχόμενο χώρες “με διαφορετικά πρότυπα και αξίες” να αναλάβουν αυτό το ρόλο.

Επόμενα βήματα

Το κείμενο της επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου πρέπει τώρα να επικυρωθεί από το ΕΚ στο σύνολό του. Η ψηφοφορία στην Ολομέλεια είναι προγραμματισμένη για τις 10 Ιουνίου (προς επιβεβαίωση).

Η τελική συμφωνία επί της Διατλαντικής σχέσης εμπορίου και επενδύσεων (όταν αυτή επιτευχθεί μεταξύ των διαπραγματευτών της ΕΕ και των ΗΠΑ) θα χρειαστεί να λάβει την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου προκειμένου να τεθεί σε ισχύ.

Read More

Η δραστηριότητα του Κέντρου Πληροφόρησης EUROPE DIRECT Καλαμάτας

Πλούσια ήταν η δραστηριότητα του Κέντρου Πληροφόρησης EUROPE DIRECT Καλαμάτας τον μήνα Μάιο.

Σύμφωνα με το Πρόγραμμα δραστηριοτήτων 2015, συμμετείχε στη Ετήσια Συνάντηση του Εθνικού Δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «ΕΛΙΑ» από τις 15-17 Μαΐου 2015 η οποία πραγματοποιήθηκε στη Μεσσηνία από το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καλαμάτας, που είναι και ο συντονιστής του Δικτύου.

Στο πλαίσιο της Ετήσιας Συνάντησης η οποία προσέλκυσε περίπου 300 εκπαιδευτικούς και εκπροσώπους φορέων από την Μεσσηνία και πολλές άλλες περιοχές της χώρας, πραγματοποιήθηκε 3μερο σεμινάριο στο οποίο το Κέντρο μας είχε ενεργή συμμετοχή.

Συγκεκριμένα, έγινε παρουσίαση του Κέντρου Πληροφόρησης EUROPE DIRECT Καλαμάτας: «Παρεχόμενες υπηρεσίες & δράσεις» από την Θ. Κολοκοτρώνη, Επικεφαλής του Κέντρου, ενώ ο Εκτελεστικός Διευθυντής του Πολιτιστικού Οργανισμού «Δρόμοι της Ελιάς», φορέα υποδοχής του Κέντρου κ. Γ. Καραμπάτος παρουσίασε στους πολυάριθμους συμμετέχοντες το Πρόγραμμα και τις προτεραιότητες της ΕΕ για την απασχόληση, την ανάπτυξη, τη δικαιοσύνη και τη δημοκρατική αλλαγή με γενικό τίτλο παρουσίασης «Η Ευρώπη σου, η ευκαιρία σου» . Η 3μερη Ετήσια Συνάντηση έκλεισε με παρουσίαση των εκδόσεων της ΕΕ και ξενάγηση στο Info Kiosk του Κέντρου Πληροφόρησης EUROPE DIRECT Καλαμάτας, όπου η ομάδα του Κέντρου πληροφόρησε τους εκπαιδευτικούς και άλλους συμμετέχοντες για ποικίλα θέματα και τους προσέφερε εκδόσεις της ΕΕ.

Δεύτερη σημαντική δραστηριότητα του Κέντρου ήταν η συμμετοχή του στην οργάνωση σειράς Workshops για ανέργους, σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Αριστομένης» και τον Πολιτιστικό Οργανισμό «Δρόμοι της Ελιάς». Αποδέκτες των Workshops ήταν οι ωφελούμενοι του Προγράμματος «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση στην Περιφερειακή ενότητα Μεσσηνίας και είχαν θέμα: Τεχνικές Εύρεσης Εργασίας- Συμβουλευτική σε θέματα σχεδιασμού καριέρας ή επαναπροσδιορισμού επαγγέλματος. Τα Workshops πραγματοποιήθηκαν από τις 18-20 Μαΐου 2015 στην Καλαμάτα και τα παρακολούθησαν συνολικά 160 άτομα τα οποία είχαν χωριστεί σε ομάδες εργασίας. Το Κέντρο Πληροφόρησης EUROPE DIRECT Καλαμάτας μας παρείχε εξειδικευμένη πρακτική πληροφόρησης (Σύνταξη Βιογραφικού Σημειώματος, Europass, Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη της Νεολαίας, Μάθε και άσκησε τα δικαιώματά σου στην Ε.Ε. ) πραγματοποίησε παρουσίαση των Υπηρεσιών και των Δράσεων του Κέντρου και παρείχε τον χώρο του Info Kiosk Europe Direct στο Ιστορικό Κέντρο της Καλαμάτας για την πραγματοποίηση ορισμένων workshops.

Read More

Γιορτάστε τα 30 έτη της σημαίας της ΕΕ!

 

post-0069Για να σηματοδοτήσουν την 30ή επέτειο της σημαίας της ΕΕ, οι χώρες της ευρωζώνης θα εκδώσουν ένα ειδικό αναμνηστικό κέρμα που θα επιλέξουν οι πολίτες και οι κάτοικοι της ευρωζώνης.

Κερδίστε βραβεία που περιλαμβάνουν διακοπές και ένα iPad…

Read More

Η «Ημέρα της Ευρώπης» στο Ιστορικό Κέντρο Καλαμάτας

Με την ευκαιρία της ‘Ημέρας της Ευρώπης’, τα θεσμικά όργανα της Ε.Ε. άνοιξαν και φέτος τις πόρτες τους στο κοινό στο Στρασβούργο, στις Βρυξέλλες και στο Λουξεμβούργο. Τα κατά τόπους γραφεία της Ε.Ε. στην Ευρώπη και σ’ όλο τον κόσμο διοργάνωσαν εκδηλώσεις και δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Ήταν μια ευρωπαϊκή γιορτή και όλα τα κράτη-μέλη γιόρτασαν την ειρήνη και την ενότητα στην Ευρώπη.

Το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct Καλαμάτας, συμμετέχοντας στον εορτασμό της Ημέρας της Ευρώπης έστησε υπαίθριο stand στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, δίπλα στο ιστορικό εκκλησάκι των Αγ. Αποστόλων, ενημέρωσε τους πολίτες για ποικίλα θέματα της Ε.Ε. και διένειμε έντυπα της Υπηρεσίας Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για όλες τις ηλικίες.

Υπενθυμίζεται ότι η 9η Μαΐου έχει καθιερωθεί ως η ‘Ημέρα της Ευρώπης’, σε ανάμνηση της διακήρυξης του γάλλου Υπουργού Εξωτερικών Ρομπέρ Σουμάν, με την οποία δρομολογήθηκε στις 9 Μαΐου 1950 το σχέδιο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Από τότε μέχρι σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί να αποτελεί μια πρωτόγνωρη ιστορικά και πολιτειακά οντότητα που γνώρισε την μακροβιότερη περίοδο ειρήνης στην ιστορία των λαών. Σέβεται την διαφορετικότητα και την πολυμορφία των κρατών μελών και παρέχει σε όλους τους Ευρωπαίους σημαντικά οφέλη όπως σταθερότητα και ευημερία, προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών των ανθρώπων.

Read More