Χρηματοδότηση ελληνικών φορέων στο πλαίσιο της δράσης «Επιτάχυνση της Καινοτομίας»

Τη χρηματοδότηση 16 νέων έργων καινοτομίας που βρίσκονται πολύ κοντά στη διάθεσή τους στην αγορά αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Οι χρηματοδοτήσεις εντάσσονται στην πρώτη φάση της δράσης «Επιτάχυνση της Καινοτομίας» του προγράμματος «Ορίζων 2020». Καθένα από τα νέα έργα θα λάβει μέχρι 3 εκατ. ευρώ.

Συνολικά στα έργα — που καλύπτουν 19 χώρες — διατίθεται χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση ύψους 35,6 εκατ. ευρώ περίπου.

Σε δύο από τα εγκριθέντα έργα συμμετέχουν και ελληνικοί φορείς.

Στο έργο REMOSIS που αφορά την ανάπτυξη ενός καινοτόμου ευφυή σταθμού συλλογής για την εξ αποστάσεως καταμέτρηση και ταυτοποίηση κουνουπιών που μεταφέρουν ασθένειες συμμετέχει το ΤΕΙ Κρήτης. Το έργο εντάσσεται στην νέα τεχνολογία του «διαδικτύου των πραγμάτων» (Internet of Things – IoT).

Το έργο SafeAST αφορά την αδιάλειπτη παρακολούθηση της δομικής ακεραιότητας υπέργειων δεξαμενών με άλλα λόγια «SafeAST, έλεγχος χωρίς άδειασμα ή ανθρώπινη επέμβαση». Σε αυτό συμμετέχει η ελληνική εταιρεία Innora.

Περισσότερες πληροφορίες

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έλαβε 269 προτάσεις έως τις 29 Απριλίου 2015, πρώτη καταληκτική ημερομηνία. Το 82 % όλων των εταίρων των κοινοπραξιών προέρχονται από τη βιομηχανία. Σχεδόν το ήμισυ των εταίρων ήταν ΜΜΕ. Οι 16 προτάσεις επελέγησαν για χρηματοδότηση από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες.

Τα νέα έργα διευθύνονται από κοινοπραξίες με πολλούς συμμετέχοντες, από πολλές χώρες με το πολύ πέντε εταίρους με τη συμμετοχή οργανισμών από τουλάχιστον τρεις διαφορετικές χώρες. Οι περισσότεροι εταίροι εδρεύουν στη Γερμανία (13), και ακολουθεί η Γαλλία, οι Κάτω Χώρες και το Ηνωμένο Βασίλειο (9).

Η πιλοτική δράση «Επιτάχυνση της Καινοτομίας» ένα μέτρο εξ ολοκλήρου «από τη βάση προς την κορυφή» με το οποίο προωθούνται δραστηριότητες καινοτομίας που προσεγγίζουν την αγορά. Οι υποψήφιοι είναι ελεύθεροι να προτείνουν καινοτομίες σε δύο από τις τρεις κύριες προτεραιότητες του «Ορίζοντα 2020», δηλ. «Κοινωνιακές προκλήσεις» και «Βιομηχανική υπεροχή». Τα νέα σχέδια καλύπτουν τομείς από την ανάπτυξη πολύ ελαφρών και ασφαλέστερων ελικοπτέρων μέχρι μια ευφυή βελόνα ιχνηλάτησης και παρακολούθησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της ρωγμάτωσης.

Η ανακοίνωση στον ιστότοπο της ΕΕ

www.epixeiro.gr

Read More

Νέο πρόγραμμα συνεργασίας για την περιοχή Βαλκανίων-Μεσογείου, ύψους 40 εκατ. ευρώ

Η Κομισιόν ενέκρινε πρόγραμμα διακρατικής συνεργασίας για την περιοχή Βαλκανίων-Μεσογείου 40 εκατ. Ευρώ.

Εγκρίθηκε σήμερα το πρώτο πρόγραμμα διακρατικής συνεργασίας της ΕΕ για την περιοχή Βαλκανίων-Μεσογείου, ύψους σχεδόν 40 εκατομμυρίων ευρώ που καλύπτει τη Βαλκανική Χερσόνησο και την ανατολική Μεσόγειο.

Το πρόγραμμα, στο οποίο συμμετέχουν τρεις χώρες της ΕΕ (Ελλάδα,Βουλγαρία και Κύπρος) και δύο υποψήφιες χώρες (Αλβανία, Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας), θα αντιμετωπίσει δύο βασικές για την περιοχή προκλήσεις: την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας μέσω της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας και την προστασία του περιβάλλοντος.

Η κα Corina Crecu, Επίτροπος αρμόδια για την περιφερειακή πολιτική, δήλωσε τα εξής: «Το πρόγραμμα αυτό δημιουργήθηκε χάρη στην ισχυρή θέληση των συμμετεχουσών χωρών να συνενώσουν τους πόρους τους για την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων. Με τη συνεργασία για την προώθηση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας, η περιοχή μπορεί να αυξήσει την ελκυστικότητά της για τους επενδυτές και τις επιχειρήσεις. Εύχομαι στις χώρες κάθε επιτυχία στην επίτευξη της συνεργασίας αυτής και στην υποστήριξη έργων που θα αξιοποιούν τα περιφερειακά πλεονεκτήματα και πόρους».

Εστιάζοντας στην προώθηση της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας των ΜμΕ, τα έργα που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος θα προωθήσουν την επιχειρηματική, την κοινωνική και την ψηφιακή καινοτομία, θα συμβάλουν στη διασύνδεση των επιχειρήσεων και της εκπαίδευσης και θα καταστήσουν δυνατή την ανταλλαγή γνώσεων μεταξύ όλων των περιφερειών που συμμετέχουν σε αυτά. Τα έργα που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της δεύτερης προτεραιότητας θα διασφαλίσουν τη βιώσιμη χρήση των πόρων και τη διατήρηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς σε ολόκληρη την περιοχή Βαλκανίων-Μεσογείου.

Το πρόγραμμα θα λάβει περισσότερα από 28 εκατ. ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και περισσότερα από 5 εκατ. ευρώ από τον Μηχανισμό Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ) της ΕΕ. Συνολικά — συμπεριλαμβανομένης της εθνικής συγχρηματοδότησης το πρόγραμμα διαθέτει σχεδόν 40 εκατ. ευρώ για την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των συμμετεχουσών χωρών στην περιοχή Βαλκανίων-Μεσογείου.

Διαχειριστική αρχή του προγράμματος Βαλκανίων-Μεσογείου ορίστηκε το Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού της Ελληνικής Δημοκρατίας. Οι δραστηριότητες των εταίρων των έργων θα συγχρηματοδοτούνται σε ποσοστό έως και 85 %.

Ιστορικό
Στόχος του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) είναι η ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη μείωση των ανισοτήτων μεταξύ των περιφερειών. Το ΕΤΠΑ θα επενδύσει περισσότερα από 199 δισ. ευρώ στις περιφέρειες της Ευρώπης κατά την περίοδο 2014-2020.

Ο Μηχανισμός Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ) παρέχει χρηματοδοτική και τεχνική αρωγή για τη στήριξη των μεταρρυθμίσεων στις υποψήφιες προς προσχώρηση χώρες. Τα κεφάλαια του ΜΠΒ συμβάλλουν στην οικοδόμηση των ικανοτήτων των χωρών αυτών, με αποτέλεσμα τη διασφάλιση σταδιακών θετικών εξελίξεων στην περιοχή. Ο προϋπολογισμός του ΜΠΒ για την περίοδο 2014-2020 ανέρχεται σε περίπου 11,7 δισ. ευρώ.

http://www.euractiv.gr/

 

Read More

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για απασχόληση και κατάρτιση 10.000 ανέργων

Μία από τις λίγες προσκλήσεις που παραμένει «ανοικτή» για υποβολή αιτήσεων, είναι το πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων και γενικά εργοδοτών για την απασχόληση και κατάρτιση 10.000 δικαιούχων «επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας».

Σήμερα θα υπενθυμίσουμε τα βασικά στοιχεία της πρόσκλησης, που έχει ανακοινωθεί από τον ΟΑΕΔ και περιλαμβάνει αφενός δράση απασχόλησης, η οποία χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους και αφετέρου δράση κατάρτισης, η οποία χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΟΑΕΔ, στο πρόγραμμα μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, ώστε να απασχολήσουν επιδοτούμενους ανέργους σε νέες θέσεις εργασίας, ενώ προβλέπεται και η κατάρτισή τους στο αντικείμενο απασχόλησής τους. Οι άνεργοι που θα απασχοληθούν από το πρόγραμμα είναι δικαιούχοι «επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας». Η επιταγή επανένταξης αποτυπώνει τη μετατροπή της επιδότησης ανεργίας, για τους ανέργους που τη δικαιούνται, σε επιδότηση της απασχόλησής τους.

Επομένως, οι επιχειρήσεις ή εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα και θα προσφέρουν εργασία με ασφάλιση σε ανέργους, θα λαμβάνουν ως επιχορήγηση το ποσό του επιδόματος ανεργίας που αναλογούσε στους ανέργους. Οι υπηρεσίες του ΟΑΕΔ υποδεικνύουν δικαιούχους ανέργους για πρόσληψη μέσω του προγράμματος. Στον επιδοτούμενο χορηγείται από τον ΟΑΕΔ ταυτόχρονα με την εγκριτική απόφαση τακτικής ή μακροχρόνιας ανεργίας (αρχική, τροποποιητική ή συνέχιση), έντυπο στο οποίο αναγράφονται τόσο η διάρκεια όσο και το ποσό της επιδότησης που δικαιούται. Η «αξία» της «επιταγής επανένταξης» ισοδυναμεί με το ποσό επιδότησης όπως διαμορφώνεται, μειούμενο σταδιακά μέχρι τη λήξη της τακτικής ή μακροχρόνιας επιδότησης ανεργίας (α΄ φάση του προγράμματος).

Μετά τη λήξη της επιδότησης ανεργίας και μέχρι τη συμπλήρωση 24 μηνών από την πρόσληψη (β΄ φάση προγράμματος), ο εργοδότης λαμβάνει ως επιχορήγηση ποσό ίσο προς το 90% των ασφαλιστικών εισφορών, εργοδοτών και εργαζομένων, πλέον των εισφορών υπέρ επικουρικών ταμείων.

Εφόσον ο εργοδότης προχωρήσει και σε κατάρτιση του επιδοτούμενου τον οποίο προσέλαβε, η επιχορήγηση που λαμβάνει ανέρχεται στο 100% των ασφαλιστικών εισφορών, με επέκταση της διάρκειας του προγράμματος σε 30 μήνες.

Οροι και προϋποθέσεις

Για τις επιχειρήσεις: Στο πρόγραμμα μπορούν να υπαχθούν όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν προβεί, κατά τη διάρκεια του εξαμήνου πριν από την αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα, σε μείωση προσωπικού λόγω καταγγελίας σύμβασης εργασίας. Η προϋπόθεση αυτή ισχύει και για επιχειρήσεις που δημιουργηθήκαν έπειτα από μεταβίβαση ή αλλαγή νομικής μορφής ή διάλυση και επαναλειτουργία στον ίδιο ή σε άλλο χώρο με το ίδιο αντικείμενο δραστηριότητας. Δεν θεωρείται μείωση η καταγγελία σύμβασης εργασίας λόγω συνταξιοδότησης και η καταγγελία σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου που οφείλεται σε σπουδαίο λόγο, που αφορά στον εργαζόμενο, εφόσον προσκομίζονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Ο εργοδότης δεσμεύεται να διατηρήσει το προσωπικό που προσέλαβε για 12 μήνες ακόμα μετά τη λήξη της επιδότησης. Δεσμεύεται επίσης να διατηρήσει πέραν των νέων θέσεων και το σύνολο των παλαιών θέσεων εργασίας καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος (συνολικά 36 μήνες ή 42 μήνες στην περίπτωση που καταρτιστεί ο δικαιούχος).

Σημειώνεται ότι η ενίσχυση που θα λάβει μια επιχείρηση, αθροιζόμενη με οποιαδήποτε άλλη de minimis ενίσχυση έχει λάβει ή θα λάβει, δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών (ή το ποσό των 100.000 ευρώ για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα των οδικών μεταφορών).

Για τη συμμετοχή στη δράση κατάρτισης των προσληφθέντων μέσω του προγράμματος ανέργων, η επιχείρηση υποβάλλει αίτηση κατά τη διάρκεια των πρώτων εννέα μηνών από την πρόσληψή τους. Οι ενέργειες κατάρτισης πρέπει να είναι σχετικές με το αντικείμενο της επιχείρησης, με τη θέση εργασίας και με το προφίλ του εργαζομένου. Η κατάρτιση υλοποιείται σε πιστοποιημένες δομές (ΚΕΚ). Η επιχορήγηση του εργοδότη για την κατάρτιση των προσληφθέντων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 2.000 ευρώ συνολικά ανά καταρτιζόμενο. Το πρόγραμμα κατάρτισης πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι τον 18ο μήνα απασχόλησης του ωφελουμένου.

Για τους ανέργους: Από το πρόγραμμα μπορούν να ωφεληθούν όσοι άνεργοι δικαιούνται την «επιταγή επανένταξης στην αγορά εργασίας». Ειδικότερα η «επιταγή επανένταξης στην αγορά εργασίας» χορηγείται στον επιδοτούμενο από τον ΟΑΕΔ ταυτόχρονα με την εγκριτική απόφαση τακτικής ή μακροχρόνιας ανεργίας (αρχική, τροποποιητική ή συνέχιση). Στους ανέργους που ήδη επιδοτούνται, η «επιταγή επανένταξης στην αγορά εργασίας» χορηγείται κατά την πρώτη εμφάνισή τους στο δίμηνο που ακολουθεί την ημερομηνία της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ 15323/624/6.09.2010-ΦΕΚ 1398/Β/6.09.2010)

Τι χρηματοδοτείται

Oι επιχειρήσεις ή εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα και θα προσφέρουν εργασία με ασφάλιση σε ανέργους, θα λαμβάνουν ως επιχορήγηση το ποσό του επιδόματος ανεργίας που αναλογούσε στους ανέργους, μειούμενο σταδιακά μέχρι τη λήξη της τακτικής ή μακροχρόνιας επιδότησης ανεργίας (α΄ φάση του προγράμματος).

Μετά τη λήξη της επιδότησης ανεργίας και μέχρι τη συμπλήρωση 24 μηνών από την πρόσληψη (β΄ φάση προγράμματος), ο εργοδότης λαμβάνει ως επιχορήγηση ποσό ίσο προς το 90% των ασφαλιστικών εισφορών, εργοδοτών και εργαζομένων, πλέον των εισφορών υπέρ επικουρικών ταμείων.

Εφόσον ο εργοδότης προχωρήσει και σε κατάρτιση του επιδοτούμενου τον οποίο προσέλαβε, η επιχορήγηση που λαμβάνει ανέρχεται στο 100% των ασφαλιστικών εισφορών, με επέκταση της διάρκειας του προγράμματος σε 30 μήνες.

Πηγή: kathimerini.gr

Read More

Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Καινοτομίας 2016: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε πρόσφατα πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την αναζήτηση της δεύτερης Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας της
Καινοτομίας, ή αλλιώς «iCapital».

1. Γενικά

Η καινοτομία έχει κομβικό ρόλο για την οικονομική ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, και βρίσκεται στον πυρήνα της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει ως στόχο να καταστεί «Ένωση της Καινοτομίας». Μέσα από τις πολιτικές της για την έρευνα και την καινοτομία αλλά και τις περιφερειακές της πολιτικές, η ΕΕ προωθεί την έξυπνη και βιώσιμη αστική ανάπτυξη. Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας, «Ορίζοντας 2020», είναι περισσότερο από ποτέ επικεντρωμένο στη χρηματοδότηση ολόκληρης της «αλυσίδας καινοτομίας», από την επιστημονική ανακάλυψη μέχρι τη συνεργασία με την αγορά. Τα τρέχοντα χρηματοδοτικά προγράμματα επικεντρώνονται όλο και σε μεγαλύτερο βαθμό στην έρευνα και την καινοτομία, π.χ. στην δημιουργία υποδομών έρευνας.

2. Στόχος της πρόσκλησης

Πρόκειται για βραβείο που θα απονεμηθεί στην πόλη που δημιουργεί το καλύτερο «οικοσύστημα καινοτομίας», συνδέοντας τους πολίτες μεταξύ τους, τις δημόσιες αρχές, την πανεπιστημιακή κοινότητα και τις επιχειρήσεις της. Δεδομένου ότι το 68% του πληθυσμού της ΕΕ κατοικεί σήμερα σε αστικές περιοχές, αναμένεται ότι οι περιοχές αυτές θα διαδραματίσουν καίριο ρόλο για την τόνωση της καινοτομίας στην Ευρώπη. Οι πόλεις προάγουν την καινοτομία στο πλαίσιο των υπηρεσιών που παρέχουν οι ίδιες, αλλά το ζητούμενο είναι να δημιουργηθεί το κατάλληλο περιβάλλον για να καινοτομήσουν άλλοι και να υπάρξει σύνδεση του δημόσιου με τον ιδιωτικό τομέα.

3. Επιλέξιμοι φορείς

Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν οι πόλεις όλων των κρατών μελών ή των χωρών που είναι συνδεδεμένες στο ερευνητικό πρόγραμμα της ΕΕ. Το βραβείο απονέμεται σε πόλεις με περισσότερους από 100.000 κατοίκους και για πρωτοβουλίες που έχουν αρχίσει να εφαρμόζονται τουλάχιστον από την 1η Ιανουαρίου 2012. Στις χώρες που δεν έχουν πόλεις με περισσότερους από 100.000 κατοίκους, δικαίωμα συμμετοχής έχει η μεγαλύτερη πόλη.

4. Κριτήρια απονομής

Οι υποψήφιες πόλεις θα κριθούν τόσο με βάση τις πρωτοβουλίες και τα επιτεύγματά τους μέχρι σήμερα όσο και με βάση τις ιδέες τους για την ενίσχυση των καινοτόμων ικανοτήτων τους στο μέλλον. Θα πρέπει να δείξουν ότι ακολουθούν μια συνολική στρατηγική που είναι:

 • Καινοτόμος – όσον αφορά τις ιδέες, τις διαδικασίες και τα εφαρμοζόμενα μέσα,
 • Πηγή έμπνευσης – να έχει ως στόχο την προσέλκυση ταλέντων, χρηματοδοτών και επενδυτών, καθώς και την ενθάρρυνση της συμμετοχής και της πρωτοβουλίας των πολιτών,
 • Ολοκληρωμένη – να είναι συναφής με τους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», δηλαδή να επιδιώκει μια έξυπνη και βιώσιμη ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς σε όλη την Ευρώπη,
 • Διαδραστική – να δημιουργεί μια κοινότητα καινοτομίας στην ίδια την πόλη αλλά και μαζί με άλλες πόλεις.
 • Βιώσιμη – να αποτυπώνει το δυναμικό της πόλης για την υλοποίηση των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων του βραβείου, τη δέσμευσή της για το μέλλον καθώς και τα βιώσιμα σχέδια στη βάση των ανωτέρω επιτευγμάτων.

5. Χρηματικά βραβεία

Η νικήτρια πόλη θα επιλεγεί την άνοιξη του 2016 από ανεξάρτητη ομάδα εμπειρογνωμόνων και θα λάβει 950.000 ευρώ προκειμένου να εντείνει
ακόμη περισσότερο τις προσπάθειές της. Στη δεύτερη και τρίτη πόλη θα δοθούν χρηματικά βραβεία ύψους 100.000 και 50.000 αντιστοίχως.

6. Προθεσμία υποβολής προτάσεων

Η προθεσμία υποβολής προτάσεων λήγει στις 18 Νοεμβρίου 2015.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους κανόνες και τους όρους συμμετοχής, οι υποψήφιες χώρες θα πρέπει να επισκεφθούν τον ιστότοπο
των βραβείων iCapital.

Ερωτήσεις σχετικά με τις αιτήσεις μπορούν επίσης να αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: rtd-i-capital@ec.europa.eu.

πηγή: www.epixeiro.gr

Read More

H Ελλάδα πρώτη στην υπερβολική χρήση του διαδικτύου στην Ευρώπη

Η Ελλάδα, με ποσοστό 31% έναντι 5% του ευρωπαϊκού μέσου όρου, εμφανίζεται να κατέχει την πρώτη θέση στην υπερβολική χρήση του διαδικτύου, σε σχέση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες και τη Ρωσία.

Αυτό, τουλάχιστον, προκύπτει από τα πιο πρόσφατα στοιχεία των 31 Γραμμών Βοηθείας του Πανευρωπαϊκού Δικτύου Insafe κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2014, σύμφωνα με το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου.

Ως δεύτερο κυριότερο πρόβλημα για την Ελλάδα αναδεικνύεται η προστασία της online ιδιωτικότητας με 16%, ενώ την τρίτη θέση κατέχει ο διαδικτυακός εκφοβισμός με 19%. Οι αντίστοιχοι ευρωπαϊκοί μέσοι όροι ανέρχονται σε 12% για την ιδιωτικότητα και 21% για τον διαδικτυακό εκφοβισμό.

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της Γραμμής Βοηθείας του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου για το πρώτο τετράμηνο του 2015, έχουν, ήδη, πραγματοποιηθεί 180 αναφορές για υπερβολική χρήση διαδικτύου, 96 αναφορές για θέματα online ιδιωτικότητας (κατάχρηση-προστασία προσωπικών δεδομένων) και 65 αναφορές για κυβερνο-εκφοβισμό.

Επίσης, οι αναφορές για τη σεξουαλικότητα και τις online σχέσεις αναδεικνύονται σε καινούρια τάση, καθώς το ποσοστό αυξήθηκε στο 10% στις αρχές του 2015, από 7% στις αρχές του 2014. Οι σχετικές αναφορές προέρχονται κατά 75% από το γυναικείο φύλο και 25% από το ανδρικό, ενώ μόνο ένα 14% είναι ανήλικοι.

www.euractiv.gr

Read More

ΠΟΥ: Οι Ευρωπαίοι παγκόσμιοι πρωταθλητές σε αλκοόλ και κάπνισμα

Μια νέα έκθεση από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) αποκαλύπτει ότι η Ευρώπη εξακολουθεί να είναι ο παγκόσμιος ηγέτης στην κατανάλωση αλκοόλ και καπνού. Για πρώτη φορά, το προσδόκιμο ζωής της σημερινής γενιάς θα μπορούσε να είναι μικρότερο από ό, τι των γονιών της.

Οι Ευρωπαίοι καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες αλκοόλ και καπνού, και ο αριθμός των υπέρβαρων ή παχύσαρκων στην περιοχή αποτελεί πηγή σοβαρής ανησυχίας, σύμφωνα με την έκθεση του ΠΟΥ για την υγεία στην Ευρώπη.

Το 2012, τα 53 ευρωπαϊκά κράτη μέλη του ΠΟΥ ενέκριναμ ένα πολιτικό πλαίσιο που ονομάζεται «Υγεία 2020». Ένα χρόνο αργότερα, οι χώρες αυτές θέσπισαν έξι στόχους για να χρησιμεύσουν ως δείκτες για την εφαρμογή της Υγείας 2020.

«Η Ευρωπαϊκή Περιφέρεια βρίσκεται σε καλό δρόμο για την επίτευξη του στόχου Υγεία 2020 για τη μείωση της πρόωρης θνησιμότητας», αναφέρει η έκθεση, αλλά εξακολουθεί να έχει τα «υψηλότερα επίπεδα κατανάλωσης αλκοόλ και χρήσης καπνού στον κόσμο», και είναι μόλις ένα βήμα πριν την Αμερική σχετικά με τα ποσοστά της παχυσαρκίας. Η έκθεση διαπίστωσε ότι «μπορούν να γίνουν πολύ περισσότερα για να μειωθούν σημαντικοί παράγοντες κινδύνου».

Ανησυχητικά στατιστικά

Οι Ευρωπαίοι καταναλώνουν κατά μέσο όρο 11 λίτρα καθαρής αλκοόλης ανά άτομο ετησίως, και το 30% του πληθυσμού της περιοχής καπνίζει. 59% του πληθυσμού της Ευρώπης είναι υπέρβαροι ή παχύσαρκοι, και στις ΗΠΑ το αντίστοιχο ποσοστό είναι περίπου 62%.

Η έκθεση επισημαίνει επίσης το μεγάλο χάσμα μεταξύ των χωρών της περιοχής με το υψηλότερο και χαμηλότερο προσδόκιμο ζωής. Από τις 39 χώρες που μελετήθηκαν (συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών της πρώην Σοβιετικής Ένωσης), το προσδόκιμο ζωής ποικίλλει 71-82 χρόνια, ένα χάσμα 11 χρόνων.

EurActiv Γαλλίας

Read More

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα “Δημιουργική Ευρώπη 2014-2020”: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων

Το Πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη βοηθά τους πολιτιστικούς και δημιουργικούς τομείς να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες της «ψηφιακής εποχής», και την παγκοσμιοποίηση. Οι εν λόγω τομείς διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο και συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής Ευρώπη 2020 για αειφόρο ανάπτυξη, απασχόληση και κοινωνική συνοχή. Επιπλέον Δημιουργεί νέες διεθνείς ευκαιρίες, αγορές και ακροατήρια. Οικοδομεί πάνω στην επιτυχία των προγραμμάτων MEDIA, MEDIA Mundus και Culture.

Το Πρόγραμμα υποστηρίζει:

 •  Έργα διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ πολιτιστικών δημιουργικών οργανώσεων εντός της Ε.Ε και πέραν αυτής.
 •  Δίκτυα που βοηθούν τους πολιτιστικούς και δημιουργικούς τομείς να ενεργοποιηθούν σε διεθνικό επίπεδο και να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους.
 •  Μετάφραση και προώθηση λογοτεχνικών έργων στις αγορές ολόκληρης της ΕΕ.
 •  Πλατφόρμες πολιτιστικών φορέων που προωθούν ανερχόμενους καλλιτέχνες και ενθαρρύνουν ένα πραγματικά (-ο) ευρωπαϊκό προγραμματισμό πολιτιστικών και καλλιτεχνικών έργων.
 •  Δημιουργία ικανοτήτων και επαγγελματική κατάρτιση για επαγγελματίες του οπτικοακουστικού τομέα.
 •  Ανάπτυξη έργων μυθοπλασίας, κινουμένων σχεδίων, δημιουργικών ντοκιμαντέρ και βιντεοπαιχνιδιών για τις ευρωπαϊκές αγορές του κινηματογράφου, της τηλεόρασης και για άλλες πλατφόρμες.
 • Διανομή και πωλήσεις οπτικοακουστικών έργων εντός και εκτός Ευρώπης.
 •  Φεστιβάλ κινηματογράφου που προωθούν τις ευρωπαϊκές κινηματογραφικές ταινίες.  Κονδύλια για τη διεθνή συμπαραγωγή κινηματογραφικών ταινιών.
 •  Ανάπτυξη ακροατηρίου για την καλλιέργεια της κινηματογραφικής παιδείας και για αύξηση του ενδιαφέροντος για τις ευρωπαϊκές κινηματογραφικές ταινίες μέσα από ένα ευρύ φάσμα εκδηλώσεων.
 • Σήμα Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Στόχοι της πρόσκλησης

Το υποπρόγραμμα «Πολιτισμός» παρέχει στήριξη ιδίως για:

 •  έργα διακρατικής συνεργασίας που φέρνουν σε επαφή πολιτιστικούς και δημιουργικούς οργανισμούς από διαφορετικές χώρες οι οποίοι αναλαμβάνουν τομεακές ή διατομεακές δραστηριότητες 
 •  δραστηριότητες ευρωπαϊκών δικτύων πολιτιστικών και δημιουργικών οργανισμών από διαφορετικές χώρες 
 •  δραστηριότητες από οργανισμούς με ευρωπαϊκό προσανατολισμό για την προώθηση της ανάπτυξης νεοεμφανιζόμενων ταλέντων και την τόνωση της διακρατικής κινητικότητας των πολιτιστικών και δημιουργικών παραγόντων και την κυκλοφορία των έργων, με τη δυνατότητα να ασκήσουν ευρεία επίδραση στον πολιτιστικό και τον δημιουργικό τομέα και να αποφέρουν διαρκή αποτελέσματα
 •  έργα λογοτεχνικής μετάφρασης και περαιτέρω προώθηση των μεταφρασμένων έργων λογοτεχνίας.

Επιλέξιμοι φορείς

Η πρόσκληση είναι ανοικτή σε ενδιαφερόμενους φορείς από όλες τις συμμετέχουσες χώρες στο πρόγραμμα, συμπεριλαμβανομένων και των χωρών ΕΖΕΣ, τις υποψήφιες χώρες και τις υποψήφιες προς ένταξη χώρες. Οι αιτούντες μπορεί να είναι δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς και επιχειρήσεις. Επισημαίνεται η ανάγκη δημιουργίας διευρυμένων συμπράξεων και εταιρικών σχέσεων  με τη συμμετοχή εταίρων από τουλάχιστον 3-6 διαφορετικές επιλέξιμες χώρες.

Επιλέξιμες δράσεις

Οι αιτούντες οργανισμοί θα πρέπει να επιλέξουν για την υποβολή των προτάσεών τους ανάμεσα σε 2 κατηγορίες έργων:

 (α) Μικρής κλίμακας έργα συνεργασίας Τα έργα προϋποθέτουν τον επικεφαλής εταίρο του έργου και τουλάχιστον 2 άλλους εταίρους που έχουν την έδρα τους σε τουλάχιστον 3 διαφορετικές επιλέξιμες για το υπο-πρόγραμμα ‘Πολιτισμός’ χώρες με μέγιστη επιδότηση τα 200.000 ευρώ.

(β) Μεγάλης κλίμακας έργα συνεργασίας Τα έργα προϋποθέτουν τον επικεφαλής εταίρο του έργου και τουλάχιστον 5 άλλους εταίρους που έχουν την έδρα τους σε τουλάχιστον 6 διαφορετικές επιλέξιμες για το υπο-πρόγραμμα ‘Πολιτισμός’ χώρες με μέγιστη επιδότηση τα 2.000.000 ευρώ.

Παραδείγματα του είδους των ανωτέρω δράσεων περιλαμβάνουν τα εξής: σεμινάρια κατάρτισης,  εργαστήρια, κατασκευή ιστοσελίδων, εκπόνηση υλικού, συμπαραγωγή ή διοργάνωση εκδηλώσεων από πολιτιστικούς οργανισμούς (θέατρα, φεστιβάλ, όπερες κλπ.).

Προϋπολογισμός δράσεων

Ο προϋπολογισμός της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται περίπου στα 35 εκατ. ευρώ και η κοινοτική συνδρομή δεν ξεπερνά το 60% των επιλέξιμων δαπανών για τα έργα της πρώτης κατηγορίας και το 50% των επιλέξιμων δαπανών για τα έργα της δεύτερης κατηγορίας.

Προθεσμία και τρόπος υποβολής προτάσεων

Οι προτάσεις πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά μέχρι την 7η Οκτωβρίου 2015 , και οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να λάβουν το ηλεκτρονικό έντυπο από αυτή την ιστοσελίδα.

Περισσότερες Πληροφορίες

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων καθώς και περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ανωτέρω πρόγραμμα μπορείτε να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα του προγράμματος. Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν περαιτέρω πληροφορίες από το καθ’ ύλην αρμόδιο εθνικό σημείο επαφής του υπο-προγράμματος ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ:

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και (υπόψιν κκ. Ειρ. Κομνηνού, Χ. Καρανάσου), Ερμού 17, 10563 Αθήνα, τηλ. 210 3230894, 210 3230323, fax: 2103310796, e-mail: ced.greece@culture.gr .

Read More

Εικονικό Μουσείο Μεσσηνιακής Διατροφής

Το Εικονικό Μουσείο Μεσσηνιακής Διατροφής σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από το Ίδρυμα “Καπετάν Βασίλη”. Σκοπός του είναι η καταγραφή, μελέτη, διάσωση και παρουσίαση της γαστρονομικής κληρονομιάς της Μεσσηνίας, καθώς επίσης και η διάδοσή της. Το κοινό μπορεί να ενημερωθεί σχετικά με τα διατροφικά οφέλη της Μεσσηνιακής Διατροφής και την ένταξή της παράδοσης στο σύγχρονο τρόπο ζωής με στόχο την ευζωία και τη μακροζωία. Στο πλαίσιο αυτό παρουσιάζονται τα Μεσσηνιακά προϊόντα όπως έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής. Η επιλογή των τροφίμων βασίζεται σε διατροφικά & ιστορικά κριτήρια, δεδομένου ότι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Μεσσηνιακής Διατροφής και των παραδοσιακών συνταγών, ενώ αρκετά συναντώνται αυτούσια ή σε διάφορες ποικιλίες και σε άλλα σημεία της Μεσογείου.

Οι παραδοσιακές συνταγές που παρουσιάζονται στο Εικονικό Μουσείο Μεσσηνιακής Διατροφής, έχουν καταγραφεί από γενιά σε γενιά και αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της Μεσσηνιακής παράδοσης. Σημαντική παρουσία στο Εικονικό Μουσείο Μεσσηνιακής Διατροφής έχουν τα παραδοσιακά σκεύη και εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια τους κατοίκους της περιοχής.

Ο μουσειολογικός σχεδιασμός προβλέπει την παρουσίαση επιλεγμένων παραδοσιακών στοιχείων και τη στοιχειοθέτηση μίας πλήρους σύγχρονης διατροφής με βάση τα μεσσηνιακά υλικά. Ο αέναος εμπλουτισμός της μόνιμης ψηφιακής έκθεσης του Μουσείου με συνταγές, παραδοσιακά και διατροφικά στοιχεία, καθώς και η δημιουργική διάδραση με τους επισκέπτες συμβάλλουν στη διατήρηση της τοπικής γαστρονομικής και λαογραφικής μνήμης και στην παγκόσμια προώθηση των ωφελειών της Μεσσηνιακής Διατροφής.

Σας καλούμε να περιηγηθείτε!

Read More

Ευρωπαϊκό Βραβείο για γυναίκες επιχειρηματίες που καινοτομούν!

Το Βραβείο αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με την ανάγκη για περισσότερες γυναίκες επιχειρηματίες και θέλει να εμπνεύσει και άλλες γυναίκες να ακολουθήσουν το παράδειγμά τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι, με ποσοστό 24%, η Ελλάδα κατέχει την υψηλότερη θέση πανευρωπαϊκά γυναικών επιχειρηματιών.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκηρύσσει για τρίτη φορά το Βραβείο Καινοτόμων Γυναικών της ΕΕ για να επιβραβεύσει τρεις γυναίκες που έχουν επιτύχει εξαιρετικές καινοτομίες και τις έχουν διαθέσει στην αγορά. Το Βραβείο αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με την ανάγκη για περισσότερες γυναίκες επιχειρηματίες και θέλει να εμπνεύσει και άλλες γυναίκες να ακολουθήσουν το παράδειγμά τους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, με ποσοστό 24%, η Ελλάδα κατέχει την υψηλότερη θέση πανευρωπαϊκά γυναικών επιχειρηματιών στο σύνολο του ενεργού εργατικού δυναμικού.

Το πρώτο βραβείο συνοδεύεται από ποσό ύψους 100.000 ευρώ, το δεύτερο από 50.000 ευρώ και το τρίτο από 30.000 ευρώ. Ο διαγωνισμός είναι ανοικτός σε όλες τις γυναίκες που κατοικούν στην ΕΕ και τις συνδεδεμένες χώρες, οι οποίες έχουν ιδρύσει ή είναι συνιδρυτές μιας εταιρείας σε οποιοδήποτε τομέα και οι οποίες έχουν λάβει κάποια στιγμή της σταδιοδρομίας τους χρηματοδότηση της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία.

Η προθεσμία για την υποβολή αίτησης λήγει στις 20 Οκτωβρίου 2015. Κριτική επιτροπή υψηλού επιπέδου θα αξιολογήσει και θα επιλέξει τις τρεις νικήτριες που θα ανακοινωθούν το 2016.

Περισσότερες πληροφορίες για τα βραβεία θα βρείτε εδώ.

Read More

Έρευνα: Η ανεργία αφήνει «στίγματα» στους νέους

Τα τελευταία χρόνια, η ΕΕ υποφέρει από τα μη βιώσιμα υψηλά ποσοστά ανεργίας των νέων. Ένα ερευνητικό πρόγραμμα έχει ως στόχο τώρα να διερευνήσει τις συνέπειες για τους πληγέντες και για την κοινωνία γενικότερα.

Τα ποσοστά ανεργίας για τους νέους 18-25 ετών είναι γενικά πολύ υψηλότερα μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών, και τις περισσότερες φορές περισσότερο από το διπλάσιο του ποσοστού ανεργίας.

Η ανεργία των νέων μπορεί να έχει πολλές αρνητικές προσωπικές συνέπειες για το άτομο, τόσο από πλευράς υλικής όσο και ψυχικής ευεξίας.

Πριν από την οικονομική κρίση, κατά το πρώτο τρίμηνο του 2008, το ποσοστό ανεργίας των νέων στους 28 ήταν ήδη έφθανε το 15,2%.

Αλλά η οικονομική κρίση έπληξε σοβαρά τους νέους. Αν και τα ποσοστά ανεργίας των νέων έχουν αρχίσει να μειώνονται στην ΕΕ – από 21,8% το 2014 σε 20,4% τον Ιούλιο – ορισμένες χώρες εξακολουθούν να υποφέρουν από μη βιώσιμα και υψηλά ποσοστά της ανεργίας των νέων.

Η Ελλάδα είναι αυτή που έχει υποστεί το μεγαλύτερο πλήγμα, σύμφωνα με τη Eurostat, με την ανεργία των νέων να είναι στο 51,8% το Μάιο του 2015. Έπεται η Ισπανία (48,6%), η Κροατία (43,1%), και η Ιταλία (40,5%).

Αυτό έρχεται σε έντονη αντίθεση με τις χώρες με τα χαμηλότερα ποσοστά: η Γερμανία (7,0%), τη Μάλτα (8,7%) και την Εσθονία (9,5%).

Ένα ερευνητικό πρόγραμμα που ονομάζεται Strategic Transitions for Youth Labour in Europe, έχει ως στόχο να παρέχει μια ολοκληρωμένη κατανόηση των αιτιών των πολύ υψηλών ποσοστών ανεργίας μεταξύ των νέων.

Οι ερευνητές πίσω από το έργο, οι οποίοι προέρχονται από πανεπιστήμια σε όλη την Ευρώπη, θέλουν επίσης να αξιλογήσουν την αποτελεσματικότητα των πολιτικών για την αγορά εργασίας που αποσκοπούν στην άμβλυνση του φαινομένου αυτού.

Μερικοί από τους τομείς που σχετίζονται με την ανεργία των νέων που ελπίζει ερευνήσει είναι η υπερεκπαίδευση και η ασυμμετρία των δεξιοτήτων και της αυτοαπασχόλησης. Η έρευνα δείχνει ότι δεν υπάρχει κανένας μεμονωμένος παράγοντας που συμβάλλει στην κλίμακα ανεργίας των νέων στα κράτη μέλη της ΕΕ. Κάθε κατάσταση έχει τις δικές της προκλήσεις.

Ενώ, για παράδειγμα, περιφερειακές χώρες, όπως η Ιρλανδία, η Ισπανία και η Ελλάδα έχουν νέους με ιδιαίτερα υψηλά προσόντα, οι χώρες της Ανατολικής Ευρώπης δίνουν αγώνα με τις αγορές εργασίας τους διότι είναι λιγότερο «δυναμικές».

Μελλοντικές συνέπειες

Η ανεργία για ένα νεαρό άτομο μπορεί να έχει πολλές αρνητικές συνέπειες, που εμφανιστούν και αργότερα στη ζωή του. Η έρευνα έχει δείξει ότι η ανεργία των νέων είναι πιθανό να έχει μακροπρόθεσμη επίδραση στη ζωή του ατόμου που σχετίζεται με χαμηλότερες αμοιβές, αύξηση της ανεργίας και μείωση του προσδόκιμου ζωής.

«Η απόδειξη ότι όταν είσαι νεαρός και άνεργος, ειδικά για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, αφήνει ουλές για τις μελλοντικές προοπτικές της αμοιβής και της εργασίας, φαίνεται ισχυρή», είπε ο Ronald McQuaid, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Stirling.

«Υπάρχουν επίσης σημαντικές ενδείξεις ότι μπορεί να επηρεάσει την υγεία και την ευεξία, όπως ψυχιατρικές ασθένειες κατά τη διάρκεια της ενηλικίωσης […] μπορεί επίσης να αυξήσει τις πιθανότητες του καπνίσματος, καθώς και να μειώσει τη γενική ικανοποίηση με τη ζωή».

Ο McQuaid επεσήμανε ότι οι εργοδότες μπορεί να θεωρήσουν τις περιόδους ανεργίας στο βιογραφικό κάποιου ως αρνητικό σήμα, για παράδειγμα, θεωρώντας ότι έχουν χαμηλή παραγωγικότητα. Αυτό θα μπορούσε να αυξήσει την πιθανότητα ενός ατόμου να μην προσληφθεί, ή να του προσφερθεί μόνο ένα χαμηλότερο επίπεδο εργασίας.

Η ανεργία στην αρχή μιας καριέρας μπορεί να οδηγήσει σε χαμηλότερες δεξιότητες, συνέχισε, ή σε γενική απώλεια της αυτοπεποίθησης.

EurActiv Henriette Jacobsen

*φωτογραφία [Francisco Osorio/Flickr]

Read More