Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για την υλοποίηση καινοτόμων ιδεών

Στις 23/1, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (ΕΣΕ) χορήγησε 135 επιχορηγήσεις κατά τον τρίτο γύρο του διαγωνισμού για την απόδειξη του εφικτού μιας ιδέας (Proof of Concept competition), προϋπολογισμού 20 εκατομμυρίων ευρώ.

Μέσω αυτού του διαγωνισμού, παρέχεται χρηματοδότηση στα πλέον υποσχόμενα προγράμματα καινοτομίας τα οποία έχουν αναλάβει επιλεγμένοι ερευνητές του ΕΣΕ.

Το ύψος της στήριξης αυτής είναι δυνατόν να φτάσει τα 150.000 ευρώ. Ανάμεσα σε αυτούς που επιλέχθηκαν βρίσκονται και δύο Έλληνες ερευνητές: ο Νικόλαος Χρόνης στο Ε.Κ.Ε.Φ.Ε ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ και ο Γεώργιος Σταθόπουλος στο Πανεπιστήμιο Πατρών.

Κατά την ανακοίνωση των επιχορηγήσεων στη συνέντευξη Τύπου στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός με θέμα την προσέλκυση ταλέντων στην Ευρώπη, ο Επίτροπος Έρευνας, Καινοτομίας και Επιστήμης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάρλος Μοέδας, δήλωσε: «Δεν είναι δυνατόν να υπάρξει βιώσιμη υποδομή για ευρωπαϊκή καινοτομία χωρίς επιστημονική αριστεία.Οι επιχορηγήσεις που παρέχονται στο πλαίσιο του διαγωνισμού για την απόδειξη του εφικτού μιας ιδέας βοηθούν τους ερευνητές να γεφυρώσουν το χάσμα ανάμεσα στην ερευνητική κοινότητα και την αγορά. Στηρίζουν αχαρτογράφητα επιστημονικά πεδία που οδηγούν στην καινοτομία, συνδυάζοντάς τα με εφαρμογές από την πραγματική ζωή και δημιουργώντας νέες ευκαιρίες για ανάπτυξη προϊόντων και θέσεων εργασίας στην Ευρώπη».

Μέσω των επιχορηγήσεων, οι οποίες είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν για την κατοχύρωση δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας ή την αναζήτηση επιχειρηματικών ευκαιριών, θα επιδιωχθεί η ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων, όπως η εφαρμογή εξατομικευμένων θεραπειών για τον καρκίνο με βάση πληροφορίες του DNA του ασθενούς και η δημιουργία πάρα πολύ ανθεκτικών ινών γραφενίου τις οποίες θα υφαίνουν βιονικοί μεταξοσκώληκες! Επίσης, θα υποστηριχθεί η αρχιτεκτονική αποκατάσταση μεσαιωνικών κτηρίων.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να ανατρέξετε στο δελτίο τύπου της ΕΣΕ.

www.epixeiro.gr

Read More

Erasmus+: περισσότερες και καλύτερες ευκαιρίες για τους νέους της Ευρώπης

Κατά το πρώτο έτος εφαρμογής του, το Erasmus+, το μεγαλύτερο και επαρκέστερο πρόγραμμα για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, ανταποκρίνεται ήδη στις προσδοκίες που οδήγησαν στην δημιουργία του.

Με προϋπολογισμό άνω των 2 δισεκατομμυρίωνευρώ κατά το πρώτο έτος εφαρμογής του, το πρόγραμμα Erasmus+ έχει ήδη προσφέρει σε περισσότερα από ένα εκατομμύριο άτομα την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε 18.000 χρηματοδοτούμενα σχέδια. Επίσης, πιο ευέλικτες ευκαιρίες για συνεργασία σε όλους τους τομείς της Ευρώπης βοηθούν τα συστήματα της Ευρώπης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό να πειραματιστούν με καινοτόμες πρακτικές και να συμβάλουν στη μεταρρύθμιση και τον εκσυγχρονισμό.

Στην Ελλάδα το 2014 διατέθηκαν από το πρόγραμμα Erasmus+ 23,40 εκατομμύρια ευρώ δίνοντας την ευκαιρία σε σχεδόν 12.000 άτομα να σπουδάσουν, να εκπαιδευτούν ή να προσφέρουν εθελοντική εργασία στο εξωτερικό. Παράλληλα στο πλαίσιο των δράσεων συνεργασίας, χρηματοδοτήθηκαν 44 στρατηγικές συμπράξεις και 256 φορείς με 8,68 εκατομμύρια ευρώ.

Όσον αφορά στον αριθμό φοιτητών που επιλέγουν να περάσουν ένα μέρος των σπουδών τους στο εξωτερικό, αυξητική είναι η τάση τόσο για τους Έλληνες φοιτητές που μεταβαίνουν στο εξωτερικό όσο και τους φοιτητές που έρχονται στην Ελλάδα. Στις πρώτες θέσεις εκπαιδευτικών φορέων των οποίων οι φοιτητές επιλέγουν να περάσουν ένα μέρος των σπουδών του στο εξωτερικό βρίσκονται το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ενώ το πρώτο είναι και το πανεπιστήμιο που δέχεται τους περισσότερους φοιτητές από το εξωτερικό. Τέλος η Γαλλία είναι χώρα που δέχεται τους περισσότερους Έλληνες φοιτητές αλλά και αυτή από την οποία προέρχονται οι περισσότεροι φοιτητές που μεταβαίνουν στην Ελλάδα.

Μπορείτε να δείτε όλα τα σχετικά στοιχεία για την Ελλάδα εδώ.

Ο κ. TiborNavracsics, Επίτροπος της ΕΕ αρμόδιος για θέματα εκπαίδευσης, πολιτισμού, νεολαίας και αθλητισμού, δήλωσε: «Το πρώτο έτος εφαρμογής του προγράμματος Erasmus+ στέφθηκε με πραγματική επιτυχία. Ο εντυπωσιακός αριθμός συμμετεχόντων αποδεικνύει ότι το πρόγραμμα συνέβαλε σημαντικά στη βελτίωση των προοπτικών απασχόλησης των νέων, βοηθώντας τους να αποκτήσουν νέες δεξιότητες και εμπειρίες και στηρίζοντας τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων της Ευρώπης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη νεολαία. Θα εξακολουθήσουμε να ανταποκρινόμαστε στην απήχηση αυτή, ώστε να προσεγγίσουμε περισσότερα άτομα με διαφορετικά ενδιαφέροντα, διαφορετικά χαρακτηριστικά και διαφορετική κοινωνική προέλευση.»

Τα αριθμητικά στοιχεία που δημοσιεύονται σήμερα καταδεικνύουν ότι το 2014 το πρόγραμμα Erasmus+ βοήθησε περισσότερα άτομα μέσω ενός ευρύτερου φάσματος δυνατοτήτων. Το πρώτο έτος εφαρμογής του το πρόγραμμα στήριξε 650.000 υποτροφίες κινητικότητας για σπουδαστές, ασκούμενους, εκπαιδευτικούς, εθελοντές και άλλους νέους και άνοιξε τον δρόμο για τα πρώτα σπουδαστικά δάνεια για πλήρεις σπουδές επιπέδου μάστερ στο εξωτερικό. Για πρώτη φορά, το πρόγραμμα χρηματοδότησε επίσης σχέδια για την υποστήριξη πολιτικής, στα οποία συμμετέχουν δημόσιες αρχές και διεθνείς οργανισμοί, και, επίσης, χρηματοδότησε σχέδια στον τομέα του αθλητισμού.

Το ενισχυμένο πρόγραμμα Erasmus+ παρέχει επίσης μεγαλύτερη στήριξη στους δικαιούχους του. Αυτό φαίνεται στην καλύτερη αναγνώριση των σπουδών στο εξωτερικό όταν οι σπουδαστές επιστρέφουν στις χώρες καταγωγής τους. Επιπλέον, η κινητικότητα εκπαιδευτικών και προσωπικού ενσωματώνεται καλύτερα στις στρατηγικές επαγγελματικής εξέλιξης που εφαρμόζουν τα ιδρύματα της χώρας καταγωγής τους.

Το νέο πρόγραμμα Erasmus+ είναι επίσης πιο ανοικτό, με ιδιαίτερη έμφαση στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης, της ενεργού συμμετοχής στα κοινά και της ανεκτικότητας. Για να επιτευχθεί αυτό, χορηγήθηκε μεγαλύτερη χρηματοδοτική στήριξη από ποτέ στους συμμετέχοντες με λιγότερα οικονομικά μέσα ή ειδικές ανάγκες. Επιπλέον, το 2016 θα διατεθούν 13 εκατομμύρια ευρώ για τη χρηματοδότηση σχεδίων για την αντιμετώπιση ζητημάτων όπως η κοινωνική ένταξη των μειονοτήτων και των μεταναστών και λοιπών μειονεκτουσών κοινωνικών ομάδων.

Το πρόγραμμα ενίσχυσε επίσης πρωτοβουλίες για τη βελτίωση των προοπτικών απασχόλησης των νέων και τη διευκόλυνση της μετάβασής τους από την εκπαίδευση στην εργασία. Έτσι, σημειώθηκε αύξηση των ευκαιριών πρακτικής άσκησης και μαθητείας στο πλαίσιο του προγράμματος.

Η Ισπανία, η Γερμανία και η Γαλλία εξακολουθούν να είναι οι κυριότεροι προορισμοί για τους σπουδαστές

Σε χωριστή έκθεση η Επιτροπή δημοσιεύει επίσης σήμερα τα στατιστικά στοιχεία σχετικά με την κινητικότητα σπουδαστών και προσωπικού για το τελευταίο ακαδημαϊκό έτος (2013-2014) του προηγούμενου προγράμματος Erasmus για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, το οποίο αποτελούσε μέρος του γενικού προγράμματος διά βίου μάθησης. Τα στοιχεία καταδεικνύουν συμμετοχή αριθμού-ρεκόρ σπουδαστών (272.000) και προσωπικού (57.000) σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Η Ισπανία, η Γερμανία και η Γαλλία εξακολούθησαν να αποτελούν τους τρεις δημοφιλέστερους προορισμούς επιλογής των σπουδαστών του Erasmus για σπουδές ή κατάρτιση στο εξωτερικό στο διάστημα 2013-2014.

Επιπλέον, μια νέα περιφερειακή μελέτη αντικτύπου για το Erasmus επιβεβαιώνει ότι, ενώ μια ανταλλαγή σπουδαστών στο πλαίσιο του Erasmus βελτιώνει σημαντικά τις πιθανότητες των νέων να εξασφαλίσουν διοικητικές θέσεις υψηλής ποιότητας, αυτό ισχύει ιδιαίτερα για σπουδαστές που προέρχονται από τη Νότια και Ανατολική Ευρώπη.

www.epixeiro.gr

Read More

ΕΕ: Μόνο με ετικέτα τα προϊόντα από τους ισραηλινούς εποικισμούς, οργή στο Τελ Αβίβ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενίσχυσε τη Δευτέρα (18 Ιανουαρίου) τη θέση της ότι τα προϊόντα που κατασκευάζονται σε ισραηλινούς εποικισμούς, πρέπει να φέρουν σαφή σήμανση στην Ευρώπη, παρά τις αυξανόμενες εντάσεις με το Ισραήλ για το ζήτημα αυτό, αλλά τόνισε ότι το μπλοκ αντιτίθεται σε κάθε μποϊκοτάζ του εβραϊκού κράτους.

Οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ δήλωσαν ότι οι κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ετικέτες για αγροτικά και άλλα προϊόντα, τα οποία αποκαλύφθηκαν το Νοέμβριο και χαρακτηρίστικαν ως «διακρίσεις» από το Ισραήλ, συμβαδίζουν με τη νομοθεσία της ΕΕ και δεν σηματοδοτούν μια αλλαγή στην αντίθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους ισραηλινούς οικισμούς.

«Η ΕΕ και τα κράτη μέλη της έχουν δεσμευτεί να εξασφαλίζουν συνεχή, πλήρη και αποτελεσματική εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας της ΕΕ και στις διμερείς ρυθμίσεις που εφαρμόζονται στα προϊόντα από τους εποικισμούς», τόνισαν οι υπουργοί.

Οι υπουργοί επανέλαβαν τη θέση της ΕΕ ότι τα εδάφη που έχει καταλάβει το Ισραήλ από το 1967 – συμπεριλαμβανομένης της Δυτικής Όχθης, την Ανατολική Ιερουσαλήμ και τα Υψίπεδα του Γκολάν – δεν αποτελούν μέρος των διεθνώς αναγνωρισμένων συνόρων του Ισραήλ.

Ως εκ τούτου, τα αγαθά που προέρχονται από τους εποικισμούς δεν μπορούν να φέρουν την ένδειξη “Made in Israel” και θα πρέπει να επισημαίνονται ως προερχόμενα από εποικισμούς, το οποίο η ΕΕ θεωρεί παράνομο βάσει του διεθνούς δικαίου.

Μετά τη δημοσίευση των κατευθυντήριων γραμμών, το Ισραήλ ανέστειλε την επαφή με φορείς της ΕΕ που συμμετέχουν στις ειρηνευτικές προσπάθειες με τους Παλαιστίνιους, αν και η κυβέρνηση λέει ότι οι διμερείς σχέσεις με όλες σχεδόν τις χώρες της ΕΕ είναι ισχυρές.

>>Διαβάστε: Το Ισραήλ διακόπτει “εν μέρει” τις διπλωματικές επαφές με τα ευρωπαϊκά όργανα

Αυτή η κίνηση φαίνεται να αντανακλά την επιθυμία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για έναν πιο ενεργό ρόλο στην αναζήτηση της ειρήνης μεταξύ του Ισραήλ και των Παλαιστινίων, σύμφωνα με την επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, Federica Mogherini.

Επίσης, έρχεται σε μια περίοδο μεγάλης έντασης μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστινίων, με τις επιθέσεις από Παλαιστίνιους και τους Ισραηλινούς εν μέρει να τροφοδοτούνται από την κατοχή και την ανάπτυξη των εποικισμών.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ δήλωσε σε απάντηση στη δήλωση τη Δευτέρα ότι η ΕΕ να φέρεται στο Ισραήλ με διπλά πρότυπα, ενώ αγνοείται ο Παλαιστινιακός ρόλο στο αδιέξοδο των ειρηνευτικών συνομιλιών.

Η Οργάνωση για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης χαιρέτισε τη δήλωση της ΕΕ και απηύθυνε έκκληση για μεγαλύτερη ευρωπαϊκή εμπλοκή.

Οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ κατηγόρησαν και τις δύο πλευρές κατά τη διάρκεια των τελευταίων τεσσάρων μηνών βίας, καταδικάζοντας τις δολοφονίες από όλες τις πλευρές και προτρέποντας τους Ισραηλινούς να αντιμετωπίσουν τα βαθύτερα αίτια.

«Τα μέτρα ασφαλείας από μόνα τηου δεν μπορούν να σταματήσουν τον κύκλο της βίας», δήλωσαν οι υπουργοί, καλώντας για «μια ριζική αλλαγή της πολιτικής από το Ισραήλ όσον αφορά στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη».

EurActiv με Reuters

*φωτογραφία [Maailma.net/Flickr]

Read More

Ευκολότερη εργασία στο εξωτερικό με τη νέα ευρωπαϊκή επαγγελματική ταυτότητα

Η άσκηση ενός επαγγέλματος σε άλλη χώρα της ΕΕ καθίσταται ευκολότερη για νοσηλευτές γενικών καθηκόντων, φαρμακοποιούς, φυσικοθεραπευτές, οδηγούς ορειβασίας και κτηματομεσίτες, χάρη στην ευρωπαϊκή επαγγελματική ταυτότητα (EPC).

Με την EPC, τα προσόντα των επαγγελμάτων αυτών μπορούν να αναγνωριστούν αποτελεσματικότερα σε άλλη χώρα της ΕΕ — η αξιολόγηση θα γίνεται βάσει των υφιστάμενων κανόνων, αλλά ο μηχανισμός θα απλουστευθεί μέσω ηλεκτρονικής διαδικασίας. Ταυτόχρονα, προβλέπονται διασφαλίσεις για την αποτροπή καταχρήσεων: η δημιουργία ενός μηχανισμού έγκαιρης προειδοποίησης εξασφαλίζει ότι οι ασθενείς και οι καταναλωτές της ΕΕ συνεχίζουν να προστατεύονται επαρκώς. Εφόσον τεθεί σε εφαρμογή και, με βάση την πρακτική εμπειρία όσον αφορά τη λειτουργία της, η EPC μπορεί να επεκταθεί στο μέλλον και σε άλλους κλάδους επαγγελματιών που δύνανται να μετακινηθούν στο εξωτερικό.

Η Επίτροπος Elżbieta Bieńkowska, αρμόδια για την εσωτερική αγορά, τη βιομηχανία, την επιχειρηματικότητα και τις ΜΜΕ, δήλωσε: «Η ευρωπαϊκή επαγγελματική ταυτότητα αποτελεί ένα σημαντικό βήμα έτσι ώστε οι Ευρωπαίοι με τα κατάλληλα προσόντα να μπορούν να εργαστούν, με ευκολότερο και ταχύτερο τρόπο, εκεί όπου χρειάζονται, απαιτούνται και εκτιμώνται τα προσόντα τους. Είναι ένα πρακτικό εργαλείο που θα έχει οφέλη όχι μόνο για τους επαγγελματίες αλλά και για όσους έχουν ανάγκη τις υπηρεσίες τους. Είναι ένα ακόμη χειροπιαστό όφελος της ενιαίας αγοράς της ΕΕ».

Η ευρωπαϊκή επαγγελματική ταυτότητα δεν είναι μια πλαστική κάρτα, αλλά ένα ηλεκτρονικό πιστοποιητικό που εκδίδεται από την πρώτη πλήρως διαδικτυακή πανευρωπαϊκή διαδικασία για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων. Λειτουργεί μέσω του καθιερωμένου συστήματος πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά (ΙΜΙ) και επιτρέπει στους επαγγελματίες να επικοινωνούν με τις αρμόδιες αρχές μέσω ασφαλούς δικτύου.

Σημειώνεται ότι η ευρωπαϊκή επαγγελματική ταυτότητα και ο μηχανισμός έγκαιρης προειδοποίησης αποτελούν σημαντικά επιτεύγματα του εκσυγχρονισμού της οδηγίας για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων.

www.epixeir.gr

Read More

Προσωπικά δεδομένα: πόσο προσωπικά είναι;

Οι νέες τεχνολογίες που μας επιτρέπουν να είμαστε σχεδόν μόνιμα συνδεδεμένοι με φίλους, γνωστούς και ειδήσεις είναι και γνήσια απειλή για όλους μας, όπως αποδείχτηκε από το σκάνδαλο NSA. Στις 12 Μαρτίου το ΕΚ ψήφισε την αλλαγή της νομοθεσίας της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων. Σκοπός είναι να εξασφαλίσει στους πολίτες ότι θα έχουν το έλεγχο των προσωπικών τους δεδομένων στον ψηφιακό κόσμο.Στις 15 Δεκεμβρίου, ΕΚ και Συμβούλιο, κατέληξαν σε προσωρινή συμφωνία για το πακέτο.

Η ισχύουσα νομοθεσία χρονολογείται από το 1995 και έχει μεγάλη ανάγκη εκσυγχρονισμού για να συνεχίσει να ανταποκρίνεται στις τεχνολογικές πραγματικότητες. Η Επιτροπή έχει προτείνει ήδη από το 2012 νέο κανονισμό για τον έλεγχο της συλλογής στοιχείων στο διαδίκτυο και το πώς θα παραμένουν τα στοιχεία αυτά ασφαλή.
Οι ανησυχίες των ευρωβουλευτών για τις δραστηριότητες παρακολούθησης των ΗΠΑ, τους οδήγησε να ξεκινήσουν έρευνα το Σεπτέμβριο του 2013, για τις  επιπτώσεις στην ιδιωτική ζωή των πολιτών της ΕΕ. Το ΕΚ εξέδωσε χωριστή έκθεση για τα ευρήματα της έρευνας, στις 12 Μαρτίου 2014. Η έκθεση αναφέρει ότι η ΕΕ οφείλει να αναστείλει τις συμφωνίες για την τράπεζα δεδομένων και την προστασία των δεδομένων με τις ΗΠΑ. Οι ευρωβουλευτές πρόσθεσαν ότι το ΕΚ πρέπει να δώσει την συγκατάθεσή του μόνο για την εμπορική συμφωνία μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ, που βρίσκεται υπό διαπραγμάτευση και αυτό αν οι ΗΠΑ σεβαστούν τα θεμελιώδη δικαιώματα της ΕΕ.

Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του ΕΚ και των κυβερνήσεων ξεκίνησαν τον Ιούνιο. Στις 15 Σεπτεμβρίου, τα μέρη κατέληξαν σε προσωρινή συμφωνία την οποία ενέκρινε η επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών στις 17 Δεκεμβρίου. Τώρα μένει να εγκριθεί και από την ολομέλεια του ΕΚ και το Συμβούλιο.
Μετά την ψηφοφορία στην ολομέλεια για τη νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων και μόλις τα κράτη μέλη συμφωνήσουν σε μία κοινή θέση για το ζήτημα, το ΕΚ θα ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο.

Read More

Οι προτεραιότητες και οι προκλήσεις του ΕΚ για το 2016

Το 2016 μόλις ξεκίνησε και ήδη υπάρχουν ενδείξεις ότι θα είναι μια γεμάτη χρονιά για το ΕΚ. Οι επιτροπές ξεκινούν και πάλι τις εργασίες τους για μια σειρά ζητημάτων, όπως το μεταναστευτικό, η κλιματική αλλαγή, η καταπολέμηση της τρομοκρατίας, η δημιουργία δικαιότερου φορολογικού συστήματος αλλά και η προστασία των προσωπικών δεδομένων. Δημιουργήσαμε μια λίστα με μερικά από τα σημαντικότερα ζητήματα για φέτος.

Μεταναστευτικό

Η άφιξη εκατοντάδων χιλιάδων προσφύγων, έθεσε δύσκολα ερωτήματα στην ΕΕ. Το ΕΚ, πιέζει για λύση και εκφράζει τη θέση του για την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που συμπεριλαμβάνει τη δημιουργία μόνιμου μηχανισμού μετεγκατάστασης των αιτούντων άσυλο, που θα ανακουφίσει τις χώρες που δέχονται τα μεγάλα κύματα προσφύγων. Επίσης, η πρόταση προβλέπει τη δημιουργία ευρωπαϊκής υπηρεσίας που θα έχει αυξημένες αρμοδιότητες για τη διαχείριση των συνόρων, ενώ οι ευρωβουλευτές ψηφίζουν και για την κατάρτιση καταλόγου, όπου θα αναγράφονται οι “ασφαλείς χώρες καταγωγής” προσφύγων, προκειμένου να επιταχυνθεί η διαδικασία για την παροχή ασύλου στην ΕΕ.

Ασφάλεια και προστασία προσωπικών δεδομένων

Οι τρομοκρατικές επιθέσεις έδωσαν ώθηση στη δημιουργία καταλόγων με τα ονόματα των επιβατών των πτήσεων. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έφτασαν σε προσωρινή συμφωνία τον Δεκέμβριο του 2015, η οποία θα τεθεί σε ψηφοφορία στην ολομέλεια του ΕΚ, σύντομα.

Επίσης, το ΕΚ και οι κυβερνήσεις των κρατών μελών, έχουν ήδη συμφωνήσει μέτρα για την ενίσχυση των αρμοδιοτήτων της Ευρωπόλ για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και η τελική συμφωνία θα τεθεί προς ψήφιση στην ολομέλεια στα τέλη της άνοιξης.

Το ΕΚ, εργάζεται για την προστασία των δεδομένων εδώ και πολλά χρόνια και έχοντας ήδη μια προσωρινή συμφωνία με το Συμβούλιο, βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωση της νομοθεσίας που θα δώσει στους χρήστες μεγαλύτερο έλεγχο των προσωπικών τους δεδομένων.

Φορολογία και κλίμα

Το φορολογικό σύστημα πρέπει να αλλάξει και οι πολυεθνικές επιχειρήσεις πρέπει να πληρώνουν δίκαιους φόρους στα κράτη μέλη στα οποία δημιουργούν το κέρδος τους, λέει η ειδική επιτροπή για τις φορολογικές αποφάσεις, που συστάθηκε στο ΕΚ μετά από τις αποκαλύψεις για ειδική φορολογική μεταχείριση συγκεκριμένων περιπτώσεων στο Λουξεμβούργο, το Βέλγιο και την Ολλανδία. Η επιτροπή συνεχίζει τις εργασίες της και το 2016.

Μια άλλη επιτροπή του ΕΚ, εργάζεται για τη διερεύνηση των παραβιάσεων των ευρωπαϊκών κανονισμών αναφορικά με τις μετρήσεις των εκπομπών ρύπων των αυτοκινήτων και τις όποιες τυχόν παραβάσεις των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά την εφαρμογή των ευρωπαϊκών προτύπων.

Επίσης, το 2016 πρέπει να είναι το έτος που η ΕΕ θα αναλάβει δράσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, ακολουθώντας τη συμφωνία που επιτεύχθηκε στη Διάσκεψη για το Κλίμα στο Παρίσι, τον Δεκέμβριο του 2015.

Άλλα ζητήματα

Οι ευρωβουλευτές θα συνεχίσουν να πιέζουν για τη δημιουργία ενιαίας ψηφιακής αγοράς στην ΕΕ, με την έκθεση πρωτοβουλίας να ψηφίζεται από την ολομέλεια ήδη τον Ιανουάριο. Μελλοντικές διεθνείς συμφωνίες, όπως η Συμφωνία για το Εμπόριο Υπηρεσιών (TISA) και η εμπορική συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ (ΤΤΙΡ), συνεχίζουν να βρίσκονται στο μικροσκόπιο του ΕΚ.

Τέλος, το ΕΚ θα συμμετέχει επίσης στην προώθηση της “κυκλικής οικονομίας“, με την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση προϊόντων αλλά και της δημιουργία ενεργειακής ένωσης με την αξιοποίηση ενεργειακού εφοδιασμού.

Read More

74% των Ελλήνων ζητά «λογικές τιμές» στα τρόφιμα από τη νέα ΚΑΠ

Η συντριπτική πλειονότητα των Ελλήνων θεωρεί πολύ σημαντικό το ρόλο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής για την τόνωση της απασχόλησης και της ανάπτυξης, αλλά θέτει ως προτεραιότητα την εξασφάλιση «λογικών τιμών» στα τρόφιμα, σύμφωνα με νέα έρευνα του Ευρωβαρόμετρου.

Σύμφωνα με νέα έκθεση του Ευρωβαρομέτρου παρατηρείται αυξανόμενη συνειδητοποίηση των Ευρωπαίων όσον αφορά στη συνεισφορά της κοινής αγροτικής πολιτικής της ΕΕ στις κορυφαίες προτεραιότητες της Κομισιόν.

Τα ποσοστά για την Ελλάδα

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, 94% των Ελλήνων θεωρεί ότι η γεωργία και οι αγροτικές περιοχές είναι «πολύ σημαντικές» και «αρκετά σημαντικές» για το μέλλον μας, ενώ αναφορικά με τον ρόλο των αγροτών το 53% θεωρεί πως πρέπει να είναι ο εφοδιασμός του πληθυσμού με ποικιλία «ποιοτικών προϊόντων» και 36% η διατήρηση της οικονομικής δραστηριότητας και της απασχόλησης στις αγροτικές περιοχές.

Σχετικά με τους κύριους στόχους της ΚΑΠ, οι Έλληνες δίνουν προτεραιότητα στην εξασφάλιση «λογικών τιμών» στα τρόφιμα για τους καταναλωτές (74%), ενώ δεύτερος στόχος θα πρέπει να είναι τα αγροτικά προϊόντα να είναι «καλής ποιότητας, υγιεινά και ασφαλή» (69%).

Στο ερώτημα εάν έχουν ακούσει ποτέ για τη στήριξη της ΕΕ στους αγρότες μέσω της ΚΑΠ, 10% θετικά και ότι γνωρίζει και τις λεπτομέρειες, ενώ 59% επίσης έδωσε θετική απάντηση διευκρινίζοντας, όμως, ότι δεν γνωρίζει «πραγματικά τις λεπτομέρειες».

Ακόμη, 62% των Ελλήνων πιστεύει ότι η ΚΑΠ ωφελεί όλους τους Ευρωπαίους πολίτες και όχι μόνο τους αγρότες.

Τέλος, 87% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι πρέπεινα συνεχιστεί η «πράσινη» πολιτική της ΚΑΠ.

Οι απαντήσεις των άλλων Ευρωπαίων

Πάνω από 80 % των ερωτηθέντων θεωρούν τον ρόλο της ΚΑΠ «πολύ ή αρκετά σημαντικό» για την τόνωση της απασχόλησης και της ανάπτυξης και για την ενίσχυση του ρόλου των αγροτών στην διατροφική αλυσίδα.

Οι ερωτηθέντες συμφωνούν επίσης ότι η ΚΑΠ συμβάλλει στη βελτίωση των εμπορικών σχέσεων μεταξύ της ΕΕ και του υπόλοιπου κόσμου (66%) και στην ομαλή λειτουργία της ενιαίας αγοράς της ΕΕ (65%).

Σε ανακοίνωσή του, ο αρμόδιος Επίτροπος της ΕΕ για τη γεωργία και την αγροτική ανάπτυξη, Φιλ Χόγκαν, δήλωσε: «Χαιρετίζω την αυξανόμενη σημασία που αποδίδουν οι πολίτες στη γεωργία και τις αγροτικές περιοχές, και εκτιμώ το γεγονός ότι το 70 % των Ευρωπαίων πιστεύουν ότι η ΕΕ εκπληρώνει το ρόλο της όσον αφορά τη διασφάλιση του ευρωπαϊκού εφοδιασμού τροφίμων.»

«Χαιρετίζω επίσης τις ενδείξεις ότι οι πολίτες της ΕΕ κατανοούν τον τρόπο με τον οποίο η ΚΓΠ συμβάλλει στις επενδύσεις, την ανάπτυξη και την απασχόληση. Τα στοιχεία αυτά θα τροφοδοτήσουν τις συζητήσεις μας για τον καθορισμό της μελλοντικής πολιτικής της ΕΕ», πρόσθεσε.

EurActiv.gr

*φωτογραφία [Flickr/Bryan Ledgard]

Read More

Ευρεία υποστήριξη της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής στην Ευρώπη και την Ελλάδα

Σύμφωνα με νέα έκθεση του Ευρωβαρομέτρου που δημοσιεύτηκε στις 6/1/2016, παρατηρείται αυξανόμενη συνειδητοποίηση των Ευρωπαίων όσον αφορά τη συνεισφορά της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ) της ΕΕ στις κορυφαίες προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Πάνω από 80 % των ερωτηθέντων θεωρούν τον ρόλο της ΚΓΠ «πολύ ή αρκετά σημαντικό» για την τόνωση της απασχόλησης και της ανάπτυξης και για την ενίσχυση του ρόλου των αγροτών στην διατροφική αλυσίδα. Τα αντίστοιχα ποσοστά για την Ελλάδα είναι πάνω από 90%.

Οι ερωτηθέντες συμφωνούν επίσης ότι η ΚΓΠ συμβάλλει στη βελτίωση των εμπορικών σχέσεων μεταξύ της ΕΕ και του υπόλοιπου κόσμου (συμφωνεί το 66 %) και στην ομαλή λειτουργία της ενιαίας αγοράς της ΕΕ (συμφωνεί το 65 %). Τα ποσοστά για την Ελλάδα κυμαίνονται σε παρόμοια επίπεδα.

Σχολιάζοντας τη δημοσίευση αυτή, ο αρμόδιος Επίτροπος της ΕΕ για τη γεωργία και την αγροτική ανάπτυξη, κ. Phil Hogan, δήλωσε σχετικά: «Χαιρετίζω την αυξανόμενη σημασία που αποδίδουν οι πολίτες στη γεωργία και τις αγροτικές περιοχές, και εκτιμώ το γεγονός ότι το 70 % των Ευρωπαίων πιστεύουν ότι η ΕΕ εκπληρώνει το ρόλο της όσον αφορά τη διασφάλιση του ευρωπαϊκού εφοδιασμού τροφίμων. Χαιρετίζω επίσης τις ενδείξεις ότι οι πολίτες της ΕΕ κατανοούν τον τρόπο με τον οποίο η ΚΓΠ συμβάλλει στις επενδύσεις, την ανάπτυξη και την απασχόληση. Τα στοιχεία αυτά θα τροφοδοτήσουν τις συζητήσεις μας για τον καθορισμό της μελλοντικής πολιτικής της ΕΕ».

www.epixeiro.gr

Η έρευνα υπογραμμίζει επίσης τη μελλοντική σημασία που έχουν για τους πολίτες η γεωργία και οι αγροτικές περιοχές (>90%) και επιβεβαιώνει την τάση προηγούμενων ερευνών από τις οποίες προκύπτει ένας ολοένα και μεγαλύτερος προβληματισμός για το μέλλον της γεωργίας και των αγροτικών περιοχών, καθώς και βελτίωση της επίγνωσης της σημασίας της ΚΓΠ. Στόχος της παρούσας ειδικής έρευνας του Ευρωβαρόμετρου ήταν η κατανόηση της σχέσης μεταξύ των ευρωπαίων και της γεωργίας, μέσω ανάλυσης της σημασίας που αποδίδουν στη γεωργία, της κατανόησης των απόψεών τους όσον αφορά το ρόλο του αγρότη, καθώς και των κύριων στόχων που θεωρούν ότι έχει η ΕΕ όσον αφορά τη γεωργία.

Read More

Η ΕΕ θα επενδύσει 1 δισ. ευρώ σε περιοχές που βρίσκονται κατά μήκος των εξωτερικών της συνόρων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σειρά προγραμμάτων διασυνοριακής συνεργασίας συνολικού ύψους 1 δισ. ευρώ για τη στήριξη της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης των περιοχών που βρίσκονται εκατέρωθεν των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ.

«Η διασυνοριακή συνεργασία έχει καθοριστική σημασία για την αποφυγή της δημιουργίας νέων διαχωριστικών γραμμών. Αυτή η νέα χρηματοδότηση θα συμβάλει περαιτέρω σε μια πιο ολοκληρωμένη και βιώσιμη περιφερειακή ανάπτυξη στις γειτονικές παραμεθόριες περιοχές, καθώς και σε μια πιο αρμονική εδαφική συνεργασία κατά μήκος των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ», δήλωσε ο επίτροπος ο αρμόδιος για την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας και τις Διαπραγματεύσεις για τη Διεύρυνση Γιοχάνες Χαν.

«Χαίρομαι ιδιαίτερα που το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης μπορεί να βοηθήσει ώστε να έλθει η ΕΕ πλησιέστερα στους γείτονές της. Τα προγράμματα διασυνοριακής συνεργασίας αποτελούν απτά παραδείγματα του πώς η ΕΕ βοηθά τους πολίτες να αντιμετωπίζουν κοινές προκλήσεις, δημιουργώντας έτσι ένα πραγματικό πνεύμα αλληλεγγύης και ενισχύοντας παράλληλα την ανταγωνιστικότητα των τοπικών οικονομιών», δήλωσε η επίτροπος Περιφερειακής Πολιτικής Κορίνα Κρέτσου.

Αυτού του είδους η διασυνοριακή συνεργασία αποτελεί σημαντικό στοιχείο της πολιτικής της ΕΕ έναντι των γειτόνων της. Θα δοθεί προτεραιότητα σε έργα που στηρίζουν τη βιώσιμη ανάπτυξη κατά μήκος των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ, έτσι ώστε να μειωθούν οι διαφορές στο βιοτικό επίπεδο και να αντιμετωπιστούν τα κοινά προβλήματα των περιοχών αυτών. Για καθένα από τα προγράμματα αυτά, οι συμμετέχουσες χώρες έχουν επιλέξει έως τέσσερις προτεραιότητες, όπως η ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ο πολιτισμός, το περιβάλλον και η κλιματική αλλαγή, η καταπολέμηση της φτώχειας, η εκπαίδευση και η έρευνα, η ενέργεια, η προσβασιμότητα, η διαχείριση των συνόρων.

Η νέα δέσμη χρηματοδοτήσεων θα αφορά έργα σε 27 χώρες: Αρμενία, Γεωργία, Δημοκρατία της Μολδαβίας, Ουκρανία και Ρωσία στα ανατολικά· Αίγυπτο, Ισραήλ, Ιορδανία, Λίβανο, Παλαιστίνη, Τυνησία· κράτη μέλη της ΕΕ (Βουλγαρία, Κύπρο, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Μάλτα, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σουηδία) καθώς και Νορβηγία και Τουρκία. Τα κονδύλια προέρχονται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Γειτονίας (ΕΜΓ). Οι συμφωνίες χρηματοδότησης μεταξύ των χωρών εταίρων και της ΕΕ θα έχουν οριστικοποιηθεί μέχρι τα τέλη του 2016. Οι επιχορηγήσεις θα διατεθούν μέσω προσκλήσεων υποβολής προτάσεων, οι οποίες αναμένεται να προκηρυχθούν εντός του 2016 ή στις αρχές του 2017.

Read More

Οι προσδοκίες των ευρωβουλευτών από την ολλανδική προεδρία

Περισσότερες πράξεις και λιγότερα λόγια αναμένουν τα μέλη του ΕΚ από την Ολλανδία που αναλαμβάνει την προεδρία του Συμβουλίου για τους επόμενους έξι μήνες. Το προσφυγικό, το δημοψήφισμα στη Βρετανία για την παραμονή της χώρας στην ΕΕ, η βιωσιμότητα και η εσωτερική αγορά, είναι μόνο μερικές από τις προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει η ολλανδική προεδρία τους επόμενους μήνες. Οι Ολλανδοί ευρωβουλευτές μας μίλησαν για τις προσδοκίες και τους φόβους που έχουν από αυτό το εξάμηνο.

“Η ολλανδική προεδρία έρχεται σε μια πολύ δύσκολη στιγμή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση απειλείται και εσωτερικά και εξωτερικά από κρίσεις και αστάθεια. Για αυτό περιμένουμε η ολλανδική προεδρία να κάνει ότι μπορεί για να διασφαλίσει την ενότητα της Ευρώπης. Το πιο σημαντικό είναι να αρχίσει να εργάζεται για τη δημιουργία ενιαίου συστήματος ελέγχου των συνόρων σε ξηρά και θάλασσα. Επίσης, αν η Ευρώπη δεν μπορέσει να περιορίσει την εισροή οικονομικών μεταναστών, θα αναγκαστεί να παρέχει λιγότερη τοπική στήριξη στους πρόσφυγες, που πραγματικά χρειάζονται τη βοήθειά μας. Οι ευρωπαίοι πολίτες περιμένουν χειροπιαστά αποτελέσματα στα μεγάλα ζητήματα της εποχής μας, τα οποία θα πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο της προεδρίας τους επόμενους έξι μήνες”, δήλωσε η Esther de Lange (ΕΛΚ).
Ο Paul Tang, από τους Σοσιαλιστές είπε ότι “τα σημερινά προβλήματα, είτε αφορούν το προσφυγικό είτε την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, έχουν ένα κοινό, μπορούν να καταπολεμηθούν μόνο αν ενώσουμε τις δυνάμεις μας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ακόμα βασιλεύει ο φόβος. Βασιζόμαστε στα εθνικά μας συμφέροντα και τελικά όλοι βρισκόμαστε σε χειρότερη κατάσταση. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε πώς το προσφυγικό χώρισε την Ευρώπη και έκανε τους ανθρώπους να μιλούν για κλείσιμο των συνόρων. Αυτό δεν αποτελεί πρόοδο. Αυτή τη χρονιά, περιμένω από την Ολλανδία, να στρέψει την προσοχή των κρατών μελών στα κοινά συμφέροντα και αξίες. Λέξεις αλλά κυρίως πράξεις”.

“Οι υφιστάμενοι αλλά και οι νέοι κανόνες θα πρέπει να εφαρμόζονται σε ολόκληρη την ΕΕ. Η εφαρμογή των κανόνων είναι σημαντική στους τομείς των μεταφορών, της αλιείας, το ευρώ, τη Σένγκεν, τις τράπεζες και πολλά άλλα. Μια ενδεχόμενη έξοδος της Βρετανίας από την ΕΕ θα ήταν καταστροφική και για την ΕΕ και για την Ολλανδία. Η Ολλανδία θα πρέπει να κάνει τα πάντα προκειμένου να αποτρέψει τη Βρετανία, έναν καλό σύμμαχο, να φύγει από την ΕΕ. Επίσης, κατά την αξιολόγηση της εμπορικής συμφωνίας της ΕΕ με το Πακιστάν, η Ολλανδία θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι το Πακιστάν σέβεται τα δικαιώματα των (θρησκευτικών) μειονοτήτων. Οι κατάχρηση των νόμων περί βλασφημίας πρέπει να σταματήσουν”, δήλωσε ο Peter van Dalen, από τους Ευρωπαίους Μεταρρυθμιστές.
Ο Hans van Baalen (Φιλελεύθεροι), με τη σειρά του δήλωσε ότι “η ολλανδική προεδρία θα επικεντρωθεί στην ενίσχυση της εσωτερικής αγοράς και του διεθνούς εμπορίου. Η εμπορική συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ, είναι ζωτικής σημασίας. Η οικονομική ανάπτυξη είναι η μόνη λύση σε πολλά προβλήματα της ΕΕ. Επίσης, η ολλανδική προεδρία θα πρέπει να δουλέψει πάνω στο προσφυγικό ζήτημα, στις προκλήσεις που δέχεται η ζώνη Σένγκεν, στις σχέσεις ΕΕ – Ρωσίας, στην πιθανή έξοδο της Βρετανίας από την ΕΕ αλλά και στην μάχη κατά του ΙΚ, εντός και εκτός Συρίας. Ο αποτελεσματικός έλεγχος των ευρωπαϊκών συνόρων είναι απαραίτητος για την εσωτερική και εξωτερική ασφάλεια της ΕΕ, προκειμένου να καταπολεμήσουμε την παράνομη μετανάστευση και να διαχειριστούμε το προσφυγικό”.

Η Anja Hazekamp (Ευρωπαϊκή Αριστερά), είπε ότι περιμένει από την ολλανδική προεδρία να είναι προσηλωμένη στο να καταστεί ο πλανήτης βιώσιμος. “Αυτό περιλαμβάνει το να στραφεί η προσοχή στα ζώα, στη φύση και στο περιβάλλον. Ο χρόνος μεταφοράς των ζώων πρέπει να μειωθεί δραστικά. Σημαντικά ζητήματα για το 2016 είναι επίσης, το τέλος της υπεραλίευσης, ο σεβασμός των κανόνων της φύσης και απαγόρευση ουσιών που προκαλούν ορμονικές διαταραχές. Σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς περιμένουμε από την Ολλανδία να διατηρήσει τις αξίες της ανεκτικότητας, της συμπόνια και της βιωσιμότητας. Επίσης, η προστασία της ιδιωτικότητας και των ελευθεριών θα πρέπει να προστατευθούν και να μην θυσιαστούν με το πρόσχημα της καταπολέμησης της τρομοκρατίας¨.
“Η προεδρία προσφέρει την ευκαιρία στην Ολλανδία να αναδείξει τον καθοδηγητικό της ρόλο. Αναλαμβάνοντας τα ηνία της ΕΕ, μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της ευρωπαϊκής προσέγγισης στο προσφυγικό, στην κλιματική αλλαγή, στη φοροδιαφυγή και σε άλλες σημαντικές προκλήσεις, που μέχρι σήμερα η πρόοδος είναι πολύ αργή. Ωστόσο, η Ολλανδία εξακολουθεί να υστερεί στο ζήτημα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, δεν δείχνει συμπόνια στους πρόσφυγες και είναι γνωστή ως φορολογικός παράδεισος. Η προεδρία αποτελεί ευκαιρία για να αλλάξουν αυτά¨, είπε ο Bas Eickhout (Πράσινοι).

Τέλος, ο Marcel de Graaff (Ευρώπη των Εθνών και της Ελευθερίας), δήλωσε ότι δεν περιμένει τίποτα από την ολλανδική προεδρία. “Αυτή η κυβέρνηση είναι καταστροφική για την Ολλανδία αλλά είναι πολύ καλή στο να ακολουθεί τις διαταγές που έρχονται από τις Βρυξέλλες. Ο Rutte θα χορέψει στου ρυθμούς του Γιουνκέρ και θα συνεχίσει να καταστρέφει την Ολλανδία. Μια κυβέρνηση που θα εκπροσωπούσε τα συμφέροντα της Ολλανδίας, θα είχε ήδη κλείσει τα σύνορα και θα κλείδωνε απο έξω όσους Ολλανδούς πολίτες επέστρεφαν από τη Συρία. Πρέπει να βγούμε από την ΕΕ, το ευρώ και σίγουρα από τη ζώνη Σένγκεν. Αυτό δεν θα συμβεί κατά τη διάρκεια της προεδρίας του Rutte. Ντροπή”, είπε.

Read More