Αυστηρότερους ελέγχους στα όπλα ζητούν οι ευρωβουλευτές

Με την Ευρώπη να βρίσκεται σε κλοιό τρομοκρατίας, οι φωνές για αυστηρότερους ελέγχους στα όπλα, πληθαίνουν. Την Τετάρτη, οι ευρωβουλευτές συζητούν και την Πέμπτη ψηφίζουν έκθεση, με την οποία ζητούν να γίνουν πιο αυστηροί οι έλεγχοι των εξαγωγών των όπλων στην ΕΕ. Μόνο το 2013, τα κράτη μέλη εξήγαγαν εκτός ΕΕ, όπλα αξίας 26,7 δισεκατομμυρίων ευρώ. Επίσης, το ΕΚ θα κληθεί άμεσα να πάρει θέση σχετικά με τους νέους κανόνες της ΕΕ για την ενίσχυση των ελέγχων των πυροβόλων όπλων.

Την έκθεση για τις εξαγωγές όπλων των κρατών μελών της ΕΕ, συνέταξε η Bodil Valero (Σουηδία, Πράσινοι). “Η κατάσταση ασφαλείας της Ευρώπης, είναι εντελώς διαφορετική σε σχέση με πριν πέντε χρόνια”, δήλωσε η εισηγήτρια της έκθεσης. “Για πολλά χρόνια πουλούσαμε πολλά όπλα σε χώρες, που τότε ήταν σταθερές αλλά σήμερα αντιμετωπίζουν μεγάλες συγκρούσεις. Αν δεν έχουμε σωστή εκτίμηση του κινδύνου, τότε θα έχουμε προβλήματα. Βλέπουμε ότι τα όπλα που έχουμε πουλήσει, μπορεί να χρησιμοποιηθούν εναντίον μας”, συμπλήρωσε.

Στην έκθεσή της η κ. Valero, καλεί τα κράτη μέλη, να στηρίξουν τη δημιουργία Ανεξάρτητης Ευρωπαϊκής Αρχής Ελέγχου Όπλων. “Ο ρόλος της αρχής θα είναι να ελέγχει ότι όλοι σέβονται τους ελάχιστους κανόνες. Οι χώρες βέβαια, θα είναι ελεύθερες να μπορούν να εφαρμόζουν ακόμα αυστηρότερους κανόνες”.

Οι αυστηρότεροι κανόνες θα μπορούσαν να έχουν επιπτώσεις για την ευρωπαϊκή βιομηχανία όπλων. “Φυσικά μπορεί να τις επηρεάσει αλλά υπάρχουν τόσες άλλες αγορές, που δεν μαστίζονται από συγκρούσεις”, δήλωσε η κ. Valero. “Έχουμε αμυντική βιομηχανία για να προστατεύουμε εμάς και τους πολίτες μας. Φυσικά η βιομηχανία πρέπει να πουλήσει αλλά θα πρέπει πρώτα να βεβαιωθεί ότι δεν πουλάει στους λάθος ανθρώπους”.

Περιορισμένη πρόσβαση σε όπλα

Μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις στο Παρίσι, στις 13 Νοεμβρίου, η Ευρωπαική Επιτροπή, πρότεινε την ενίσχυση των ελέγχων των πυροβόλων όπλων. Τα πρώτα σχέδια τα παρουσίασε στην επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς του ΕΚ, στις 7 Δεκεμβρίου και στη συνέχεια η επιτροπή συζήτησε σχέδιο κανόνων για την απαγόρευση των ημι-αυτόματων όπλων για μη στρατιωτική χρήση αλλά και για την αποφυγή τόσο της επανενεργοποίησης των απενεργοποιημένων όπλων, όσο και της αγοράς ανταλλακτικών από το διαδίκτυο.

Read More

Οι προτεραιότητες του ΕΚ για οικονομία, κοινωνία και εσωτερική αγορά για το 2016

Τις οικονομικές και κοινωνικές του προτεραιότητες για την ΕΕ για το 2016, καθώς και τις προτεραιότητες για την εσωτερική αγορά υιοθέτησε την Πέμπτη το ΕΚ με τρία ξεχωριστά ψηφίσματα. Ενόψει του εαρινού Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την οικονομία, οι ευρωβουλευτές τοποθετήθηκαν επί της εφαρμογής του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, των κοινωνικών πτυχών του και της αξιοποίησης του οικονομικού δυναμικού της εσωτερικής αγοράς.

Αξιοποίηση της ευελιξίας για επενδύσεις και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις

Το ψήφισμα της Maria João Rodrigues (Σοσιαλιστές, Πορτογαλία) το οποίο εγκρίθηκε με 395 ψήφους υπέρ, 203 ψήφους κατά και 50 αποχές, τονίζει ότι το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης θα πρέπει να εφαρμοστεί πλήρως, ενώ η ευελιξία που αυτό παρέχει θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για επενδύσεις και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, καθώς και για την αντιμετώπιση του προσφυγικού. Οι ευρωβουλευτές της επιτροπής υποστηρίζουν επίσης την καλύτερη παρακολούθηση των συστάσεων για κάθε χώρα, την αύξηση των εγχώριων επενδύσεων σε χώρες με υψηλά πλεονάσματα τρεχουσών συναλλαγών και την ανάληψη δράσης κατά των πρακτικών επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού από τις επιχειρήσεις.

”Σε μια περίοδο κρίσεων, χρειάζεται να ενισχυθεί η εσωτερική συνοχή της ΕΕ με μία ισχυρότερη και πιο ισορροπημένη οικονομική ανάκαμψη. Αυτό που χρειάζεται η Ευρώπη σήμερα είναι μία πιο στοχευμένη προσήλωση στις επενδύσεις και την εγχώρια ζήτηση, ιδίως αν ληφθεί υπόψη το πολύ υψηλό εξωτερικό πλεόνασμα της ευρωζώνης. Παράλληλα, χρειάζεται μια δεύτερη γενιά μεταρρυθμίσεων που να βελτιώνει την εκπαίδευση, την καινοτομία, την δημόσια διοίκηση, την είσπραξη φόρων και να διασφαλίζει βιώσιμα και δίκαια συστήματα κοινωνικής πρόνοιας τα οποία μειώνουν τις κοινωνικές ανισότητες”, δήλωσε η εισηγήτρια Maria João Rodrigues (Σοσιαλιστές, Πορτογαλία).

Κοινωνική δικαιοσύνη

Το ψήφισμα της Sofia Ribeiro (ΕΛΚ, Πορτογαλία) το οποίο εγκρίθηκε με 404 ψήφους υπέρ, 201ψήφους κατά και 35 αποχές, υπεραμύνεται της συμπερίληψης των πρόσφατων δεικτών απασχόλησης στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης προκειμένου να παρακολουθούνται οι κοινωνικές εξελίξεις στα κράτη μέλη. Οι ευρωβουλευτές ζητούν επίσης να υπάρξει ένας πανευρωπαϊκός ορισμός για την κοινωνική δικαιοσύνη, στον οποίο θα στηρίζονται οι κοινωνικές πολιτικές και οι πολιτικές απασχόλησης, καθώς και οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Τέλος, ζητούν την καλύτερη χρήση των ευρωπαϊκών κονδυλίων για τη βελτίωση της κοινωνικής, οικονομικής και εδαφικής συνοχής, και υποστηρίζουν ότι οι εθνικές κυβερνήσεις θα πρέπει να στραφούν σταδιακά σε άλλες πηγές φορολόγησης πέρα από την φορολόγηση της εργασίας.

“Η εισαγωγή κοινωνικών δεικτών, όπως το ποσοστό συμμετοχής στον οικονομικά ενεργά πληθυσμό, η ανεργία των νέων και η μακροχρόνια ανεργία, θα εξασφαλίσει την αξιολόγηση εσωτερικών ανισορροπιών στα κράτη μέλη, διατηρώντας έτσι τη δυνατότητα να αναδιαμορφώνονται οικονομικές και κοινωνικές μεταρρυθμίσεις όταν αυτό είναι απαραίτητο. Αυτό είναι ένα μεγάλο βήμα που επιτρέπει την ενίσχυση του κοινωνικού πυλώνα κατά τη διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, και μπορούμε έτσι να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες, τις ανησυχίες και τις ανάγκες των πολιτών μας “, υπογράμμισε η εισηγήτρια Sofia Ribeiro (ΕΛΚ, Πορτογαλία).

Εσωτερική Αγορά και μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Στο ψήφισμα της Catherine Stihler (Σοσιαλιστές, Ηνωμένο Βασίλειο) το οποίο εγκρίθηκε με 462 ψήφους υπέρ, 166 ψήφους κατά και 7 αποχές, οι ευρωβουλευτές επαναλαμβάνουν την έκκληση για ένταξη του πυλώνα της ενιαίας αγοράς στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, “με ένα σύστημα τακτικής παρακολούθησης, εντοπισμού των ανά χώρα φραγμών στην ενιαία αγορά και αξιολόγησης της ολοκλήρωσης και της ανταγωνιστικότητας της ενιαίας αγοράς, επικεντρωμένο σε μια σειρά τομέων προτεραιότητας στους οποίους η δράση αναμένεται να έχει τον μεγαλύτερο αντίκτυπο στην ανάπτυξη και την απασχόληση, συμπεριλαμβανομένης της βιώσιμης ανάπτυξης επιχειρήσεων – μεταξύ αυτών και ΜΜΕ.”

“Η ενιαία αγορά είναι ένας θεμελιώδης σημαντικός πόρος, από τον οποίο εξαρτάται η μελλοντική οικονομική ευημερία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και το ανεκμετάλλευτο δυναμικό της, το οποίο εκτιμάται ότι ανέρχεται στο 1 τρις ευρώ, αποτελεί την ευκαιρία για να διασφαλίσουμε ότι λειτουργεί για όλους μας. Για να έχουμε αποτελέσματα στον τομέα των θέσεων εργασίας, στην ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα, η πρόοδος στην ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς στα κράτη μέλη θα πρέπει να συνοδεύεται από καλύτερη διακυβέρνηση και μεγαλύτερη διαφάνεια, συμπεριλαμβανομένης της επιβολής και εφαρμογής της ισχύουσας ευρωπαϊκής νομοθεσίας”, δήλωσε η εισηγήτρια Catherine Stihler (Σοσιαλιστές, Ηνωμένο Βασίλειο).

Read More

Πόσο ψηφιακή είναι η χώρα σας; Πρέπει να ληφθούν μέτρα για να αξιοποιηθεί το δυναμικό της Ευρώπης

Σε τομείς όπως η συνδεσιμότητα, οι ψηφιακές δεξιότητες και οι δημόσιες υπηρεσίες, οι χώρες της ΕΕ έχουν σημειώσει πρόοδο σε σχέση με το προηγούμενο έτος, όταν ηΕυρωπαϊκή Επιτροπή δρομολόγησε τη Στρατηγική για την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε σήμερα τα αποτελέσματα του Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας (DESI) για το 2016. Από τα αποτελέσματα αυτά προκύπτει ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν σημειώσει πρόοδο σε σχέση με πέρσι, όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δρομολόγησε τη Στρατηγική για την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά.

Τα αποτελέσματα που δημοσιεύτηκαν σήμερα υπογραμμίζουν ότι σημειώθηκαν βελτιώσεις αλλά, παράλληλα, δείχνουν ότι ο ρυθμός προόδου επιβραδύνεται. Είναι αναγκαίο να ληφθούν μέτρα τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε εθνικό επίπεδο, ώστε να αρθούν τα εμπόδια που εμποδίζουν την πλήρη αξιοποίηση των ψηφιακών δυνατοτήτων από τα κράτη μέλη της ΕΕ.

Ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Άντρους Άνσιπ, αρμόδιος για την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά, δήλωσε σχετικά: «Ολοένα περισσότερος κόσμος, επιχειρήσεις και δημόσιες υπηρεσίες περνούν στην ψηφιακή εποχή. Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν πολλά προβλήματα, όπως ελλείψεις όσον αφορά την κάλυψη με διαδίκτυο υψηλής ταχύτητας ή τις διασυνοριακές υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, καθώς και δυσκολίες στις διασυνοριακές αγοραπωλησίες. Οφείλουμε να διορθώσουμε αυτή την κατάσταση και αυτός είναι ο στόχος της στρατηγικής για την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά. Οι πρώτες προτάσεις στο πλαίσιο της εν λόγω στρατηγικής θα ενθαρρύνουν το ηλεκτρονικό εμπόριο και τη συνδεσιμότητα. Όλες οι προτάσεις θα υποβληθούν φέτος και ενθαρρύνω τα κράτη μέλη της ΕΕ να τις υποστηρίξουν χωρίς καθυστέρηση. Οι εν λόγω προτάσεις, θα ενισχύσουν τις ψηφιακές τους επιδόσεις και τις οικονομίες τους».

Ο επίτροπος Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας κ. Γκίντερ Έτινγκερ, δήλωσε: «Η ΕΕ σημειώνει πρόοδο, αλλά με πολύ αργό ρυθμό. Δεν υπάρχουν περιθώρια εφησυχασμού. Απαιτείται δράση αν θέλουμε να φθάσουμε το επίπεδο της Ιαπωνίας, των ΗΠΑ και της Νότιας Κορέας. Με βάση τον Δείκτη που δημοσιεύτηκε σήμερα, θα υποβάλουμε τον Μάιο συγκεκριμένες συστάσεις ώστε τα κράτη μέλη της ΕΕ να μπορέσουν να βελτιώσουν τις εθνικές τους επιδόσεις. Είμαι πεπεισμένος ότι αυτές οι συστάσεις σε συνδυασμό με τις προσπάθειες που καταβάλλουμε για τη δημιουργία μιας Ψηφιακής Ενιαίας Αγοράς, τόσο η ΕΕ στο σύνολό της όσο και τα κράτη μέλη της θα έχουν πολύ καλύτερες επιδόσεις τα επόμενα χρόνια».

Περισσοτερες πληροφορίες εδώ

www.epixeiro.gr

Read More

Αυτόματη αντιστοίχηση κενών θέσεων εργασίας και βιογραφικών

Η νομοθετική πρόταση για τον εκσυγχρονισμό του Ευρωπαϊκού Δικτύου Υπηρεσιών Απασχόλησης (EURES) προκειμένου αυτό να συμπεριλάβει μια πανευρωπαϊκή βάση δεδομένων με τα άτομα που αναζητούν εργασία και τις κενές θέσεις εργασίας εγκρίθηκε από το ΕΚ την Πέμπτη 25.2.2016.

Στόχος της νομοθεσίας είναι η καταπολέμηση της ανεργίας με την καλύτερη αντιστοίχηση της προσφοράς και της ζήτησης στην αγορά εργασίας. Η επικαιροποίηση του κανονισμού, ο οποίος έχει ήδη συμφωνηθεί με το Συμβούλιο, θα εστιάσει περισσότερο σε διασυνοριακές περιοχές και στους νέους.

Η επικαιροποίηση του κανονισμού, ο οποίος έχει ήδη συμφωνηθεί με το Συμβούλιο, θα εστιάσει περισσότερο σε διασυνοριακές περιοχές και στους νέους.

Η νέα, “εξυπνότερη” πύλη του EURES θα αντιστοιχίζει αυτόματα τα βιογραφικά σημειώματα με τις κατάλληλες θέσεις εργασίας που προσφέρονται. Όλες οι θέσεις εργασίας που δημοσιεύονται από δημόσιους οργανισμούς στα κράτη μέλη θα διατίθενται πανευρωπαϊκά μέσω της ίδιας διαδικτυακής πύλης.

Οι ευρωβουλευτές ενέκριναν το συμβιβασμό που επετεύχθη με τα κράτη μέλη στο τέλος του προηγούμενου έτους με 576 ψήφους υπέρ, 56 ψήφους κατά και 21 αποχές. Ο εισηγητής Heinz K. Becker (ΕΛΚ, Αυστρία) δήλωσε κατά τη διάρκεια της συζήτησης τα εξής: “Παρατηρούμε υψηλά επίπεδα ανεργίας σε ορισμένες χώρες της ΕΕ, αλλά την ίδια στιγμή υπάρχουν δύο εκατομμύρια κενές θέσεις εργασίας αλλού εξαιτίας της έλλειψης εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού. Η πλατφόρμα EURES, στο πρώτο στάδιο επέκτασης της, θα πρέπει να διευκολύνει την πρόσβαση σε εκατοντάδες κενές θέσεις εργασίας ( … ). Ποτέ στο παρελθόν δεν έχουμε δει ένα τέτοιο φιλικό προς το χρήστη τρόπο να παρέχει τόση υποστήριξη, ιδίως για τους νέους που αναζητούν εργασία οι οποίοι έχουν πλέον στα χέρια τους τη δυνατότητα να θέτουν τα βιογραφικά τους στη διάθεση κάθε εργοδότη σε όλη την Ευρώπη.

Η υπηρεσία της αυτόματης αντιστοίχισης προσφορών εργασίας και αιτήσεων θα παρέχεται δωρεάν. Δεν θα γίνεται καμία διάκριση με βάση την εθνικότητά των αιτούντων αναφορικά με την απασχόληση, την αμοιβή και άλλους όρους εργασίας, ενώ θα διασφαλίζεται και η συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία.

Οι διαπραγματευτές του Κοινοβουλίου κατάφεραν να διευρύνουν το δίκτυο, παρέχοντας την ιδιότητα του μέλους και σε ιδιωτικούς οργανισμούς, εφόσον οι οργανισμοί αυτοί παρέχουν υπηρεσίες υποστήριξης τόσο σε εργαζομένους όσο και σε εργοδότες, και εισάγοντας τροπολογίες για την ενίσχυση των διασυνοριακών αγορών εργασίας.

Οι ευρωβουλευτές εισήγαγαν επίσης τροπολογίες ώστε να δοθεί η δυνατότητα εξαίρεσης από τη δημοσιοποίηση διασυνοριακών υποχρεώσεων στις χρηματοδοτούμενες από το δημόσιο πρακτικές άσκησης και μαθητείες, λόγω των διαφορών στα εκπαιδευτικά συστήματα και στις πολιτικές στην αγορά εργασίας στα κράτη μέλη.

www.epixeiro.gr

Read More

ΕΕ: Καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης κατοικίδιων ζώων

Το ΕΚ υπερψήφισε την Πέμπτη 25.2.2016 το αίτημα για την ανταλλαγή δεδομένων που αφορούν την καταγραφή των κατοικίδιων ζώων σε πανευρωπαϊκό επίπεδο για την καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου των ζώων συντροφιάς που συχνά εκτρέφονται με ανορθολογικό τρόπο και αποτελούν κίνδυνο για την εξάπλωση ασθενειών.

Το λαθρεμπόριο κατοικίδιων ζώων συνδέεται όλο και περισσότερο με το οργανωμένο έγκλημα και αποτελεί απειλή για τη δημόσια υγεία, υποστήριξαν οι ευρωβουλευτές.

Με ένα μη νομοθετικό ψήφισμα, το ΕΚ καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι όλα τα κράτη μέλη διαθέτουν συμβατές βάσεις δεδομένων για τις γάτες και τους σκύλους και να εξετάσει το ενδεχόμενο δημιουργίας βάσεων δεδομένων και για άλλα κατοικίδια ζώα. Οι ευρωβουλευτές πιστεύουν ότι η υποχρεωτική καταχώρηση όλων των κατοικίδιων και η ανταλλαγή δεδομένων σε πανευρωπαϊκό επίπεδο θα μειώσει την παραποίηση εγγράφων, θα βοηθήσει στην αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου και τον εντοπισμό των πηγών νοσημάτων και θα συμβάλει στην καταπολέμηση της κακοποίησης και κακής μεταχείρισης των ζώων.

Πολλά κράτη μέλη έχουν ήδη θέσει σε εφαρμογή υποχρεωτικά συστήματα αναγνώρισης και καταγραφής των ζώων συντροφιάς, χωρίς ωστόσο να χρησιμοποιούν το ίδιο είδος πληροφοριών, σημειώνει το ψήφισμα. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να γίνουν συμβατές όλες οι εθνικές βάσεις δεδομένων. Οι ευρωβουλευτές επισημαίνουν ότι τα προσωπικά δεδομένα των ιδιοκτητών και πωλητών των κατοικίδιων ζώων σε αυτές τις βάσεις δεδομένων θα πρέπει να προστατεύονται επαρκώς.
Καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου των κατοικίδιων και άγριων ζώων

Το Κοινοβούλιο καλεί επίσης την Επιτροπή να υιοθετήσει ισχυρά και αποτελεσματικά μέτρα για την αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου ζώων συντροφιάς, καθώς και των άγριων ζώων, τα οποία συχνά καταλήγουν να κρατούνται ως κατοικίδια ζώα.

Κακομεταχείριση των ζώων που αποτελούν αντικείμενο παράνομου εμπορίου

Τα κατοικίδια ζώα που αποτελούν αντικείμενο παράνομου εμπορίου συχνά εκτρέφονται με ανορθολογικό τρόπο και αποτελούν κίνδυνο για την εξάπλωση ασθενειών, προσθέτει το ψήφισμα, επισημαίνοντας ότι το 70% των νέων ασθενειών που επηρέασαν τους ανθρώπους κατά τις τελευταίες δεκαετίες είναι ζωικής προέλευσης.

www.epixeiro.gr

Read More

Η πλειοψηφία των Ελλήνων υπέρ των κοινών ευρωπαϊκών πολιτικών και του Ευρώ

Τα στοιχεία του νέου Ευρωβαρόμετρου για την Ελλάδα. Η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα δημοσιεύει σήμερα τα αποτελέσματα του νέου Ευρωβαρόμετρου (αριθ. 84) σε ότι αφορά την Ελλάδα. Η σχετική έρευνα πραγματοποιήθηκε το Νοέμβριο του 2015.

Οι ερωτήσεις οι οποίες διατυπώθηκαν μέσω της έρευνας αφορούν στην εικόνα που έχουν οι πολίτες για την ΕΕ και την εμπιστοσύνη στους θεσμούς και τα θεσμικά όργανα αλλά και την αξιοποίηση των ΜΜΕ ως πηγή πληροφόρησης, την αίσθηση του «ανήκειν» στην ΕΕ, την οικονομική κατάσταση σε σχέση με την ποιότητα ζωής και τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα, το ενιαίο νόμισμα, το ευρωπαϊκό όραμα για ανάπτυξη όπως αρθρώνεται στην Αναπτυξιακή Στρατηγική και τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και τις σημαντικότερες προκλήσεις όπως το μεταναστευτικό.

Ειδικότερα, για την Ελλάδα, το Ευρωβαρόμετρο υπογραμμίζει την ανησυχία των Ελλήνων πολιτών για την πορεία της ΕΕ καθώς 7 στους 10 εκτιμούν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πάρει λάθος δρόμο. Επίσης, οι Έλληνες, περισσότερο από όλους τους ευρωπαίους πολίτες, εμφανίζονται απαισιόδοξοι για το μέλλον της Ευρώπης (σε ποσοστό 63% των ερωτηθέντων).

Ως τα πλέον θετικά αποτελέσματα που έχει επιτύχει η Ευρωπαϊκή Ένωση οι Έλληνες, όπως και οι υπόλοιποι ευρωπαίοι πολίτες, της αναγνωρίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία των ανθρώπων, αγαθών και υπηρεσιών μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση (65%), τη διασφάλιση της ειρήνης που επικρατεί μεταξύ των κρατών-μελών της και απολαμβάνουν οι πολίτες της (61%) και το ενιαίο νόμισμα, το ευρώ (22%). Όσο δε για την επιρροή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην παγκόσμια σκηνή, οι περισσότεροι ευρωπαίοι πολίτες πιστεύουν ότι η άποψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει βαρύτητα και συνεπώς λαμβάνεται σοβαρά υπόψη (ποσοστό 66% στην Ελλάδα). Αυτός, πιθανώς, είναι κι ένας από τους λόγους που οι περισσότεροι Έλληνες εκτιμούν ότι η Ελλάδα δε μπορεί να αντιμετωπίσει καλύτερα το μέλλον ούσα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης (ποσοστό 57%).

Ειδικότερα, αναφορικά με το Ευρώ, 7 στους 10 Έλληνες τάσσονται ξεκάθαρα υπέρ της Ευρωπαϊκής Νομισματικής Ένωσης με ένα νόμισμα το Ευρώ. Μάλιστα το θετικό ελληνικό ποσοστό καταγράφει αύξηση +7 ποσοστιαίων μονάδων συγκριτικά με το Νοέμβριο 2014 (63%) και ενώ το 2015, και ειδικότερα κατά την περίοδο του δημοψηφίσματος του Ιουλίου, αναδείχθηκε σε κεντρικό ζήτημα, στην παγκόσμια επικαιρότητα, η παραμονή ή η έξοδος της Ελλάδας από τη νομισματική ένωση.

Επίσης, οι Έλληνες, όπως και οι περισσότεροι ευρωπαίοι πολίτες φαίνεται ότι ενθαρρύνουν την ανάπτυξη κοινών ευρωπαϊκών πολιτικών. Συγκεκριμένα τάσσονται υπέρ μιας κοινής εξωτερικής πολιτικής των 28 κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς άλλες χώρες (75%), υπέρ μιας κοινής πολιτικής άμυνας και ασφάλειας μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (72%) και υπέρ μιας κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής για τη μετανάστευση (77%).

Παράλληλα, παρά τη δυσαρέσκεια που καταγράφεται για το φαινόμενο της μετανάστευσης από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (75%), η ελληνική κοινή γνώμη αναδεικνύει το ανθρώπινό της πρόσωπο, επιμένοντας ότι η Ελλάδα πρέπει να βοηθάει τους πρόσφυγες (ποσοστό 85%). Το ελληνικό ποσοστό που προκρίνει την επιλογή της αλληλοβοήθειας, είναι το 4ο υψηλότερο της έρευνας, μετά από αυτά των Σουηδών (94%), των Ολλανδών (88%) και των Δανών (86%).

Όσον αφορά στην εμπιστοσύνη προς τους θεσμούς και τα θεσμικά όργανα, δυσπιστία εκφράζεται από την πλειοψηφία των ερωτηθέντων τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο (Ευρωπαϊκή Ένωση-81%, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο-71%, Ευρωπαϊκή Επιτροπή-75% και Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα-78%) όσο και σε εθνικό επίπεδο (πολιτικά κόμματα-92%, Βουλή των Ελλήνων-83%, ελληνική κυβέρνηση-82%, περιφερειακές ή τοπικές δημόσιες αρχές-82%). Επίσης δυσπιστία εκφράζεται και για τα ΜΜΕ με υψηλότερα αρνητικό ποσοστό αυτό που αφορά στην τηλεόραση (80%), ενώ πιο θετικά διακείμενοι φαίνεται να είναι οι Έλληνες ερωτηθέντες για το διαδίκτυο καθώς το εμπιστεύονται σε ποσοστό 43%.

Παράλληλα, σαφής είναι η διαφοροποίηση των τοποθετήσεων των Ελλήνων ερωτηθέντων αναφορικά με θέματα οικονομικής και προσωπικής κατάστασης – διαφοροποίηση που οφείλεται κυρίως στην παρατεταμένη οικονομική κρίση και ύφεση που αντιμετωπίζει η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Ενδεικτικά οι Έλληνες, περισσότερο από όλους τους άλλους ευρωπαίους πολίτες ομολογούν ότι η ποιότητα ζωής τους έχει υποτιμηθεί (ποσοστό 92%) ενώ οι προβλέψεις τους για το 2016 είναι μάλλον δυσοίωνες (ποσοστό 45% προβλέπει επιδείνωση της ζωής του γενικότερα).

Όσον αφορά στα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα, οι Έλληνες, σε εθνικό επίπεδο αναφέρονται στην ανεργία (55%) και την κατάσταση της οικονομίας (45%), ενώ η μετανάστευση θεωρείται το σημαντικότερο πρόβλημα που καλείται να αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση (ποσοστό 52%).

www.epixeiro.gr

Read More

Μια ευρωπαϊκή δράση για τους νέους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ξεκινά

H Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα διοργανώνουν το πρώτο Facebook QnA με θέμα “Η είσοδος στην Ευρωπαϊκή Αγορά Εργασίας”.\

Την Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου, στις 17.00, συντονιστείτε στην επίσημη σελίδα Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Ελλάδα και ζητήστε από τους ειδικούς να δώσουν απαντήσεις στα ερωτήματά σας.

Για την καλύτερη ενημέρωσή σας προτείνεται η εγγραφή εδώ.

Το Facebook Q&A πραγματοποιείται στο πλαίσιο της δράσης #ΕU4U, μιας κοινής πρωτοβουλίας της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα.

Τι είναι το #EU4U;

Πρόκειται για μια δράση που βασίζεται στη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης με σκοπό τη διαδικτυακή επικοινωνία και συνομιλία με τους πολίτες και την δημιουργία και ανάπτυξη σχέσεων με κοινότητες πολιτών. Βασικός σκοπός είναι η διευκόλυνση της προσέγγισης Ευρωπαϊκών προγραμμάτων και διαδικασιών με επίκεντρο τους νέους και η άμεση παροχή πληροφοριών στους ενδιαφερόμενους. Η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα θα αναπτύξουν την δράση «#EU4U» καθ’ όλη τη διάρκεια του 2016.

Συνολικά θα μας απασχολήσουν 4 θεματικές ενότητες υπό τους γενικούς τίτλους:

  • Προώθηση της απασχόλησης
  • Προώθηση της επιχειρηματικότητας με έμφαση στη νεανική επιχειρηματικότητα, τις μικρομεσαίες και νεοφυείς επιχειρήσεις
  • Εκπαίδευση, έρευνα, τεχνολογία
  • Νέοι και λήψη αποφάσεων στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι

Η κάθε θεματική ενότητα διαρκεί 3 μήνες και περιλαμβάνει Facebook Q&A, Twitter Chat, Google Hangout και διαγωνισμό στο Instagram. Παράλληλα, η ενότητα πλαισιώνεται από σειρά εκπομπών web radio/web tv σε συνεργασία με το νεανικό ραδιοφωνικό σταθμό ngradio.

Για τις δράσεις που θα ακολουθήσουν μπορείτε να ενημερώνεστε μέσα από την ιστοσελίδα europeforall.gr ή/και με το hashtag #EU4U.

www.epixeiro.gr

Read More

Η Πορτογαλία ζητά περισσότερους μετανάστες για να λύσει το δημογραφικό πρόβλημα

Παραδοσιακά μια μεταναστευτική χώρα, η Πορτογαλία έχει προσφερθεί να απορροφήσει έως και 10.000 μετανάστες από τις χώρες που αντιμετωπίζουν μεγάλες ροές μεταναστών, έχοντας ως στόχο να διατηρήσει τον πληθυσμό της.

Ο Σοσιαλιστής πρωθυπουργός της Πορτογαλίας, Αντόνιο Κόστα, απέστειλε την περασμένη εβδομάδα επιστολές προς Αυστρία, Ελλάδα, Ιταλία και Σουηδία – χώρες που δέχονται μεγάλο αριθμό προσφύγων – και προσφέρθηκε να υποδεχθεί έως και 5.800 περισσότερους πρόσφυγες εκτός από το 4.500 που έχει ήδη συμφωνήσει να αναλάβει ως μέρος του συστήματος των ποσοστώσεων των προσφύγων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο Κόστα είπε πρόσφατα στις Βρυξέλλες ότι η Πορτογαλία θα πρέπει «να δώσει το παράδειγμα», προσθέτοντας ότι ο ίδιος είναι ενάντια σε «μια Ευρώπη που κλείνει τα σύνορά της για να εμποδίσει την πρόσβαση στους πρόσφυγες».

Ένα μήνα πριν σε μια επίσκεψή του στο Βερολίνο, είχε τονίσει ότι είναι «άδικο» να αναλάβει μόνο η Γερμανία το βάρος ενός προβλήματος που αφορά σε «όλους τους Ευρωπαίους ηγέτες».

Μόνο τον περασμένο χρόνο η Γερμανία έλαβε πάνω από ένα εκατομμύριο αιτούντες άσυλο.

Αλλά οι πρόσφυγες δεν χτυπούν την πόρτα της Πορτογαλίας, με τους περισσότερους να επιλέγουν χώρες της βόρειας Ευρώπης, όπως η Σουηδία και η Δανία.

Οι τελευταίες έχουν ήδη να αυστηροποιούν την είσοδο στη χώρα και έχουν επιβάλει συνοριακούς ελέγχους, σε μια προσπάθεια να ανακόψουν τη ροή των μεταναστών.

Η Πορτογαλία μέχρι τώρα έχει πάρει μόλις 32 μετανάστες, και ο πρεσβευτής της χώρας στην Ελλάδα, Αλμπέρτο Τερένο, επισκέφτηκε πρόσφατα ένα ελληνικό στρατόπεδο προσφύγων σε μια προσπάθεια να προωθήσει την χώρα του ως τόπου μετανάστευσης!

Σχεδόν μισό εκατομμύριο Πορτογάλοι έχουν εγκαταλείψει τη χώρα, είτε μόνιμα είτε προσωρινά, τα τελευταία τέσσερα χρόνια λόγω της οικονομικής κρίσης.

Το ποσοστό γεννήσεων στην Πορτογαλία είναι επίσης το πιο χαμηλό στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Εάν η τρέχουσα πτώση συνεχιστεί, η χώρα θα μπορούσε να χάσει το 20 τοις εκατό του πληθυσμού της μέχρι το 2060, με πτώση από 10,5 σε 8,6 εκατομμύρια κατοίκους, σύμφωνα με το Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής της Πορτογαλίας.

Έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού

Αλλά η χώρα θα είναι επιλεκτική στους μετανάστες που θα υποδεχθεί, καθώς προσπαθεί να ενισχύσει το ανθρώπινο δυναμικό της με φοιτητές και ειδικευμένους εργάτες.

Σχεδιάζει να λάβει 2.000 φοιτητές, 800 μαθητές επαγγελματικής εκπαίδευσης, και 2.500 έως 3.000 πρόσφυγες που έχουν προσόντα στους τομείς της γεωργίας και της δασοκομίας.

«Αυτοί είναι τομείς που δεν διαθέτουν ανθρώπινο δυναμικό και αναγκάζονται να προσλαμβάνουν εργαζόμενους στο Βιετνάμ και την Ταϊλάνδη», είπε η κυβέρνηση.

«Αυτές είναι οι θέσεις εργασίας που οι Πορτογάλοι δεν λαμβάνουν», είπε η Τίτο Μοράις, επικεφαλής του Πορτογαλικού Συμβουλίου Προσφύγων, προσθέτοντας ότι είναι μύθος ότι οι πρόσφυγες έρχονται στην Πορτογαλία για να κλέψουν θέσεις εργασίας.

“H Ευρώπη των 500 εκ συντονισμένα και με σχέδιο και συνεννόηση μπορεί να ενσωματώσει 1 και 2 εκ πρόσφυγες. Όλοι οι μεγάλοι δημογράφοι και οικονομολόγοι λένε ότι μπορεί να είναι και μια ευκαιρία για δημογραφική ανανέωση της Ευρώπης», δήλωσε πρόσφατα στην EurActiv.gr ο Έλληνας αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Ξυδάκης.

«Θα διαλυθεί η Ευρώπη πολιτικά επειδή δεν μπορούν να καταλάβουνε πώς αντιμετωπίζουμε ένα μεγάλο πρόβλημα που μπορεί να γίνει ασύμμετρη απειλή;», πρόσθεσε.

EurActiv με Γαλλικό Πρακτορείο

*φωτογραφία [Leonard Tatarinov/Flickr]

Read More

Ελάχιστη εγγύηση διετούς διάρκειας για τους ευρωπαίους καταναλωτές

Δωρεάν, διετής εγγύηση (νόμιμη εγγύηση)

Όταν αγοράζετε προϊόντα είτε σε κατάστημα είτε ηλεκτρονικά, δικαιούστε, σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ, ελάχιστη εγγύηση διετούς διάρκειας χωρίς επιπλέον κόστος.

Η 2ετής αυτή εγγύηση είναι μόνο η ελάχιστη που δικαιούστε και ενδεχομένως, η εθνική νομοθεσία της χώρα σας μπορεί να προβλέπει πρόσθετη προστασία. Μην ξεχνάτε ότι κάθε απόκλιση από τους κανόνες της ΕΕ πρέπει να είναι πάντοτε προς όφελος του καταναλωτή.

Εάν το προϊόν που αγοράσατε οπουδήποτε στην ΕΕ αποδειχτεί ελαττωματικό ή δεν ταιριάζει στις προδιαγραφές της διαφήμισής του, ο πωλητής οφείλει είτε να το επισκευάσει ή να το αντικαταστήσει δωρεάν, είτε να σας επιστρέψει τα χρήματά σας ή να σας προτείνει έκπτωση στην τιμή. Σε ορισμένες χώρες της ΕΕ σας δίνεται εξαρχής η δυνατότητα επιλογής μεταξύ των τεσσάρων μέσων προστασίας. Διαφορετικά, μπορείτε να ζητήσετε την πλήρη ή μερική επιστροφή μόνον όταν δεν είναι δυνατή ή ενδεδειγμένη η επισκευή ή η αντικατάσταση του προϊόντος.

Έχετε υπόψη ότι ίσως δεν δικαιούστε επιστροφή χρημάτων αν το πρόβλημα είναι αμελητέο, π.χ. μια γρατζουνιά σε θήκη CD.

Η διετής περίοδος εγγύησης αρχίζει με την παραλαβή των εμπορευμάτων. Σε ορισμένες χώρες της ΕΕ, πρέπει να ενημερώσετε τον πωλητή για το πρόβλημα εντός δύο μηνών αφότου το ανακαλύψετε, διαφορετικά, μπορεί να χάσετε το δικαίωμά σας για εγγύηση.

Εντός έξι μηνών από την παραλαβή των εμπορευμάτων, θα πρέπει απλώς να αποδείξετε στον πωλητή ότι αυτά είναι ελαττωματικά ή δεν ανταποκρίνονται στην περιγραφή της διαφήμισης. Αλλά, μετά από έξι μήνες, στις περισσότερες χώρες της ΕΕ πρέπει επίσης να αποδείξετε εσείς οι ίδιοι ότι το ελάττωμα υπήρχε ήδη κατά την παραλαβή των εμπορευμάτων, για παράδειγμα, δείχνοντας ότι το ελάττωμα οφείλεται στη χαμηλή ποιότητα του υλικού που χρησιμοποιήθηκε.

Η ευθύνη της επανόρθωσης βαρύνει πάντα τον πωλητή, ενώ σε ορισμένες χώρες της ΕΕ δικαιούστε επίσης να ζητήστε αποζημίωση από τον κατασκευαστή.

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτών suomi στη χώρα σας μπορεί να σας ενημερώσει λεπτομερέστερα για τα επιπλέον δικαιώματά σας σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και μπορεί επίσης να σας βοηθήσει αν έχετε πρόβλημα με είδη που αγοράσατε σε άλλη χώρα της ΕΕ.

www.epixeiro.gr

Read More

Η ΕΕ εγκαινιάζει ένα νέο Ευρωπαϊκό Ιατρικό Σώμα

Με το Ευρωπαϊκό Ιατρικό Σώμα, τα κράτη μέλη της ΕΕ και άλλες ευρωπαϊκές χώρες που συμμετέχουν στο σύστημα μπορούν να διαθέτουν ταχέως ιατρικές ομάδες και ιατρικό εξοπλισμό προτού εμφανιστεί μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης — έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ταχύτερη και πιο προβλέψιμη αντίδραση.

Το ιατρικό σώμα θα μπορούσε να περιλαμβάνει ιατρικές ομάδες έκτακτης ανάγκης, εμπειρογνώμονες σε θέματα δημόσιας υγείας και ιατρικού συντονισμού, κινητά εργαστήρια βιοασφάλειας, αεροσκάφη υγειονομικής εκκένωσης και ομάδες υλικοτεχνικής υποστήριξης.

«Στόχος του Ευρωπαϊκού Ιατρικού Σώματος είναι να μπορεί η ΕΕ να αντιμετωπίζει πολύ ταχύτερα και αποτελεσματικότερα υγειονομικές κρίσεις. Πρέπει να αντλήσουμε διδάγματα από τη μάχη κατά του Έμπολα. Μια από τις μεγαλύτερες δυσκολίες ήταν η κινητοποίηση ιατρικών ομάδων. Ευχαριστώ όλα τα κράτη μέλη που έχουν ήδη συνεισφέρει μέχρι σήμερα, και θα ήθελα να ενθαρρύνω και άλλους να συμμετάσχουν ώστε η ΕΕ να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τις αυξανόμενες ανάγκες και να καταστεί δυνατός ο καλύτερος σχεδιασμός και η προετοιμασία προτού ξεσπάσει οποιαδήποτε καταστροφή», δήλωσε ο Eπίτροπος κ. Χρήστος Στυλιανίδης, που προΐσταται της σημερινής εναρκτήριας εκδήλωσης υψηλού επιπέδου στις Βρυξέλλες.

Το πλαίσιο που διέπει το Ευρωπαϊκό Ιατρικό Σώμα αποτελεί μέρος της νέας Ευρωπαϊκής Ικανότητας Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών (γνωστής και ως «εθελοντικής δεξαμενής») του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ. Μέχρι σήμερα το Βέλγιο, η Τσεχική Δημοκρατία, η Φινλανδία, η Γαλλία, το Λουξεμβούργο, η Γερμανία, η Ισπανία, η Σουηδία και οι Κάτω Χώρες έχουν ήδη διαθέσει ομάδες και εξοπλισμό για συμμετοχή στην «εθελοντική δεξαμενή».

www.epixeiro.gr

Read More