Οδηγός καταναλωτή για την τηλεφωνία και το Διαδίκτυο από την ΕΕΤΤ

Μια νέα ηλεκτρονική οδηγία, ο «Οδηγός καταναλωτή για την τηλεφωνία και το Διαδίκτυο», με αφορμή την παγκόσμια ημέρα καταναλωτή που σκοπό έχει την ενημέρωση και την προάσπιση των δικαιωμάτων των καταναλωτών, είναι διαθέσιμη από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (www.eett.gr).

Ο οδηγός περιλαμβάνει απαντήσεις στις 100 πιο συχνές ερωτήσεις καταναλωτών σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους ως χρήστες υπηρεσιών τηλεφωνίας και Διαδικτύου, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των εταιριών, τα βήματα για την επίλυση προβλημάτων, το ρόλο της ΕΕΤΤ στην αγορά, καθώς και αρμοδιότητες άλλων φορέων σε θέματα καταναλωτή.

Ειδικότερα, ο οδηγός της ΕΕΤΤ, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, επικεντρώνεται σε θέματα όπως είναι η φορητότητα τηλεφωνικών αριθμών, ο έλεγχος των χρεώσεων και η χρήση Διαδικτύου μέσω smartphone, η χρήση Υπηρεσιών Πολυμεσικής Πληροφόρησης (ΥΠΠ), η υποβολή καταγγελιών κ.ά. Επίσης, παρουσιάζει τις ηλεκτρονικές εφαρμογές που η ΕΕΤΤ έχει αναπτύξει και διαθέτει στο διαδικτυακό τόπο της για τους καταναλωτές και πολλές άλλες χρήσιμες πληροφορίες.

Για την έκδοση του Οδηγού Καταναλωτή αξιοποιήθηκαν ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία που έχουν προκύψει από τους εποπτικούς ελέγχους της ΕΕΤΤ στην αγορά ηλεκτρονικών επικοινωνιών, καθώς και από τη διαχείριση των αιτημάτων/καταγγελιών από τον Τομέα Εξυπηρέτησης Καταναλωτών (ΤΕΚ) της Αρχής.

Επισημαίνεται ότι ο ΤΕΚ διαχειρίστηκε 7.319 γραπτά αιτήματα-καταγγελίες καταναλωτών εντός του 2015.

www.eleftheriaonline.gr

Read More

Ασφυκτικές πιέσεις στην βιολογική γεωργία στην Ελλάδα

SPECIAL REPORT: Η ανάπτυξη της βιολογικής γεωργίας στην Ελλάδα ξεκίνησε με ελπιδοφόρα μηνύματα αλλά μια σειρά παραγόντων όπως η οικονομική κρίση και η έλλειψη μιας «ενιαίας φωνής», κράτησαν πίσω τον τομέα. Παράλληλα, ο νέος κανονισμός της ΕΕ για τη βιολογική γεωργία είναι πιο γραφειοκρατικός περιπλέκοντας μια ήδη δύσκολη κατάσταση στον εν λόγω τομέα στην Ελλάδα, σύμφωνα με βιοκαλλιεργητές.  

Η Βιολογική Γεωργία είναι ένα σύστημα παραγωγής που βασίζεται στην υγεία του εδάφους, των οικοσυστημάτων και των ανθρώπων. Στηρίζεται σε οικολογικές διαδικασίες, τη βιοποικιλότητα και κύκλους που είναι προσαρμοσμένοι στις τοπικές συνθήκες, και απαγορεύει τη χρήση εισροών, με αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον.

Η κατάσταση σε ευρωπαϊκό επίπεδο

Η Ευρώπη είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες στη βιολογική γεωργία σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο τομέας αυξάνεται κατά 5% ετησίως και αυτό οφείλεται στην υψηλή ζήτηση της αγοράς, στις νομικές απαιτήσεις για τη βιολογική παραγωγή σε ευρωπαϊκό επίπεδο και στα μέτρα της ΕΕ που λειτουργούν ως οικονομικό κίνητρο για τη μετατροπή και τη συντήρηση της βιολογικής παραγωγής.

Με βάση τα τελευταία στατιστικά στοιχεία, το 2013 η γεωργική γη που καλλιεργήθηκε βιολογικά στην ΕΕ ήταν 10,2 εκατομμύρια εκτάρια. Το ποσοστό της βιολογικής γεωργικής γης έχει φτάσει το 5,7%. Οι χώρες που έχουν τη μεγαλύτερη γεωργική έκταση είναι η Ισπανία – 1,6 εκατομμύρια εκτάρια, Ιταλία – 1,3 εκατομμύρια εκτάρια, Γαλλία και Γερμανία – 1,1 εκατομμύρια εκτάρια.

Μια από τις σημαντικότερες εξελίξεις για τη βιολογική γεωργία στην ΕΕ είναι το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε πρόταση για ένα νέο κανονισμό για τα βιολογικά τρόφιμα και τη βιολογική γεωργία και ένα νέο σχέδιο δράσης το 2014. Η πρόταση αυτή τη στιγμή είναι στον τρίλογο της ευρωπαϊκής νομοθετικής διαδικασίας και κατά πάσα πιθανότητα θα εγκριθεί μέχρι το τέλος του 2016 και να εφαρμοστεί σε κράτη μέλη της ΕΕ από το 2018.

Η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) (2014-2020) αναγνωρίζει τον ρόλο της βιολογικής γεωργίας να ανταποκριθεί στη ζήτηση των καταναλωτών για πιο φιλικές προς το περιβάλλον γεωργικές πρακτικές: Στον πρώτο πυλώνα θα επωφεληθούν από τις πράσινες άμεσες πληρωμές χωρίς καμία περαιτέρω υποχρεώση, λόγω της συνολικής σημαντικής συμβολής τους στους περιβαλλοντικούς στόχους.

Από την άλλη πλευρά, το νέο νομοθετικό πλαίσιο για την περίοδο προγραμματισμού 2014 – 2020 θα τονίσει περαιτέρω τη σημασία της βιολογικής γεωργίας και θα αυξήσει την προβολή της στην ανάπτυξη της υπαίθρου μέσω της δημιουργίας ενός ξεχωριστού μέτρου «βιολογική γεωργία» που χρηματοδοθείται μέσα από τον δεύτερο πυλώνα, την Αγροτική Ανάπτυξη.

Η ιστορία των βιολογικών στην Ελλάδα

Η βιολογική γεωργία ξεκίνησε στην Ελλάδα στις αρχές της δεκαετίας του 1980 ως ένα οικολογικό κίνημα από ανθρώπους που νοιάζονταν για το περιβάλλον και έψαχναν μια διαφορετική προσέγγιση της γεωργίας, των τροφίμων και του περιβάλλοντος.

Αναζητούσαν δηλαδή μια εναλλακτική στη συμβατική γεωργία.

Ένα από τα κύρια εμπόδια στην αρχή ήταν το γεγονός ότι δεν υπήρχε επίσημος φορέας πιστοποίησης, αλλά τα πράγματα άρχισαν να εξελίσσονται όταν Ευρωπαίοι – κυρίως Ολλανδοί και Γερμανοί – έδειξε ενδιαφέρον για την πιστοποίηση ορισμένων βιολογικών προϊόντων, όπως η οργανική κορινθιακή σταφίδα και το βιολογικό ελαιόλαδο. Έτσι, η διαδικασία μετατροπής των γεωργικών εκμεταλλεύσεων άρχισε με αργούς ρυθμούς και υπό την εποπτεία φορέων πιστοποίησης του εξωτερικού.

Η κατάσταση άρχισε να αλλάζει πιο γρήγορα με την εισαγωγή του πρώτου κανονισμού της ΕΕ για τη βιολογική γεωργία 2092/91 και την εισαγωγή των επιδοτήσεων για τις χώρες της ΕΕ το 1996, μετά την έκδοση του κανονισμού 2078/92. Με την εισαγωγή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, δημιουργήθηκε ο πρώτος ελληνικός φορέας πιστοποίησης, ΔΗΩ, ο οποίος ενίσχυσε την ανάπτυξη της βιολογικής γεωργίας εκείνη την εποχή. Το 2011, υπήρξε μια μείωση στο μέγεθος της βιολογικής γεωργικής γης λόγω της οικονομικής κρίσης και τις καθυστερήσεις στις επιδοτήσεις.

Η σημερινή κατάσταση στην Ελλάδα

Το 2013, η Ελλάδα είχε μια περιοχή 383.606 εκταρίων υπό βιολογική καλλιέργεια, ενώ το 2012 ήταν 462.618 εκτάρια – μια μείωση της τάξης του 17%, κυρίως λόγω της οικονομικής κρίσης και των σοβαρών καθυστερήσεων της καταβολής των επιδοτήσεων.

Οι βιοκαλλιεργητές στην Ελλάδα ήταν 23.433, αρκετά μεγάλος αριθμός σε σχέση με το μέγεθος του καλλιεργήσιμης γης το οποίο δείχνει ότι η βιολογική γεωργία στην Ελλάδα είναι ως επί το πλείστον μικρής κλίμακας, καθώς επίσης και για γεωμορφολογικής λόγους. Υπάρχουν 1551 επεξεργαστές και 4 εισαγωγείς. Το μερίδιο αγοράς της βιολογικής γεωργίας λιανικώς έχει φτάσει πλέον € 60.000.000 που αντιστοιχεί σε 0,4% της συνολικής αγοράς.

Τα κύρια κανάλια διανομής για τα βιολογικά προϊόντα είναι μέσα από σούπερ μάρκετ και καταστήματα βιολογικών προϊόντων, φθάνοντας περίπου το 50% της αγοράς. Ο συνολικός αριθμός των καταστημάτων που πωλούν βιολογικά προϊόντα δεν μπορούν να τεκμηριωθούν με ακρίβεια διότι η πιστοποίηση είναι απαραίτητη μόνο για τα καταστήματα που πωλούν φρέσκα βιολογικά προϊόντα και όχι για αυτά που πωλούν τα μεταποιημένα προϊόντα.

Το υπόλοιπο μέρος των προϊόντων πωλείται μέσω των αγορών βιοκαλλιεργητών και απευθείας πωλήσεων. Δεδομένου ότι οι αγορές βιοκαλλιεργητών είναι αρκετά κοινές στην Ελλάδα, υπάρχουν επίσης μια σειρά από περιφερειακές ενώσεις που εκπροσωπούν και την οργάνωση των αγορών βιοκαλλιεργητών. Μερικές από τις κύριες οργανώσεις είναι ο Σύλλογος Βιοκαλλιεργητών Αγορών Αττικής, η Ένωση Αγροτών Βιοκαλλιεργητών Βόρειας Ελλάδας κλπ.

Δεν υπάρχει ενιαίος φορέας εκπροσώπησης των βιοκαλλιεργητών σε εθνικό επίπεδο, λόγω διαφωνίας πάνω σε βιολογικά ζητήματα των αγροτών βόρειας και νότιας Ελλάδας.

Αναφορικά με τα βιολογικά προϊόντα που πωλούνται, περίπου το 1/3 είναι ελληνικά και τα υπόλοιπα είναι εισαγόμενα. Τα πιο κοινά ελληνικά βιολογικά προϊόντα είναι το ελαιόλαδο και οι ελιές, το κρασί, η φέτα και τα φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Δεν υπάρχει μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων, επειδή οι αγρότες επικεντρώνονται περισσότερο στα προϊόντα που μπορούν να εξαχθούν.

Αξίζει, επίσης, να σημειωθεί ότι δεν υπάρχουν οργανωμένες οργανικές υπηρεσίες έρευνας ή παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών. Τα ενδιαφερόμενα μέρη πρέπει να απευθυνθούν σε ιδιωτικές εταιρείες συμβούλων ή ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στον τομέα (π.χ. καθηγητές πανεπιστημίου, φορείς πιστοποίησης, των αγροτών / κτηνοτρόφων αγορές ενώσεις, κλπ).

Τι λένε οι Έλληνες βιοκαλλιεργητές

Σχολιάζοντας την κατάσταση της βιολογικής γεωργίας στην Ελλάδα, η Χρυσούλα Σκορδίτη, Πρόεδρος της  Ένωσης Αγροτών Βιοκαλλιεργητών Βόρειας Ελλάδας, είπε στην EurActiv.gr ότι είναι «δραματική».  «Αυτή τη στιγμή οι βιοκαλλιεργητές είναι απογοητευμένοι και είναι κρίμα να χαθεί όλη η προσπάθεια που έγινε όλα αυτά τα χρόνια», υπογράμμισε.

Ένας λόγος της δύσκολης κατάστασης της βιολογικής γεωργίας στην Ελλάδα είναι το κόστος παραγωγής.

«Ένα παράδειγμα, παίρνουμε μια καλλιέργεια πχ πατζάρι […] ο συμβατικός καλλιεργητής θα ρίξει προφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο που σημαίνει ότι δεν θα έχει χόρτα […] Εμείς εάν σπείρουμε ένα στρέμμα πατζάρι θα πρέπει να το βάλουμε γραμμικά και να το τσατίσουμε γιατί θα μου το πνίξουν τα χόρτα. Δηλαδή, θα έχω ένα ποσό γύρω στα 200-300 ευρώ ενώ ο συμβατικός καλλιεργητής θα έχει ένα κόστος 15-20 ευρώ.

Έκανε επίσης λόγο και για έλλειψη φυτοφαρμάκων για να αντιμετωπίζονται οι ασθένειες, γεγονός που έχει απώλειες στην παραγωγή.

Τόνισε ότι γίνεται προσπάθεια να γίνεται χρήση λιγότερο δυνατού φυτοφαρμάκου  διότι «για να έρθει ισορροπία στο χωράφι δεν πρέπει να ρίχνεις φυτοφάρμακα, από μόνο το φυτό πρέπει να αντιμετωπίζει τις ασθένειες».

Πρόσθεσε ότι συγκριτικά με τους συμβατικούς παραγωγούς, οι βιοκαλλιεργητές δεν μπορούν να κάνουν πλήρεις λιπάνσεις.

«Σύμφωνα με έρευνες ένα βιοκαλλιεργητής παίρνει 30% λιγότερη παραγωγή από ό,τι ο συμβατικός, γιατί δεν έχει πλήρη λίπανση».

Υπογράμμισε ότι οι νέοι βιοκαλλιεργητές λαμβάνουν μη επαρκή στήριξη και ότι για να επιβιώσουν θα πρέπει να τους παρέχεται στήριξη για 5 χρόνια.

Ο νέος κανονισμός

Αναφερόμενη στο νέο ευρωπαϊκό κανονισμό για τη βιολογική γεωργία, είπε ότι έκανε πιο περίπλοκα τα πράγματα.

«Ο νέος κανονισμός της βιολογικής γεωργίας δεν απλοποίησε τα πράγματα, υπάρχει περισσότερη γραφειοκρατία από ό, τι στο παρελθόν […] Δεν μπορείς να απασχολείσαι όλη μέρα με τα γραφειοκρατικά και να μην είσαι στο χωράφι».

Τέλος έκανε λόγο και για τον ειδικό φόρο στο κρασί που επέβαλε η ελληνική κυβέρνηση δίνοντας έμφαση στο βιολογικό κρασί.

«Στην Ελλάδα παράγεται σε τόσο μικρές ποσότητες που και έχει αυξημένο κοστολόγιο […] ο ειδικός φόρος σημαίνει ότι το τελειώνεις. Είναι μια δυναμική καλλιέργεια το ελληνικό βιολογικό κρασί, με ποια λογική μπαίνει ο ειδικός φόρος;».

Σαράντης Μιχαλόπουλος- Βρυξέλλες

*φωτογραφία [Jason Riedy/Flickr]

Read More

Κομισιόν: Πρόσθετη υλική βοήθεια στην Ελλάδα για τους πρόσφυγες

Η Ελλάδα θα λάβει αυτή την εβδομάδα πρόσθετη υλική βοήθεια για τη στήριξη των προσφύγων που βρίσκονται στη χώρα, σύμφωνα με ανακοίνωση της Κομισιόν. Η Ελλάδα ενεργοποίησε το Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ στις 3 Δεκεμβρίου, και έκτοτε, 13 κράτη μέλη και η Νορβηγία έχουν παραδώσει πάνω από 87.000 αντικείμενα όπως κουβέρτες, σκηνές, ιατροφαρμακευτικό υλικό, κρεβάτια και στρώματα.

Το Σαββατοκύριακο, οι Κάτω Χώρες παρείχαν 12 φορτηγάκια και 90 γεννήτριες, το Ηνωμένο Βασίλειο διέθεσε πάνω από 1.000 σκηνές, και η Γαλλία τέσσερα κοντέινερ υγιεινής, 12 κοντέινερ καταλύματα και 5.000 μπιτόνια. Τη Δευτέρα, το Λουξεμβούργο ανακοίνωσε την παροχή συμπληρωματικής στήριξης, που περιλαμβάνει 30 γεννήτριες, 750 στρώματα για κρεβάτια, 300 καρέκλες, 1.000 μπιτόνια, 5.000 μαξιλάρια και 500 κουκέτες. Αυτή την εβδομάδα, η Αυστρία, η Γερμανία, η Ισπανία, η Λιθουανία, η Ουγγαρία, η Νορβηγία και η Σουηδία αναμένεται να πραγματοποιήσουν πρόσθετες παραδόσεις στήριξης.

Ο αρμόδιος για την ανθρωπιστική βοήθεια και τη διαχείριση κρίσεων, Ευρωπαίος Επίτροπος κ. Χρήστος Στυλιανίδης, δήλωσε: «Η Ελλάδα και άλλες χώρες χρειάζονται άμεση υλική υποστήριξη, και η τελευταία αύξηση των προσφερόμενων υλικών μέσω του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας αποτελεί απόδειξη της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης. Ευχαριστώ και τις 14 χώρες για τη στήριξη που παρέχουν μέχρι στιγμής και καλώ για πρόσθετες προσφορές παροχής της απαραίτητης βοήθειας».

Εκτός από την Ελλάδα, τον Μηχανισμό έχουν ενεργοποιήσει από τον Ιούνιο του 2015 η Κροατία, η Ουγγαρία, η Σλοβενία και η Σερβία. Συνολικά, για την προσφυγική κρίση, ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας έχει συμβάλει στη διάθεση πάνω από 780.000 αντικειμένων στις χώρες που τα χρειάζονται.

Σημειωτέον ότι σε αντίθεση με το νέο μέσο που προτείνει η Επιτροπή για την υποστήριξη έκτακτης ανάγκης, ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ (EUCPM) βασίζεται σε εθελοντικές προσφορές από τα συμμετέχοντα κράτη. Το νέο μέσο στήριξης έκτακτης ανάγκης, από την άλλη πλευρά, θα επιτρέψει στην ΕΕ να χρηματοδοτεί απευθείας ανθρωπιστικές δραστηριότητες εντός της ΕΕ.

EurActiv.gr

Read More

Το ΕΚ αντίθετο στην ανανέωση των συμφωνιών με τις καπνοβιομηχανίες

Η πλειοψηφία των ευρωβουλευτών ζήτησαν από την Επιτροπή, με ψήφισμα που υιοθέτησαν την Τετάρτη, να μην ανανεώσει τη συμφωνία για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου τσιγάρων και της παραποίησης προϊόντων καπνού με την Philip Morris International (PMI), η οποία λήγει τον Ιούλιο του 2016. Αντ’ αυτού, ζήτησαν από την ΕΕ να επικεντρωθεί στα διαθέσιμα διεθνή νομοθετικά μέσα για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου.

Οι ευρωβουλευτές εκφράζουν σοβαρές αμφιβολίες για την αποτελεσματικότητα της συμφωνίας στη μείωση του λαθρεμπορίου, καθώς ένα κύμα παράνομων “φθηνών λευκών” τσιγάρων συμπλήρωσε αυτό το κενό.

Βάσει αυτών των συμφωνιών, οι τέσσερις μεγαλύτερες καπνοβιομηχανίες συμφώνησαν να καταβάλουν από κοινού στην ΕΕ και τα κράτη μέλη της το συνολικό ποσό των 2,15 δισ. δολαρίων προκειμένου να αποσυρθούν οι νομικές διαδικασίες εναντίον τους για την απώλεια εσόδων από τη μη είσπραξη δασμών λόγω του λαθρεμπορίου τσιγάρων. Συμφώνησαν επίσης να συμβάλουν ενεργά στην καταπολέμηση του λαθρεμπορίου και της παραποίησης των προϊόντων καπνού.

Οι ευρωβουλευτές σημειώνουν ότι το λαθρεμπόριο προϊόντων καπνού, και ιδίως η λαθραία διακίνηση και παραποίηση τσιγάρων, προκαλεί απώλειες εσόδων στην ΕΕ και τα κράτη μέλη της (σε επίπεδο δασμών, ΦΠΑ και ειδικών φόρων κατανάλωσης) που υπερβαίνουν τα 10 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως.

Εκφράζουν επίσης τη βαθιά ανησυχία τους για το γεγονός ότι ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) χρηματοδοτείται εν μέρει από ετήσιες πληρωμές από τη βιομηχανία καπνού, όπως αναφέρεται στις συμφωνίες για τον καπνό, δεδομένου ότι αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε σύγκρουση συμφερόντων.

Οι ευρωβουλευτές επισημαίνουν ότι η ευρωπαϊκή οδηγία του 2014 για τον καπνό (η οποία θα αρχίσει να εφαρμόζεται το 2019) προβλέπει την παροχή ενός αποτελεσματικού συνόλου εργαλείων, όπως αυτό του διαλειτουργικού συστήματος εντοπισμού και παρακολούθησης των τσιγάρων σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, και ζητούν από την Επιτροπή να εστιάσει τις προσπάθειές της στην εφαρμογή της εν λόγω οδηγίας.

Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να επικυρώσουν το πρωτόκολλο του ΠΟΥ για τη Σύμβαση πλαίσιο για τον έλεγχο του καπνού, η οποία προβλέπει τα ίδια σε διεθνές επίπεδο.

Στο εγκριθέν ψήφισμα τονίζεται ότι “τα συμβαλλόμενα μέρη του ΠΟΕ πρέπει να δρουν για να προστατεύσουν τις πολιτικές τους για τη δημόσια υγεία από εμπορικά και άλλα κεκτημένα συμφέροντα της καπνοβιομηχανίας“, και “οι υποχρεώσεις που ανατίθενται σε ένα συμβαλλόμενο μέρος δεν υλοποιούνται από την καπνοβιομηχανία ούτε ανατίθενται σε αυτήν“.

Για να γεφυρώσουν το χρονικό χάσμα έως ότου τεθεί σε πλήρη εφαρμογή η οδηγία για τα προϊόντα καπνού, οι ευρωβουλευτές ζητούν από την Επιτροπή να παρουσιάσει πρόσθετους κανόνες για τα φθηνά, λευκά τσιγάρα, να εντοπίσει και να παρακολουθήσει τα προϊόντα καπνού της PMI και να ασκήσει προσφυγές κατά της όποιας παραποίησης των προϊόντων της εταιρίας.

Το ψήφισμα υιοθετήθηκε με 414 ψήφους υπέρ, 214 κατά και 66 αποχές.

www.epixeiro.gr

Read More

Το ΕΚ ζητά περιορισμό της χρήσης των αντιβιοτικών στη γεωργία

Η χρήση των υφιστάμενων αντιμικροβιακών φαρμάκων πρέπει να περιοριστεί ενώ χρειάζεται να αναπτυχθούν νέα φάρμακα προκειμένου να αντιμετωπιστεί η αυξανόμενη ανθεκτικότητα των μικροβίων στα σημερινά αντιβιοτικά.

Στην ψηφοφορία τους επί της επικαιροποίησης της κοινοτικής νομοθεσίας για τα κτηνιατρικά φάρμακα, οι ευρωβουλευτές ζήτησαν την απαγόρευση της παροχής συλλογικών και προληπτικών αντιβιοτικών αγωγών στα ζώα, και την υιοθέτηση μέτρων ενίσχυσης της έρευνας για την ανάπτυξη νέων φαρμάκων.

“Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί ότι ο κόσμος μπορεί να βυθιστεί σε μία μετά-αντιβιοτική εποχή όπου η ανθεκτικότητα των μικροβίων θα προκαλεί ετησίως περισσότερους θανάτους από τον καρκίνο. Έφτασε λοιπόν η ώρα να αναλάβουμε ισχυρή δράση και να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα στη ρίζα του“, δήλωσε η εισηγήτρια Françoise Grossetête (ΕΛΚ, Γαλλία).

Τα κτηνιατρικά φάρμακα δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να χρησιμεύουν για τη βελτίωση της απόδοσης ή να αντισταθμίζουν την μη επαρκή και φτωχή κτηνοτροφία, επισημαίνουν οι ευρωβουλευτές, οι οποίοι ζητούν τον περιορισμό της προφυλακτικής χρήσης αντιμικροβιακών (φάρμακα που δίνονται δηλαδή προληπτικά, εν απουσία κλινικών συμπτωμάτων κάποιας λοίμωξης) σε μεμονωμένα ζώα και μόνο όταν αυτό δικαιολογείται πλήρως από τον κτηνίατρο.

Για να αντιμετωπιστεί η μικροβιακή αντοχή, ο αναθεωρημένος νόμος θα εξουσιοδοτεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ορίζει τα αντιμικροβιακά που θα πρέπει να προορίζονται μόνο για τη θεραπεία ανθρώπων.

Καινοτομία

Για την ενίσχυση της έρευνας σε νέα αντιμικροβιακά φάρμακα, οι ευρωβουλευτές υποστηρίζουν την παροχή κινήτρων, όπως μεγαλύτερες περίοδοι προστασίας για την τεχνική τεκμηρίωση των νέων φαρμάκων, εμπορική προστασία των καινοτόμων δραστικών ουσιών, και προστασία των σημαντικών επενδύσεων σε δεδομένα που δημιουργούνται για τη βελτίωση ενός υπάρχοντος αντιμικροβιακού προϊόντος ή για την παραμονή του στην αγορά.

Οι ευρωβουλευτές ψήφισαν επίσης την Πέμπτη 10 Μαρτίου 2016 επί μίας έκθεσης του εισηγητή Claudiu Ciprian Tănăsescu (Σοσιαλιστές, Ρουμανία), για την τροποποίηση ενός άλλου νόμου που αποσκοπεί στη βελτίωση της αδειοδότησης των κτηνιατρικών φαρμάκων που πρόκειται να αποσυνδεθούν από τα φάρμακα που προορίζονται για τους ανθρώπους.

www.epixeiro.gr

Read More

Η ΕΕ το 2015

post-0219bΘέλετε να μάθετε τα επιτεύγματα της ΕΕ το 2015; Την πρόοδο που σημείωσε όσον αφορά τις προτεραιότητες που έχει θέσει; Τα μέτρα που έλαβε για την τόνωση της απασχόλησης, της ανάπτυξης και των επενδύσεων; Τον ρόλο που διαδραμάτισε στο πλαίσιο της συμφωνίας για το κλίμα που επετεύχθη στο Παρίσι; Πώς χειρίστηκε την προσφυγική κρίση; Και πώς οι πολίτες της ΕΕ ωφελήθηκαν από την Ένωση; Μπορείτε να βρείτε τις απαντήσεις σε όλες αυτές τις ερωτήσεις —αλλά και σε πολλές άλλες—στις δύο εκδόσεις (αναλυτική και συνοπτική) του εντύπου Η ΕΕ το 2015.

Οι εκδόσεις αυτές διατίθενται στις ακόλουθες μορφές:

Η ΕΕ το 2015 – Γενική έκθεση

HTML

i_html

PDF

i_pdf

EPUB

i_epub

PRINT

i_print

Η ΕΕ το 2015 – Σημαντικότερες εξελίξεις

HTML

i_html

PDF

i_pdf

EPUB

i_epub

PRINT

i_print

Read More

Είστε τελειόφοιτοι σχολών θετικών επιστημών και θέλετε να βρείτε τη δουλειά που σας ταιριάζει;

Ονειρεύεστε μια θέση στον επιστημονικό ή τον τεχνολογικό κλάδο; Στο Ηνωμένο Βασίλειο η έλλειψη δεξιοτήτων στους τομείς των θετικών επιστημών, της τεχνολογίας, της μηχανικής και των μαθηματικών έχει οδηγήσει τη σχετική ζήτηση σε πρωτοφανή επίπεδα. Το κενό δεξιοτήτων στους συγκεκριμένους κλάδους είναι ορατό σε ολόκληρη την Ευρώπη. Εάν λοιπόν σας ενδιαφέρει μια σταδιοδρομία στον τομέα των θετικών επιστημών, μπορείτε να αντλήσετε πολύτιμες συμβουλές από τη ζωντανή συζήτηση που διοργανώθηκε από την εφημερίδα Guardian.

Στους εμπειρογνώμονες που ήταν διαθέσιμοι για ζωντανή συζήτηση συγκαταλέγονται η Harriet Lawrence, ειδικευμένη σε θέματα προσλήψεων στον τομέα της ακουολογίας και σύμβουλος σταδιοδρομίας, η δρ Karen Masters, αστρονόμος στο Ινστιτούτο Κοσμολογίας και Βαρύτητας του Πανεπιστημίου του Πόρτσμουθ και η Gill Collinson, επικεφαλής του οργανισμού National Stem Centre ο οποίος υποστηρίζει τη μάθηση στον τομέα των εφαρμοσμένων επιστημών.

Μεταξύ αυτών ήταν και ο δρ Charlie Ball, επικεφαλής του τμήματος ερευνών σε θέματα ανώτατης εκπαίδευσης στον οργανισμό Prospects, σύμφωνα με τον οποίο «Οι απόφοιτοι σχολών θετικών επιστημών διαθέτουν ένα ευρύ φάσμα χρήσιμων δεξιοτήτων οι οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν σε πολλαπλούς τομείς. Άλλωστε, συχνά το δύσκολο δεν είναι να αποκτηθούν αυτές οι δεξιότητες όσο το να προβληθούν με τρόπο ελκυστικό για τους εργοδότες».

Συμφωνείτε; Βρείτε στη συνέχεια ορισμένες πρακτικές συμβουλές που μπορεί να αποδειχθούν χρήσιμες.

Δεν έχετε πάρει πτυχίο; Οι πόρτες είναι ακόμη ανοιχτές

Εάν αναρωτιέστε τι θα κάνετε επειδή δεν έχετε πάρει το πτυχίο σας, μην ανησυχείτε! Σύμφωνα με τον εκπαιδευτικό οργανισμό Forensic Outreach υπάρχουν επαγγέλματα στον κλάδο της εγκληματολογίας, καθώς και θέσεις μαθητείας σε εγκληματολογικά εργαστήρια που δεν απαιτούν πτυχίο.

Στην αναζήτηση θέσεων μαθητείας ή πρακτικής άσκησης μπορεί να σας βοηθήσει η σελίδαDrop’pin@EURES. Ευκαιρίες μαθητείας ή πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό για νέους μπορείτε να βρείτε και μέσω της πρωτοβουλίας Η πρώτη σου δουλειά μέσω του EURES.

Δεν έχετε ακόμη ολοκληρώσει τις σπουδές σας και ανησυχείτε για το πώς θα αποκτήσετε εργασιακή πείρα;

Δεν είστε σίγουροι τι κατεύθυνση να ακολουθήσετε όταν αποφοιτήσετε; Μάθετε εάν το πανεπιστήμιό σας έχει γραφείο διασύνδεσης και αναζητήστε ευκαιρίες θερινής απασχόλησης. Εάν ξεκινήσετε έγκαιρα, μπορείτε κάθε καλοκαίρι να εργάζεστε σε διαφορετικό τομέα για να δείτε τι σας ενδιαφέρει περισσότερο. Ορισμένες θέσεις μπορεί μάλιστα να είναι έμμισθες!

Υπάρχουν κάποιες βασικές δεξιότητες στις οποίες δίνουν ιδιαίτερη έμφαση οι εργοδότες για να προσλάβουν αποφοίτους σχολών θετικών επιστημών;

Οι περισσότεροι εμπειρογνώμονες συμφωνούν ότι η ικανότητα ενός υποψηφίου να εξηγεί επιστημονικές έννοιες σε μη ειδικούς είναι βασικό προσόν. «Το στερεότυπο του επιστήμονα που κάθεται πίσω από έναν υπολογιστή ή έναν πάγκο εργαστηρίου και δεν μιλάει σε κανέναν δεν ισχύει σήμερα στους περισσότερους κλάδους. Για τον λόγο αυτό έχει μεγάλη σημασία τόσο η ικανότητα επικοινωνίας όσο και η εξάσκησή της στην πράξη», επισημαίνει η δρ Masters.

Κάντε παρουσιάσεις, γράψτε για την πανεπιστημιακή εφημερίδα, αν υπάρχει, και δώστε εθελοντικά ομιλίες σε σχολεία σχετικά με το αντικείμενο των σπουδών σας. «Εκμεταλλευθείτε κάθε ευκαιρία για να δείξετε ότι μπορείτε να μεταδίδετε ιδέες και πληροφορίες. Μια τέτοια κίνηση θα αποδειχθεί πολύτιμη για τη μελλοντική σας σταδιοδρομία», εξηγεί ο δρ Ball.

Οι περισσότεροι εμπειρογνώμονες συμφωνούν ότι η ενασχόλησή σας με εξωακαδημαϊκές δραστηριότητες μπορεί να κάνει το βιογραφικό σας να ξεχωρίσει. Σύμφωνα με την Gill Collinson, «Ας υποθέσουμε ότι κάνετε αίτηση για τη θέση του ηλεκτρολόγου μηχανικού. Σας αρέσει να επιδιορθώνετε πράγματα στο σπίτι ή έχετε κάποιο χόμπι σχετικό με το επάγγελμα του μηχανικού; Εξυπακούεται ότι οι περισσότεροι εργοδότες αναζητούν ανθρώπους με θεωρητική κατάρτιση, όμως τους ενδιαφέρει εξίσου να έχουν πάθος και ενθουσιασμό!»

Εάν στη χώρα σας δεν υπάρχουν πολλές προοπτικές σταδιοδρομίας στον κλάδο των θετικών επιστημών, το EURES μπορεί να σας βοηθήσει. Με την υποστήριξη του δικτύου EURES και χάρη στις εκτεταμένες επαφές του με εργοδότες, γραφεία ευρέσεως εργασίας ή υπευθύνους πρόσληψης προσωπικού, οι σύμβουλοι EURES είναι ό,τι χρειάζεστε για να ενημερωθείτε σχετικά με ευκαιρίες στην ΕΕ και να κάνετε το πρώτο σας επαγγελματικό βήμα.

Πηγή: EURES

www.epixeiro.gr

Read More

ΕΕ: Υγιεινότερες διατροφικές συνήθειες για τα παιδιά με γάλα και φρούτα στα σχολεία

Τα παιδιά στην ΕΕ θα επωφεληθούν σύντομα από ένα καλύτερα χρηματοδοτούμενο καθεστώς προώθησης κατανάλωσης γάλακτος, φρούτων και λαχανικών στα σχολεία και θα διδάσκονται καλύτερα για τα οφέλη της υγιεινής διατροφής.

Ο νέος κανονισμός που έχει ανεπισήμως συμφωνηθεί με το Συμβούλιο και εγκρίθηκε από το ΕΚ την Τρίτη θα συγχωνεύσει τα μέχρι σήμερα ξεχωριστά καθεστώτα προώθησης κατανάλωσης γάλακτος και φρούτων στα σχολεία και θα αυξήσει τον ετήσιο προϋπολογισμό τους κατά 20 εκατ. ευρώ.

Η υγιεινή και ισορροπημένη διατροφή βάζει τα θεμέλια για μια καλή υγεία, ωστόσο η κατανάλωση φρούτων, λαχανικών και γάλακτος στην ΕΕ έχει μειωθεί. Γι ‘αυτόν ακριβώς το λόγο είναι εξαιρετικά σημαντικό να ενισχύσουμε το καθεστώς προώθησης κατανάλωσης γάλακτος, φρούτων και λαχανικών στα σχολεία με την αύξηση του προϋπολογισμού του και την καλύτερη εκπαίδευση γύρω από την υγιεινή διατροφή. Το Κοινοβούλιο εξασφάλισε επίσης τη χρηματοοικονομική σταθερότητα του προγράμματος, εμποδίζοντας τα κράτη μέλη να προχωρούν μονομερώς σε περικοπές του προϋπολογισμού του ή να αλλάζουν τα κριτήρια για την κατανομή των ευρωπαϊκών κονδυλίων“, δήλωσε ο εισηγητής και επικεφαλής των διαπραγματεύσεων με το Συμβούλιο, Marc Tarabella (Σοσιαλιστές, Βέλγιο).

Περισσότερα μαθήματα για την υγιεινή διατροφή και πιο δίκαιη χρηματοδότηση

Τα κράτη μέλη που συμμετέχουν σε αυτό το εθελοντικό καθεστώς ενισχύσεων θα πρέπει να προωθούν τις υγιεινές διατροφικές συνήθειες, τα τοπικά τρόφιμα, τη βιολογική γεωργία και τον αγώνα κατά της σπατάλης τροφίμων. Τα παιδιά χρειάζεται, επίσης, να γνωρίσουν τις πρακτικές της γεωργίας, μέσω π.χ. εκπαιδευτικών επισκέψεων σε αγροκτήματα.

Το Κοινοβούλιο εισηγήθηκε ένα επιπλέον ποσό ύψους 20 εκατ. ευρώ ετησίως για τα εκπαιδευτικά μέτρα και τη χρηματοδότηση της διανομής των γαλακτοκομικών προϊόντων εξασφαλίζοντας έτσι ετήσια χρηματοδότηση 100 εκατ. ευρώ για το γάλα στα σχολεία και 150 εκατ. ευρώ για τα οπωροκηπευτικά.

Οι ευρωβουλευτές διασφάλισαν επίσης την πιο δίκαιη κατανομή των ευρωπαϊκών κονδυλίων μεταξύ των κρατών μελών, θέτοντας δύο βασικά κριτήρια για το μηχανισμό (αριθμός παιδιών ηλικίας 6 έως 10 ετών στο εν λόγω κράτος μέλος και βαθμός ανάπτυξης της περιοχής/περιφέρειας εντός του κράτους μέλους). Θα ληφθούν υπόψη τα προηγούμενα επίπεδα χρηματοδότησης και θα συμπληρωθούν με ένα νέο, ελάχιστο ετήσιο ποσό ευρωπαϊκής ενίσχυσης για κάθε παιδί.

Υγιεινές διατροφικές επιλογές

Οι ευρωβουλευτές τροποποίησαν τον κατάλογο των προϊόντων που θα μπορούν να λάβουν ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Πιο συγκεκριμένα:

  • Θα δίνεται προτεραιότητα σε φρέσκα και τοπικά προϊόντα σε αντίθεση με τα μεταποιημένα τρόφιμα, όπως σούπες, κομπόστες, χυμοί, γιαούρτια και τυριά. Τα τρόφιμα αυτά θα δίνονται μόνο συμπληρωματικά με τα φρέσκα φρούτα, λαχανικά και το γάλα ή το γάλα χωρίς λακτόζη.
  • Θα αποκλείεται η προσθήκη γλυκαντικών ουσιών και ενισχυτικών τεχνητών αρωματικών ουσιών. Η διανομή προϊόντων με προσθήκη περιορισμένης ποσότητας ζάχαρης, αλατιού και λίπους θα μπορούν να λάβουν χρηματοδότηση από την ΕΕ μόνο κατ’ εξαίρεση και υπό αυστηρές προϋποθέσεις οι οποίες θα περιλαμβάνουν την έγκριση από τις εθνικές υγειονομικές αρχές.

www.epixeiro.gr

Read More

Πρόγραμμα ανάπτυξης νέων ηγετών από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών ενημερώνει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσκαλεί τους νέους ηγέτες από όλο τον κόσμο, να εκφράσουν τη γνώμη τους στις «Ευρωπαϊκές Ημέρες Ανάπτυξης 2016» (European Development Days 2016), που θα πραγματοποιηθούν στις Βρυξέλλες 15 και 16 Ιουνίου Είστε από 21 έως 26 χρονών, καλοί στην εξεύρεση λύσεων στα πιο δύσκολα προβλήματα του κόσμου;

Είστε έτοιμοι να καθίσετε δίπλα σε παγκόσμιους ηγέτες, σε ένα παγκόσμιο φόρουμ για τη διεθνή ανάπτυξη;

Κάντε αίτηση τώρα ώστε να έχετε την ευκαιρία να είστε ένας από τους 16 Νέους Ηγέτες στις «Ευρωπαϊκές Ημέρες Ανάπτυξης 2016», να μιλήσετε σε ένα υψηλού επιπέδου πάνελ και να προβάλετε το αναπτυξιακό σας έργο σε παγκόσμιο ακροατήριο. Οι Νέοι Ηγέτες καλούνται επίσης να πάρουν μέρος σε δραστηριότητες και εργαστήρια, να μοιραστούν τις απόψεις τους, να διατυπώσουν τις προτάσεις τους και να συναντηθούν με τους ιθύνοντες της ανάπτυξης από όλο τον κόσμο.

Πώς να υποβάλλετε αίτηση; Οι αιτούντες πρέπει να επιδείξουν ηγετικές ικανότητες και γνώσεις σε ένα από τα θέματα για το 2016, να επιδείξουν εμπειρία στον τομέα της προτίμησής τους, και να εξηγήσουν πώς θα εκπροσωπήσουν τους νέους στις «Ευρωπαϊκές Ημέρες Ανάπτυξης 2016».

Όλες οι δαπάνες για τους 16 επιλεγμένους Νέους Ηγέτες που θα επιλεγούν, θα καλυφθούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δείτε περισσότερα εδώ. Εάν έχετε περισσότερες απορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο youth@eudevdays.eu.

www.epixeiro.gr

Read More

Πώς να βρείτε τους καταλληλότερους υπαλλήλους για τη θέση εργασίας που προσφέρετε

Η πύλη EURES βελτιώνεται ακόμη περισσότερο και παρέχει στα άτομα που αναζητούν εργασία και στους εργοδότες καλύτερες ευκαιρίες για τη σωστή αντιστοίχιση προσφοράς και ζήτησης εργασίας.

Η ισχυρή μηχανή αναζήτησης επιτρέπει στους εργοδότες να διερευνούν αποτελεσματικότερα από ποτέ τα βιογραφικά σημειώματα και τα προσόντα των υποψηφίων. Εάν, λοιπόν, αναζητάτε να καλύψετε μια κενή θέση εργασίας, μπορείτε να συμβουλευθείτε τον νέο οδηγό για εργοδότες, στον οποίο περιγράφονται τα απλά βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε για να βρείτε τον κατάλληλο υποψήφιο.

Σχετικοί σύνδεσμοι:

Εγγραφείτε ως εργοδότης στη διαδικτυακή πύλη EURES

Read More