Ελληνική εκπροσώπηση στα βραβεία Natura 2000

Στις 23 Μαΐου, ο Eπίτροπος κ. Βέλα ανακοίνωσε τους νικητές των βραβείων Natura 2000 για το 2016.

Στους έξι νικητές περιλαμβάνονται έργα από τη Βουλγαρία, τη Λετονία, την Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και διασυνοριακά έργα από το Βέλγιο, τη Γαλλία, την Ελλάδα, τη Βουλγαρία, την Ουγγαρία, τη Φινλανδία και τη Νορβηγία.

Συγκεκριμένα, η Ελλάδα είναι ένας από τους εταίρους που βραβεύτηκαν για το έργο για την προστασία της νανόχηνας, το σπανιότερο υδρόβιο πτηνό της Ευρώπης, στην κατηγορία«Διασυνοριακή συνεργασία και δικτύωση». Εταίροι από τη Βουλγαρία, τη Φινλανδία, την Ελλάδα, την Ουγγαρία, τη Νορβηγία και 15 άλλες χώρες ένωσαν τις προσπάθειές τους για επείγουσες δράσεις διατήρησης κατά μήκος της διαδρομής πτήσης του πτηνού, εστιάζοντας παράλληλα σε θέματα πολιτικής, ευαισθητοποίησης, επαγγελματικής κατάρτισης και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.

Τα ετήσια βραβεία Natura 2000 επιβραβεύουν επιτεύγματα στον τομέα της διατήρησης και αυξάνουν την ευαισθητοποίηση σχετικά με πρωτοβουλίες για την προστασία της φύσης σε ολόκληρη την Ευρώπη, προς όφελος της ποιότητας ζωής των πολιτών καθώς και της οικονομίας, από την οποία εξαρτάται η ευημερία τους.

Το Natura 2000 είναι ένα δίκτυο με περισσότερες από 27.000 προστατευόμενες περιοχές που καλύπτουν το 18 % της χερσαίας έκτασης της ΕΕ και άνω του 5 % των θαλάσσιων περιοχών. Στόχος του δικτύου είναι η προστασία και ενίσχυση της φυσικής κληρονομιάς της Ευρώπης και η εξασφάλιση της μακροπρόθεσμης επιβίωσης των πλέον πολύτιμων και απειλούμενων με εξαφάνιση ειδών της Ευρώπης.

Στους έξι νικητές, οι οποίοι επελέγησαν από 24 επικρατέστερες υποψηφιότητες, περιλαμβάνονται έργα από τη Βουλγαρία, τη Λετονία, την Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και διασυνοριακά έργα από το Βέλγιο, τη Γαλλία, την Ελλάδα, τη Βουλγαρία, την Ουγγαρία, τη Φινλανδία και τη Νορβηγία.

Ο Επίτροπος Περιβάλλοντος, Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας κ. Καρμένου Βέλα ανακοινώνοντας τους νικητές στο πλαίσιο τελετής στις Βρυξέλλες, στις 23 Μαΐου, δήλωσε: «Για άλλη μια φορά έχω την τιμή να επιβραβεύσω το υπέροχο έργο που επιτέλεσαν για τη διατήρηση της κοινής φυσικής μας κληρονομιάς οι νικητές, καθώς και όλοι όσοι έφτασαν στο τελικό στάδιο. Οι πρωτοβουλίες αυτές συνέβαλαν τα μάλα στη διασφάλιση, για πολλά χρόνια ακόμη, των οφελών που παρέχει η φύση. Φέτος, πάνω από 37.000 άτομα ψήφισαν το έργο που προκρίνουν για να κερδίσει το βραβείο των πολιτών της ΕΕ, αριθμός που αποτελεί αύξηση κατά 50 % σε σχέση με πέρσι. Αυτό αποδεικνύει πόσο σημαντικά είναι τα εν λόγω βραβεία για την αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τις προσπάθειες σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την προώθηση της βιοποικιλότητας».

Φέτος, το βραβείο των ευρωπαίων πολιτών απονέμεται στην ισπανική πρωτοβουλία διατήρησης για την προστασία του ιβηρικού λύγκα, που αποτελεί το πλέον απειλούμενο υπό εξαφάνιση αιλουροειδές σε όλο τον κόσμο. Το πρόγραμμα, το οποίο υλοποιείται με χρηματοδοτική συνδρομή του ταμείου LIFE της ΕΕ, προσέλκυσε την προσοχή του κοινού και αναδείχθηκε πρώτο με σχεδόν 6.000 ψήφους συνολικά.

Το βραβείο στην κατηγορία «Διατήρηση» απονεμήθηκε στην πρωτοβουλία για την αποκατάσταση τυρφώνων στο Dove Stone στο Ηνωμένο Βασίλειο, η οποία υλοποιείται από την «Royal Society for the Protection of Birds» και την εταιρεία «United Utilities». Με τη βοήθεια τοπικών εθελοντών, το έργο πέτυχε την αποκατάσταση ενός εξαιρετικά σπάνιου οικοτόπου –τυρφώνων– στην περιοχή του δικτύου Natura 2000 Dove Stone, και βελτίωσε, επίσης, την ποιότητα των τοπικών υδάτων.

Στο έργο Για τα Βαλκάνια και τον άνθρωπο: Προστασία της φύσης και βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη στη Βουλγαρία απονεμήθηκε το βραβείο στην κατηγορία «Κοινωνικο-οικονομικά οφέλη», που κατέδειξε ότι η διατήρηση της φύσης και η οικονομική ανάπτυξη μπορούν να συνδυάζονται και να αλληλοσυμπληρώνονται. Η πρωτοβουλία αυτή, η οποία υλοποιείται από μια σύμπραξη ΜΚΟ, βοήθησε γεωργούς και πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις από την ορoσειρά του Αίμου να πωλούν τα προϊόντα τους και συνέβαλε στην προώθηση του οικοτουρισμού. Εισήγαγε επίσης ένα «πρόγραμμα πληρωμής για υπηρεσίες οικοσυστήματος», μέσω του οποίου η προστασία ουσιωδών λειμώνων και υδάτινων οικοσυστημάτων αποφέρει οικονομικά οφέλη στις τοπικές επιχειρήσεις. Βίντεο

Το βραβείο στην κατηγορία «Επικοινωνία» απονεμήθηκε στο έργο Nature Concerthall στη Λετονία, που υλοποιείται από την «Nature Concerthall Association», για τις προσπάθειες βελτίωσης των γνώσεων του κοινού σχετικά με τη φύση και τη βιοποικιλότητα με έναν καινοτόμο και καλλιτεχνικό τρόπο. Με τη μοναδική συνεργασία μουσικών και επιστημόνων διοργανώθηκαν καλλιτεχνικές εκδηλώσεις σε περιοχές του δικτύου Natura 2000, ή κοντά σε αυτές, που ήταν αφιερωμένες κάθε χρόνο σε ένα συγκεκριμένο είδος ή οικότοπο. Κατά την τελευταία δεκαετία έχει προσελκύσει δεκάδες χιλιάδες επισκέπτες, βελτιώνοντας τις γνώσεις τους σχετικά με την προστασία της φύσης και προάγοντας φιλικές προς το περιβάλλον συμπεριφορές. Βίντεο

Το βραβείο στην κατηγορία «Συγκερασμός συμφερόντων-αντιλήψεων» απονέμεται στο έργο Δημιουργία πράσινων διαδρόμων για τη βιοποικιλότητα κάτω από γραμμές υψηλής τάσης ανάμεσα στο Βέλγιο και τη Γαλλία. Η πρωτοβουλία αυτή υλοποιείται από δύο διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, τους ELIA και RTE, με χρηματοδοτική στήριξη από το πρόγραμμα LIFE, και εφαρμόζει δοκιμαστικά μια προσέγγιση βασιζόμενη στη φύση για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της ενεργειακής τροφοδότησης σε δασικές περιοχές. Η προσέγγιση αυτή, όχι μόνο ενίσχυσε τη βιοποικιλότητα και το φυσικό τοπίο αλλά είχε και μακροπρόθεσμο οικονομικό όφελος. Βίντεο

Το έργο για την προστασία της νανόχηνας, το σπανιότερο υδρόβιο πτηνό της Ευρώπης, κέρδισε το βραβείο στην κατηγορία «Διασυνοριακή συνεργασία και δικτύωση».Εταίροι από τη Βουλγαρία, τη Φινλανδία, την Ελλάδα, την Ουγγαρία, τη Νορβηγία και 15 άλλες χώρες ένωσαν τις προσπάθειές τους για επείγουσες δράσεις διατήρησης κατά μήκος της διαδρομής πτήσης του πτηνού, εστιάζοντας παράλληλα σε θέματα πολιτικής, ευαισθητοποίησης, επαγγελματικής κατάρτισης και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.

www.epixeiro.gr

Read More

Θέλετε να ανοίξετε τη δική σας επιχείρηση; Εκματελλευθείτε τις ευκαιρίες στην αγορά άλλων χωρών της ΕΕ

Δυσκολεύεστε να βρείτε δουλειά; Το 2014, το 16% του ενεργού πληθυσμού της ΕΕ ήταν ελεύθεροι επαγγελματίες. Εάν σας αρέσει να είστε αφεντικό του εαυτού σας, τίποτα δεν σας εμποδίζει να προωθήσετε με επιτυχία τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας σε μια άλλη χώρα.

Ίσως όμως δεν ξέρετε από πού να ξεκινήσετε για να ασκήσετε ελεύθερο επάγγελμα ή να ανοίξετε επιχείρηση σε μια άλλη χώρα της ΕΕ.

Το να κάνετε το μεγάλο βήμα και να φτιάξετε τη δική σας επιχείρηση είναι εκ των πραγμάτων δύσκολο εγχείρημα, πόσο μάλλον στο εξωτερικό. Στην προσπάθεια αυτή μπορούν να σας βοηθήσουν ευρωπαϊκοί οργανισμοί, όπως το δίκτυο Europe Enterprise network, οι οποίοι παρέχουν εκτεταμένη πληροφόρηση.

Η Μalin Dahl, σύμβουλος του EURES Σουηδίας στο Øresunddirekt –ένα κέντρο πληροφοριών για τη διασυνοριακή μετακίνηση μεταξύ Σουηδίας και Δανίας– γνωρίζει πόσο σημαντικό είναι για τους ενδιαφερόμενους να είναι καλά ενημερωμένοι εκ των προτέρων. «Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε στο Øresund είναι να διευκολύνουμε τη διαδικασία έναρξης μιας επιχείρησης σε μια νέα χώρα».

Μπορεί το EURES να μην ειδικεύεται σε αυτόν τον τομέα, όμως η Malin εξηγεί ότι η υπηρεσία της παραπέμπει τους ενδιαφερόμενους στους αρμόδιους για την έναρξη της διαδικασίας.

«Αν και ως σύμβουλοι δεν ειδικευόμαστε σε θέματα αυτοαπασχόλησης, παρέχουμε στους ενδιαφερόμενους βασικές πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες στη χώρα και τους υπευθύνους των διαφόρων αρχών στους οποίους πρέπει να απευθυνθούν».

Όπως εξηγεί η Malin, στη Σουηδία υπάρχει πλήθος οργανισμών που παρέχουν βοήθεια για την έναρξη μια επιχείρησης. Για παράδειγμα, ένας από αυτούς είναι ο οργανισμός Almi, ο οποίος παρέχει ενημέρωση σε χρηματοοικονομικά θέματα καθώς και υπηρεσίες συμβούλων σε ενδιαφερόμενους από άλλες χώρες. Ένας άλλος οργανισμός είναι το κέντροNyföretagarCentrum, το οποίο παρέχει συνδρομή για την ίδρυση νέων επιχειρήσεων μέσω εργαλείων όπως οι πληροφορίες σχετικά με την έναρξη και τη λειτουργία μιας ατομικής επιχείρησης.

Γιατί λοιπόν να μην εργαστείτε στο εξωτερικό αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες σε συνδυασμό με τη δυνατότητα ελεύθερης κυκλοφορίας υπηρεσιών εντός της ΕΕ;

Τι άλλο πρέπει να έχετε υπόψη αν είστε έτοιμοι να κάνετε το βήμα

Η βρετανική εφημερίδα The Guardian πραγματοποίησε πρόσφατα μια ζωντανή συζήτησησχετικά με τη λειτουργία ατομικών επιχειρήσεων. Όταν ζητήθηκε από τους ειδικούς να απαριθμήσουν τα βασικά βήματα για την έναρξη μιας επιχείρησης, πρώτη στη λίστα ήταν η «έρευνα αγοράς».

Σύμφωνα με τους ειδικούς «Προτού ξεκινήσετε πρέπει να κάνετε ανάλυση ανταγωνισμού. Οι επιχειρήσεις χωρίς άμεσο ανταγωνισμό είναι ελάχιστες. Γι’ αυτό πρέπει να διαπιστώσετε:

  • Ποιοι είναι οι ανταγωνιστές σας;
  • Πού είναι;
  • Τι προσφέρουν στους πελάτες;
  • Πώς συγκρίνεται η προσφορά τους με τη δική σας από άποψη τιμών, περιεχομένου, ευκολίας, κ.λπ.;».

Για χρήσιμες συμβουλές όπως αυτές, καθώς και για τα τρία βασικά βήματα που πρέπει να κάνετε εάν σας ενδιαφέρει να γίνετε ελεύθεροι επαγγελματίες και να ανοίξετε τη δική σας επιχείρηση, παρακολουθήστε τη ζωντανή συζήτηση.

Πηγή: EURES / www.epixeiro.gr

Read More

10 βασικές αλλαγές για τα προϊόντα καπνού που πωλούνται στην ΕΕ

Παραστατικές προειδοποιήσεις για την υγεία με φωτογραφίες, κείμενο και πληροφορίες για την απεξάρτηση από το κάπνισμα θα καλύπτουν το 65 % της εμπρόσθιας και της οπίσθιας πλευράς των πακέτων τσιγάρων και καπνού για στριφτά τσιγάρα.

Οι προειδοποιήσεις, που απεικονίζουν τις κοινωνικές και υγειονομικές επιπτώσεις του καπνίσματος, έχουν σχεδιαστεί με στόχο την αποτροπή των πολιτών από το κάπνισμα ή την ενθάρρυνσή τους να κόψουν το κάπνισμα. Οι προειδοποιήσεις ταξινομούνται σε τρεις δέσμες, που θα εναλλάσσονται κάθε χρόνο, για να εξασφαλίζεται ότι εξακολουθούν να έχουν αντίκτυπο για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο διάστημα. Ο σχεδιασμός των προειδοποιήσεων στα τσιγάρα και στον καπνό για στριφτά τσιγάρα καθορίζεται με εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής. Βλ. την «μακέτα» των νέων πακέτων τσιγάρων.

Απαγόρευση των τσιγάρων και του καπνού για στριφτά τσιγάρα με χαρακτηριστικό άρωμα/γεύση

Τα τσιγάρα και ο καπνός για στριφτά τσιγάρα δεν μπορούν πλέον να έχουν χαρακτηριστικό άρωμα/γεύση, όπως μέντα, βανίλια ή καραμέλα, που συγκαλύπτουν τη γεύση και το άρωμα του καπνού. Για τα προϊόντα με μερίδιο αγοράς που υπερβαίνει το 3 % (π.χ. μέντα), η απαγόρευση θα τεθεί σε ισχύ από το 2020.

Έχει οριστεί διαδικασία για τον προσδιορισμό του κατά πόσον ένα προϊόν καπνού έχει χαρακτηριστικό άρωμα/γεύση, ενώ πρόκειται να συσταθεί ανεξάρτητη συμβουλευτική επιτροπή που θα επικουρεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη.

Αντικατάσταση της επισήμανσης για την πίσσα, τη νικοτίνη και το μονοξείδιο του άνθρακα

Η επισήμανση για την πίσσα, τη νικοτίνη και το μονοξείδιο του άνθρακα στα τσιγάρα και στον καπνό για στριφτά τσιγάρα θα αντικατασταθεί στο εξής από ένα ενημερωτικό μήνυμα που θα πληροφορεί τους καταναλωτές ότι «Ο καπνός του τσιγάρου περιέχει πάνω από 70 ουσίες οι οποίες είναι γνωστό ότι προκαλούν καρκίνο». Έρευνες έχουν δείξει ότι η επισήμανση της πίσσας, της νικοτίνης και του μονοξειδίου του άνθρακα είναι παραπλανητική για τους καταναλωτές διότι τους οδηγεί να θεωρήσουν ότι ορισμένα προϊόντα ενέχουν μικρότερο κίνδυνο για την υγεία τους. Το νέο ενημερωτικό μήνυμα θα αντικατοπτρίζει με μεγαλύτερη ακρίβεια τις πραγματικές συνέπειες του καπνίσματος για την υγεία.

Θα απαγορεύονται οι διαφημιστικές ή παραπλανητικές συσκευασίες

Τα πακέτα των τσιγάρων θα πρέπει να έχουν σχήμα ορθογώνιου παραλληλεπιπέδου για να εξασφαλίζεται η προβολή των συνδυασμένων προειδοποιήσεων για την υγεία. Oι συσκευασίες λεπτών τσιγάρων και άλλες συσκευασίες με ακανόνιστο σχήμα δεν θα επιτρέπονται πλέον. Απαγορεύονται επίσης οι συσκευασίες που περιέχουν λιγότερα από 20 τσιγάρα. Κατά συνέπεια, τα πακέτα των 10 τσιγάρων, που είναι ιδιαίτερα ελκυστικά στις ομάδες μικρότερης ηλικίας με περιορισμένη αγοραστική δύναμη, θα εξαφανιστούν από την αγορά(^).

Τα διαφημιστικά και/ή παραπλανητικά χαρακτηριστικά ή στοιχεία δεν επιτρέπονται στις συσκευασίες των προϊόντων καπνού. Δεν θα είναι πλέον δυνατές αναφορές σε πλεονεκτήματα που συνδέονται με τον τρόπο ζωής, σε γεύσεις ή αρωματικές ύλες, σε ειδικές προσφορές, σε ισχυρισμούς ότι ένα συγκεκριμένο προϊόν είναι λιγότερο επιβλαβές από κάποιο άλλο, ή ότι έχει βελτιωμένη βιοαποδομησιμότητα ή άλλα περιβαλλοντικά οφέλη.

Υποχρεωτική ηλεκτρονική αναφορά των συστατικών

Για να συγκεντρώνονται περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα συστατικά που περιέχονται στα προϊόντα καπνού και με τις επιπτώσεις τους στην υγεία και τον εθισμό, οι κατασκευαστές και οι εισαγωγείς προϊόντων καπνού πρέπει να υποβάλλουν έκθεση σχετικά με τα συστατικά για όλα τα προϊόντα που διαθέτουν στην αγορά της ΕΕ σε τυποποιημένη ηλεκτρονική μορφή. Ορισμένες ουσίες που χρησιμοποιούνται συχνά, για τις οποίες υπάρχουν αρχικές ενδείξεις ότι ενδέχεται να αυξήσουν την τοξικότητα, την εθιστικότητα ή να έχουν ως αποτέλεσμα χαρακτηριστικό άρωμα/γεύση στα τσιγάρα και στον καπνό για στριφτά τσιγάρα θα υπόκεινται σε αναλυτικότερες απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων.

Απαιτήσεις ασφάλειας και ποιότητας για τα ηλεκτρονικά τσιγάρα

Η οδηγία για τα προϊόντα καπνού δεν απαγορεύει τα ηλεκτρονικά τσιγάρα. Δείτε εδώpdf για τη διόρθωση τυχόν άλλων παρανοήσεων σχετικά με τι θα αλλάξει. Αντιθέτως, για πρώτη φορά, εισάγονται ορισμένα κριτήρια ασφάλειας και ποιότητας για τα ηλεκτρονικά τσιγάρα που περιέχουν νικοτίνη.

Κατά πρώτο και κύριο λόγο, επειδή η νικοτίνη είναι τοξική ουσία, η οδηγία ορίζει τις μέγιστες συγκεντρώσεις νικοτίνης και τον μέγιστο όγκο για τα φιαλίδια, τα δοχεία και τους περιέκτες υγρών νικοτίνης. Τα ηλεκτρονικά τσιγάρα θα πρέπει να είναι ασφαλή για τα παιδιά και απαραβίαστα και να διαθέτουν μηχανισμό που εξασφαλίζει την επαναπλήρωση χωρίς διαρροή για την προστασία των καταναλωτών. Τα συστατικά των ηλεκτρονικών τσιγάρων πρέπει να είναι υψηλής καθαρότητας και τα ηλεκτρονικά τσιγάρα θα πρέπει να απελευθερώνουν την ίδια ποσότητα νικοτίνης για ρουφηξιές της ίδιας έντασης και διάρκειας.

Κανόνες συσκευασίας και επισήμανσης για τα ηλεκτρονικά τσιγάρα

Οι προειδοποιήσεις για την υγεία στα ηλεκτρονικά τσιγάρα καθίστανται υποχρεωτικές και οι καταναλωτές θα ενημερώνονται ότι τα ηλεκτρονικά τσιγάρα περιέχουν νικοτίνη και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται από τους μη καπνιστές.

Η συσκευασία πρέπει επίσης να περιλαμβάνει κατάλογο όλων των συστατικών που περιέχονται στο προϊόν, πληροφορίες σχετικά με την περιεκτικότητα του προϊόντος σε νικοτίνη και φυλλάδιο με τις οδηγίες χρήσης και πληροφορίες για τις ανεπιθύμητες συνέπειες, τις ομάδες κινδύνου και την εθιστικότητα και τοξικότητα.

Δεν επιτρέπονται διαφημιστικά στοιχεία στις συσκευασίες των ηλεκτρονικών τσιγάρων, ενώ απαγορεύεται η διασυνοριακή διαφήμιση και προώθηση των ηλεκτρονικών τσιγάρων.

Παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις εξελίξεις που αφορούν τα ηλεκτρονικά τσιγάρα

Δεδομένου ότι τα ηλεκτρονικά τσιγάρα αποτελούν σχετικά νέο προϊόν για το οποίο μόλις τώρα αρχίζουν να εμφανίζονται στοιχεία τεκμηρίωσης, η οδηγία θεσπίζει απαιτήσεις παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων για τους κατασκευαστές και τους εισαγωγείς, τα κράτη μέλη και την Επιτροπή:

Οι κατασκευαστές ηλεκτρονικών τσιγάρων πρέπει να κοινοποιούν στα κράτη μέλη όλα τα προϊόντα που διαθέτουν στην αγορά και να υποβάλλουν έκθεση σε ετήσια βάση σχετικά με τον όγκο πωλήσεων, τις προτιμήσεις των καταναλωτών και τις τάσεις.

Οι αρχές των κρατών μελών θα παρακολουθούν την αγορά για τυχόν στοιχεία που αποδεικνύουν ότι τα ηλεκτρονικά τσιγάρα οδηγούν σε εξάρτηση από τη νικοτίνη ή στην κατανάλωση καπνού, ιδίως μεταξύ των νέων και των μη καπνιστών.

Επίσης, η Επιτροπή θα παρουσιάσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο τις εξελίξεις σχετικά με τα ηλεκτρονικά τσιγάρα στην έκθεση εφαρμογής την οποία θα εκπονήσει μετά από πέντε έτη.

Δυνατότητα απαγόρευσης των διασυνοριακών πωλήσεων εξ αποστάσεως

Οι χώρες της ΕΕ μπορούν να απαγορεύσουν τις διασυνοριακές εξ αποστάσεως πωλήσεις προϊόντων καπνού, που δίνουν στους καταναλωτές – περιλαμβανομένων των ατόμων πολύ μικρής ηλικίας – πρόσβαση σε προϊόντα που δεν συμμορφώνονται με την οδηγία. Εάν μια χώρα της ΕΕ επιλέξει τη δυνατότητα αυτή, τα εν λόγω καταστήματα λιανικής πώλησης δεν μπορούν να προμηθεύουν τα προϊόντα τους σε καταναλωτές που βρίσκονται στη συγκεκριμένη χώρα. Ακόμη και αν ένα κράτος μέλος δεν απαγορεύσει τις εν λόγω πωλήσεις, τα καταστήματα λιανικής πώλησης πρέπει να καταχωριστούν στα μητρώα των αρμόδιων αρχών, τόσο στη χώρα στην οποία έχουν την έδρα τους, όσο και στη χώρα όπου σκοπεύουν να πωλήσουν τα προϊόντα τους.

Μέτρα για την καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου

Στα νέα μέτρα που αποσκοπούν στην καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου προϊόντων καπνού περιλαμβάνεται ένα πανευρωπαϊκό σύστημα εντοπισμού και ανίχνευσης για

τη νόμιμη αλυσίδα εφοδιασμού και με χαρακτηριστικό ασφάλειας που αποτελείται από ορατά και αόρατα στοιχεία (π.χ. ολογράμματα) το οποίο αναμένεται να βοηθήσει τα όργανα επιβολής του νόμου, τις εθνικές αρχές και τους καταναλωτές να ανιχνεύουν τα παράνομα προϊόντα.

Τα μέτρα αυτά θα εφαρμοστούν για τα τσιγάρα και τον καπνό για στριφτά τσιγάρα το 2019 και για τα προϊόντα καπνού πλην των τσιγάρων και του καπνού για στριφτά τσιγάρα το 2024.

Read More

Παγκόσμια Ανθρωπιστική Διάσκεψη Κορυφής: η Ευρωπαϊκή Ένωση δεσμεύεται να αναλάβει δράση

Στην Παγκόσμια Ανθρωπιστική Διάσκεψη Κορυφής στην Κωνσταντινούπολη, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεσμεύτηκε να ενισχύσει την πρόληψη και την ετοιμότητα, να βελτιώσει τη διεθνή ανταπόκριση και να συμβάλει στην εξεύρεση λύσεων για τη στήριξη ενός ιδιαίτερα βεβαρημένου συστήματος ανθρωπιστικής βοήθειας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι προσηλωμένη στην επίτευξη σημαντικής προόδου σε καθέναν από τους πέντε βασικούς τομείς αρμοδιότητας για τους οποίους τα Ηνωμένα Έθνη έχουν αναλάβει βασικές δεσμεύσεις. Στην Παγκόσμια Ανθρωπιστική Διάσκεψη Κορυφής (WHS), υποσχέθηκε να αναλάβει επί μέρους δεσμεύσεις όσον αφορά τις πολιτικές, τα προγράμματα και τα κονδύλια που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της. Οι βασικές προτεραιότητες που διατύπωσε η ΕΕ στη διάσκεψη περιλαμβάνουν: τη βελτίωση της ανθεκτικότητας, την αποτελεσματική και αποδοτική χρηματοδότηση, τον σεβασμό του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, την πρόληψη και τον τερματισμό κρίσεων και τη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ των ανθρωπιστικών και αναπτυξιακών δράσεων.

Η πρώτη Παγκόσμια Ανθρωπιστική Διάσκεψη Κορυφής δίνει την ευκαιρία στη διεθνή κοινότητα να ενισχύσει και να αναμορφώσει την ανθρωπιστική δράση για τα επόμενα χρόνια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, εκπροσωπούμενη σ΄αυτή από την αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, τον επίτροπο Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Διαχείρισης Κρίσεων Χρήστο Στυλιανίδη και τον επίτροπο Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης Νέβεν Μίμιτσα, ανακοίνωσε μια σειρά συγκεκριμένων δράσεων.

Η ΕΕ εξέφρασε την ικανοποίησή της για τη δρομολόγηση της «Μεγάλης Συμφωνίας» και δήλωσε ότι είναι έτοιμη να συμβάλει στην κάλυψη του χρηματοδοτικού ελλείμματος στον ανθρωπιστικό τομέα, το οποίο, σύμφωνα με εκτιμήσεις της ομάδας υψηλού επιπέδου του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για την ανθρωπιστική χρηματοδότηση, ανέρχεται σε 15 δισ. δολάρια ΗΠΑ. Βάσει της «Μεγάλης Συμφωνίας», τουλάχιστον ένα δισεκατομμύριο δολάρια θα ανακατευθυνθεί τα επόμενα πέντε χρόνια στην «πρώτη γραμμή» της ανθρωπιστικής δράσης. Η δρομολόγηση της «Μεγάλης Συμφωνίας», μιας συμφωνίας αποδοτικότητας που προτάθηκε από την προαναφερόμενη ομάδα υψηλού επιπέδου και αποτέλεσε αντικείμενο διαπραγμάτευσης μεταξύ σημαντικών χορηγών και οργανώσεων ανθρωπιστικής βοήθειας, είναι μια ευκαιρία για περισσότερους χορηγούς και φορείς υλοποίησης δράσεων ανθρωπιστικής βοήθειας να ενώσουν τις δυνάμεις τους και να δεσμευτούν για την υλοποίηση πάνω από 50 δράσεων, μεταξύ άλλων, ενίσχυση του προγράμματος βοήθειας σε μετρητά, αύξηση της άμεσης χρηματοδότησης εθνικών και τοπικών φορέων, βελτίωση των κοινών και αμερόληπτων αξιολογήσεων και μείωση της γραφειοκρατίας μέσω εναρμονισμένων απαιτήσεων υποβολής εκθέσεων.

Η ΕΕ είναι ένας από τους πρώτους χορηγούς που πέτυχαν το 2016 τον παγκόσμιο στόχο της διάθεσης του 4% της ανθρωπιστικής χρηματοδότησης στην εκπαίδευση. Ανακοινώνοντας στη διάσκεψη τη στήριξή της ύψους € 5 εκατομμυρίων στην πλατφόρμα «Η εκπαίδευση δεν μπορεί να περιμένει – ένα ταμείο για την εκπαίδευση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης», η Ευρωπαϊκή Ένωση ανέλαβε περαιτέρω συγκεκριμένη δράση για τη στήριξη αυτής της προτεραιότητας. Η πλατφόρμα θα φιλοξενείται αρχικά από την UNICEF και έχει ως στόχο να αυξήσει τις κοινές πολιτικές, επιχειρησιακές και χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις για την εκπαίδευση των παιδιών και των νέων που πλήττονται από κρίσεις. Αποσκοπεί στη διάθεση περίπου 150 εκατ. δολαρίων ΗΠΑ το πρώτο έτος, και στην αύξηση του επιπέδου της χρηματοδότησης σε 1,5 δισ. δολάρια ΗΠΑ το πέμπτο έτος, ώστε να παρασχεθεί εκπαίδευση σε συνολικά 75 εκατομμύρια παιδιά και νέους που πλήττονται από την κρίση.

Τέλος, στην εν λόγω διάσκεψη η ΕΕ επαναβεβαίωσε την πρόθεσή της να κινητοποιήσει επιχορηγήσεις άνω των €500 εκατομμυρίων για τη στήριξη των χωρών οι οποίες έχουν πληγεί περισσότερο από την τρέχουσα κρίση επισιτιστικής ασφάλειας που προκλήθηκε από το φαινόμενο «Ελ Νίνιο». Πρόκειται για κοινή πρωτοβουλία των αναπτυξιακών και ανθρωπιστικών υπηρεσιών της ΕΕ. Μια πρώτη δόση ύψους €125 εκατομμυρίων για τη χρηματοδότηση δράσεων έκτακτης ανάγκης εγκρίθηκε τον Δεκέμβριο του 2015, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία έγκρισης μιας δεύτερης δόσης ύψους € 414 εκατομμυρίων για την υποστήριξη της ανθρωπιστικής και αναπτυξιακής βοήθειας που συνδέεται με το φαινόμενο «Ελ Νίνιο».

www.epixeir.gr

Read More

Ευρωπαϊκή βοήθεια 6,4 εκατ.ευρώ σε 557 απολυμένους από σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα

Τα μέλη της επιτροπής Προϋπολογισμών του ΕΚ έδωσαν τη Δευτέρα το πράσινο φως στη χορήγηση ευρωπαϊκής βοήθειας ύψους 6.468.000 ευρώ στην Ελλάδα προκειμένου να βοηθήσει τους 557 απολυμένους των σούπερ μάρκετ “Λάρισα” στην αναζήτηση νέας εργασίας. 543 επιπλέον νέοι άνεργοι θα ωφεληθούν από το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Η ενίσχυση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) μένει τώρα να εγκριθεί από την ολομέλεια του ΕΚ και το Συμβούλιο των υπουργών.

Οι 422 εργαζόμενοι και οι 135 εργαζόμενοι-ιδιοκτήτες απολύθηκαν από τα Σουπερμάρκετ Λάρισα μετά την πτώχευση της συνεταιριστικής επιχείρησης. Αυτές οι απώλειες θέσεων εργασίας ήταν το αποτέλεσμα της μείωσης της αγοραστικής δύναμης των ελληνικών νοικοκυριών και της δραστικής μείωσης της χορήγησης δανείων σε επιχειρήσεις και ιδιώτες, λόγω της παρατεταμένης παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης η οποία έχει επηρεάσει βαθιά την ελληνική οικονομία.

Η Ελλάδα αποφάσισε να συμπεριλάβει στο πρόγραμμα και 543 νέους που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης. Τα μέτρα στήριξης που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠ και το ελληνικό κράτος θα βοηθήσουν τα άτομα αυτά να βρουν νέες θέσεις εργασίας, παρέχοντάς τους υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού, επαγγελματική κατάρτιση, ειδικές συμβουλευτικές υπηρεσίες για την επιχειρηματικότητα, καθώς και συνεισφορές για τη σύσταση επιχειρήσεων και διάφορα επιδόματα (κατάρτισης, κινητικότητας κτλ).

Οι περισσότερες απολύσεις αφορούν την περιοχή της Θεσσαλίας όπου το 73,5% των άνεργων ατόμων είναι μακροχρόνια άνεργοι (άνεργοι για διάστημα άνω των 12 μηνών).

Το σχέδιο ψηφίσματος της εισηγήτριας Liadh Νί Riada (Ευρ.Ενωτ.Αριστερά, Ιρλανδία) εγκρίθηκε με 23 ψήφους υπέρ και 3 κατά.

Η ψηφοφορία στην ολομέλεια είναι προγραμματισμένη για τις 26 Μαΐου ενώ το Συμβούλιο αναμένεται να εγκρίνει την αίτηση στις 6 Ιουνίου.

Τι είναι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής;

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση δημιουργήθηκε για να βοηθήσει τους ανθρώπους που χάνουν τη δουλειά τους λόγω των αλλαγών που επιφέρουν στην αγορά η παγκοσμιοποίηση και η οικονομική κρίση. Μεταξύ 2014 και 2020 το ετήσιο ανώτατο όριο χρηματοδότησης από το ταμείο ανέρχεται σε 150 εκατ. ευρώ.

 Οι απολυμένοι λαμβάνουν διαφόρων ειδών ενισχύσεις όπως στήριξη για να ξεκινήσουν μία δική τους επιχείρηση, βοήθεια στην εύρεση απασχόλησης, παροχή συμβουλών και επανεκπαίδευση. Στις περισσότερες των περιπτώσεων οι εθνικές αρχές έχουν ήδη προχωρήσει στην παροχή βοήθειας στους απολυμένους και λαμβάνουν μετέπειτα την οικονομική ενίσχυση από το Ταμείο εφόσον η αίτηση τους εγκριθεί.

Read More

Έργα €920 εκατ. για τεχνολογία – πληροφορική στο “Πακέτο Γιούνκερ”

Στην αναβάθμιση του ψηφιακού προφίλ της χώρας στοχεύει ένα σημαντικό τμήμα των επενδύσεων, που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, η λίστα με τα 42 έργα, συνολικού ύψους €5,4 δις, που προωθεί προς ένταξη στο “Πακέτο Γιούνκερ” η Ελλάδα.

Στα έργα, που ενέκρινε το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής (ΚΥ.Σ.ΟΙ.Π.), προκειμένου να τύχουν χρηματοδότησης από το νέο επενδυτικό σχέδιο της Ε.Ε., περιλαμβάνονται πέντε επενδύσεις, συνολικού ύψους €920 εκατ. στους τομείς των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Φορέας και των πέντε δράσεων είναι το Υπουργείο Μεταφορών Υποδομών και Δικτύων.

Συγκεκριμένα, στη λίστα με τα έργα που προωθούνται προς χρηματοδότηση από το “Πακέτο Γιούνκερ”, η οποία εγκρίθηκε από το ΚΥ.Σ.ΟΙ.Π., εντάσσεται δράση για την εγκατάσταση ευρυζωνικής σύνδεσης υψηλών ταχυτήτων στα ελληνικά νησιά (€100 εκατ.). Επίσης, περιλαμβάνεται έργο για την επέκταση του ευρυζωνικού δικτύου προκειμένου να καλύψει νησιωτικές και ορεινές περιοχές της χώρας, που δεν θα καλύπτονται από το 2020 από ιδιωτικές επενδύσεις ή/και δημόσια έργα που χρηματοδοτούνται (€220 εκατ.).

Στην ίδια λίστα έχει ενταχθεί έργο για την ανάπτυξη δικτύου υπερταχύτατου ευρυζωνικού δικτύου νέας γενιάς (Fiber to the Building, Fiber to the Home), με στόχο το 50% των νοικοκυριών να έχει πρόσβαση σε ταχύτητες 100 Mbps (€200 εκατ.). Τον τομέα των ΤΠΕ αφορά έτερη δράση, ύψους €250 εκατ., για την ανάπτυξη δικτύου “έξυπνων” μεταφορών, καθώς και έργο, προϋπολογισμού €150 εκατ. για τη δημιουργία υποδομών “έξυπνων” κτιρίων και smart cities.

Έρευνα – καινοτομία

Στο μεταξύ, για έρευνα – ανάπτυξη και καινοτομία εγκρίθηκαν τέσσερα έργα προϋπολογισμού €594 εκατ., τα οποία έχουν ως φορείς εκτέλεσης Πανεπιστήμια της χώρας, αλλά και συναρμόδια Υπουργεία.

Μεταξύ αυτών, περιλαμβάνεται δράση για τη δημιουργία από την Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ του κόμβου καινοτομίας P4SEEN για την εξατομικευμένη ιατρική, προϋπολογισμού €20 εκατ. Επίσης, το σχέδιο του Ερευνητικού Κέντρου Βιοϊατρικών Επιστημών “Αλεξάντερ Φλέμινγκ” για την κατασκευή του πρώτου βιοτεχνολογικού πάρκου στην Ελλάδα, με προϋπολογισμό €19 εκατ.

Τα 42 έργα

Μεταξύ των 42 έργων, που προωθεί η Ελλάδα, κατά προτεραιότητα προς ένταξη στο “Πακέτο Γιούνκερ”, περιλαμβάνονται δράσεις συνολικού προϋπολογισμού €1,972 δις για την ενέργεια, ενώ για υποδομές και μεταφορές προβλέπονται έργα συνολικού ύψους €1,445 δις. Τον τομέα του τουρισμού αφορούν τρία έργα συνολικού ύψους €112 εκατ., ενώ τον τομέα της ιδιωτικής βιομηχανίας επενδύσεις προϋπολογισμού €349 εκατ.

Το νέο αναπτυξιακό σχέδιο της Ε.Ε. προβλέπει χρηματοδοτήσεις, μεταξύ άλλων, με τη μορφή εγγυήσεων και χαμηλότοκων δανείων από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων στο πλαίσιο των εγγυήσεων που παρέχει το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (EFSI), κομβικό εργαλείο του “Πακέτο Γιούνκερ”.

www.epixeiro.gr

Read More

Πρόστιμο-μαμούθ αναμένεται να επιβάλει η Κομισιόν στην Google

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχεδιάζει να επιβάλει πρόστιμο ύψους περίπου 3 δισ. ευρώ στην Google, σύμφωνα με την Telegraph. Το ποσό αυτό ξεπερνά κατά πολύ το αυστηρότερο πρόστιμο που έχει επιβληθεί ποτέ για λόγους παραβίασης των κανόνων ανταγωνισμού

 Το πρόστιμο-ρεκόρ θα επιβάλουν οι αρμόδιες αρχές ανταγωνισμού της Ευρώπης στην Google τις ερχόμενες εβδομάδες, για κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης στην αγορά online αναζητήσεων στην περιοχή, σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα. Όπως αναφέρει η εφημερίδα, οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι σχεδιάζουν να ανακοινώσουν τα πρόστιμα και τους περιορισμούς ακόμα και τον Ιούνιο, ωστόσο το πρόστιμο δεν έχει ακόμα οριστικοποιηθεί και θα μπορούσε να φτάσει κατ’ ανώτατο ακόμα και τα 6,6 δισ. ευρώ.

Έπειτα από έρευνα πέντε ετών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατηγορεί τον κολοσσό της Google ότι εξαπατά καταναλωτές και ανταγωνιστές, διαστρεβλώνοντας τα αποτελέσματα αναζήτησης στο Διαδίκτυο προς όφελος των δικών της υπηρεσιών αγορών, Google Shopping. Επιπλέον, όπως ανέφερε η αρμόδια επίτροπος Ανταγωνισμού, Μαργκρέθ Βεστάγκερ, θα ξεκινήσει και νέα έρευνα σχετικά με το Android, το λειτουργικό σύστημα της Google, το οποίο έχει ευρεία χρήση στα «έξυπνα» κινητά τηλέφωνα.

Κατά την κ. Βεστάγκερ, η Google έχει δώσει ένα αθέμιτο πλεονέκτημα στις δικές της υπηρεσίες αγορών (κλείσιμο ξενοδοχείων, αεροπορικά εισιτήρια, ρολόγια κ.ά.) κατά παραβίαση των σχετικών νόμων της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Σε πρώτη φάση απεστάλη στην Google κείμενο – κατηγορητήριο από την Επιτροπή και σε αυτό έχει περιθώριο δέκα εβδομάδων να απαντήσει. «Στην εταιρεία πιθανώς να επιβληθεί πρόστιμο, εάν αποδειχθεί ότι όντως χρησιμοποίησε το σχεδόν μονοπωλιακό καθεστώς της στην Ευρώπη, ώστε τα τελευταία επτά χρόνια να προωθεί τη δική της υπηρεσία ηλεκτρονικών αγορών, Google Shopping, σε βάρος των ανταγωνιστικών».

Η Google αρνήθηκε τις κατηγορίες, ισχυριζόμενη ότι ειδικά το λειτουργικό της σύστημα Android, το οποίο διατίθεται δωρεάν σε μια πλειάδα φορητών συσκευών, μειώνει τις τιμές για τους καταναλωτές και αυξάνει τις επιλογές τους. Η Κομισιόν, όταν αποφαίνεται ότι εταιρείες καταχρώνται της δεσπόζουσας θέσης τους, μπορεί να επιβάλει σαρωτικές αλλαγές στις επιχειρηματικές τους πρακτικές. Ανάλογες αποφάσεις είχε λάβει το 2004 για τη Μicrosoft και την κατασκευάστρια επεξεργαστών Intel, το 2009.

EurActiv.gr

Read More

Ποια κράτη μέλη της ΕΕ θα πληγούν από ένα Brexit

Ενδεχόμενη έξοδος του Ηνωμένου Βασιλείου από την EE θα πλήξει και άλλα κράτη μέλη προειδοποιεί ο οίκος αξιολόγησης Fitch, έξι εβδομάδες πριν το κρίσιμο δημοψήφισμα της 23ης Ιουνίου.

Οι οικονομικές συνέπειες τυχόν Brexit θα ήταν βαρύτερες για το Βρετανία, όμως οι επιπτώσεις και για την Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι «χειροπιαστές», σημειώνει η Fitch. Το μεγαλύτερο πλήγμα θα υποστούν τα κράτη-μέλη με μεγάλες εμπορικές συνδέσεις με το Λονδίνο.

Ο οίκος αξιολόγησης ταυτοποιεί συγκεκριμένα την Κύπρο, την Ιρλανδία, το Βέλγιο, την Ολλανδία, τη Μάλτα και το Λουξεμβούργο ως τα «πιο εκτεθειμένα» κράτη, επισημαίνοντας ότι οι εξαγωγές τους προς το Ηνωμένο Βασίλειο ισοδυναμούν με τουλάχιστον 8% του ΑΕΠ τους.

Εκτός από τις οικονομικές επιπτώσεις όμως, η Fitch στέκεται και στις πιθανές πολιτικές συνέπειες που μπορεί να προκαλέσει το Brexit. Ο οίκος επισημαίνει πως τυχόν έξοδος του Ηνωμένου Βασιλείου θα έθετε προηγούμενο για αποχώρηση από την ενωμένη Ευρώπη, και ταυτόχρονα θα μπορούσε να ενισχύσει κόμματα που προωθούν τον λαϊκισμό και τον ευρω-σκεπτικισμό σε πολλές χώρες της Ε.Ε.

Το πολιτικό ρίσκο θα μπορούσε να επηρεάσει έμμεσα και την Ελλάδα, καθώς αν υπάρξουν φόβοι για εξόδους κι άλλων μελών από την Ε.Ε. θα πιεστεί το κόστος δανεισμού σε «περιφερειακές» χώρες.

Επιπλέον, η προσπάθεια αναδιαπραγμάτευσης της οικονομικής-πολιτικής σχέσης της Βρετανίας με το μπλοκ εγείρει κίνδυνο για νέες διαφωνίες ανάμεσα στα κράτη-μέλη, που είναι ήδη διαιρεμένα για σειρά ζητημάτων, από το ελληνικό ζήτημα έως τη διαχείριση της προσφυγικής κρίσης. Ένα Brexit θα μπορούσε επίσης να οδηγήσει σε απόσχιση της φιλο-ευρωπαϊκής Σκοτίας από το Ηνωμένο Βασίλειο, ενθαρρύνοντας παρόμοιο κίνημα ανεξαρτητοποίησης στην Καταλονία.

Η Fitch αφήνει μάλιστα ανοιχτό το ενδεχόμενο να προχωρήσει σε υποβαθμίσεις της πιστοληπτικής ικανότητας διάφορων χωρών της Ε.Ε. λόγω Brexit, αλλά μόνο εφόσον διαπιστώσει ότι μεσοπρόθεσμα υλοποιούνται τα οικονομικά και τα πολιτικά ρίσκα. Άμεσα πάντως ο οίκος δεν προβλέπει υποβαθμίσεις.

EurActiv.gr με skai.gr

Read More

Αγωγός ΤΑΡ: Τα μυστικά της μεγαλύτερης ξένης επένδυσης

Ευκαιρία για ανάδειξη του ρόλου του στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης, αποτελούν τα σημερινά εγκαίνια των έργων κατασκευής του αγωγού φυσικού αερίου Trans Adriatic Pipeline (TAP).

Ο αγωγός αυτός, που, μέχρι το 2013 τουλάχιστον, αποτελούσε το αουτσάιντερ μεταξύ των προτεινόμενων αγωγών για τον ονομαζόμενο Νότιο Διάδρομο Φυσικού Αερίου, τελικά κατάφερε λόγω της αποδεδειγμένης οικονομικότητάς του, να θέσει εκτός παιδιάς, έργα με τεράστια πολιτική στήριξη από ΕΕ και πλειάδα χωρών, όπως ο Nabucco και ο ελληνοιταλικός αγωγός ITGI.

Το ενδιαφέρον ωστόσο είναι ότι από τα δύο αρχικά μέλη του εταιρικού σχήματος που πρότεινε και «έτρεχε» το συγκεκριμένο σχέδιο, δηλαδή Statoil (Νορβηγία) και AXPO (Ελβετία, τότε ακόμη ονομαζόταν EGL) τελικά μόνο το δεύτερο «διασώθηκε» στο σχήμα με τη σημερινή του μορφή και μάλιστα με ποσοστό μόλις 5%.

Σταδιακά, «μπήκαν» και «βγήκαν» ενεργειακοί κολοσσοί από το σχήμα, κυρίως ως αποτέλεσμα της κρίσης τιμών πετρελαίου και φυσικού αερίου, που ανάγκασε κάποιους από τους μετέχοντες να αποεπενδύσουν είτε μεταβιβάζοντας μέρος του ποσοστού τους ή και το σύνολό του (Ε.οΝ, Staoil).

Έτσι αυτή την στιγμή κύριοι μέτοχοι της εταιρείας του αγωγού, είναι οι ΒΡ και η αζέρικη SOCAR με 20% η κάθε μία, και με αντίστοιχη συμμετοχή στην κοινοπραξία που εκμεταλλεύεται το κοίτασμα Σαχ Ντενίζ ΙΙ που θα παράγει το φυσικό αέριο.

Επίσης, οι εταιρείες διαχείρισης δικτύων φυσικού αερίου (αντίστοιχες του ελληνικού ΔΕΣΦΑ) Ιταλίας, Βελγίου και Ισπανίας, Snam, Fluxys και Enagas με ποσοστά αντιστοίχως 20%, 19% και 16% και η ελβετική ενεργειακή Axpo με 5%.

Αξίζει εδώ να αναφερθεί, ότι η συμμετοχή της Axpo στο αρχικό σχήμα με ποσοστό 50%, είχε βασιστεί στο ότι η εταιρεία είχε αριθμό μονάδων ηλεκτροπαραγωγής με φυσικό αέριο στην Ιταλία, τις οποίες ενδιαφερόταν να τροφοδοτήσει μέσω του συγκεκριμένου αγωγού. Μόλις λίγες ημέρες πριν ωστόσο, η ελβετική εταιρεία αποφάσισε να πουλήσει τις συγκεκριμένες μονάδες και να αποσυρθεί από την Ιταλία, «θύμα» της αρνητικής συγκυρίας στον ενεργειακό τομέα.

Παρά την μικρή αρχική χωρητικότητα του, που είναι 10 δισ. κ.μ. το χρόνο, η σημασία που προσδίδεται από ΕΕ και ΗΠΑ στον αγωγό ΤΑΡ είναι μεγάλη, καθώς είναι ο πρώτος αγωγός που θα μεταφέρει στην ΕΕ και ειδικότερα στις χώρες της ΝΑ Ευρώπης, όπου κυριαρχεί η ρωσική Gazprom, αέριο από τις νέες πηγές της Κασπίας.

Για το λόγο αυτό στα σημερινά εγκαίνια των εργασιών κατασκευής του, θα παραστούν εκπρόσωποι από τις κυβερνήσεις των χωρών που αμέσως ή εμμέσως εμπλέκονται με το σχέδιο (Τουρκία, Ελλάδα, Αλβανία, Ιταλία, Βουλγαρία), ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν Μάρος Σέφκοβιτς, ο ειδικός απεσταλμένος του Στέιτ Ντιπάρμεντ Έιμος Χοχστάιν, ενώ τα εγκαίνια θα κάνει ο Έλληνας Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας.

Σε ό,τι αφορά στα ειδικότερα οφέλη της Ελλάδας από το συγκεκριμένο έργο, αυτά κυρίως εστιάζονται στην γεωστρατηγική αναβάθμιση του βορειοελλαδικού χώρου, τον οποίο διανύει το ελληνικό τμήμα του αγωγού σε μήκος περίπου 570 χιλιομέτρων, από τους Κήπους του Έβρου, μέχρι τα σύνορα με την Αλβανία στην Κρυσταλλοπηγή της Καστοριάς.

Μέσω του συγκεκριμένου αγωγού, η Ελλάδα, όπως επίσης και η Βουλγαρία (ΔΕΠΑ και Bulgargaz αντίστοιχα) θα μπορούν να παραλάβουν από ένα δισ. κ.μ. αερίου το χρόνο, ποσότητες για τις οποίες έχουν υπογράψει συμφωνίες με τη Socar. Τις ποσότητες αυτές οι δύο εταιρείες θα μπορούσαν να τις παραλάβουν και με αναβάθμιση των υφιστάμενων διεθνών διασυνδέσεων των δικτύων τους.

Ωστόσο η κατασκευή του νέου αγωγού καθιστά την τροφοδοσία των δύο δικτύων περισσότερο ασφαλή. Ο ΤΑΡ θα επιτρέψει ταυτόχρονα την τροφοδοσία και των δυτικών Βαλκανίων με νέες ποσότητες αερίου, είτε μέσω του βουλγάρικου δικτύου, είτε με τον σχεδιαζόμενο αγωγό από Αλβανία προς Κροατία (Trans Ionian) που θα επιτρέψει την τροφοδοσία επιπλέον του Μαυροβουνίου και της Βοσνίας.

Ακόμη αξίζει να αναφερθεί ότι ο ΤΑΡ θα «κουμπώσει» στον αγωγό ΤΑΝΑΡ που ήδη κατασκευάζεται στο τουρκικό έδαφος. Για τη διαστασιολόγηση του τελευταίου, ελήφθησαν υπόψιν οι προοπτικές διέλευσης αερίου προέλευσης Βόρειου Ιράκ, Ιράν, και νέων πηγών από το Αζερμπαϊτζάν. Ήδη ο Thierry Darrigran, αντιπρόεδρος της γαλλικής Total, η οποία αναπτύσσει το κοίτασμα Absheron, ανακοίνωσε ότι ενδιαφέρεται να αξιοποιήσει τους νέους αγωγούς για τη μεταφορά του αερίου στην ΕΕ. Επιπλέον η Τουρκία όπως είναι φυσικό, επιδιώκει να αξιοποιήσει το ίδιο δίκτυο αγωγών για τη μεταφορά στην Ευρώπη και του αερίου της Ανατολικής Μεσογείου (κοιτάσματα Ισραήλ και Κύπρου), αξιοποιώντας την εγγύτητα τους με την Κύπρο.

Στα άλλα οφέλη που θα έχει η Ελλάδα από τη λειτουργία του αγωγού, εστιάζονται κυρίως στη συμμετοχή ελληνικών εταιρειών στο κατασκευαστικό στάδιο και η απασχόληση προσωπικού από τις περιοχές από τις οποίες διέρχεται. Επίσης, μέσω ενός προγράμματος περίπου 32 εκατομμυρίων ευρώ, θα ενισχυθούν έργα για τα οποία ενδιαφέρονται οι ΟΤΑ από τα όρια των οποίων διέρχεται ο αγωγός.

Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, οι αντιδράσεις τοπικών παραγόντων για την χωροθέτηση εγκαταστάσεων (σταθμοί συμπίεσης) και την όδευση του αγωγού, έχουν περιοριστεί σημαντικά, καθώς έγιναν αμοιβαίες υποχωρήσεις.

Το Ελληνικό τμήμα του αγωγού, υπολογίζεται ότι θα απορροφήσει 1,5-2 δισ. ευρώ, ποσό που θεωρείται ως η μεγαλύτερη άμεση ξένη επένδυση των τελευταίων ετών.

Σε ό,τι δε αφορά στη συμμετοχή κατασκευαστικών και άλλων προμηθευτών, σημειώνεται ότι μέχρι στιγμής έχει διασφαλιστεί η συμμετοχή περισσότερων από 150 ελληνικών εταιρειών των κλάδων κατασκευών, υγείας και ασφάλειας, πληροφορικής, συντήρησης, παροχής υπηρεσιών. Από τις μεγάλες κατασκευαστικές, έργο έχουν αναλάβει η J&P AΒΑΞ Α.Ε., σε κοινοπρακτικό σχήμα με την ιταλική Bonatti, (χερσαία τμήματα του αγωγού μήκους 360 χιλιομέτρων).

Τα Σωληνουργεία Κορίνθου ΣΩΛΚ -0,42% ανέλαβαν την προμήθεια σωλήνων διαμέτρου 48 ιντσών και μήκους περίπου 495 χιλιομέτρων, ενώ η ΤΕΡΝΑ σε συνεργασία με την ιταλική Rensco ανέλαβε την κατασκευή των σταθμών συμπίεσης του αγωγού σε Ελλάδα και Αλβανία.

Μιχάλης Καϊταντζίδης – Euro2day 

Read More

Greenpeace: Η Ελλάδα θα πληγεί ανεπανόρθωτα από την εφαρμογή της TTIP

Η Ελλάδα θα πληγεί ανεπανόρθωτα από την εφαρμογή της συμφωνίας ελευθέρου εμπορίου ΕΕ-ΗΠΑ ειδικά στον αγροτικό τομέα, σύμφωνα με την Ναταλία Τσιγαρίδου, υπεύθυνη εκστρατείας στο Ελληνικό Γραφείο της Greenpeace.

Αναφερόμενη στις πρόσφτες αποκαλύψεις της Greenpeace Ολλανδίας αναφορικά με την πορεία των διαπραγματεύσεων μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ, η Τσιγαρίδου επεσήμανε ότι  είναι πλέον ξεκάθαρο ξεκάθαρο ότι «δεν υπάρχει τρόπος να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΗΠΑ, χωρίς να εγκαταλείψει η Ευρώπη τις κόκκινες γραμμές της για την προστασία του περιβάλλοντος, της δημόσιας  υγείας και των θεμελιωδών δικαιωμάτων πάνω στα οποία οικοδομήθηκε η Ευρώπη».

Συνέχισε λέγοντας ότι η Ελλάδα θα πληγεί «ανεπανόρθωτα» από την εφαρμογή της TTIP, ειδικά στον αγροτικό τομέα.

«Παρά τις περί του αντιθέτου βεβαιώσεις από την ελληνική και την ευρωπαϊκή πλευρά, δεν υπάρχει καμία ένδειξη από την αμερικανική πλευρά για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και του δικαιώματος κάθε χώρας να αρνηθεί την καλλιέργεια μεταλλαγμένων. Η έμπρακτη εναντίωση των Ελλήνων βουλευτών στην TTIP και τη CETA (εμπορική συμφωνία ΕΕ-Καναδά) είναι όχι μόνο ζήτημα εθνικού συμφέροντος αλλά και ηθικού χρέους», υπογράμμισε η Ναταλία Τσιγαρίδου.

Τι λένε οι οικονομικοί αναλυτές

Σύμφωνα με έρευνα του Παγκόσμιου Ινστιτούτου Εμπορίου (WTI), που ανατέθηκε από το Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο της ΕΕ, η Συμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου ΕΕ-ΗΠΑ (TTIP) αναμένεται να αυξήσει το ΑΕΠ της Ελλάδας  μόνιμα κατά 0.4% καθώς και τις εξαγωγές προς τις ΗΠΑ κατά 13%.

>>Διαβάστε: Συμφωνία ελευθέρου εμπορίου ΕΕ-ΗΠΑ: Μόνιμη αύξηση 0.4% του ελληνικού ΑΕΠ και 13% άνοδος στις εξαγωγές

>>Διαβάστε: Η Αθήνα επιμένει για έγκριση της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ-ΗΠΑ από τα εθνικά κοινοβούλια

Συγκεκριμένα για την Ελλάδα, η μείωση των δασμολογικών και μη δασμολογικών μέτρων, χωρίς να υποβαθμίζονται τα πρότυπα, θα έχει ως αποτέλεσμα:

*Οι τομείς μηχανημάτων, μεταφορών νερού, ασφαλιστικών και προσωπικών υπηρεσιών αναμένεται να αυξηθούν, αλλά τα ηλεκτρικά μηχανήματα και τα οχήματα με κινητήρα μπορεί να μειωθούν. Η γεωργική παραγωγή επίσης θα αυξηθεί.

*Η TTIP θα μπορούσε, επίσης, να διευκολύνει την αύξηση της παραγωγής των μηχανημάτων από τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα (0,9 τοις εκατό). Οι εξαγωγές στον τομέα των μετάλλων θα αυξηθούν κατά € 119 εκ.

*Επιπλέον, οι εξαγωγές στον τομέα των μεταποιημένων τροφίμων αναμένεται να αυξηθούν κατά € 99 εκ.

*Τέλος, για τους Έλληνες, η τιμή για ένα μέσο αυτοκίνητο θα μπορούσε να μειωθεί κατά 1,5 τοις εκατό.

EurActiv.gr

*φωτογραφία [Greenpeace]

Read More