Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδος: Εναρξη ισχύος της ηλεκτρονικής επίλυσης διαφορών

Με αφορμή τον εορτασμό της Ημέρας της Ευρώπης, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδος, μέλος του Δικτύου των Ευρωπαϊκών Κέντρων Καταναλωτή, υπενθυμίζει σε καταναλωτές και προμηθευτές την έναρξη ισχύος της ηλεκτρονικής επίλυσης διαφορών, η οποία βασίζεται στη λειτουργία Ευρωπαϊκής διαδικτυακής πύλης (πλατφόρμας Η.Ε.Δ.).

Μέσω της πλατφόρμας αυτής οι Ευρωπαίοι καταναλωτές και προμηθευτές επιλύουν διαδικτυακά διαφορές που ανακύπτουν από ηλεκτρονικές αγορές εντός της Ένωσης, με απλές, γρήγορες και δωρεάν, σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, διαδικασίες, και κυρίως, χωρίς την προσφυγή στο δικαστήριο. Για την Ελλάδα εθνικό σημείο επαφής έχει οριστεί το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή, το οποίο διευκολύνει και καθοδηγεί καταναλωτές και προμηθευτές απαντώντας ηλεκτρονικά σε σχετικά ερωτήματα, ενώ η Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή» αποτελεί πιστοποιημένο φορέα εναλλακτικής επίλυσης διαφορών (Ε.Ε.Δ.), η οποία διαμεσολαβεί ηλεκτρονικά και καλύπτει όλους τους εμπορικούς κλάδους.

Η Διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Κέντρου Καταναλωτή κ. Αθηνά Κοντογιάννη επεσήμανε σχετικά: «Ήδη πετύχαμε την ηλεκτρονική εξωδικαστική επίλυση των δύο πρώτων υποθέσεων ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ελλάδα, η οποία, μάλιστα, ολοκληρώθηκε σε λιγότερο από 60 ημέρες. Και οι δύο υποθέσεις, μια εγχώρια και μια διασυνοριακή, επιλύθηκαν υπέρ του καταναλωτή. Οι διαδικασίες (ηλεκτρονικής) εξωδικαστικής επίλυσης ενισχύουν το αίσθημα εμπιστοσύνης των καταναλωτών στο ηλεκτρονικό εμπόριο, διότι, και αν ακόμη δημιουργηθεί πρόβλημα, δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας: Η διαφορά θα υποβληθεί προς επίλυση σε ανεξάρτητο φορέα, με φιλικές, απλές και κυρίως υπό την εποπτεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διαδικασίες, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα από την εμπλοκή στα δικαστήρια. Ειδικά ο Έλληνας καταναλωτής, με κριτήριο τον βαθμό εμπιστοσύνης του στις εξ αποστάσεως συμβάσεις, βρίσκεται στην τρίτη χαμηλότερη θέση στην ΕΕ. Έχει, όμως, μεγάλη σημασία και για ηλεκτρονικά καταστήματα που δραστηριοποιούνται εκτός Ελλάδας και εντός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα οποία, υποστηρίζοντας τις διαδικασίες αυτές και δηλώνοντάς το εκ των προτέρων στους καταναλωτές, αυξάνουν την αξιοπιστία τους αποκτούν πρόσθετη προοπτική προσέλκυσης πελατών στην τεράστια ενιαία αγορά».

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ηλεκτρονική επίλυση των διαφορών και τις υποχρεώσεις των ηλεκτρονικών καταστημάτων είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα τουΕυρωπαϊκού Κέντρου Καταναλωτή Ελλάδας.

www.epixeiro.gr

Read More

Το έργο του ΕΚ για δικαιότερη φορολογία

post-0254

Μετά το σκάνδαλο των LuxLeaks και τις διαρροές των εγγράφων του Παναμά, η νομοθεσία και οι πρωτοβουλίες για ζητήματα φορολογίας, αποτελούν προτεραιότητα για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τα μέλη ζητούν περισσότερη διαφάνεια και μέσα από τις δύο ειδικές επιτροπές εξετάζουν τις κακές φορολογικές πρακτικές, σε μια εποχή που οι κοινωνίες και οι οικονομίες αγωνίζονται να ανακάμψουν από την κρίση.

Οι ειδικές επιτροπές

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σε μια προσπάθεια για δικαιότερη φορολογία, δημιούργησε δύο ειδικές επιτροπές. Η πρώτη ολοκλήρωσε τις εργασίες της τον Νοέμβριο του 2015, με μια έκθεση που προτείνει τρόπους για δίκαιη και διαφανή φορολογία των επιχειρήσεων σε ολόκληρη την ΕΕ.

Τη συνέχεια του έργου ανέλαβε από το Δεκέμβριο 2015, η δεύτερη επιτροπή για τον έλεγχο των φορολογικών αποφάσεων και σε νέα έκθεση θα παρουσιάσει τα επόμενα βήματα για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής των επιχειρήσεων.

Η εντολή για τη δημιουργία εξεταστικής επιτροπής για τη διαρροή των εγγράφων του Παναμά, αναμένεται να επιβεβαιωθεί κατά την ολομέλεια του Μαΐου.

Τι έχει γίνει μέχρι τώρα

Το ΕΚ, με έκθεση, που ψηφίστηκε τον Δεκέμβριο του 2015, διευκρινίζει τα νομικά βήματα που πρέπει να λάβουν τα κράτη μέλη και η ΕΕ για τη βελτίωση της εταιρικής φορολογικής διαφάνειας. Μεταξύ άλλων, ζητάει στην έκθεσή του να υπάρξει πρόταση για την αναφορά των κερδών, των φόρων και των επιδοτήσεων των εταιρειών σε κάθε χώρα αλλά και τη δημιουργία ορισμού για τον “φορολογικό παράδεισο”.

Επίσης, με έκθεση που ψηφίστηκε τον Μάιο του ίδιου έτους, το ΕΚ αποφάσισε για τη δημιουργία αυστηρότερων κανόνων για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Η οδηγία για την αντιμετώπιση του ξεπλύματος χρήματος υποχρεώνει τους ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων να καταγράφονται σε κεντρικά μητρώα σε χώρες της ΕΕ, τα οποία θα είναι προσβάσιμα τόσο στις αρχές όσο και σε άτομα με “έννομο συμφέρον”, όπως π.χ. οι δημοσιογράφοι.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε τα σχέδια της για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής των εταιρειών. Η νομοθεσία αυτή αποτελεί συνέχεια της ΕΕ για το σχέδιο δράσης του ΟΟΣΑ κατά της διάβρωσης της φορολογικής βάσης και της μετατόπιση των κερδών (BEPS).

Το σχέδιο περιλαμβάνει έξι βασικά μέτρα που θα πρέπει να εφαρμόζονται σε όλα τα κράτη μέλη. Η θέση του ΕΚ για αυτό το ζήτημα αναμένεται να ψηφιστεί στην ολομέλεια του Ιουνίου.

Επίσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτείνει σχέδιο για τη φορολόγηση των επιχειρήσεων, το οποίο στηρίζεται σε δύο πυλώνες: στην δημιουργία κοινής φορολογικής βάσεις των εταιρειών και στο να κάνουν τις εταιρείες να πληρώνουν φόρο στη χώρα που δημιουργούν τα κέρδη τους.

Η επιτροπή Οικονομικών του ΕΚ, επέμεινε στην άποψη ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να έχει πλήρη πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες, ενώ η ψηφοφορία στην ολομέλεια έχει προγραμματιστεί για τον Μάιο.

Η έκθεση για την εκ των προτέρων ανταλλαγή των διασυνοριακών φορολογικών αποφάσεων μεταξύ των κρατών μελών, εγκρίθηκε από το Συμβούλιο τον Δεκέμβριο του 2015. Το Κοινοβούλιο αποκάλεσε τη συμφωνία του Συμβουλίου “χαμένη ευκαιρία”, καθώς οι νέοι κανόνες αφορούν μόνο τις διασυνοριακές φορολογικές συμφωνίες και όχι εκείνες μεταξύ των κρατών μελών. Οι ευρωβουλευτές επέκριναν επίσης το γεγονός ότι η πρόσβαση που δόθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν περιορισμένη.

Επόμενα βήματα

Το δεύτερο εξάμηνο του 2016 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχεδιάζει να προτείνει νομοθεσία για την κοινή βάση εταιρικής φορολόγησης αλλά και λίστα με τις μη συνεργάσιμες φορολογικές δικαιοδοσίες.

Read More

Στη μάχη κατά της τρομοκρατίας: το ΕΚ εγκρίνει τις νέες αρμοδιότητες της Europol

post-0253Η Europol, είναι η Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία που βοηθά τα κράτη μέλη στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του εγκλήματος. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο συμφώνησαν τον Νοέμβριο σε σειρά νέων κανόνων που θα ενισχύουν τις αρμοδιότητές της. Η τελική ψηφοφορία πραγματοποιείται στην ολομέλεια του ΕΚ την Τετάρτη 11 Μαΐου. Περισσότερες πληροφορίες στο γράφημα που ετοιμάσαμε.

Η Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία (Europol), ιδρύθηκε το 1999 και από το 2010 είναι ο αρμόδιος οργανισμός της ΕΕ για την επιβολή του νόμου και για την πρόληψη και την καταπολέμηση σοβαρών μορφών διεθνούς εγκληματικότητας. Συνεργάζεται στενά με τις αντίστοιχες υπηρεσίες άλλων κρατών, όπως των ΗΠΑ, του Καναδά, της Αυστραλίας και της Νορβηγίας. Κάθε χρόνο διενεργεί περισσότερες από 18.000 έρευνες, ενώ απασχολεί 900 άτομα προσωπικό και έχει την έδρα της στη Χάγη, στην Ολλανδία.

Η Υπηρεσία, έχει ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, από καταπολέμηση του εμπορίου ναρκωτικών, των παράνομων δικτύων μετανάστευσης και δουλεμπορίας ανθρώπων, μέχρι την παιδική πορνογραφία, το διαδικτυακό έγκλημα και το ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Οι νέοι κανόνες

Με τους νέους κανόνες γίνεται ευκολότερη η δημιουργία εξειδικευμένων ομάδων για την αντιμετώπιση άμεσων απειλών και οι κανόνες για τα κέντρα, όπως το Ευρωπαϊκό Κέντρο Αντιτρομοκρατίας (που δημιουργήθηκε τον Ιανουάριο του 2016), γίνονται σαφέστεροι. Επίσης, η Europol θα μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να ανταλλάσσει πληροφορίες με ιδιωτικές εταιρείες.

Σε κάθε περίπτωση, στους νέους αυτούς κανόνες ισχύουν πάντα οι εγγυήσεις για την προστασία των δεδομένων.

Η συμφωνία μεταξύ ΕΚ και Συμβουλίου πραγματοποιήθηκε στις 26 Νοεμβρίου το 2015 και λίγες μέρες αργότερα εγκρίθηκε από την επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών του ΕΚ, στις 30 Νοεμβρίου. Η τελική συζήτηση στην ολομέλεια του ΕΚ πραγματοποιείται την Τετάρτη 11 Μαΐου 2016, στις 10.00 (ώρα Ελλάδος) και η τελική ψηφοφορία στις 13.30 (ώρα Ελλάδος). Παρακολουθήστε τη συζήτηση και την ψηφοφορία σε απευθείας μετάδοση από την ιστοσελίδα μας.

Αν οι νέοι κανόνες εγκριθούν από την ολομέλεια του ΕΚ θα τεθούν σε ισχύ από 1 Μαΐου το 2017.

Read More

Όχι σε λευκή επιταγή στην Τουρκία, λένε οι ευρωβουλευτές σε συζήτηση για τη συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας

Την εφαρμογή της συμφωνίας ΕΕ-Τουρκίας για τη μετανάστευση, τις νομικές πτυχές της και το δημοκρατικό της έλεγχο συζήτησαν οι ευρωβουλευτές με τον πρώτο Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Frans Timmermans και τον Ολλανδό υπουργό Μετανάστευσης Klaas Dijkhoff . Οι ευρωβουλευτές τόνισαν ότι δεν πρέπει να υπάρξει καμία διαπραγμάτευση σχετικά με τα κριτήρια για το καθεστώς απελευθέρωσης των θεωρήσεων (βίζα).

Μερικές ομάδες υπογράμμισαν την αναγκαιότητα της συμφωνίας λόγω της αδυναμίας των κρατών μελών της ΕΕ να αναλάβουν έμπρακτα την ευθύνη για την προσφυγική κρίση και να αναλάβουν δράση. Άλλοι ήταν πιο επικριτικοί, κατηγορώντας την ΕΕ για την προσπάθεια της να μεταθέσει σε άλλους τα προβλήματά της και εξέφρασαν σοβαρές ανησυχίες για την κατάσταση των προσφύγων, την παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων τους και την έλλειψη ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης στην Τουρκία.

Πολλοί αμφισβήτησαν επίσης τη νομική βάση της συμφωνίας και το κατά πόσο συνάδει με το διεθνές δίκαιο, ιδίως με τη Σύμβαση της Γενεύης και το Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ. Κάποιοι απείλησαν να φέρουν τη συμφωνία ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου.

Παρακολουθείστε τη συζήτηση στο Storify.

Μπορείτε επίσης να παρακολουθήσετε τις παρεμβάσεις των ομιλητών μέσω των παρακάτω συνδέσμων :

Klaas DIJKHOFF (Ο Ολλανδός Υπουργός εξ ονόματος της Προεδρίας του Συμβουλίου)

Frans TIMMERMANS (Ο πρώτος Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής)

Manfred WEBER (ΕΛΚ, Γερμανία)

Gianni PITTELLA (Σοσιαλιστές, Ιταλία)

Peter VAN DALEN (ΕΣΜ, Ολλανδία)

Sophie IN ‘T VELD (Φιλελεύθεροι, Ολλανδία)

Marina ALBIOL GUZMÁN (Ευρ. Ενωτ. Αρ., Ισπανία)

Ska KELLER (Πράσινοι, Γερμανία)

Fabio Massimo CASTALDO (ΕΕΑΔ, Ιταλία)

Edouard FERRAND (ΕΕΕ, Γαλλία)

Σημείωση προς τους συντάκτες

Η συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας συζητήθηκε στη σύνοδο της ολομέλειας στις 13 Απριλίου στο Στρασβούργο και στην επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών στις 7 Απριλίου. Στις 22 Απριλίου, η επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών συζήτησε το καθεστώς απελευθέρωσης των θεωρήσεων (βίζα) για την Τουρκία.

Read More

Ευρωπαϊκό Βραβείο Καρλομάγνου 2016: 2o βραβείο για την ελληνική συμμετοχή

Η απονομή του Ευρωπαϊκού Βραβείου Καρλομάγνου για τη Νεολαία 2016, πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 3 Μαΐου στο Άαχεν της Γερμανίας. Ανάμεσα στου τρείς νικητές ήταν και η ελληνική συμμετοχή, με το διαδικτυακό παιχνίδι “‘Αναζητώντας τον Καρλομάγνο’ “. Το πρώτο βραβείο έλαβε το πρόγραμμα InteGREAT (Ιταλία) και το τρίτο βραβείο το “Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Νεολαίας” (Βρετανία).

Το ΕΚ και το ίδρυμα του Διεθνούς Βραβείου “Καρλομάγνος” του Άαχεν, συνδιοργανώνουν το Ευρωπαϊκό Βραβείο Καρλομάγνου, που απονέμεται κάθε χρόνο σε νέους μεταξύ 16 και 30 ετών για σχέδια που προωθούν την ευρωπαϊκή και διεθνή κατανόηση. Το Βραβείο απονέμεται σε σχέδια τα οποία χρησιμεύουν ως πρότυπο για νέους που ζουν στην Ευρώπη και παρέχουν πρακτικά παραδείγματα Ευρωπαίων που ζουν μαζί ως μία κοινότητα.

Το βραβείο για το καλύτερο σχέδιο είναι €5.000, το δεύτερο βραβείο είναι €3.000 και το τρίτο €2.000. Οι τρεις βραβευθέντες θα προσκληθούν να επισκεφθούν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (στις Βρυξέλλες ή το Στρασβούργο).

Οι φετινοί νικητές

Το πρώτο βραβείο απονεμήθηκε στο ιταλικό πρόγραμμα InteGREAT, που δημιουργήθηκε από την ομάδα AIESEC. Στόχος του προγράμματος είναι να συνδέσει νέους από όλη την Ευρώπη, προκειμένου να αναλάβουν δράσεις για την προσφυγική κρίση και την προώθηση της ένταξης των προσφύγων. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν εθελοντές από όλο τον κόσμο, τοπικές ΜΚΟ αλλά και οι τοπικές κοινότητες, διοργανώνοντας εργαστήρια, ψυχαγωγικές δραστηριότητες, σεμινάρια και εκδηλώσεις.

Το δεύτερο βραβείο απονεμήθηκε στους Έλληνες μαθητές από το Γενικό Λύκειο Πυργετού, της Λάρισας, οι οποίοι δημιούργησαν ένα παιχνίδι για tablet, αφιερωμένο στον Καρλομάγνο, που ήταν βασιλιάς των Φράγκων (742-814 μ.Χ.) και στην εποχή του τον αποκαλούσαν “Πατέρα της Ευρώπης”.

Το τρίτο βραβείο απονεμήθηκε στο ετήσιο διεθνές συνέδριο, που διοργανώνεται από ομάδα Βρετανών με στόχο να φέρει κοντά νέους που ενδιαφέρονται να μοιραστούν τις ιδέες τους για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στόχος είναι να παρέχουν καινοτόμες προτάσεις σε εκείνους που διαμορφώνουν την ευρωπαϊκή πολιτική. Το “Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Νεολαίας”, πραγματοποιήθηκε 15 με 19 Νοεμβρίου στις Βρυξέλλες και περιελάμβανε τρείς ενότητες: μετανάστευση και εσωτερικές υποθέσεις, Ενεργειακή Ένωση και κλίμα και εκπαίδευση και απασχόληση.

Read More

9 Μαΐου 2016, όλοι ΜΑΖΙ για την Ημέρα της Ευρώπης!

Η Ημέρα της Ευρώπης (9 Μαΐου) δίνει την ευκαιρία να γιορτάσουμε την ειρήνη και την ενότητα στην Ευρώπη η οποία είναι σήμερα πιο αναγκαία από ποτέ. Η ημερομηνία αυτή σηματοδοτεί την επέτειο της ιστορικής ‘δήλωσης Σουμάν‘ το 1950. Ήταν τότε που ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ρομπέρ Σουμάν σε ομιλία του στο Παρίσι πρότεινε μια νέα μορφή πολιτικής συνεργασίας στην Ευρώπη, η οποία θα απέτρεπε κάθε ενδεχόμενο πολέμου μεταξύ των ευρωπαϊκών λαών.

Όραμά του ήταν η δημιουργία ενός υπερεθνικού ευρωπαϊκού οργάνου που θα διαχειριζόταν κεντρικά την παραγωγή άνθρακα και χάλυβα. Η Συνθήκη για την ίδρυση του οργάνου αυτού υπεγράφη έναν μόλις χρόνο μετά. Η πρόταση του Σουμάν θεωρείται η απαρχή της σημερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επ’ ευκαιρία του εορτασμού της Ημέρας της Ευρώπης, τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες, το Λουξεμβούργο και το Στρασβούργο ανοίγουν τις πόρτες τους στο κοινό. Τα κατά τόπους γραφεία της ΕΕ στην Ευρώπη και σ’ όλο τον κόσμο διοργανώνουν εκδηλώσεις και δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες.

Κάθε χρόνο χιλιάδες άτομα παίρνουν μέρος σε αυτές τις εκδηλώσεις, επισκέψεις, δημόσιες συζητήσεις, συναυλίες και άλλες εορταστικές δραστηριότητες, που σκοπό έχουν να ενημερώσουν το κοινό σχετικά με την ΕΕ.

Η Ημέρα της Ευρώπης είναι μια ευκαιρία για να θυμηθούμε όσα έχουμε επιτύχει και αποκτήσει σαν μέλη της ΕΕ, να προβληματιστούμε για όσα απειλούν αυτό το κεκτημένο και να αναλογιστούμε  ότι μένοντας ενωμένοι όλοι ΜΑΖΙ θα είμαστε πιο δυνατοί!

Το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης EUROPE DIRECT Καλαμάτας, έρχεται τη μέρα αυτή ακόμα πιο κοντά στους πολίτες και θα βρίσκεται στο Ιστορικό Κέντρο της Καλαμάτας (Πλ. Αγ. Αποστόλων και Μπενάκη) για να τους ενημερώσει, να συζητήσει μαζί τους, να ζητήσει και να καταγράψει τη γνώμη τους για την Ευρώπη που επιθυμούν και ονειρεύονται!

Read More