Έρευνα: ποιότητα αέρα και επίπεδα θορύβου στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες

Σημαντικές διαφοροποιήσεις παρατηρούνται ανάμεσα στις πρωτεύουσες των χωρών της ΕΕ αναφορικά με τα ποσοστά ικανοποίησης των κατοίκων τους για την ποιότητα του αέρα και τα επίπεδα θορύβου σε αυτές, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat.

Τα επίπεδα ικανοποίησης αναφορικά με την ποιότητα του αέρα κυμαίνονται από 22% έως 88% και για τα επίπεδα θορύβου από 31% έως 82%, σύμφωνα με τα στατιστικά σε 83 πόλεις. Παρόλα αυτά, στις περισσότερες πρωτεύουσες, οι κάτοικοι είναι γενικά ευχαριστημένοι τόσο με τη ποιότητα του αέρα όσο και τις εκπομπές θορύβων. Το Δουβλίνο, το Ελσίνκι, η Βιέννη και το Λουξεμβούργο ήταν οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες με τα μεγαλύτερα ποσοστά κατοίκων που ήταν παρά πολύ ευχαριστημένοι ή πολύ ευχαριστημένοι με τη ποιότητα του αέρα και το επίπεδο θορύβου στις πόλεις τους, σε έντονη αντίθεση με τους κατοίκους του Βουκουρεστίου και της Σόφια.

Αυτές οι πληροφορίες, βασισμένες στους δείκτες της έρευνας που διεξήχθη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εκδόθηκαν από την Eurostat, τη στατιστική υπηρεσία της ΕΕ, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος στις 5 Ιουνίου.

www.epixeiro.gr

Read More

Προστατέψτε τις επιχειρηματικές σας ιδέες!

Εάν έχετε μια σπουδαία, καινοτόμο ιδέα, θα πρέπει να φροντίσετε να την προστατέψετε ως δική σας διανοητική ιδιοκτησία (ΔΙ) προτού την δημοσιοποιήσετε! Οι μεγάλες ιδέες έχουν αξία μόνο αν μπορείτε να αποδείξετε νομικά ότι είναι δικές σας.

Τι είναι η διανοητική ιδιοκτησία;

Πρόκειται για προϊόντα, έργα ή διαδικασίες που έχετε επινοήσει εσείς και που σας παρέχουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Υπάρχουν 3 υποκατηγορίες:

 • Βιομηχανική ιδιοκτησία: εφευρέσεις (ευρεσιτεχνίες), εμπορικά σήματα, βιομηχανικά σχέδια, νέες ποικιλίες φυτών και γεωγραφικές ενδείξεις προέλευσης
 • Καλλιτεχνικά έργα που προστατεύονται από τα πνευματικά δικαιώματα: πρωτότυπα λογοτεχνικά και καλλιτεχνικά έργα, μουσική, τηλεοπτικές εκπομπές, λογισμικό, βάσεις δεδομένων, αρχιτεκτονικά σχέδια, διαφημίσεις και πολυμέσα
 • Εμπορικές στρατηγικές: εμπορικά μυστικά, τεχνογνωσία, συμφωνίες εμπιστευτικότητας, ή ταχεία παραγωγή.

Πώς μπορώ να προστατέψω τη διανοητική ιδιοκτησία μου;

Μπορείτε να την προστατέψετε μέσω των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας (ΔΔΙ) που καθορίζονται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΠΟΔΙ). Η μορφή προστασίας εξαρτάται από το είδος της ΔΙ:

 • διπλώματα ευρεσιτεχνίας – σας δίνουν τη δυνατότητα να εμποδίζετε την παραγωγή, χρήση ή πώληση της εφεύρεσής σας από τρίτους για συγκεκριμένο διάστημα, ανάλογα με τον τύπο της εφεύρεσης
 • εμπορικά σήματα – προστατεύουν την ονομασία του προϊόντος σας, απαγορεύοντας σε άλλες επιχειρήσεις να πωλούν προϊόν με την ίδια ονομασία
 • πνευματικά δικαιώματα – κάνουν γνωστό σε άλλους ότι εσείς (ως ο δημιουργός) έχετε τον έλεγχο της παραγωγής, της διανομής, της επίδειξης ή της εκτέλεσης των έργων σας.

Τα πνευματικά δικαιώματα κατοχυρώνονται αυτομάτως, χωρίς να απαιτείται επίσημη καταχώριση. Μπορείτε να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε το σύμβολο «copyright» αμέσως.
Τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας εξακολουθούν να προστατεύονται κυρίως από την εθνική νομοθεσία και όχι από τη νομοθεσία της ΕΕ. Η προστασία τους σε κάθε χώρα της ΕΕ χωριστά μπορεί να αποβεί περίπλοκη και δαπανηρή. Μπορείτε να εξοικονομήσετε χρόνο και χρήμα προστατεύοντας τη διανοητική σας ιδιοκτησία σε επίπεδο ΕΕ.

Εάν ασκείτε επιχειρηματική δραστηριότητα σε περισσότερες από μία χώρα της ΕΕ, μία και μόνο καταχώριση εμπορικού σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος σάς παρέχει προστασία και στα 28 κράτη μέλη της ΕΕ. Μπορείτε να καταχωρίσετε το εμπορικό σας σήμα ή σχέδιο σε οποιαδήποτε από τις 23 γλώσσες της ΕΕ με της υποβολή μίας και μόνο αίτησης στο Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO). Η υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης κοστίζει 850ευρώ για ένα εμπορικό σήμα και 350ευρώ για ένα κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγμα.

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για εθνικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας σε γραφείο διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας μιας χώρας της ΕΕ ή για ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (EPO). Ωστόσο, ένα ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας πρέπει να επικυρωθεί από το εθνικό γραφείο διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας English σε κάθε χώρα στην οποία απαιτείται προστασία. Ανάλογα με τη νομοθεσία κάθε χώρας English, μπορεί να σας ζητηθεί να προσκομίσετε μεταφράσεις ή να καταβάλετε τέλη εντός συγκεκριμένης προθεσμίας. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το κόστος και τις διαδικασίες από γραφεία διανοητικής ιδιοκτησίας 30 ευρωπαϊκών χωρών διατίθενται εδώ .

Περισσότερες πληροφορίες για κάθε χώρα:

Η παραποίηση/απομίμηση (μη επιτρεπόμενη αναπαραγωγή επώνυμου αγαθού) και η πειρατεία (μη επιτρεπόμενη αντιγραφή είδους που καλύπτεται από δικαίωμα διανοητικής ιδιοκτησίας) έχουν λάβει ανησυχητικές διαστάσεις, με σοβαρές επιπτώσεις στην καινοτομία, την ανάπτυξη, την απασχόληση, καθώς και στην υγεία και την ασφάλεια των καταναλωτών.

Ανάλογα με το δίκαιο της σχετικής χώρας της ΕΕ και τον δράστη της παραποίησης/απομίμησης, αρμόδιες αρχές είναι: τα τελωνεία, οι αρχές εποπτείας της αγοράς (υπηρεσία εμπορικών προτύπων), η αστυνομία ή τα γραφεία διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και εμπορικών σημάτων.

Προστασία από την παραποίηση/απομίμηση

Οι τελωνειακές αρχές βρίσκονται στην πρώτη γραμμή προστασίας των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας στα σύνορα της ΕΕ. Μπορείτε να τους ζητήσετε να πραγματοποιήσουν κατάσχεση εμπορευμάτων για τα οποία υπάρχουν υπόνοιες ότι παραβιάζουν δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας υποβάλλοντας αίτηση παρέμβασης français Deutsch English στις αρμόδιες εθνικές τελωνειακές αρχές.

Παρότι οι αιτήσεις παρέμβασης υποβάλλονται σε εθνικό επίπεδο, μπορεί να έχουν το ίδιο νομικό καθεστώς σε όλες τις χώρες της ΕΕ.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

www.epixeiro.gr

Read More

Η νέα ταυτότητα προσόντων ανοίγει τον δρόμο για ορισμένες κατηγορίες αιτούντων εργασία

Αν είστε φυσικοθεραπευτής, γενικός νοσηλευτής, φαρμακοποιός, οδηγός ορειβασίας ή μεσίτης ακινήτων που ενδιαφέρεται να εργαστεί σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ, η ζωή σας μόλις έγινε ευκολότερη.

Η ευρωπαϊκή επαγγελματική ταυτότητα (ΕΕΤ) είναι ήδη διαθέσιμη από τις αρχές του τρέχοντος έτους και, πλέον, τα προσόντα για τους συγκεκριμένους επαγγελματικούς κλάδους αναγνωρίζονται σε όλη την ΕΕ.

Η διαδικασία για τη διαχείρισή της είναι ευκολότερη και ταχύτερη σε σύγκριση με τις παραδοσιακές διαδικασίες αναγνώρισης προσόντων, αλλά και πιο διαφανής. Μπορείτε να παρακολουθείτε την πορεία της αίτησής σας επιγραμμικά και, εάν θέλετε να υποβάλετε νέα αίτηση σε άλλη χώρα, μπορείτε να ξαναχρησιμοποιήσετε έγγραφα που έχετε ήδη αναφορτώσει στο σύστημα.

Δεν πρόκειται για ταυτότητα με υλική υπόσταση: η ΕΕΤ είναι ουσιαστικά η ηλεκτρονική απόδειξη ότι έχετε υποβληθεί επιτυχώς στους απαιτούμενους διοικητικούς ελέγχους και ότι τα επαγγελματικά σας προσόντα αναγνωρίζονται από τη χώρα στην οποία επιθυμείτε να εργαστείτε.

Μόλις εγκριθεί η αίτησή σας, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα πιστοποιητικό ΕΕΤ σε μορφή pdf, στο οποίο αναγράφεται, μεταξύ άλλων, ένας αριθμός αναφοράς τον οποίον μπορεί να χρησιμοποιήσει ο εκάστοτε μελλοντικός εργοδότης σας προκειμένου να ελέγξει επιγραμμικά την εγκυρότητα της ΕΕΤ σας. Εάν σκοπεύετε να μείνετε πολλά χρόνια σε άλλη χώρα της ΕΕ, θα πρέπει ενδεχομένως να εγγραφείτε στα αντίστοιχα εθνικά μητρώα για περαιτέρω εμπεριστατωμένους ελέγχους.

Η ΕΕΤ παρέχει τα ακόλουθα σημαντικά οφέλη:

Ο φάκελός σας διατηρείται στο σύστημα και δεν χρειάζεται να αναφορτώσετε εκ νέου όλα τα απαιτούμενα έγγραφα σε περίπτωση που αποφασίσετε μελλοντικά να εργαστείτε σε άλλη χώρα της ΕΕ. Έτσι, εξοικονομείτε χρόνο σε περίπτωση υποβολής μεταγενέστερων αιτήσεων.

Εάν οι αρχές της χώρας υποδοχής που είναι αρμόδιες για την αίτησή σας δεν λάβουν οριστική απόφαση εντός της προσήκουσας προθεσμίας, η αναγνώριση γίνεται αυτομάτως και, συνεπώς, μπορείτε να δημιουργήσετε το ηλεκτρονικό πιστοποιητικό ΕΕΤ, χωρίς να ταλαιπωρείστε από τυχόν καθυστερήσεις των διοικητικών αρχών.

Εάν οι αρχές απορρίψουν την αίτησή σας, οφείλουν να αιτιολογήσουν την απόφασή τους ενώ, επιπλέον, έχετε δικαίωμα προσφυγής κατά της απόφασης.

Επί του παρόντος, το απλουστευμένο αυτό σύστημα μπορεί να χρησιμοποιείται μόνο από τους επαγγελματίες που αναφέρονται ανωτέρω. Στο μέλλον όμως η ΕΕΤ ενδέχεται να επεκταθεί και σε άλλα επαγγέλματα που πληρούν τα κριτήρια που προβλέπονται στην οδηγία για τα επαγγελματικά προσόντα και χαρακτηρίζονται από κινητικότητα.

Πηγή: EURES

Read More

Το τέλος της πείνας και πώς θα το πετύχουμε: η τεχνολογία της παραγωγής στο ΕΚ

Μέχρι το 2050, ο παγκόσμιος πληθυσμός αναμένεται να φτάσει τα 9,6 δισεκατομμύριακαι οι διατροφικές ανάγκες αναμένεται να αυξηθούν κατά 70%. Είναι όμως, αρκετά τα τρόφιμα που παράγονται παγκοσμίως για να ταΐσουν όλο αυτό τον πληθυσμό; Στην ολομέλεια της προηγούμενης εβδομάδας οι ευρωβουλευτές τόνισαν ότι οι επενδύσεις στην γεωργική τεχνολογία είναι το κλειδί, όχι μόνο για την αύξηση της παραγωγικότητας αλλά και για τον περιορισμό των οικολογικών επιπτώσεων.

Μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της γεωργίας

Στην ΕΕ το 10,35% των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα CO2, είναι αποτέλεσμα γεωργικών δραστηριοτήτων. Παγκοσμίως, η γεωργική παραγωγή αντιπροσωπεύει το 11%-14% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου αλλά αν προσθέσει κανείς τη χρήση της γης, την αποψίλωση των δασών την επεξεργασία, τη μεταφορά, τη συσκευασία, το λιανικό εμπόριο και τα απόβλητα, το ποσοστό ξεπερνά το 50%.

Ο Γιαν Χουιτέμα (Φιλελεύθεροι, Ολλανδία), εισηγητής της έκθεσης του ΕΚ για την καινοτομία στην ευρωπαϊκή διαχείριση γεωργικών εκμεταλλεύσεων, που υιοθετήθηκε στην τελευταία ολομέλεια του ΕΚ, δήλωσε ότι “οι αγρότες έχουν την ικανότητα και τη γνώση για καινοτόμες ιδέες αλλά περιορίζονται από παρωχημένες νομοθετικές ή ρυθμιστικές διατάξεις“.

Σύμφωνα με την έκθεση, οι καλλιέργειες ακριβείας, μπορούν να μειώσουν τη χρήση φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων, ακόμη και νερού, ενώ τα συστήματα διαχείρισης που βασίζονται σε ΤΠΕ , τα οποία για παράδειγμα χρησιμοποιούν πληροφορίες που συγκεντρώνονται από τη ρομποτική, οδηγούν σε αύξηση της απόδοσης και σε μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

Πολλές πρωτοποριακέ πρακτικές, όπως αυτές για την καταπολέμηση των επιβλαβών οργανισμών με έντομα ή η δημιουργία πράσινων λιπασμάτων από ροή αποβλήτων, υπάρχουν αλλά μερικές φορές η ευρωπαϊκή νομοθεσία εξακολουθεί να τις παρεμποδίζει. Αυτή την εβδομάδα οι ευρωβουλευτές επέλεξαν να πάνε ένα βήμα μπροστά και να μην παραμείνουν στο παρελθόν“, δήλωσε ο εισηγητής του ΕΚ.

Γενετική ποικιλομορφία

Η ευρωβουλευτής Μακιντάιρ Άνθια (Ευρωπαίοι Μεταρρυθμιστές, Βρετανία), επισημαίνει στην έκθεσή της, που εγκρίθηκε στην ολομέλεια του Ιουνίου, ότι η γενετική ποικιλομορφία και η ποιότητα των φυτικών γενετικών πόρων διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη γεωργική ανθεκτικότητα και παραγωγικότητα. “Οι μεγάλες το γνωρίζουν αυτό όπως το γνωρίζουμε και εμεί, επομένως είμαι σίγουρη ότι η ποικιλομορφία θα βρίσκεται κάπου στο πρόγραμμά ανάπτυξης τους“, δήλωσε και πρόσθεσε ότι “εμείς δεν πρέπει να χάσουμε από τα μάτια μας τις παροχές της έξυπνης γεωργίας, καθώς απώτερος της στόχος είναι η μείωση χρήσης φυτοφαρμάκων, των λιπασμάτων, του νερού και ταυτόχρονα η βελτιστοποίηση των αποδόσεων“.

Αφρική: η παροχή βοήθειας σε μικρότερου αγρότες είναι απαραίτητη

Το 2013, υπό την αιγίδα των G8, δημιουργήθηκε η Συμμαχία για την Επισιτιστική Ασφάλεια και τη Διατροφή, για να επενδύσει στην αφρικανική γεωργία και να αντιμετωπίσει αυτά τα προβλήματα.

Η Γερμανίδα ευρωβουλευτής Μαρία Χόιμπουχ (Πράσινοι), συνέταξε έκθεση σχετικά με τη Νέα Συμμαχία για την Επισιτιστική Ασφάλεια και τη Διατροφή, η οποία υιοθετήθηκε κατά την ολομέλεια του Ιουνίου.

Στην έκθεσή της επικρίνει την εστίαση της πρωτοβουλίας για τη μονοκαλλιέργεια και την εξάρτηση από τα λιπάσματα και λέει ότι στην Αφρική “πολύ μεγάλο μέρος της παραγωγής χρησιμοποιείται για την παραγωγή καλλιεργειών για εξαγωγή και όχι για την κάλυψη των τοπικών αναγκών. Αυτό κάνει τις αφρικανικές χώρες εξαρτώμενες από τα εισαγόμενα τρόφιμα και ευάλωτες στις διακυμάνσεις των τιμών“.

www.epixeiro.gr

Read More

Κυριακή 26 Ιουνίου – Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών και της Παράνομης Διακίνησής τους

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (EMCCDA – ΕΚΠΝΤ) είναι το κομβικό σημείο πληροφόρησης για τα ναρκωτικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο ρόλος του Κέντρου συνίσταται στη συγκέντρωση, ανάλυση και διάδοση αντικειμενικών, αξιόπιστων και συγκρίσιμων στοιχείων για τα ναρκωτικά και την τοξικομανία και την παροχή έγκυρης και τεκμηριωμένης εικόνας του προβλήματος των ναρκωτικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Το ΕΚΠΝΤ απευθύνεται στις εξής ομάδες : α) σε υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, οι οποίοι χρησιμοποιούν αυτές τις πληροφορίες στη διαμόρφωση συνεκτικών στρατηγικών για τα ναρκωτικά σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, β) σε επαγγελματίες και ερευνητές που ασχολούνται με το θέμα των ναρκωτικών, και γ) στα μέσα μαζικής επικοινωνίας και το ευρύ κοινό.Κύριος στόχος του είναι η βελτίωση της συγκρισιμότητας των στοιχείων για τα ναρκωτικά σε όλη την Ευρώπη και η αναζήτηση των μεθόδων και εργαλείων για την επίτευξη του στόχου αυτού.

Κύριο χαρακτηριστικό του προβλήματος των ναρκωτικών είναι η μεταβαλλόμενη και δυναμική φύση του, και γι΄ αυτό η παρακολούθηση των τελευταίων εξελίξεων αποτελεί βασικό καθήκον του ΕΚΠΝΤ.

Το ΕΚΠΝΤ εργάζεται με βάση την παραδοχή ότι τα σωστά στοιχεία αποτελούν το κλειδί για μια αποτελεσματική στρατηγική για τα ναρκωτικά. Μολονότι το κέντρο δεν μπορεί να προτείνει κανενός είδους μοντέλο πολιτικής, επηρεάζει σαφώς τη λήψη αποφάσεων μέσω των αναλύσεων, των εργαλείων και των προτύπων που ορίζει.

Βρείτε το τελευταίο newsletter του ΕΚΠΝΤ στον παρακάτω σύνδεσμο: http://www.emcdda.europa.eu/…/publica…/2433/TDAA16002ENN.PDF.

Read More

Συνεργατική οικονομία: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στηρίζει τους καταναλωτές

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε κατευθυντήριες γραμμές με στόχο να στηρίξει τους καταναλωτές, τις επιχειρήσεις και τις δημόσιες αρχές ώστε να συμμετάσχουν στη συνεργατική οικονομία με αίσθημα εμπιστοσύνης.

Αυτά τα νέα επιχειρηματικά μοντέλα μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στην απασχόληση και την ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υπό την προϋπόθεση ότι θα προωθηθούν και αναπτυχθούν με υπεύθυνο τρόπο.

Η συνεργατική οικονομία αναπτύσσεται ταχύτατα και καθώς παγιώνεται στην ΕΕ, οι εθνικές και οι τοπικές αρχές ανταποκρίνονται με αποσπασματικές και διαφορετικές κανονιστικές δράσεις. Αυτή η αποσπασματική προσέγγιση σε νέα επιχειρηματικά μοντέλα δημιουργεί αβεβαιότητα για τους παραδοσιακούς επιχειρηματίες, τους νέους παρόχους υπηρεσιών, καθώς και τους καταναλωτές, και ενδέχεται να παρεμποδίσει την καινοτομία, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την ανάπτυξη. Όπως είχε ανακοινωθεί στην παρουσίαση της Στρατηγικής για την ενιαία αγορά, η Επιτροπή εξέδωσε σήμερα κατευθυντήριες γραμμές προς τα κράτη μέλη ώστε να συμβάλει στην εξασφάλιση της ισόρροπης ανάπτυξης της συνεργατικής οικονομίας.

Η ανακοίνωση με τίτλο «Μια ευρωπαϊκή ατζέντα για τη συνεργατική οικονομία» παρέχει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον ορθό τρόπο εφαρμογής της υπάρχουσας νομοθεσίας της ΕΕ σε αυτόν τον δυναμικό και ταχέως εξελισσόμενο τομέα διευκρινίζοντας τα βασικά ζητήματα που αντιμετωπίζουν τόσο οι φορείς της αγοράς όσο και οι δημόσιες αρχές:

 • Τι είδους προϋποθέσεις μπορούν να ζητηθούν για την πρόσβαση στην αγορά; Οι πάροχοι υπηρεσιών θα πρέπει να υποχρεούνται να λάβουν εταιρικές άδειες ή εγκρίσεις στις περιπτώσεις που αυτές είναι απολύτως αναγκαίες για την επίτευξη σχετικών στόχων δημοσίου συμφέροντος. Η απόλυτη απαγόρευση μιας δραστηριότητας θα πρέπει να αποτελεί μόνο την έσχατη λύση. Οι πλατφόρμες δεν θα πρέπει να υπόκεινται σε εγκρίσεις ή άδειες όταν έχουν απλώς διαμεσολαβητικό ρόλο μεταξύ των καταναλωτών και των παρόχων της πραγματικής υπηρεσίας (π.χ. υπηρεσίες μεταφορών ή διαμονής). Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να προχωρούν σε διαφοροποίηση μεταξύ των απλών πολιτών που παρέχουν υπηρεσίες σε περιστασιακή βάση και των παρόχων που ενεργούν υπό μια επαγγελματική ιδιότητα, μέσω, για παράδειγμα, της θέσπισης κατωτάτων ορίων βάσει του επιπέδου της δραστηριότητας.
 • Ποιος είναι υπεύθυνος σε περίπτωση προβλήματος; Οι συνεργατικές πλατφόρμες μπορούν να απαλλάσσονται από την ευθύνη για τις πληροφορίες που αποθηκεύουν εξ ονόματος των παρόχων υπηρεσιών. Ωστόσο, οι συνεργατικές πλατφόρμες δεν θα πρέπει να απαλλάσσονται από την ευθύνη για υπηρεσίες που παρέχουν οι ίδιες, όπως π.χ. υπηρεσίες πληρωμών. Η Επιτροπή ενθαρρύνει τις συνεργατικές πλατφόρμες να συνεχίσουν να αναλαμβάνουν εθελοντικά δράση για την καταπολέμηση του παράνομου περιεχομένου στο διαδίκτυο και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης.
 • Πώς προστατεύει τους χρήστες το δίκαιο καταναλωτών της ΕΕ; Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι καταναλωτές απολαμβάνουν υψηλό επίπεδο προστασίας από τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, χωρίς ταυτόχρονα να επιβάλλουν δυσανάλογες υποχρεώσεις σε ιδιώτες οι οποίοι παρέχουν απλώς υπηρεσίες σε περιστασιακή βάση.
 • Πότε υφίσταται σχέση εργασίας; Το εργατικό δίκαιο εμπίπτει κατά κύριο λόγο στην αρμοδιότητα των κρατών μελών και συμπληρώνεται από τις ελάχιστες κοινωνικές προδιαγραφές και τη νομολογία της ΕΕ. Όταν πρέπει να αποφασίσουν το κατά πόσον ένα πρόσωπο μπορεί να θεωρηθεί ως υπάλληλος μιας πλατφόρμας ή όχι, τα κράτη μέλη μπορούν να λαμβάνουν υπόψη κριτήρια όπως η σχέση εξάρτησης με την πλατφόρμα, η φύση της εργασίας και η αμοιβή,
 • Ποιοι φορολογικοί κανόνες ισχύουν; Οι πάροχοι υπηρεσιών και οι πλατφόρμες της συνεργατικής οικονομίας οφείλουν να καταβάλλουν φόρους, όπως ακριβώς και οι λοιποί συμμετέχοντες στην οικονομία. Οι σχετικοί φόροι περιλαμβάνουν τον φόρο προσωπικού εισοδήματος, τον φόρο εισοδήματος εταιρειών, καθώς και τον φόρο προστιθέμενης αξίας. Τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται να συνεχίσουν την απλούστευση και τη διασαφήνιση της εφαρμογής των φορολογικών κανόνων για τη συνεργατική οικονομία. Οι πλατφόρμες συνεργατικής οικονομίας θα πρέπει να συνεργάζονται πλήρως με τις εθνικές αρχές για την καταγραφή της οικονομικής δραστηριότητας και τη διευκόλυνση της είσπραξης των φόρων.

Με την ανακοίνωση καλούνται τα κράτη μέλη της ΕΕ να επανεξετάσουν και ενδεχομένως να αναθεωρήσουν την ισχύουσα νομοθεσία, σύμφωνα με τις εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές. Η Επιτροπή θα παρακολουθεί το ταχέως μεταβαλλόμενο κανονιστικό περιβάλλον, καθώς και τις οικονομικές και εμπορικές εξελίξεις. Θα παρακολουθεί τις τάσεις όσον αφορά τις τιμές και την ποιότητα των υπηρεσιών, και θα εντοπίσει τα ενδεχόμενα εμπόδια και προβλήματα που ανακύπτουν από αποκλίνοντες εθνικούς κανονισμούς ή κανονιστικά κενά.

Read More

ΕΕ: Νέοι κανόνες για τη μείωση της γραφειοκρατίας στα δημόσια έγγραφα πολιτών

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε κανονισμό που είχε προτείνει η Επιτροπή για τη μείωση του κόστους και των διατυπώσεων για τους πολίτες που χρειάζεται να υποβάλουν ένα δημόσιο έγγραφο σε άλλη χώρα της ΕΕ.

Προς το παρόν, οι πολίτες που μετακινούνται ή ζουν σε άλλη χώρα της ΕΕ πρέπει να επικυρώνουν τα δημόσια έγγραφα που προσκομίζουν (όπως ληξιαρχική πράξη γέννησης, γάμου ή θανάτου) για να αποδείξουν τη γνησιότητά τους. Με τον νέο κανονισμό, η σφραγίδα της επικύρωσης και οι σχετικές γραφειοκρατικές διαδικασίες δεν θα απαιτούνται πλέον κατά την υποβολή στις αρχές μιας χώρας της ΕΕ δημόσιων εγγράφων που έχουν εκδοθεί σε άλλη χώρα της ΕΕ.

Ο κανονισμός ασχολείται μόνο με τη γνησιότητα των δημόσιων εγγράφων, οπότε τα κράτη μέλη θα εξακολουθήσουν να εφαρμόζουν τους εθνικούς κανόνες τους σχετικά με την αναγνώριση του περιεχομένου και των αποτελεσμάτων που παράγουν τα έγγραφα που έχουν εκδοθεί σε άλλη χώρα της Ένωσης.

«Έχουμε καλά νέα για όσους μετακινούνται σε άλλη χώρα της ΕΕ, για παράδειγμα για να σπουδάσουν ή να εργαστούν», δήλωσε η κ. Věra Jourová, επίτροπος Δικαιοσύνης, Καταναλωτών και Ισότητας των Φύλων. «Οι πολίτες αυτοί συνήθως υποχρεώνονται να υποβληθούν σε δαπανηρές και χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες για να υποβάλουν ένα δημόσιο έγγραφο όταν θέλουν να παντρευτούν ή να βρουν δουλειά στη χώρα που διαμένουν. Σήμερα, βάζουμε τέλος σ’ αυτήν τη γραφειοκρατία και βοηθάμε τους ανθρώπους να κινούνται ευκολότερα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Ο νέος κανονισμός θα θέσει τέρμα σε πολλές γραφειοκρατικές διαδικασίες:

 • τα δημόσια έγγραφα (για παράδειγμα, ληξιαρχική πράξη γέννησης, ληξιαρχική πράξη γάμου ή απόσπασμα ποινικού μητρώου) που έχουν εκδοθεί σε μια χώρα της Ένωσης πρέπει να γίνονται δεκτά ως αυθεντικά στα άλλα κράτη μέλη χωρίς να απαιτείται σφραγίδα για την απόδειξη της γνησιότητας (δηλ. επισημείωση).
 • Επίσης, με τον κανονισμό καταργείται η υποχρέωση να παρέχουν οι πολίτες σε κάθε περίπτωση επικυρωμένο αντίγραφο και επικυρωμένη μετάφραση των δημόσιων εγγράφων τους. Οι πολίτες μπορούν επίσης να χρησιμοποιούν ένα πολύγλωσσο τυποποιημένο έντυπο, που θα είναι διαθέσιμο σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ. Αυτό θα χρησιμεύει ως μεταφραστικό βοήθημα, θα είναι προσαρτημένο στο δημόσιο έγγραφο και, χάρη σ’ αυτό, θα αποφεύγεται η μετάφραση όλου του πιστοποιητικού.
 • Με τον κανονισμό παρέχονται ασφαλιστικές δικλείδες κατά της απάτης: αν η παραλαμβάνουσα αρχή έχει εύλογες αμφιβολίες για τη γνησιότητα ενός εγγράφου που έχει εκδώσει μια δημόσια αρχή, θα είναι σε θέση να ελέγξει τη γνησιότητά του ρωτώντας την εκδούσα αρχή της άλλης χώρας μέσω της υπάρχουσας πλατφόρμας ΤΠΕ, συγκεκριμένα του συστήματος πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά (IMI).

Τα κράτη μέλη διαθέτουν δυόμισι χρόνια από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του κανονισμού για να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα που θα επιτρέψουν την ομαλή εφαρμογή του κανονισμού στο τέλος της εν λόγω περιόδου.

Read More

“Panama Papers”: Σύσταση εξεταστικής επιτροπής από το ΕΚ

Το ΕΚ υπερψήφισε τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής που θα διερευνήσει τις αποκαλύψεις των “Panama Papers” σχετικά με τις offshore εταιρείες και τους τελικούς δικαιούχους τους.

Η 65μελής επιτροπή θα διερευνήσει τις καταγγελλόμενες παραβιάσεις και περιπτώσεις κακοδιοίκησης κατά την εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, τη φοροδιαφυγή και τη φοροαποφυγή. Θα έχει στη διάθεσή της δώδεκα μήνες για να παρουσιάσει την τελική της έκθεση..

Η εντολή της επιτροπής εγκρίθηκε στις 2 Ιουνίου από τη Διάσκεψη των Προέδρων (Πρόεδρος και επικεφαλής των πολιτικών ομάδων) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Μπορείτε να βρείτε τον κανονισμό του ΕΚ για τη σύσταση εξεταστικών επιτροπών εδώ.

Read More

Τρεις Έλληνες νικητές του Βραβείου Ευρωπαίου Πολίτη 2016

Η MKO Positive Voice, η Κίνηση Πολιτών “Συνύπαρξη και Επικοινωνία στο Αιγαίο”, και ο Διονύσιος Αρβανιτάκης θα λάβουν το Βραβείο Ευρωπαίου Πολίτη 2016 από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Οι τρείς ελληνικές υποψηφιότητες είναι μεταξύ των 50 νικητών του Βραβείου Ευρωπαίου Πολίτη 2016 του ΕΚ. Το Βραβείο δίνεται από το 2008 σε πολίτες ή οργανώσεις που έχουν συνεισφέρει στην προώθηση της καλύτερης κατανόησης και στενότερης σχέσης μεταξύ των πολιτών ή έχουν διευκολύνει την διασυνοριακή ή διεθνή συνεργασία εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης Οι Έλληνες νικητές θα παραλάβουν τιμητικό μετάλλιο σε ειδική τελετή στην Ελλάδα και θα προσκληθούν σε κοινή εκδήλωση στις Βρυξέλλες τον Οκτώβριο.

Οι νικητές επελέγησαν την Τετάρτη 1 Ιουνίου στις Βρυξέλλες από επιτροπή υπό την προεδρία της αντιπροέδρου του ΕΚ Sylvie Guillaume (S&D, FR). Μέλη της επιτροπής είναι: Ildikó Gallo-Pelcz (EPP, HU), Anneli Jäätteemaki (ALDE, FI), Δημήτρης Παπαδημούλης (GUE/NGL, GR) και ο τέως πρόεδρος του ΕΚ Enrique Barón (S&D, ES)

Η Positive Voice είναι ΜΚΟ που προσφέρει υποστήριξη και φροντίδα σε ευάλωτες ομάδες και φορείς του ιού ΗΙV προσφέροντας δωρεάν εξέταση, ενημερωτικό υλικό και προφυλακτικά. Η Positive Voice ενεργεί επίσης ως κανάλι επικοινωνίας μεταξύ των δημοσίων υπηρεσιών και ομάδων ευάλωτων στον ιό ΗΙV και έχει δώσει έμφαση στη διενέργεια εξετάσεων σε καταυλισμούς Ρομά.

Η Κίνηση Πολιτών “Συνύπαρξη και Επικοινωνία στο Αιγαίο”, που ιδρύθηκε το 1998, συμπαραστέκεται στους πρόσφυγες και μετανάστες που έρχονται στην Ελλάδα, καταπολεμώντας την ξενοφοβία και τον ρατσισμό και προσφέροντας βοήθεια. Την περίοδο 1.9.15 μέχρι 30.10.15 παρείχε βοήθεια σε 9.800 πρόσφυγες σύμφωνα με τα άρθρα 1, 6, και 18 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ο Διονύσιος Αρβανιτάκης είναι ο αρτοποιός από την Κω που έγινε το διεθνές σύμβολο της ελληνικής αλληλεγγύης και φιλοξενίας για τους πρόσφυγες. Η βράβευσή του συμβολίζει την αλληλεγγύη των Ελλήνων με τους πρόσφυγες και τους μετανάστες που έχουν ανάγκη βοήθειας.

www.epixeiro.gr

Read More

Δέκα δράσεις για να αποκτήσουν οι Ευρωπαίοι καλύτερες δεξιότητες

Η Επιτροπή ενέκρινε σήμερα ένα νέο και συνολικό θεματολόγιο δεξιοτήτων για την Ευρώπη. Σκοπός της είναι να εξασφαλίσει ότι οι πολίτες θα αναπτύξουν μια ευρεία δέσμη δεξιοτήτων ήδη από μικρή ηλικία και ότι θα αξιοποιηθεί το ανθρώπινο κεφάλαιο της Ευρώπης, γεγονός που, σε τελική ανάλυση, θα ενισχύσει την απασχολησιμότητα, την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη στην Ευρώπη.

Το νέο θεματολόγιο δεξιοτήτων για την Ευρώπη καλεί τα κράτη μέλη και τα ενδιαφερόμενα μέρη να βελτιώσουν την ποιότητα των δεξιοτήτων και τη συνάφειά τους με την αγορά εργασίας. Σύμφωνα με μελέτες, 70 εκατομμύρια Ευρωπαίοι δεν διαθέτουν επαρκείς δεξιότητες ανάγνωσης και γραφής, και ακόμη περισσότεροι έχουν ελλιπείς δεξιότητες αριθμητικής και ψηφιακών γνώσεων. Έτσι, βρίσκονται αντιμέτωποι με τον κίνδυνο της ανεργίας, της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Από την άλλη, ένας μεγάλος αριθμός Ευρωπαίων, ιδίως νέων με υψηλά προσόντα, απασχολείται σε θέσεις εργασίας που δεν αντιστοιχούν στις ικανότητες και τις φιλοδοξίες τους. Παράλληλα το 40% των ευρωπαίων εργοδοτών δηλώνει ότι δεν μπορεί να βρει άτομα με τις κατάλληλες δεξιότητες για την προώθηση της ανάπτυξης και της καινοτομίας. Τέλος, πολύ λίγα άτομα αναπτύσσουν το επιχειρηματικό πνεύμα και τις ικανότητες που χρειάζονται για να ιδρύσουν τη δική τους επιχείρηση και να συνεχίσουν να προσαρμόζονται στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας.

Κατά συνέπεια, η βελτίωση του επιπέδου των δεξιοτήτων, η προώθηση εγκάρσιων δεξιοτήτων και η εξεύρεση τρόπων για την καλύτερη πρόβλεψη των αναγκών στην αγορά εργασίας, με βάση τον διάλογο με τους παραγωγικούς κλάδους, έχουν καίρια σημασία για τη βελτίωση των παρεχόμενων ευκαιριών, τη στήριξη της δίκαιας, ισότιμης και βιώσιμης ανάπτυξης, καθώς και της κοινωνικής συνοχής.

Για να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις σχετικά με τις δεξιότητες, η Επιτροπή ξεκινά 10 δράσεις που θα αντιμετωπίσουν τα θέματα αυτά, θα προβάλουν τις δεξιότητες και θα βελτιώσουν την αναγνώρισή τους σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, από τα σχολεία και τα πανεπιστήμια μέχρι την αγορά εργασίας.

Συγκεκριμένα, η Επιτροπή προτείνει 10 δράσεις που θα εφαρμοστούν κατά τα επόμενα δύο χρόνια, ορισμένες εκ των οποίων θα ξεκινήσουν σήμερα:

 • Θέσπιση μιας εγγύησης δεξιοτήτων, έτσι ώστε να βοηθηθούν οι ενήλικες με χαμηλή ειδίκευση να αποκτήσουν ένα ελάχιστο επίπεδο δεξιοτήτων ανάγνωσης, γραφής, αριθμητικής και ψηφιακών γνώσεων και να προχωρήσουν στην απόκτηση επαγγελματικών προσόντων της ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
 • Επανεξέταση του ευρωπαϊκού πλαισίου επαγγελματικών προσόντων, έτσι ώστε τα επαγγελματικά προσόντα να γίνουν περισσότερο κατανοητά και να αξιοποιούνται περισσότερο όλες οι διαθέσιμες δεξιότητες στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας.
 • Ένας «συνασπισμός για τις ψηφιακές δεξιότητες και τις ψηφιακές θέσεις εργασίας», που συγκεντρώνει τα κράτη μέλη και τους ενδιαφερόμενους φορείς στους τομείς της εκπαίδευσης, της απασχόλησης και των παραγωγικών κλάδων, έτσι ώστε να αναπτυχθεί μια μεγάλη δεξαμενή ψηφιακών ταλέντων και να εξασφαλιστεί ότι τα άτομα και το εργατικό δυναμικό στην Ευρώπη διαθέτουν τις κατάλληλες ψηφιακές δεξιότητες.
 • Το «σχέδιο στρατηγικής για την τομεακή συνεργασία» θα βελτιώσει την πληροφόρηση σχετικά με τις δεξιότητες και θα αντιμετωπίσει τις ελλείψεις δεξιοτήτων σε συγκεκριμένους τομείς της οικονομίας.

Αργότερα εφέτος και το 2017 θα ξεκινήσουν άλλες δράσεις:

 • Η «εργαλειοθήκη προφίλ δεξιοτήτων για υπηκόους τρίτων χωρών» που θα υποστηρίξει τον ταχύτερο εντοπισμό και αξιολόγηση των δεξιοτήτων και των επαγγελματικών προσόντων των ατόμων που έχουν υποβάλει αίτηση για άσυλο, των προσφύγων και άλλων μεταναστών.
 • Η αναθεώρηση του πλαισίου του Europass θα προσφέρει στους χρήστες καλύτερα και πιο εύχρηστα εργαλεία για να παρουσιάζουν τις δεξιότητές τους και να λαμβάνουν σε πραγματικό χρόνο χρήσιμες πληροφορίες για τις ανάγκες σε δεξιότητες και τις τάσεις μεταβολής των αναγκών αυτών, που μπορούν να τους βοηθήσουν στις επαγγελματικές και μαθησιακές επιλογές τους.
 • Προώθηση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ), έτσι ώστε να αποτελεί την επιλογή πρώτης γραμμής. Αυτό θα γίνει με τη βελτίωση των παρεχόμενων ευκαιριών στους εκπαιδευόμενους της ΕΕΚ, προκειμένου να αποκτούν εργασιακές εμπειρίες βασισμένες στη μάθηση και να δοθεί μεγαλύτερη προβολή στα ορθά εργασιακά αποτελέσματα της ΕΕΚ.
 • Επανεξέταση της σύστασης σχετικά με τις βασικές ικανότητες, έτσι ώστε να μπορέσουν περισσότερα άτομα να αποκτήσουν τη βασική δέσμη δεξιοτήτων, απαραίτητων για να εργαστούν και να ζήσουν στον 21ο αιώνα, με ιδιαίτερη έμφαση στην προώθηση των επιχειρηματικών και καινοτομικών τρόπων σκέψης και δεξιοτήτων.
 • Μια πρωτοβουλία για την παρακολούθηση της σταδιοδρομίας των πτυχιούχων, έτσι ώστε να βελτιωθούν οι πληροφορίες σχετικά με την πρόοδο των πτυχιούχων στην αγορά εργασίας.
 • Μια πρόταση περαιτέρω ανάλυσης και ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών σχετικά με τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης της διαρροής εγκεφάλων.

Read More