Παραβίαση από τη Google των κανόνων της ΕΕ

Η Επιτροπή απέστειλε δύο κοινοποιήσεις αιτιάσεων στη Google.

Η Επιτροπή υπεραμύνεται, σε συμπληρωματική κοινοποίηση αιτιάσεων, του προκαταρκτικού συμπεράσματός της ότι η Google έχει καταχραστεί τη δεσπόζουσα θέση της ευνοώντας συστηματικά τη δική της υπηρεσία σύγκρισης τιμών στις οικείες σελίδες αποτελεσμάτων αναζήτησης.

Μεμονωμένα η Επιτροπή γνωστοποίησε επίσης στη Google με κοινοποίηση αιτιάσεων την προκαταρκτική άποψή της ότι η εταιρεία έχει καταχραστεί τη δεσπόζουσα θέση της περιορίζοντας τεχνητά τη δυνατότητα ιστοτόπων τρίτων μερών να εμφανίζουν διαφημίσεις αναζήτησης των ανταγωνιστών της Google.

Η Επίτροπος Margrethe Vestager , αρμόδια για θέματα πολιτικής ανταγωνισμού, δήλωσε: «Η Google έχει παρουσιάσει πολλά καινοτόμα προϊόντα που έχουν βελτιώσει τη ζωή μας. Ωστόσο, αυτό δεν δίνει στη Google το δικαίωμα να στερεί από άλλες εταιρείες τη δυνατότητα να ανταγωνίζονται και να καινοτομούν. Σήμερα υπεραμυνόμαστε περαιτέρω της θέσης μας ότι η Google έχει αδικαιολόγητα ευνοήσει τη δική της υπηρεσία σύγκρισης τιμών στις οικείες ιστοσελίδες γενικών αποτελεσμάτων αναζήτησης. Αυτό σημαίνει ότι οι καταναλωτές ενδέχεται να μη λαμβάνουν τα πλέον συναφή αποτελέσματα όταν υποβάλλουν αίτημα αναζήτησης. Έχουμε επίσης εκφράσει τις ανησυχίες μας για το ότι η Google παρεμποδίζει τον ανταγωνισμό, περιορίζοντας τη δυνατότητα των ανταγωνιστών της να τοποθετούν διαφημίσεις αναζήτησης σε ιστοτόπους τρίτων μερών, γεγονός που περιορίζει τις επιλογές των καταναλωτών και αποτελεί τροχοπέδη στην καινοτομία.

Η Google έχει πλέον την ευκαιρία να απαντήσει στις ανησυχίες που διατυπώνουμε σήμερα. Θα εξετάσω τα επιχειρήματά της προσεκτικά πριν αποφασίσω για την περαιτέρω πορεία των δύο υποθέσεων. Αλλά, εάν οι έρευνες μας καταλήξουν στο συμπέρασμα ότι η Google έχει παραβιάσει τους κανόνες της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας της ΕΕ, η Επιτροπή έχει καθήκον να αναλάβει δράση με σκοπό την προστασία των Ευρωπαίων καταναλωτών και του θεμιτού ανταγωνισμού στις ευρωπαϊκές αγορές.»

Η συμπληρωματική κοινοποίηση αιτιάσεων σχετικά με τη σύγκριση τιμών έπεται της κοινοποίησης αιτιάσεων που εκδόθηκε για την ίδια υπόθεση τον Απρίλιο του 2015. Αμφότερες οι κοινοποιήσεις αιτιάσεων απευθύνονται στη Google και στη μητρική της εταιρεία, την Alphabet. Η αποστολή κοινοποίησης αιτιάσεων δεν προδικάζει το πόρισμα της έρευνας.

Σύγκριση τιμών

Μετά την κοινοποίηση αιτιάσεων που εκδόθηκε τον Απρίλιο του 2015 και την απάντηση της Google τον Σεπτέμβριο του 2015, η Επιτροπή διεξήγαγε περαιτέρω έρευνες. Η σημερινή συμπληρωματική κοινοποίηση αιτιάσεωνπεριγράφει ένα ευρύ φάσμα πρόσθετων αποδεικτικών στοιχείων και δεδομένων που ενισχύουν το προκαταρκτικό συμπέρασμα της Επιτροπής σύμφωνα με το οποίο η Google καταχράστηκε τη δεσπόζουσα θέση της ευνοώντας συστηματικά τη δική της υπηρεσία σύγκρισης τιμών στα οικεία γενικά αποτελέσματα αναζήτησης. Πρόσθετη απόδειξη αποτελούν, μεταξύ άλλων, ο τρόπος με τον οποίο η Google ευνοεί τη δική της υπηρεσία σύγκρισης τιμών εις βάρος των υπηρεσιών των ανταγωνιστών της, οι επιπτώσεις από πλευράς κυκλοφορίας της εμφάνισης ενός ιστοτόπου σε περίοπτη θέση στα αποτελέσματα αναζήτησης της Google, και οι εξελίξεις από πλευράς κυκλοφορίας στην υπηρεσία σύγκρισης τιμών της Google σε σύγκριση με τους ανταγωνιστές της. Η Επιτροπή εκφράζει την ανησυχία της ότι οι χρήστες δεν λαμβάνουν απαραιτήτως τα πλέον συναφή αποτελέσματα ως απάντηση στο αίτημα αναζήτησής τους, πράγμα που αποβαίνει εις βάρος των καταναλωτών και αποτελεί τροχοπέδη στην καινοτομία.

Επιπλέον, η Επιτροπή εξέτασε επισταμένως το επιχείρημα της Google ότι οι υπηρεσίες σύγκρισης τιμών δεν θα πρέπει να εξετάζονται μεμονωμένα, αλλά σε συνδυασμό με τις υπηρεσίες που παρέχουν εμπορικές πλατφόρμες, όπως η Amazon και η eBay. Η Επιτροπή εξακολουθεί να θεωρεί ότι οι υπηρεσίες σύγκρισης τιμών και οι εμπορικές πλατφόρμες ανήκουν σε διαφορετικές αγορές. Σε κάθε περίπτωση, με τη σημερινή συμπληρωματική κοινοποίηση αιτιάσεων διαπιστώνεται ότι, ακόμη και αν οι εμπορικές πλατφόρμες περιλαμβάνονται στην αγορά που θίγεται από τις πρακτικές της Google, οι υπηρεσίες σύγκρισης τιμών αποτελούν σημαντικό μέρος της εν λόγω αγοράς και η συμπεριφορά της Google έχει αποδυναμώσει ή ακόμα και περιθωριοποιήσει τον ανταγωνισμό από τους πλησιέστερους ανταγωνιστές της.

Με την αποστολή συμπληρωματικής κοινοποίησης αιτιάσεων, η Επιτροπή υπεραμύνεται του προκαταρκτικού συμπεράσματός της, ενώ ταυτόχρονα προστατεύει το δικαίωμα υπεράσπισης της Google, δίνοντάς της την ευκαιρία να απαντήσει επίσημα στα πρόσθετα αποδεικτικά στοιχεία. Η Google και η Alphabet έχουν στη διάθεσή τους 8 εβδομάδες για να απαντήσουν στη συμπληρωματική κοινοποίηση αιτιάσεων.

AdSense

Η Επιτροπή απέστειλε επίσης κοινοποίηση αιτιάσεων στη Google σχετικά με τους περιορισμούς που έχει επιβάλει η εταιρεία όσον αφορά τη δυνατότητα ορισμένων ιστοτόπων τρίτων μερών να εμφανίζουν διαφημίσεις αναζήτησης των ανταγωνιστών της Google.

Η προκαταρκτική άποψη της Επιτροπής, η οποία παρατίθεται στη σημερινή κοινοποίηση αιτιάσεων, είναι ότι οι εν λόγω πρακτικές επέτρεψαν στη Google να προστατεύει τη δεσπόζουσα θέση της στις διαδικτυακές διαφημίσεις αναζήτησης. Η Google έχει παρεμποδίσει τους υφιστάμενους και τους δυνητικούς ανταγωνιστές της, συμπεριλαμβανομένων και άλλων παρόχων υπηρεσιών αναζήτησης και διαδικτυακών πλατφορμών διαφημίσεων, να εισέλθουν και να αναπτυχθούν σε αυτόν τον σημαντικό από εμπορική άποψη τομέα.

Η Google τοποθετεί διαφημίσεις αναζήτησης απευθείας στον ιστότοπο αναζήτησης της Google, αλλά και ως διαμεσολαβητής σε ιστοτόπους τρίτων μερών μέσω της δικής της πλατφόρμας, της «AdSense for Search» («διαμεσολάβηση για διαφημίσεις αναζήτησης»). Αυτές περιλαμβάνουν ιστοτόπους διαδικτυακών λιανοπωλητών, εταιρειών τηλεπικοινωνιών και εφημερίδων. Οι ιστότοποι περιλαμβάνουν πεδίο αναζήτησης που δίνει στους χρήστες τη δυνατότητα να αναζητούν πληροφορίες. Κάθε φορά που ο χρήστης εισάγει αίτημα αναζήτησης, εκτός από τα αποτελέσματα της αναζήτησης εμφανίζονται επίσης και διαφημίσεις αναζήτησης. Αν ο χρήστης κάνει κλικ σε μια διαφήμιση αναζήτησης, τόσο η Google όσο και το τρίτο μέρος λαμβάνουν προμήθεια.

Η Επιτροπή θεωρεί ότι στο παρόν στάδιο η Google κατέχει δεσπόζουσα θέση στην αγορά διαμεσολάβησης διαφημίσεων αναζήτησης εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), με μερίδιο αγοράς περίπου 80% κατά την τελευταία δεκαετία. Μεγάλο μέρος των εσόδων της Google από τη διαμεσολάβηση διαφημίσεων αναζήτησης προέρχεται από συμφωνίες της με περιορισμένο αριθμό ισχυρών τρίτων μερών, των επονομαζόμενων «άμεσων εταίρων». Η Επιτροπή εκφράζει τις ανησυχίες της διότι στις εν λόγω συμφωνίες με τους άμεσους εταίρους, η Google έχει παραβιάσει τους κανόνες της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας της ΕΕ επιβάλλοντας τους ακόλουθους όρους:

Αποκλειστικότητα: απαίτηση από τα τρίτα μέρη να μην προμηθεύονται διαφημίσεις αναζήτησης από τους ανταγωνιστές της Google.

Τοποθέτηση σε περίοπτη θέση ελάχιστου αριθμού διαφημίσεων αναζήτησης της Google: απαίτηση από τα τρίτα μέρη να λαμβάνουν ελάχιστο αριθμό διαφημίσεων αναζήτησης από την Google και να τοποθετούν τις διαφημίσεις αναζήτησης της Google στην πλέον εμφανή θέση των οικείων ιστοσελίδων αποτελεσμάτων αναζήτησης. Επιπλέον, ανταγωνιστικές διαφημίσεις αναζήτησης δεν πρέπει να τοποθετούνται πάνω από τις διαφημίσεις αναζήτησης της Google ή δίπλα σε αυτές.

Δικαίωμα να επιτρέπονται οι ανταγωνιστικές διαφημίσεις: απαίτηση από τα τρίτα μέρη να εξασφαλίζουν την έγκριση της Google πριν προβούν σε οποιαδήποτε αλλαγή στην εμφάνιση των ανταγωνιστικών διαφημίσεων αναζήτησης.

Η Επιτροπή υποστηρίζει την προκαταρκτική άποψη ότι οι πρακτικές, οι οποίες εφαρμόζονται εδώ και δέκα χρόνια, παρακωλύουν τον ανταγωνισμό σε αυτή την σημαντική από εμπορική άποψη αγορά. Η κοινοποίηση αιτιάσεων καταδικάζει την πρακτική αποκλειστικότητας που ισχύει από το 2006. Η εν λόγω πρακτική αντικαταστάθηκε σταδιακά από το 2009 στις περισσότερες συμβάσεις από την απαίτηση της τοποθέτησης σε περίοπτη θέση/ της τοποθέτησης ελάχιστου αριθμού διαφημίσεων και το δικαίωμα της Google να δίνει την έγκρισή της για τη δημοσίευση ανταγωνιστικών διαφημίσεων. Η Επιτροπή εκφράζει την ανησυχία της ότι οι εν λόγω πρακτικές έχουν τεχνητά μειώσει τις επιλογές και καταπνίξει την καινοτομία στην αγορά όλο αυτό το διάστημα. Επίσης, οι πρακτικές αυτές έχουν μειώσει τεχνητά τις ευκαιρίες των ανταγωνιστών της Google στην εν λόγω σημαντική από εμπορικής πλευράς αγορά και, ως εκ τούτου, τη δυνατότητα των ιστοτόπων τρίτων μερών να επενδύουν στην παροχή επιλογών και καινοτόμων υπηρεσιών στους καταναλωτές.

Η Επιτροπή λαμβάνει υπό σημείωση ότι, στο πλαίσιο των αντιμονοπωλιακών διαδικασιών της, η Google αποφάσισε πρόσφατα να αλλάξει τους όρους των οικείων συμβάσεων AdSense με τους άμεσους εταίρους προκειμένου να τους δώσει μεγαλύτερη ελευθερία να αναρτούν ανταγωνιστικές διαφημίσεις αναζήτησης. Η Επιτροπή θα παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τις εν λόγω αλλαγές όσον αφορά τις πρακτικές της Google, προκειμένου να αξιολογήσει ποιες είναι οι επιπτώσεις τους στην αγορά.

Η Google και η Alphabet έχουν στη διάθεσή τους 10 εβδομάδες για να απαντήσουν στην κοινοποίηση αιτιάσεων.

Αναφορικά με τα παραπάνω εκπρόσωπος της Google επισήμανε σε σχετική δήλωση  «Πιστεύουμε ότι η καινοτομία των προϊόντων μας και οι συνεχείς βελτιώσεις σε αυτά έχουν αυξήσει τις επιλογές για τους Ευρωπαίους καταναλωτές και συμβάλλουν στον ανταγωνισμό. Θα εξετάσουμε την αναθεωρημένη επιχειρηματολογία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θα παρέχουμε μια εμπεριστατωμένη απάντηση μέσα στις επόμενες εβδομάδες».

www.epixeiro.gr

Read More

Η Επιτροπή ενέκρινε 6.7 δισ. ευρώ για επενδύσεις σε έργα στον τομέα των μεταφορών

Τα κράτη μέλη της ΕΕ την Παρασκευή, 8 Ιουλίου ενέκριναν επισήμως τον κατάλογο των 195 έργων στον τομέα των μεταφορών που θα λάβουν χρηματοδότηση 6.7 δισεκατομμυρίων ευρώ από κονδύλια της ΕΕ στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων του 2015 της χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» (ΔΣΕ).

Ο κατάλογος αυτός ανακοινώθηκε από την Επιτροπή στις 17 Ιουνίου (βλ. δελτίο τύπου, ενημερωτικό σημείωμα και συνέντευξη τύπου). Μαζί με το επενδυτικό σχέδιο της Επιτροπής, η ΔΣΕ συμβάλλει σημαντικά στη γεφύρωση του επενδυτικού χάσματος στην Ευρώπη και στην τόνωση της οικονομίας της ΕΕ. Η επένδυση που επιβεβαιώθηκε την Παρασκευή από τα κράτη μέλη θα αποδεσμεύσει πρόσθετη δημόσια και ιδιωτική συγχρηματοδότηση συνολικού ύψους 9,6 δισ. ευρώ και αναμένεται να δημιουργήσει έως και 100.000 θέσεις εργασίας μέχρι το 2030. Η επίτροπος Μεταφορών κα Βιολέτα Μπουλτς δήλωσε τα εξής: «Χαίρομαι που έχουμε την υποστήριξη των κρατών μελών για επενδύσεις πολλών δισεκατομμυρίων σε 195 έργα προτεραιότητας στον τομέα των μεταφορών. Το μεγαλύτερο μέρος αυτής της χρηματοδότησης έχει διατεθεί στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, με στόχο να συμβάλει στη γεφύρωση του χάσματος όσον αφορά τη ανάπτυξη μεταξύ των περιφερειών της ΕΕ. Στο πλαίσιο αυτό, η Διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» συμβάλλει σε καλύτερες, φιλικότερες προς το περιβάλλον και ασφαλέστερες μεταφορές σε ολόκληρη την Ευρώπη». Οι επιμέρους συμφωνίες επιχορηγήσεων των έργων θα εκπονηθούν από τον Εκτελεστικό Οργανισμό Καινοτομίας και Δικτύων (INEA) και θα υπογραφούν με τους δικαιούχους των έργων κατά το τέλος του έτους.

www.epixeiro.gr

Read More

Κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου προωθεί η Κομισιόν

Προτάσεις για την ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου υπέβαλε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στόχος είναι να αντικατασταθεί η οδηγία για τις διαδικασίες ασύλου από κανονισμό που θα θεσπίζει μια πλήρως εναρμονισμένη κοινή διαδικασία διεθνούς προστασίας στην ΕΕ. Οι προτάσεις αυτές επιδιώκουν να απλουστεύσουν και να συντομεύσουν τη διαδικασία χορήγησης ασύλου και τη λήψη των αποφάσεων, να αποτρέψουν τις δευτερογενείς μετακινήσεις των αιτούντων άσυλο και να αυξήσουν τις προοπτικές ένταξης όσων δικαιούνται διεθνή προστασία.

Σύμφωνα με την πρόταση, απλουστεύονται και συντομεύονται οι διαδικασίες χορήγησης ασύλου. Οιαποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται εντός έξι μηνών, ενώ θεσπίζονται μικρότερες προθεσμίες (από έναν έως δύο μήνες) ιδίως για περιπτώσεις στις οποίες οι αιτήσεις κρίνονται απαράδεκτες ή αβάσιμες, ή στις περιπτώσεις όπου εφαρμόζεται η διαδικασία ταχείας διεκπεραίωσης. Θεσπίζονται επίσης προθεσμίες για την άσκηση προσφυγών (από μία εβδομάδα έως έναν μήνα) και για αποφάσεις επί της πρώτης προσφυγής (από δύο έως έξι μήνες).

Εξασφαλίζονται αυστηρότεροι κανόνες για την καταπολέμηση της κατάχρησης. Θεσπίζονται νέες υποχρεώσεις συνεργασίας με τις αρχές, καθώς και αυστηρές κυρώσεις σε περίπτωση μη τήρησης αυτών των υποχρεώσεων. Επίσης, καθιερώνονται κοινές εγγυήσεις για τους αιτούντες άσυλο. Τα άτομα που ζητούν άσυλο θα έχουν δικαίωμα σε προσωπική συνέντευξη και δωρεάν νομική συνδρομή και εκπροσώπηση, ήδη από το στάδιο της διοικητικής διαδικασίας. Προβλέπονται ενισχυμένες εγγυήσεις για τους ασυνόδευτους ανηλίκους, για τους οποίους πρέπει να ορίζεται κηδεμόνας το αργότερο πέντε ημέρες μετά την υποβολή της αίτησης.

Επιπλέον, εναρμονίζονται οι κανόνες για τις ασφαλείς χώρες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθιστά υποχρεωτική την εφαρμογή της έννοιας της ασφαλούς τρίτης χώρας. Προτείνει επίσης να δημιουργηθούν κοινοί ευρωπαϊκοί κατάλογοι εντός πέντε ετών από την έναρξη ισχύος του κανονισμού.

Οι δευτερογενείς μετακινήσεις

Για να εναρμονιστούν τα πρότυπα προστασίας στην ΕΕ και να δοθεί τέλος στις δευτερογενείς μετακινήσεις και στην αναζήτηση του ευνοϊκότερου κράτους υποδοχής από τους αιτούντες άσυλο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει να αντικατασταθεί η ισχύουσα οδηγία για τις ελάχιστες απαιτήσεις ασύλου από νέο κανονισμό.

Τα κράτη μέλη θα είναι υποχρεωμένα να λαμβάνουν υπόψη τις κατευθύνσεις που παρέχει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για το Άσυλο σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί στη χώρα προέλευσης του αιτούντος άσυλο, καθώς και να αξιολογούν τις πιθανές εναλλακτικές λύσεις εγχώριας προστασίας, σεβόμενα ταυτόχρονα την αρχή της μη επαναπροώθησης. Επίσης, θα χορηγείται προστασία μόνο για όσο διάστημα χρειάζεται.

Ακόμη, διασφαλίζεται ότι οι αιτούντες άσυλο θα παραμένουν διαθέσιμοι και εμποδίζει την εξαφάνισή τουςπαρέχοντας στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να ορίζουν γι’ αυτούς συγκεκριμένο τόπο διαμονής ή να τους υποχρεώνουν να εμφανίζονται στις αρχές.

Σε περιπτώσεις όπου ο αιτών άσυλο δεν συμμορφώνεται με την υποχρέωση να διαμένει σε συγκεκριμένο τόπο, καθώς και όταν υφίσταται κίνδυνος διαφυγής, τα κράτη μέλη μπορούν να κάνουν χρήση της κράτησης. Παράλληλα εξασφαλίζεται η ταχύτερη πρόσβαση στην αγορά εργασίαςτο αργότερο έξι μήνες μετά την υποβολή της αίτησης ασύλου.

www.euractiv.gr

Read More

Ουγγαρία: Δημοψήφισμα στις 2 Οκτωβρίου για τη μετεγκατάσταση των προσφύγων στην ΕΕ

Η Ουγγαρία θα διεξαγάγει στις 2 Οκτωβρίου το δημοψήφισμα που πρότεινε η κυβέρνηση για το ευρωπαϊκό σχέδιο κατανομής των προσφύγων στις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο αντιτίθεται ο πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν, ανακοίνωσε σήμερα η ουγγρική προεδρία.

Οι Ούγγροι θα κληθούν στις κάλπες για να απαντήσουν στο ακόλουθο ερώτημα: «Θέλετε η Ευρωπαϊκή Ένωση να θεσπίσει την υποχρεωτική μετεγκατάσταση μη ούγγρων πολιτών στην Ουγγαρία χωρίς την έγκριση του ουγγρικού κοινοβουλίου;». Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί στις 2 Οκτωβρίου, ανακοίνωσε σήμερα ο πρόεδρος Γιάνος ‘Αντερ.

Ο συντηρητικός πρωθυπουργός Βίκτορ Ορμπάν, ο οποίος υιοθετεί αντιμεταναστευτική ρητορική, είχε ανακοινώσει πριν από μερικούς μήνες τη διεξαγωγή αυτής της ψηφοφορίας κατά του σχεδίου μετεγκατάστασης εντός των κρατών μελών για τους 160.000 αιτούντες άσυλο που βρίσκονται στην Ελλάδα και την Ιταλία, χώρες που αποτελούν τις πύλες εισόδου στην ΕΕ.

Η Βουδαπέστη εκτιμά ότι αυτές οι υποχρεωτικές ποσοστώσεις κατανομής των μεταναστών, που υιοθετήθηκαν τον περασμένο Σεπτέμβριο από τους 28, παραβιάζουν την κυριαρχία της.

Στις αρχές του Απριλίου, η ουγγρική κυβέρνηση ξεκίνησε την εκστρατεία της υπέρ του όχι, προβάλλοντας κυρίως την απειλή για την ύπαρξη «τρομοκρατών» ανάμεσα στους πρόσφυγες.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ωστόσο, υπενθύμισε ότι το πρόγραμμα αποφασίστηκε “με διαδικασία απόφασης επί της οποίας συμφώνησαν όλα τα κράτη μέλη” και ότι το σχέδιο αυτό έχει νομικά δεσμευτικό χαρακτήρα. Η Ουγγαρία προσέφυγε τον Δεκέμβριο στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ελπίζοντας να απαλλαγεί από την υποχρέωση αυτή.

Στην πράξη, το σχέδιο μετεγκατάστασης προχωρά αργά, ομάδες λίγων δεκάδων προσφύγων μεταφέρονται τακτικά από την Ελλάδα ή την Ιταλία σε διάφορες χώρες της ΕΕ που έχουν δεσμευτεί να τους δεχθούν.

www.euractiv.gr

Read More

Στρατόπεδα προσφύγων οι «αντιπροτάσεις» της Σλοβακίας στην μετεγκατάσταση

Η Σλοβακία, η οποία έχει την εκ περιτροπής προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αντιπρότεινε το στρατόπεδο Gabčíkovo κοντά στη Μπρατισλάβα ως παράδειγμα ότι οι διακυβερνητικές λύσεις μπορούν να έχουν καλύτερα αποτελέσματα από το σύστημα μετεγκατάστασης των προσφύγων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το οποίο βασίζεται σε υποχρεωτικές ποσοστώσεις.

Το Σάββατο (2 Ιουλίου) η Σλοβακική προεδρία πήγε μια ομάδα 58 δημοσιογράφων από τις Βρυξέλλες στο Gabčíkovo, στην περιφέρεια Trnava που βρίσκεται στα σύνορα με την Ουγγαρία 50 χιλιόμετρα από τη Μπρατισλάβα, για να παρουσιάσει ένα στρατόπεδο προσφύγων το οποίο λειτουργεί σε συνεργασία με την Αυστρία.

Την προηγούμενη μέρα, ο Σλοβάκος πρωθυπουργός Ρόμπερτ Φίτσο και άλλοι αξιωματούχοι είχαν δηλώσει ότι το Gabčíkovo αποτελεί απόδειξη ότι η χώρα είχε επικριθεί άδικα πως δεν κάνει αρκετά για να μοιραστεί το βάρος της προσφυγικής κρίσης που αντιμετωπίζει η ΕΕ.

Το στρατόπεδο είναι ένα πρώην τεχνικό πανεπιστήμιο, το οποίο μετατράπηκε το 2015 σε στρατόπεδο προσφύγων για περίοδο δύο χρόνων στο πλαίσιο διημερούς συμφωνίας με την Αυστρία. Μέχρι στιγμής, συνολικά 1,200 Σύριοι πρόσφυγες, κυρίως οικογένειες, έχουν εγκατασταθεί στο στρατόπεδο. Πριν έρθουν στο Gabčíkovo, όλοι τους είχαν κάνει αίτηση για άσυλο στην Αυστρία και συμφώνησαν να περιμένουν την απόφαση σχετικά με την αίτησή τους στη Σλοβακία.

Η Σλοβακία παρέχει κατάλυμα και τροφή, ενώ η Αυστρία έχει αποστείλει 22 κοινωνικούς λειτουργούς, οι οποίοι μεταξύ άλλων, διδάσκουν γερμανικά στους πρόσφυγες.

Ο Karl-Heinz Grundböck, εκπρόσωπος του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Εσωτερικών της Αυστρίας, εξέφρασε ευχαριστίες προς την κυβέρνηση της Σλοβακίας για τη βοήθεια, η οποία υπήρξε ιδιαίτερα χρήσιμη όταν το αυστριακό σύστημα ασύλου κατέρρευσε το περασμένο καλοκαίρι, μη αφήνοντάς τους κανένα διαθέσιμο κατάλυμα και τους αιτούντες άσυλο να κοιμούνται στο γρασίδι στο στρατόπεδο προσφύγων Traiskirchen κοντά στη Βιέννη.

Προς το παρόν, μόνο 14 πρόσφυγες μένουν στο Gabčíkovo, αλλά η Αυστρία θα ήθελε να διατηρηθεί το έργο, διότι, όπως εξήγησε ο Grundböck, το μέλλον παραμένει αβέβαιο.

Η συνολική χωρητικότητα του στρατοπέδου είναι 500 πρόσφυγες. Όλοι οι αιτούντες άσυλο που έχουν στεγάστει μέχρι τώρα έλαβαν τελικά άσυλο και κανείς δεν έχει διαφύγει.

Ο Bernard Priecel, διευθυντής του γραφείου Μετανάστευσης του Υπουργείου Εσωτερικών της Σλοβακίας, εξήγησε ότι οι πρόσφυγες δεν θέλουν να παραμείνουν στη Σλοβακία, και σε περίπτωση που δια της βίας μετεγκατεστηθούν εκεί, θα εξαφανιστούν «την επόμενη μέρα». Υποστήριξε ότι αντί να εφαρμοστεί το σχέδιο μετεγκατάστασης, όπως αποφασίστηκε από την Επιτροπή, άλλα είδη διμερών έργων, όπως το Gabčíkovo, θα μπορούσαν να αναπαραχθούν σε όλη την ΕΕ.

Ερωτηθείς εάν η Επιτροπή έχει επισκεφτεί ποτέ το Gabčíkovo, ο Priecel απάντησε όχι. Ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Ban Ki-moon επισκέφτηκε τις εγκαταστάσεις τον Οκτώβριο του 2015.

www.euractiv.gr

Read More

Οι ξαπλώστρες σολάριουμ στο μικροσκόπιο της Κομισιόν

Η χρήση της ξαπλώστρας σολάριουμ στην ΕΕ έχει εγείρει επιστημονικές ανησυχίες στις Βρυξέλλες, οι οποίες βρίσκονται σε διαδικασία εντοπισμού πιθανών κινδύνων για την υγεία.

Ένας αυξανόμενος αριθμός πολιτών της ΕΕ, κυρίως νέοι, κάνουν χρήση ξαπλώστρας σολάριουμ για αισθητικούς λόγους ή για την ενίσχυση της βιταμίνης D.

Οι ιατρικές ενώσεις υποστηρίζουν ότι ξαπλώστρες μπορεί να προκαλέσουν καρκίνο του δέρματος και καλούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλάβει άμεση δράση εναντίον τους. Η βιομηχανία από την άλλη, καλεί την εκτελεστική εξουσία να υιοθετήσει μια «λιγότερο προκατειλημμένη» προσέγγιση.

Η προκαταρκτική γνωμοδότηση

Στις αρχές του τρέχοντος έτους, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι η Επιστημονική Επιτροπή για τους Αναδυόμενους και τους Πρόσφατα Εντοπιζόμενους Κινδύνους για την Υγεία (SCENIHR) είχε δημοσιεύσει την προκαταρκτική γνώμη «Βιολογικές επιδράσεις της υπεριώδους ακτινοβολίας που σχετίζονται με την υγεία, με ιδιαίτερη αναφορά στις ξαπλώστρες για λόγους αισθητικής», για την οποία άνοιξε δημόσια διαβούλευση ζητώντας από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους.

Η επιτροπή SCENIHR είναι κάτω από την Γενική Διεύθυνση Υγείας της Κομισιόν αλλά ο κανονισμός για τις ξαπλώστρες είναι σε δύο Οδηγίες κάτω από την εποπτεία της Γενικής Διεύθυνσης Δικαιοσύνης.

Η προκαταρκτική γνώμη κατέληξε στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι η έκθεση σε ξαπλώστρα προκαλεί μελάνωμα, καρκίνωμα των πλακωδών κυττάρων και, σε μικρότερο βαθμό, βασικοκυτταρικό καρκίνωμα, ειδικότερα όταν η πρώτη έκθεση λαμβάνει χώρα σε νεαρότερες ηλικίες.

«Υπάρχουν μετριοπαθή στοιχεία ότι η έκθεση σε ξαπλώστρα μπορεί επίσης να προκαλέσει οφθαλμικό μελάνωμα. Η χρήση ξαπλώστρας είναι υπεύθυνη για ένα αξιοσημείωτο ποσοστό του καρκίνου του δέρματος και για ένα μεγάλο μέρος των μελανωμάτων που προκύπτουν πριν από την ηλικία των 30 ετών», ανέφερε το έγγραφο.

Στην έκθεσή τους, οι εμπειρογνώμονες τόνισαν επίσης ότι δεν υπάρχει καμία ανάγκη οι καταναλωτές να χρησιμοποιούν ξαπλώστρες για να πάρουν βιταμίνη D, και ότι δεν υπάρχει ασφαλές όριο για την ακτινοβολία UV από ξαπλώστρες.

Πηγή της ΕΕ είπε στην EurActiv.com ότι η γνωμοδότηση που ετοιμάζεται από την SCENIHR είναι αξιολόγηση του κινδύνου, που θα επιτρέψει στους διαχειριστές κινδύνου στην Επιτροπή να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για τη διασφάλιση της προστασίας των καταναλωτών.

Η ίδια πηγή τόνισε ότι η γνωμοδότηση θα χρησιμεύσει ως επιστημονική βάση για τα μελλοντικά κανονιστικά πρότυπα και ρύθμιση στον εν λόγω τομέα.

20.000 θάνατοι το χρόνο

Η EurActiv επικοινώνησε με ιατρικές ενώσεις και ζήτησε σχόλια σχετικά με το θέμα.

Σε μια κοινή απάντηση, η Καθηγήτρια Veronique del Marmol Επικεφαλής του Τμήματος Δερματολογίας του Hopital Erasme-Université Libre de Bruxelles, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Δερματολογίας και Αφροδισιολογίας (EADV) και πρόεδρος της EUROMELANOMA και ο Δρ Mariano Suppa από το Τμήμα Δερματολογίας Hopital Erasme, σημείωσαν ότι το 2009, ο IARC (Διεθνής Οργανισμός Υγείας για την Έρευνα για τον Καρκίνο), εισήγαγε τις συσκευές τεχνητού μαυρίσματος που εκπέμπουν ακτινοβολία UV στην «κατηγορία 1 καρκινογόνα» για τον άνθρωπο (για δερματικό και οφθαλμικό μελάνωμα).

«Επιπλέον, ο Ευρωπαϊκός Κώδικας κατά του Καρκίνου αναφέρει σαφώς ‘Μην χρησιμοποιείτε ξαπλώστρες’,» είπαν.

Οι επιστήμονες τόνισαν ότι όλο και περισσότεροι (νέοι) άνθρωποι χρησιμοποιούν ξαπλώστρες τακτικά, ως επί το πλείστον γυναίκες ηλικίας κάτω των 35.

«Δεν πρέπει να υπάρχει αμφιβολία ότι η χρήση ξαπλώστρας αυξάνει τους κινδύνους του καρκίνου του δέρματος. Από την πλευρά μας, χαιρετίζουμε τα προκαταρκτικά αποτελέσματα της γνώμης SCENIHR, την οποία στην πραγματικότητα στηρίζουμε πλήρως, και τώρα περιμένουμε την τελική γνώμη».

Οι ερευνητές πρόσθεσαν ότι στην Ευρώπη, το μελάνωμα προκαλεί περίπου 20.000 θανάτους κάθε χρόνο.

«Η επικράτηση της χρήσης ξαπλώστρας είναι σημαντική σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες και όσοι έχουν χρησιμοποιήσει ξαπλώστρες τουλάχιστον μία φορά πριν από την ηλικία των 35 αναφέρεται ότι έχουν 75% περισσότερες πιθανότητες να αναπτύξουν μελάνωμα σε σχέση με όσους δεν έχουν χρησιμοποιήσει ποτέ. Έχει συζητηθεί ότι η ξαπλώστρα χρήση μπορεί να είναι υπεύθυνη για πάνω από 3.000 περιπτώσεις μελανώματος ετησίως στην Ευρώπη», κατέληξαν οι επιστήμονες.

Βιομηχανία: «Μονόπλευρη» προσέγγιση

Ο Frank Harbusch, Γενικός Γραμματέας του European Sunlight Association που εκπροσωπεί τη βιομηχανία εσωτερικού μαυρίσματος, πιστεύει ότι η προσέγγιση της SCENIHR είναι προβληματική.

Ο ίδιος είπε στην EurActiv ότι η βιομηχανία του συνεισέφερε με περίπου 100 σχόλια για την προκαταρκτική γνώμη της SCENIHR και κατηγόρησε τους ερευνητές για μεροληψία.

Αναφερόμενος στη δημόσια ακρόαση για το θέμα αυτό στο Λουξεμβούργο στις 12 Απριλίου, σημείωσε ότι υπήρξε ισχυρή παρουσία των εκπροσώπων της βιομηχανίας και ανεξάρτητων επιστημόνων, οι οποίοι «σοκαρίστηκαν από την μονόπλευρη προσέγγιση της έκθεσης».

«Οι δύο επιλεγμένοι εξωτερικοί εμπειρογνώμονες, ο κ Greinert και ο κ Doré, οι οποίοι έκαναν το μεγαλύτερο μέρος της έρευνας για την Ομάδα Εργασίας, είναι και οι δύο πολύ καλά γνωστοί για τη θέση τους κατά της ακτινοβολίας UV. Επίσης, εξετάζουν αυτό το θέμα κυρίως από τη σκοπιά των δερματολόγων, , που σημαίνει μια καθαρή εστίαση σε βλάβες του δέρματος,» τόνισε ο Harbusch.

Πρόσθεσε ότι, όταν πρόκειται για τον κίνδυνο και τα οφέλη της υπεριώδους ακτινοβολίας, θα πρέπει να δούμε την ευρύτερη εικόνα, κάτι που μπορεί να γίνει μόνο από φωτοβιολόγους.

«Ως εκ τούτου, έχουμε καταστήσει πολύ σαφές στην Επιτροπή και στην SCENIHR πως περιμένουμε να ξαναδουλέψουν την άποψή τους», τόνισε.

Αλλαγή νομοθεσίας εάν χρειαστεί

Ερωτηθείς από την EurActiv, αξιωματούχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τόνισε ότι η τελική γνωμοδότηση αναμένεται να υιοθετηθεί από την SCENIHR το φθινόπωρο του τρέχοντος έτους.

«Προς το παρόν η ομάδα εργασίας εργάζεται για την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων που ελήφθησαν κατά τη διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης, η οποία ήταν ανοικτή μέχρι τις 27 Απριλίου το 2016», είπε ο αξιωματούχος της ΕΕ, προσθέτοντας ότι επιστημονικές επιτροπές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής παρέχουν επιστημονικές συμβουλές για τη χάραξη πολιτικής με βάση την ενδελεχή επανεξέταση και αξιολόγηση των σχετικών επιστημονικών στοιχείων, έτσι ώστε «να αντλήσουν συμπεράσματα και να εκτιμήσουν τους πιθανούς κινδύνους».

Μια άλλη πηγή της ΕΕ είπε στην EurActiv ότι μόλις η SCENIHR εκδώσει την τελική γνωμοδότησή της σχετικά με τις ξαπλώστρες, η αρμόδια επιτροπή LVD (που αποτελείται από τα κράτη μέλη) και η Ομάδα Εργασία (που αποτελείται από τα κράτη μέλη και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, όπως η βιομηχανία, οργανισμοί τυποποίησης ή ενώσεις καταναλωτών), θα συζητήσουν την ανάγκη να προσαρμοστεί το τρέχον εναρμονισμένο πρότυπο στις ξαπλώστρες, που δίνει σήμερα τεκμήριο συμμόρφωσης με τους στόχους ασφαλείας της οδηγίας χαμηλής τάσης.

www.euractiv.gr

Read More

Η εμπορική συμφωνία ΕΕ-Καναδά στα χέρια των κοινοβουλίων

Η Επιτροπή Γιούνκερ  υπέκυψε στις πίεσεις να δώσει στα κοινοβούλια της Ευρώπης το δικαίωμα να επικυρώσουν τη συμφωνία-ορόσημο ελεύθερου εμπορίου με τον Καναδά, μια απόφαση η οποία είχε ως στόχο να αντιμετωπίσει τις δημόσιες ανησυχίες, αλλά από την άλλη θα μπορούσε να καταστρέψει την ευρύτερη εμπορική στρατηγική της Ευρώπης.

Μπροστά στη λαϊκή καχυποψία σχετικά με «μυστικοπαθείς» εμπορικές συμφωνίες προς όφελος μεγάλων εταιρειών, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ζαν Κλόντ Γιούνκερ υποχώρησε από τη θέση του ότι το σύμφωνο θα χρειαζόταν μόνο στήριξη από τις κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να προχωρήσει.

«Έχω μελετήσει τα νομικά επιχειρήματα και έχω ακούσει τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων και τα εθνικά κοινοβούλια», ανέφερε ο Γιούνκερ σε δήλωσή του χθες (5 Ιουλίου). «Η αξιοπιστία της εμπορικής πολιτικής της Ευρώπης βρίσκεται σε κίνδυνο».

Το κείμενο 1.600 σελίδων, το οποίο πέραν των δασμών μειώσει τα διατλαντικά εμποδία για τις επιχειρήσεις, θα αποσταλεί τώρα σε κάθε ένα από τα 28 εθνικά κοινοβούλια της ΕΕ, και σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως το Βέλγιο, και στα περιφερειακά κοινοβούλια.

Καθώς απαιτείται εθνική κοινοβουλευτική έγκριση για τη συμφωνία, αυξάνεται ο κίνδυνος να μην υλοποιηθεί ποτέ.

Οι υποστηρικτές λένε ότι θα μπορούσε να αυξήσει το διμερές εμπόριο κατά το ένα πέμπτο έως 26 δις €. Ωστόσο, πολλοί ψηφοφόροι της ΕΕ έχουν στραφεί εναντίον του ελεύθερου εμπορίου από την παγκόσμια οικονομική κρίση, φοβούμενοι ότι δίνοντας στις πολυεθνικές απρόσκοπτη πρόσβαση στις ευρωπαϊκές αγορές θα καταστραφούν θέσεις εργασίας.

Ο υπουργός βιομηχανίας της Ιταλίας, Κάρλο Καλέντα, προειδοποίησε η συμφωνία του Καναδά και η πολύ μεγαλύτερη συμφώνία ΤΤΙΡ με τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι σε κίνδυνο, και επέκρινε έντονα την υποχώρηση της Επιτροπής.

Ο Καλέντα, ο οποίος ήταν ο κορυφαίος εκπρόσωπος της Ιταλίας στις Βρυξέλλες μέχρι που έγινε υπουργός βιομηχανίας το Μάιο, είπε ότι οι συζητήσεις σχετικά με τις δύο συμφωνίες κράτησαν πάρα πολύ καιρό. Υποστήριξε ότι η καναδική συμφωνία ήταν «ό,τι καλύτερο, είχε υπογράψει ποτέ η ΕΕ», αλλά θα μπορούσε τώρα να χρειαστεί χρόνια για να επικυρωθεί και να εμποδιστεί από μία μόνο κοινοβουλευτική συνέλευση.

«Θα πρέπει να αναρωτηθούμε πώς η Ευρώπη μπορεί ακόμα να θεωρηθεί ένας αξιόπιστος εταίρος στις διαπραγματεύσεις», είπε ο Καλέντα σε μια δήλωση. «Και αυτό είναι ένα πραγματικά ανησυχητικό σημάδι, το ότι η Επιτροπή ενδίδει στην πίεση των κρατών μελών, αποκηρύσσοντας τα ίδια της τα δικαώματα».

Η ΤΤΙΡ, η εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ, βρίσκεται επίσης μετέωρη λόγω ανησυχιών ότι θα αποτελέσει «ερέθισμα» σε μια  Ένωση που παλεύει με τον εθνικισμό και τους λαϊκιστές.

Η Κομισιόν δήλωσε ότι ακόμα ελπίζει να μπορέσει να υπογραφεί η συμφωνία με τον Καναδά σε μια σύνοδο μεταξύ ΕΕ και Καναδά τον Οκτώβριο, επιτρέποντάς της να τεθεί σε εφαρμογή.

Όντας η πιο φιλόδοξη συμφωνία που έχει διαπραγματευτεί η ΕΕ μέχρι τώρα, η συμφωνία περιλαμβάνει χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, τη ναυτιλία, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την πρόσβαση σε δημόσιους διαγωνισμούς, καθώς και τα τρόφιμα και τα βιομηχανικά προϊόντα.

Ωστόσο, η Επίτροπος Εμπορίου της ΕΕ Σεσίλια Μαλμστρομ παραδέχθηκε ότι η συμφωνία έπεσε θύμα ευρύτερων ανησυχιών σχετικά με τις επιπτώσεις της παγκοσμιοποίησης και του κατά πόσον οι ξένες εταιρείες είναι πάρα πολύ ισχυρές.

Κατηγόρησε τις κυβερνήσεις της ΕΕ ότι απέτυχαν να υπερασπιστούν τις εμπορικές συμφωνίες που είχαν συμφωνήσει ότι έπρεπε να διαπραγματευτεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

«Ο κίνδυνος για την εμπορική πολιτική της ΕΕ είναι ότι τα κράτη μέλη μολύνουν αυτή τη συζήτηση συγχέοντας το περιεχόμενο της συμφωνίας με τη γενική κακουχία και τα συναισθήματα κατά της παγκοσμιοποίησης»,  δήλωσε η Μάλμστρομ σε συνέντευξη Τύπου. «Αντί να τα αντιμετωπίσουν, τα ερωτήματα και οι ανησυχίες των πολιτών χρησιμοποιούνται για να ενισχύσουν αυτά τα συναισθήματα.»

Ο Καναδός  Πρωθυπουργός Τζάστιν Τρουντό είπε χθες ότι ήταν αισιόδοξος πως η CETA θα επικυρωθεί σύντομα, παρά το γεγονός ότι απαιτείται η έγκριση των 28 κρατών μελών της ΕΕ και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να προχωρήσει.

«Τα πρόσφατα νέα δεν είναι απαραίτητα κακά, ήταν ένα βήμα που αναμενόταν και εξακολουθώ να είμαι πολύ αισιόδοξος για τη συμφωνία αυτή και πώς θα επικυρωθεί σύντομα», δήλωσε ο Τρουντό σε συνέντευξη Τύπου στο Μόντρεαλ.

«Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε με την ΕΕ και τα κράτη μέλη της για να εξασφαλίσουμε την επίτευξη συμφωνίας πολύς σύντομα», είπε.

Read More

Σχέδιο του προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2017

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε το σχέδιο προϋπολογισμούγια το 2017 ύψους 134,9 δισ. € για πιστώσεις πληρωμών, εστιάζοντας στις δύο κύριες προτεραιότητες πολιτικής για την Ευρώπη: τη στήριξη της διαδικασίας ανάκαμψης της ευρωπαϊκής οικονομίας, που βρίσκεται σε εξέλιξη, και την αντιμετώπιση των προκλήσεων που σχετίζονται με την ασφάλεια και την ανθρωπιστική βοήθεια στην ευρύτερη περιοχή μας.

Αυξημένη χρηματοδότηση θα διατεθεί για επενδύσεις στην ανάπτυξη, την απασχόληση και την ανταγωνιστικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και για την εξασφάλιση των κατάλληλων πόρων για την προστασία των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ, την ενίσχυση της ασφάλειας εντός και εκτός της Ένωσης, την παροχή στήριξης για την υποδοχή και την ένταξη των προσφύγων και την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της μετανάστευσης στις χώρες καταγωγής και διέλευσης.

Στο πλαίσιο αυτό, αξίζει να σημειωθεί ότι, στο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο ΠΔΠ 2014-2020, τα κράτη μέλη συμφώνησαν να αναπροσαρμόσουν τα κονδύλια που διατίθενται στην πολιτική συνοχής για κάθε κράτος μέλος το 2016 (για την περίοδο 2017-20), προκειμένου να ληφθούν πλήρως υπόψη οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης που έπληξε την Ευρώπη και τις περιφέρειές της το 2009.

Πράγματι, με βάση τα αποτελέσματα του επανυπολογισμού των κονδυλίων εξασφαλίζονται πρόσθετοι πόροι για τις χώρες και τις περιφέρειες που έχουν πληγεί πολύ σοβαρά: συγκεκριμένα για την Ελλάδα, εξασφαλίζονται 836 εκατ. ευρώ. (περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην παράγραφο Τεχνική Προσαρμογή του παρόντος δελτίου τύπου).

Η Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κα Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, αρμόδια για τον Προϋπολογισμό και τους Ανθρώπινους Πόρους, δήλωσε:«Η ΕΕ αντιμετωπίζει τεράστιες προκλήσεις και, σ’ αυτούς τους δύσκολους καιρούς, ένας στοχευμένος και αποτελεσματικός προϋπολογισμός της ΕΕ δεν αποτελεί πολυτέλεια αλλά ανάγκη. Βοηθά στη θωράκιση έναντι των κραδασμών, δίνοντας ώθηση στην οικονομία μας και βοηθώντας στην αντιμετώπιση ζητημάτων, όπως η προσφυγική κρίση. Όπως πάντα, ο προϋπολογισμός μας εξακολουθεί να επικεντρώνεται στα αποτελέσματα, διασφαλίζοντας ότι κάθε ευρώ δαπανάται με τον σωστό τρόπο».

Ο προτεινόμενος προϋπολογισμός λειτουργεί εντός των αυστηρών περιορισμών που έχουν καθοριστεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη στο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Εντός αυτών των ορίων, η Επιτροπή προτείνει να είναι όσο το δυνατό περισσότερο ευέλικτος και στοχευμένος. Για τον σκοπό αυτό, παρέχει τα αναγκαία μέσα για την προώθηση των προτεραιοτήτων με ταυτόχρονη μείωση των δαπανών για τις λιγότερο επείγουσες δράσεις.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συζητήσουν τώρα από κοινού τη συγκεκριμένη πρόταση.

Τόνωση της απασχόλησης, της ανάπτυξης και των επενδύσεων

Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί συγκεκριμένα για τη στήριξη της οικονομικής ανάπτυξης ανέρχεται σε 74,6 δισ. € το 2017 (69,8 δισ. € το 2016) και κατανέμεται ως εξής:

  • 21,1 δισ. € για την ανάπτυξη, την απασχόληση και την ανταγωνιστικότητα, εκ των οποίων 10,6 δισ. € για την έρευνα και την καινοτομία στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζοντας 2020», 2 δισ. € για την εκπαίδευση στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, 299 εκατ. € για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στο πλαίσιο του προγράμματος COSME και 2,5 δισ. € στο πλαίσιο της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη».
  • 2,66 δισ. € για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), το μέσο που στηρίζει το Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη. Πρόκειται για μια επιτυχημένη πρωτοβουλία της Ευρώπης, καθώς έχει εξασφαλίσει επενδύσεις 106,7 δισ. € σε 26 κράτη μέλη σε λιγότερο από ένα έτος.
  • 53,57 δισ. € για τη στήριξη παραγωγικών επενδύσεων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων ώστε να προωθηθεί η σύγκλιση μεταξύ κρατών μελών και μεταξύ περιφερειών μέσω των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ).

Προτείνεται στήριξη των Ευρωπαίων αγροτών ύψους 42,9 δισ.€.

Καλύτερη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ και αντιμετώπιση των προκλήσεων που σχετίζονται με την προσφυγική κρίση εντός και εκτός της ΕΕ.

Το σχέδιο προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2017 προτείνει 5,2 δισ. € για την ενίσχυση των εξωτερικών συνόρων της Ένωσης και την αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης και της παράτυπης μετανάστευσης. Τα χρήματα αυτά θα διατεθούν για τη χρηματοδότηση ισχυρότερων μηχανισμών πρόληψης της παράνομης διακίνησης μεταναστών και αντιμετώπισης των βαθύτερων αιτίων της μετανάστευσης σε συνεργασία με τις χώρες καταγωγής και διέλευσης. Θα ενισχυθούν επίσης αποτελεσματικότερες πολιτικές για τη νόμιμη μετανάστευση, στις οποίες περιλαμβάνεται και η επανεγκατάσταση ατόμων που χρειάζονται προστασία, και για μέσα στήριξης των κρατών μελών με σκοπό την ένταξη των προσφύγων εντός της ΕΕ.

Το σχέδιο προϋπολογισμού της ΕΕ περιλαμβάνει περίπου 3 δισ. € για τη χρηματοδότηση δράσεων εντός της ΕΕ όπως:

  • τη σύσταση της ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής,
  • την πρόταση ενός νέου συστήματος εισόδου/εξόδου, ώστε να ενισχυθεί η διαχείριση των συνόρων,
  • τις προτάσεις αναθεώρησης του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου που θα περιλαμβάνουν τη μεταρρύθμιση του μηχανισμού του Δουβλίνου,
  • τη σύσταση Οργανισμού της ΕΕ για το Άσυλο.

Περιλαμβάνει επίσης 200 εκατ. € για το νέο μέσο παροχής ανθρωπιστικής βοήθειαςεντός της ΕΕ.

Επιπλέον το σχέδιο προϋπολογισμού προτείνει 2,2 δισ. € για δράσεις εκτός της ΕΕ, ειδικότερα για να αντιμετωπιστούν τα βαθύτερα αίτια των προσφυγικών ροών. Συγκεκριμένα περιλαμβάνονται:

  • 750 εκατ. € στο πλαίσιο της χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης για τους Πρόσφυγες στην Τουρκία, ποσό το οποίο θα συμβάλει στην επίτευξη της συνεισφοράς 1 δισ. € στη Διευκόλυνση από τον προϋπολογισμό της ΕΕ
  • η δέσμευση για τον Λίβανο και την Ιορδανία που αναλήφθηκε κατά τη διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών στο Λονδίνο και αφορά τη χορήγηση 525 εκατ. € από τον ενωσιακό προϋπολογισμό, 160 εκατ. € από το Καταπιστευματικό Ταμείο για τη Συρία και 200 εκατ. € με τη μορφή μακροοικονομικής βοήθειας.

Περισσότεροι πόροι για την ασφάλεια

Λαμβάνοντας υπόψη τις ολοένα αυξανόμενες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν η ΕΕ και τα κράτη μέλη της στον τομέα της ασφάλειας, το σχέδιο προϋπολογισμού για το 2017 προβλέπει επίσης σημαντικούς πόρους για την ασφάλεια: 117,7 εκατ. € θα διατεθούν για τη στήριξη της Europol, και 61,8 εκατ. € για την ενίσχυση της ασφάλειας των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, καθώς και επιπλέον 16 εκατ. € για μέτρα ασφάλειας το 2016.

Ανταποκρινόμενη στην αυξανόμενη σημασία μιας στενότερης ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα της άμυνας, η Επιτροπή προτείνει επίσης τη διάθεση 25 εκατ. € το 2017 για μία προπαρασκευαστική δράση για την έρευνα στον τομέα της άμυνας.

Read More

Έναρξη της 1ης Σλοβακική Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Στις 30 Ιουνίου και 1η Ιουλίου, ο Πρόεδρος Γιούνκερ και το Σώμα των Επιτρόπων μεταβαίνουν στη Μπρατισλάβα με την ευκαιρία της έναρξης της προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την οποία , για το δεύτερο εξάμηνο του 2016 αναλαμβάνει η Σλοβακική Δημοκρατία.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης, οι Ευρωπαίοι Επίτροποι θα συμμετάσχουν σε τέσσερις θεματικές συνεδριάσεις με μέλη της Σλοβακικής κυβέρνησης, σχετικά με τα εξής θέματα: α) εξωτερικές σχέσεις, ασφάλεια, μετανάστευση και δικαιοσύνη, β) πολιτική για την ενέργεια και το κλίμα, μεταφορές και φυσικοί πόροι, γ) ανάπτυξη, ανταγωνιστικότητα και εσωτερική αγορά και δ) προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Οικονομική και Νομισματική Ένωση και κοινωνική ατζέντα.

Την Παρασκευή 1η Ιουλίου θα διεξαχθεί συνέντευξη τύπου με τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Γιούνκερ και τον Πρωθυπουργό της Σλοβακίας, κ. Φίκο (περισσότερες λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν προσεχώς). Θα μπορεί να την παρακολουθήσει κανείς live μέσω EBS.

Read More