Προσφυγική κρίση: Τι κάνει η ΕΕ για να την αντιμετωπίσει;

Τα τελευταία χρόνια η ΕΕ βρίσκεται αντιμέτωπη με μια άνευ προηγουμένου εισροή προσφύγων. Όσο λοιπόν η Ένωση αναζητά τρόπους για αντιμετωπίσει αυτή την κρίση, το 74% των πολιτών της λέει, σύμφωνα με έρευνα του Ευρωβαρόμετρου, ότι επιθυμεί περισσότερες δράσεις από αυτήν για την διαχείριση του ζητήματος.

Στην Ελλάδα το ποσοστό αυτό φτάνει το 84%, ενώ στην Κύπρο το 91%.

Το έργο της ΕΕ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εργάζεται σκληρά για τη αντιμετώπιση των προσφυγικών ροών. Τον Μάρτιο, υιοθέτησε έκθεση για την κατάσταση στην περιοχή της Μεσογείου και την ανάγκη για μια ολιστική προσέγγιση της ΕΕ στο ζήτημα της μετανάστευσης.

Τον Μάιο, η επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών του ΕΚ ενέκρινε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τηνδημιουργία ειδικών ευρωπαϊκών ταξιδιωτικών εγγράφων για τους μετανάστες, ενώ στις 6 Ιουλίου έδωσε το πράσινο φως για τη δημιουργία Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής.

Επίσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτείνει τη δημιουργία κοινού καταλόγου με τις ασφαλείς χώρες προέλευσης. Η πρόταση αυτή πρέπει να εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πριν τεθεί σε ισχύ.

Η εισηγήτρια του ΕΚ Σιλβί Γκιγιόμ (Σοσιαλιστές, Γαλλία), δήλωσε ότι “ η μεθοδολογία για τον καθορισμό ή την αναθεώρηση μιας χώρας ως ασφαλούς, έχει βελτιωθεί σημαντικά. Τώρα μέσα στη διαδικασία συμπεριλαμβάνεται και το κομμάτι της διαβούλευσης με τρίτα μέρη, όπως είναι η EASO, η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ αλλά και ΜΚΟ, που συμμετέχουν μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο έλεγχο των προϋποθέσεων”.

Read More

Ασφάλεια συνόρων: Τι κάνει το ΕΚ για την ασφάλεια της ΕΕ

Η προσφυγική κρίση απέδειξε ότι για να υπάρχει ελεύθερη κυκλοφορία μεταξύ των κρατών μελών, πρέπει τα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ να προστατεύονται. Το 71% των Ευρωπαίων, επιθυμούν περισσότερες δράσεις από την ΕΕ για την προστασία των εξωτερικών συνόρων της, σύμφωνα με την τελευταία έρευνα του Ευρωβαρόμετρου.

Το αντίστοιχο ποσοστό στην Ελλάδα φτάνει το 78% και στην Κύπρο το 86%.

Στις 6 Ιουλίου, οι ευρωβουλευτές ενέκριναν τα σχέδια για τη δημιουργία ευρωπαϊκού συστήματος ελέγχου των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ, φέρνοντας κοντά την Frontex και τις εθνικές αρχές διαχείρισης συνόρων. Οι εθνικές αρχές θα εξακολουθήσουν να διαχειρίζονται τα σύνορά του, ωστόσο αν αυτά βρίσκονται υπό πίεση, τότε θα μπορούν να ζητήσουν βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή. Μόλις το Συμβούλιο δώσει το πράσινο φως, θα τεθεί σε ισχύ η νέα αρχή.

Το ΕΚ διαπραγματεύεται με το Συμβούλιο, προκειμένου να ποινικοποιηθούν σε όλα τα κράτη μέλη πράξεις όπως η εκπαίδευση με στόχο τρομοκρατικές δράσεις, η υποκίνηση τρομοκρατίας ή η χρηματοδότηση τρομοκρατικών δραστηριοτήτων.

“Ο κανονισμός για τη δημιουργία Ευρωπαϊκής Ακτοφυλακής και Συνοριοφυλακής, διασφαλίζει ότι τα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ είναι πιο ασφαλή και διαχειρίζονται καλύτερα. Αυτό δεν μπορεί από μόνο του να λύσει την κρίση της μετανάστευσης που αντιμετωπίζει η ΕΕ σήμερα ή να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη στη ζώνη Σένγκεν αλλά είναι ένα αναγκαίο πρώτο βήμα”, δήλωσε ό εισηγητής του ΕΚ Αρτί Πάμπρικς (ΕΛΚ, Λετονία).

Read More

Η ΕΕ και το περιβάλλον: 67% των Ευρωπαίων θέλουν περισσότερες δράσεις από την ΕΕ

Το περιβάλλον και η προστασία του αποτελούν μια από τις βασικές προτεραιότητες, για την ΕΕ. Το ίδιο ωστόσο πιστεύουν και οι πολίτες της, καθώς σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του Ευρωβαρόμετρου το 67% των Ευρωπαίων πιστεύει ότι η ΕΕ πρέπει να κάνει περισσότερα από όσα κάνει σήμερα για να το προστατεύσει, ενώ το 52% πιστεύει ότι οι σημερινές πολιτικές, σε αυτό τον τομέα, δεν είναι αποτελεσματικές.

Το αντίστοιχο ποσοστό στην Ελλάδα είναι 65%, ενώ στην Κύπρο φτάνει το 82%.

“Μοιραζόμαστε τις ανησυχίες των πολιτών μας”, δήλωσε ο επικεφαλής της αρμόδιας επιτροπής του ΕΚ Τζιοβάνι Λα Βία (ΕΛΚ, Ιταλία) και “για αυτό τον λόγο είμαστε πολύ αφοσιωμένοι στο έργο μας και στη δημιουργία νέων πολιτικών και προτάσεων για την μάχη ενάντια στην κλιματική αλλαγή. Μετά τη Σύνοδο στο Παρίσι και την ιστορική σημασία της, έχουν τεθεί πολλοί φιλόδοξοι στόχοι”, πρόσθεσε.

Η ΕΕ για το περιβάλλον

-Το Δίκτυο Natura 2000, αφορά 6.000 προστατευόμενες περιοχές οι οποίες αντιστοιχούν στο ένα πέμπτο της ξηράς επιφάνειας της ΕΕ. Είναι το μεγαλύτερο στο είδος του δίκτυο στον κόσμο και παρέχει καθοριστική προστασία στα πλέον απειλούμενα είδη και οικοτόπους της Ευρώπης.

-Σύμφωνα με νέα ευρωπαϊκή νομοθεσία, τα κράτη μέλη είναι υποχρεωμένα να μειώσουν τη χρήση των κοινών και ρυπογόνων πλαστικών σακουλών.

-Επίσης, η ΕΕ εργάζεται για τη μεταρρύθμιση του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ).Το σύστημα αυτό θεσπίστηκε το 2005 με στόχο να ενθαρρυνθεί η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου με τρόπο οικονομικά αποδοτικό και αποτελεσματικό και θέτει περιορισμούς στις ποσότητες αερίων του θερμοκηπίου που μπορούν να εκπέμπουν οι ενεργοβόρες βιομηχανίες, οι παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας και οι αεροπορικές εταιρείες.

-Το ΕΚ και το Συμβούλιο, έφτασαν πρόσφατα σε συμφωνία για τη νομοθεσία σχετικά με την ποιότητα του αέρα.

-Το ΕΚ συνέστησε ειδική επιτροπή, προκειμένου να ερευνήσει το σκάνδαλο τη VW για τις εκπομπές αερίων των αυτοκινήτων.

-Οι ευρωβουλευτές , υιοθέτησαν νέους κανόνες προκειμένου να γίνει πιο απλή η επισήμανση της ενεργειακής απόδοσης για τις οικιακές συσκευές.

-Τα μέλη του ΕΚ εργάζονται πάνω στους νέους κανόνες που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη δημιουργία κυκλικής οικονομίας.

Read More