Ψηφιακή δημοκρατία στην ΕΕ: δυνατότητες και προκλήσεις

Η τελευταία έρευνα της Eurostat έδειξε ότι το 79% των Ευρωπαίων χρησιμοποίησε το διαδίκτυο τουλάχιστον μία φορά μέσα στην εβδομάδα. Το σερφάρισμα στο διαδίκτυο αποτελεί πλέον καθημερινότητα. Ωστόσο εκτός από το να ενημερωνόμαστε και να επικοινωνούμε χρησιμοποιώντας τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πόσο εξοικειωμένοι είμαστε με τα εργαλεία ηλεκτρονικής διακυβέρνησης; Η ολομέλεια του ΕΚ συζητά την Τετάρτη 15 Μαρτίου, για τις προκλήσεις και τις δυνατότητες της ηλεκτρονικής δημοκρατίας.

Πολλές είναι οι απειλές παραβίασης και χειραγώγησης της κοινής γνώμης στο διαδίκτυο εξαιτίας των πολλών και σημαντικών εκλογικών αναμετρήσεων, που αναμένονται μέσα στο 2017 σε πολλά κράτη μέλη της ΕΕ.

Η ολλανδική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι η καταμέτρηση των ψήφων δεν θα γίνει ηλεκτρονικά αλλά στις εκλογές που πραγματοποιούνται σήμερα, καθώς υπάρχουν αναφορές για πιθανές ηλεκτρονικές παραβιάσεις. Για τις εκλογικές διαδικασίες στη Ολλανδία χρησιμοποιούσαν ηλεκτρονικά  μηχανήματα μέχρι το 2007, ωστόσο αργότερα αποδείχτηκε ότι τα μηχανήματα αυτά μπορούσαν εύκολα να παραβιαστούν και η ηλεκτρονική ψηφοφορία απαγορεύτηκε στην χώρα.

Από το 2012 μέχρι σήμερα η Γαλλία επέτρεπε στους Γάλλους πολίτες που ζούσαν στο εξωτερικό να ψηφίζουν ηλεκτρονικά, ωστόσο ο νόμος αυτός δεν θα ισχύσει στις εκλογές του Ιουνίου, καθώς υπάρχουν φόβοι για ηλεκτρονικές παραβιάσεις.

Ένα άλλο παράδειγμα έρχεται από την Εσθονία, όπου ηλεκτρονικές ψηφοφορίες για τοπικές και εθνικές εκλογικές διαδικασίες έχουν ήδη πραγματοποιηθεί οκτώ φορές από το 2005. Μέχρι σήμερα δεν έχουν υπάρξει αναφορές για παραβιάσεις.

Αναφερόμενη στο παράδειγμα της Εσθονίας, η έκθεση του ΕΚ  επισημαίνει ότι για να είναι επιτυχής μια τυχόν υιοθέτηση ηλεκτρονικής ψηφοφορίας σε άλλα κράτη, θα πρέπει να εκτιμηθεί κατά πόσον διασφαλίζεται η πραγματική συμμετοχή όλων των πολιτών και να αποτιμηθούν οι προκλήσεις καθώς και οι επιπτώσεις των διαφορετικών ή αποκλινουσών τεχνολογικών προσεγγίσεων. Τονίζει επίσης, ότι η ύπαρξη ασφαλών διαδικτυακών συνδέσεων υψηλής ταχύτητας και ασφαλών υποδομών ηλεκτρονικών ταυτοτήτων αποτελούν σημαντικές προϋποθέσεις για μια επιτυχή ηλεκτρονική ψηφοφορία.

Η έκθεση ορίζει την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και δημοκρατία ως:

Ηλεκτρονική διακυβέρνηση: αναφέρεται στην εφαρμογή της τεχνολογίας των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) στη λειτουργία του δημόσιου τομέα, ιδίως κατά την ηλεκτρονική παροχή πληροφοριών και υπηρεσιών στους πολίτες από τις δημόσιες υπηρεσίες (για παράδειγμα: πληρωμή προστίμου τροχαίας παράβασης).

Ηλεκτρονική διακυβέρνηση: αναφέρεται στη χρήση της τεχνολογίας των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) για τη δημιουργία διαύλων επικοινωνίας οι οποίοι επιτρέπουν την ενσωμάτωση διάφορων ενδιαφερόμενων μερών για να εκφράσουν την άποψή τους σχετικά με τη διαδικασία χάραξης πολιτικών (για παράδειγμα, ηλεκτρονική διαβούλευση με πολίτες σχετικά με ενδεχόμενη αλλαγή ενός ορίου ταχύτητας ή τοπική διαβούλευση σχετικά με τον προϋπολογισμό).

Ηλεκτρονική δημοκρατία: αναφέρεται στη χρήση της τεχνολογίας των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) για τη δημιουργία διαύλων διαβούλευσης και συμμετοχής των πολιτών (για παράδειγμα: ηλεκτρονικό κοινοβούλιο, ηλεκτρονικές πρωτοβουλίες, ηλεκτρονική ψηφοφορία, ηλεκτρονική υποβολή αναφορών, ηλεκτρονικές διαβουλεύσεις).

Ευρωπαϊκά παραδείγματα

H Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών, θεσπίστηκε το 2012 ώς ένα νέο μέσο συμμετοχής στη δημοκρατία στην ΕΕ.  Παρέχει σε ένα εκατομμύριο πολίτες της ΕΕ τη δυνατότητα να συμμετέχουν άμεσα στη διαμόρφωση των πολιτικών της ΕΕ, ζητώντας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει νομοθετική πρόταση.

Επίσης, οι Ευρωπαίοι πολίτες έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν αναφορές. Η διαδικτυακή αυτή πύλη σχεδιάστηκε με τρόπο που επιτρέπει να υποβάλλεται η αναφορά ηλεκτρονικά, με τη βοήθεια μιας φιλικής προς τον χρήστη και οικείας διαδικασία εγγραφής· αλλά, σκοπός της είναι, επίσης, η ενημέρωση για τα ζητήματα που μας αναφέρονται από τρίτους, σε συνοπτική μορφή, και η παροχή πληροφοριών σχετικά με τις αναφορές που έχουν ήδη ληφθεί.

Read More

Αυγά: Πως η ΕΕ τα κρατά τα υγιή και ασφαλή

Η διακόσμηση και η βαφή πασχαλινών αυγών αποτελεί μακρόχρονη παράδοση για πολλές χώρες της ΕΕ. Πως μπορούμε όμως να ξέρουμε αν τα αυγά που αγοράζουμε είναι ασφαλή; Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει εργαστεί σε πολλές νομοθεσίες προκειμένου να διασφαλίσει ότι οι κότες και τα αυγά τους είναι υγιείς. Μάθετε τι έχει κάνει η ΕΕ αλλά και πως μπορείτε εσείς να διαλέγετε πάντα τα πιο υγιεινά αυγά για το τραπέζι σας.

Γνωρίζατε ότι:

  • Η ΕΕ παράγει περισσότερους από 7 εκατομμύρια τόνους αυγά κάθε χρόνο
  • Οι πρώτες σε παραγωγή χώρες είναι: η Γαλλία, η Ιταλία, η Γερμανία και οι πρώτες σε κατανάλωση στον κόσμο είναι: Ιαπωνία, Ελβετία και ΗΠΑ
  • Κάθε άνθρωπος καταναλώνει κατά μέσο όρο 200 αυγά το χρόνο
  • Τα αυγά είναι πλούσια σε πρωτεΐνες και μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή καλλυντικών και εμβολίων

Read More

Ευελιξία στον προϋπολογισμό για καλύτερη αντιμετώπιση των κρίσεων

Προϋπολογισμός που «κλειδώνει» για επτά χρόνια δεν είναι δυνατόν να δώσει την ευελιξία που απαιτείται για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων γεγονότων. Με το σκεπτικό αυτό το ΕΚ είχε φροντίσει, ήδη από το 2013 και την έγκριση του τρέχοντος μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού (Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, ΠΔΠ) 2014-2020 , να γίνει ενδιάμεσος έλεγχος ώστε να είναι βέβαιο ότι τα κονδύλια παραμένουν προσαρμοσμένα στις ανάγκες.

Έτσι, στις 27 Μαρτίου, η Επιτροπή Προϋπολογισμών του ΕΚ ενέκρινε βελτιώσεις στο ΠΔΠ ,με βάση τη συμφωνία που είχε ήδη επιτευχθεί με τα κράτη μέλη. Εισηγητές του ΕΚ είναι η Ίσαμπελ Τομά (Σοσιαλιστές, Γαλλία) και ο Γιαν Όλμπριχτ (ΕΛΚ, Πολωνία) είναι οι μόνιμοι εισηγητές για τον μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό

Ο Γιαν Όλμπριχτ μας δήλωσε σχετικά πως το ΕΚ έχει αποδείξει ότι η αναθεώρηση αυτή ήταν απαραίτητη και ότι η ΕΕ δεν μπορεί να έχει «σταθερό σύστημα προϋπολογισμού για επτά χρόνια.»

Ο Πολωνός ευρωβουλευτής εξήγησε ότι το σύστημα προϋπολογισμού έχει αλλάξει ώστε σε περίπτωση απρόβλεπτης κρίσης να είναι «πιο ευέλικτο και ανοικτό» και να επιτρέπει στα κράτη μέλη να συμβάλουν περισσότερο στο ΠΔΠ, σε περίπτωση που επιθυμούν να την αντιμετωπίσουν σε επίπεδο ΕΕ.

«Έχουν εξαγγελθεί, μεγάλες και φιλόδοξες πολιτικές για τη μετανάστευση, την ασφάλεια, τις επενδύσεις, τη νεολαία αλλά ο προϋπολογισμός παραμένει εξαιρετικά περιορισμένος» μας τόνισε η Ισαμπέλ Τομά (Σοσιαλιστές, Γαλλία).

Επίσης, το ΕΚ και τα κράτη μέλη συμφώνησαν να υποστηρίξουν την πρόταση της Επιτροπής να δοθούν 6 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον στον προϋπολογισμό για την τόνωση της ανάπτυξης, τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την αντιμετώπιση της μεταναστευτικής κρίσης και την ενίσχυση της ασφάλειας.

Το Νοέμβριο, οι δύο εισηγητές αναμένεται να τοποθετηθούν δημόσια για το πως πρέπει να είναι το επόμενο ΠΔΠ .

Επόμενα βήματα
Μετά την ψηφοφορία στο ΕΚ στις 5 Απριλίου, την οριστική απόφαση θα λάβει ομόφωνα το Συμβούλιο της ΕΕ, όπου εκπροσωπούνται οι κυβερνήσεις.

Ο ετήσιος προϋπολογισμός, η ΕΕ κινείται στο πλαίσιο που ορίζει ο μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός (ΠΔΠ) που έχει διάρκεια τουλάχιστον πέντε χρόνων.
Το τρέχον ΠΔΠ, που καλύπτει την περίοδο 2014-2020, ανέρχεται σε 963.5 δισεκατομμύρια ευρώ (τιμές 2011).
Είναι το πρώτο που προβλέπει μειωμένες δαπάνες και έσοδα σε σύγκριση με προηγούμενες περιόδους προγραμματισμού.

Read More

Ρύποι αυτοκινήτων: Το ΕΚ ζητά βελτίωση των εργαστηριακών δοκιμών και των ελέγχων για τα νέα αυτοκίνητα

Τα περισσότερα κράτη μέλη αλλά και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν κατάφεραν να εμποδίσουν τους κατασκευαστές αυτοκινήτων από το να παραβιάσουν τους κανόνες για τις δοκιμές για τις εκπομπές ρύπων των οχημάτων. Αυτό είναι το συμπέρασμα της εξεταστικής επιτροπής του ΕΚ για τη μέτρηση των ρύπων στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας. Το ΕΚ στην έκθεσή του προτείνει σειρά μέτρων για την πρόληψη παραβατικών πρακτικών από τους κατασκευαστές στο μέλλον.

Η επιτροπή συστάθηκε το Δεκέμβριο του 2015, με αφορμή το σκάνδαλο της Volkswagen, η οποία παραδέχτηκε ότι παραποιούσε τα αποτελέσματα των δοκιμών στα πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητά της.

Η Volkswagen και άλλοι κατασκευαστές αυτοκινήτων χρησιμοποιούσαν ειδικό λογισμικό προκειμένου να αλλάζουν τα αποτελέσματα των δοκιμών των εκπομπών ρύπων των αυτοκινήτων τους. Μπορούσαν να μειώσουν προσωρινά την ισχύ του κινητήρα και άρα και τις εκπομπές του οξειδίου του αζώτου (NOx)  των πετρελαιοκίνητων αυτοκινήτων κατά τη διάρκεια των εργαστηριακών δοκιμών. Ωστόσο σε πραγματικές συνθήκες οι εκπομπές των ίδιων οχημάτων ήταν μέχρι και 40 φορές περισσότερες.

Οι διαφορές στις εκπομπές αερίων σε πραγματικές συνθήκες και στις δοκιμές στο εργαστήριο δεν ήταν μυστικό και η χρήση «ελαττωματικών συσκευών» είχε ήδη απαγορευτεί πριν από το σκάνδαλο, ωστόσο οι αρμόδιες αρχές, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δεν ερεύνησαν περαιτέρω το θέμα.

«Τα κράτη μέλη ήταν πολύ πολύ αδύναμα στην εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Επικεντρώθηκαν περισσότερο στα συμφέροντα των εθνικών τους αυτοκινητοβιομηχανιών παρά στο συμφέρον των πολιτών και της ποιότητας του αέρα», είπε ο εισηγητής Gerben-Jan Gerbrandy.

Το ΕΚ προτείνει τη θέσπιση νέων κανόνων έγκρισης, το συντομότερο δυνατό, προκειμένου να ενισχυθεί η εποπτεία του συστήματος σε επίπεδο ΕΕ με σαφώς καθορισμένες αρμοδιότητες αλλά και την επιτάχυνση της έγκρισης της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τις μετρήσεις σε πραγματικές συνθήκες, προκειμένου οι δοκιμές να καλύψουν ένα ευρύ φάσμα συνθηκών οδήγησης, αλλά και απρόβλεπτες μεταβολές ώστε να εντοπίζονται τα συστήματα αναστολής και ανορθολογικής μεθόδου ελέγχου των εκπομπών (“defeat devices”).

Read More

10ετής δέσμευση για τη διάσωση των ιχθυαποθεμάτων της Μεσογείου

Μετά από διαπραγματεύσεις πολλών μηνών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξασφάλισε σήμερα 10ετή δέσμευση για τη διάσωση των ιχθυαποθεμάτων της Μεσογείου και την προστασία του περιβαλλοντικού και οικονομικού πλούτου της περιοχής.

Η Διακήρυξη της Μάλτας «MedFish4Ever», απτό παράδειγμα της επιτυχούς πολιτικής γειτονίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθορίζει λεπτομερές πρόγραμμα εργασίας για τα επόμενα 10 χρόνια με βάση φιλόδοξους αλλά ρεαλιστικούς στόχους. Πάνω από 300.000 άτομα απασχολούνται άμεσα σε αλιευτικά σκάφη στη Μεσόγειο, ενώ πολύ περισσότερες έμμεσες θέσεις εργασίας εξαρτώνται από τον κλάδο αυτό. Η διακήρυξη υπεγράφη από τους εκπροσώπους των αρμόδιων υπουργείων των χωρών που βρίσκονται τόσο στη βόρεια όσο και στη νότια ακτογραμμή της Μεσογείου. Με την υπογραφή της διακήρυξης, το ζήτημα αποκτά πολιτική διάσταση και παύει πλέον να αποτελεί αντικείμενο διαχείρισης σε τεχνικό μόνον επίπεδο. Αυτό είναι αποτέλεσμα της διαδικασίας που ξεκίνησε με επικεφαλής την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Κατάνια της Σικελίας τον Φεβρουάριο του 2016.

Ο Επίτροπος Καρμένου Βέλα, αρμόδιος για το περιβάλλον, τη θαλάσσια πολιτική και την αλιεία, δήλωσε τα εξής: «Σήμερα γράφουμε ιστορία. Με την υπογραφή της Διακήρυξης της Μάλτας «MedFish4Ever», επιβεβαιώνουμε την πολιτική μας βούληση για ουσιαστικές δράσεις: στην αλιεία και σε άλλες δραστηριότητες που έχουν αντίκτυπο στους αλιευτικούς πόρους, στη γαλάζια οικονομία, στην κοινωνική ένταξη και στην αλληλεγγύη μεταξύ των βόρειων και των νότιων ακτών της Μεσογείου. Ελπίζω ότι η διακήρυξη αυτή θα είναι καθοριστική για την εξασφάλιση ενός καλύτερου μέλλοντος για τους αλιείς, για τις παράκτιες κοινότητες και για τους αλιευτικούς μας πόρους.»

Τα υπογράφοντα μέρη δεσμεύτηκαν ως προς τα εξής:

  • να μεριμνήσουν ώστε, έως το 2020, όλα τα κύρια μεσογειακά αποθέματα να αποτελούν αντικείμενο συλλογής δεδομένων και επιστημονικής αξιολόγησης σε τακτική βάση. Ιδίως οι αλιείς μικρής κλίμακας θα πρέπει να διαδραματίζουν σημαντικότερο ρόλο στη συλλογή των απαραίτητων δεδομένων για να εμπλουτιστεί η επιστημονική γνώση·
  • να καταρτίζουν πολυετή σχέδια διαχείρισης για όλους τους βασικούς τύπους αλιείας. Από την πλευρά της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία αυτή με την πρότασή της για ένα πολυετές σχέδιο αλιείας όσον αφορά τα μικρά πελαγικά αποθέματα στην Αδριατική·
  • να εξαλείψουν την παράνομη αλιεία έως το 2020, μεριμνώντας ώστε όλα τα κράτη να διαθέτουν νομικό πλαίσιο και τις απαραίτητες ικανότητες σε ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους, για να πληρούν τις υποχρεώσεις ελέγχου και επιθεώρησης που υπέχουν. Η Γενική Επιτροπή Αλιείας για τη Μεσόγειο (ΓΕΑΜ) θα είναι επικεφαλής της προσπάθειας δημιουργίας εθνικών συστημάτων ελέγχου και επιβολής κυρώσεων·
  • να στηρίζουν τη βιώσιμη αλιεία και υδατοκαλλιέργεια μικρής κλίμακας, εξορθολογίζοντας τα συστήματα χρηματοδότησης τοπικών σχεδίων, όπως η αναβάθμιση στόλων με τεχνικές και αλιευτικά εργαλεία χαμηλού περιβαλλοντικού αντικτύπου, η κοινωνική ένταξη και η συμμετοχή των αλιέων στην προστασία του περιβάλλοντος.

Η υλοποίηση της διακήρυξης θα καταστεί δυνατή εφόσον συμμετάσχουν στη διαδικασία οι αλιείς – άνδρες και γυναίκες –, οι παράκτιες κοινότητες, η κοινωνία των πολιτών, ο κλάδος της αλιείας σε όλες του τις εκφάνσεις (επαγγελματική, μικρής κλίμακας, ερασιτεχνική και ψυχαγωγική αλιεία), καθώς και ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ και η (ΓΕΑΜ). Η σημερινή διακήρυξη αποτελεί μία ακόμη συμβολή της ΕΕ στις διεθνείς δεσμεύσεις που έχει αναλάβει στο πλαίσιο των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Στόχος 14: «Διατήρηση και βιώσιμη χρήση των ωκεανών, των θαλασσών και των θαλάσσιων πόρων με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη»).

Ιστορικό

Η Μεσόγειος Θάλασσα είναι μια μοναδική θαλάσσια λεκάνη με μακρά ακτογραμμή και έναν αλιευτικό κλάδο που δίνει δουλειά σε περισσότερους από 300.000 ανθρώπους. Το 80% των στόλων ανήκει σε αλιείς μικρής κλίμακας (με σκάφη κάτω των 10 μέτρων) οι οποίοι αλιεύουν το ένα τέταρτο του συνόλου των αλιευμάτων. Αυτές οι θέσεις εργασίας βρίσκονται σε κίνδυνο, καθώς τα ιχθυαποθέματα της Μεσογείου συρρικνώνονται: γύρω στο 90% των εκτιμώμενων αποθεμάτων υφίστανται υπερεκμετάλλευση. Η επισιτιστική ασφάλεια, τα μέσα βιοπορισμού και η σταθερότητα και ασφάλεια της περιοχής βρίσκονται σε κίνδυνο.

Η σημερινή διακήρυξη είναι αποτέλεσμα της λεγόμενης διαδικασίας της Κατάνιας, την οποία ξεκίνησε ο Επίτροπος Βέλα, πέρυσι τον Φεβρουάριο, με στόχο την εποικοδομητική συνεργασία με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, τη γραμματεία της ΓΕΑΜ, τα κράτη μέλη της ΕΕ και τρίτες χώρες. Σημαντικά ορόσημα ήταν η πρώτη διάσκεψη των υπουργών Αλιείας των χωρών της Μεσογείουτον Απρίλιο του 2016, η ετήσια γενική συνέλευση της ΓΕΑΜ τον Ιούνιο του 2016 και η συνεδρίαση μεταξύ των συνόδων της γενικής συνέλευσης της ΓΕΑΜ τον Σεπτέμβριο του 2016.

Στην υπουργική διάσκεψη της Μάλτας «MedFish4Ever» εκπροσωπήθηκαν τα ακόλουθα μέρη: η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 8 κράτη μέλη (Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Μάλτα, Σλοβενία, Κροατία,Ελλάδα, Κύπρος), 7 τρίτες χώρες (Μαρόκο, Αλγερία, Τυνησία, Αίγυπτος, Τουρκία, Αλβανία, Μαυροβούνιο), ο Οργανισμός Επισιτισμού και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO), η Γενική Επιτροπή Αλιείας για τη Μεσόγειο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο της ΕΕ για τη Μεσόγειο.

Περισσότερα

Εκστρατεία #MedFish4Ever

Το Δελτίο Τύπου στον ιστότοπο της ΕΕ

Read More

2 ελληνικά έργα για το Βραβείο Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Πολιτιστική Κληρονομιά (Europa Nostra 2017)

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Europa Nostra ανακοίνωσαν σήμερα τους νικητές των Βραβείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Πολιτιστική Κληρονομιά για το 2017 / Βραβεία Europa Nostra – την μεγαλύτερη Ευρωπαϊκή βράβευση στον χώρο της πολιτιστικής κληρονομιάς. 

Οι 29 βραβευθέντες από 18 χώρες επιλέχθηκαν για το υποδειγματικό τους έργο στους τομείς της αποκατάστασης, της έρευνας, της μακροχρόνιας προσφοράς στον πολιτισμό καθώς και της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της ευαισθητοποίησης. Στους νικητές συμπεριλαμβάνονται 2 εξαιρετικά έργα από την Ελλάδα: η αποκατάσταση της Αρχαίας Πόλης της Καρθαίας στην Κέα και του Προμαχώνα του Παλατιού του Μεγάλου Μαγίστρου στη Ρόδο. Ανεξάρτητη επιτροπή εμπειρογνωμόνων έκρινε 202 συνολικά υποψηφιότητες που υποβλήθηκαν από φορείς αλλά και ιδιώτες, 39 Ευρωπαϊκών χωρών, και επέλεξε τους νικητές.

Πολίτες από όλον τον κόσμο μπορούν πλέον να ψηφίσουν μέσω διαδικτύου για το Βραβείο Κοινού και να προωθήσουν το βραβείο/τα βραβεία της χώρας τους ή άλλης ευρωπαϊκής χώρας. Όσοι ψηφίσουν έχουν την πιθανότητα να κερδίσουν ένα ταξίδι για δύο στην Φινλανδία και να παραστούν ως φιλοξενούμενοι της Europa Nostra στην τελετή απονομής των βραβείων που θα πραγματοποιηθεί στην ιστορική πόλη Τούρκου την 15η Μαΐου.Στη διάρκεια της τελετής θα ανακοινωθούν οι 7 νικητές των Grand Prix, καθένας από τους οποίους θα λάβει 10.000 ευρώ, καθώς και ο νικητής του Βραβείου Κοινού, που θα επιλεγεί από τα φετινά έργα.

«Συγχαίρω όλους τους νικητές. Τα επιτεύγματά τους αποδεικνύουν για άλλη μια φορά τη βαθιά δέσμευση πολλών Ευρωπαίων για τη διάσωση και τη σωτηρία της πολιτιστικής τους κληρονομιάς. Τα έργα τους αναδεικνύουν τον σημαντικό ρόλο της πολιτιστικής κληρονομιάς στις ζωές και στην κοινωνία μας. Σήμερα, ιδιαίτερα, που η Ευρώπη αντιμετωπίζει πολλές και μεγάλες κοινωνικές προκλήσεις, ο ρόλος του πολιτισμού είναι ζωτικής σημασίας στο να μας βοηθήσει να ευαισθητοποιηθούμε στην κοινή μας ιστορία και στις κοινές μας αξίες και να ενθαρρύνουμε την ανεκτικότητα, την αμοιβαία κατανόηση και την κοινωνική ενσωμάτωση. Το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς το 2018 θα αποτελέσει ιδανική ευκαιρία για να επικεντρωθούμε σε εκείνα που μας ενώνουν ως Ευρωπαίους – στην κοινή μας ιστορία, στον κοινό μας πολιτισμό και στην κοινή μας κληρονομιά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεχίσει να υποστηρίζει το Βραβείο αυτό, καθώς και άλλες δράσεις πολιτιστικής κληρονομιάς μέσω του προγράμματος Creative Europe», ανέφερε ο κ. Τίμπορ Νάβρατσιτς, Ευρωπαίος Επίτροπος αρμόδιος για την Εκπαίδευση, τον Πολιτισμό, τη Νεολαία και τον Αθλητισμό.

«Συγχαίρω θερμά τους φετινούς νικητές αλλά και όλους όσοι κατέστησαν δυνατά αυτά τα εξαιρετικά έργα, με το αξιοθαύμαστο ταλέντο τους, την ιδιαίτερη αφοσίωση και την μεγάλη γενναιοδωρία τους. Συμπεριλαμβάνονται τώρα σε μια επίλεκτη ομάδα 450 περίπου βραβείων που έχουν απονεμηθεί από την Europa Nostra και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την τελευταία 15ετία. Όλοι οι νικητές μας αποδεικνύουν ότι η πολιτιστική κληρονομιά αποτελεί σημαντικό εργαλείο για τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή και για μια Ευρώπη χωρίς αποκλεισμούς. Οι ηγέτες της ΕΕ θα πρέπει να αδράξουν την ιστορική ευκαιρία του Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2018 και να αναγνωρίσουν τα πολλαπλά οφέλη της πολιτιστικής κληρονομιάς και την θεμελιώδη αξία της στην προσέγγιση χωρών, κοινοτήτων και πολιτισμών στην Ευρώπη και πέρα από αυτήν»,  δήλωσε ο Πλάθιντο Ντομίνγκο, διακεκριμένος τενόρος και πρόεδρος της Europa Nostra.

Οι νικητές των Ευρωπαϊκών Βραβείων Πολιτιστικής Κληρονομιάς / Europa Nostra Awards 2017 θα βραβευτούν σε ιδιαίτερη εκδήλωση το βράδυ της 15ης Μαΐου στην Εκκλησία του Αγ. Μιχαήλ στο Τούρκου.

Αιτήσεις για τα Βραβεία 2018 μπορούν να υποβληθούν από την 15η Μαΐου ως την 1η Οκτωβρίου 2017 μέσω του σχετικού ιστοτόπου.

Read More

Eθελοντική Εργασία εκτός Ε.Ε.

Νιώθεις πως ήρθε η στιγμή να ζήσεις μια αξέχαστη εμπειρία εκτός Ευρώπης;

 Η ActionAid Hellas σου δείχνει τον τρόπο!

Το πρόγραμμα EUAidVolunteers, δίνει ήδη από το 2016 τη δυνατότητα σε έναν μεγάλο αριθμό εθελοντών από την Ευρώπη, αφού εκπαιδευτούν, να υποστηρίξουν την ενδυνάμωση των τοπικών κοινοτήτων των αναπτυσσόμενων χωρών, ώστε εκείνες να ανταπεξέλθουν σε πιθανούς μελλοντικούς κινδύνους, ή να ανακτήσουν τις δυνάμεις τους μετά από κάποια ενδεχόμενη φυσική καταστροφή.

Γιατί να γίνεις EUAid εθελοντής;

Ως EU Aid εθελοντής, εκτός από τη διεύρυνση της επαγγελματικής σου εμπειρίας, θα είσαι σε θέση να συνεισφέρεις άμεσα στη βελτίωση των συνθηκών ζωής των ανθρώπων των τοπικών κοινοτήτων του αναπτυσσόμενου κόσμου. Επιπροσθέτως, θα έχεις την ευκαιρία να συμμετέχεις σε εκπαιδεύσεις οι οποίες θα σε βοηθήσουν να εκτιμήσεις τόσο τις δυνατότητές σου, όσο και τα δικά σου πεδία προς βελτίωση.

Θα είναι σημαντική η συμβολή σου;

Όντας στο πεδίο, θα βρίσκεσαι σε συνεχή συνεργασία με τους ανθρώπους της εκάστοτε τοπικής κοινότητας προκειμένου να βελτιώσουν τα συστήματα ανταπόκρισής τους  σε μία ενδεχόμενη φυσική καταστροφή. Την ίδια στιγμή, μέσω της παρουσίας σου, θα δίνεις σε καθημερινή βάση τη δυνατότητα στις συνεργαζόμενες τοπικές οργανώσεις να αποκτήσουν ακόμη περισσότερες γνώσεις αναφορικά με τον τρόπο διαχείρισης εθελοντών. Η συμβολή σου μετράει!

Δήλωσε συμμετοχή!

Η ActionAid Hellas, είναι επίσημα πιστοποιημένη οργάνωση αποστολής εθελοντών στα πλαίσια του προγράμματος EU Aid Volunteers, ήδη από τον Νοέμβριο του 2016. Αν μιλάς Αγγλικά και Γαλλικά ή Ισπανικά και νιώθεις πως θέλεις να αλλάξεις τη ζωή σου λαμβάνοντας μέρος σε μία από τις επόμενες εθελοντικές μας αποστολές, ακολούθησε τον σύνδεσμο προκειμένου να μάθεις περισσότερα για το πρόγραμμα:

http://ec.europa.eu/echo/what/humanitarian-aid/eu-aid-volunteers_en

Οι θέσεις εθελοντικής εργασίας της ActionAidHellas στο Εκουαδόρ, τη Σενεγάλη, την Αϊτή και την Κολομβία περιμένουν τη συμμετοχή σου!

Read More