Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης: Συμφωνία των Υπουργών Νεολαίας

Στις 20/11, οι υπουργοί της ΕΕ στο Συμβούλιο «Παιδεία, Νεολαία, Πολιτισμός και Αθλητισμός» κατέληξαν σε συμφωνία επί της πρότασης της Επιτροπής να παρασχεθεί στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης αυτόνομος προϋπολογισμός και ειδικό νομικό πλαίσιο. Ο Επίτροπος αρμόδιος για τον προϋπολογισμό και τους ανθρώπινους πόρους κ. Günther H. Oettinger, ο Επίτροπος αρμόδιος για την εκπαίδευση, τον πολιτισμό, τη νεολαία και τον αθλητισμό κ. Tibor Navracsics και η Επίτροπος αρμόδια για την απασχόληση, τις κοινωνικές υποθέσεις, τις δεξιότητες και την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού κ. Marianne Thyssen εκφράζουν ικανοποίηση για τη συμφωνία.

Η κοινή τους δήλωση έχει ως εξής:

«Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από το γεγονός ότι το Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα μια γενική προσέγγιση σχετικά με το νομικό πλαίσιο για το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης.

Η αλληλεγγύη αποτελεί θεμελιώδη και θεμελιακή αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από τον περασμένο Δεκέμβριο περισσότεροι από 41 000 νέοι έχουν εγγραφεί στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, πρόθυμοι να προσφέρουν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους, να επιμορφωθούν ή να εργαστούν για το κοινό καλό. Πρέπει να εκτιμήσουμε αυτόν τον ενθουσιασμό, ο οποίος θα μας βοηθήσει να στραφούμε προς μια βιωσιμότερη και δικαιότερη Ευρώπη. Η ειδική νομική βάση και ο αυτόνομος προϋπολογισμός για το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης θα δημιουργήσουν σαφείς κανόνες με την υποστήριξη της σταθερής χρηματοδότησης. Με τον τρόπο αυτό, θα δοθεί ώθηση σε δραστηριότητες αλληλεγγύης σε ολόκληρη την Ευρώπη και θα μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε 100 000 τοποθετήσεις έως το 2020.

Η σημερινή συμφωνία από τα κράτη μέλη προετοιμάζει το έδαφος για μια τελική συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τη μαλτέζικη Προεδρία για την έναρξη της διαδικασίας και την εσθονική Προεδρία για την προσήλωση και τη σκληρή εργασία της που οδήγησαν σε ομοφωνία σχετικά με αυτόν τον σημαντικό φάκελο, λιγότερο από έξι μήνες μετά την υποβολή της πρότασής μας. Τώρα βασιζόμαστε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να προχωρήσει γρήγορα ο φάκελος αυτός».

Επόμενα βήματα

Μόλις το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εγκρίνει την έκθεσή του, θα πραγματοποιηθεί η πρώτη συνεδρίαση τριμερούς διαλόγου μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής.

Ιστορικό

Στις 30 Μαΐου 2017, ύστερα από στοχευμένες διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη, η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση να χορηγηθεί στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης μία ενιαία νομική βάση, αυτόνομος χρηματοδοτικός μηχανισμός και ένα ευρύτερο σύνολο δραστηριοτήτων αλληλεγγύης. Αυτό θα βοηθήσει στην περαιτέρω αύξηση της συνοχής, του αντικτύπου και στη βελτίωση της σχέσης κόστους/αποτελεσματικότητας. Έκτοτε, πραγματοποιούνται συζητήσεις τόσο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και στο Συμβούλιο ώστε να υπάρξει συμφωνία σχετικά με την πρόταση. Στην κοινή τους δήλωση, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ δεσμεύθηκαν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία επί της πρότασης ως τα τέλη του τρέχοντος έτους.

Για περισσότερες πληροφορίες

Δελτίο Τύπου: Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης — ειδική νομική βάση και αυτόνομος προϋπολογισμός (Μάιος 2017)

Ερωτήσεις και απαντήσεις: Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης — ειδική νομική βάση και αυτόνομος προϋπολογισμός (Μάιος 2017)

Ενημερωτικό δελτίο: Προώθηση του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης

H ανακοίνωση στον ιστότοπο της ΕΕ

Read More

Προϋπολογισμός της ΕΕ για το 2018: θέσεις εργασίας, επενδύσεις, μεταναστευτικό, ασφάλεια

Στις 18 Νοεμβρίου, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ κατέληξαν σε συμφωνία επί του προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2018, ο οποίος αντικατοπτρίζει τις πολιτικές προτεραιότητες της Επιτροπής Γιούνκερ.

Ο προϋπολογισμός της ΕΕ βοηθά να υλοποιηθούν οι πολιτικές προτεραιότητες. Ο εγκριθείς προϋπολογισμός της ΕΕ για το 2018 επιβεβαιώνει ότι τα ενωσιακά κονδύλια προορίζονται για τους τομείς όπου υπάρχουν ανάγκες. Το 2018, και σύμφωνα με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από τον Μάιο του τρέχοντος έτους, το μεγαλύτερο μέρος του προϋπολογισμού της ΕΕ θα διατεθεί για την προώθηση της δημιουργίας θέσεων εργασίας, ιδίως για νέους, και την τόνωση της ανάπτυξης, των στρατηγικών επενδύσεων και της σύγκλισης. Η ΕΕ θα συνεχίσει επίσης να στηρίζει τις προσπάθειες για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της πρόκλησης που συνιστά η μετανάστευση, τόσο εντός όσο και εκτός της ΕΕ.

Ο Günther HOettinger, Επίτροπος αρμόδιος για τον προϋπολογισμό και τους ανθρώπινους πόρους, δήλωσε τα εξής: «Αυτός ο προϋπολογισμός είναι για όλους. Θα διατεθεί για τη δημιουργία περισσότερων θέσεων εργασίας, μεγαλύτερης ανάπτυξης, περισσότερων επενδύσεων. Θα βοηθήσει τους νέους να βρουν θέσεις εργασίας και μαθητείας. Θα συμβάλλει στην ενίσχυση της ασφάλειας στην Ευρώπη. Κάθε ευρώ πρέπει να δαπανάται αποτελεσματικά και να δημιουργεί προστιθέμενη αξία για την Ευρώπη.»

Ο προϋπολογισμός της ΕΕ για το 2018 ανέρχεται σε 160,1 δισ. EUR σε αναλήψεις υποχρεώσεων (κονδύλια τα οποία μπορεί να συμφωνηθούν βάσει συμβάσεων εντός συγκεκριμένου έτους) και σε 144,7 δισ. EUR σε πιστώσεις πληρωμών (κονδύλια που θα καταβληθούν). Μερικά βασικά χαρακτηριστικά του έχουν ως εξής:

– Σχεδόν τα μισά κονδύλια, 77,5 δισ. EUR σε αναλήψεις υποχρεώσεων, θα διατεθούν για να καταστεί η οικονομία μας ισχυρότερη, τα πανεπιστήμιά μας πιο ανταγωνιστικά, οι επιχειρήσεις μας καλύτερα εφοδιασμένες για να αντιμετωπίσουν τον ανταγωνισμό στην παγκόσμια αγορά. Για παράδειγμα, ποσό 2 δισ. EUR θα διατεθεί στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), που αποτελεί το κεντρικό στοιχείο του σχεδίου Γιούνκερ, ποσό 354 εκατ. EUR θα στηρίξει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (πρόγραμμα COSME για την ανταγωνιστικότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων) και ποσό 11,2  δισ. EUR θα διατεθεί στο πρόγραμμα Ορίζοντας 2020, που είναι το πρόγραμμα χρηματοδότησης της έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ. Συνολικά 55,5 δισ. EUR θα διατεθούν για την τόνωση της ανάπτυξης, της δημιουργίας θέσεων εργασίας και της προώθησης της σύγκλισης σε όλα τα κράτη μέλη και περιφέρειες μέσω των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ).

– Οι νέοι άνθρωποι θα στηριχθούν περισσότερο και θα έχουν καλύτερες ευκαιρίες να βρουν εργασία χάρη στο ποσό των 350 εκατ. EUR που προορίζεται για την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων, μια βασική δράση η οποία επιδιώκει να αντιμετωπίσει την πρόκληση της ανεργίας των νέων στα κράτη μέλη μας.

– Η στήριξη των Ευρωπαίων γεωργών ανέρχεται σε 59 δισ. EUR.

– Μετά τη δρομολόγηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας , 40 εκατ. EUR εγγράφονται στον προϋπολογισμό για τη χρηματοδότηση της συνεργατικής έρευνας σε καινοτόμες τεχνολογίες και προϊόντα στον τομέα της άμυνας. Μαζί με το ποσό των 25 εκατ. EUR που έχει ήδη χορηγηθεί το 2017, ο συνολικός προϋπολογισμός της ΕΕ που προορίζεται για την έρευνα στον τομέα της άμυνας έως το 2019 ανέρχεται σε 90 εκατ. EUR.

– Ποσό σχεδόν 4,1 δισ. EUR θα διατεθεί για τη διαχείριση της μετανάστευσης και την αντιμετώπιση των προκλήσεων στον τομέα της ασφάλειας. Δεδομένου ότι το μεγαλύτερο μέρος αυτής της χρηματοδότησης έχει ήδη χορηγηθεί εμπροσθοβαρώς, το συνολικό ποσό για αυτούς τους τομείς πολιτικής θα ανέλθει σε 22 δισ. EUR για την περίοδο 2015-2018.

 

Προϋπολογισμός της ΕΕ για το 2018 (σε εκατ. EUR ):
ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ Προϋπολογισμός για το 2018
(ονομαστική μεταβολή σε % σε σύγκριση με το 2017)
Αναλήψεις υποχρεώσεων Πληρωμές
1. Έξυπνη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη: 77,534 (+2,8 %) 66,624 (+34,9 %)
Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την απασχόληση 22,001 (+3,2 %) 20,097 (+4 %)
Οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή 55,532 (+2,7 %) 46 527 (+54,7 %)
2. Βιώσιμη ανάπτυξη: φυσικοί πόροι 59,285 (+1,2 %) 56,084 (+3,6 %)
Δαπάνες σχετικές με την αγορά και άμεσες ενισχύσεις 43,235 (+1,5 %) 43,189 (+1,5 %)
3. Ασφάλεια και ιθαγένεια 3,493 (-18,5 %) 2,981 (-7,6 %)
4. Η Ευρώπη στον κόσμο 9,569 (-8,3 %) 8,906 (-1,7 %)
5. Διοίκηση 9,666 (+2,9 %) 9,666 (+2,9 %)
Άλλοι ειδικοί μηχανισμοί 567 (-67,6 %) 420 (-73,5 %)
Σύνολο πιστώσεων 160,114 (+0,2 %) 144,681 (+14,1 %)

 
Ιστορικό

Κάθε χρόνο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποβάλλει σχέδιο προϋπολογισμού της ΕΕ. Φέτος, η Επιτροπή υπέβαλε την αρχική της πρόταση στις 30 Μαΐου 2017.

Με βάση αυτή την πρόταση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν θέση. Φέτος, το Συμβούλιο ενέκρινε επισήμως τη θέση του στις 4 Σεπτεμβρίου 2017, ενώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε τη θέση του κατά τη σύνοδο της ολομέλειας της 25ης Οκτωβρίου 2017.

Οι αποκλίσεις μεταξύ των θέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου αντιμετωπίζονται στο πλαίσιο διαδικασίας διαπραγμάτευσης, ευρέως γνωστής ως «διαδικασία συνδιαλλαγής». Φέτος, η διαδικασία συνδιαλλαγής διήρκεσε 21 ημέρες, από τις 31 Οκτωβρίου έως τις 20 Νοεμβρίου.

Οι διαπραγματεύσεις διεξάγονται από επιτροπή συνδιαλλαγής η οποία συγκαλείται ειδικά για τον σκοπό αυτό και στην οποία συμμετέχουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με 28 αντιπροσώπους έκαστο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με τη συμμετοχή του Επιτρόπου που είναι αρμόδιος για τον προϋπολογισμό και εμπειρογνωμόνων από τη Γενική Διεύθυνση Προϋπολογισμού, αναλαμβάνει ρόλο «έντιμου διαμεσολαβητή».

Επόμενα βήματα

Για να επισφραγιστεί η συμβιβαστική λύση που επιτεύχθηκε στις 18/11, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πρέπει να εγκρίνουν επισήμως το κείμενο εντός 14 ημερών.

Read More

179 εκατ. ευρώ για την προώθηση των ευρωπαϊκών γεωργικών προϊόντων διατροφής το 2018

Οι παραγωγοί της ΕΕ θα έχουν στη διάθεσή τους προϋπολογισμό 179 εκατ. ευρώ το 2018 για να διασφαλίσουν την προώθηση των γεωργικών προϊόντων, τόσο εντός όσο και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, και να συνεχίσουν την αναζήτηση νέων αγορών.

Ο προϋπολογισμός που εγκρίθηκε στις 15/11 από την Επιτροπή θα συγχρηματοδοτήσει εκστρατείες προώθησης στοχεύοντας κατά κύριο λόγο τρίτες χώρες με υψηλό δυναμικό ανάπτυξης, ιδίως την Κίνα, την Ιαπωνία, τη Νοτιοανατολική Ασία, την Κολομβία, το Μεξικό, τον Καναδά. Η επιλογή αυτή αποτελεί συνέχεια της ώθησης που δόθηκε στις αρχές του έτους με τη «διπλωματική επίθεση» του Επιτρόπου κ. Χόγκαν για την αναζήτηση νέων αγορών και τη στήριξη της κατανάλωσης των προϊόντων της ΕΕ στο εξωτερικό.

Εντός της Ένωσης, θα δοθεί έμφαση στα υπάρχοντα σήματα ποιότητας: σήμα βιολογικών προϊόντων, ΠΓΕ, ΠΟΠ, κ.λπ. Εξάλλου, ειδικό κονδύλιο θα προορίζεται στις εκστρατείες για την προώθηση της κατανάλωσης οπωροκηπευτικών, αφενός μεν για να ενθαρρύνονται οι ευρωπαίοι πολίτες να υιοθετούν υγιεινές διατροφικές συνήθειες αφετέρου δε για να στηριχθούν οι ευρωπαίοι παραγωγοί οπωροκηπευτικών.

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την αξιοποίηση του προϋπολογισμού που διατίθεται για την προώθηση το 2018 θα δρομολογηθεί τον Ιανουάριο του επόμενου έτους, το αργότερο. Οι ενδιαφερόμενοι οργανισμοί θα μπορούν να υποβάλουν τα σχέδιά τους.

Read More

Νέοι κανόνες για να βλέπετε τις αγαπημένες σας σειρές όταν βρίσκεστε στο εξωτερικό

Η επιτροπή Νομικών υποθέσεων του ΕΚ, ψηφίζει την Τρίτη 21 Νοεμβρίου, πρόταση που διευκολύνει τους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς να δημοσιεύουν διαδικτυακά το υλικό τους σε όλη την ΕΕ.

Περισσότερο από το 50% των Ευρωπαίων χρηστών ίντερνετ παρακολουθούν σειρές και ταινίες στο διαδίκτυο. Ωστόσο, οι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς δυσκολεύονται να προβάλλουν το υλικό τους σε άλλες χώρες εξαιτίας των πνευματικών δικαιωμάτων.

Η πρόταση που εξετάζεται από το ΕΚ επικεντρώνεται στο να δίνει πρόσβαση του διαδικτυακού υλικού που προβάλλεται σε μια χώρα και στις άλλες χώρες της ΕΕ.

Read More

Το μέλλον της Ευρώπης: Δημιουργία ενός “Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης” έως το 2025

Με τη συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης σε πλήρη εξέλιξη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε χθες το όραμά της για τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να δημιουργήσουμε έναν Ευρωπαϊκό Χώρο Εκπαίδευσης μέχρι το 2025.

Οι ιδέες που παρουσιάζονται αποτελούν συμβολή στη σύνοδο των ηγετών της ΕΕ που θα πραγματοποιηθεί στις 17 Νοεμβρίου 2017 στο Γκέτεμποργκ, όπου θα συζητηθεί το μέλλον της εκπαίδευσης και του πολιτισμού. Η Επιτροπή πιστεύει ότι είναι προς το κοινό συμφέρον όλων των κρατών μελών να αξιοποιήσουν στο έπακρο το δυναμικό της εκπαίδευσης και του πολιτισμού ως κινητήρια δύναμη για τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική δικαιοσύνη, καθώς και ως μέσου συνειδητοποίησης της ευρωπαϊκής ταυτότητας και της πολυμορφίας της.

Ο κ. Γίρκι Κάταϊνεν, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, αρμόδιος για την απασχόληση, την ανάπτυξη, τις επενδύσεις και την ανταγωνιστικότητα, δήλωσε: «Η συλλογική προσπάθεια θα επιτρέψει σε ολόκληρη την Ευρώπη να διαμορφώσει το μέλλον της, να αντιμετωπίσει καλύτερα τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει και να γίνει πιο ανθεκτική. Ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματα της Ευρώπης ήταν η γεφύρωση ολόκληρης της ηπείρου μας, με τη δημιουργία ενός χώρου ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων και των πολιτών. Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν εμπόδια στην κινητικότητα στον τομέα της εκπαίδευσης. Έως το 2025 θα πρέπει να ζούμε σε μια Ευρώπη στην οποία η μάθηση, οι σπουδές και η έρευνα δεν θα παρεμποδίζονται από σύνορα, αλλά η διαμονή σε άλλο κράτος μέλος για σπουδές, μάθηση ή εργασία θα αποτελεί τον κανόνα.»

Ο Επίτροπος Εκπαίδευσης, Πολιτισμού, Νεολαίας και Αθλητισμού, κ. Τίμπορ Νάβρατσιτς, δήλωσε: «Στοχαζόμενοι το μέλλον της Ευρώπης, πρέπει να αποκτήσουμε μια φιλόδοξη, κοινή ατζέντα για τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον πολιτισμό και τη μάθηση ως κινητήρια δύναμη για την ενότητα. Η εκπαίδευση είναι καίριας σημασίας, δεδομένου ότι η παιδεία είναι αυτή που μας εφοδιάζει με τις δεξιότητες που χρειαζόμαστε για να καταστούμε ενεργά μέλη των ολοένα πιο περίπλοκων κοινωνιών μας. Η εκπαίδευση είναι αυτή που θα βοηθήσει την προσαρμογή μας σε έναν ταχέως μεταβαλλόμενο κόσμο, για να αναπτύξουμε ευρωπαϊκή ταυτότητα, να κατανοήσουμε άλλους πολιτισμούς και να αποκτήσουμε τις νέες δεξιότητες που απαιτούνται σε μια κοινωνία που χαρακτηρίζεται από κινητικότητα και πολυπολιτισμικότητα, και που γίνεται όλο και περισσότερο ψηφιακή.»

Στη συνεδρίασή τους τον Μάρτιο του 2017 στη Ρώμη, οι ηγέτες της Ευρώπης ανέλαβαν τη δέσμευση να δημιουργήσουν μια «Ένωση όπου οι νέοι θα λαμβάνουν τη βέλτιστη εκπαίδευση και κατάρτιση και θα μπορούν να σπουδάζουν και να βρίσκουν εργασία σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή ήπειρο.» Η Επιτροπή θεωρεί ότι η εκπαίδευση και ο πολιτισμός μπορούν να αποτελέσουν σημαντικό μέρος της λύσης για την αντιμετώπιση προκλήσεων όπως το γηράσκον εργατικό δυναμικό, η συνεχιζόμενη ψηφιοποίηση, οι μελλοντικές ανάγκες δεξιοτήτων, η ανάγκη προώθησης της κριτικής σκέψης και της παιδείας στα Μέσα, σε μια εποχή όπου είναι εύκολη η διάδοση «εναλλακτικών γεγονότων» και παραπληροφόρησης μέσω του διαδικτύου, καθώς επίσης και η ανάγκη να αυξηθεί το αίσθημα της ένταξης στο κοινωνικό σύνολο, για την καταπολέμηση του λαϊκισμού και της ξενοφοβίας.

Ο Ευρωπαϊκός Χώρος Εκπαίδευσης θα πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

 • Να γίνει η κινητικότητα πραγματικότητα για όλους: με αξιοποίηση των θετικών εμπειριών από το πρόγραμμα Erasmus+ και το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης και διεύρυνση της συμμετοχής σε αυτά, καθώς και με τη θέσπιση ενωσιακής φοιτητικής κάρτας που θα προσφέρει έναν νέο και φιλικό προς τον χρήστη τρόπο αποθήκευσης πληροφοριών για τους ακαδημαϊκούς τίτλους κάθε ατόμου·
 • Αμοιβαία αναγνώριση των διπλωμάτων: με δρομολόγηση μιας νέας «διαδικασίας Σορβόννης», αξιοποιώντας τη «διαδικασία της Μπολόνια», ώστε να προετοιμαστεί το έδαφος για την αμοιβαία αναγνώριση των διπλωμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και των απολυτηρίων σχολικής εκπαίδευσης·
 • Ενίσχυση της συνεργασίας σχετικά με την ανάπτυξη των προγραμμάτων σπουδών: με διατύπωση συστάσεων ώστε να εξασφαλίζεται ότι τα εκπαιδευτικά συστήματα παρέχουν όλες τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες που κρίνονται απαραίτητες στον σημερινό κόσμο·
 • Βελτίωση της εκμάθησης γλωσσών: με τον καθορισμό νέου σημείου αναφοράς ώστε όλοι οι νεαροί Ευρωπαίοι που ολοκληρώνουν την ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση να έχουν καλή γνώση δύο ξένων γλωσσών εκτός από τη μητρική τους γλώσσα/τις μητρικές τους γλώσσες, έως το 2025·
 • Προώθηση της διά βίου μάθησης: με την επιδίωξη σύγκλισης και την αύξηση του ποσοστού των ατόμων που εκπαιδεύονται σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους με στόχο την επίτευξη ποσοστού 25 % έως το 2025·
 • Συνεκτίμηση της καινοτομίας και των ψηφιακών δεξιοτήτων στην εκπαίδευση: με προώθηση της καινοτόμου και ψηφιακής κατάρτισης και την προετοιμασία νέου σχεδίου δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση;
 • Στήριξη των εκπαιδευτικών: με πολλαπλασιασμό του αριθμού των εκπαιδευτικών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus+ και στο δίκτυο eTwinning και με παροχή κατευθύνσεων πολιτικής για την επαγγελματική εξέλιξη των εκπαιδευτικών και των διευθυντών σχολείων·
 • Δημιουργία δικτύου ευρωπαϊκών πανεπιστημίων προκειμένου τα παγκόσμιου κύρους ευρωπαϊκά πανεπιστήμια να μπορούν να συνεργάζονται αρμονικά πέραν των συνόρων, καθώς και στήριξη της ίδρυσης Σχολής Ευρωπαϊκής Διεθνικής Διακυβέρνησης·
 • Επένδυση στην εκπαίδευση: με χρησιμοποίηση του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου για υποστήριξη των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων προκειμένου να βελτιωθεί η εκπαιδευτική πολιτική, με χρήση ενωσιακής χρηματοδότησης και ενωσιακών επενδυτικών μέσων για τη χρηματοδότηση της εκπαίδευσης και με τον καθορισμό δείκτη αναφοράς, βάσει του οποίου τα κράτη μέλη θα επενδύουν το 5 % του ΑΕΠ στην εκπαίδευση.
 • Διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και ενίσχυση του αισθήματος της ευρωπαϊκής ταυτότητας και του ευρωπαϊκού πολιτισμού: με ανάπτυξη – αξιοποιώντας το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2018 – ευρωπαϊκής ατζέντας για τον πολιτισμό και με κατάρτιση σύστασης του Συμβουλίου για τις κοινές αξίες, την ενταξιακή εκπαίδευση και την ευρωπαϊκή διάσταση της διδασκαλίας.
 • Ενδυνάμωση της ευρωπαϊκής διάστασης του Euronews, που ιδρύθηκε το 1993 από ορισμένους ευρωπαϊκούς ραδιοτηλεοπτικούς φορείς, με τη φιλοδοξία να γίνει ένα ευρωπαϊκό κανάλι που θα παρέχει πρόσβαση σε ανεξάρτητη και ποιοτική ενημέρωση με πανευρωπαϊκή προοπτική.

Ιστορικό

Η κύρια ευθύνη για τις πολιτικές εκπαίδευσης και πολιτισμού ανήκει στα κράτη μέλη σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει διαδραματίσει σημαντικό συμπληρωματικό ρόλο με την πάροδο των ετών. Αυτό ισχύει ιδίως όταν πρόκειται για διασυνοριακές δραστηριότητες. Για παράδειγμα, έπειτα από 30 χρόνια λειτουργίας, το πρόγραμμα Erasmus (από το 2014, Erasmus+) έχει δώσει σε 9 εκατομμύρια ανθρώπους την ευκαιρία να σπουδάσουν, να λάβουν κατάρτιση, να διδάξουν ή να προσφέρουν εθελοντική εργασία σε άλλη χώρα.

Κατά την τελευταία δεκαετία, η Ευρωπαϊκή Ένωση ανέπτυξε επίσης μια σειρά εργαλείων «ήπιας πολιτικής» για να βοηθήσει τα κράτη μέλη στη χάραξη των εθνικών τους πολιτικών στον τομέα της εκπαίδευσης. Από το 2000 τα κράτη μέλη συνεργάζονται με βάση το «Πλαίσιο για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης», το οποίο θέτει κοινούς στόχους και σημεία αναφοράς.

Το 2010 η ΕΕ έθεσε δύο στόχους εκπαίδευσης στη στρατηγική της «Ευρώπη 2020», για τους οποίους έχει ήδη επιτευχθεί πραγματική πρόοδος. Η πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου έχει μειωθεί από 13,9 % το 2010 σε 10,7 το 2016, με στόχο να φθάσει το 10 % έως το 2020. Το τριτοβάθμιο μορφωτικό επίπεδο έχει αυξηθεί σε 39,1 % το 2016 από 34 % το 2010, με στόχο το 40 % έως το 2020.

Η Επιτροπή θεωρεί ότι είναι πλέον καιρός να οικοδομήσουμε πάνω σε αυτά τα θεμέλια και να αυξήσουμε σημαντικά τις φιλοδοξίες μας.

Για να συντονιστεί μια τέτοια μεταρρύθμιση και να ενισχυθεί ο διάλογος, με την Ευρώπη να στέφει το βλέμμα στο μέλλον της, ο Πρόεδρος Γιούνκερ, στην ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης στις 13 Σεπτεμβρίου 2017, πρότεινε έναν Χάρτη Πορείας για μια πιο ενωμένη, πιο ισχυρή και πιο δημοκρατική Ένωση. Η σύνοδος που θα πραγματοποιηθεί στο Γκέτεμποργκ στις 17 Νοεμβρίου 2017 θα δώσει στους ηγέτες την ευκαιρία να συζητήσουν για την ενδυνάμωση της ευρωπαϊκής ταυτότητας μέσω της εκπαίδευσης και του πολιτισμού.

Read More

Ηλεκτρονικές αγορές: ενίσχυση της προστασίας των δικαιωμάτων των καταναλωτών

Το ΕΚ υπερψήφισε την Τρίτη το νέο κανονισμό για την ενίσχυση της προστασίας των καταναλωτών από τις απάτες και την ταχύτερη ανίχνευση των εμπόρων που εφαρμόζουν αθέμιτες πρακτικές.

Οι εθνικές αρχές θα έχουν διευρυμένες αρμοδιότητες για να μπορούν να ανιχνεύουν τυχόν παραβιάσεις του νόμου προστασίας των καταναλωτών στις ηλεκτρονικές/διαδικτυακές αγορές και να συντονίζουν καλύτερα τις δράσεις τους σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, στο πλαίσιο του αναθεωρημένου κανονισμού για τη συνεργασία στον τομέα της προστασίας των καταναλωτών.

Ο νέος κανονισμός αποσκοπεί στο να κλείσει τα νομικά κενά που υπάρχουν λόγω των μεγάλων διαφορών μεταξύ των εθνικών νομοθεσιών. Οι διευρυμένες αρμοδιότητες των εθνικών αρχών θα περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:

 • τη δυνατότητα να ζητούν πληροφορίες από τα «τομεακά αρχεία και μητρώα» (“domain registrars and banks”) για τον εντοπισμό εμπόρων που χρησιμοποιούν αθέμιτες πρακτικές
 • τη δυνατότητα να πραγματοποιούν δοκιμαστικές αγορές και να αγοράζουν αγαθά ή υπηρεσίες με καλυμμένη ταυτότητα
 • τη δυνατότητα να επιβάλουν την ανάρτηση μιας προειδοποίησης, καθώς και τη δυνατότητα να ζητούν την αφαίρεση ή απενεργοποίηση του ψηφιακού περιεχομένου από μία ιστοσελίδα ή εφαρμογή, εάν δεν υπάρχουν άλλα αποτελεσματικά μέσα για την παύση μιας παράνομης πρακτικής
 • την επιβολή κυρώσεων, όπως πρόστιμα
 • την παροχή ενημέρωσης στους καταναλωτές σχετικά με τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να ζητούν αποζημίωση

Αντιμετώπιση εκτεταμένων παραβάσεων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συντονίζει τις ενέργειες σε περιπτώσεις όπου μια παράβαση έχει βλάψει, βλάπτει ή ενδέχεται να βλάψει τα συλλογικά συμφέροντα των καταναλωτών σε τουλάχιστον τα δύο τρίτα των κρατών μελών της ΕΕ τον οποίων ο πληθυσμός αντιστοιχεί τουλάχιστον στα δύο τρίτα του συνολικού πληθυσμού της ΕΕ.

Ένα από τα βασικά αιτήματα του ΕΚ κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων με το Συμβούλιο ήταν η ενίσχυση της συμμετοχής των οργανώσεων και ενώσεων των καταναλωτών. Έτσι, θα διαδραματίζουν ενεργό ρόλο έχοντας την εξουσία να εκδίδουν προειδοποίηση στις αρμόδιες αρχές των σχετικών κρατών μελών και στην Επιτροπή για τις εικαζόμενες παραβάσεις που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό («εξωτερική προειδοποίηση»).

Δήλωση της εισηγήτριας

Η εισηγήτρια Olga Sehnalová (Σοσιαλιστές, Τσεχία) δήλωσε τα εξής: «Οι νέοι κανόνες θα ενισχύσουν και θα βελτιώσουν τη συνεργασία μεταξύ όλων των φορέων προστασίας των καταναλωτών, έτσι ώστε να μπορούν να παρακολουθούν ευκολότερα την τήρηση της νομοθεσίας και να αντιμετωπίζουν τις διασυνοριακές παραβάσεις. Οι εθνικές αρχές, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι οργανώσεις καταναλωτών, όλοι μαζί, θα δημιουργήσουν έναν αποτελεσματικό μηχανισμό για την καταπολέμηση των εμπόρων που εφαρμόζουν αθέμιτες πρακτικές και θα ενισχύσουν τα δικαιώματα των καταναλωτών στην ενιαία αγορά.»

Επόμενα βήματα

Το νομοθετικό κείμενο του κανονισμού εγκρίθηκε από το ΕΚ με 591 ψήφους υπέρ, 80 κατά και 15 αποχές και μένει τώρα να εγκριθεί και επισήμως από το Συμβούλιο. Η εφαρμογή του θα ξεκινήσει 24 μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του.

Παραδείγματα παραβάσεων

Μερικά παλαιότερα παραδείγματα πρακτικών που στο μέλλον θα αντιμετωπίζονται πιο αποτελεσματικά χάρη στο νέο κανονισμό είναι και τα εξής:

 • μια προωθητική ενέργεια μικρής διάρκειας από αεροπορική εταιρεία, η οποία αργότερα ακύρωσε τα μειωμένης τιμής εισιτήρια
 • μια προσφορά για να κερδίσει κάποιος ένα τηλέφωνο για 1 € η οποία «κρύβει» από πίσω της την υποχρέωση μίας μακροχρόνιας συνδρομής
 • ένας έμπορος στο διαδίκτυο (ηλεκτρονικό κατάστημα) που δεν παραδίδει τα έπιπλα που ισχυρίζεται ότι πωλεί και ο οποίος μετεγκαταστάθηκε 4 φορές σε διάστημα 3 ετών
 • καταγγελίες σχετικά με τις τιμές ενοικίασης αυτοκινήτων που γίνονται στα ευρωπαϊκά κέντρα καταναλωτών και δείχνουν ότι οι καταναλωτές υφίστανται διακρίσεις βάσει της χώρας καταγωγής τους

Read More

Οδική ασφάλεια: Κάνοντας υποχρεωτικά τα συστήματα υποβοήθησης οδηγού

Το ΕΚ ζητά υποχρεωτική χρήση συστημάτων υποστήριξης των οδηγών σε όλα τα καινούργια οχήματα.

Κάθε χρόνο περισσότεροι από 25.000 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους στην άσφαλτο και εκατοντάδες χιλιάδες τραυματίζονται, ενώ οι έρευνες δείχνουν ότι το 90% των ατυχημάτων οφείλονται σε ανθρώπινο λάθος.

Πολλά από αυτά θα μπορούσαν να έχουν αποφευχθεί με τη χρήση συστημάτων υποβοήθησης οδηγού.

Σήμερα τα προηγμένα συστήματα χρησιμοποιούνται σε ορισμένα μοντέλα οχημάτων ανώτερης κατηγορίας, ωστόσο οι ευρωβουλευτές υιοθέτησαν, την Τρίτη 14  Νοεμβρίου,  ψήφισμα με το οποίο ζητούν την υποχρεωτική τους χρήση από όλους τους τύπους αυτοκινήτων.

Υπάρχουν πολλές κατηγορίες συστημάτων, από εκείνα που ελέγχουν την ταχύτητα ανιχνεύοντας προπορευόμενα οχήματα και επιβραδύνοντας αυτόματα, συστήματα που διαθέτουν αναγνώριση οδικής σήμανσης, σύστημα ανίχνευσης τυφλού σημείου ή σύστημα προειδοποίησης αποχώρισης από τη λωρίδα.

“Όλοι κάνουμε λάθη,  είτε ως οδηγοί, είτε ως πεζοί, είτε ως ποδηλάτες. Και σε αυτές τις περιπτώσεις τα συστήματα αυτόματης βοήθειας είναι σαν σιωπηλοί συνοδηγοί που μας βοηθούν να αποφύγουμε ατυχήματα “, δήλωσε ο εισηγητής Dieter-Lebrecht Koch (ΕΛΚ, Γερμανία).

Προκειμένου να μειώσουν το κόστος των συστημάτων και να κάνουν προσιτή την χρήση τους από όλους του τύπους οχημάτων οι ευρωβουλευτές προτείνουν την υποχρεωτική ενσωμάτωση αυτόματης υποβοήθησης πέδησης έκτακτης ανάγκης με ανίχνευση πεζών, ποδηλατών, μηχανοκίνητων δικύκλων και μοτοσικλετιστών σε αυτοκίνητα.

«Ένα τέτοιο αμάξι θα πρέπει να είναι προσιτό σε όλους. Για την ακρίβεια η εκτεταμένη εφαρμογή αυτών των συστημάτων έχει μειώσει την τιμή τους. Επομένως οι τιμές των αυτοκινήτων δεν θα πρέπει να εκτοξευτούν», λέει ο κ. Koch

Read More

Στην ταινία “Sami blood” το Βραβείο LUX 2017

«Ο κόσμος πρέπει να ξέρει πως αντιμετωπίζονται οι Σάμι», είπαν στη συνέντευξη Τύπου οι πρωταγωνίστριες της ταινίας.

Η ταινία “Sami blood” κέρδισε το φετινό κινηματογραφικό βραβείο LUX. Αμέσως μετά την απονομή, μιλήσαμε με την πρωταγωνίστρια που υποδύεται το θαρραλέο και αποφασισμένο κορίτσι Σάμι, που παλεύει με την προκατάληψη και τις διακρίσεις στην προσπάθειά της να γίνει δασκάλα.

Αν ήσουν ένα κορίτσι Σάμι, στη Βόρεια Σουηδία κατά τη δεκαετία του τριάντα, θα πήγαινες σε ειδικό σχολείο, αποκλειστικά για παιδιά της φυλής Σάμι και δεν θα είχες την ίδια εκπαίδευση όπως τα υπόλοιπα ξανθά κορίτσια της ηλικίας σου.

«Δεν θέλω να είμαι ένα ζώο στο κλουβί», εξηγεί η Elle Marja στην ταινία όταν αποφασίζει να φύγει από την οικογένειά της και αντί να καλλιεργήσει ταράνδους επιλέγει να παλέψει να σπουδάσει στην Ουψάλα και να γίνει δασκάλα. Εκεί έρχεται αντιμέτωπη με προκαταλήψεις και διακρίσεις σε βάρος της αλλά στο τέλος νικάει η αποφασιστικότητά της.

«Μόνο η ιδέα να αφήσω πίσω την αδερφή μου και την κοινότητα των Σάμι…. Εγώ δεν θα μπορούσα ποτέ να το κάνω αυτό. Ποτέ δεν θα μπορούσα να αφήσω πίσω τις παραδόσεις των Σάμι», είπε η πρωταγωνίστρια περιγράφοντας τις θυσίες που έπρεπε να κάνει κάποιος τότε για να καταφέρει να ενταχθεί στην κοινωνία.

Lene Cecilia Sparrok (Elle Marjaστην ταινία) και η αδερφή της, Mia Erika Sparrok (Njenna στην ταινία), παρευρέθηκαν στις 14 Νοεμβρίου,  στην τελετή απονομής του Βραβείου LUX 2017, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο.

Ο ρόλος του κοινού

Μπορεί από σήμερα να γνωρίζουμε τον νικητή που επέλεξαν οι ευρωβουλευτές, ωστόσο μένει να μάθουμε και τον νικητή που θα επιλέξετε εσείς. Οι τρεις τελικές υποψήφιες ταινίες Sami Blood,  BPM (Beats per minute) και Western εξακολουθούν να προβάλλονται σε κινηματογράφους σε ολόκληρη την Ευρώπη.  Μπορείτε να ψηφίσετε για την αγαπημένη σας ταινία, συμμετέχοντας έτσι και σε κλήρωση με έπαθλο πρόσκληση στο φεστιβάλ κινηματογράφου Karlovy Vary στην Τσεχία. Ο νικητής της κλήρωσης θα ανακοινώσει επισήμως στο φεστιβάλ το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας του κοινού. Για να πάρετε μέρος, επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα.

Read More

Εκπαίδευση & κατάρτιση στην Ευρώπη: πρόκληση η ανισότητα

Η έκθεση παρακολούθησης της εκπαίδευσης και της κατάρτισης της Επιτροπής για το 2017, η οποία δημοσιεύθηκε στις 9/11, δείχνει ότι τα εθνικά εκπαιδευτικά συστήματα γίνονται συνεχώς αποτελεσματικότερα και με λιγότερους αποκλεισμούς. Ωστόσο, επιβεβαιώνει επίσης ότι το μορφωτικό επίπεδο των μαθητών εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρό τους.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στηρίζει τα κράτη μέλη ώστε να διασφαλίζουν ότι τα εκπαιδευτικά τους συστήματα είναι αποτελεσματικά — τα στοιχεία που δημοσιεύονται στην ετήσια έκθεση παρακολούθησης της εκπαίδευσης και της κατάρτισης είναι ένα σημαντικό μέρος του έργου αυτού. Η τελευταία έκθεση δείχνει ότι, παρόλο που τα κράτη μέλη έχουν σημειώσει πρόοδο ως προς την επίτευξη των περισσότερων από τους βασικούς στόχους της ΕΕ για τη μεταρρύθμιση και τον εκσυγχρονισμό της εκπαίδευσης, πρέπει να καταβληθεί μεγαλύτερη προσπάθεια για την επίτευξη της ισότητας στην εκπαίδευση.

Για την Ελλάδα η έκθεση αναφέρει ότι:

 • Το ποσοστό μαθητών με χαμηλές επιδόσεις στις φυσικές επιστήμες, στα μαθηματικά και στην κατανόηση κειμένου, όπως μετρήθηκε από το πρόγραμμα PISA 2015 είναι μεγαλύτερο από τον μέσο όρο της ΕΕ και είναι ιδιαίτερα υψηλό μεταξύ των μαθητών που προέρχονται από οικογένειες μεταναστών. Το φύλο και η κοινωνικοοικονομική κατάσταση επηρεάζουν σημαντικά τις επιδόσεις των μαθητών.
 • Το ποσοστό ολοκλήρωσης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι υψηλό, αλλά το ποσοστό απασχόλησης των πρόσφατων αποφοίτων παραμένει χαμηλό και οι μακροοικονομικές αναντιστοιχίες δεξιοτήτων εξακολουθούν να υφίστανται, οδηγώντας σε σημαντική εκροή ατόμων με υψηλού επιπέδου δεξιότητες.
 • Νέα μέτρα πολιτικής στοχεύουν στην ενίσχυση της ποιότητας της σχολικής εκπαίδευσης, αλλά οι προσπάθειες για την επίτευξη μεγαλύτερης αυτονομίας και αποδοτικότητας φαίνεται να είναι ανεπαρκείς.
 • Η Ελλάδα καταβάλλει σημαντικές προσπάθειες για να παράσχει εκπαίδευση στα παιδιά των προσφύγων, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν πολλές προκλήσεις όσον αφορά την ένταξή τους στη γενική εκπαίδευση.
 • Η μεταρρύθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης σημειώνει πρόοδο, αλλά υπάρχει περιθώριο για περαιτέρω αύξηση της ελκυστικότητάς της και για ενίσχυση της συμμετοχής.

 

Διαβάστε την πλήρη ανάλυση για την Ελλάδα εδώ: https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/monitor2017-el_el.pdf

Ο κ. Τίμπορ Νάβρατσιτς, Επίτροπος της ΕΕ αρμόδιος για την εκπαίδευση, τον πολιτισμό, τη νεολαία και τον αθλητισμό, δήλωσε τα εξής: «Η ανισότητα εξακολουθεί να στερεί από πάρα πολλούς Ευρωπαίους την ευκαιρία να έχουν μια όσο το δυνατόν καλύτερη ζωή. Αποτελεί επίσης απειλή για την κοινωνική συνοχή, τη μακροπρόθεσμη οικονομική ανάπτυξη και την ευημερία. Πάρα πολύ συχνά τα εκπαιδευτικά μας συστήματα διαιωνίζουν την ανισότητα — όταν δεν μεριμνούν για όσους προέρχονται από τα φτωχότερα στρώματα· όταν η κοινωνική θέση των γονέων καθορίζει τις εκπαιδευτικές επιδόσεις και μεταφέρει τη φτώχεια και τις μειωμένες ευκαιρίες στην αγορά εργασίας από τη μια γενιά στην επόμενη. Θα πρέπει να κάνουμε περισσότερα για την αντιμετώπιση αυτών των ανισοτήτων. Τα εκπαιδευτικά συστήματα έχουν έναν ιδιαίτερο ρόλο να διαδραματίσουν στην οικοδόμηση μιας πιο δίκαιης κοινωνίας, προσφέροντας ίσες ευκαιρίες σε όλους.»

Το μορφωτικό επίπεδο είναι σημαντικό για τον καθορισμό των κοινωνικών αποτελεσμάτων. Τα άτομα που λαμβάνουν μόνο βασική εκπαίδευση έχουν σχεδόν τρεις φορές περισσότερες πιθανότητες να ζήσουν σε συνθήκες φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού από τα άτομα με τριτοβάθμια εκπαίδευση. Τα πιο πρόσφατα στοιχεία της έκθεσης παρακολούθησης δείχνουν επίσης ότι το 2016, εργαζόταν μόνο το 44 % των νέων ηλικίας 18-24 ετών που έχουν ολοκληρώσει την κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Στον γενικό πληθυσμό ηλικίας μεταξύ 15 και 64 ετών, το ποσοστό ανεργίας είναι επίσης πολύ υψηλότερο για τα άτομα που έχουν ολοκληρώσει μόνο τη βασική εκπαίδευση απ’ ό,τι για τους αποφοίτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (16,6 % έναντι 5,1 %). Ταυτόχρονα, η κοινωνικοοικονομική κατάσταση επηρεάζει τις επιδόσεις των μαθητών: το 33,8 % των μαθητών από τα περισσότερο μειονεκτούντα κοινωνικοοικονομικά στρώματα σημειώνουν χαμηλότερες επιδόσεις σε σύγκριση με τους μαθητές που είναι περισσότερο προνομιούχοι, για τους οποίους ο αριθμός αυτός είναι μόλις 7,6 %.

Ένας από τους στόχους της ΕΕ για το 2020 είναι να μειωθεί το ποσοστό των μαθητών ηλικίας 15 ετών που έχουν χαμηλές επιδόσεις όσον αφορά τις βασικές δεξιότητες στην ανάγνωση, τα μαθηματικά και τις θετικές επιστήμες σε 15 %. Ωστόσο, η ΕΕ στο σύνολό της απομακρύνεται στην πραγματικότητα από τον στόχο αυτό, ιδιαίτερα στον τομέα των θετικών επιστημών, όπου ο αριθμός των μαθητών με χαμηλές επιδόσεις αυξήθηκε από 16 % το 2012 σε 20,6 % το 2015.

Τα άτομα που γεννήθηκαν εκτός ΕΕ είναι ιδιαίτερα ευάλωτα. Η ομάδα αυτή συχνά είναι εκτεθειμένη σε πολλούς κινδύνους και μειονεκτήματα, π.χ. έχουν γονείς φτωχούς ή χαμηλής εξειδίκευσης, δεν μιλούν την τοπική γλώσσα στο σπίτι, έχουν πρόσβαση σε λιγότερους πολιτισμικούς πόρους και αντιμετωπίζουν προβλήματα απομόνωσης και περιορισμένων κοινωνικών δικτύων στη χώρα υποδοχής. Οι νέοι που προέρχονται από οικογένειες μεταναστών διατρέχουν επίσης μεγαλύτερο κίνδυνο να έχουν κακές επιδόσεις στο σχολείο και να εγκαταλείψουν πρόωρα τη σχολική εκπαίδευση. Το 2016, το 33,9 % των ατόμων ηλικίας 30-34 ετών που ζουν στην ΕΕ αλλά έχουν γεννηθεί εκτός αυτής είναι άτομα χαμηλής εξειδίκευσης (καθώς έχουν ολοκληρώσει την κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ή χαμηλότερη), σε σύγκριση με μόλις 14,8 % για την αντίστοιχη ηλικιακή ομάδα που γεννήθηκε στην ΕΕ.

Σε ολόκληρη την ΕΕ, οι επενδύσεις στην εκπαίδευση έχουν ανακάμψει από τη χρηματοπιστωτική κρίση και έχουν αυξηθεί ελαφρά (κατά 1 % σε ετήσια βάση σε πραγματικούς όρους). Στα δύο τρίτα περίπου των κρατών μελών καταγράφεται αύξηση. Τέσσερις χώρες αύξησαν τις επενδύσεις κατά ποσοστό μεγαλύτερο από 5 %.

Στις 17 Νοεμβρίου στο Γκέτεμποργκ οι ηγέτες της ΕΕ θα συζητήσουν για την εκπαίδευση και τον πολιτισμό στο πλαίσιο των εργασιών τους για την «οικοδόμηση του κοινού μέλλοντός μας». Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρουσιάσει τα φετινά στοιχεία την εκπαίδευση και την κατάρτιση. Η συζήτηση στο Γκέτεμποργκ θα προβάλει και θα τονίσει την πολιτική σημασία της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης.

O Επίτροπος Νάβρατσιτς θα διοργανώσει την πρώτη σύνοδο κορυφής της ΕΕ για την εκπαίδευση στις 25 Ιανουαρίου 2018 στη διάρκεια της οποίας υψηλόβαθμοι εκπρόσωποι από όλα τα κράτη μέλη θα κληθούν να συζητήσουν τους τρόπους με τους οποίους μπορούν τα εθνικά εκπαιδευτικά συστήματα να γίνουν αποτελεσματικότερα και με λιγότερους αποκλεισμούς.

Ιστορικό

Η έκθεση παρακολούθησης της εκπαίδευσης και της κατάρτισης για το 2017 είναι η έκτη ετήσια έκθεση που εκδίδεται και αποτυπώνει την εξέλιξη των ενωσιακών συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, συνθέτοντας μεγάλο εύρος αποδεικτικών στοιχείων. Μετρά την πρόοδο της ΕΕ σχετικά με τους έξι στόχους του 2020 για την εκπαίδευση και την κατάρτιση: 1) Το ποσοστό των ατόμων που εγκαταλείπουν πρόωρα την εκπαίδευση και την κατάρτιση (ηλικίας 18-24 ετών) θα πρέπει να είναι χαμηλότερο του 10 %, 2) το ποσοστό των ατόμων ηλικίας 30-34 ετών με τριτοβάθμιο μορφωτικό επίπεδο θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 40 %, 3) τουλάχιστον το 95 % των παιδιών ηλικίας μεταξύ τεσσάρων ετών και της ηλικίας έναρξης της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης θα πρέπει να συμμετέχει στην εκπαίδευση, 4) το ποσοστό των ατόμων ηλικίας 15 ετών με χαμηλές επιδόσεις στην ανάγνωση, τα μαθηματικά και τις θετικές επιστήμες θα πρέπει να είναι χαμηλότερο του 15 %, 5) το 82 % των πρόσφατων αποφοίτων από την ανώτερη δευτεροβάθμια και την τριτοβάθμια εκπαίδευση (ηλικίας 20-34 ετών) οι οποίοι βρίσκονται πλέον εκτός εκπαίδευσης ή κατάρτισης θα πρέπει να απασχολείται, 6) το 15 % τουλάχιστον των ενηλίκων (ηλικίας 25-64 ετών) θα πρέπει να συμμετέχει σε επίσημη ή ανεπίσημη μάθηση.

Η έκθεση παρακολούθησης αναλύει τις κύριες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήματα και παρουσιάζει τις πολιτικές που μπορούν να ανταποκριθούν καλύτερα στις ανάγκες της αγοράς εργασίας και της κοινωνίας. Περιλαμβάνει διακρατικές συγκρίσεις, είκοσι οκτώ διεξοδικές ανά χώρα εκθέσεις, καθώς και ειδική ιστοσελίδα με πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες. Το επενδυτικό σχέδιο για την Ευρώπη, το πρόγραμμα Erasmus+, τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία, συμπεριλαμβανομένης της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων, το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, καθώς και το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας, συμβάλλουν στην τόνωση των επενδύσεων και υποστηρίζουν τις προτεραιότητες πολιτικής στον τομέα της εκπαίδευσης.

Read More

Ουσιαστική πρόοδο ως προς την εφαρμογή της συμφωνίας του Παρισιού προσδοκά η ΕΕ

Η ΕΕ προσδοκά ότι η φετινή Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή (COP 23) θα επιβεβαιώσει εκ νέου τη δέσμευση της διεθνούς κοινότητας για την ενίσχυση της παγκόσμιας αντίδρασης στην κλιματική αλλαγή και για την επίτευξη των στόχων της συμφωνίας του Παρισιού.

Μετά την έναρξη της ισχύος της ιστορικής αυτής συμφωνίας το προηγούμενο έτος, η επεξεργασία κατευθυντήριων γραμμών για την εφαρμογή της αποτελεί πλέον βασικό σημείο εστίασης.

Ο Πρόεδρος κ. Ζαν-Κλωντ Γιούνκερ το δήλωσε ξεκάθαρα φέτος στην ομιλία του για την κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: «Επιθυμώ να αναλάβει η Ευρώπη ηγετικό ρόλο στον αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής. Πέρυσι, εμείς ορίσαμε τους κανόνες του παιχνιδιού για ολόκληρο τον κόσμο, με τη Συμφωνία του Παρισιού, η οποία επικυρώθηκε από αυτό εδώ το Σώμα. Απέναντι στο έλλειμμα φιλοδοξίας στις Ηνωμένες Πολιτείες, η Ευρώπη πρέπει να είναι αυτή που θα κάνει τον πλανήτη μας σπουδαίο ξανά. Πρόκειται για την κοινή κληρονομιά όλης της ανθρωπότητας.»

Ο αρμόδιος Επίτροπος για τη δράση σχετικά με το κλίμα και την ενέργεια, κ. Μιγκέλ Αρίας Κανιέτε, δήλωσε σχετικά: «Η συμφωνία του Παρισιού έχει ορίσει την πορεία για την παγκόσμια μετάβαση προς μια σύγχρονη οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Τα ολοένα συχνότερα και εντονότερα ακραία καιρικά φαινόμενα που παρατηρούνται σε όλο τον κόσμο αποτελούν μια δριμεία υπενθύμιση του επείγοντος των προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε. Έφτασε πια η ώρα να κάνουμε τη φιλοδοξία δράση και να επιταχύνουμε την εφαρμογή. Η COP 23 θα προσφέρει μια σημαντική ευκαιρία να διασφαλιστεί ότι βρισκόμαστε στον σωστό δρόμο για να τηρήσουμε την πρώτη προθεσμία μας: να ολοκληρώσουμε το πρόγραμμα εργασίας έως το 2018.»

Η 23η διάσκεψη των μερών της σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή (COP 23), στην οποία θα προεδρεύσουν οι Φίτζι, θα λάβει χώρα από τις 6 έως τις 17 Νοεμβρίου 2017 στη Βόννη της Γερμανίας. Στο πλαίσιο της διάσκεψης θα συναντηθούν υπουργοί και κυβερνητικοί αξιωματούχοι, καθώς και ευρύ φάσμα εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών και των επιχειρήσεων.

Η ΕΕ αναμένει ότι στη διάσκεψη θα παρουσιαστεί σαφής πρόοδος όσον αφορά την ανάπτυξη των τεχνικών κανόνων και κατευθυντήριων γραμμών για την εφαρμογή των διατάξεων της συμφωνίας του Παρισιού, για παράδειγμα ως προς το πλαίσιο διαφάνειας και τον πενταετή κύκλο φιλοδοξίας, που αποσκοπούν στο να βοηθηθούν οι χώρες να κάνουν σταδιακά ολοένα και περισσότερο φιλόδοξες συνεισφορές. Το πρόγραμμα εργασίας αναμένεται να εγκριθεί στη διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή του 2018 (COP 24), η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Κατοβίτσε της Πολωνίας.

Η ΕΕ σημειώνει σταθερή πρόοδο ως προς την ολοκλήρωση νομοθετικού πλαισίου για την επίτευξη του στόχου της στο πλαίσιο της συμφωνίας του Παρισιού —της συλλογικής εθνικά καθορισμένης συνεισφοράς της— που αφορούν τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου της ΕΕ κατά τουλάχιστον 40% έως το 2030. Αυτό περιλαμβάνει την αναθεώρηση του συστήματος εμπορίας εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ) για την περίοδο μετά το 2020, θέτοντας στόχους μείωσης των εκπομπών για το 2030 σχετικά με τους τομείς που δεν υπάγονται στο ΣΕΔΕ, όπως οι μεταφορές, τα κτίρια, η γεωργία και η ενσωμάτωση της χρήσης γης, η αλλαγή της χρήσης γης και η δασοκομία, στο νομικό πλαίσιο της ΕΕ για τη δράση για το κλίμα. Επιπλέον, η Επιτροπή σκοπεύει να υποβάλει δέσμη προτάσεων για την καθαρή κινητικότητα στις 8 Νοεμβρίου, προκειμένου να διευκολυνθεί περαιτέρω η μετάβαση της ΕΕ σε μια κινητικότητα και μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Η ΕΕ παραμένει προσηλωμένη στον συλλογικό παγκόσμιο στόχο της κινητοποίησης 100 δισ. δολαρίων ΗΠΑ ετησίως, με ορίζοντα το 2020 και έως το 2025, για τη χρηματοδότηση δράσεων για το κλίμα στις αναπτυσσόμενες χώρες, από διάφορες πηγές, και της συνεχούς σημαντικής αύξησης της χρηματοδότησης για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Το 2016, η ΕΕ και τα κράτη μέλη της συνεισέφεραν συνολικά 20,2 δισ. ευρώ ως χρηματοδότηση για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, αύξηση μεγαλύτερη του 10% από τα 17,6 δισεκατομμύρια ευρώ που διατέθηκαν το 2015.

Παράλληλα με τις επίσημες διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο της COP 23, η διάσκεψη της Βόννης θα προβάλει τη δράση για το κλίμα από ευρύ φάσμα ενδιαφερόμενων φορέων, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται δήμοι και περιφέρειες, επιχειρήσεις και ομάδες της κοινωνίας των πολιτών. Η ΕΕ υποστηρίζει θερμά το παγκόσμιο πρόγραμμα δράσης για το κλίμα ως σημαντική πλατφόρμα πολυμερούς δράσης και θα συνεχίσει να συμμετέχει ενεργά σε αυτό το φόρουμ.

Η ΕΕ θα εκπροσωπηθεί στη Βόννη από τον κ. Μιγκέλ Αρίας Κανιέτε, Επίτροπο αρμόδιο για τη δράση για το κλίμα και την ενέργεια και τον κ. Siim Kiisler, Υπουργό Περιβάλλοντος της Εσθονίας, η οποία ασκεί την προεδρία του Συμβουλίου Υπουργών της ΕΕ.

Εκδηλώσεις κατά τη διάρκεια της COP 23

Κατά τη διάρκεια της διάσκεψης, η ΕΕ θα διοργανώσει περισσότερες από 100 εκδηλώσεις στο περίπτερο της ΕΕ στη Βόννη (βλ. παρακάτω σύνδεσμο). Οι εκδηλώσεις αυτές, που διοργανώνονται από διάφορες χώρες και οργανώσεις από την Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο, θα καλύπτουν ευρύ φάσμα θεμάτων σχετικών με το κλίμα, από την ενεργειακή μετάβαση ως τον ρόλο των δασών και των ωκεανών, τη χρηματοδότηση για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, την έρευνα και την καινοτομία και την εκτίμηση των κλιματικών κινδύνων.

Ενημερώσεις του Τύπου της ΕΕ στη Βόννη

Η αντιπροσωπεία της ΕΕ θα πραγματοποιεί τακτικές ενημερώσεις του Τύπου οι οποίες θα μεταδίδονται απευθείας και θα παρέχονται κατʼ απαίτηση (on demand), στον δικτυακό τόπο https://cop23.unfccc.int/(link is external)

Read More