Διάλογοι με τους πολίτες – Προσφυγικό-Ασφάλεια: Ευρωπαϊκές προκλήσεις

Η Αντιπροσωπεία της ΕΕ στην Ελλάδα και το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης – Europe Direct Καλαμάτας προσκαλούν  τους πολίτες σε διάλογο με τον Επιτροπο της ΕΕ κ. Δημήτρη Αβραμόπουλο, αρμόδιο για τη μετανάστευση, τις εσωτερικές υποθέσεις και την ιθαγένεια.  Το θέμα της συζήτησης είναι : “Προσφυγικό-Ασφάλεια: Ευρωπαϊκές προκλήσεις”. Η συζήτηση θα γίνει στο Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο στη Θεσσαλονίκη, τη Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2016 (ώρα 17:00). Οι πολίτες που ενδιαφέρονται να θέσουν ερωτήματα σχετικά με το επίκαιρο αυτό θέμα, μπορούν να προσέλθουν στο Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης – Europe Direct της περιοχής τους,  το οποίο θα τα μεταφέρει μέσω απευθείας σύνδεσης με το Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο.

Η ανοικτή συζήτηση με τον έλληνα Επίτροπο εντάσσεται στις εκδηλώσεις “Διάλογοι με τους πολίτες” οι οποίες έχουν τη μορφή δημόσιων συζητήσεων σε όλη την Ελλάδα για θέματα που αφορούν την Ευρώπη.

Μπες κι εσύ στη συζήτηση! Αφορά την Ευρώπη, Σε αφορά!

Read More

Συμφωνία των κρατών μελών για επέκταση και ενίσχυση του Επενδυτικού Σχεδίου Γιούνκερ για την Ευρώπη

Τα κράτη μέλη της ΕΕ συμφώνησαν στις 6 Δεκεμβρίου με την πρόταση της Επιτροπής για παράταση, επέκταση και ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), τον πυρήνα του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη της Επιτροπής Γιούνκερ.

Οι Υπουργοί Οικονομικών της ΕΕ τάχθηκαν υπέρ της πρότασης της Επιτροπής για επέκταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), τόσο σε επίπεδο διάρκειας λειτουργίας όσο και σε επίπεδο χρηματοδοτικής ικανότητας («ΕΤΣΕ 2.0»). Η συμφωνία αυτή είναι καθοριστικής σημασίας δεδομένου ότι καταδεικνύει την προσήλωση όλων των ενδιαφερόμενων φορέων να συμβάλουν στη διαρκή επιτυχία του ΕΤΣΕ και του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη στο σύνολό του. Επίσης, το Συμβούλιο ενέκρινε συμπεράσματα στα οποία συνιστάται ότι τα εμπόδια για επενδύσεις πρέπει να αντιμετωπίζονται ως μέρος του «τρίτου πυλώνα» του Επενδυτικού Σχεδίου, το οποίο επιδιώκει τη βελτίωση του γενικού επενδυτικού περιβάλλοντος.

Ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής κ. Γίρκι Κάταϊνεναρμόδιος για την απασχόληση, την ανάπτυξη, τις επενδύσεις και την ανταγωνιστικότητα, δήλωσε τα εξής: «Μόνο δύο έτη αφότου παρουσιάσαμε την ιδέα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων, οι Υπουργοί Οικονομικών συμφώνησαν σε χρόνο ρεκόρ για την επέκταση και την ενίσχυσή του ώστε να επιτυγχάνονται ακόμη περισσότερες και καλύτερες επενδύσεις

Δελτίο Τύπου (στα Αγγλικά) διατίθεται στα εδώ.

Read More

Επένδυση στη νεολαία της Ευρώπης: Η Επιτροπή εγκαινιάζει το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινιάζει σήμερα το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, δύο μόλις μήνες αφότου το εξήγγειλε ο Πρόεδρος Γιούνκερ, ως πρώτο παραδοτέο των προτεραιοτήτων δράσης που ορίστηκαν στον οδικό χάρτη της Μπρατισλάβας. Από σήμερα, οι νέοι ηλικίας 18 έως 30 ετών μπορούν να αδράξουν νέες ευκαιρίες ώστε να συμβάλουν αποφασιστικά στην κοινωνία, σε ολόκληρη την ΕΕ, και να αποκτήσουν ανεκτίμητης σημασίας πείρα και πολύτιμες δεξιότητες στην αρχή της σταδιοδρομίας τους. Η Επιτροπή παρουσιάζει επίσης σειρά μέτρων για την τόνωση της απασχόλησης των νέων, τη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης, την αύξηση των επενδύσεων σε δεξιότητες των νέων και τη βελτίωση των ευκαιριών για μάθηση και σπουδές στο εξωτερικό.

Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Ζαν-Κλωντ Γιούνκερ δήλωσε τα εξής: «Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης θα δημιουργήσει ευκαιρίες για τους νέους που επιθυμούν να συμβάλουν ουσιαστικά στην κοινωνία και θα τους βοηθήσει να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους, γιατί και η υφήλιος και η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζονται περισσότερη αλληλεγγύη. Τούτο ήταν πάντα για μένα η βαθύτερη ουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μας ενώνουν οι Συνθήκες ή τα βιομηχανικά και οικονομικά συμφέροντα, αλλά οι αξίες μας. Και όσοι εργάζονται ως εθελοντές ζουν τις ευρωπαϊκές αξίες κάθε μέρα.»

Οι σημερινές προτάσεις συγκεντρώνουν, για πρώτη φορά σε επίπεδο ΕΕ, διάφορα είδη δράσης με έναν και μόνο στόχο: τη βελτίωση των ευκαιριών για τους νέους.

Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης

Με το νέο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να τοποθετούνται σε ένα έργο, είτε εθελοντικά, είτε ως μαθητεία, είτε ως πρακτική άσκηση, είτε ως θέση εργασίας για περίοδο μεταξύ 2 και 12 μηνών.

Οι συμμετέχοντες θα μπορούν να συμμετέχουν σε ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, σε τομείς όπως η εκπαίδευση, η υγεία, η κοινωνική ένταξη, η συνδρομή στην παροχή τροφίμων, η κατασκευή καταλυμάτων, η υποδοχή, η στήριξη και η ενσωμάτωση μεταναστών και προσφύγων, η προστασία του περιβάλλοντος και η πρόληψη φυσικών καταστροφών. Οι νέοι που εγγράφονται στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης θα πρέπει να δηλώσουν ότι συμφωνούν με την αποστολή και τις αρχές του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, Κάθε συμμετέχουσα οργάνωση θα πρέπει να δηλώσει ότι συμφωνεί με τον Χάρτη του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, ο οποίος ορίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σε όλα τα στάδια της εμπειρίας αλληλεγγύης.

Από σήμερα, οι νέοι ηλικίας 17 έως 30 ετών μπορούν να εγγράφονται στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης στη διεύθυνση http://europa.eu/solidarity-corps. Το κατώτατο όριο ηλικίας για τη συμμετοχή σε ένα έργο είναι τα 18. Στόχος είναι η συμμετοχή 100 000 νέων στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης έως το τέλος του 2020.

Εγγυήσεις για τη Νεολαία

Η καταπολέμηση της ανεργίας των νέων συνιστά ύψιστη προτεραιότητα για την ΕΕ. Η προώθηση της απασχόλησης αποτελεί θέμα κοινού προβληματισμού, σε όλα τα κράτη μέλη, η δε Επιτροπή υποστηρίζει τις προσπάθειές τους μέσω φάσματος πολιτικών και δράσεων.

Προς τον σκοπό αυτό, δρομολογήθηκαν προ τριετίας οι Εγγυήσεις για τη νεολαία της ΕΕ και η Πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων. Σήμερα οι άνεργοι νέοι στην ΕΕ είναι κατά 1,4 εκατομμύρια λιγότεροι από το 2013, ενώ 900 000 λιγότεροι νέοι είναι εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης. Αυτές οι τάσεις δείχνουν ότι οι Εγγυήσεις για τη νεολαία, συνοδευόμενες από την Πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων, είχαν θετική συμβολή. Περίπου 9 εκατομμύρια νέοι αποδέχθηκαν κάποια προσφορά, που στις περισσότερες περιπτώσεις ήταν προσφορά εργασίας.

Προκειμένου να διασφαλιστεί η πλήρης και βιώσιμη εφαρμογή των Εγγυήσεων για τη νεολαία και η επέκτασή τους στις περιφέρειες που τις έχουν περισσότερο ανάγκη, η Επιτροπή πρότεινε πρόσφατα να προστεθούν επιπλέον 2 δισ. ευρώ, ώστε να συνεχιστεί η επέκταση των Εγγυήσεων για τη νεολαία σε ολόκληρη την Ευρώπη και να υποστηριχθούν 1 εκατ. επιπλέον νέοι έως το 2020.

Κινητικότητα στη μαθητεία

Θα πρέπει επίσης να ενισχύσουμε την απασχολησιμότητα των νέων. Η μάθηση και οι σπουδές σε άλλη χώρα αποδείχθηκε ότι έχουν μεγάλη προστιθέμενη αξία για τους νέους και τους βοηθούν να αναπτύσσουν τις δεξιότητές τους, να βελτιώνουν τις δυνατότητες σταδιοδρομίας τους και να ενισχύουν την ευρωπαϊκή ιθαγένεια. Περισσότεροι νέοι, από όλα τα στρώματα της κοινωνίας, θα πρέπει να αξιοποιούν τις εν λόγω δυνατότητες.

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή θα δρομολογήσει το «ErasmusPro», μια νέα ειδική δραστηριότητα στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ για τη στήριξη μεγάλων περιόδων τοποθέτησης μαθητευομένων στο εξωτερικό. Επίσης, η Επιτροπή θα προτείνει Πλαίσιο Ποιότητας της Μαθητείας που θα ορίζει τις βασικές αρχές για τον σχεδιασμό και την προσφορά θέσεων μαθητείας σε όλα τα επίπεδα. Το 2017 θα συσταθεί υπηρεσία υποστήριξης στη μαθητεία με γνώμονα τη ζήτηση, η οποία θα υποστηρίζει χώρες που θεσπίζουν ή μεταρρυθμίζουν συστήματα μαθητείας.

Εξασφάλιση εκπαίδευσης υψηλής ποιότητας

Στο πλαίσιο των σημερινών μέτρων, η Επιτροπή παρουσιάζει σειρά δράσεων που θα βοηθήσουν τα κράτη μέλη να παρέχουν υψηλής ποιότητας εκπαίδευση σε όλους τους νέους, ώστε να αποκτήσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να συμμετέχουν πλήρως στην κοινωνία και να ανταποκρίνονται στις νέες ευκαιρίες και προκλήσεις που προσφέρει η παγκοσμιοποίηση και οι τεχνολογικές αλλαγές.

Ιστορικό

Στην Ομιλία για την κατάσταση της Ένωσης 2016, ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Γιούνκερ ανακοίνωσε την πρόθεσή του να εντείνει τις προσπάθειες για τη στήριξη των νέων. Εξήγγειλε μάλιστα τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης πολιτικής ατζέντας με στόχο την ένταξη των νέων στην κοινωνία, λέγοντας: «Αρνούμαι να δεχθώ ότι η Ευρώπη είναι και θα παραμείνει μια ήπειρος ανεργίας για τους νέους. Αρνούμαι να δεχθώ ότι οι νέοι της χιλιετίας, η γενιά Υ, μπορεί να είναι η πρώτη γενιά των τελευταίων 70 ετών που θα είναι φτωχότερη από τους γονείς τους […] Θα εξακολουθήσουμε να εφαρμόζουμε το πρόγραμμα των Εγγυήσεων για τη νεολαία παντού στην Ευρώπη, βελτιώνοντας τις δεξιότητες των Ευρωπαίων και φθάνοντας έως τις περιοχές και τους νέους που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη βοήθειας.»

Κατά τη διάσκεψη κορυφής της Μπρατισλάβας, της 16ης Σεπτεμβρίου 2016, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων των 27 κρατών μελών της ΕΕ επιβεβαίωσαν εξάλλου τη δέσμευσή τους για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων και τη δημιουργία περισσότερων ευκαιριών για τους νέους. Ο λεγόμενος «οδικός χάρτης της Μπρατισλάβας» ορίζει συγκεκριμένα παραδοτέα και προθεσμίες με σκοπό «τη δημιουργία ελπιδοφόρου οικονομικού μέλλοντος για όλους, τη διαφύλαξη του τρόπου ζωής μας και την παροχή καλύτερων ευκαιριών για τους νέους». Στα εν λόγω παραδοτέα συγκαταλέγεται η δέσμευση του Συμβουλίου «να λάβει αποφάσεις για τη στήριξη από την ΕΕ των κρατών μελών στην καταπολέμηση της ανεργίας των νέων και για βελτιωμένα προγράμματα της ΕΕ για τους νέους» πριν από το τέλος του έτους.

Στις 4 Οκτωβρίου 2016, η Επιτροπή παρουσίασε έκθεση για τα κύρια επιτεύγματα των υφιστάμενων Εγγυήσεων για τη νεολαία και της υφιστάμενης Πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων από την έναρξή τους το 2013 έως σήμερα.

Περισσότερες πληροφορίες

Ενημερωτικό Σημείωμα: Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με την Επένδυση στη νεολαία της Ευρώπης

Ενημερωτικό Σημείωμα: Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης

Ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης

Το Δελτίο Τύπου στον ιστότοπο της ΕΕ

Read More

Προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ευρώπης: Ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής

Στις 7 Δεκεμβρίου, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής δρομολόγησε την εφεδρεία συνοριοφυλάκων ταχείας αντίδρασης καθώς και απόθεμα τεχνικού εξοπλισμού. Ο Οργανισμός θα είναι πλέον σε θέση να αναπτύσσει εξοπλισμό και μόνιμη εφεδρεία τουλάχιστον 1 500 συνοριοφυλάκων και εμπειρογνωμόνων, σε σύντομο χρονικό διάστημα, προς στήριξη των κρατών μελών στην αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ.

Ο Επίτροπος μετανάστευσης, εσωτερικών υποθέσεων και ιθαγένειας, κ. Δημήτρης Αβραμόπουλος, δήλωσε τα εξής: «Από σήμερα, δεν θα πρέπει να υπάρχει πλέον έλλειψη προσωπικού ή εξοπλισμού για τις επιχειρήσεις του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής. Αυτό αποτελεί σημαντικό ορόσημο στην ανάπτυξη του Οργανισμού και διασφαλίζει, ανά πάσα στιγμή, ότι τα κράτη μέλη έχουν στη διάθεσή τους επαρκή υποστήριξη σε περιπτώσεις κατά τις οποίες τα κοινά εξωτερικά σύνορα της ΕΕ υφίσταται ισχυρή πίεση.»

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής που εγκαινιάστηκε στις 6 Οκτωβρίου, σε χρόνο ρεκόρ και σε λιγότερο από ένα έτος αφότου είχε αρχικά προταθεί από την Επιτροπή, θα διασφαλίζει την αποτελεσματική εφαρμογή των ισχυρών κοινών προτύπων διαχείρισης των συνόρων, θα παρέχει επιχειρησιακή στήριξη και θα παρεμβαίνει όπου είναι αναγκαίο, ώστε να ανταποκρίνεται άμεσα στις κρίσεις που προκύπτουν στα εξωτερικά σύνορα. Ο Οργανισμός θα μπορεί να βασίζεται σε εφεδρεία τουλάχιστον 1 500 εμπειρογνωμόνων από κράτη μέλη της ΕΕ και συνδεδεμένες χώρες Σένγκεν, ικανούς να αναπτυχθούν εντός πέντε εργάσιμων ημερών. Οι συνοριοφύλακες και οι εμπειρογνώμονες της εφεδρείας ταχείας αντίδρασης θα διατίθενται επιπλέον των αξιωματικών που συμμετέχουν σε τακτικές επιχειρήσεις στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ. Ο Οργανισμός έχει διαθέσει, επί του παρόντος, 1 200 υπαλλήλους σε επιχειρήσεις στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ. Από σήμερα, ο Οργανισμός θα έχει επίσης στη διάθεσή του τον απαραίτητο τεχνικό εξοπλισμό ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ταχείες παρεμβάσεις και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, οχήματα, πλοία και αεροπλάνα.

Μπορείτε να βρείτε δελτίο τύπου του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής εδώ.

Read More

Μόλις το 5% του στόχου για μετεγκατάσταση προσφύγων έχει επιτύχει η ΕΕ

Η ΕΕ έχει επιτύχει μόλις το 5% του στόχου της όσον αφορά την μετεγκατάσταση προσφύγων σε ευρωπαϊκές χώρες από την Ελλάδα και την Ιταλία. Σύμφωνα με στοιχεία της Κομισιόν, μόλις 8.162 άτομα από τα 160.000 στα οποία είχαν υποσχεθεί χώρες της ΕΕ να δώσουν καταφύγιο (από Ελλάδα και Ιταλία) έχουν μετεγκατασταθεί σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Το ποσοστό αυτό δείχνει ότι μόλις ένας στους 20 πρόσφυγες βρήκε καταφύγιο σε άλλες χώρες της ΕΕ, παρά τις υποσχέσεις της Ένωσης.

Οι αριθμοί αυτοί δείχνουν τον διχασμό που επικρατεί στους κόλπους της ΕΕ και έρχεται την ώρα που η Κομισιόν προτείνει την επανέναρξη των επιστροφών προσφύγων στην Ελλάδα μέσω του κανονισμού του Δουβλίνου.

Ο έλληνας επίτροπος Δημήτρης Αβραμόπουλος εξέφρασε, πάντως, την αισιοδοξία του ότι είναι εφικτό να εκπληρωθεί ο στόχος μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2017.

«Όλο και περισσότερα κράτη μέλη έχουν ανοίξει τις πόρτες τους» είπε. «Πιστεύω ότι σύντομα θα είμαστε σε θέση να πούμε ότι το σχέδιο μετεγκατάστασης λειτουργεί» τόνισε.

Newsroom ΔΟΛ

Read More

Νέα εθνικά όρια για τις εκπομπές ατμοσφαιρικών ρύπων

Το ΕΚ ενέκρινε την Τετάρτη τη μείωση των επιτρεπόμενων εθνικών ορίων για τις εκπομπές βασικών ρύπων μέχρι το 2030, συμπεριλαμβανομένων του οξειδίου του αζώτου NOx, των σωματιδίων και του διοξειδίου του θείου. Το ΕΚ είχε ήδη συμφωνήσει ανεπισήμως επί της συγκεκριμένης νομοθεσίας με την ολλανδική προεδρία του Συμβουλίου. Η ατμοσφαιρική ρύπανση εκτιμάται ότι προκαλεί ετησίως περίπου 400.000 πρόωρους θανάτους στην ΕΕ.

Η εισηγήτρια του ΕΚ, Julie Girling (ΕΣΜ, Ηνωμένο Βασίλειο), δήλωσε τα εξής: «Η ατμοσφαιρική ρύπανση είναι η υπ’ αριθμόν ένα περιβαλλοντική αιτία θανάτου στην ΕΕ. Το πολιτικό σκηνικό έχει αλλάξει δραματικά κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών ετών, με το ζήτημα της ποιότητας του αέρα να βρίσκεται πλέον ψηλά στη δημόσια ατζέντα, σε συνδυασμό με το σκάνδαλο της Volkswagen και το ζήτημα των εκπομπών ρύπων των οχημάτων σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης. Ίσως έχουμε επικεντρωθεί τόσο πολύ την τελευταία δεκαετία στις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, που παραμελήσαμε την ποιότητα του αέρα. Πιστεύω ακράδαντα ότι η σημερινή ψηφοφορία είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Δεν είναι η τέλεια λύση, αλλά θα οδηγήσει σε μεγάλο βαθμό στη βελτίωση της υγείας των πολιτών μας.»

Η νέα νομοθεσία ορίζει τις εθνικές δεσμεύσεις για τη μείωση των επιτρεπόμενων εθνικών ορίων εκπομπών διοξειδίου του θείου (SO2), οξειδίου του αζώτου (NOx), πτητικών οργανικών ενώσεων εκτός από το μεθάνιο (ΝΜVOC), αμμωνίας (ΝΗ3) και λεπτών αιωρούμενων σωματιδίων.

Οι προτεινόμενες μειώσεις της ρύπανσης θα μειώσουν τις επιπτώσεις στην υγεία κατά 50% μέχρι το 2030. Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος, οι ρύποι προέρχονται από διάφορες πηγές:

  • τα αιωρούμενα σωματίδια (PM) προέρχονται κυρίως από τη θέρμανση, τη βιομηχανία και τις μεταφορές
  • το οξείδιο του αζώτου (NOx) εκπέμπεται κυρίως από τις μεταφορές
  • οι εκπομπές διοξειδίου του θείου (SOx) προέρχονται κυρίως από τους τομείς της παραγωγής ενέργειας και των μη οδικών μεταφορών
  • το σύνολο σχεδόν των εκπομπών αμμωνίας (ΝΗ3) προέρχεται από τη γεωργία
  • οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα προέρχονται από τη θέρμανση και τις μεταφορές
  • το μεγαλύτερο μέρος των εκπομπών μεθανίου (CH4) προέρχεται από τους τομείς της γεωργίας, των αποβλήτων και της ενέργειας

Οι εκπομπές των αυτοκινήτων

Το κείμενο που εγκρίθηκε επαναλαμβάνει τη δέσμευση της ΕΕ για τον εντοπισμό και την διόρθωση των ευρωπαϊκών πολιτικών για την ατμοσφαιρική ρύπανση που βασίζονται στις πηγές εκπομπών. Ένα παράδειγμα τέτοιας πολιτικής που δεν επέφερε τα επιθυμητά αποτελέσματα είναι οι διαφορές που προέκυψαν μεταξύ των εκπομπών αυτοκινήτων υπό πραγματικές συνθήκες οδήγησης (RDE) και των μετρήσεων εκπομπών NOx  κατά τα δοκιμαστικά τεστ για τα αυτοκίνητα EURO 6 με κινητήρες diesel.

Μεθάνιο

Τα κράτη μέλη επέμειναν να εξαιρεθεί το μεθάνιο από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ωστόσο, δήλωσε ότι ενδέχεται να αναθεωρήσει την εξαίρεση αυτή σε μετέπειτα στάδιο.

Σημείωση για τους συντάκτες

 Το 2010 η ατμοσφαιρική ρύπανση προκάλεσε πάνω από 400.000 πρόωρους θανάτους στην ΕΕ ενώ πάνω από το 62% του εδάφους της ΕΕ εκτίθεται στον ευτροφισμό, συμπεριλαμβανομένου του 71% των οικοσυστημάτων Natura 2000. Το συνολικό κόστος είναι της τάξης των 330-940 δισ. ευρώ ετησίως, συμπεριλαμβανομένης της άμεσης οικονομικής ζημίας ύψους 15 δισ. ευρώ από τις χαμένες εργάσιμες ημέρες, 4 δισ. ευρώ από το κόστος της υγειονομικής περίθαλψης, 3 δισ. ευρώ λόγω της απώλειας καλλιεργειών και 1 δισ. ευρώ από ζημιές σε κτίρια (στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ).

 Η μη συμμόρφωση με τα ισχύοντα πρότυπα ποιότητας του αέρα και τις νέες διεθνείς υποχρεώσεις της ΕΕ στο πλαίσιο του Πρωτοκόλλου του Γκέτεμποργκ εμποδίζει την καλύτερη προστασία των πολιτών της ΕΕ και του περιβάλλοντός τους. Οι περιοχές που δεν συμμορφώνονται με τα πρότυπα PM10 και NO2 ανέρχονται σε 32% και 24% του εδάφους της ΕΕ, αντίστοιχα, ενώ 40 εκατ. πολίτες εξακολουθούν να είναι εκτεθειμένοι σε ανώτερα των επιτρεπόμενων ορίων σωματίδια PM10.

Read More

Το Βραβείο Ζαχάρωφ 2016 στις Νάντια Μουράντ και Λαμίγια Χατζι Μπασάρ

Η Νάντια Μουράντ και Λαμίγια Χατζι Μπασάρ, Γιαζίντι απο το Ιράκ, θύματα σεξουαλικής δουλείας από το Ισλαμικό Κράτος και ακτιβίστριες, παρέλαβαν στις 13 Δεκεμβρίου 2016, το Βραβείο Ζαχάρωφ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ελευθερία της σκέψης. Τα κορίτσια τιμήθηκαν ως αγωνίστριες κατά του Ισλαμικού κράτους και τις γενοκτονίας που έχει εξαπολύσει κατά των Γεζίντι. Όπως είπε η Μπασάρ στην τελετή, χιλιάδες κοπέλες παραμένουν σκλάβες του ΙΚ και «κάθε μέρα πεθαίνουν χίλιες φορές».

Λαμίγια Χατζι Μπασάρ: «Οι μαχητές του Ισλαμικού Κράτους με πούλησαν τέσσερις φορές»

«Το ΙΚ με πούλησε τέσσερις φορές»… Στην ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά ομιλία της προς του ευρωβουλευτές, η Λαμίγια Χατζι Μπασάρ, διηγήθηκε τις τρομερές δοκιμασίες που πέρασε στα χέρια του Ισλαμικού Κράτους, τους αλλεπάλληλους βιασμούς της ακόμα και στα χέρια γιατρών, και το πώς παραμορφώθηκε από έκρηξη νάρκης προσπαθώντας να ξεφύγει.

«Ξεφύγαμε με την παιδική μου φίλη κι ένα κορίτσι 9 χρονών που επίσης βίαζαν αλλά πριν φτάσουμε σε ασφαλή περιοχή, η φίλη μου πάτησε νάρκη. Εξερράγη και το τελευταίο που θυμάμαι είναι οι κραυγές τους, το χειρότερο πράγμα που έχς ακούσει ποτέ».

«Πιστεύω ότι κατάφερα να δραπετεύσω, ώστε να μπορέσω να δώσω φωνή στα θύματα. Το Ζαχάρωφ μου δίνει τη δύναμη να συνεχίσω και γι αυτό αποφάσισα να γίνω η φωνή εκείνων δεν μπορούν να μιλήσουν», είπε και τόνισε ότι «Περισσότερες από 3.500 γυναίκες και παιδιά κρατούνται όμηροι και σκλάβοι του ΙΚ. Κάθε μέρα πεθαίνουν χίλιες φορές».

Προστασία της κοινότητας των Γεζίντι

«Το ΙΚ και οι εξτρεμιστές, εισέβαλλαν στις 3 Αυγούστου με σκοπό να εξαφανίσουν την κοινότητα των Γεζίντι και μας έδωσαν μια επιλογή: (ή να ασπαστούμε το) Ισλάμ ή θάνατος», είπε η Νάντια Μουράντ για την ημέρα που το ΙΚ την απήγαγε και δολοφόνησε τα περισσότερα μέλη της οικογένειάς της. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αυτό που διαπράττει το ΙΚ είναι γενοκτονία, γενοκτονία φόνου και γενοκτονία σκλαβιάς».

«Το μισό εκατομμύριο των Γεζίντι στο Ιράκ, είναι τα τελευταία μέλη αυτής της κοινότητας στη Μέση Ανατολή», είπε η Μουράντ, αναδεικνύοντας την ανάγκη για τη δημιουργία ασφαλών ζωνών στη χώρα, για τους Γεζίντι και άλλες μειονότητες. Εναλλακτικά, η Ευρώπη θα μπορούσε να δεχτεί τους Γεζίντι στο δικό της έδαφος, δήλωσε. «Βλέπουμε την Ευρώπη ως σύμβολο της ανθρωπότητας και η Ευρώπη σήμερα, το επιβεβαιώνει αυτό. Η Ευρώπη πρέπει να παραμείνει πρότυπο για τον κόσμο και για τη συνύπαρξη των λαών και των πολιτισμών».

Ο αγώνας για αυτούς που δεν έχουν ξεφύγει

«Υπέφεραν ασύλληπτες θηριωδίες, επέζησαν της αιχμαλωσίας τους, και ζουν τώρα εξόριστες.  Ξεπέρασαν πόνο και φόβο και τώρα έχουν βρει καταφύγιο και προστασία στην Ευρώπη. Και η Νάντια Μουράντ και η Λαμίγια Χατζι Μπασάρ μάχονται για όσους δεν έχουν ξεφύγει, για τη δικαιοσύνη και κατά της ατιμωρησίας», είπε ο πρόεδρος του ΕΚ, Μάρτιν Σουλτς, κατά τη διάρκεια της τελετής.

Ο πρόεδρος Σουλτς τόνισε πως το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο οφείλει να ερευνήσει τα εγκλήματα που διέπραξε το Ισλαμικό Κράτος και υπενθύμισε ότι η Ευρώπη έχει καθήκον να προστατεύσει όσους διώκονται. «Εμείς, η δημοκρατική κοινότητα που ζει σε πιο ευημερούσες περιοχές του κόσμου, μερικές φορές αρνείται να τους προσφέρει προστασία. Είναι ντροπή, αφόρητη ντροπή».

Επίσης, ο πρόεδρος του ΕΚ χαιρέτησε τους άλλους δύο υποψήφιους για το Βραβείο Ζαχάρωφ τον Τούρκο δημοσιογράφο Καν Ντουντάρ και τον ηγέτη της Κριμαίας, Μουσταφά Τζεμιλέφ. Μάλιστα, στην τελετή συμμετείχε ο μικρός αδερφός της Χατζι Μπασάρ με τον οποίο είχε ξανασυναντηθεί για πρώτη φορά μόλις την προηγουμένη μέρα μετά 18 μήνες κράτησής του σε κέντρο μεταναστών.

Νάντια Μουράντ και Λαμίγια Χατζι Μπασάρ

Τον Αύγουστο του 2014, το ΙΚ δολοφόνησε όλους τους άνδρες του χωριού Kocho, στην περιοχή Sinjar του Ιράκ, τόπο καταγωγής της Νάντια Μουράντ και Λαμίγια Χατζι Μπασάρ. Μετά τη σφαγή αυτή, το ΙΚ  προχώρησε στην υποδούλωση γυναικών και παιδιών. Όλες οι γυναίκες, μεταξύ αυτών η Χατζί Μπασάρ, η Μουράντ και οι αδελφές τους, απήχθησαν και αγοράστηκαν και πουλήθηκαν επανειλημμένα ως σκλάβες του σεξ.

Η Νάντια Μουράντ κατάφερε να δραπετεύσει απο το Ισλαμικό Κράτος τον Νοέμβριο του 2014, ενώ η Χατζί Μπασάρ την ακολούθησε τον Απρίλιο του 2016 με τη βοήθεια της οικογένειάς της που πλήρωσε διακινητές της περιοχής για τον σκοπό αυτό.

Τα δύο κορίτσια ζουν σήμερα στη Γερμανία και δραστηριοποιούνται για την ενημέρωση ευαισθητοποίηση του κόσμου για τη δεινή κατάσταση στην οποία έχει βρεθεί η αρχαιότατη κοινότητας των Γεζίντι, ενώ συνεχίζουν να βοηθούν γυναίκες και παιδιά που έπεσαν θύματα δουλείας και θηριωδιών από το IΚ.

Το Βραβείο Ζαχάρωφ

Το βραβείο Ζαχάρωφ για την ελευθερία της σκέψης απονέμεται κάθε χρόνο από το ΕΚ. Ιδρύθηκε το 1988 για να τιμήσει άτομα ή οργανώσεις για την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών. Πέρυσι, το βραβείο κέρδισε ο Raif Badawi.

Οι υποψηφιότητες για το βραβείο Ζαχάρωφ προτείνονται από πολιτικές ομάδες ή ομάδες τουλάχιστον 40 ευρωβουλευτών. Οι επιτροπές Εξωτερικών Υποθέσεων και Ανάπτυξης στη συνέχεια ψηφίζουν για τους τρεις επιλαχόντες και, σε μεταγενέστερο στάδιο, η Διάσκεψη των Προέδρων επιλέγει το πρόσωπο που θα τιμηθεί.

Read More

Συνέδριο για Ευρωπαϊκά Χρηματοδοτικά Εργαλεία στην Καλαμάτα

Διευρυμένο Περιφερειακό Συνέδριο πραγματοποιείται στην Καλαμάτα την Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου, με θέμα «Ευρωπαϊκά Χρηματοδοτικά Εργαλεία – Ευκαιρίες Ανάπτυξης για την Περιφέρεια Πελοποννήσου».

Το συνέδριο, που θα γίνει στο αμφιθέατρο του Εργατικού Κέντρου, στις 5.30 το απόγευμα, διοργανώνεται από το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, σε συνεργασία με την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και με την υποστήριξη της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Καλαμάτας.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, το πρόγραμμα του σεμιναρίου, υο οποίο θα συντονίσει ο επικεφαλής του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα Λεωνίδας Αντωνακόπουλος, περιλαμβάνει δύο ενότητες.

• Ομιλητές στην πρώτη ενότητα, η θεματική της οποίας αφορά «Στρατηγικές επιλογές για την ανάπτυξη της Περιφέρειας και ευρωπαϊκές δυνατότητες μέσα από νέα αναπτυξιακά εργαλεία», θα είναι οι: Μαρία Σπυράκη ευρωβουλευτής («Τόνωση των επενδύσεων στην Ε.Ε: το επενδυτικό σχέδιο Γιούνκερ για την Ευρώπη και τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία»), Αργύρης Περουλάκης αναπληρωτής επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και Επικεφαλής του Τμήματος Επικοινωνίας, Εταιρικών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Δικτύων («Επενδύσεις και ανάπτυξη: Ευρωπαϊκά Εργαλεία», Νίκος Σέργης εκπρόσωπος Ειδικής Γραμματείας ΣΔΙΤ, υπουργείο Οικονομίας («Εργα ΣΔΙΤ στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σχεδίου για την Ευρώπη») και Γεώργιος Γιακουμάκης υπεύθυνος έργου Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων («Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων – σκέλος Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων»).

• Στη δεύτερη ενότητα, με θεματική «Οι ευρωπαϊκές πολιτικές για την αγροτική ανάπτυξη, τον τουρισμό και τον πολιτισμό – συγκριτικά πλεονεκτήματα για την Περιφέρεια Πελοποννήσου», θα μιλήσουν οι Σταύρος Μπένος πρώην υπουργός πρώην δήμαρχος Καλαμάτας, πρόεδρος Σωματείου «Διάζωμα» («Η πολιτιστική κληρονομιά ως εργαλείο ανάπτυξης για τις ευρωπαϊκές περιφέρειες»), Βαγγέλης Διβάρης πρόεδρος Λέσχης Φίλων Ελαιόλαδου «Φιλαίος», πρώην ειδικός γραμματέας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και πρώην στέλεχος Ευρωπαϊκής Επιτροπής («Η ΚΑΠ και το ελληνικό ελαιόλαδο: από τις επιδοτήσεις στις ευκαιρίες») και Ντίνα Νικολάκου θεματική αντιπεριφερειάρχης Πελοποννήσου («Τουρισμός στην Πελοπόννησο: Νέα αναπτυξιακή δυναμική για την τοπική οικονομία»).

Αντίστοιχη συνάντηση έχει προγραμματιστεί και το Σάββατο 10 Δεκεμβρίου, στη Σπάρτη.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΜΜΕ

Την Πέμπτη 8 του μήνα, στις 6 το απόγευμα, στην Καλαμάτα, θα προηγηθεί  η Πανελλήνια Σύνοδος των Κέντρων Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης (EDICs) και Ομάδα της Ευρώπης (Team Europe), στην οποία θα μιλήσουν, ο Λεωνίδας Αντωνακόπουλος επικεφαλής του Γραφείου του  Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα και ο Αργύρης Περουλάκης αναπληρωτής επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και επικεφαλής του Τμήματος Επικοινωνίας, Εταιρικών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Δικτύων.

Παράλληλα, την Παρασκευή 9 του μήνα, στις 11 το πρωί, στο πλαίσιο του συνεδρίου, θα γίνει δίωρο σεμινάριο για τον Τύπο και τα μέσα ενημέρωσης της Περιφέρειας Πελοποννήσου, με θέμα «Γράφοντας για την Ευρώπη: θέματα και Εργαλεία».

Ομιλητές στο σεμινάριο θα είναι οι Λεωνίδας Αντωνακόπουλος επικεφαλής του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, Μαρία Σπυράκη ευρωβουλευτής («Ευρωπαϊκή Ενωση: Οι μεγάλες προκλήσεις (προσφυγικό /μεταναστευτικό, BREXIT, οικονομική κρίση), Κώστας Τσουτσοπλίδης εκπρόσωπος Τύπου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα («Θέματα και Εργαλεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τους δημοσιογράφους»), Κλημεντίνη Διακομανώλη προϊσταμένη του Τμήματος Τύπου και ΜΜΕ της Αντιπροσωπείας της ΕΕ στην Ελλάδα («Οι νέες προτεραιότητες της Επιτροπής Γιούνκερ») και Πέτρος Αγγος ειδικός στα κοινωνικά δίκτυα, συνεργάτης της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα («Ψηφιακά Εργαλεία ευρωπαϊκής πληροφόρησης»).

Read More

Διευρυμένο Περιφερειακό Συνέδριο στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα σε συνεργασία με το γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα διοργανώνουν συνέδριο και διάλογο με τους φορείς και τους πολίτες της Περιφέρειας Πελοποννήσου με τίτλο ““Οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περιφερειακή ανάπτυξη μέσα από την αγροτική οικονομία, την αειφορία και την καινοτομία: Η πρόκληση για την Περιφέρεια Πελοποννήσου”. Το διήμερο 8-10 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθούν στην Καλαμάτα και στη Σπάρτη πολλαπλές δράσεις στις οποίες θα συμμετέχουν ο Αναπληρωτής Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας κ. Περουλάκης και η Επικεφαλής του τμήματος Τύπου, κα Διακομανώλη.

Πρόγραμμα

Read More

Ομιλία Επικεφαλής Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα κ. Π.Καρβούνη στην Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων

Ομιλία Επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδακ κ. Π. Καρβούνη στην κοινή συνεδρίαση της Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων με θέμα “Το έργο των Εδρών Jean Monnet”.

Read More