Ευκολότερη εργασία στο εξωτερικό με τη νέα ευρωπαϊκή επαγγελματική ταυτότητα

Η άσκηση ενός επαγγέλματος σε άλλη χώρα της ΕΕ καθίσταται ευκολότερη για νοσηλευτές γενικών καθηκόντων, φαρμακοποιούς, φυσικοθεραπευτές, οδηγούς ορειβασίας και κτηματομεσίτες, χάρη στην ευρωπαϊκή επαγγελματική ταυτότητα (EPC).

Με την EPC, τα προσόντα των επαγγελμάτων αυτών μπορούν να αναγνωριστούν αποτελεσματικότερα σε άλλη χώρα της ΕΕ — η αξιολόγηση θα γίνεται βάσει των υφιστάμενων κανόνων, αλλά ο μηχανισμός θα απλουστευθεί μέσω ηλεκτρονικής διαδικασίας. Ταυτόχρονα, προβλέπονται διασφαλίσεις για την αποτροπή καταχρήσεων: η δημιουργία ενός μηχανισμού έγκαιρης προειδοποίησης εξασφαλίζει ότι οι ασθενείς και οι καταναλωτές της ΕΕ συνεχίζουν να προστατεύονται επαρκώς. Εφόσον τεθεί σε εφαρμογή και, με βάση την πρακτική εμπειρία όσον αφορά τη λειτουργία της, η EPC μπορεί να επεκταθεί στο μέλλον και σε άλλους κλάδους επαγγελματιών που δύνανται να μετακινηθούν στο εξωτερικό.

Η Επίτροπος Elżbieta Bieńkowska, αρμόδια για την εσωτερική αγορά, τη βιομηχανία, την επιχειρηματικότητα και τις ΜΜΕ, δήλωσε: «Η ευρωπαϊκή επαγγελματική ταυτότητα αποτελεί ένα σημαντικό βήμα έτσι ώστε οι Ευρωπαίοι με τα κατάλληλα προσόντα να μπορούν να εργαστούν, με ευκολότερο και ταχύτερο τρόπο, εκεί όπου χρειάζονται, απαιτούνται και εκτιμώνται τα προσόντα τους. Είναι ένα πρακτικό εργαλείο που θα έχει οφέλη όχι μόνο για τους επαγγελματίες αλλά και για όσους έχουν ανάγκη τις υπηρεσίες τους. Είναι ένα ακόμη χειροπιαστό όφελος της ενιαίας αγοράς της ΕΕ».

Η ευρωπαϊκή επαγγελματική ταυτότητα δεν είναι μια πλαστική κάρτα, αλλά ένα ηλεκτρονικό πιστοποιητικό που εκδίδεται από την πρώτη πλήρως διαδικτυακή πανευρωπαϊκή διαδικασία για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων. Λειτουργεί μέσω του καθιερωμένου συστήματος πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά (ΙΜΙ) και επιτρέπει στους επαγγελματίες να επικοινωνούν με τις αρμόδιες αρχές μέσω ασφαλούς δικτύου.

Σημειώνεται ότι η ευρωπαϊκή επαγγελματική ταυτότητα και ο μηχανισμός έγκαιρης προειδοποίησης αποτελούν σημαντικά επιτεύγματα του εκσυγχρονισμού της οδηγίας για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων.

www.epixeir.gr

Read More

Η κατοχύρωση με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ορισμένων αγροτικών προϊόντων

Το ΕΚ με μη νομοθετικό ψήφισμα που ενέκρινε την Πέμπτη ζητάει να απαγορευθεί η δυνατότητα κατοχύρωσης με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας των προϊόντων που λαμβάνονται από βιολογικές κυρίως μεθόδους, όπως η διασταύρωση, προκειμένου να προστατευθεί η καινοτομία, η επισιτιστική ασφάλεια και οι μικρές επιχειρήσεις.

Οι ευρωβουλευτές εξέφρασαν την έκπληξή τους για την απόφαση του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας να επιτρέψει τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας για τα εν λόγω προϊόντα, και κάλεσαν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αποσαφηνίσει άμεσα τους ισχύοντες κανόνες της ΕΕ και να εξασφαλίσει εγγυημένη πρόσβαση σε υλικά, καθώς και τη χρήση των υλικών αυτών που προέρχονται από κατ’ ουσία βιολογικές διεργασίες για βελτίωση φυτικών ποικιλιών

Οι ευρωβουλευτές σημειώνουν ότι η βελτίωση των φυτών αποτελεί καινοτόμο διαδικασία που εφαρμοζόταν ανέκαθεν από τους γεωργούς και τις γεωργικές κοινότητες στο πλαίσιο των γεωργικών δραστηριοτήτων. Υποστηρίζουν ότι η πρόσβαση σε βιολογικό φυτικό υλικό είναι απολύτως αναγκαία για την τόνωση της καινοτομίας και της ανάπτυξης νέων ποικιλιών, προκειμένου να διασφαλιστεί η παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια, να αντιμετωπιστεί η κλιματική αλλαγή και να αποτραπεί η δημιουργία μονοπωλίων.

Τα προϊόντα που προέρχονται από κατ’ ουσία βιολογικές μεθόδους, όπως φυτά, σπόροι, ενδημικά χαρακτηριστικά και γονίδια, θα πρέπει να αποκλείονται από τη δυνατότητα κατοχύρωσης με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας· υποστηρίζουν οι ευρωβουλευτές με ψήφισμα που υιοθέτησαν με 413 ψήφους υπέρ, 86 κατά και 28 αποχές.

πηγή: www.epixeiro.gr

Το Κοινοβούλιο καλεί την Επιτροπή να αποσαφηνίσει άμεσα τους υφιστάμενους κανόνες της ΕΕ και ιδιαίτερα την οδηγία για την έννομη προστασία των βιοτεχνολογικών εφευρέσεων, και να διαβιβάσει τις εν λόγω διευκρινίσεις στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα προϊόντα που λαμβάνονται από βιολογικές κυρίως μεθόδους δεν θα μπορούν να κατοχυρώνονται με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας.

Read More

Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση 105 εκατ. ευρώ σε παραμεθόριες περιοχές Ελλάδας και Ιταλίας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα ένα νέο πρόγραμμα Interreg μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας ύψους άνω των 123 εκατ. ευρώ, με σχεδόν 105 εκατ. ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Η Επίτροπος Περιφερειακής Πολιτικής, κυρία Corina Crețu, δήλωσε: “Είμαι ευτυχής για τη σημερινή έγκριση του εν λόγω προγράμματος. Εστιάζοντας σε λίγες προτεραιότητες που μπορούν να έχουν αποτελέσματα, το πρόγραμμα θα συμβάλει στη δημιουργία ανάπτυξης και ποιοτικών θέσεων εργασίας στην παραμεθόρια περιοχή Ελλάδας-Ιταλίας.

Το νέο πρόγραμμα έχει ως στόχο την αύξηση της οικονομικής ανταγωνιστικότητας στην παραμεθόρια περιοχή Ελλάδας-Ιταλίας στηρίζοντας την επιχειρηματικότητα, την καινοτομία και την ομαδοποίηση των οικονομικών δραστηριοτήτων. Το πρόγραμμα θα προωθήσει τη αλληλεπίδραση μεταξύ των καινοτόμων διαδικασιών στις ΜΜΕ, ενώ παράλληλα θα τονώσει τις βιομηχανίες που αξιοποιούν κοινούς τοπικούς πόρους. Επιπλέον, το πρόγραμμα θα βελτιώσει την από κοινού διαχείριση του αντικτύπου των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στους φυσικούς πόρους, τόσο στις αστικές όσο και στις πεδινές και παράκτιες περιοχές της Αδριατικής και του Ιονίου Πελάγους. Με τον τρόπο αυτό θα ενισχυθεί η προστασία της θαλάσσιας και της χερσαίας βιοποικιλότητας.

Ιστορικό

Οι περιοχές και οι επαρχίες που συμμετέχουν στο «INTERREG V-A Ελλάδα-Ιταλία» είναι οι εξής:

στην Ιταλία: Taranto, Brindisi, Lecce, Foggia, Bari, Barletta-Andria-Trani·

στην Ελλάδα: Άρτα, Θεσπρωτία, Ιωάννινα, Πρέβεζα, Ζάκυνθος, Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Λευκάδα, Αιτωλοακαρνανία, Αχαΐα και Ηλεία.

Το πρόγραμμα θα επικεντρωθεί στις εξής τρεις προτεραιότητες:

  1. Καινοτομία και ανταγωνιστικότητα, με επενδύσεις στη έρευνα και την ανάπτυξη και τις ΜΜΕ που θα συμβάλουν στην οικοδόμηση μιας ισχυρής οικονομίας με εξαγωγικό προσανατολισμό. Δίνεται έμφαση σε τομείς με υψηλό δυναμικό ανάπτυξης, όπως τα γεωργικά προϊόντα διατροφής, η γαλάζια ανάπτυξη, ο τουρισμός, η πολιτιστική κληρονομιά και οι κλάδοι του πολιτισμού και της δημιουργικότητας.
  2. Ολοκληρωμένη διαχείριση του περιβάλλοντος. Στόχος της προτεραιότητας αυτής είναι η διευκόλυνση της ανάπτυξης και της υλοποίησης κοινών προσεγγίσεων για τη διαχείριση του περιβάλλοντος, η αναγνώριση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και η προώθηση του κοινού δυναμικού και των ευθυνών στον τομέα της περιβαλλοντικής προστασίας και της πρόληψης των κινδύνων.
  3. Πολυτροπικό βιώσιμο σύστημα μεταφορών. Αυτό θα επιτευχθεί με επενδύσεις σε περιφερειακές και διασυνοριακές συνδέσεις, οι οποίες θα βελτιώσουν την πρόσβαση στις υποδομές μεταφορών, τον συντονισμό των διασυνοριακών συστημάτων και διαδικασιών μεταφορών, την ενσωμάτωσή τους στα περιφερειακά, εθνικά και διασυνοριακά σχέδια στον τομέα των μεταφορών, καθώς και την προώθηση ενός αποτελεσματικού και φιλικού προς το περιβάλλον συστήματος μεταφορών και κινητικότητας.

Συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας: 123 176 899 ευρώ

Συνολική συνεισφορά της ΕΕ (ΕΤΠΑ- Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης): 104 700 362 ευρώ

πηγή: www.epixeiro.gr

Read More

Ημερίδα από το Europe Direct Καλαμάτας: Μετανάστευση & Κοινωνική Οικονομία: προκλήσεις & ευκαιρίες για την Ελλάδα & την Ευρώπη

Το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct Καλαμάτας οργανώνει Ημερίδα για το ευρύ κοινό με θέμα: «Μετανάστευση & Κοινωνική Οικονομία: προκλήσεις και ευκαιρίες για την Ελλάδα και την Ευρώπη». Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 20 Δεκεμβρίου 2015 στην Καλαμάτα, ώρα 10:30-14:30, (Ξεν. GALAXY, Κολοκοτρώνη 14).

Στην Ημερίδα θα παρουσιαστεί η μεταναστευτική πολιτική και το ευρωπαϊκό πρόγραμμα δράσης της Ε.Ε. και θα συμμετέχουν με εισηγήσεις διακεκριμένοι επιστήμονες οι οποίοι θα αναπτύξουν τις απόψεις της κοινωνίας των πολιτών για το μείζον αυτό θέμα.

Με την ευκαιρία της Ημερίδας θα διανεμηθεί ερωτηματολόγιο προκειμένου να καταγραφούν οι απόψεις των πολιτών για την πολιτική της Ε.Ε. στο μεταναστευτικό. Επίσης, θα συζητηθούν θέματα σχετικά τη συγκρότηση Κοινωνικών Αναπτυξιακών Συμπράξεων και τη δυνατότητα συμμετοχής τους στους περιφερειακούς μηχανισμούς στήριξης της κοινωνικής οικονομίας Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Read More

Εγκρίθηκε το σύνολο των 118 προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης

Και τα 118 προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης της ΕΕ είναι τώρα έτοιμα να ξεκινήσουν, με προϋπολογισμό 99,6 δισ. ευρώ.

Η σημερινή έγκριση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας σηματοδοτεί το τέλος της διαδικασίας έγκρισης του συνόλου των 118 προγραμμάτων για την περίοδο 2014-2020.

Με 99,6 δισ. ευρώ από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), και επιπλέον 60,6 δισ. ευρώ από τη συγχρηματοδότηση εκ μέρους των εθνικών και περιφερειακών δημοσίων ταμείων ή ιδιωτικών επενδύσεων, τα ΠΑΑ θα βοηθήσουν τις ευρωπαϊκές αγροτικές περιοχές και κοινότητες να αντιμετωπίσουν τις τρέχουσες οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές προκλήσεις και να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που θα ανακύψουν.

Επισημαίνοντας αυτό το ορόσημο, ο Επίτροπος Phil Hogan δήλωσε τα εξής: «Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης αφορά τις θέσεις εργασίας, την ανάπτυξη, τις επενδύσεις και την ανταγωνιστικότητα στην αγροτική Ευρώπη. Ο στόχος είναι να δοθεί στις αγροτικές περιοχές και κοινότητες η δυνατότητα να ανταποκριθούν στο ευρύ φάσμα προκλήσεων και ευκαιριών που καλούνται να αντιμετωπίσουν τον 21ο αιώνα: προκλήσεις και ευκαιρίες οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές. Με έξυπνες και στρατηγικές επενδύσεις, τα ΠΑΑ θα αποτελέσουν την κινητήρια δύναμη για την ανανέωση των γενεών και θα δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για την άνθηση της οικονομίας, της κοινωνίας και του περιβάλλοντος στις αγροτικές περιοχές. Με την COP 21 να διεξάγεται αυτή τη στιγμή στο Παρίσι, η έμφαση πέφτει αναπόφευκτα στην αντιμετώπιση της σημαντικής κλιματικής πρόκλησης και το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο, συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση αυτής της πρόκλησης.»

Οι κατ’ εξοχήν αγροτικές περιοχές αντιπροσωπεύουν το 52 % της επικράτειας της ΕΕ και έχουν πληθυσμό 112,1 εκατ. ατόμων. Οι περιφέρειες αυτές διαφέρουν σημαντικά μεταξύ τους και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν αντικατοπτρίζουν πολλές διαφορετικές περιστάσεις. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Επιτροπή παρέχει μεγαλύτερη ευελιξία στα κράτη μέλη προκειμένου η στήριξη να είναι πιο στενά προσαρμοσμένη στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε περιφέρειας ή χώρας και γι’ αυτό χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερη έμφαση στην επικουρικότητα. Με τον τρόπο αυτό, τα κράτη μέλη μπορούν να οικοδομήσουν τα δικά τους εθνικά ή περιφερειακά προγράμματα, που θα αντανακλούν αυτές τις ιδιαιτερότητες, με βάση τουλάχιστον τέσσερις από τις έξι κοινές προτεραιότητες: γνώση και καινοτομία, ανταγωνιστικότητα, καλύτερη οργάνωση της τροφικής αλυσίδας, διατήρηση των οικοσυστημάτων, αποδοτική χρήση των πόρων και κοινωνική ένταξη. Οι προτεραιότητες αυτές αντανακλούν επίσης τον βαθμό στον οποίο η χρηματοδότηση μέσω των ΠΑΑ έχει θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία εν γένει και όχι μόνο στις γεωργικές και τις άλλες αγροτικές κοινότητες.

Για παράδειγμα, οι πολωνικές αρχές αποφάσισαν να αφιερώσουν το ένα τρίτο της χρηματοδότησης των ΠΑΑ για την ενίσχυση της βιωσιμότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και της ανταγωνιστικότητας, με ένα πρόγραμμα που θα παρέχει επενδυτική στήριξη σε περίπου 200 000 γεωργικές εκμεταλλεύσεις και σε περισσότερες από 1 800 ομάδες παραγωγών, με στόχο τη δημιουργία χιλιάδων θέσεων εργασίας. Πολλά περιφερειακά προγράμματα, όπως εκείνα για την Πικαρδία ή την Κάτω Νορμανδία στη Γαλλία, περιλαμβάνουν τη στήριξη της εγκατάστασης νέων γεωργών.

Μία από τις πιο συχνές προτεραιότητες των εθνικών και περιφερειακών ΠΑΑ είναι η δράση για το κλίμα.

Για παράδειγμα, η Αυστρία κατένειμε το 71 % της στήριξής της στην καλύτερη διαχείριση των φυσικών πόρων και στην ενθάρρυνση των φιλικών προς το κλίμα γεωργικών πρακτικών, με στόχο η εκμετάλλευση του 83 % των γεωργικών εκτάσεων να γίνεται με συμβάσεις που υποστηρίζουν τη βελτίωση της βιοποικιλότητας και η εκμετάλλευση του 75 % των εκτάσεων να γίνεται με συμβάσεις που υποστηρίζουν τη βελτίωση της ποιότητας των υδάτων.

Ομοίως, η κεντρική προτεραιότητα του ΠΑΑ της Ιρλανδίας είναι η αποκατάσταση, η διατήρηση και η ενίσχυση των οικοσυστημάτων που συνδέονται με τη γεωργία και τη δασοκομία. Τα τρία τέταρτα της συνολικής χρηματοδότησης για την Ιρλανδία διατίθενται για την προτεραιότητα αυτή.

Η διασύνδεση των αγροτικών περιοχών και η ενίσχυση των υποδομών αποτελούν σημαντική προϋπόθεση για την ανταγωνιστικότητα. Στην Ιταλία, το ΠΑΑ της Καλαβρίας θα συμβάλει στην κοινωνική ένταξη και την οικονομική ανάπτυξη στις αγροτικές περιοχές προσφέροντας βελτιωμένες ευρυζωνικές υποδομές σε περίπου 48 % του αγροτικού πληθυσμού.

Ορισμένα από τα συνολικά προσδοκώμενα επιτεύγματα για την περίοδο 2014-2020 περιγράφονται αδρομερώς στο παρόν δελτίο. Η υλοποίηση και ο αντίκτυπος των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης παρακολουθούνται και αξιολογούνται λεπτομερώς. Τα πορίσματα είναι διαθέσιμα σε εκθέσεις που αναρτώνται στον δικτυακό τόπο της Επιτροπής.

πηγή: www.epixeiro.gr

Read More

Η Γαλλία είπε «όχι» στην ακροδεξιά – Ήττα του Εθνικού Μέτωπου

Σε καμία περιφέρεια δεν επικράτησε το ακροδεξιό κόμμα της Γαλλίας, το Εθνικό Μέτωπο της Μαρίν Λεπέν, στονδεύτερο γύρο των περιφερειακών εκλογών. Την άνοδό του αναχαίτισε η κινητοποίηση των ψηφοφόρων που ανησύχησαν μπροστά στην πορεία του προς την εξουσία, 16 μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές του 2017.

Τα αποτελέσματα αποτελούν πλήγμα, έπειτα από μια ιστορική νίκη στον πρώτο γύρο των περιφερειακών εκλογών, για τα τρία πρωτοκλασάτα στελέχη του Εθνικού Μετώπου και κυρίως την πρόεδρό Μαρίν Λεπέν.

Η 26χρονη ανιψιά της Μαριόν Μαρεσάλ Λεπέν, ηττήθηκε στο νότο, ενώ ο Φλοριάν Φιλιππό, 34 ετών στα ανατολικά.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, η Δεξιά κατακτάει 7 περιφέρειες, περιλαμβανομένης της περιφέρειας του Παρισιού, «προπυργίου» της Αριστεράς εδώ και 17 χρόνια.

Το Σοσιαλιστικό Κόμμα του προέδρου της Γαλλίας Φρανσουά Ολάντ και οι σύμμαχοί του περιορίζουν τις απώλειες καθώς όπως όλα δείχνουν κερδίζουν 5 περιφέρειες εκ των συνολικά 13. Στην Κορσική επικράτησαν οι εθνικιστές.

Σύμφωνα με τον πολιτικό αναλυτή, Ζαν Υβ Καμούς το αποτέλεσμα της τελευταίας εκλογικής αναμέτρησης πριν από τις εκλογές του 2017 «τείνει να επιβεβαιώσει ότι το Εθνικό Μέτωπο έχει οδηγηθεί σε ένα αδιέξοδο: κατέγραψε εντυπωσιακά αποτελέσματα στον πρώτο γύρο, ωστόσο δεν γνωρίζει πώς να προχωρήσει παρακάτω».

Ο Ζαν Βιάρντ, επίσης πολιτικός αναλυτής, υποστηρίζει: «Η ακροδεξιά δεν έχει την επιθυμία να ανέλθει στην εξουσία».

Οι προσέλευση των Γάλλων ψηφοφόρων στις κάλπες για το δεύτερο γύρο των περιφερειακών εκλογών ήταν μεγαλύτερη σε σύγκριση με τον πρώτο, μια ένδειξη της κινητοποίησης που υπήρξε και χαιρετίστηκε με ικανοποίηση από τα στελέχη της Δεξιάς και της Αριστεράς ως ένα «δημοκρατικό άλμα».

Η Αριστερά άλλωστε θυσίασε τους υποψηφίους της στο Βορρά και το Νότο και κάλεσε τους ψηφοφόρους της να ψηφίσουν τους συντηρητικούς υποψηφίους.

Νωρίτερα, ο γάλλος πρωθυπουργός Μανουέλ Βαλς δήλωσε βέβαιος ότι το Εθνικό Κόμμα δεν θα κερδίσει κάποια περιφέρεια, προειδοποίησε ωστόσο ότι “(δε νιώθουμε) καμία ανακούφιση, καμία διάθεση να θριαμβολογήσουμε (…). Ο κίνδυνος της ακροδεξιάς δεν έχει εξαλειφθεί, απέχουμε πολύ από αυτό”, καθώς τουλάχιστον 6 εκατ. Γάλλοι ψήφισαν Λεπέν.

Ο γάλλος πρωθυπουργός υπενθύμισε έτσι την άνευ προηγουμένου νίκη του Εθνικού Μετώπου στον πρώτο γύρο των εκλογών και ενώ απομένουν 16 μήνες από τις προεδρικές εκλογές του 2017.

Τα υψηλά ποσοστά που συγκέντρωσε το ακροδεξιό Εθνικό Μέτωπο στις περιφερειακές εκλογές της Γαλλίας θα πρέπει να γίνουν αντιληπτά ως μια “προειδοποίηση” τόνισε ο πρόεδρος της Ρεπουμπλικανών Νικολά Σαρκοζί.

“Τίποτα δεν θα μπορέσει να μας σταματήσει” επέμεινε πάντως η επικεφαλής του ακροδεξιού κόμματος Μαρίν Λεπέν.

Σημειώνεται ότι το Εθνικό Μέτωπο δεν επικράτησε σε καμία από τις έξι περιφέρειες στις οποίες προηγείτο στον πρώτο γύρο της 6ης Δεκεμβρίου, αλλά και τις τρεις τις οποίες είχε θέσει ως στόχο στον δεύτερο γύρο.

Έτσι στις περιφέρειες Νορ-Πα-ντε-Καλέ-Πικαρδία, όπου ήταν υποψήφια η Μαρίν Λεπέν και Προβηγκία-Αλπεις-Κυανή Ακτή, όπου ήταν επικεφαλής του ψηφοδελτίου η ανιψιά της Μάριον Mαρεσάλ -Λεπέν το ακροδεξιό κόμμα υποχωρεί έναντι των κεντροδεξιών Ζαβιέ Μπερτράν και Κριστιάν Εστροζί αντίστοιχα.

Καθοριστικό ρόλο στο αποτέλεσμα εικάζεται ότι έπαιξε το πολύ μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχής των γάλλων εκλογέων, αυξημένο τουλάχιστον κατά 5% σε σχέση με τον πρώτο γύρο, αλλά και τον δεύτερο γύρο των περιφερειακών εκλογών του 2010.

Τα αποτελέσματα αυτά προκύπτουν μετά και την απόσυρση των υποψηφίων του Σοσιαλιστικού Κόμματος σε δύο από τις περιφέρειες και την έκκληση του κόμματος προς τους υποστηρικτές του να προσέλθουν στις κάλπες και να μην στηρίξουν το Εθνικό Μέτωπο.

Πηγή: Skai.gr

Read More

Ξαναγεννιέται η ελπίδα για φιλόδοξη κλιματική συμφωνία στο Παρίσι

Θα ήταν αδιανόητο μόλις πριν από λίγους μήνες, αλλά μια νέα παγκόσμια συμφωνία για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής που αναμένεται να επιτευχθεί σήμερα (11 Δεκεμβρίου) φαίνεται ότι θα θέσει έναν πολύ πιο φιλόδοξο στόχο από ό, τι αναμενόταν.

Με την υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών και της ΕΕ, η συμφωνία που αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός των ημερών, φαίνεται ότι πρόκειται να πάει πέρα από το σημερινό στόχο του περιορισμού της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη κατά 2 βαθμούς Κελσίου πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα.

Αντ ‘αυτού, το τελευταίο σχέδιο που δημοσιεύθηκε αργά χθες (10 Δεκεμβρίου), προβλέπει ένα νέο στόχο να διατηρηθεί η άνοδος «πολύ κάτω από τους 2 βαθμούς Κελσίου από τα προβιομηχανικά επίπεδα και να συνεχίσει τις προσπάθειες για τον περιορισμό της αύξησης της θερμοκρασίας στον 1,5 βαθμό Κελσίου». Είναι το πρώτο σχέδιο που δεν προσφέρει εναλλακτικές επιλογές για το στόχο.

Αν και οι περικοπές στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που έχουν δεσμευθεί στο Παρίσι δεν θα έρθούν ούτε καν κοντά στον περιορισμό της αύξησης σε 2C, η ρητή αναγνώριση του πόσο χρειάζονται πολύ περισσότερα να γίνουν θα μπορούσε να θέσει τον κόσμο σε μια πορεία για πιο αποφασιστική δράση στο μέλλον.

Πλήγμα για τις πετρελαϊκές χώρες

Αν το κείμενο παραμένει άθικτο, θα ήταν μια συμβολική ήττα για ορισμένες χώρες που τάχθηκαν κατά ενός πιο φιλόδοξου στόχου, κυρίως για τα κράτη του Κόλπου που εξάγουν πετρέλαιο.

Η Σαουδική Αραβία την περασμένη εβδομάδα μπλόκαρε τις αρχικές προσπάθειες να συμπεριληφθούν οι αναφορές στη συμφωνία του Παρισιού μια έκθεση του ΟΗΕ που συνιστούσε ως στόχο 1.5C, υποστηρίζοντας ότι η επίτευξη θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια των τροφίμων, διότι αυτό θα απαιτούσε μαζική φύτευση δένδρων στις γεωργικές εκτάσεις.

Ο διαπραγματευτής της Σαουδικής Αραβίας, Khalid Abuleif, είπε ότι οι επιστήμονες δεν έχουν «ισχυρή πληροφόρηση και την υποστήριξη της επιστήμης να ενεργούν πρακτικά και να πληρούν τα εν λόγω κριτήρια».

Η Ινδία, η οποία ηγείται των αιτημάτων των πλουσιότερων χωρών να αναλάβουν ένα μεγαλύτερο μερίδιο του φορτίου, προσέφερε υπό όρους υποστήριξη για ένα στόχο 1.5C και αν οι ανεπτυγμένες χώρες δεχθούν μεγαλύτερες περικοπές των εκπομπών.

Ο στόχος των 2C ήταν πάντα  κάπως αυθαίρετο όριο για την αποτροπή των χειρότερων επιπτώσεων της υπερθέρμανσης του πλανήτη, με τη μορφή της ανόδου της στάθμης της θάλασσας και πιο σοβαρών και συχνότερων καταιγίδων, πλημμυρών και ξηρασιών.

Οι μέσες θερμοκρασίες της επιφάνειας έχουν ήδη αυξηθεί κατά 1C, και τα αέρια του θερμοκηπίου που εκπέμπονται ήδη είναι πιθανό να ωθήσουν την άνοδο 1.5C μέσα σε λίγες δεκαετίες.

Το κύριο επιστημονικό όργανο των Ηνωμένων Εθνών, η Διακυβερνητική Επιτροπή για την Αλλαγή του Κλίματος (IPCC), έχει πει ότι μόνο στοχεύοντας στον 1,5 βαθμό μακροπρόθεσμα θα θέσει τις χώρες στην πορεία προς την επίτευξη του στόχου 2 βαθμών Κελσίου, αλλά παραδέχεται ότι η έρευνα είναι ελλιπής.

«Υπάρχουν περιορισμένα στοιχεία για τις πιθανές επιπτώσεις του 1,5 βαθμού και πρέπει να γίνει περισσότερη έρευνα», δήλωσε ο επικεφαλής της IPCC, Hoesung Lee.

Τα ανθρώπινα δικαιώματα;

Εμπειρογνώμονες σε θέματα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κάλεσαν τους υπουργούς να θέσουν τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πάλι ως δεσμευτικό τμήμα ενός σχεδίου για τη νέα παγκόσμια συμφωνία για την αντιμετώπιση της υπερθέρμανσης του πλανήτη.

Χθες το βράδυ αφαιρέθηκε από την τελευταία έκδοση που κυκλοφόρησε.

Ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Loran Fabius ελπίζει να έχει το τελικό κείμενο έτοιμο σήμερα (11 Δεκεμβρίου), και τα βασικά ζητήματα παραμένουν ανοιχτά, με τις συνομιλίες πιθανό να συνεχιστούν μέσα στη νύχτα.

Οι οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι ανθρωπιστικές οργανώσεις και τα άτομα που επηρεάζονται από το κλίμα ήταν απογοητευμένοι για την αφαίρεση μιας παλαιότερης πρότασης που ανέφερε ότι η δεσμευτική συμφωνία του Παρισιού θα πρέπει να εφαρμοστεί «με βάση το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων».

«Θεωρούμε δεδομένο ότι τα δικαιώματα του ανθρώπου δεν είναι κάτι που θα πρέπει να αφαιρεθούν», δήλωσε ο Benjamin Schachter του Γραφείου του Ύπατου Αρμοστή του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. «Εξακολουθεί να υπάρχει χρόνος για να επαναφέρουμε αυτή τη διατύπωση».

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, Σαουδική Αραβία, Νορβηγία και ΗΠΑ ασκούν ασφυκτικές πιέσεις να αποδυναμωθεί η παρουσία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη νέα συμφωνία.

Τι δεσμεύθηκαν οι μεγαλύτεροι ρυπαντές

Among the top 10 emitters, here’s who has promised what:

185 χώρες υπέβαλαν δεσμεύσεις για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Οι εθελοντικές δεσμεύσεις ξεκινούν το 2020, με λίγες να πηγαίνουν έως το 2025 και οι υπόλοιπες μέχρι το τέλος της δεκαετίας.

Οι 10 κορυφαίοι ρυπαντές είναι:

1) Κίνα – 24% των παγκόσμιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου

Ξη Κίνα προβλέπει κορύφωση των εκπομπών «περίπου» το 2030, και μείωση της έντασης άνθρακα (CO2 που εκπέμπεται ανά μονάδα του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος) κατά 60-65% έως το 2030 σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2005. Το πολυπληθέστερο έθνος στον κόσμο, θα ενισχύσει το μερίδιο των μη ορυκτών καυσίμων στην κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας από 11,2% το 2014 σε 20%.

2) ΗΠΑ- 15.5%

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν υποσχεθεί μια μείωση 26-28% των εκπομπών από τα επίπεδα του 2005 μέχρι το 2025. Οι εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής αναμένεται να μειώσουν τη μόλυνση διοξειδίου του άνθρακα κατά 32% από τα επίπεδα του 2005 μέχρι το 2030.

3) ΕΕ- 10.8%

Η Ευρωπαϊκή Ένωση σκοπεύει να μειώσει τις εκπομπές κατά τουλάχιστον 40% έως το 2030 πάνω από τα επίπεδα του 1990, και να δημιουργήσει στόχους για 27% κέρδη από τις ανανεώσιμες ενέργειες και την αποδοτικότητα.

4) Ινδία – 6,4%

Η Ινδία σχεδιάζει να μειώσει την ένταση του άνθρακα κατά 35% μέχρι το 2030 από τα επίπεδα του 2005, και να παράγει το 40% της ηλεκτρικής της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές από την ίδια ημερομηνία.

5) Ρωσία – 4,9%

Η Ρωσία έχει προτείνει μείωση εκπομπών κατά 25-30% έως το 2030 από τα επίπεδα του 1990, υπό την προϋπόθεση των δεσμεύσεων άλλων «σημαντικών ρυπαντών».

6) Ιαπωνία – 2,9%

Η Ιαπωνία έχει υποσχεθεί μια μείωση κατά 26% των εκπομπών από τα επίπεδα του 2013 έως το 2030, με την πυρηνική ενέργεια να παρέχει 20-22% της ηλεκτρικής ενέργειας από τότε. Η παραγωγή από ανανεώσιμες πηγές ηλεκτρικής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της υδροηλεκτρικής ενέργειας, θα πρέπει να επεκταθεί σε ποσοστό 22-24%, από 11% το 2014.

7) Βραζιλία – 2,1%

Η Βραζιλία θα μειώσει τις εκπομπές της κατά 37% μέχρι το 2025 από το 2005 και 43% μέχρι το 2030.

8) Ιράν – 1,6%

Το Ιράν έχει κάνει μια άνευ όρων δέσμευση να μειώσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου το 2030 κατά 4% σε σύγκριση με ένα «business as usual» σενάριο. Επιπλέον, η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι θα μειώσει τις εκπομπές άλλο 8% αν λάβει οικονομική και τεχνολογική στήριξη, και αν αρθεί η «άδικη επιβολή κυρώσεων» όπως τόνισε.

9) Ινδονησία – 1,6%

Η Ινδονησία προβλέπει περικοπή 29% των εκπομπών μέχρι το 2030 σε σύγκριση με πώς θα ήταν το επίπεδο χωρίς καμία ενέργεια. Με οικονομική και άλλη βοήθεια, αυτό θα μπορούσε να ανέλθει σε 41%.

10) Καναδάς – 1,5%

Ο Καναδάς θα επιδιώξει να μειώσει τις εκπομπές κατά 30% από τα επίπεδα του 2005 μέχρι το 2030.

EurActiv

Read More

Προσαρμογή των κανόνων της ΕΕ περί πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή εποχή

Για την υλοποίηση της Στρατηγικής για την ψηφιακή ενιαία αγορά, η Επιτροπή παρουσιάζει πρόταση για να έχουν οι Ευρωπαίοι τη δυνατότητα να μεταφέρουν το διαδικτυακό περιεχόμενο που κατέχουν, και σχέδιο δράσης για τον εκσυγχρονισμό των κανόνων της ΕΕ περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

Επί του παρόντος, οι Ευρωπαίοι που ταξιδεύουν εντός της ΕΕ μπορεί να αποκόπτονται από διαδικτυακές υπηρεσίες που παρέχουν ταινίες, αθλητικές εκπομπές, μουσική, ηλεκτρονικά βιβλία ή παιχνίδια, και για τις οποίες έχουν πληρώσει στη χώρα καταγωγής τους. Η πρόταση κανονισμού για τη διασυνοριακή φορητότητα των υπηρεσιών διαδικτυακού περιεχομένου που υποβάλλεται σήμερα αντιμετωπίζει αυτούς τους περιορισμούς για να επιτρέψει στους κατοίκους της ΕΕ να ταξιδεύουν χωρίς να χάνουν την πρόσβαση στο ψηφιακό περιεχόμενο που έχουν αγοράσει ή στο οποίο είναι συνδρομητές στη χώρα καταγωγής τους. Η διασυνοριακή φορητότητα, ένα νέο ενωσιακό δικαίωμα των καταναλωτών, αναμένεται να γίνει πραγματικότητα το 2017, το ίδιο έτος κατά το οποίο λήγουν τα τέλη περιαγωγής στην ΕΕ (δελτίο Τύπου). Δεδομένου ότι πρόκειται για πρόταση κανονισμού, αφού εγκριθεί, θα πρέπει να εφαρμοστεί άμεσα και στα 28 κράτη μέλη της ΕΕ.

Επιπλέον, η Επιτροπή παρουσιάζει το όραμά της σχετικά με ένα σύγχρονο πλαίσιο για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ΕΕ. Αυτή η «πολιτική προεπισκόπηση» θα αποτυπωθεί τους επόμενους έξι μήνες σε νομοθετικές προτάσεις και πρωτοβουλίες πολιτικής, λαμβανομένων υπόψη όλων των συμβολών διαφόρων δημόσιων διαβουλεύσεων.

Συνολικά, η Επιτροπή επιθυμεί να εγγυηθεί ότι οι Ευρωπαίοι θα έχουν πρόσβαση σε ευρύ φάσμα νόμιμης προσφοράς περιεχομένου, διασφαλίζοντας παράλληλα την καλύτερη προστασία και τη δίκαιη αποζημίωση των συγγραφέων και των άλλων κατόχων δικαιωμάτων. Το εν λόγω εκσυγχρονισμένο και εξευρωπαϊσμένο πλαίσιο θα ωφελήσει επίσης τους βασικούς τομείς της εκπαίδευσης, του πολιτισμού, της έρευνας και της καινοτομίας.

Ο Andrus Ansip, Αντιπρόεδρος αρμόδιος για την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά, δήλωσε: «Πριν από επτά μήνες υποσχεθήκαμε την ταχεία δημιουργία της ψηφιακής ενιαίας αγοράς. Σήμερα παρουσιάζουμε τις πρώτες μας προτάσεις. Θέλουμε να διασφαλίσουμε τη διασυνοριακή φορητότητα του περιεχομένου. Όσοι αγοράζουν νομίμως περιεχόμενο — ταινίες, βιβλία, ποδοσφαιρικούς αγώνες, τηλεοπτικές σειρές — πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να το μεταφέρουν οπουδήποτε στην Ευρώπη. Πρόκειται για μια πραγματική αλλαγή, παρόμοια με αυτή που πραγματοποιήσαμε με τον τερματισμό των τελών περιαγωγής. Σήμερα παρουσιάζουμε επίσης το όραμά μας για ένα σύγχρονο καθεστώς προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας στην ΕΕ — και τα σταδιακά βήματα για την υλοποίησή του. Στόχος μας είναι η διεύρυνση της διαδικτυακής πρόσβασης σε πολιτισμικό περιεχόμενο και η υποστήριξη των δημιουργών. Επιθυμούμε να ενισχύσουμε την ευρωπαϊκή έρευνα και ανάπτυξη που χρησιμοποιεί τεχνολογίες όπως η εξόρυξη κειμένων και δεδομένων. Η ψηφιακή ενιαία αγορά αποτελεί το προσχέδιο για μια Ευρώπη που διεκδικεί τη θέση της στην ψηφιακή εποχή. Σήμερα αρχίζουμε να κάνουμε αυτό το προσχέδιο πραγματικότητα».

Ο επίτροπος Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας, Günther H. Oettinger, δήλωσε τα εξής: «Ο κανονισμός που προτείνεται σήμερα είναι το πρώτο βήμα μιας φιλόδοξης μεταρρύθμισης. Καλώ τους συννομοθέτες να διασφαλίσουν ότι η φορητότητα θα καταστεί πραγματικότητα για τους Ευρωπαίους καταναλωτές μέχρι το 2017, ώστε αυτοί να μπορούν να απολαμβάνουν το αγαπημένο τους περιεχόμενο ακόμα και όταν ταξιδεύουν στην ΕΕ — και χωρίς τον φόβο των τελών περιαγωγής, τα οποία θα καταργηθούν μέχρι τα μέσα του 2017. Το σχέδιο δράσης μας υποδεικνύει την κατεύθυνση για περαιτέρω μεταρρυθμίσεις την άνοιξη του επόμενου έτους: θέλουμε να δημιουργήσουμε για την πνευματική ιδιοκτησία ένα περιβάλλον που θα ενθαρρύνει τον τομέα της δημιουργίας, θα είναι δίκαιο και θα διευκολύνει τη νόμιμη πρόσβαση στο περιεχόμενο και τη νόμιμη χρήση του περιεχομένου από τους Ευρωπαίους. Η συνεχιζόμενη εργασία μας σχετικά με τον ρόλο που έχουν οι πλατφόρμες και οι διαδικτυακοί μεσάζοντες θα συμβάλει στην αποτύπωση του σχεδίου μας σε συγκεκριμένες προτάσεις.»

Σήμερα, η Επιτροπή προτείνει επίσης νέους κανόνες για να προστατεύσει αποτελεσματικότερα τους Ευρωπαίους καταναλωτές στις διαδικτυακές αγορές τους, καθώς και για να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να πραγματοποιούν διασυνοριακές πωλήσεις (δελτίο Τύπου). Από κοινού, αυτές είναι οι πρώτες νομοθετικές προτάσεις στο πλαίσιο της Στρατηγικής για την ψηφιακή ενιαία αγορά, που παρουσιάστηκε τον Μάιο.

Ένα σύγχρονο και πιο ευρωπαϊκό πλαίσιο για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Το σχέδιο δράσης της Επιτροπής βασίζεται σε τέσσερις συμπληρωματικούς και εξίσου σημαντικούς πυλώνες. Παρουσιάζει επίσης το μακροπρόθεσμο όραμα για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ΕΕ (βλ. ενημερωτικό δελτίο για την ανακοίνωση και λεπτομερείς ερωτήσεις και απαντήσεις).

1. Διεύρυνση της πρόσβασης σε περιεχόμενο σε ολόκληρη την ΕΕ

Οι σημερινοί κανόνες για τη φορητότητα του περιεχομένου αποτελούν ένα πρώτο βήμα για τη βελτίωση της πρόσβασης στα πολιτιστικά έργα. Για παράδειγμα: ένας Γάλλος χρήστης της διαδικτυακής υπηρεσίας MyTF1 για κινηματογραφικές ταινίες και τηλεοπτικές σειρές δεν είναι σε θέση να μισθώσει νέα ταινία ενώ βρίσκεται για επαγγελματικό ταξίδι στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ένας Ολλανδός συνδρομητής στο Netflix που ταξιδεύει στη Γερμανία έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει μόνο τις ταινίες που προσφέρει η Netflix στους Γερμανούς καταναλωτές. Αν επισκέπτεται την Πολωνία, δεν έχει καν τη δυνατότητα να παρακολουθήσει ταινίες στη Netflix, καθώς η Netflix δεν είναι διαθέσιμη στην Πολωνία. Η κατάσταση αυτή θα αλλάξει. Όταν ταξιδεύουν από τη μία χώρα της ΕΕ στην άλλη, οι χρήστες θα έχουν πρόσβαση στη μουσική, στις ταινίες και τα παιχνίδια τους σαν να βρίσκονταν στο σπίτι τους (βλ. ενημερωτικό δελτίο για τους νέους κανόνες).

Περισσότερες προτάσεις θα κατατεθούν την άνοιξη του προσεχούς έτους. Θέλουμε να βελτιώσουμε την κυκλοφορία του περιεχομένου, να προσφέρουμε περισσότερες επιλογές στους Ευρωπαίους, να ενισχύσουμε την πολιτισμική ποικιλομορφία και να παρέχουμε περισσότερες ευκαιρίες στον δημιουργικό τομέα. Η Επιτροπή προτίθεται να βελτιώσει τη διασυνοριακή διαδικτυακή διανομή ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων (με την αναθεώρηση της οδηγίας για τη δορυφορική και καλωδιακή μετάδοση) και να διευκολύνει τη χορήγηση αδειών για τη διασυνοριακή πρόσβαση στο περιεχόμενο. Επίσης, η Επιτροπή θα συμβάλει στο να δοθεί νέα ζωή σε έργα που βρίσκονται πλέον εκτός εμπορίου.

Η Επιτροπή θα χρησιμοποιήσει επιπλέον το πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη για να βοηθήσει τον ευρωπαϊκό κινηματογράφο να προσεγγίσει ένα ευρύτερο ακροατήριο. Το σχέδιο δράσης προβλέπει την ανάπτυξη καινοτόμων εργαλείων, όπως είναι ο «ευρωπαϊκός συναθροιστής» διαδικτυακών πυλών αναζήτησης και οι «κόμβοι αδειοδότησης». Τα εργαλεία αυτά θα συμβάλουν στην καλύτερη διανομή των κινηματογραφικών ταινιών που είναι διαθέσιμες σε λίγα μόνο κράτη μέλη.

2. Εξαιρέσεις στους κανόνες περί πνευματικής ιδιοκτησίας για μια καινοτόμο και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνία

Η Επιτροπή σκοπεύει να επεξεργαστεί τις βασικές εξαιρέσεις στα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Οι εξαιρέσεις επιτρέπουν τη χρήση προστατευόμενων έργων, υπό συγκεκριμένες συνθήκες, χωρίς προηγούμενη άδεια από τους κατόχους των δικαιωμάτων. Η Επιτροπή θα αναθεωρήσει τους κανόνες της ΕΕ προκειμένου να διευκολύνει τους ερευνητές που χρησιμοποιούν τεχνολογίες «εξόρυξης κειμένων και δεδομένων» στην ανάλυση μεγάλου όγκου δεδομένων. Μια άλλη προτεραιότητα είναι η εκπαίδευση. Για παράδειγμα, οι εκπαιδευτικοί που παρέχουν διαδικτυακά μαθήματα θα πρέπει να υπόκεινται σε καλύτερους και σαφέστερους κανόνες, που θα ισχύουν σε ολόκληρη την Ευρώπη. Επίσης, η Επιτροπή επιθυμεί να βοηθήσει τα άτομα με αναπηρίες να έχουν πρόσβαση σε περισσότερα έργα (αυτός είναι ο στόχος της Συνθήκης του Μαρακές). Τέλος, η Επιτροπή θα αξιολογήσει την ανάγκη να μειωθεί η νομική αβεβαιότητα για τους χρήστες του διαδικτύου που αναφορτώνουν δικές τους φωτογραφίες από κτίρια και δημόσια έργα τέχνης που βρίσκονται μόνιμα σε δημόσιους χώρους (ελευθερία του πανοράματος).

3. Δημιουργία μιας πιο δίκαιης αγοράς

Η Επιτροπή θα αξιολογήσει αν η διαδικτυακή χρήση προστατευόμενων έργων τα οποία έχουν προκύψει από την επένδυση δημιουργών και επιχειρήσεων δημιουργικής παραγωγής είναι δεόντως εξουσιοδοτημένη και αποζημιώνεται επαρκώς μέσω των αδειών. Με άλλα λόγια, θα αξιολογήσει κατά πόσον τα οφέλη από τη διαδικτυακή χρήση των έργων αυτών κατανέμονται δίκαια. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή θα εξετάσει τον ρόλο των υπηρεσιών συνάθροισης ειδήσεων. Η προσέγγιση της Επιτροπής θα είναι αναλογική: δεν υπάρχει πρόθεση «φορολόγησης» των υπερσυνδέσμων· δηλ. οι χρήστες δεν θα κληθούν να πληρώσουν πνευματικά δικαιώματα, όταν απλώς μοιράζονται υπερσυνδέσμους σε περιεχόμενο που προστατεύεται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Η Επιτροπή θα αναλύσει επίσης κατά πόσον απαιτούνται λύσεις σε επίπεδο ΕΕ προκειμένου να αυξηθεί η ασφάλεια δικαίου, η διαφάνεια και η ισορροπία του συστήματος που διέπει την αποζημίωση των δημιουργών και των εκτελεστών στην ΕΕ, λαμβάνοντας υπόψη της αρμοδιότητες της ΕΕ και των κρατών μελών. Τα αποτελέσματα της συνεχιζόμενης δημόσιας διαβούλευσης σχετικά με τις πλατφόρμες και τους διαδικτυακούς μεσάζοντες θα συμβάλουν στον γενικό αυτό προβληματισμό.

4. Καταπολέμηση της πειρατείας

Η ευρύτερη διαθεσιμότητα του περιεχομένου θα συμβάλει στην καταπολέμηση της πειρατείας, δεδομένου ότι το 22 % των Ευρωπαίων θεωρούν την παράνομη καταφόρτωση αποδεκτή σε περίπτωση που δεν υπάρχει νόμιμη εναλλακτική δυνατότητα στη χώρα τους. Η Επιτροπή θα προχωρήσει πέραν αυτού, εξασφαλίζοντας ότι οι κανόνες περί πνευματικής ιδιοκτησίας θα εφαρμόζονται ορθά σε ολόκληρη την ΕΕ, στο πλαίσιο της συνολικής προσέγγισής της για τη βελτίωση της εφαρμογής όλων των τύπων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Το 2016, θα εργαστούμε για ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο που θα μας επιτρέψει να «παρακολουθήσουμε τη πορεία του χρήματος» και να περικόψουμε τις χρηματοδοτικές ροές προς τις επιχειρήσεις που αποκομίζουν οικονομικά οφέλη από την πειρατεία. Όλοι οι σχετικοί εταίροι (κάτοχοι δικαιωμάτων, πάροχοι υπηρεσιών διαφήμισης και πληρωμών, ενώσεις καταναλωτών κ.λπ.) θα συμμετάσχουν στο πλαίσιο αυτό, με στόχο να εξευρεθεί συμφωνία μέχρι την άνοιξη του 2016. Η Επιτροπή προτίθεται να βελτιώσει τους κανόνες της ΕΕ σχετικά με την επιβολή των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και, ως πρώτο βήμα, δρομολόγησε σήμερα δημόσια διαβούλευση για την αξιολόγηση και τον εκσυγχρονισμό του υφιστάμενου νομικού πλαισίου. Η Επιτροπή θα εξετάσει επίσης πώς θα καταστήσει αποτελεσματικότερη την απομάκρυνση του παράνομου περιεχομένου από τους διαδικτυακούς μεσάζοντες .

Ένα μακροπρόθεσμο όραμα για την πνευματική ιδιοκτησία

Στο μέλλον, εξίσου σημαντική με τους κανόνες θα είναι η αποτελεσματική και ομοιόμορφη εφαρμογή της νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας, σε ολόκληρη την ΕΕ, από τους εθνικούς νομοθέτες και τα δικαστήρια. Παρότι σήμερα δεν πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις για να θεωρούμε ότι έχει επιτευχθεί πλήρης ευθυγράμμιση των κανόνων περί πνευματικής ιδιοκτησίας σε ολόκληρη την ΕΕ, με τη μορφή ενιαίου κώδικα για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και ενιαίου τίτλου πνευματικής ιδιοκτησίας, ο στόχος αυτός θα πρέπει να εξακολουθήσει να αποτελεί φιλοδοξία για το μέλλον.

πηγή: www.epixeiro.gr

Read More

Η τελετή απονομής βραβείου Ζαχάρωφ 2015, live από στην ιστοσελίδα του ΕΚ

Η τελετή απονομής του Βραβείου Ζαχάρωφ 2015, για την ελευθερία της σκέψης, στο ακτιβιστή και μπλόγκερ από τη Σαουδική Αραβία, Raif Badawi, πραγματοποιείται την Τετάρτη, 16 Δεκεμβρίου, στις 13.00 (ώρα Ελλάδος), στην ολομέλεια του ΕΚ, στο Στρασβούργο. Βρείτε περισσότερες πληροφορίες στο γράφημα και παρακολουθήστε την τελετή, σε απευθείας μετάδοση, από την ιστοσελίδα του ΕΚ.

Κενή η καρέκλα του Raif BadawiΟ Raif Badawi, αντιμετώπισε την κατηγορία της αποστασίας και καταδικάστηκε τον Μάιο του 2014 σε δεκαετή φυλάκιση, 1.000 ραβδισμούς και μεγάλο χρηματικό πρόστιμο, αφού δημιούργησε την ιστοσελίδα “Ελεύθερο δίκτυο Φιλελεύθερων Πολιτών της Σαουδικής Αραβίας”, ενέργεια που θεωρήθηκε προσβολή του Ισλάμ.

Δέχθηκε τα 50 πρώτα μαστιγώματα ενώπιον ενός κραυγάζοντος πλήθους μπροστά στο τζαμί της Τζέντα τον Ιανουάριο του 2015, την πρώτη από μια σειρά μαστιγώσεων, ώστε να δεχθεί συνολικά 1 000 μαστιγώματα εντός είκοσι εβδομάδων. Οι ιατροί που τον εξέτασαν μετά τα πρώτα μαστιγώματα διαπίστωσαν τραύματα τόσο βαθιά,που έκριναν ότι δεν θα επιζούσε από άλλη μαστίγωση. Η διεθνής κατακραυγή και οι ανησυχίες σχετικά με την υγεία του έχουν μέχρι στιγμής αναστείλει περαιτέρω μαστιγώσεις, αλλά η ποινή του επικυρώθηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο τον Ιούνιο του 2015. Του έχει απαγορευθεί να χρησιμοποιεί μέσα ενημέρωσης και να ταξιδέψει στο εξωτερικό για δέκα έτη μετά την αποφυλάκισή του.
Εκτός αν του δοθεί χάρη από τις αρχές της Σαουδικής Αραβίας πριν από την τελετή, ο Raif Badawi, δεν θα μπορέσει να παραλάβει το βραβείο του αυτοπροσώπως την επόμενη εβδομάδα.

Δυστυχώς, δεν είναι η πρώτη φορά, στην ιστορία του Βραβείου Ζαχάρωφ, που συμβαίνει κάτι τέτοιο. Μεταξύ άλλων, η Aung San Suu Kyi, που το 1990, βρισκόταν σε κατοίκων περιορισμό, κατάφερε να παραλάβει το βραβείο της αυτοπροσώπως 23 ολόκληρα χρόνια αργότερα.
Στην τελετή θα παρευρίσκονται επίσης, εκπρόσωποι και των άλλων δύο υποψηφίων για το Βραβείο Ζαχάρωφ, για το 2015.

Παρακολουθήστε την τελετή απονομής του βραβείου, σε απευθείας μετάδοση από την ιστοσελίδα του ΕΚ, από τις 13.00 (ώρα Ελλάδος και Κύπρου) ή στα μέσα κοινωνική δικτύωσης με τα with #FreeRaif and #FreeBadawi.

post-0172a

Read More

Σούλτς: Κανείς δεν ξέρει εάν θα υπάρχει η ΕΕ σε δέκα χρόνια

Η Ευρωπαϊκή Ένωση απειλείται από την άνοδο του εθνικισμού και του λαϊκισμού που τροφοδοτούνται από την ιστορική εισροή μεταναστών, προειδοποίησε την Τρίτη ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Μάρτιν Σούλτς.

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται σε κίνδυνο. Κανείς δεν μπορεί να πει κατά πόσον η ΕΕ θα εξακολουθήσει να υπάρχει σε αυτή τη μορφή σε 10 χρόνια», είπε ο Σούλτς Schulz σε συνέντευξη με την γερμανική εφημερίδα Die Welt.

Στην ΕΕ υπάρχουν τώρα «δυνάμεις που εργάζονται για να μας απομακρύνουν», δήλωσε ο Γερμανός πολιτικός.

«Πρέπει να αποφευχθεί αυτό, διότι οι συνέπειες θα είναι δραματικές», τόνισε, προσθέτοντας ότι η εναλλακτική λύση για την ΕΕ θα ήταν μια «Ευρώπη του εθνικισμού, μια Ευρώπη των συνόρων και τειχών».

Εξέφρασε, επίσης, ανησυχία για την έλλειψη αλληλεγγύης από πολλά μέλη της ΕΕ να υποδεχθούν τους πρόσφυγες, καθώς και για τις κινήσεις από διάφορες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης για τη δημιουργία νέων εμποδίων. Είπε ότι «η στροφή των πολλών κυβερνήσεων στη εθνοκεντρική λογική είναι θανατηφόρα».

EurActiv με Γαλλικό Πρακτορείο

*φωτογραφία   [SPÖ]

Read More