Δικαιώματα Ευρωπαίου Πολίτη

Ελεύθερη κυκλοφορία στην Ευρώπη

Ο χώρος Σένγκεν

Έτος έκδοσης: 2012

Ο χώρος Σένγκεν εγγυάται την ελεύθερη κυκλοφορία εντός του εδάφους 26 χωρών, όπου ζουν περισσότεροι από 400 εκατομμύρια πολίτες

 Λήψη αρχείου

Δικαιώματα των φοιτητών σχετικά με την κινητικότητα

Οδηγός για τα δικαιώματα των μετακινούμενων φοιτητών στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Έτος έκδοσης: 2011

Η μετάβαση σε άλλη χώρα της ΕΕ για σπουδές («μαθησιακή κινητικότητα») είναι ένας από τους βασικούς τρόπους με τους οποίους οι νέοι μπορούν να προωθήσουν την προσωπική τους ανέλιξη και να αυξήσουν τις μελλοντικές τους ευκαιρίες απασχόλησης. Η μαθησιακή κινητικότητα ωφελεί επίσης την ΕΕ συνολικά: προάγει μια αίσθηση ευρωπαϊκής ταυτότητας• διευκολύνει την πιο ελεύθερη κυκλοφορία της γνώσης• και συμβάλλει στην εσωτερική αγορά, διότι οι Ευρωπαίοι που είναι κινητικοί ως νεαροί φοιτητές είναι πιθανότερο να είναι κινητικοί και ως εργαζόμενοι αργότερα στη ζωή τους. Σκοπός του παρόντος εγγράφου είναι να συνοψίσει και να παρουσιάσει την ερμηνεία της Επιτροπής για το δίκαιο που ισχύει στον τομέα αυτόν, ως οδηγό για τα κράτη μέλη, τα πανεπιστήμια και τους άλλους ενδιαφερομένους, και να ενημερώσει τους νέους, έτσι ώστε να γνωρίζουν τα δικαιώματά τους και, συνεπώς, να προετοιμαστούν καλύτερα για μια περίοδο σπουδών στο εξωτερικό

 Λήψη αρχείου

Η Ευρώπη σου, τα δικαιώματά σου

Πρακτικός οδηγός για πολίτες και επιχειρήσεις σχετικά με τα δικαιώματα και τις δυνατότητες που προσφέρει η ενιαία αγορά της ΕΕ

Έτος έκδοσης: 2012

Ο οδηγός αυτός παρουσιάζει τα δικαιώματα και τις δυνατότητες που προσφέρει η ενιαία αγορά της ΕΕ. Έχετε μια ΜΜΕ; Μέσω του οδηγού μπορείτε να εντοπίσετε πηγές χρηματοδότησης, να προετοιμάσετε την πρόσβασή σας σε νέες αγορές και να περιορίσετε τα βάρη της γραφειοκρατίας. Είστε σπουδαστής, καταναλωτής, εργαζόμενος ή αναζητάτε εργασία; Ο οδηγός σας ενημερώνει για θέματα εργασίας, ταξιδιού ή σπουδών στην ΕΕ. Όποιος κι αν είστε, η ενιαία αγορά της ΕΕ σας παρέχει πλεονεκτήματα και ευκαιρίες που πρέπει να ανακαλύψετε;

 Λήψη αρχείου

Η ατζέντα των πολιτών της ΕΕ

Οι Ευρωπαίοι εκφράζουν τις απόψεις τους

Έτος έκδοσης: 2012

 Λήψη αρχείου

Εσείς και η Ευρώπη

Μια σύντομη επισκόπηση των επιτευγμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Έτος έκδοσης: 2011

 Λήψη αρχείου

Κώδικας επιγραμμικών δικαιωμάτων στην ΕΕ

Οδηγός για τα δικαιώματα των μετακινούμενων φοιτητών στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Έτος έκδοσης: 2012

Ο παρών κώδικας συγκεντρώνει το σύνολο των δικαιωμάτων και των αρχών που κατοχυρώνονται στο ενωσιακό δίκαιο, τα οποία προστατεύουν τους πολίτες κατά τη χρήση επιγραμμικών δικτύων και υπηρεσιών και την πρόσβασή τους σε αυτά. Τα εν λόγω δικαιώματα και οι αρχές δεν είναι πάντα εύκολο να γίνουν αντιληπτά, διότι δεν αφορούν αποκλειστικά το ψηφιακό περιβάλλον και είναι διασκορπισμένα σε διάφορες οδηγίες, κανονισμούς και συμβάσεις στους τομείς των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, του ηλεκτρονικού εμπορίου και της προστασίας των καταναλωτών. Επιπλέον, σε πολλές περιπτώσεις, τα εν λόγω δικαιώματα και οι αρχές υπόκεινται σε κανόνες ελάχιστης εναρμόνισης, γεγονός που σημαίνει ότι τα κράτη μέλη επιτρέπεται να υπερβαίνουν τις ελάχιστες απαιτήσεις που επιβάλλει η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά συνέπεια, ορισμένα κράτη μέλη ενδέχεται να έχουν θεσπίσει υψηλότερα επίπεδα προστασίας από εκείνα που προβλέπονται στις οδηγίες της ΕΕ κατά τη μεταφορά τους στο εθνικό δίκαιο. Αυτό ισχύει, για παράδειγμα, σε ορισμένα μέρη της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών. Παρόλο που στην πλειονότητά τους τα εν λόγω δικαιώματα δεν είναι αυτά καθαυτά νέα, λόγω της πολυπλοκότητας του νομικού πλαισίου, πολλοί καταναλωτές που πραγματοποιούν αγορές μέσω διαδικτύου ενδέχεται να μην τα γνωρίζουν. Αυτός ακριβώς είναι και ο λόγος θέσπισης του παρόντα κώδικα: να ενημερώσει τους πολίτες σχετικά με τα ελάχιστα δικαιώματά τους και τις αρχές που αναγνωρίζονται στο δίκαιο της ΕΕ, όταν συνδέονται, όταν βρίσκονται και όταν αγοράζουν και καταναλώνουν υπηρεσίες στο Διαδίκτυο. Ο παρών κώδικας δεν αφορά τη δημιουργία νέων δικαιωμάτων, αλλά τη συγκέντρωση των υφιστάμενων δικαιωμάτων και αρχών. Δεν είναι εκτελεστός ο παρών κώδικας αυτός καθαυτός, αλλά τα συγκεκριμένα δικαιώματα και οι αρχές που περιγράφει σύμφωνα με το νομικό μέσο από το οποίο προέρχονται

 Λήψη αρχείου