Εύκολα αναγνώσματα για την ΕΕ

Πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση

Για να κατανοήσουμε τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης : Ο οδηγός σας στα θεσμικά όργανα της ΕΕ

Έτος έκδοσης: 2013

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) είναι μοναδική στον κόσμο. Δεν είναι ένα ομόσπονδο κράτος όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, γιατί οι χώρες που την αποτελούν εξακολουθούν να είναι ανεξάρτητα, κυρίαρχα έθνη. Επίσης, δεν είναι ούτε απλώς ένας διακυβερνητικός οργανισμός όπως τα Ηνωμένα Έθνη, γιατί οι χώρες μέλη της συνενώνουν μέρος των εθνικών κυριαρχιών τους και έτσι αποκτούν μεγαλύτερη συλλογική δύναμη και επιρροή απ' ό,τι αν ενεργούσαν μεμονωμένα. Τα κράτη μέλη ασκούν την εθνική κυριαρχία τους από κοινού, λαμβάνοντας συλλογικά αποφάσεις μέσω κοινών θεσμικών οργάνων, όπως είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο εκλέγεται από τους πολίτες της ΕΕ, και το Συμβούλιο, στο οποίο εκπροσωπούνται οι εθνικές κυβερνήσεις. Οι αποφάσεις λαμβάνονται βάσει προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία εκπροσωπεί τα συμφέροντα της ΕΕ ως σύνολο. Ποια είναι όμως η αποστολή του καθενός από αυτά τα θεσμικά όργανα; Πώς συνεργάζονται; Ποιο όργανο είναι αρμόδιο για κάθε ρόλο; Το παρόν τεύχος δίνει απαντήσεις με σαφή και απλό τρόπο. Επίσης, κάνει μια σύντομη επισκόπηση των υπηρεσιών και των λοιπών οργανισμών που συμμετέχουν στο έργο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στόχος του είναι να σας προσφέρει έναν χρήσιμο οδηγό σχετικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ

 Λήψη αρχείου

Οδηγός Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης για τον Πολίτη

Έτος έκδοσης: 2012

Η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, σε μία προσπάθεια να διευκολύνει τον Έλληνα πολίτη στην αναζήτηση πληροφοριών σχετικά με την ΕΕ, δημιούργησε τον Οδηγό αυτό, γνωρίζοντας ότι ενεργός Ευρωπαίος Πολίτης είναι ο καλά ενημερωμένος Ευρωπαίος Πολίτης.
Οι Ευρωπαίοι πολίτες αναζητούν καθημερινά πληροφορίες σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τους θεσμούς της,τη βοήθεια που αυτή προσφέρει στους πολίτες της καθώς και για τα δικαιώματα τους μέσα σε αυτή.
Στον Οδηγό θα βρείτε πληροφορίες για:
• τα Θεσμικά Όργανα της ΕΕ, τον τρόπο λήψης αποφάσεων, τη σύνθεση, τα στοιχεία επικοινωνίας τους και τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις για τη ζωντανή παρακολούθηση των συνεδριάσεών τους
• τις Υπηρεσίες Εξυπηρέτησης και Βοήθειας της ΕΕ για τους πολίτες, οι οποίες παρέχονται από τα Δίκτυα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
• την παροχή νομικών συμβουλών, καθώς και για τη διαδικασία καταγγελιών, μέσω των Θεσμικών Οργάνων της Ε.Ε.

Ελπίζουμε ο Οδηγός αυτός να σας βοηθήσει τόσο στην κατανόηση της λειτουργίας της ΕΕ, όσο και στην εξεύρεση λύσεων στα θέματα που σας απασχολούν.

 Λήψη αρχείου

Η Ευρώπη σε 12 μαθήματα

Έτος έκδοσης: 2014

Ποιος είναι ο σκοπός της ΕΕ; Γιατί και πώς δημιουργήθηκε; Πώς λειτουργεί; Τι έχει ήδη επιτύχει για τους πολίτες της και ποιες νέες προκλήσεις αντιμετωπίζει σήμερα; Στην εποχή της παγκοσμιοποίησης, μπορεί η ΕΕ να ανταγωνιστεί επιτυχώς άλλες σημαντικές οικονομίες και να διατηρήσει τα κοινωνικά της πρότυπα; Ποιος θα είναι ο ρόλος της Ευρώπης στην παγκόσμια σκηνή τα επόμενα χρόνια; Πού θα διαμορφωθούν τα σύνορα της ΕΕ; Και ποιο είναι το μέλλον για το ευρώ; Αυτά είναι μερικά μόνο από τα ερωτήματα που πραγματεύεται ο Pascal Fontaine, ειδικός σε θέματα της ΕΕ, σε αυτή την έκδοση του δημοφιλούς βιβλίου του Η Ευρώπη σε 12 μαθήματα. Ο Pascal Fontaine είναι πρώην βοηθός του Jean Monnet και καθηγητής στο Ινστιτούτο Πολιτικών Επιστημών (Institut d’Études Politiques) στο Παρίσι. Η έκδοση αυτή αποτελεί μέρος μιας σειράς που εξηγεί τι κάνει και γιατί η ΕΕ σε διάφορους τομείς πολιτικής και με ποια αποτελέσματα

 Λήψη αρχείου

Ένα νόμισμα για μια Ευρώπη

Ο δρόμος προς το ευρώ

Έτος έκδοσης: 2012

Η 1η Ιανουαρίου 1999 είναι μια ιστορική ημερομηνία γιατί τότε δημιουργήθηκε η νομισματική ένωση μεταξύ έντεκα χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ενιαίο νόμισμα, το ευρώ. Τα χαρτονομίσματα και τα κέρματα σε ευρώ τέθηκαν σε κυκλοφορία την 1η Ιανουαρίου 2002. Ωστόσο, η δημιουργία του ενιαίου ευρωπαϊκού νομίσματος χρειάστηκε μεγάλη περίοδο προετοιμασίας που είχε αρχίσει ήδη από την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πενήντα χρόνια αφότου η Συνθήκη της Ρώμης έθεσε τα θεμέλια της σημερινής ΕΕ, και μετά από εις βάθος μεταρρύθμιση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, το ευρώ αποτελεί το πλέον ορατό σύμβολο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.

 Λήψη αρχείου

Έχετε απορίες σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση;

Έτος έκδοσης: 2012

Europe-Direct: μάθε τα δικαιώματά σου, άσκησε τα δικαιώματά σου

 Λήψη αρχείου

Ποια είναι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων;

Έτος έκδοσης: 2012

Στο φυλλάδιο αυτό εξηγούνται με σαφήνεια ο ρόλος του ΕΤΕπ, τα καθήκοντά του, οι δραστηριότητες του και ο τρόπος λειτουργίας του. Το φυλλάδιο απευθύνεται σε πολύ ευρύ κοινό και είναι διαθέσιμο σε 24 γλώσσες

 Λήψη αρχείου