Η CETA και ευκαιρίες που δημιουργεί για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις

Μετά από 5 χρόνια διαπραγματεύσεων το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναμένεται να ψηφίσει την επόμενη εβδομάδα για το μέλλον της εμπορικής συμφωνίας μεταξύ ΕΕ και Καναδά (CETA). Σε περίπτωση που το ΕΚ δώσει το πράσινοι φως η CETA, μπορεί να τεθεί προσωρινά σε ισχύ ήδη από τον Μάρτιο. Μόνο το 2015 οι εμπορικές συναλλαγές μεταξύ ΕΕ και Καναδά, ξεπέρασαν τα 60 δισεκατομμύρια ευρώ και αν η συμφωνία εγκριθεί το ποσό αυτό αναμένεται να αυξηθεί.

Η εμπορική συμφωνία ΕΕ Καναδά, καταργεί σχεδόν όλους τους τελωνιακούς δασμούς στις εμπορικές συναλλαγές μεταξύ των δύο πλευρών, εκτός από εκείνους που χρεώνονται για δημόσιες υπηρεσίες, οπτικοακουστικές υπηρεσίες, υπηρεσίες μεταφορών και ορισμένα γεωργικά προϊόντα. Επίσης, προβλέπει την αμοιβαία αναγνώριση της πιστοποίησης πολλών προϊόντων από ηλεκτρικά είδη μέχρι παιχνίδια.

Ποιος θα επωφεληθεί άμεσα από τη συμφωνία;

Εργάτες

Θα δοθεί η δυνατότητα σε ορισμένες κατηγορίες επαγγελματιών, όπως λογιστές, μηχανικοί, αρχιτέκτονες να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στον Καναδά. H CETA παρέχει πλαίσιο αναγνώρισης των προσόντων αυτών των ειδικοτήτων μεταξύ των δύο συμβαλλόμενων πλευρών. Επίσης, διευκολύνει την προσωρινή μετακίνηση προσωπικού προς την άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

Εταιρείες

Η απλούστευση των διαδικασιών κάνει πιο εύκολη τη ενδεχόμενη επέκταση ευρωπαϊκών εταιρειών στην καναδική αγορά. Με τη συμφωνία, ο Καναδάς ανοίγει όλες τις κυβερνητικές προσφορές του στις εταιρείες της ΕΕ και δεσμεύεται να καταστήσει τη διαδικασία υποβολής προσφορών πιο διαφανείς, δημοσιεύοντάς τες σε ειδική ιστοσελίδα.

Προστασία των ευρωπαϊκών προϊόντων

Σε γενικές γραμμές η Ευρώπη θα  μπορεί να εξάγει σχεδόν το 92% των γεωργικών της προϊόντων και τροφίμων στον Καναδά χωρίς τελωνειακούς δασμούς. Ωστόσο, η συμφωνία προστατεύει τη σήμανση που αναδεικνύει τον τόπο προέλευσης των ευρωπαϊκών προϊόντων.

Εγγυήσεις

Όλες οι εισαγωγές από τον Καναδά θα πρέπει να πληρούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα και κανόνες. Η CETA δεν υποβαθμίσει τα ευρωπαϊκά πρότυπα στους τομείς της υγείας, της ασφάλειας, του περιβάλλοντος, των κοινωνικών δομών και των δικαιωμάτων των καταναλωτών. Δεν θα αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο η ΕΕ ρυθμίσει την ασφάλεια των τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων των γενετικά τροποποιημένων προϊόντων ή την απαγόρευση βοδινού κρέατος με ορμόνες.

Η CETA δεν συμπεριλαμβάνει τις δημόσιες υπηρεσίες. Έτσι, τα κράτη μέλη θα μπορούν να κρατήσουν τα δημόσια μονοπώλια τους και να αποφασίσουν ποιες υπηρεσίες θέλουν να κρατήσουν δημόσιες και ποιες θέλουν να ιδιωτικοποιήσουν.