Προϋπολογισμός της ΕΕ: δαπάνες και εισφορές από τα κράτη μέλη

Ανανεώθηκε με τα στοιχεία από την ετήσια οικονομική έκθεση του 2015 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το γράφημα που έχει αναπτυχθεί για να διευκολυνθεί η καλύτερη κατανόηση του προϋπολογισμού. Τι δαπανά η ΕΕ σε κάθε χώρα; Σε ποιούς τομείς και με ποιο τρόπο τα επενδύει και πώς αυτό συγκρίνεται με το τι ισχύει στις άλλες χώρες; Αυτές και άλλες ερωτήσεις βρίσκουν απάντηση στην ανανεωμένη εφαρμογή.