Οι γυναίκες πρέπει να συνειδητοποιήσουν τη δύναμη που έχουν

Κάθε χρόνο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αφιερώνει την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας σε ένα θέμα που αφορά την κατάστασή τους στην ΕΕ. Φέτος αποφάσισε να επικεντρωθεί στην οικονομική χειραφέτηση των γυναικών. Πρέπει να γίνουν πολλά ακόμα για να επιτευχθεί ισότητα μεταξύ των δύο φύλων, λένε τα μέλη του ΕΚ Constanze Le Grip και Anna Hedh, που συμμετέχουν στην επιτροπή για τα δικαιώματα των Γυναικών και την Ισότητα των Φύλων.

Η Anna Hedh, στην έκθεση που ετοιμάζει εξετάζει την οικονομική ενδυνάμωση των γυναικών στον ιδιωτικό και στον δημόσιο τομέα στις χώρες της ΕΕ. Η Constanze Le Grip, στην έκθεσή της ζητάει τη δημιουργία ευρωπαϊκής στρατηγική για την καταπολέμηση τους χάσματος που υπάρχει μεταξύ των συντάξεων που λαμβάνουν γυναίκες και άνδρες, καθώς σήμερα οι γυναίκες λαμβάνουν, κατά μέσο όρο, 40% χαμηλότερες συντάξεις από τους άνδρες. Η έκθεση αναμένεται να τεθεί σε ψηφοφορία στην ολομέλεια του ΕΚ τον Ιούνιο.

“Αν θέλουμε να υπάρξει οικονομική ισότητα, πρέπει να βεβαιωθούμε ότι υπάρχει αγορά εργασίας για τις γυναίκες […], ότι οι δουλειές του σπιτιού μοιράζονται [και] ότι άνδρες και γυναίκες έχουν ίσες ευκαιρίες στην παραμονή με τα παιδιά τους στο σπίτι», λέει η Anna Hedh. Επίσης, επισημαίνει ότι η κατάσταση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σήμερα βελτιώνεται, καθώς ο αριθμός των γυναικών ευρωβουλευτών φτάνει το 37% αλλά θα πρέπει να αυξηθεί και άλλο.

Η Constanze Le Grip, αναφέρεται στο χάσμα που υπάρχει στις αμοιβές και στις συντάξεις που λαμβάνουν άνδρες και γυναίκες και τονίζει ότι αυτή η διαφορά «πρέπει να γεφυρωθεί επειγόντως». Για την επίτευξη της ισότητας των φύλων, δεν χρειαζόμαστε μόνο νομοθεσία, χρειαζόμαστε και κοινωνικές αλλαγές.