Ευελιξία στον προϋπολογισμό για καλύτερη αντιμετώπιση των κρίσεων

Προϋπολογισμός που «κλειδώνει» για επτά χρόνια δεν είναι δυνατόν να δώσει την ευελιξία που απαιτείται για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων γεγονότων. Με το σκεπτικό αυτό το ΕΚ είχε φροντίσει, ήδη από το 2013 και την έγκριση του τρέχοντος μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού (Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, ΠΔΠ) 2014-2020 , να γίνει ενδιάμεσος έλεγχος ώστε να είναι βέβαιο ότι τα κονδύλια παραμένουν προσαρμοσμένα στις ανάγκες.

Έτσι, στις 27 Μαρτίου, η Επιτροπή Προϋπολογισμών του ΕΚ ενέκρινε βελτιώσεις στο ΠΔΠ ,με βάση τη συμφωνία που είχε ήδη επιτευχθεί με τα κράτη μέλη. Εισηγητές του ΕΚ είναι η Ίσαμπελ Τομά (Σοσιαλιστές, Γαλλία) και ο Γιαν Όλμπριχτ (ΕΛΚ, Πολωνία) είναι οι μόνιμοι εισηγητές για τον μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό

Ο Γιαν Όλμπριχτ μας δήλωσε σχετικά πως το ΕΚ έχει αποδείξει ότι η αναθεώρηση αυτή ήταν απαραίτητη και ότι η ΕΕ δεν μπορεί να έχει «σταθερό σύστημα προϋπολογισμού για επτά χρόνια.»

Ο Πολωνός ευρωβουλευτής εξήγησε ότι το σύστημα προϋπολογισμού έχει αλλάξει ώστε σε περίπτωση απρόβλεπτης κρίσης να είναι «πιο ευέλικτο και ανοικτό» και να επιτρέπει στα κράτη μέλη να συμβάλουν περισσότερο στο ΠΔΠ, σε περίπτωση που επιθυμούν να την αντιμετωπίσουν σε επίπεδο ΕΕ.

«Έχουν εξαγγελθεί, μεγάλες και φιλόδοξες πολιτικές για τη μετανάστευση, την ασφάλεια, τις επενδύσεις, τη νεολαία αλλά ο προϋπολογισμός παραμένει εξαιρετικά περιορισμένος» μας τόνισε η Ισαμπέλ Τομά (Σοσιαλιστές, Γαλλία).

Επίσης, το ΕΚ και τα κράτη μέλη συμφώνησαν να υποστηρίξουν την πρόταση της Επιτροπής να δοθούν 6 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον στον προϋπολογισμό για την τόνωση της ανάπτυξης, τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την αντιμετώπιση της μεταναστευτικής κρίσης και την ενίσχυση της ασφάλειας.

Το Νοέμβριο, οι δύο εισηγητές αναμένεται να τοποθετηθούν δημόσια για το πως πρέπει να είναι το επόμενο ΠΔΠ .

Επόμενα βήματα
Μετά την ψηφοφορία στο ΕΚ στις 5 Απριλίου, την οριστική απόφαση θα λάβει ομόφωνα το Συμβούλιο της ΕΕ, όπου εκπροσωπούνται οι κυβερνήσεις.

Ο ετήσιος προϋπολογισμός, η ΕΕ κινείται στο πλαίσιο που ορίζει ο μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός (ΠΔΠ) που έχει διάρκεια τουλάχιστον πέντε χρόνων.
Το τρέχον ΠΔΠ, που καλύπτει την περίοδο 2014-2020, ανέρχεται σε 963.5 δισεκατομμύρια ευρώ (τιμές 2011).
Είναι το πρώτο που προβλέπει μειωμένες δαπάνες και έσοδα σε σύγκριση με προηγούμενες περιόδους προγραμματισμού.