Ευρωβαρόμετρο: Οι ευρωπαίοι ζητούν περισσότερα για το προσφυγικό

Η προσφυγική κρίση και η αντιμετώπισή της βρίσκονται στην κορυφή της ευρωπαϊκής ατζέντας τα τελευταία χρόνια. Από το 2015, η ΕΕ έχει λάβει σειρά μέτρων για τη διαχείριση της προσφυγικής κρίσης αλλά και για τη βελτίωση του ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου. Η τελευταία έρευνα του Ευρωβαρόμετρου δείχνει ότι και Ευρωπαίοι, με ποσοστό 73%, θέλουν περισσότερες δράσεις από την ΕΕ στο προσφυγικό, ενώ το 58% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι οι δράσεις της ΕΕ είναι ανεπαρκείς.

Το Δεκέμβριο του 2016, η επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών ενέκρινε την έκθεση για την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για θέματα Ασύλου (ΕΥΥΑ), που είναι υπεύθυνη για τη βιώσιμη και δίκαιη κατανομή των αιτούντων άσυλο, παρέχει βοήθεια στα κράτη μέλη σε κρίσιμες καταστάσεις και ελέγχει την εφαρμογή των ευρωπαϊκών κανόνων από τα κράτη μέλη.

Τον Μάρτιο, η Σεσίλια Βίκστρομ (Φιλελεύθεροι, Σουηδία) παρουσίασε στην επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών το σχέδιο έκθεσης για τη μεταρρύθμιση του συστήματος του Δουβλίνου. Στόχος είναι η μεταρρύθμιση του σημερινού συστήματος ασύλου και η δημιουργία κανόνων που θα καθορίζου ποιο κράτος μέλος θα είναι υπεύθυνο για την επεξεργασία μιας αίτησης ασύλου.

Τον Απρίλιο, η επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών ενέκρινε την πρόταση για τη βελτίωση των συνθηκών υποδοχής των αιτούντων άσυλο και τη βελτίωση της ένταξης τους στη κοινωνία.