Κομισιόν: Κονδύλια 341 εκατ. για το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης

Προϋπολογισμό για την επόμενη τριετία και ειδική νομική βάση για το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης πρότεινε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο  στην εδραίωση της πρωτοβουλίας και δημιουργώντας  περισσότερες ευκαιρίες για τους νέους.

Εκτός από την προσφορά θέσεων εθελοντικής εργασίας, θέσεων πρακτικής άσκησης και θέσεων απασχόλησης, το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης θα παρέχει πλέον στους συμμετέχοντες και την ευκαιρία να δημιουργήσουν τα δικά τους έργα αλληλεγγύης ή να προσφερθούν εθελοντικά ως ομάδα.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης φάσης, η οποία ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2016, κινητοποιήθηκαν οκτώ διαφορετικά προγράμματα για να προσφέρουν ευκαιρίες εθελοντικής εργασίας, πρακτικής άσκησης ή απασχόλησης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, με τις αιτήσεις συμμετοχής να ξεπερνούν τις 30.000.

Η Επιτροπή πρότεινε να εφοδιάσει το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης με μία ενιαία νομική βάση, με τον δικό του χρηματοδοτικό μηχανισμό και με ένα ευρύτερο σύνολο δραστηριοτήτων αλληλεγγύης. Η Επιτροπή προτείνει να διατεθεί ποσό ύψους 341,5 εκατ. ευρώ στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης για την περίοδο 2018-2020, ώστε να δοθεί η δυνατότητα να συμμετάσχουν 100,000 νέοι Ευρωπαίοι έως το τέλος του 2020.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Ζαν-Κλωντ Γιούνκερ δήλωσε: «Δεν είναι απλώς ζήτημα αρχής, η αλληλεγγύη είναι τρόπος σκέψης που αγγίζει την ίδια την ουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης είναι η προσωποποίηση της αρχής αυτής. Είμαι περήφανος για όσα αντιπροσωπεύει το Σώμα και ευγνωμονώ όλους όσοι συμμετέχουν και τους οργανισμούς που παρέχουν θέσεις για τους νέους μας. Σήμερα δίνουμε τη δέουσα νομική μορφή στο Σώμα, καθώς και τον προϋπολογισμό για τη διατήρησή του. Όσοι συμμετέχουν ενεργά είναι εκείνοι που δίνουν ζωή στο Σώμα – και στην ευρωπαϊκή αλληλεγγύη».

Για την επόμενη φάση του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης προβλέπονται τα ακόλουθα είδη δράσεων:

Τοποθετήσεις σε θέσεις αλληλεγγύης, οι οποίες θα στηρίζουν νέους στην εκτέλεση δραστηριοτήτων εθελοντισμού για διάστημα έως 12 μηνών, τοποθετήσεις σε θέσεις πρακτικής άσκησης για διάστημα συνήθως 2-6 μηνών και τοποθετήσεις σε θέσεις απασχόλησης σύμφωνα με τη σχετική εθνική νομοθεσία για διάστημα 2-12 μηνών.

Εθελοντικές ομάδες, στο πλαίσιο των οποίων ομάδες από 10 έως 40 νέους εθελοντές από διαφορετικές χώρες θα αποκτούν τη δυνατότητα να επιτελέσουν μαζί κάτι σημαντικό για διάστημα από 2 εβδομάδες έως 2 μήνες.

Έργα αλληλεγγύης, τα οποία θα επιτρέπουν σε μικρές ομάδες των πέντε τουλάχιστον συμμετεχόντων να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν, με δική τους πρωτοβουλία, έργα αλληλεγγύης σε τοπικό επίπεδο για διάστημα από 2 έως 12 μήνες.

Δραστηριότητες δικτύωσης, οι οποίες θα συμβάλλουν στην προσέλκυση νέων συμμετεχόντων στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, θα καθιστούν δυνατή την ανταλλαγή καλών πρακτικών, θα παρέχουν υποστήριξη στους συμμετέχοντες στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης μετά την τοποθέτησή τους και θα δημιουργούν δίκτυα πρώην μελών του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης.

Τα εν λόγω έργα θα υλοποιηθούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από τους εθνικούς οργανισμούς Erasmus+ στα κράτη μέλη και από τον Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού (EACEA). Για την καλύτερη ένταξη στην αγορά εργασίας όσων συμμετάσχουν στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, θα ενθαρρυνθεί η ενεργός συμμετοχή των δημόσιων και ιδιωτικών γραφείων εύρεσης εργασίας, καθώς και των εμπορικών επιμελητηρίων.

Το σχέδιο κανονισμού πρέπει τώρα να εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για να τεθεί σε ισχύ. Τα θεσμικά όργανα δεσμεύτηκαν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία επί της πρότασης ως τα τέλη του τρέχοντος έτους.