Περίοδος διακοπών: χρήσιμοι σύνδεσμοι πληροφόρησης!

Περίοδος διακοπών: χρήσιμοι σύνδεσμοι πληροφόρησης!

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2017Γ

Προξενική προστασία

Αν βρεθείτε σε χώρα εκτός ΕΕ και χρειαστείτε βοήθεια, ως πολίτης της ΕΕ έχετε δικαίωμα σε προξενική προστασία από την πρεσβεία ή το προξενείο μιας οποιασδήποτε άλλης χώρας της ΕΕ υπό τους ίδιους όρους που ισχύουν για τους υπηκόους της.

Έγγραφα και θεωρήσεις

Έγγραφα για ταξίδια στην ΕΕ

Δημόσιο αρχείο γνήσιων δελτίων ταυτότητας και ταξιδιωτικών εγγράφων (PRADO )

Δικαιώματα επιβατών

Δικαιώματα επιβατών

Τι μπορείτε να πάρετε μαζί σας;

Επιπλέον χρεώσεις στο εξωτερικό

Φόροι, δασμοί, τέλη περιαγωγής και τέλη μεταφοράς ενόσω βρίσκεστε στο εξωτερικό

Ασφάλεια

Ασφάλεια αερομεταφορών και οδική ασφάλεια

Αριθμός έκτακτης ανάγκης 112

Οργανωμένα ταξίδια και χρονομεριστική μίσθωση

Οργανωμένα ταξίδια, χρονομεριστική μίσθωση

Αγορές σε άλλες χώρες της ΕΕ

Τα δικαιώματά που έχετε ως καταναλωτής

Τηλεπικοινωνίες και διαδίκτυο

Τα δικαιώματά σας στο διαδίκτυο

Χρηματοοικονομικά προϊόντα και υπηρεσίες

Τραπεζικά και ασφαλιστικά προϊόντα – Τα δικαιώματα που έχετε ως καταναλωτής

Άνιση μεταχείριση

Προστασία των καταναλωτών από αθέμιτες εμπορικές πρακτικές

Επίλυση καταναλωτικών διαφορών

Διαδικασίες επίλυσης καταναλωτικών διαφορών

Καταναλωτές ενέργειας

Τα δικαιώματα που έχετε ως καταναλωτής ενέργειας

Άδεια οδήγησης

Άδεια οδήγησης – ισχύς και ανανέωση στο εξωτερικό

Ασφάλεια αυτοκινήτου

Ασφάλεια αυτοκινήτου – ισχύς και κάλυψη στο εξωτερικό