Ορατός ο κίνδυνος κατάρρευσης της συμφωνίας ΕΕ-Κίνας μετά από παρέμβαση των ΗΠΑ

Με ενδεχόμενη κατάρρευση απειλείται η μελλοντική διμερής συμφωνία μεταξύ ΕΕ-Κίνας για τις γεωγραφικές ενδείξεις προϊόντων, ύστερα από τις ενστάσεις που εξέφρασαν οι ΗΠΑ. H EURACTIV Ιταλίας μεταδίδει.

Ειδικότερα, το Πεκίνο επιθυμεί να διατηρήσει τα εμπορικά του σήματα, παρά την προστασία που παρέχεται στα προϊόντα που φέρουν γεωγραφική ένδειξη.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία διεξάγει διαπραγματεύσεις με την Κίνα, δήλωσε ότι ο «στόχος είναι να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, ακόμη και για τους παραγωγούς που αντιμετωπίζουν αθέμιτο ανταγωνισμό από προϊόντα που έχουν ήδη καταχωρηθεί ως εμπορικά σήματα στην κινεζική αγορά».

Η εμπλοκή των ΗΠΑ

Το θέμα περιπλέκεται περαιτέρω από παρεμβάσεις που προέρχονται από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Η Κοινοπραξία για τη χρήση Κοινών Ονομασιών Τροφίμων (CCFN) διατύπωσε ενστάσεις προς το Πεκίνο, οι οποίες αφορούν στις «γενικές ονομασίες που απειλούνται από την επικείμενη συμφωνία ΕΕ-Κίνας».

Παραδείγματα εμπορικών σημάτων που χρησιμοποιούνται ήδη στην Κίνα περιλαμβάνουν την ελληνική φέτα, το ιταλικά τυριά Asiago, Gorgonzola, και παρμεζάνα, το τσένταρ, ενώ το πεκορίνο έχει καταχωρηθεί ως «Romano».

Από την πλευρά του, το CCFN χρησιμοποίησε μια διαδικασία που αποτελεί «κοινή πρακτική για την αναγνώριση των γεωγραφικών ενδείξεων», εξήγησε ο διευθυντής της οργάνωσης OriGIn, Massimo Vittori.

Η εν λόγω διαδικασία επιτρέπει σε τρίτα μέρη να εκφράσουν ενστάσεις αναφορικά με το καθεστώς προστασίας, μέσω υποβολής σχετικής δήλωσης. Στην περίπτωση αυτή, η καταγγελία είχε προβλεφθεί στο πλαίσιο διμερών διαπραγματεύσεων και είναι πολύ πιθανό η αξιολόγησή της να λάβει χώρα κατά την οριστικοποίηση της συμφωνίας, η οποία έχει προγραμματιστεί για το τέλος του έτους.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβεβαίωσε το χρονοδιάγραμμα και τη γενικότερη προσέγγιση. Υπενθυμίζεται ότι οι ενστάσεις πρέπει να «δικαιολογούνται βάσει αντικειμενικών στοιχείων και κριτηρίων» (που υποστηρίζονται από έρευνες καταναλωτών, καταχωρήσεις σε λεξικά κ.ο.κ.).

Το βάρος της απόδειξης επαφίεται, αρχικά, στα χέρια εκείνων που υποβάλλουν ένσταση και ακολούθως εφαρμόζεται η «αρχή της εδαφικότητας»: δηλαδή, η αξίωση για την ονομασία των προϊόντων «ισχύει αποκλειστικά για την περιοχή που καλύπτεται από τη συμφωνία, στην προκειμένη περίπτωση την ΕΕ και την Κίνα».

www.euractiv.gr