Σεπτέμβριος σημαίνει χαρούμενες παιδικές φωνές σε γεμάτες σχολικές αυλές!

Στήριξε την προσπάθεια της UNICEF να προσφέρει στα παιδιά πρόσφυγες την εκπαίδευση που αξίζουν: http://bit.ly/2xfMcJT

Ένα πρόγραμμα με τη στήριξη της UNICEF και με χρηματοδότηση της European Commission – Civil Protection & Humanitarian Aid Operations – ECHO.