Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο: 1.3 εκατ. αιτήσεις ασύλου το 2016

Η EASO παρουσίασε την ετήσια έκθεσή της στην επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών του ΕΚ, την Τρίτη 21 Νοεμβρίου.

«Η κεντρική ιδέα για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο είναι ότι πρέπει να εργαστούμε όλοι μαζί», λέει ο εισηγητής του ΕΚ Πίτερ Νιντερμούλερ (Σοσιαλιστές, Ουγγαρία) με αφορμή την παρουσίαση της ετήσιε έκθεσης της EASO στη επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών του ΕΚ.

Η ετήσια έκθεση

Το 2016, 1,3 εκατομμύρια άνθρωποι ζήτησαν άσυλο στην ΕΕ, ποσοστό 7% μικρότερο σε σχέση με το 2015. Το 32% των αιτούντων είναι κάτω των 18 ετών.

Άνθρωποι που έρχονται από τη Συρία, την Ερυθραία και το Ιράκ εξακολουθούν να βρίσκονται στην κορυφή της λίστας όσων λαμβάνουν άσυλο στην ΕΕ.

Επίσης, από το 1.148.680 πρωτοβάθμιες αποφάσεις που εκδόθηκαν από τις εθνικές αρχές ασύλου το 2016, οι 698.750 ήταν θετικές, δηλαδή εγγυήθηκαν άσυλο στους αιτούντες καθώς πληρούσαν τις απαραίτητες προϋποθέσεις.

Ταυτόχρονα, εξακολουθεί να υπάρχει υψηλή πίεση στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ, καθώς καταγράφηκαν 511.000 παράνομες διελεύσεις,  που αντιστοιχούν σε 382.000 νέες αφίξεις από την Αφρική, τη Μέση Ανατολή και την Ασία. Από την άλλη πλευρά, μετά τη συμφωνία της ΕΕ με την Τουρκία ο αριθμός των αφίξεων από τα ανατολικά σύνορα της ΕΕ μειώθηκε σε 182.534 το 2016 από 885.386 το 2015.

Τι είναι η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο;

Η υπηρεσία ξεκίνησε τη λειτουργία της το 2010. Καθήκον της είναι να παρέχει στα κράτη μέλη τα μέσα για την αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ροών και των αιτήσεων ασύλου και να εφαρμόζει επιτόπου την ευρωπαϊκή νομοθεσία.

«Η κεντρική ιδέα για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο είναι ότι πρέπει να εργαστούμε όλοι μαζί. Χρειαζόμαστε μια ευρωπαϊκή λύση, όχι τις λύσεις των κρατών μελών αλλά μια κοινή λύση», λέει ο εισηγητής του ΕΚ Πίτερ Νιντερμούλερ (Σοσιαλιστές, Ουγγαρία).

Το 2015, οι μεγάλες μεταναστευτικές ροές έκαναν απαραίτητη την αναθεώρηση του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε με έκθεση του την ενίσχυση της Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο, ώστε να μπορεί να παρέχει ακόμα περισσότερη βοήθεια στα κράτη μέλη σε περιπτώσεις κρίσεων αλλά και να στηρίζει τις εθνικές νομικές υπηρεσίες.