Στη γαλλική πόλη Λυών το Βραβείο Προσβάσιμης Πόλης 2018

Με την ευκαιρία της Ευρωπαϊκής Ημέρας των ατόμων με αναπηρία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι απονέμεται στη Λυών της Γαλλίας το Βραβείο Προσβάσιμης Πόλης. Η πόλη βραβεύτηκε για την καθολική προσβασιμότητά της χωρίς αποκλεισμούς.

Τα δημόσια λεωφορεία της Λυών είναι προσβάσιμα 100 %, και η πρόσβαση όλων των πολιτών στον πολιτισμό είναι επίσης εξασφαλισμένη χάρη στην ενσωμάτωση εξοπλισμού πρόσβασης στις βιβλιοθήκες, όπως μηχανές ανάγνωσης, ηχογραφημένα βιβλία και μεγεθυντικές οθόνες. Η πόλη έχει επίσης αναπτύξει ψηφιακά εργαλεία για τα άτομα με αναπηρία, και, σε ό,τι αφορά την ένταξη στην εργασία, το 7,8 % των δημόσιων υπαλλήλων είναι άτομα με αναπηρία. Το ποσοστό αυτό είναι σημαντικά υψηλότερο από το ελάχιστο νόμιμο όριο του 6 % που απαιτείται από τη γαλλική νομοθεσία.

Επίσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βράβευσε την πόλη της Λιουμπλιάνα στη Σλοβενία και την πόλη του Λουξεμβούργου στο Λουξεμβούργο που πήραν τη δεύτερη και τρίτη θέση αντίστοιχα. Η Λιουμπλιάνα ενσωμάτωσε την προσβασιμότητα στη συνολική πολιτική της με τον διορισμό ειδικής συμβουλευτικής επιτροπής στην οποία συμμετέχουν ηλικιωμένοι και άτομα με αναπηρία, με σκοπό να συμμετέχουν άμεσα στη χάραξη πολιτικής της πόλης. Η πόλη του Λουξεμβούργου έχει καταβάλει μεγάλη προσπάθεια για να ευαισθητοποιήσει τους πολίτες, ώστε να αποφευχθεί ο στιγματισμός σχετικά με την αναπηρία και έχει αναπτύξει μια πόλη χωρίς αποκλεισμούς στην οποία όλοι οι πολίτες αισθάνονται άνετα.

Τέλος, η πόλη Βίμποργκ της Δανίας έλαβε ειδική μνεία για τον τρόπο με τον οποίο έχει συνδυάσει την ιστορική της κληρονομιά και το λοφώδες τοπίο με προσβάσιμες υποδομές.

Κατά την απονομή του βραβείου, η κ. Μαριάν Τίσεν, Επίτροπος Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων, Δεξιοτήτων και Κινητικότητας Εργατικού Δυναμικού, δήλωσε: «Η Επιτροπή αυτή είναι αποφασισμένη να βάλει τους πολίτες στην πρώτη θέση και να καταστήσει την κοινωνική ένταξη κορυφαία προτεραιότητα της πολιτικής ατζέντας. Με τη διακήρυξη του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων στις 17 Νοεμβρίου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμφώνησαν να πορευτούν προς μία κοινωνική, χωρίς αποκλεισμούς Ευρώπη. Ως εκ τούτου είναι απαραίτητο να βελτιωθούν οι συνθήκες προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρίες στις πόλεις και στις κοινωνίες μας. Ευχαριστώ τη Λυών και όλες τις άλλες πόλεις για τη συμμετοχή τους και για τις προσπάθειές τους να υλοποιηθεί ο διαγωνισμός. Ελπίζω τα επιτεύγματα της εν λόγω πόλης να αποτελέσουν πηγή έμπνευσης για πολλές άλλες πόλεις, αλλά και για όλες τις περιφερειακές και εθνικές αρχές.»

Ιστορικό

Ο διαγωνισμός για το Βραβείο Προσβάσιμης Πόλης, που διοργανώθηκε από την Επιτροπή από κοινού με το Ευρωπαϊκό Φόρουμ των Ατόμων με Αναπηρία, είναι μία από τις δράσεις που προβλέπονται στη στρατηγική της ΕΕ για την αναπηρία για την περίοδο 2010-2020 με στόχο τη δημιουργία μιας Ευρώπης χωρίς φραγμούς για τα άτομα με αναπηρία. Το βραβείο επιβραβεύει τις πόλεις που δείχνουν τον δρόμο σχετικά με την εξουδετέρωση των φραγμών που υπάρχουν σήμερα στην Ευρώπη. Επίσης απονέμεται στην πόλη που έχει αποδεδειγμένα και με βιώσιμο τρόπο βελτιώσει την προσβασιμότητα όσον αφορά βασικές πτυχές της ζωής στην πόλη και έχει συγκεκριμένα σχέδια για περαιτέρω βελτιώσεις. Σκοπός του βραβείου είναι να εμπνεύσει άλλες πόλεις που μπορεί να αντιμετωπίζουν παρόμοιες προκλήσεις και να προωθήσει ορθές πρακτικές σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Το Βραβείο Προσβάσιμης Πόλης απευθύνεται σε ευρωπαϊκές πόλεις με περισσότερους από 50 000 κατοίκους. Οι πόλεις πρέπει να αποδείξουν ότι διαθέτουν σφαιρική προσέγγιση της προσβασιμότητας σε τέσσερις βασικούς τομείς: δομημένο περιβάλλον και δημόσιοι χώροι, μεταφορές και σχετικές υποδομές, πληροφόρηση και επικοινωνίες, συμπεριλαμβανομένων νέων τεχνολογιών (ΤΠΕ), εγκαταστάσεις και υπηρεσίες κοινής ωφελείας.

Το βραβείο απονέμεται στη διάρκεια της διάσκεψης της ετήσιας Ευρωπαϊκής Ημέρας των Ατόμων με Αναπηρία, την οποία παρακολουθούν περίπου 400 συμμετέχοντες από ολόκληρη την Ευρώπη.