Προσφυγική κρίση

Εγχειρίδιο σχετικά με την ευρωπαϊκή νομοθεσία σε θέματα ασύλου, συνόρων και μετανάστευσης

TK0413089Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) και η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) παρέχουν ένα πλαίσιο προστασίας των δικαιωμάτων των αλλοδαπών, το οποίο αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία. Η νομοθεσία της ΕΕ σε θέματα ασύλου, συνόρων και μετανάστευσης εξελίσσεται με ταχείς ρυθμούς. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) διαθέτει ήδη ένα σημαντικό όγκο νομολογίας, ιδίως όσον αφορά τα Άρθρα 3, 5, 8 και 13 της ΕΣΔΑ. Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) καλείται ολοένα και συχνότερα να αποφαίνεται επί της ερμηνείας των διατάξεων της νομοθεσίας της ΕΕ στον συγκεκριμένο τομέα. Η δεύτερη αυτή έκδοση του εγχειριδίου, ενημερωμένη ως το τέλος του Δεκεμβρίου του 2013, παρουσιάζει με τρόπο προσβάσιμο τη νομοθεσία της ΕΕ και τον όγκο της νομολογίας των δύο ευρωπαϊκών δικαστηρίων. Απευθύνεται σε δικηγόρους, δικαστές, εισαγγελείς, υπεύθυνους των υπηρεσιών μετανάστευσης και μη κυβερνητικές οργανώσεις, τόσο στην ΕΕ όσο και στα κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης

 Λήψη αρχείου