Νέα έδρα για το Europe Direct Καλαμάτας

Το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης «Europe Direct» Καλαμάτας θα φιλοξενείται από τον Πολιτιστικό Οργανισμό «Δρόμοι της Ελιάς» την επόμενη 5ετία (2013-2017).
Το Europe Direct Καλαμάτας με περιοχή ευθύνης το Νομαρχιακό διαμέρισμα της Περιφέρειας Πελοποννήσου θα λειτουργεί στα γραφεία του Πολιτιστικού Οργανισμού «Δρόμοι της Ελιάς» στο κέντρο της Καλαμάτας και θα παρέχει τις εξής υπηρεσίες:

Θα ενημερώνει τους ευρωπαίους πολίτες σχετικά με τις ευρωπαϊκές πολιτικές και τα ευρωπαϊκά προγράμματα, αποτελώντας το μόνιμο σημείο επαφής της τοπικής κοινωνίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Θα αναπαράγει τις αποφάσεις και τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα πληροφορεί για τη νομοθεσία, τις πολιτικές, τα προγράμματα και τις δυνατότητες χρηματοδότησης της ΕΕ.
Θα επικοινωνεί διαδραστικά με τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να δίδεται η ευκαιρία στους ευρωπαίους πολίτες να ενημερώσουν ή να καταγγέλλουν στα αρμόδια όργανα της ΕΕ προβλήματα ή συμπεριφορές ή αδικίες που αντιμετωπίζουν στο τόπο που σπουδάζουν ή εργάζονται ή κατοικούν.
Θα πραγματοποιεί ενημερωτικές εκδηλώσεις και ημερίδες για να ενθαρρύνει τη συμμετοχή των ευρωπαίων πολιτών στα κοινοτικά δρώμενα.
Θα παρέχει πληροφορίες για εξειδικευμένα θέματα νεολαίας εκπαίδευσης, απασχόλησης, πολιτισμού, περιβάλλοντος κ.α.

Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες μπορούν να έρχονται σε επαφή με το «Europe Direct» Καλαμάτας επιλέγοντας έναν από τους παρακάτω τρόπους:

Επίσκεψη στα γραφεία του «Europe Direct» Καλαμάτας Πολιτιστικός Οργανισμός «Δρόμοι της Ελιάς», Αριστομένους 91 – Καλαμάτα
(ώρες λειτουργίας Δευ-Παρ. 8:30-15:30)
Κλήση στο τηλεφωνικό κέντρο επικοινωνίας «Europe Direct», καλώντας ατελώς στο 0080067891011
Μέσω e-mail europedirect@olivetreeroute.gr