Η ανάδειξη των αγροτικών προϊόντων και της τοπικής παραδοσιακής γαστρονομίας υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τον Ιανουάριο 2013 έως τον Δεκέμβριο του 2013 θα υλοποιηθεί στο Πρόγραμμα Med Diet – Mediterranean Diet And Enhancement of Traditional Foodstaff [ENPI – Cross-border Cooperation in the Mediterranean ]. Το Πρόγραμμα έχει αντικείμενο την ανάδειξη των αγροτικών προϊόντων και της τοπικής παραδοσιακής γαστρονομίας και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ελλάδα συμμετέχει στο πρόγραμμα αποκλειστικά μέσω του Πολιτιστικού Οργανισμού «Δρόμοι της Ελιάς» και του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας.
Στο Πρόγραμμα Med Diet [ENPI CBC MED] επικεφαλής εταίρος είναι η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ιταλίας, ενώ αντιπροσωπεύονται 7 συνολικά Μεσογειακές περιοχές Ελλάδα (2), Ιταλία (2), Ισπανία (1), Λίβανος (1), Τυνησία (1).

Σκοπός του προγράμματος είναι να αυξηθεί η ικανότητα των σχολείων και των τοπικών αρχών της Αιγύπτου, της Ελλάδας , της Ιταλίας, του Λίβανου, της Ισπανίας και της Τυνησίας προκειμένου να εφαρμοστούν τεχνικές που έχουν σκοπό να αφυπνιστούν τα παιδιά, οι νέοι και τα άλλα γκρουπ καταναλωτών για τα πλεονεκτήματα της Μεσογειακής διατροφής. Επίσης, στοχεύει να ενισχυθεί η δυνατότητα των εμπορικών επιμελητηρίων και των επιχειρήσεων της Αιγύπτου, της Ελλάδας, της Ιταλίας, του Λίβανου, της Ισπανίας και της Τυνησίας στο να αφυπνίσουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της εστίασης και να προτείνουν την αυθεντική μεσογειακή διατροφή. Τέλος, όσο αφορά το Λίβανο, την Αίγυπτο και την Τυνησία θα γίνει προσπάθεια να βελτιωθούν οι πολιτικές και τα όργανα που ασχολούνται με τον έλεγχο της Μεσογειακής διατροφής. Η εναρκτήρια συνάντηση του προγράμματος για τη Μεσογειακή Διατροφή θα γίνει μες το Μάρτιο στην Ιταλία.