Διαχείριση του άγχους και των ψυχοκοινωνικών κινδύνων στην εργασία

H 28η Απριλίου έχει καθιερωθεί από τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ) ως «Παγκόσμια Ημέρα για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία», με στόχο την επικέντρωση του διεθνούς ενδιαφέροντος στα θέματα πρόληψης των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών.

Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA), επιδιώκει την οικοδόμηση ενός ασφαλέστερου, υγιεινότερου και παραγωγικότερου εργασιακού περιβάλλοντος στην Ευρώπη και προάγει την ανάπτυξη νοοτροπίας πρόληψης κινδύνων για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας στην Ευρώπη.

Επίσημη έναρξη της νέας εκστρατείας με τίτλο «Διαχείριση του άγχους σε Ασφαλείς και Υγιείς Χώρους Εργασίας» σε πανευρωπαϊκό επίπεδο έγινε στις Βρυξέλλες στις 7 Απριλίου 2014, ενώ η επίσημη έναρξη της εκστρατείας σε εθνικό επίπεδο προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, την 1η εβδομάδα του Μαΐου 2014.

Οι ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι και το άγχος στην εργασία συγκαταλέγονται σήμερα μεταξύ των μεγαλύτερων προκλήσεων στον τομέα της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας αφού εξαιτίας τους έχει αποδειχθεί ότι προκαλούνται σημαντικά αρνητικά ψυχολογικά, σωματικά, οικονομικά και κοινωνικά αποτελέσματα.

Η εκστρατεία θα διαρκέσει δύο χρόνια, ενώ εκατοντάδες οργανισμοί και επιχειρήσεις από όλη την Ευρώπη θα συμμετάσχουν σε προγράμματα κατάρτισης, συνέδρια και εργαστήρια, διαγωνισμούς αφίσας, ταινιών και φωτογραφίας, κουίζ, προγράμματα αξιοποίησης προτάσεων των εργαζομένων, διαφημιστικές εκστρατείες και συνεντεύξεις Τύπου προκειμένου να καταπολεμηθεί το εργασιακό άγχος και τα ψυχοσωματικά συμπτώματα που το συνοδεύουν.

Στις βασικές προτεραιότητες του Στρατηγικού Πλαισίου Ευρώπη 2020 συγκαταλέγεται και η Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία, ενώ επισημαίνεται ότι η καλύτερη προστασία της ψυχικής υγείας των εργαζομένων αποτελεί βασικό παράγοντα για την πρόληψη νοσημάτων που σχετίζονται με την εργασία.

Η οικονομική κρίση κάνει το μήνυμα της ασφάλειας και της υγείας στην εργασία πιο επίκαιρο από ποτέ, καθώς εξασφαλίζει την παροχή ενός ασφαλούς και υγιούς περιβάλλοντος εργασίας, αυξάνει την παραγωγικότητα των εργαζομένων, ενισχύει την κοινωνική συνοχή και προωθεί την ευημερία.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Που μπορείτε να απευθυνθείτε αν έχετε μια καταγγελία;
SOLVIT (Δίκτυο επίλυσης προβλημάτων στην εσωτερική αγορά)
Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής