Νικήτρια η Ελλάδα στην κατηγορία της έρευνας του βραβείου πολιτιστικής κληρονομιάς Europa Nostra για το 2014!

Στους νικητές του βραβείου πολιτιστικής κληρονομιάς της Ευρωπαϊκής Ενωσης / Europa Nostra 2014, μεταξύ άλλων, είναι και η Ελλάδα, στην κατηγορία Ερευνα, για το έργο «Θολωτή ρωμαϊκή κατασκευή στην Πελοπόννησο» όπου μελετούνται οι οικοδομικές και κατασκευαστικές μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν στην Πελοπόννησο για 400 χρόνια, από τον πρώτο αιώνα προ Χριστού έως το 300 μ.Χ.

Οι 27 επιτυχόντες που επελέγησαν μεταξύ 160 προτεινόμενων έργων από 30 χώρες τιμώνται για επιτεύγματα σε τέσσερις τομείς: συντήρηση, έρευνα, ειδικές υπηρεσίες και εκπαίδευση, κατάρτιση και ευαισθητοποίηση.

«Η πολιτιστική κληρονομιά της Ευρώπης είναι ένα από τα πλέον πολύτιμα περιουσιακά μας στοιχεία. Οικοδομεί γέφυρες μεταξύ του παρελθόντος και του παρόντος, προωθεί την ανάπτυξη, ευνοεί την κοινωνική ένταξη και προσελκύει τον τουρισμό».

Περισσότερες πληροφορίες εδώ