Παγκόσμια Ημέρα για την Πολιτιστική Ποικιλομορφία για το Διάλογο και την Ανάπτυξη

Το κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Καλαμάτας με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για την Πολιτιστική Ποικιλομορφία για το Διάλογο και την Ανάπτυξη, που διακηρύχθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ τον Δεκέμβριο του 2002 και γιορτάζεται στις 21 Μαΐου κάθε έτους, θεώρησε σκόπιμο να επικοινωνήσει την αξία της διαφορετικότητας και του σεβασμού της πολιτιστικής ταυτότητας.

Ο πολιτισμός μπορεί να σφυρηλατήσει δεσμούς ανάμεσα στο παρελθόν και στο μέλλον με την προστασία της ενσώματης κληρονομιάς του κόσμου και της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς και την προώθηση της πολυμορφίας της πολιτιστικής έκφρασης. Έτσι, η κληρονομιά κάθε λαού αποτελεί εφαλτήριο για την πολιτιστική ανάπτυξη κάποιου άλλου και ένα γόνιμο πλαίσιο διαλόγου και ταύτισης παρά τις διαφορές που μας χωρίζουν.

Η δύναμη της ανοχής και της αλληλοκατανόησης που προβάλει η ημέρα αυτή ως εχέγγυα για την βελτίωση των σχέσεων, είναι οι δυνάμεις πάνω στις οποίες στηρίζεται και η ευρωπαϊκή οικογένεια που από το τέλος του Παγκοσμίου Πολέμου έθεσε τα θεμέλια για την οικοδόμηση της ειρήνης και της αλληλεγγύης μεταξύ των λαών, την προώθηση της ανάπτυξης, εξομαλύνοντας τις διαφορές και καλλιεργώντας την πολυμορφία, την συλλογικότητα, την σταθερότητα, και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Σήμερα, οι νέες τεχνολογίες ταχείας παγκοσμιοποίησης φέρνουν μαζί πολιτισμούς όπως ποτέ πριν και ενώ αυτό αποτελεί σημαντικό βήμα για την προώθηση της ανάπτυξης και του διαπολιτισμικού διαλόγου, ενέχει τον κίνδυνο της διάβρωσης της πολιτισμικής ταυτότητας κάθε έθνους και της ομογενοποίησης που οδηγεί στον αφανισμό ταυτότητας.

Συνεπώς, η αναγνώριση των ιδιαιτέρων χαρακτηριστικών ατόμων και λαών και ο σεβασμός προς αυτά συμβάλλει στην ανάπτυξη της ποιότητας ζωής των ατόμων και εμείς, οφείλουμε να διασφαλίσουμε την συνέχεια και την μνήμη του εκάστοτε πολιτισμικού μορφώματος αλλά και να υιοθετήσουμε μια κουλτούρα πλουραλισμού, αποδοχής και αλληλεγγύης προκειμένου να επιτευχθεί η κοινωνική πρόοδος, ευημερία και οικονομική άνθιση στο ευρωπαϊκό αλλά και παγκόσμιο γίγνεσθαι.