Ετήσια Συνάντηση του ελληνικού Δικτύου Πληροφόρησης Europe DIRECT

Το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Καλαμάτας / Europe Direct of Kalamata στην Ετήσια Συνάντηση του ελληνικού Δικτύου Πληροφόρησης Europe DIRECT.

Το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Καλαμάτας / Europe Direct of Kalamata συμμετείχε στην Ετήσια Συνάντηση του ελληνικού Δικτύου Πληροφόρησης Europe DIRECT που πραγματοποιήθηκε στις 10 και 11 Ιουνίου στα Γραφεία της Αντιπροσωπείας της ΕΕ στην Ελλάδα.

Στη Συνάντηση συμμετείχαν τα Κέντρα Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης (Europe Direct Information Centres), τα Κέντρα Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης και τους ομιλητές Ομάδα Ευρώπη (Europe Direct Documentation Centres) (Team Europe).

Πρόκειται για μια συνάντηση ενημέρωσης σχετικά με την τρέχουσα επικαιρότητα της ΕΕ και γόνιμου διαλόγου καθώς οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν με εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καθώς και εκπροσώπους των προγραμμάτων EURES, YOUTH IN ACTION, ERASMUS+, κ.α. ούτως ώστε να παρέχουν υψηλής ποιότητας πληροφορίες στους πολίτες.