Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος

Η 5η Ιουνίου κάθε έτους αποτελεί ημέρα ορόσημο για το περιβάλλον καθώς έχει καθιερωθεί ο εορτασμός τηςΠαγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος, με σκοπό την διεθνή συνειδητοποίηση των οξύτατων περιβαλλοντικών προβλημάτων της σύγχρονης εποχής και την ευαισθητοποίηση των πολιτών προς επίλυση τους.

Η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας παρά τις σχετικές ανέσεις που εξασφαλίζει στην σύγχρονη ζωή, σε συνδυασμό με τους γρήγορους ρυθμούς της καθημερινότητας, επιτείνει το φαινόμενο της αποξένωσης και την καταστροφική συμπεριφορά του ανθρώπου απέναντι στη φύση.

Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ένα γενικό ενωσιακό πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον, υπό τον τίτλο «Ευημερία εντός των ορίων του πλανήτη μας», εφιστά την προσοχή στην ανάγκη τήρησης του 7ου προγράμματος δράσης για το περιβάλλον, το οποίο προσφέρει το νομικό πλαίσιο της περιβαλλοντικής πολιτικής έως το 2020, εντοπίζοντας εννέα στόχους προτεραιότητας που πρέπει να επιτύχουν η ΕΕ και τα κράτη μέλη, σε μια μακροπρόθεσμη προοπτική με ορίζοντα το 2050.

Επίσης, στα πλαίσια διατήρησης, προστασίας και βελτίωσης της ποιότητας του περιβάλλοντος έχει καθιερωθεί η Πράσινη Εβδομάδα (2-5 Ιουνίου), η μεγαλύτερη ετήσια διάσκεψη σχετικά με την ευρωπαϊκή πολιτική για το περιβάλλον, ενώ το Ευρωπαϊκό οικολογικό δίκτυο Natura 2000, μεταξύ άλλων με το θεσμό των βραβείων Natura 2000, επιδιώκει να διασφαλίσει τη µακροπρόθεσµη διατήρησή των πολύτιμων και πλέον απειλούµενων ειδών και ενδιαιτηµάτων της σε ικανοποιητικό επίπεδο για την προστασία της βιοποικιλότητας σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Το περιβάλλον, φυσικό ή ανθρωπογενές είναι συνυφασμένο με την ζωή μας, την καθημερινότητα μας με τη ίδια μας την ύπαρξη, γιατί κάθε αλλαγή στην ισορροπία του επηρεάζει μία σειρά από παράγοντες που είναι απαραίτητοι για την ζωή στον πλανήτη.

Η ενεργοποίηση των τοπικών, περιφερειακών και εθνικών φορέων αλλά και η αλλαγή νοοτροπίας και η υιοθέτηση σεβασμού του περιβάλλοντος, από τον καθέναν ξεχωριστά, κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να εξασφαλίσουμε ένα βιώσιμο παραγωγικό και ενεργειακά αποδοτικό περιβάλλον για εμάς αλλά και τις μελλοντικές γενιές. Η προστασία του περιβάλλοντος είναι ευθύνη όλων μας.