Διαμονή στο Εξωτερικό – Η Ιατροφαρμακευτική σας περίθαλψη

Μένεις στο εξωτερικό; Γνωρίζεις τα πάντα σχετικά με την ιατροφαρμακευτική σου περίθαλψη;

Στην ΕΕ η χώρα που είναι αρμόδια για την κοινωνική σας ασφάλιση, συμπεριλαμβανομένης της ιατροφαρμακευτικής σας περίθαλψης, καθορίζεται από την οικονομική σας κατάσταση και τον τόπο διαμονής σας – και όχι από την υπηκοότητά σας. Βεβαιωθείτε ότι έχετε κατανοήσει ποιας χώρας η κοινωνική ασφάλιση πρέπει να σας καλύψει. Δεν μπορείτε να επιλέξετε τη χώρα στην οποία θα έχετε κάλυψη!

Μάθετε περισσότερα εδώ.