Ο σφυγμός της Νεολαίας χτυπά στην Καλαμάτα τον ερχόμενο Σεπτέμβριο

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης“Νεολαία σε Κίνηση” η Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, προγραμματίζουν για το 2014 εκδηλώσεις που πρόκειται να πραγματοποιηθούν από 11 έως 13 Σεπτεμβρίου στην Καλαμάτα.

Την Δευτέρα 30 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε προπαρασκευαστική συνάντηση των εκπροσώπων των φορέων που θα συμμετάσχουν στην εκδήλωση στα γραφεία της Αντιπροσωπείας της ΕΕ, στην Αθήνα.

Φορείς όπως το ΙΚΥ, το ΙΝΕΔΙΒΙΜ, ο ΕΟΠΠΕΠ, το Υπουργείο Εσωτερικών, το Υπουργείο Παιδείας, το Υπουργείο Εργασίας και από την Μεσσηνία, ο Δήμος Καλαμάτας, το Γραφείο Υποδοχής Συνεδρίων και Θεματικού Τουρισμού Μεσσηνίας (CVB) και το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Καλαμάτας θα λάβουν μέρος στην όλη διοργάνωση, συμβάλλοντας στην βελτίωση της κινητικότητας και της απασχολησιμότητας στην Ευρώπη.

Πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία της ΕΕ που ξεκίνησε το 2010 στα πλαίσια της Στρατηγικής«Ευρώπη 2020» για μια έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη και έκτοτε, έχει ταξιδέψει με επιτυχία σε περισσότερα από 20 κράτη-μέλη της ΕΕ.

Η πρωτοβουλία λειτουργεί ως μια εργαλειοθήκη, που περιέχει διάφορα μέτρα για να αναπτύξουν οι νέοι γνώσεις και δεξιότητες που θα τους παρέχουν τα εχέγγυα για την επαγγελματική τους πρόοδο, μέσω της αυξημένης ποιότητας στην εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση και του εύρους των ευκαιριών που διανοίγονται μπροστά τους.

Οι νέοι θα μπορούν να πληροφορηθούν σχετικά με τις δυνατότητες χρηματοδότησης σπουδών ή εργασίας στο εξωτερικό που παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση, να συζητήσουν με άλλους νέους ανθρώπους που έχουν ήδη επωφεληθεί από αυτές και να μάθουν πώς πραγματικά είναι αυτή η εμπειρία.

Το πρόγραμμα θα πλαισιώνεται από ποικίλες άλλες δραστηριότητες που θα έχουν ψυχαγωγικό χαρακτήρα όπως μουσικές παραστάσεις, προβολές βίντεο κλπ.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ και εδώ.