Το Νέο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι οι αγγελιοφόροι των μηνυμάτων και υπερασπιστές των δικαιωμάτων των Ευρωπαίων πολιτών. Ποιοι είναι οι άνθρωποι αυτοί;

Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι 14 αντιπρόεδροι, οι πέντε κοσμήτορες με διοικητικά και οικονομικά καθήκοντα και βεβαίως οι Ευρωβουλευτές ανά χώρα και κομματική ομάδα!

Ο Μάρτιν Σούλτς εξελέγη πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και λίγο αργότερα, οι ευρωβουλευτές επέλεξαν επίσης τους 14 αντιπροέδρους.

Ποιοι είναι λοιπόν, οι 14 αντιπρόεδροι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εξελέγησαν από τους ευρωβουλευτές; Από ποιο χώρο προέρχονται; Ας τους γνωρίσουμε καλύτερα!!

Martin Schulz Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Ο Πρόεδρος του Ε.Κ. εκλέγεται για δυόμισι χρόνια, δηλ. για μισή νομοθετική περίοδο με δυνατότητα ανανέωσης. Εκπροσωπεί το Κοινοβούλιο προς τα έξω και στις σχέσεις του με τα άλλα θεσμικά όργανα της Ένωσης. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.
Περισσότερα για τις αρμοδιότητες του Προέδρου εδώ.
Ο Ιστότοπος του Προέδρου εδώ.

Οι 14 Αντιπρόεδροι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Οι Αντιπρόεδροι μπορούν να αντικαταστήσουν τον Πρόεδρο στην εκτέλεση των καθηκόντων του, όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο. Έχουν επίσης τη δυνατότητα να προεδρεύουν των συνόδων της ολομέλειας. Είναι μέλη του Προεδρείου, του φορέα που καθορίζει τους κανόνες που διέπουν το Κοινοβούλιο, καταρτίζει το προσχέδιο του προϋπολογισμού του ΕΚ και που είναι αρμόδιος για όλα τα διοικητικά, οργανωτικά και οικονομικά θέματα του Κοινοβουλίου.

Οι 5 Κοσμήτορές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δηλαδή πέντε ευρωβουλευτές που θα ασχολούνται με διοικητικά θέματα που επηρεάζουν άμεσα τα ίδια τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Οι Κοσμήτορες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εκλέγονται για θητεία δυόμισι ετών.
Περισσότερες πληροφορίες εδώ.