Για να γνωρίσουμε το νέο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο!

Vultus est index animi ή αλλιώς το πρόσωπο είναι ο δείκτης της ψυχής!

Ελάτε να γνωρίσουμε το νέο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο!

Νέο Προεδρείο, νέοι Πρόεδροι Επιτροπών και νέοι Επικεφαλής στις Πολιτικές Ομάδες!‬