Ιστορική εξέλιξη της ΕΕ

 • 1945: Τελειώνει ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος. Ο Jean Monnet συλλαμβάνει την ιδέα της συνεργασίας των ευρωπαικών χωρών
 • 1950: “Διακήρυξη Schuman” από το Γάλλο Υπουργό Εξωτερικών Ρομπέρτ Σουμάν
 • 1951: Συνθήκη του Παρισιού. Ίδρυση της Εθνικής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα (ΕΚΑΧ) Βέλγιο – Γαλλία – Ιταλία – Λουξεμβούργο – Ολλανδία – Δυτική Γερμανία
 • 1957: Συνθήκη της Ρώμης. Ευρωπαική Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ)
  Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας (ΕΚΑΕ ή ΕURATOM)
  Ενιαία αγορά όπου τα αγαθά, το κεφάλαιο και οι άνθρωποι μετακινούνται ελεύθερα.
 • 1968: Δημιουργείται η Τελωνειακή Ένωση: Καταργούνται όλοι οι δασμοί εισαγωγής ανάμεσα στις έξι χώρες της ΕΟΚ.
 • 1973: Η Δανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιρλανδία γίνονται μέλη της ΕΟΚ. Η ΕΟΚ έχει πλέον 9 μέλη.
 • 1979: Η πρώτη εκλογή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεσες εκλογές.
 • 1981: Η Ελλάδα γίνεται μέλος της ΕΟΚ.
 • 1985: H ευρωπαϊκή σημαία και ο ευρωπαϊκός ύμνος υιοθετούνται από τους αρχηγούς των κρατών ως επίσημα σύμβολα της ΕΟΚ.
 • 1986: Η Ισπανία και η Πορτογαλία γίνονται μέλη της ΕΟΚ.
 • 1989: Πέφτει το σιδηρούν παραπέτασμα, το Τείχος του Βερολίνου και τελειώνει ο ψυχρός πόλεμος, δημιουργώντας τη δυνατότητα για μια ενωμένη Ευρώπη.
 • 1992: Υπογράφεται η Συνθήκη του Μάαστριχτ με την οποία δημιουργείται η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ).
 • 1995: Η Αυστρία, η Σουηδία και Φιλανδία γίνονται μέλη της ΕΕ.
 • 2002: Τίθεται σε κυκλοφορία το ευρώ. Το ευρώ είναι το νέο νόμισμα πολλών Ευρωπαίων.
 • 2005: Γίνονται μέλη της ΕΕ: η Εσθονία, η Κύπρος, η Λετονία, η Λιθουανία, η Μάλτα, η Ουγγαρία, η Πολωνία, η Σλοβακία, η Σλοβενία και η Τσέχικη Δημοκρατία.
 • 2007: Η Ρουμανία και η Βουλγαρία γίνονται μέλη της ΕΕ.
 • 2009: Τίθεται σε ισχύ η Συνθήκη της Λισσαβόνας. Η συνθήκη αυτή ενδυναμώνει τη δυνατότητα της ΕΕ να δρα σε παγκόσμιο επίπεδο.
 • 2010 – μέχρι σήμερα: Η νέα δεκαετία ξεκίνησε με μια σοβαρή χρηματοπιστωτική κρίση, αλλά και με την ελπίδα ότι οι επενδύσεις σε νέες, πράσινες, φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογίες καθώς και η ευρωπαϊκή συνεργασία θα συμβάλουν στη διαρκή ανάπτυξη και ευημερία.