Η «Νεολαία σε Κίνηση» πάει Καλαμάτα (11-13/9/2014)

Το τριήμερο εκδηλώσεων “Νεολαία σε Κίνηση”, που οργανώνει η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση «Απασχόληση, Κοινωνικές Υποθέσεις και Κοινωνική Ένταξη» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ξεκινάει στις 11 Σεπτεμβρίου στις 19.00 στην κεντρική προκυμαία της Καλαμάτας.

Η «Νεολαία σε Κίνηση», μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία αποσκοπεί στη βελτίωση της εκπαίδευσης και της απασχολησιμότητας των νέων μέσω της κινητικότητας, θα βρίσκεται στην Καλαμάτα από τις 11 μέχρι τις 13 Σεπτεμβρίου 2014.

Στα περίπτερα που θα στηθούν στην προκυμαία, οι νέοι θα μπορούν να πληροφορηθούν σχετικά με τις δυνατότητες εκπαίδευσης ή επαγγελματικής τους κατάρτισης στο εξωτερικό που παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση και να συζητήσουν με άλλους νέους ανθρώπους που έχουν ήδη επωφεληθεί από αυτές. Οι φορείς και τα Υπουργεία που θα εκπροσωπούνται είναι οι εξής: Δήμος Καλαμάτας, Ευρωπαϊκό Κέντρο Πληροφόρησης Καλαμάτας, Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ), ΟΑΕΔ, Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Πρόνοιας, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, Asset Technology, Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα.

Το τριήμερο εκδηλώσεων θα περιλαμβάνει ποικίλες παρουσιάσεις και ψυχαγωγικές δραστηριότητες. Επισυνάπτεται σχετικό πρόγραμμα.

Συγκεκριμένα, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν στις παρουσιάσεις διαφόρων ευρωπαϊκών προγραμμάτων όπως το πρόγραμμα EURES, τα Επιχειρησιακά Προγράμματα Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το νέο πρόγραμμα ERASMUS+ για την εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη νεολαία, το πρόγραμμα ERASMUS για νέους επιχειρηματίες, το πρόγραμμα εθελοντικής εργασίας, το πρόγραμμα «Νέα Γενιά σε Δράση», το πρόγραμμα «Ευρώπη για τους Πολίτες». Επίσης, ο ΕΟΠΠΕΠ θα παρουσιάσει την διαδικτυακή διαδραστική πύλη «Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού των Εφήβων», καθώς και τις υπηρεσίες Euroguidance και τα έγγραφα Europass για όσους ενδιαφέρονται να μετακινηθούν στην Ευρώπη για σπουδές ή εργασία. Τέλος, οι νέοι θα μπορέσουν να συζητήσουν με εκπρόσωπο από την «Ομάδα Ευρώπη» σχετικά με τα δικαιώματά τους αλλά και να πληροφορηθούν για τις σχολές και Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης και τις δυνατότητες πρακτικής άσκησης στο ΤΕΙ Πελοποννήσου.

Ιστορικό

Η πρωτοβουλία «Νεολαία σε Κίνηση» υιοθετήθηκε στο πλαίσιο της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και έχει στόχο τη βελτίωση της απασχολησιμότητας των νέων μέσω εργαλείων όπως η κινητικότητα στην εκπαίδευση, η πρακτική άσκηση και η επαγγελματική κατάρτιση. Η ενημερωτική εκστρατεία δρομολογήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα τέλη του 2010. Από τότε, έχει ταξιδέψει με επιτυχία σε περισσότερα από 20 κράτη-μέλη της ΕΕ.

Περισσότερες πληροφορίες:

  • Κεντρική ιστοσελίδα
  • Facebook
  • Instagram: στείλε τις φωτογραφίες σου πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το τριήμερο χρησιμοποιώντας τα hashtags #Youthonthemove και #Yomkalamata
  • Twitter: hashtag #Yomkalamata