Το Europe Direct Καλαμάτας στις εκδηλώσεις Youth on the Move στην Καλαμάτα

Το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης (Εurope Direct) Καλαμάτας συμμετείχε για πρώτη φορά στις εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Κεντρική Προκυμαία Καλαμάτας, 11-13 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της ΕΕ «Νεολαία σε Κίνηση – Υouth on the Move», που οργάνωσε η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση «Απασχόληση, Κοινωνικές Υποθέσεις και Κοινωνική Ένταξη» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

H «Νεολαία σε Κίνηση», ως μέρος της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», αποτελεί μια εργαλειοθήκη που παρέχει τα μέτρα, τα οποία συμβάλλουν στη δημιουργία σωστών συνθηκών για την επίτευξη των επαγγελματικών στόχων των νέων.

Οι νέοι και οι επισκέπτες της Καλαμάτας που επισκέφθηκαν τα περίπτερα του “Youth on the Move” είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για προγράμματα απασχόλησης, κατάρτισης και εκπαίδευσης που παρέχει η ΕΕ, να ακούσουν άλλους νέους να περιγράφουν τις εμπειρίες τους από αντίστοιχα προγράμματα και βεβαίως να κινηθούν σε ρυθμούς Salsa, Milonga, Tango, Rock και να σχεδιάσουν grafity.

Το Europe Direct Καλαμάτας είχε την ευκαιρία να συναντηθεί με τον κόσμο της Καλαμάτας και να επενδύσει σε μια σχέση αλληλεγγύης και επικοινωνίας με τους πολίτες ως γέφυρα επικοινωνίας των πολιτών με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι αρχές και οι φορείς που συμμετείχαν στην εκδήλωση ήταν:

Η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και Το Γραφείο του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ), EURES/ΟΑΕΔ, Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ), Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση, Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας – Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, Υπουργείο Εσωτερικών με το πρόγραμμα Ευρώπη για τους Πολίτες, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών με το πρόγραμμα Horizon 2020 και το Euraxess, Asset Technology, Εθνική Υπηρεσία για το πρόγραμμα Erasmus για Νέους Επιχειρηματίες, Europe Direct Καλαμάτας και Δήμος Καλαμάτας.