17 εταιρίες επελέγησαν για τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Επιχειρήσεων για το Περιβάλλον 2014

Οι Φιναλίστ προέρχονται από διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένης της υγειονομικής περίθαλψης, τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, και τον τομέα τροφίμων και ποτών και την αυτοκινητοβιομηχανία. Ο μεγαλύτερος αριθμός των εγγραφών ήταν στην κατηγορία προϊόντων και υπηρεσιών.

Τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Επιχειρήσεων για το Περιβάλλον (European Business Awards for the Environment) ξεκίνησαν το 1987 και απονέμονται κάθε 2 χρόνια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος). Δικαίωμα συμμετοχής έχουν επιχειρήσεις των 25 κρατών – μελών της Ε.Ε. καθώς και των προς ένταξη χωρών, οι οποίες έχουν προκριθεί στα αντίστοιχα θεσμοθετημένα βραβεία στη χώρα όπου εδρεύουν.

Στόχος των Ευρωπαϊκών Βραβείων Επιχειρήσεων για το Περιβάλλον είναι η αναγνώριση και η ανάδειξη εταιρικών περιβαλλοντικών πρακτικών, αποσκοπώντας παράλληλα στην ευαισθητοποίηση της επιχειρηματικής κοινότητας σε θέματα αειφόρου ανάπτυξης. Τα Ελληνικά Βραβεία Επιχειρήσεων για το Περιβάλλον, αντίστοιχα, επιδιώκουν να δημιουργήσουν ένα σημείο αναφοράς και για τις ελληνικές επιχειρήσεις, που είναι περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένες και επιθυμούν να συνδράμουν έμπρακτα στην επίτευξη της αειφορίας.

Οι νικητές θα ανακοινωθούν σε τελετή στη Λυών την 1η Δεκεμβρίου 2014!

Μάθετε περισσότερα:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1028_de.htm?locale=en
http://ec.europa.eu/environment/awards/index.html