Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

H Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων είναι μια εκστρατεία την οποία συντονίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με σκοπό την προαγωγή της επιχειρηματικότητας σε όλη τη Ευρώπη.

Η εν λόγω εκστρατεία πραγματοποιείται σε 37 χώρες, έτσι ώστε οι εκδηλώσεις και οι δραστηριότητες, σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο, να είναι όσο το δυνατόν πλησιέστερα στους υφιστάμενους και μελλοντικούς επιχειρηματίες.

Οι εκδηλώσεις αυτές που μπορεί να έχουν τη μορφή ημερίδων, συνεδρίων, εκθέσεων, σεμιναρίων, εργαστηρίων, διαγωνισμών κ.λπ. διοργανώνονται από επιχειρηματικούς συνδέσμους, φορείς υποστήριξης επιχειρήσεων, εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές και δίνουν τη δυνατότητα στις ήδη λειτουργούσεςεπιχειρήσεις να ανταλλάξουν εμπειρίες, να ενημερωθούν για οτιδήποτε νεότερο αφορά την πρόσβαση σε χρηματοδότηση και να εξελιχτούν. Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα προσέλκυσης νέων να ασχοληθούν με το επιχειρείν. Πέρυσι, πραγματοποιήθηκαν πάνω από 1.500 εκδηλώσεις σε όλη την Ευρώπη.

Στόχος της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας ΜΜΕ είναι:

  • να παρέχει πληροφορίες σχετικά με τους τρόπους στήριξης των μικρομεσαίων και πολύ μικρών επιχειρήσεων από την ΕΕ και τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές,
  • να προάγει την επιχειρηματικότητα, έτσι ώστε περισσότερα άτομα, και κυρίως νέοι, να εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο να γίνουν επιχειρηματίες,
  • να αναγνωρίζει την προσφορά των επιχειρηματιών στην ευημερία της Ευρώπης, τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα.

Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων 2014, θα πραγματοποιηθεί από τις 29 Σεπτεμβρίου ως τις 5 Οκτωβρίου 2014.

Η κύρια εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα με τη Συνέλευση ΜΜΕ και την τελετή απονομής των Ευρωπαϊκών Επιχειρηματικών Βραβείων στις 1-3 Οκτωβρίου 2014 στη Νάπολη της Ιταλίας.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://bit.ly/1pcvwF8